open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
07.05.2010 N 523
Про внесення змін до розподілу обов'язків між

Міністром економіки України, його першими

заступниками та заступниками і додатків до наказу

Міністерства економіки від 23.04.2010 N 466

Н А К А З У Ю:
1. Внести до розподілу обов'язків між Міністром економіки
України, його першими заступниками та заступниками, затвердженого
наказом Міністерства економіки України від 23.04.2010 N 466
( v0466665-10 ) (зі змінами) і додатків 2 та 3 до зазначеного
наказу зміни, що додаються.
2. Додатки 1 та 4 до зазначеного наказу викласти в редакції,
що додаються.
Міністр В.П.Цушко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

економіки України

07.05.2010 N 523

ЗМІНИ,

що вносяться до розподілу обов'язків

між Міністром економіки України, його першими

заступниками та заступниками і додатків 2 та 3

( v0466665-10 )

1. У розподілі обов'язків між Міністром економіки України,
його першими заступниками та заступниками: 1) У пункті 1: абзац тридцять п'ятий викласти в такій редакції: "підписує листи, що надсилаються Президенту України, членам
Кабінету Міністрів України, керівникам центральних органів
виконавчої влади, Голові Верховної Ради України, народним
депутатам України, комітетам Верховної Ради України, Раді
національної безпеки і оборони України, Главі Адміністрації
Президента України, Генеральному Прокурору України, Голові
Національного банку України, головам Конституційного Суду України,
Верховного Суду України, Вищого Адміністративного Суду України,
Вищого Господарського Суду України, Голові Ради міністрів
Автономної Республіки Крим, головам обласних, Київської і
Севастопольської міських державних адміністрацій; підписує вихідні
документи, які підготовлено безпосередньо на виконання доручень
Президента України, Голови Верховної Ради України,
Прем'єр-міністра України, Глави Адміністрації Президента України;
підписує звернення до вищих органів влади про продовження термінів
виконання доручень Президента України, Голови Верховної Ради
України, Прем'єр-міністра України, Глави Адміністрації Президента
України; підписує інші документи в окремих випадках;"; абзаци тридцять восьмий - сорок другий, сорок шостий
виключити. 2) Абзац двадцять шостий пункту 2 після слів "Крючкової І.В.
"доповнити словами "Марухна В.О.,". 3) В абзаці двадцятому пункту 3 слова "Вітренка Ю.М."
виключити. 4) Пункт 4 виключити. 5) Абзац сімнадцятий пункту 5 доповнити такими словами
"інформує його про проекти законів України, актів Президента
України та Кабінету Міністрів України, наказів Мінекономіки, які в
період його відсутності були внесені на розгляд Міністрові;". 6) Доповнити розподіл обов'язків між Міністром економіки
України, його першими заступниками та заступниками після пункту 5
пунктом 6 такого змісту: "6. Заступник Міністра Марухно Василь Олександрович: Організовує розроблення пропозицій та реалізацію прийнятих
рішень щодо: підготовки та проведення в Україні фінальної частини
чемпіонату Європи 2012 року з футболу; координації розроблення та реалізації органами місцевого
самоврядування, органами виконавчої влади відповідних програм
приймаючих міст, регіональних і галузевих програм у рамках
підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату
Європи 2012 року з футболу; залучення інвестицій у рамках підготовки та проведення
чемпіонату Європи 2012 року з футболу; залучення міжнародної технічної допомоги в рамках підготовки
та проведення чемпіонату Європи 2012 року з футболу; здійснення аналізу та контролю виконання завдань і заходів
Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні
фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу; удосконалення виставково-ярмаркової діяльності, проведення
міжнародних виставок за кордоном, у яких передбачена участь
українських підприємств та організацій; здійснення бюджетного процесу по системі головного
розпорядника; забезпечує ведення бухгалтерського обліку
фінансово-господарських операцій центрального апарату Мінекономіки
підприємств, установ та організацій, які належать до сфери
управління та захист фінансових інтересів Мінекономіки у
відповідних органах державної влади; здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю
підприємств та організацій, які належать до сфери управління
Міністерства; забезпечення контролю та оцінка ефективності
управління майном підприємств та організацій, які належать до
сфери управління Міністерства; організації матеріально-технічного забезпечення центрального
апарату Міністерства, проведення корпоративних заходів, вирішення
соціально-побутових питань працівників Міністерства. З питань, віднесених до його компетенції: вносить на розгляд Міністрові проекти законів України, актів
Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів
Мінекономіки за погодженням із першим заступником Міністра
Максютою А.А.; інформує його про проекти законів України, актів
Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів
Мінекономіки, які в період його відсутності були внесені на
розгляд Міністрові; залучає додатково до виконання законів України, актів
Президента України та Кабінету Міністрів України, а також наказів
Мінекономіки і доручень Міністра самостійні структурні підрозділи
Міністерства. Подає першому заступнику Міністра Максюті А.А. проекти рішень
Міністра з питань, пов'язаних з виконанням ним функцій керівника
апарату Мінекономіки. Координує взаємодію з підпорядкованими Міністерству: державним підприємством "Компанія з управління готелями та
курортами України "Атлант"; державним підприємством "Держтранс"; державним підприємством "ЕКО"; державним підприємством "Хвиля". Координує і контролює роботу безпосередньо підпорядкованих
йому: фінансово-господарського департаменту; департаменту з питань підготовки та проведення в Україні
фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу; сектору координації роботи департаментів заступника
Міністра." У зв'язку з цим пункти 6-10 вважати відповідно пунктами 7-11. 7) Абзац дев'ятнадцятий пункту 7 доповнити такими словами
"інформує його про проекти законів України, актів Президента
України та Кабінету Міністрів України, наказів Мінекономіки, які в
період його відсутності були внесені на розгляд Міністрові;". 8) Абзац тринадцятий пункту 8 доповнити такими словами
"інформує його про проекти законів України, актів Президента
України та Кабінету Міністрів України, наказів Мінекономіки, які в
період його відсутності були внесені на розгляд Міністрові;". 9) Абзац дванадцятий пункту 9 доповнити такими словами
"інформує його про проекти законів України, актів Президента
України та Кабінету Міністрів України, наказів Мінекономіки, які в
період його відсутності були внесені на розгляд Міністрові;". 10) Пункт 10 викласти в такій редакції: "10. Заступник Міністра Сухомлин Олександр Анатолійович: Організовує розроблення пропозицій та реалізацію прийнятих
рішень щодо: формування та проведення державної інвестиційної та
інноваційної політики, залучення в національну економіку іноземних
кредитів та інвестицій, створення сприятливих умов для розвитку
концесійної діяльності; експертизи та супроводження інвестиційних проектів; створення та функціонування спеціальних економічних зон,
територій пріоритетного розвитку та промислових (індустріальних)
парків; запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності, у
тому числі на територіях пріоритетного розвитку; формування та проведення державної політики у сфері
технічного регулювання, захисту прав споживачів та акредитації
органів з оцінки відповідності; впровадження державної регуляторної політики та розвитку
підприємництва; формування та проведення державної політики у сфері
внутрішньої торгівлі, ресторанного господарства і побутових
послуг; гармонізації нормативно-правових актів і нормативних
документів з міжнародними, у тому числі європейськими правилами і
стандартами, які визначають вимоги до діяльності у сфері
внутрішньої торгівлі, ресторанного господарства і побутових
послуг; державного регулювання внутрішнього споживчого ринку; формування і реалізації державної політики у сфері державних
закупівель та державного замовлення; виконання Мінекономіки функцій спеціально уповноваженого
центрального органу виконавчої влади з питань координації
закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти; формування та контролю за реалізацією державної політики у
сфері державного матеріального резерву; визначення обсягів і спрямування державних капітальних
вкладень та здійснення контролю за їх ефективним використанням; регулювання товарного біржового ринку; функціонування
організованих ринків товарних ресурсів (біржової, аукціонної
торгівлі). Організовує роботу, пов'язану із забезпеченням виконання
повноважень Міністра щодо спрямування та координації діяльності
Держспоживстандарту, Держінвестицій та Держкомрезерву. З питань, віднесених до його компетенції: вносить на розгляд Міністрові проекти законів України, актів
Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів
Мінекономіки за погодженням із першим заступником Міністра
Максютою А.А.; інформує його про проекти законів України, актів
Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів
Мінекономіки, які в період його відсутності були внесені на
розгляд Міністрові; залучає додатково до виконання законів України, актів
Президента України та Кабінету Міністрів України, а також наказів
Мінекономіки і доручень Міністра самостійні структурні підрозділи
Міністерства. Координує взаємодію з підпорядкованими Міністерству: Національним агентством з акредитації України; державним підприємством "Редакція інформаційно-аналітичного
бюлетеня "Вісник державних закупівель"; державним госпрозрахунковим видавничо-поліграфічним
підприємством "Зовнішторгвидав України"; Державною акціонерною компанією "Укрресурси". Координує і контролює роботу безпосередньо підпорядкованих
йому: департаменту інвестиційної та інноваційної політики; департаменту державних закупівель, державного замовлення,
товарних бірж та аукціонної діяльності; департаменту регуляторної політики; департаменту внутрішньої торгівлі; сектору координації роботи департаментів заступника
Міністра.". 11) Абзац третій пункту 11 викласти в такій редакції: "з питань, віднесених до їх компетенції, підписують листи, що
надсилаються до Кабінету Міністрів України, Адміністрації
Президента України, центральних і місцевих органів виконавчої
влади (за винятком тих, підписання яких належить до компетенції
Міністра) та інших організацій;".
2. У додатках 2 та 3 слова "Вітренко Ю.М." замінити словами
"Марухно В.О.".
Директор департаменту
реформування публічної
адміністрації та управління
змінами Є.Л.Сторожук

Додаток 1

до наказу Міністерства

економіки України

23.04.2010 N 466

( v0466665-10 )

(у редакції наказу

Міністерства економіки

України

07.05.2010 N 523)

ВИКОНАННЯ ОБОВ'ЯЗКІВ

перших заступників та заступників

Міністра економіки України в разі їх відсутності

------------------------------------------------------------------ |Особа, яку |Особа, яка заміщує|У разі відсутності | |заміщують | |особи, яка заміщує | |--------------------+------------------+------------------------| |Максюта А.А. |Крючкова І.В. |Бандуров В.В. | |--------------------+------------------+------------------------| |Бандуров В.В. |Русинський М.П. |Максюта А.А. | |--------------------+------------------+------------------------| |Крючкова І.В. |Максюта А.А. |Сухомлин О.А. | |--------------------+------------------+------------------------| |Марухно В.О. |Максюта А.А. |Сухомлин О.А. | |--------------------+------------------+------------------------| |Мунтіян В.І. |Бандуров В.В. |Русинський М.П. | |--------------------+------------------+------------------------| |Пятницький В.Т. |Максюта А.А. |Крючкова І.В. | |--------------------+------------------+------------------------| |Русинський М.П. |Бандуров В.В. |Мунтіян В.І. | |--------------------+------------------+------------------------| |Сухомлин О.А. |Марухно В.О. |Русинський М.П. | ------------------------------------------------------------------
Директор департаменту
реформування публічної
адміністрації та управління
змінами Є.Л.Сторожук

Додаток 4

до наказу Міністерства

економіки України

23.04.2010 N 466

( v0466665-10 )

(у редакції наказу

Міністерства економіки

України

07.05.2010 N 523)

ПЕРЕЛІК

посадових осіб Міністерства

економіки України відповідальних

за взаємодію з органами державної влади

------------------------------------------------------------------ |Посадова особа |Орган державної влади | |-----------------+----------------------------------------------| |Максюта А.А. |Мінфін, ДКЦПФР, ДПА, Держфінпослуг, | | |Держфінмоніторинг, Головдержслужба, | | |Держкомінформатизації, ГоловКРУ, НБУ, | | |Рахункова палата | |-----------------+----------------------------------------------| |Бандуров В.В. |Мін'юст, Мінрегіонбуд, Мінжитлокомунгосп, МВС,| | |Міноборони, МНС, Адміністрація | | |Держприкордонслужби, СБУ, Держспецзв'язку | |-----------------+----------------------------------------------| |Крючкова І.В. |МКТ, МОЗ, МОН, Мінсім'ямолодьспорт, Мінпраці, | | |Мінприроди, Пенсійний фонд, Держкомстат, | | |Держкомтелерадіо, Федерація профспілок, НАН | | |України | |-----------------+----------------------------------------------| |Марухно В.О. |Національне агентство з питань підготовки та | | |проведення в Україні фінальної частини | | |чемпіонату Європи 2012 року з футболу | |-----------------+----------------------------------------------| |Мунтіян В.І. |Держмитслужба, Держекспортконтроль, НКАУ | |-----------------+----------------------------------------------| |Пятницький В.Т. |МЗС, Генпрокуратура, Верховний суд | |-----------------+----------------------------------------------| |Русинський М.П. |Мінпромполітики, Мінвуглепром, Мінпаливенерго,| | |Мінагрополітики, Мінтрансзв'язку, Держкомзем, | | |Держкомлісгосп, Держкомрибгосп, НКРЗ, НКРЕ, | | |Держатомрегулювання, НАЕР, ФДМУ | |-----------------+----------------------------------------------| |Сухомлин О.А. |Антимонопольний комітет, Держкомпідприємництво| | |Держінвестицій, Нацекоінвестагентство, | | |Укрзовнішінвест Держспоживстандарт, | | |Держкомрезерв, Державний комітет України з | | |питань | | |науково-технічного та інноваційного розвитку | ------------------------------------------------------------------
Директор департаменту
реформування публічної
адміністрації та управління
змінами Є.Л.Сторожук

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: