open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.01.2023  № 41


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
09 лютого 2023 р.
за № 262/39318

Про особливості складання звітів про виконання паспортів бюджетних програм на 2022 рік та здійснення оцінки ефективності бюджетних програм за 2022 рік

Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, враховуючи умови воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 «Про введення воєнного стану в Україні», НАКАЗУЮ:

1. Установити, що у 2023 році, як виняток із Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098 «Про паспорти бюджетних програм» (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 2008 року № 19), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 року за № 47/7368, головні розпорядники коштів державного бюджету (далі - головні розпорядники) складають звіти про виконання паспортів бюджетних програм на 2022 рік з урахуванням такого:

1) у пункті 6 звіту про виконання паспорту бюджетної програми:

зазначаються усі завдання, визначені у затвердженому паспорті бюджетної програми, а також додаються завдання, які виконувалися в рамках бюджетної програми у звітному періоді відповідно до управлінських рішень, прийнятих в умовах воєнного стану;

для кожного завдання, яке не було визначене у затвердженому паспорті бюджетної програми, робиться позначка «(додано)»;

2) у пункті 7 звіту про виконання паспорту бюджетної програми:

зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, визначені у затвердженому паспорті бюджетної програми, а також додаються напрями, за якими здійснено платежі відповідно до управлінських рішень, прийнятих в умовах воєнного стану;

для кожного напряму використання бюджетних коштів, який не був визначений у затвердженому паспорті бюджетної програми, робиться позначка «(додано)». За такими напрямами графи 3-5 не заповнюються;

рядок «Усього» у графах 6-8 має відповідати даним зведеної річної бюджетної звітності за 2022 рік, поданої головним розпорядником Державній казначейській службі України;

у графі «Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми» лаконічно наводяться причини такого відхилення або включення напряму, який не був визначений у затвердженому паспорті бюджетної програми, із зазначенням номера та дати відповідних нормативно-правових актів;

3) у пункті 9 звіту про виконання паспорту бюджетної програми:

до результативних показників, затверджених у паспорті бюджетної програми, додаються результативні показники, які характеризують фактичне виконання бюджетної програми, але які неможливо було передбачити під час складання паспорта бюджетної програми;

включаються результативні показники, які характеризують виконання завдань бюджетної програми та реалізацію напрямів використання бюджетних коштів, доданих у пункти 6 та 7 такого звіту відповідно до підпунктів 1 та 2 пункту 1 цього наказу;

для кожного із результативних показників бюджетної програми, доданого відповідно до абзаців другого та третього цього підпункту, робиться позначка «(додано)». За такими результативними показниками не заповнюються графи 5-7 та графа «Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками» пункту 9 звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

2. Головні розпорядники здійснюють оцінку ефективності бюджетних програм за 2022 рік з урахуванням звітів про виконання паспортів бюджетних програм на 2022 рік, складених з урахуванням пункту 1 цього наказу.

Під час складання результатів оцінки ефективності бюджетних програм за 2022 рік відповідно до Порядку здійснення оцінки ефективності бюджетних програм головними розпорядниками коштів державного бюджету, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 19 травня 2020 року № 223, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 липня 2020 року за № 646/34929, у поясненнях щодо відхилень планових показників видатків та надання кредитів з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду, від планових показників видатків та надання кредитів, визначених відповідно до закону про Державний бюджет України, зазначаються номера та дати відповідних нормативно-правових актів.

3. Головні розпорядники:

1) забезпечують відповідність показників видатків та надання кредитів за 2022 рік, які включаються до звітів про виконання паспортів бюджетних програм на 2022 рік та результатів оцінки ефективності бюджетних програм за 2022 рік, даним зведеної річної бюджетної звітності за 2022 рік, поданої головним розпорядником Державній казначейській службі України;

2) забезпечують відповідність та взаємоузгодженість показників у звітах про виконання паспортів бюджетних програм на 2022 рік, результатах оцінки ефективності бюджетних програм за 2022 рік та інформації, яка відповідно до пункту 15 частини другої статті 61 Бюджетного кодексу України включається до річного звіту про виконання Державного бюджету України;

3) не включають до звітів про виконання паспортів бюджетних програм на 2022 рік та результатів оцінки ефективності бюджетних програм за 2022 рік інформацію, розголошення якої під час дії воєнного стану несе загрозу національній безпеці.

4. Департаменту державного бюджету в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на заступників Міністра відповідно до розподілу обов’язків.

Міністр

С. Марченко

ПОГОДЖЕНО:


Голова Державної аудиторської служби України


В.о. Голови Державної казначейської служби України

А. Басалаєва


В. Дуда

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: