open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ

КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Н А К А З
N 88/1002 від 01.06.99
( Наказ скасовано на підставі Наказу Фонду державного

майна

N 934 ( v0934224-04 ) від 13.05.2004 )
Щодо заповнення економічних показників ВАТ форми

державної статистичної звітності N 2-приватизація

З метою недопущення зриву своєчасного надання до органів
статистики державної статистичної звітності за формою
N 2-приватизація "Звіт про акціонерне товариство, що перебуває в
процесі розміщення державної частки майна (акцій)",
Н А К А З У Є М О:
1. Господарським товариствам, в статутних фондах яких є
державні корпоративні права, передані в управління Національному
агентству України з управління державними корпоративними правами,
щорічно до 15.03 (річний звіт) та до 10.08 (звіт за I півріччя)
надавати Фонду державного майна України та його регіональним
відділенням дані розділу 2 "Основні показники діяльності
підприємства" форми N 2-приватизація, які заповнюються з
відповідних форм статистичної звітності (додається). 2. Фонду державного майна України забезпечити інформування
господарських товариств в найближчому випуску "Відомостей
приватизації" про необхідність надання щороку до 10.03 та 10.08
Фонду державного майна України та його регіональним відділенням
даних розділу 2 "Основні показники діяльності підприємства" форми
N 2-приватизація, які заповнюються з відповідних форм статистичної
звітності (додається). Контроль за виконанням цього наказу залишаємо за собою.

Голова Національного Агентства О. Таранов
Голова Фонду О. Бондар
Додаток
Основні показники діяльності ВАТ

за ______ півріччя ______ року

(розділ 2 форми N 2-приватизація)

"Звіт про акціонерне товариство, що перебуває в

процесі розміщення державної частки майна (акцій)"
---------------------------------------------------------------- Номер | Назва показників | Значення | рядка | | показників | -----------+---------------------------------+----------------| А | Б | 1 | -----------+---------------------------------+----------------| 210 |Облікова чисельність працівників | | |об'єкта, осіб | | -----------+---------------------------------+----------------| 215 |Фонд оплати праці, тис.грн. | | -----------+---------------------------------+----------------| 220 |Залишкова вартість основних | | |засобів, тис.грн. | | -----------+---------------------------------+----------------| 225 |Первісна вартість основних | | |засобів, тис.грн. | | -----------+---------------------------------+----------------| 230 |Дебіторська заборгованість, | | |тис.грн. | | -----------+---------------------------------+----------------| 235 |Кредиторська заборгованість, | | |тис.грн. | | -----------+---------------------------------+----------------| 240 |Виручка (валовий дохід) від | | |реалізації продукції (товарів, | | |робіт, послуг) тис.грн. | | -----------+---------------------------------+----------------| 245 |Затрати на виробництво | | |реалізованої продукції, тис.грн. | | -----------+---------------------------------+----------------| 250 |Комерційні витрати, тис.грн. | | -----------+---------------------------------+----------------| 255 |Балансовий прибуток або збиток, | | |тис.грн. | | -----------+---------------------------------+----------------| 260 |Використання прибутку на | | |виробничий розвиток, тис.грн. | | -----------+---------------------------------+----------------| 265 |Фактичні обсяги виробництва | | |продукції (товарів, робіт, | | |послуг) тис.грн. | | ---------------------------------------------------------------
Рядки заповнюються з відповідних статистичних форм: рядок 210 - рядок 508 форми N 3-ПВ "Звіт про використання
робочого часу"; рядок 215 - рядок 002 графи 2 форми N 1-ПВ "Звіт із праці"; рядок 220 - рядок 010 графи 4 форми N 1 "Баланс
підприємства"; рядок 225 - рядок 012 графи 4 форми N 1 "Баланс
підприємства"; рядок 230 - дорівнює підсумку значень показників графи 4
рядків від 160 до 240 включно звіту за формою N 1 "Баланс
підприємства"; рядок 235 - дорівнює підсумку значень показників графи 4
рядків від 630 до 720 включно звіту за формою N 1 "Баланс
підприємства"; рядок 240 - рядок 010 графи 3 форми N 2 "Звіт про фінансові
результати"; рядок 245 - рядок 040 графи 4 форми N 2 "Звіт про фінансові
результати"; рядок 250 - рядок 045 графи 2 форми N 2 "Звіт про фінансові
результати"; рядок 255 - рядок 100 (графи 3 - прибутки, графи 4 - збитки)
форми N 2 "Звіт про фінансові результати"; рядок 260 - рядок 220 графи 3 форми N 2 "Звіт про фінансові
результати"; рядок 245 - рядок 360 графи 3 форми N 2 "Звіт про фінансові
результати".
Головний бухгалтер ___________ Голова ВАТ ____________
Тел. __________________
"Відомості приватизації", N 21, 9 червня 1999 р.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: