open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Не набрав чинності

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 30 березня 2023 р. № 279
Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 411 і від 3 листопада 2021 р. № 1268

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 411 “Деякі питання електронної системи охорони здоров’я” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 46, ст. 1604; 2020 р., № 40, ст. 1294; 2021 р., № 94, ст. 6076) і від 3 листопада 2021 р. № 1268 “Питання організації реабілітації у сфері охорони здоров’я” (Офіційний вісник України, 2021 р., № 97, ст. 6315) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 73ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 березня 2023 р. № 279

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 411 і від 3 листопада 2021 р. № 1268

1. У Порядку функціонування електронної системи охорони здоров’я, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 411:

1) абзац шістнадцятий пункту 2 викласти в такій редакції:

“Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Основах законодавства України про охорону здоров’я, Законах України “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення”, “Про інформацію”, “Про захист персональних даних”, “Про захист інформації у інформаційно-комунікаційних системах”, “Про електронні документи та електронний документообіг”, “Про електронні довірчі послуги”, “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”, “Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я”, Положенні про систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів “Трембіта” та Порядку електронної (технічної та інформаційної) взаємодії, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 р. № 606 “Деякі питання електронної взаємодії електронних інформаційних ресурсів” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 73, ст. 2455), Порядку організації надання реабілітаційної допомоги у сфері охорони здоров’я, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2021 р. № 1268 “Питання організації реабілітації у сфері охорони здоров’я” (Офіційний вісник України, 2021 р., № 97, ст. 6315), інших актах законодавства.”;

2) у пункті 20:

абзац перший підпункту 4 викласти в такій редакції:

“4) Реєстр медичних спеціалістів, що містить інформацію про осіб, які надають медичну та/або реабілітаційну допомогу (далі - медичні спеціалісти).”;

абзац восьмий підпункту 6 викласти в такій редакції:

“контактні дані надавача медичних послуг, внесеного до Реєстру суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я;”.

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2021 р. № 1268:

1) у Порядку організації надання реабілітаційної допомоги у сфері охорони здоров’я, затвердженому зазначеною постановою:

абзац четвертий пункту 3 викласти в такій редакції:

“година реабілітації - одиниця виміру роботи фахівців з реабілітації, яка дорівнює 60 хвилинам;”;

абзац перший пункту 6 викласти в такій редакції:

“6. Фахівці з реабілітації вносять медичну інформацію про реабілітаційну допомогу в центральну базу даних електронної системи охорони здоров’я (далі - система) відповідно до Порядку функціонування електронної системи охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 411 “Деякі питання електронної системи охорони здоров’я” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 46, ст. 1604), з урахуванням наявної технічної можливості.

У разі коли фахівці з реабілітації, що входять до мультидисциплінарної реабілітаційної команди, не мають технічної можливості вносити записи з реабілітації до системи, такі записи за них вносять лікарі фізичної та реабілітаційної медицини, які очолюють мультидисциплінарну реабілітаційну команду.”;

доповнити Порядок пунктами 231 і 232 такого змісту:

“231. Надавачі реабілітаційної допомоги особам, які потребують реабілітації, ведуть первинно-облікову медичну документацію шляхом внесення відповідних електронних записів до системи. Такі електронні записи вносяться до системи одразу після здійснення відповідних втручань, визначених в індивідуальному реабілітаційному плані.

Індивідуальний реабілітаційний план в електронній формі розробляється мультидисциплінарною реабілітаційною командою на підставі результатів реабілітаційного обстеження особи, яка потребує реабілітації, і визначає мету та завдання реабілітації, комплекс заходів, необхідних для їх досягнення, і є сукупністю електронних записів за усіма реабілітаційними циклами.

232. Електронні записи вносяться до системи в такому порядку:

після прийняття лікарем фізичної та реабілітаційної медицини рішення про необхідність надання особі, яка потребує реабілітації, реабілітаційної допомоги за результатами первинного реабілітаційного обстеження лікарем фізичної та реабілітаційної медицини і необхідними фахівцями з реабілітації до системи вносяться електронні записи щодо стану функціонування особи, яка потребує реабілітації, за НК 030:2022 “Класифікатор функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я”;

лікар фізичної та реабілітаційної медицини одержує інформовану згоду особи або її законного представника на отримання реабілітаційних послуг і вносить до системи записи, які містять інформацію про план реабілітаційного циклу, зокрема інформацію про цілі реабілітаційної допомоги поточного реабілітаційного циклу, строки та показники досягнення запланованих цілей у якісному та кількісному вираженні;

кожен із фахівців з реабілітації, залучений до надання реабілітаційної допомоги, у рамках своїх професійних компетентностей і відповідно до загальної мети та завдань реабілітації поточного реабілітаційного циклу надає особі, яка потребує реабілітації, інформацію про заплановані реабілітаційні втручання в межах реабілітаційного циклу та вносить до системи записи, що містять, зокрема, такі відомості:

про призначення реабілітаційних втручань відповідно до НК 026:2021 “Класифікатор медичних інтервенцій” та їх кількість;

про призначення допоміжних засобів реабілітації (технічних та інших засобів реабілітації) та їх кількість згідно з ДСТУ EN ISO 9999:2021 (EN ISO 9999:2016, IDT; ISO 9999:2016, IDT).

Після кожної реабілітаційної сесії відповідно до програми терапії за планом поточного реабілітаційного циклу фахівець з реабілітації вносить до системи про це запис, що містить, зокрема, такі відомості:

про проведення реабілітаційних втручань відповідно до НК 026:2021 “Класифікатор медичних інтервенцій”;

про дату і час початку та закінчення реабілітаційної сесії.

Після закінчення реабілітаційного циклу фахівці з реабілітації здійснюють заключне (етапне) реабілітаційне обстеження особи, яка потребує реабілітації, та вносять до системи відповідні записи, які містять, зокрема, відомості щодо стану функціонування особи за НК 030:2022 “Класифікатор функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я”, а також інформацію про призначення та надані рекомендації.”;

абзац четвертий пункту 24 після слів “індивідуального реабілітаційного плану” доповнити словами “або до системи за наявності технічної можливості”;

абзац десятий пункту 26 після слів “індивідуального реабілітаційного плану” доповнити словами “або до системи за наявності технічної можливості”;

у пункті 28:

абзац четвертий після слів “індивідуального реабілітаційного плану особи, яка потребує реабілітації” доповнити словами “, або в системі за наявності технічної можливості”;

друге речення абзацу п’ятого після слів “індивідуального реабілітаційного плану” доповнити словами “або до системи за наявності технічної можливості”;

у пункті 29:

абзац третій викласти в такій редакції:

“проведення фахівцем з реабілітації роботи, безпосередньо пов’язаної з організацією та забезпеченням надання реабілітаційної допомоги (внесення інформації про результати реабілітаційного обстеження, динамічного спостереження за особою, яка потребує реабілітації, реабілітаційні втручання, складення, внесення відповідної реабілітаційної інформації та змін до медичних записів індивідуального реабілітаційного плану фахівцями з реабілітації або до системи за наявності технічної можливості).”;

третє речення абзацу п’ятого після слів “індивідуального реабілітаційного плану” доповнити словами “або до системи за наявності технічної можливості”;

абзац четвертий пункту 30 викласти в такій редакції:

“Щодня не менше двох годин виділяється для складення, внесення відповідної реабілітаційної інформації та змін до медичних записів індивідуального реабілітаційного плану або до системи за наявності технічної можливості (інформація про результати реабілітаційного обстеження, динамічного спостереження за особою, яка потребує реабілітації, реабілітаційні втручання, створення медичних висновків про тимчасову непрацездатність тощо), а також змін у призначеннях (діагностичні та лікувальні втручання) і координації роботи мультидисциплінарної реабілітаційної команди.”;

абзац другий пункту 31 викласти в такій редакції:

“Щодня не менше двох годин реабілітації виділяється для складення індивідуальних програм реабілітаційної терапії, виготовлення та підготовки матеріалів для реабілітаційних сесій, внесення відповідної реабілітаційної інформації до медичних записів індивідуального реабілітаційного плану або до системи за наявності технічної можливості (інформація про результати реабілітаційного обстеження, динамічного спостереження за особою, яка потребує реабілітації, реабілітаційні втручання тощо) та проведення супервізій асистентів.”;

абзац другий пункту 32 викласти в такій редакції:

“Якнайменше дві години реабілітації протягом робочого дня виділяється для внесення відповідної реабілітаційної інформації до медичних записів індивідуального реабілітаційного плану або до системи за наявності технічної можливості (інформація про результати реабілітаційного обстеження, динамічного спостереження за особою, яка потребує реабілітації, реабілітаційні втручання тощо) та розроблення завдань для проведення подальших реабілітаційних сесій.”;

2) підпункт 8 пункту 12 Типового положення про реабілітаційне відділення, підрозділ, затвердженого зазначеною постановою, викласти в такій редакції:

“8) вчасне та коректне внесення відповідної інформації фахівцями з реабілітації до електронної системи охорони здоров’я відповідно до Порядку функціонування електронної системи охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 411 “Деякі питання електронної системи охорони здоров’я” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 46, ст. 1604), та Порядку організації надання реабілітаційної допомоги у сфері охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2021 р. № 1268 (Офіційний вісник України, 2021 р., № 97, ст. 6315);”;

3) пункт 9 Типового положення про мультидисциплінарну реабілітаційну команду, затвердженого зазначеною постановою, викласти в такій редакції:

“9. Фахівці з реабілітації, які входять до складу мультидисциплінарної реабілітаційної команди, вносять інформацію про надану реабілітаційну допомогу до електронної системи охорони здоров’я відповідно до Порядку функціонування електронної системи охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 411 “Деякі питання електронної системи охорони здоров’я” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 46, ст. 1604), та Порядку організації надання реабілітаційної допомоги у сфері охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2021 р. № 1268 (Офіційний вісник України, 2021 р., № 97, ст. 6315).”.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: