open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЕНЕРГЕТИЧНА РЕГІОНАЛЬНА МИТНИЦЯ
Н А К А З
11.12.2009 N 1001

Про затвердження Плану діяльності

Енергетичної регіональної митниці

з підготовки проектів регуляторних актів

на 2010 рік

Відповідно до ст. 7 Закону України "Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності"
( 1160-15 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити План діяльності Енергетичної регіональної
митниці з підготовки проектів регуляторних актів на 2010 рік (далі
- План), що додається.
2. Начальнику відділу організаційного та документального
забезпечення Ковальовій А.І.:
2.1. Здійснити заходи з метою оприлюднення Плану шляхом
розміщення на офіційній сторінці Держмитслужби України в мережі
Інтернет.
2.2. Довести наказ до відома підрозділів регіональної
митниці.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступників
начальника регіональної митниці згідно з розподілом обов'язків.
Начальник регіональної митниці О.І.Конєв

Додаток

до наказу Енергетичної

регіональної митниці

11.12.2009 N 1001

ПЛАН

діяльності Енергетичної регіональної митниці

з підготовки проектів регуляторних актів

на 2010 рік

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Вид | Назва проекту | Обґрунтування необхідності прийняття | Підрозділ ЕРМ | Строк | | документа - |нормативно-правового акту| регуляторного акта | яким наданий |підготовки| | проекту | | | проект | проекту | |регуляторного| | | |регулятор-| | акта | | | |ного акта | --+-------------+-------------------------+----------------------------------------+---------------------+----------| 1 | Наказ | Про затвердження | Відповідно до Типової технологічної |Митний пост "Сарни -|I півріччя| |Енергетичної | Технологічної схеми | схеми | енергетичний" | | |регіональної |взаємодії посадових осіб | пропуску через державний кордон | | | | митниці | відділу прикордонної | автомобільних, водних, залізничних та | | | | | служби "Дубровиця" | повітряних транспортних засобів | | | | | Луцького прикордонного |перевізників і товарів, що переміщуються| | | | |загону та посадових осіб | ними, затвердженої постановою Кабінету | | | | | митного поста "Сарни - |Міністрів України від 24 грудня 2003 р. | | | | | енергетичний" | N 1989 ( 1989-2003-п ), з метою | | | | |Енергетичної регіональної| узгодження дій посадових осіб | | | | |митниці під час пропуску | Енергетичної регіональної митниці, при | | | | | товарів і транспортних |здійсненні митних процедур щодо товарів | | | | | засобів через державний | (вантажів), що переміщуються через | | | | | кордон України, у | митний кордон України залізничним | | | | | пункті контролю для | транспортом, та посадових осіб відділу | | | | | залізничного сполучення |прикордонної служби "Дубровиця" Луцького| | | | | на станції Сарни |прикордонного загону з метою прискорення| | | | | | здійснення митних процедур, | | | | | | удосконалення порядку та умов | | | | | | переміщення товарів (вантажів) | | | --+-------------+-------------------------+----------------------------------------+---------------------+----------| 2 | Наказ |Про створення Тимчасової | Відповідно до ст.ст. 48-52 Митного | Відділ митного |I півріччя| |Енергетичної | зони митного контролю | кодексу України ( 92-15 ), постанови | оформлення у | | |регіональної |Енергетичної регіональної| Кабінету Міністрів України від | м. Лисичанськ | | | митниці | митниці на території | 25.12.2002 N 1947 ( 1947-2002-п ) "Про | | | | | Закритого акціонерного | затвердження Порядку створення зон | | | | | товариства "ЛИНІК" |митного контролю та їх функціонування і | | | | | |Порядку надання дозволу на розміщення у | | | | | | зонах митного контролю споруд та | | | | | | об'єктів інфраструктури, що належать | | | | | | іншим, ніж митні, органам державної | | | | | | влади, які здійснюють контроль під час | | | | | |переміщення товарів через митний кордон | | | | | | України", | | | | | | з метою забезпечення здійснення | | | | | | Енергетичною регіональною митницею | | | | | | контролю за товарами та транспортними | | | | | |засобами, що переміщуються через митний | | | | | | кордон України; проведення заходів, | | | | | | пов'язаних з виявленням, попередженням | | | | | | та припиненням контрабанди та порушень | | | | | | митних правил | | | --+-------------+-------------------------+----------------------------------------+---------------------+----------| 3 | Наказ | Про затвердження | Визначення дій посадових осіб | Відділ митного |I півріччя| |Енергетичної | Технології митного | Енергетичної регіональної митниці при | оформлення у | | |регіональної | контролю |здійсненні митних процедур щодо товарів,| м. | | | митниці | та митного оформлення | що переміщуються по системі |Новоград-Волинському | | | | нафтопродуктів, що | нафтопродуктопроводу "Самара-Західний | | | | |переміщуються по системі | напрямок" | | | | | нафтопродуктопроводу | | | | | | "Самара-Західний | | | | | | напрямок" | | | | --+-------------+-------------------------+----------------------------------------+---------------------+----------| 4 | Наказ |Про створення зон митного| Відповідно до ст.ст. 48-52 Митного | Відділ митного |I півріччя| |Енергетичної | контролю Енергетичної | кодексу України ( 92-15 ), постанови | оформлення у | | |регіональної | регіональної митниці | Кабінету Міністрів України від | м. | | | митниці | на лінійно-виробничих | 25.12.2002 N 1947 ( 1947-2002-п ) "Про |Новоград-Волинському,| | | | диспетчерських станціях | затвердження Порядку створення зон | | | | | Дочірнього підприємства |митного контролю та їх функціонування і | відділ митного | | | | "ПрикарпатЗахідтранс" |Порядку надання дозволу на розміщення у | оформлення у | | | | | зонах митного контролю споруд та | м. Львові | | | | | об'єктів інфраструктури, що належать | | | | | | іншим, ніж митні, органам державної | | | | | | влади, які здійснюють контроль під час | | | | | |переміщення товарів через митний кордон | | | | | | України", | | | | | | з метою забезпечення здійснення | | | | | | Енергетичною регіональною митницею | | | | | | контролю за товарами та транспортними | | | | | |засобами, що переміщуються через митний | | | | | | кордон України, проведення заходів, | | | | | | пов'язаних з виявленням, попередженням | | | | | | та припиненням контрабанди та порушень | | | | | | митних правил | | | --+-------------+-------------------------+----------------------------------------+---------------------+----------| 5 | Наказ |Про створення Тимчасової | Відповідно до ст.ст. 48-52 Митного | Відділ митного |I півріччя| |Енергетичної | зони митного контролю | кодексу України ( 92-15 ), постанови | оформлення у | | |регіональної |Енергетичної регіональної| Кабінету Міністрів України від | м. Львові | | | митниці | митниці на території | 25.12.2002 N 1947 ( 1947-2002-п ) "Про | | | | | Відкритого акціонерного | затвердження Порядку створення зон | | | | | товариства |митного контролю та їх функціонування і | | | | |"Нафтопереробний комплекс|Порядку надання дозволу на розміщення у | | | | | - Галичина" | зонах митного контролю споруд та | | | | | | об'єктів інфраструктури, що належать | | | | | | іншим, ніж митні, органам державної | | | | | | влади, які здійснюють контроль під час | | | | | |переміщення товарів через митний кордон | | | | | | України", | | | | | | з метою забезпечення здійснення | | | | | | Енергетичною регіональною митницею | | | | | | контролю за товарами та транспортними | | | | | |засобами, що переміщуються через митний | | | | | | кордон України, проведення заходів, | | | | | | пов'язаних з виявленням, попередженням | | | | | | та припиненням контрабанди та порушень | | | | | | митних правил | | | --+-------------+-------------------------+----------------------------------------+---------------------+----------| 6 | Наказ |Про створення Тимчасової | Відповідно до ст.ст. 48-52 Митного | Відділ митного |I півріччя| |Енергетичної | зони митного контролю | кодексу України ( 92-15 ), постанови | оформлення у | | |регіональної |Енергетичної регіональної| Кабінету Міністрів України від | м. Львові | | | митниці | митниці | 25.12.2002 N 1947 ( 1947-2002-п ) "Про | | | | | на території головної | затвердження Порядку створення зон | | | | | нафтоперекачувальної |митного контролю та їх функціонування і | | | | | станції "Дрогобич" |Порядку надання дозволу на розміщення у | | | | | Товариства з обмеженою | зонах митного контролю споруд та | | | | | відповідальністю | об'єктів інфраструктури, що належать | | | | | "Карпатнафтохім" | іншим, ніж митні, органам державної | | | | | | влади, які здійснюють контроль під час | | | | | |переміщення товарів через митний кордон | | | | | | України", | | | | | | з метою забезпечення здійснення | | | | | | Енергетичною регіональною митницею | | | | | | контролю за товарами та транспортними | | | | | |засобами, що переміщуються через митний | | | | | | кордон України, проведення заходів, | | | | | | пов'язаних з виявленням, попередженням | | | | | | та припиненням контрабанди та порушень | | | | | | митних правил | | | --+-------------+-------------------------+----------------------------------------+---------------------+----------| 7 | Наказ |Про створення Тимчасової | Відповідно до ст.ст. 48-52 Митного | Відділ митного |I півріччя| |Енергетичної | зони митного контролю | кодексу України ( 92-15 ), постанови | оформлення у | | |регіональної |Енергетичної регіональної| Кабінету Міністрів України від | м. Львові | | | митниці | митниці на території | 25.12.2002 N 1947 ( 1947-2002-п ) "Про | | | | | Відкритого акціонерного | затвердження Порядку створення зон | | | | | товариства |митного контролю та їх функціонування і | | | | | "Закарпатнафтопродукт - |Порядку надання дозволу на розміщення у | | | | | Мукачево " | зонах митного контролю споруд та | | | | | | об'єктів інфраструктури, що належать | | | | | | іншим, ніж митні, органам державної | | | | | | влади, які здійснюють контроль під час | | | | | |переміщення товарів через митний кордон | | | | | | України", | | | | | | з метою забезпечення здійснення | | | | | | Енергетичною регіональною митницею | | | | | | контролю за товарами та транспортними | | | | | |засобами, що переміщуються через митний | | | | | | кордон України, проведення заходів, | | | | | | пов'язаних з виявленням, попередженням | | | | | | та припиненням контрабанди та порушень | | | | | | митних правил | | | --+-------------+-------------------------+----------------------------------------+---------------------+----------| 8 | Наказ |Про створення Тимчасової | Відповідно до ст.ст. 48-52 Митного | Відділ митного |I півріччя| |Енергетичної | зони митного контролю | кодексу України ( 92-15 ), постанови | оформлення у | | |регіональної |Енергетичної регіональної| Кабінету Міністрів України від | м. Львові | | | митниці | митниці | 25.12.2002 N 1947 ( 1947-2002-п ) "Про | | | | | на Добротвірській | затвердження Порядку створення зон | | | | | Теплоелектростанції |митного контролю та їх функціонування і | | | | | Відкритого акціонерного |Порядку надання дозволу на розміщення у | | | | | товариства "Західенерго"| зонах митного контролю споруд та | | | | | | об'єктів інфраструктури, що належать | | | | | | іншим, ніж митні, органам державної | | | | | | влади, які здійснюють контроль під час | | | | | |переміщення товарів через митний кордон | | | | | | України", | | | | | | з метою забезпечення здійснення | | | | | | Енергетичною регіональною митницею | | | | | | контролю за товарами та транспортними | | | | | |засобами, що переміщуються через митний | | | | | | кордон України, проведення заходів, | | | | | | пов'язаних з виявленням, попередженням | | | | | | та припиненням контрабанди та порушень | | | | | | митних правил | | | --+-------------+-------------------------+----------------------------------------+---------------------+----------| 9 | Наказ |Про створення тимчасових | Відповідно до ст.ст. 48-52 Митного | Відділ митного |I півріччя| |Енергетичної | зон митного контролю | кодексу України ( 92-15 ), постанови | оформлення у | | |регіональної |Енергетичної регіональної| Кабінету Міністрів України від | м. Львові | | | митниці | митниці на виробничих | 25.12.2002 N 1947 ( 1947-2002-п ) "Про | | | | | управліннях підземного | затвердження Порядку створення зон | | | | | зберігання газу |митного контролю та їх функціонування і | | | | |Управління магістральних |Порядку надання дозволу на розміщення у | | | | | газопроводів | зонах митного контролю споруд та | | | | | "Львівтрансгаз" | об'єктів інфраструктури, що належать | | | | | | іншим, ніж митні, органам державної | | | | | | влади, які здійснюють контроль під час | | | | | |переміщення товарів через митний кордон | | | | | | України", | | | | | | з метою забезпечення здійснення | | | | | | Енергетичною регіональною митницею | | | | | | контролю за товарами та транспортними | | | | | |засобами, що переміщуються через митний | | | | | | кордон України, проведення заходів, | | | | | | пов'язаних з виявленням, попередженням | | | | | | та припиненням контрабанди та порушень | | | | | | митних правил | | | --+-------------+-------------------------+----------------------------------------+---------------------+----------| 10| Наказ | Про затвердження | Визначення дій посадових осіб | ВОМК |II квартал| |Енергетичної | Технологічної схеми | Енергетичної регіональної митниці при | | | |регіональної | митного контролю та |здійсненні митних процедур щодо товарів,| | | | митниці | митного оформлення | що переміщуються залізничним | | | | | скрапленого газу, який | транспортом в митних режимах для | | | | | надходить залізничним | накопичення суднової партії та | | | | | транспортом в митних | перевантаження на морський вид | | | | | режимах "Експорт" та | транспорту | | | | |"Транзит" для накопичення| | | | | | суднової партії та | | | | | | перевантаження через | | | | | | газоперевалювальний | | | | | | комплекс Товариства з | | | | | | обмеженою | | | | | | відповідальністю | | | | | |"Хім-Ойл-Транзит-Юкрейн" | | | | | | на морський вид | | | | | | транспорту | | | | --+-------------+-------------------------+----------------------------------------+---------------------+----------| 11| Наказ |Про створення тимчасових | Відповідно до ст.ст. 48-52 Митного | Відділ митного |I півріччя| |Енергетичної | зон митного контролю | кодексу України ( 92-15 ), постанови | оформлення у | | |регіональної |Енергетичної регіональної| Кабінету Міністрів України від | м. Кременчуці | | | митниці | митниці на Закритому | 25.12.2002 N 1947 ( 1947-2002-п ) "Про | | | | | акціонерному товаристві | затвердження Порядку створення зон | | | | | "Транснаціональна |митного контролю та їх функціонування і | | | | | фінансово-промислова |Порядку надання дозволу на розміщення у | | | | | нафтова компанія | зонах митного контролю споруд та | | | | | "Укртатнафта" | об'єктів інфраструктури, що належать | | | | | | іншим, ніж митні, органам державної | | | | | | влади, які здійснюють контроль під час | | | | | |переміщення товарів через митний кордон | | | | | | України", | | | | | | з метою забезпечення здійснення | | | | | | Енергетичною регіональною митницею | | | | | | контролю за товарами та транспортними | | | | | |засобами, що переміщуються через митний | | | | | | кордон України, проведення заходів, | | | | | | пов'язаних з виявленням, попередженням | | | | | | та припиненням контрабанди та порушень | | | | | | митних правил | | | --+-------------+-------------------------+----------------------------------------+---------------------+----------| 12| Наказ |Про створення тимчасових | Відповідно до ст.ст. 48-52 Митного | Відділ митного |I півріччя| |Енергетичної | зон митного контролю | кодексу України ( 92-15 ), постанови | оформлення у | | |регіональної |Енергетичної регіональної| Кабінету Міністрів України від | м. Херсоні | | | митниці | митниці на території | 25.12.2002 N 1947 ( 1947-2002-п ) "Про | | | | | Товариства з обмеженою | затвердження Порядку створення зон | | | | | відповідальністю |митного контролю та їх функціонування і | | | | | "Укрспецтранс" |Порядку надання дозволу на розміщення у | | | | | | зонах митного контролю споруд та | | | | | | об'єктів інфраструктури, що належать | | | | | | іншим, ніж митні, органам державної | | | | | | влади, які здійснюють контроль під час | | | | | |переміщення товарів через митний кордон | | | | | | України", | | | | | | з метою забезпечення здійснення | | | | | | Енергетичною регіональною митницею | | | | | | контролю за товарами та транспортними | | | | | |засобами, що переміщуються через митний | | | | | | кордон України, проведення заходів, | | | | | | пов'язаних з виявленням, попередженням | | | | | | та припиненням контрабанди та порушень | | | | | | митних правил | | | --+-------------+-------------------------+----------------------------------------+---------------------+----------| 13| Наказ |Про створення Тимчасових | Відповідно до ст.ст. 48-52 Митного | Відділ митного |I півріччя| |Енергетичної | зон митного контролю | кодексу України ( 92-15 ), постанови | оформлення у | | |регіональної |Енергетичної регіональної| Кабінету Міністрів України від | м. Херсоні | | | митниці | митниці | 25.12.2002 N 1947 ( 1947-2002-п ) "Про | | | | | на території Закритого | затвердження Порядку створення зон | | | | | акціонерного товариства |митного контролю та їх функціонування і | | | | | "Херсонський |Порядку надання дозволу на розміщення у | | | | | нафтопереробний завод" | зонах митного контролю споруд та | | | | | | об'єктів інфраструктури, що належать | | | | | | іншим, ніж митні, органам державної | | | | | | влади, які здійснюють контроль під час | | | | | |переміщення товарів через митний кордон | | | | | | України", | | | | | | з метою забезпечення здійснення | | | | | | Енергетичною регіональною митницею | | | | | | контролю за товарами та транспортними | | | | | | засобами з товарами, що переміщуються | | | | | |через митний кордон України, проведення | | | | | | заходів, пов'язаних з виявленням, | | | | | | попередженням та припиненням | | | | | | контрабанди та порушень митних правил | | | --+-------------+-------------------------+----------------------------------------+---------------------+----------| 14| Наказ |Про створення тимчасових | Відповідно до ст.ст. 48-52 Митного | Відділ митного |I півріччя| |Енергетичної | зон митного контролю | кодексу України ( 92-15 ), постанови | оформлення у | | |регіональної |Енергетичної регіональної| Кабінету Міністрів України від | м. Херсоні | | | митниці | митниці на території |25.12.2002 N 1947 ( 1947-2002-п ) "Про | | | | | Відкритого акціонерного | затвердження Порядку створення зон | Відділ митного | | | | товариства |митного контролю та їх функціонування і | оформлення у | | | | "Укртранснафта" |Порядку надання дозволу на розміщення у | морському | | | | | зонах митного контролю споруд та | торгівельному порту | | | | | об'єктів інфраструктури, що належать | "Южний" | | | | | іншим, ніж митні, органам державної | | | | | | влади, які здійснюють контроль під час | Відділ митного | | | | |переміщення товарів через митний кордон | оформлення у | | | | | України", | м. Львові | | | | | з метою забезпечення здійснення | | | | | | Енергетичною регіональною митницею | Відділ митного | | | | | контролю за товарами та транспортними | оформлення у | | | | | засобами з товарами, що переміщуються | м. Лисичанськ | | | | |через митний кордон України, проведення | | | | | | заходів, пов'язаних з виявленням, | | | | | | попередженням та припиненням | | | | | | контрабанди та порушень митних правил | | | --+-------------+-------------------------+----------------------------------------+---------------------+----------| 15| Наказ |Про створення тимчасової | Відповідно до ст.ст. 48-52 Митного | Митний пост |I півріччя| |Енергетичної | зони митного контролю | кодексу України ( 92-15 ), постанови | "Одеса-нафтогавань" | | |регіональної |Енергетичної регіональної| Кабінету Міністрів України від | | | | митниці | митниці на території |25.12.2002 N 1947 ( 1947-2002-п ) "Про | | | | | Товариства з обмеженою | затвердження Порядку створення зон | | | | | відповідальністю |митного контролю та їх функціонування і | | | | | "Укрлоудсистем" |Порядку надання дозволу на розміщення у | | | | | | зонах митного контролю споруд та | | | | | | об'єктів інфраструктури, що належать | | | | | | іншим, ніж митні, органам державної | | | | | | влади, які здійснюють контроль під час | | | | | |переміщення товарів через митний кордон | | | | | | України", | | | | | | з метою забезпечення здійснення | | | | | | Енергетичною регіональною митницею | | | | | | контролю за товарами та транспортними | | | | | | засобами з товарами, що переміщуються | | | | | |через митний кордон України, проведення | | | | | | заходів, пов'язаних з виявленням, | | | | | | попередженням та припиненням | | | | | | контрабанди та порушень митних правил | | | --+-------------+-------------------------+----------------------------------------+---------------------+----------| 16| Наказ |Про створення тимчасової | Відповідно до ст.ст. 48-52 Митного | Митний пост |I півріччя| |Енергетичної | зони митного контролю | кодексу України ( 92-15 ), постанови | "Одеса-нафтогавань" | | |регіональної |Енергетичної регіональної| Кабінету Міністрів України від | | | | митниці | митниці на території |25.12.2002 N 1947 ( 1947-2002-п ) "Про | | | | | Відкритого акціонерного | затвердження Порядку створення зон | | | | | товариства |митного контролю та їх функціонування і | | | | | "Одеснафтопродукт" |Порядку надання дозволу на розміщення у | | | | | | зонах митного контролю споруд та | | | | | | об'єктів інфраструктури, що належать | | | | | | іншим, ніж митні, органам державної | | | | | | влади, які здійснюють контроль під час | | | | | |переміщення товарів через митний кордон | | | | | | України", | | | | | | з метою забезпечення здійснення | | | | | | Енергетичною регіональною митницею | | | | | | контролю за товарами та транспортними | | | | | | засобами з товарами, що переміщуються | | | | | |через митний кордон України, проведення | | | | | | заходів, пов'язаних з виявленням, | | | | | | попередженням та припиненням | | | | | | контрабанди та порушень митних правил | | | --+-------------+-------------------------+----------------------------------------+---------------------+----------| 17| Наказ |Про створення тимчасової | Відповідно до ст.ст. 48-52 Митного | Митний пост |I півріччя| |Енергетичної | зони митного контролю | кодексу України ( 92-15 ), постанови | "Одеса-нафтогавань" | | |регіональної |Енергетичної регіональної| Кабінету Міністрів України від | | | | митниці | митниці на території |25.12.2002 N 1947 ( 1947-2002-п ) "Про | | | | | Закритого акціонерного | затвердження Порядку створення зон | | | | |товариства з іноземними |митного контролю та їх функціонування і | | | | | інвестиціями "Синтез |Порядку надання дозволу на розміщення у | | | | | Ойл" | зонах митного контролю споруд та | | | | | | об'єктів інфраструктури, що належать | | | | | | іншим, ніж митні, органам державної | | | | | | влади, які здійснюють контроль під час | | | | | |переміщення товарів через митний кордон | | | | | | України", | | | | | | з метою забезпечення здійснення | | | | | | Енергетичною регіональною митницею | | | | | | контролю за товарами та транспортними | | | | | | засобами з товарами, що переміщуються | | | | | |через митний кордон України, проведення | | | | | | заходів, пов'язаних з виявленням, | | | | | | попередженням та припиненням | | | | | | контрабанди та порушень митних правил | | | --+-------------+-------------------------+----------------------------------------+---------------------+----------| 18| Наказ |Про створення тимчасової | Відповідно до ст.ст. 48-52 Митного | Митний пост |I півріччя| |Енергетичної | зони митного контролю | кодексу України, постанови Кабінету | "Одеса-нафтогавань" | | |регіональної |Енергетичної регіональної|Міністрів України від 25.12.2002 N 1947 | | | | митниці | митниці на території | ( 1947-2002-п ) "Про затвердження | | | | | Приватного підприємства | Порядку створення зон митного контролю | | | | | "Транс Ойл" | та їх функціонування і Порядку надання | | | | | | дозволу на розміщення у зонах митного | | | | | | контролю споруд та об'єктів | | | | | | інфраструктури, що належать іншим, ніж | | | | | | митні, органам державної влади, які | | | | | |здійснюють контроль під час переміщення | | | | | | товарів через митний кордон України", | | | | | | з метою забезпечення здійснення | | | | | | Енергетичною регіональною митницею | | | | | | контролю за товарами та транспортними | | | | | | засобами з товарами, що переміщуються | | | | | |через митний кордон України, проведення | | | | | | заходів, пов'язаних з виявленням, | | | | | | попередженням та припиненням | | | | | | контрабанди та порушень митних правил | | | --+-------------+-------------------------+----------------------------------------+---------------------+----------| 19| Наказ |Про створення тимчасової | Відповідно до ст.ст. 48-52 Митного | Митний пост |I півріччя| |Енергетичної | зони митного контролю | кодексу України ( 92-15 ), постанови | "Одеса-нафтогавань" | | |регіональної |Енергетичної регіональної| Кабінету Міністрів України від | | | | митниці | митниці на території |25.12.2002 N 1947 ( 1947-2002-п ) "Про | | | | | Відкритого акціонерного | затвердження Порядку створення зон | | | | | товариства |митного контролю та їх функціонування і | | | | | "Ексімнафтопродукт" |Порядку надання дозволу на розміщення у | | | | | | зонах митного контролю споруд та | | | | | | об'єктів інфраструктури, що належать | | | | | | іншим, ніж митні, органам державної | | | | | | влади, які здійснюють контроль під час | | | | | |переміщення товарів через митний кордон | | | | | | України", | | | | | | з метою забезпечення здійснення | | | | | | Енергетичною регіональною митницею | | | | | | контролю за товарами та транспортними | | | | | | засобами з товарами, що переміщуються | | | | | |через митний кордон України, проведення | | | | | | заходів, пов'язаних з виявленням, | | | | | | попередженням та припиненням | | | | | | контрабанди та порушень митних правил | | | --+-------------+-------------------------+----------------------------------------+---------------------+----------| 20| Наказ | Про створення зони | Відповідно до ст.ст. 48-52 Митного | Митний пост |I півріччя| |Енергетичної | митного контролю | кодексу України ( 92-15 ), постанови | "Одеса-нафтогавань" | | |регіональної |Енергетичної регіональної| Кабінету Міністрів України від | | | | митниці | митниці на території |25.12.2002 N 1947 ( 1947-2002-п ) "Про | | | | | нафтогавані | затвердження Порядку створення зон | | | | | державного підприємства |митного контролю та їх функціонування і | | | | | "Одеський морський |Порядку надання дозволу на розміщення у | | | | | торговельний порт" | зонах митного контролю споруд та | | | | | | об'єктів інфраструктури, що належать | | | | | | іншим, ніж митні, органам державної | | | | | | влади, які здійснюють контроль під час | | | | | |переміщення товарів через митний кордон | | | | | | України", Перелік пунктів пропуску | | | | | | (пунктів контролю) через державний | | | | | |кордон України, у межах яких створюються| | | | | | або можуть створюватися зони митного | | | | | |контролю, затверджений наказом Державної| | | | | | митної служби України, Адміністрації | | | | | | Державної прикордонної служби України, | | | | | | Міністерства транспорту та зв'язку | | | | | | України від 01.06.05 N 457/438/270 | | | | | | ( z0710-05 ) (зареєстровано в | | | | | | Міністерстві юстиції України 04.07.05 | | | | | | за N 710/10990); | | | | | | з метою забезпечення здійснення | | | | | | Енергетичною регіональною митницею | | | | | | контролю за товарами та транспортними | | | | | | засобами з товарами, що переміщуються | | | | | |через митний кордон України, проведення | | | | | | заходів, пов'язаних з виявленням, | | | | | | попередженням та припиненням | | | | | | контрабанди та порушень митних правил | | | --+-------------+-------------------------+----------------------------------------+---------------------+----------| 21| Наказ |Про створення тимчасової | Відповідно до ст.ст. 48-52 Митного | Митний пост |I півріччя| |Енергетичної | зони митного контролю | кодексу України ( 92-15 ), постанови | "Одеса-нафтогавань" | | |регіональної |Енергетичної регіональної| Кабінету Міністрів України від | | | | митниці | митниці на території |25.12.2002 N 1947 ( 1947-2002-п ) "Про | | | | | Публічного акціонерного | затвердження Порядку створення зон | | | | | товариства |митного контролю та їх функціонування і | | | | | "Лукойл-Одеський |Порядку надання дозволу на розміщення у | | | | | нафтопереробний завод" | зонах митного контролю споруд та | | | | | | об'єктів інфраструктури, що належать | | | | | | іншим, ніж митні, органам державної | | | | | | влади, які здійснюють контроль під час | | | | | |переміщення товарів через митний кордон | | | | | | України", | | | | | | з метою забезпечення здійснення | | | | | | Енергетичною регіональною митницею | | | | | | контролю за товарами та транспортними | | | | | | засобами з товарами, що переміщуються | | | | | |через митний кордон України, проведення | | | | | | заходів, пов'язаних з виявленням, | | | | | | попередженням та припиненням | | | | | | контрабанди та порушень митних правил | | | --+-------------+-------------------------+----------------------------------------+---------------------+----------| 22| Наказ |Про створення тимчасової | Відповідно до ст.ст. 48-52 Митного | Митний пост |I півріччя| |Енергетичної | зони митного контролю | кодексу України ( 92-15 ), постанови | "Одеса-нафтогавань" | | |регіональної |Енергетичної регіональної| Кабінету Міністрів України від | | | | митниці | митниці на території | 25.12.2002 | | | | | митного ліцензійного | N 1947 ( 1947-2002-п ) "Про | | | | | складу відкритого типу | затвердження Порядку створення зон | | | | | Товариства з обмеженою |митного контролю та їх функціонування і | | | | |відповідальністю "РЕГІОН"|Порядку надання дозволу на розміщення у | | | | | | зонах митного контролю споруд та | | | | | | об'єктів інфраструктури, що належать | | | | | | іншим, ніж митні, органам державної | | | | | | влади, які здійснюють контроль під час | | | | | |переміщення товарів через митний кордон | | | | | | України", | | | | | | з метою забезпечення здійснення | | | | | | Енергетичною регіональною митницею | | | | | | контролю за товарами та транспортними | | | | | | засобами з товарами, що переміщуються | | | | | |через митний кордон України, проведення | | | | | | заходів, пов'язаних з виявленням, | | | | | | попередженням та припиненням | | | | | | контрабанди та порушень митних правил | | | --+-------------+-------------------------+----------------------------------------+---------------------+----------| 23| Наказ |Про створення тимчасової | Відповідно до ст.ст. 48-52 Митного | Митний пост |I півріччя| |Енергетичної | зони митного контролю | кодексу України ( 92-15 ), постанови | "Одеса-нафтогавань" | | |регіональної |Енергетичної регіональної| Кабінету Міністрів України від | | | | митниці | митниці на території | 25.12.2002 | | | | | енергооб'єкту ПС-330 кВ| N 1947 ( 1947-2002-п ) "Про | | | | | "Усатове" Південної | затвердження Порядку створення зон | | | | | електроенергетичної |митного контролю та їх функціонування і | | | | | системи державного |Порядку надання дозволу на розміщення у | | | | |підприємства "Національна| зонах митного контролю споруд та | | | | | енергетична компанія | об'єктів інфраструктури, що належать | | | | | "УКРЕНЕРГО" | іншим, ніж митні, органам державної | | | | | | влади, які здійснюють контроль під час | | | | | |переміщення товарів через митний кордон | | | | | | України", | | | | | | з метою забезпечення здійснення | | | | | | Енергетичною регіональною митницею | | | | | | контролю за товарами та транспортними | | | | | | засобами з товарами, що переміщуються | | | | | |через митний кордон України, проведення | | | | | | заходів, пов'язаних з виявленням, | | | | | | попередженням та припиненням | | | | | | контрабанди та порушень митних правил | | | --+-------------+-------------------------+----------------------------------------+---------------------+----------| 24| Наказ | Про створення зони | Відповідно до ст.ст. 48-52 Митного | Відділ митного |I півріччя| |Енергетичної | митного контролю | кодексу України ( 92-15 ), постанови | оформлення у | | |регіональної |Енергетичної регіональної| Кабінету Міністрів України від | морському | | | митниці | митниці | 25.12.2002 | торгівельному порту | | | |на території Товариства з| N 1947 ( 1947-2002-п ) "Про | "Южний" | | | | обмеженою | затвердження Порядку створення зон | | | | |відповідальністю "МИКОНТ"|митного контролю та їх функціонування і | | | | | |Порядку надання дозволу на розміщення у | | | | | | зонах митного контролю споруд та | | | | | | об'єктів інфраструктури, що належать | | | | | | іншим, ніж митні, органам державної | | | | | | влади, які здійснюють контроль під час | | | | | |переміщення товарів через митний кордон | | | | | | України", | | | | | | з метою забезпечення здійснення | | | | | | Енергетичною регіональною митницею | | | | | | контролю за товарами та транспортними | | | | | | засобами з товарами, що переміщуються | | | | | |через митний кордон України, проведення | | | | | | заходів, пов'язаних з виявленням, | | | | | | попередженням та припиненням | | | | | | контрабанди та порушень митних правил | | | --+-------------+-------------------------+----------------------------------------+---------------------+----------| 25| Наказ |Про створення тимчасової | Відповідно до ст.ст. 48-52 Митного | Відділ митного |I півріччя| |Енергетичної | зони митного контролю | кодексу України ( 92-15 ), постанови | оформлення у | | |регіональної |Енергетичної регіональної| Кабінету Міністрів України від | морському | | | митниці | митниці на території | 25.12.2002 | торгівельному порту | | | | Товариства з обмеженою | N 1947 ( 1947-2002-п ) "Про | "Южний" | | | | відповідальністю | затвердження Порядку створення зон | | | | | "Миколаївський |митного контролю та їх функціонування і | | | | | глиноземний завод" |Порядку надання дозволу на розміщення у | | | | | | зонах митного контролю споруд та | | | | | | об'єктів інфраструктури, що належать | | | | | | іншим, ніж митні, органам державної | | | | | | влади, які здійснюють контроль під час | | | | | |переміщення товарів через митний кордон | | | | | | України", | | | | | | з метою забезпечення здійснення | | | | | | Енергетичною регіональною митницею | | | | | | контролю за товарами та транспортними | | | | | | засобами з товарами, що переміщуються | | | | | |через митний кордон України, проведення | | | | | | заходів, пов'язаних з виявленням, | | | | | | попередженням та припиненням | | | | | | контрабанди та порушень митних правил | | | --+-------------+-------------------------+----------------------------------------+---------------------+----------| 26| Наказ |Про створення тимчасової | Відповідно до ст.ст. 48-52 Митного | Відділ митного |I півріччя| |Енергетичної | зони митного контролю | кодексу України ( 92-15 ), постанови | оформлення у | | |регіональної |Енергетичної регіональної| Кабінету Міністрів України від | морському | | | митниці | митниці на території | 25.12.2002 | торгівельному порту | | | | Товариства з обмеженою | N 1947 ( 1947-2002-п ) "Про | "Южний" | | | | відповідальністю "Фьюіл | затвердження Порядку створення зон | | | | | Транс-Шипмент" |митного контролю та їх функціонування і | | | | | |Порядку надання дозволу на розміщення у | | | | | | зонах митного контролю споруд та | | | | | | об'єктів інфраструктури, що належать | | | | | | іншим, ніж митні, органам державної | | | | | | влади, які здійснюють контроль під час | | | | | |переміщення товарів через митний кордон | | | | | | України", | | | | | | з метою забезпечення здійснення | | | | | | Енергетичною регіональною митницею | | | | | | контролю за товарами та транспортними | | | | | | засобами з товарами, що переміщуються | | | | | |через митний кордон України, проведення | | | | | | заходів, пов'язаних з виявленням, | | | | | | попередженням та припиненням | | | | | | контрабанди та порушень митних правил | | | --+-------------+-------------------------+----------------------------------------+---------------------+----------| 27| Наказ |Про створення тимчасової | Відповідно до ст.ст. 48-52 Митного | Відділ митного |I півріччя| |Енергетичної | зони митного контролю | кодексу України ( 92-15 ), постанови | оформлення у | | |регіональної |Енергетичної регіональної| Кабінету Міністрів України від | морському | | | митниці |митниці на пункті обліку | 25.12.2002 | торгівельному порту | | | | КС-15 Миколаївського | N 1947 ( 1947-2002-п ) "Про | "Южний" | | | |управління магістрального| затвердження Порядку створення зон | | | | |аміакопроводу Українське |митного контролю та їх функціонування і | | | | | державне підприємство |Порядку надання дозволу на розміщення у | | | | | "Укрхімтрансаміак" | зонах митного контролю споруд та | | | | | | об'єктів інфраструктури, що належать | | | | | | іншим, ніж митні, органам державної | | | | | | влади, які здійснюють контроль під час | | | | | |переміщення товарів через митний кордон | | | | | | України", | | | | | | з метою забезпечення здійснення | | | | | | Енергетичною регіональною митницею | | | | | | контролю за товарами та транспортними | | | | | | засобами з товарами, що переміщуються | | | | | |через митний кордон України, проведення | | | | | | заходів, пов'язаних з виявленням, | | | | | | попередженням та припиненням | | | | | | контрабанди та порушень митних правил | | | --+-------------+-------------------------+----------------------------------------+---------------------+----------| 28| Наказ |Про створення тимчасової | Відповідно до ст.ст. 48-52 Митного | Відділ митного |I півріччя| |Енергетичної | зони митного контролю | кодексу України ( 92-15 ), постанови | оформлення у | | |регіональної |Енергетичної регіональної| Кабінету Міністрів України від | морському | | | митниці | митниці на території | 25.12.2002 | торгівельному порту | | | | Відкритого акціонерного | N 1947 ( 1947-2002-п ) "Про | "Южний" | | | | товариства "Одеський | затвердження Порядку створення зон | | | | | припортовий завод" та |митного контролю та їх функціонування і | | | | | морського торгівельного |Порядку надання дозволу на розміщення у | | | | | порту "Южний" | зонах митного контролю споруд та | | | | | (причал N 3) | об'єктів інфраструктури, що належать | | | | | | іншим, ніж митні, органам державної | | | | | | влади, які здійснюють контроль під час | | | | | |переміщення товарів через митний кордон | | | | | | України", | | | | | | з метою забезпечення здійснення | | | | | | Енергетичною регіональною митницею | | | | | | контролю за товарами та транспортними | | | | | | засобами з товарами, що переміщуються | | | | | |через митний кордон України, проведення | | | | | | заходів, пов'язаних з виявленням, | | | | | | попередженням та припиненням | | | | | | контрабанди та порушень митних правил | | | --+-------------+-------------------------+----------------------------------------+---------------------+----------| 29| Наказ |Про створення тимчасової | Відповідно до ст.ст. 48-52 Митного | Відділ митного |I півріччя| |Енергетичної | зони митного контролю | кодексу України ( 92-15 ), постанови | оформлення у | | |регіональної |Енергетичної регіональної| Кабінету Міністрів України від | морському | | | митниці | митниці на території | 25.12.2002 | торгівельному порту | | | | нафтобази Товариства з | N 1947 ( 1947-2002-п ) "Про | "Южний" | | | | обмеженою | затвердження Порядку створення зон | | | | | відповідальністю "Транс |митного контролю та їх функціонування і | | | | | бункер - Южний "в |Порядку надання дозволу на розміщення у | | | | | морському торговельному | зонах митного контролю споруд та | | | | | порту "Южний" | об'єктів інфраструктури, що належать | | | | | | іншим, ніж митні, органам державної | | | | | | влади, які здійснюють контроль під час | | | | | |переміщення товарів через митний кордон | | | | | | України", Перелік пунктів пропуску | | | | | | (пунктів контролю) через державний | | | | | |кордон України, у межах яких створюються| | | | | | або можуть створюватися зони митного | | | | | |контролю, затверджений наказом Державної| | | | | | митної служби України, Адміністрації | | | | | | Державної прикордонної служби України, | | | | | | Міністерства транспорту та зв'язку | | | | | | України від 01.06.05 N 457/438/270 | | | | | | ( z0710-05 ) (зареєстровано в | | | | | | Міністерстві юстиції України 04.07.05 | | | | | | за N 710/10990); | | | | | | з метою забезпечення здійснення | | | | | | Енергетичною регіональною митницею | | | | | | контролю за товарами та транспортними | | | | | | засобами з товарами, що переміщуються | | | | | |через митний кордон України, проведення | | | | | | заходів, пов'язаних з виявленням, | | | | | | попередженням та припиненням | | | | | | контрабанди та порушень митних правил | | | --+-------------+-------------------------+----------------------------------------+---------------------+----------| 30| Наказ | Про створення зони | Відповідно до ст.ст. 48-52, 99 Митного | Відділ митного |I півріччя| |Енергетичної | митного контролю | кодексу України ( 92-15 ), Про | оформлення N 1 | | |регіональної |Енергетичної регіональної| затвердження Положення про склади | | | | митниці | митниці на території | тимчасового зберігання, затвердженого | | | | | складу тимчасового | наказом Держмитслужби України від | | | | | зберігання відкритого | 07.10.03 N 674 ( z1061-03 ) | | | | | типу Товариства з | (зареєстровано в Міністерстві юстиції | | | | | обмеженою | України 19.11.03 за | | | | |відповідальністю "Кондор"| N 1061/8382, постанови Кабінету | | | | | |Міністрів України від 25.12.2002 N 1947 | | | | | | ( 1947-2002-п ) "Про затвердження | | | | | | Порядку створення зон митного контролю | | | | | | та їх функціонування і Порядку надання | | | | | | дозволу на розміщення у зонах митного | | | | | | контролю споруд та об'єктів | | | | | | інфраструктури, що належать іншим, ніж | | | | | | митні, органам державної влади, які | | | | | |здійснюють контроль під час переміщення | | | | | | товарів через митний кордон України", | | | | | | з метою забезпечення здійснення | | | | | | Енергетичною регіональною митницею | | | | | | контролю за товарами та транспортними | | | | | | засобами з товарами, що переміщуються | | | | | |через митний кордон України, проведення | | | | | | заходів, пов'язаних з виявленням, | | | | | | попередженням та припиненням | | | | | | контрабанди та порушень митних правил | | | --+-------------+-------------------------+----------------------------------------+---------------------+----------| 31| Наказ | Про затвердження | Узгодження дій посадових осіб | Відділ організації |I півріччя| |Енергетичної | Технології взаємодії | Енергетичної регіональної митниці, при | митного контролю | | |регіональної | посадових осіб |здійсненні митних процедур щодо товарів | | | | митниці |Енергетичної регіональної| (вантажів), що переміщуються через | | | | | митниці, під час | митний кордон України залізничним | | | | | здійснення митних |транспортом, та працівників залізничних | | | | |процедур щодо товарів та | станцій з метою прискорення здійснення | | | | |транспортних засобів, що | митних процедур, удосконалення порядку | | | | | переміщуються через | та умов їх переміщення товарів | | | | |митний кордон України, та| (вантажів). | | | | |працівників Дніпровської | | | | | | залізниці та створення | | | | | | тимчасових зон митного | | | | | | контролю Енергетичної | | | | | | регіональної митниці на | | | | | | станціях Дніпровської | | | | | | залізниці на час | | | | | | здійснення митних | | | | | |процедур щодо товарів та | | | | | | транспортних засобів | | | | --+-------------+-------------------------+----------------------------------------+---------------------+----------| 32| Наказ | Про затвердження | Узгодження дій посадових осіб | Відділ організації |I півріччя| |Енергетичної | Технології взаємодії | Енергетичної регіональної митниці, при | митного контролю | | |регіональної | посадових осіб |здійсненні митних процедур щодо товарів | | | | митниці |Енергетичної регіональної| (вантажів), що переміщуються через | | | | | митниці, під час | митний кордон України залізничним | | | | | здійснення митних |транспортом, та працівників залізничних | | | | |процедур щодо товарів та | станцій з метою прискорення здійснення | | | | |транспортних засобів, що | митних процедур, удосконалення порядку | | | | | переміщуються через | та умов їх переміщення товарів | | | | |митний кордон України, та| (вантажів). | | | | | працівників Донецької | | | | | | залізниці та створення | | | | | | тимчасових зон митного | | | | | | контролю Енергетичної | | | | | | регіональної митниці на | | | | | | станціях Донецької | | | | | | залізниці на час | | | | | | здійснення митних | | | | | |процедур щодо товарів та | | | | | | транспортних засобів | | | | --+-------------+-------------------------+----------------------------------------+---------------------+----------| 33| Наказ | Про затвердження | Узгодження дій посадових осіб | Відділ організації |I півріччя| |Енергетичної | Технології взаємодії | Енергетичної регіональної митниці, при | митного контролю | | |регіональної | посадових осіб |здійсненні митних процедур щодо товарів | | | | митниці |Енергетичної регіональної| (вантажів), що переміщуються через | | | | | митниці, під час | митний кордон України залізничним | | | | | здійснення митних |транспортом, та працівників залізничних | | | | |процедур щодо товарів та | станцій з метою прискорення здійснення | | | | |транспортних засобів, що | митних процедур, удосконалення порядку | | | | | переміщуються через | та умов їх переміщення товарів | | | | |митний кордон України, та| (вантажів). | | | | | працівників Львівської | | | | | | залізниці та створення | | | | | | тимчасових зон митного | | | | | | контролю Енергетичної | | | | | | регіональної митниці на | | | | | | станціях Львівської | | | | | | залізниці на час | | | | | | здійснення митних | | | | | |процедур щодо товарів та | | | | | | транспортних засобів | | | | --+-------------+-------------------------+----------------------------------------+---------------------+----------| 34| Наказ | Про затвердження | Узгодження дій посадових осіб | Відділ організації |I півріччя| |Енергетичної | Технології взаємодії | Енергетичної регіональної митниці, при | митного контролю | | |регіональної | посадових осіб |здійсненні митних процедур щодо товарів | | | | митниці |Енергетичної регіональної| (вантажів), що переміщуються через | | | | | митниці, під час | митний кордон України залізничним | | | | | здійснення митних |транспортом, та працівників залізничних | | | | |процедур щодо товарів та | станцій з метою прискорення здійснення | | | | |транспортних засобів, що | митних процедур, удосконалення порядку | | | | | переміщуються через | та умов їх переміщення товарів | | | | |митний кордон України, та| (вантажів). | | | | | працівників Одеської | | | | | | залізниці та створення | | | | | | тимчасових зон митного | | | | | | контролю Енергетичної | | | | | | регіональної митниці на | | | | | | станціях Одеської | | | | | | залізниці на час | | | | | | здійснення митних | | | | | |процедур щодо товарів та | | | | | | транспортних засобів | | | | --+-------------+-------------------------+----------------------------------------+---------------------+----------| 35| Наказ | Про затвердження | Узгодження дій посадових осіб | Відділ організації |I півріччя| |Енергетичної | Технології взаємодії | Енергетичної регіональної митниці, при | митного контролю | | |регіональної | посадових осіб |здійсненні митних процедур щодо товарів | | | | митниці |Енергетичної регіональної| (вантажів), що переміщуються через | | | | | митниці, під час | митний кордон України залізничним | | | | | здійснення митних |транспортом, та працівників залізничних | | | | |процедур щодо товарів та | станцій з метою прискорення здійснення | | | | |транспортних засобів, що | митних процедур, удосконалення порядку | | | | | переміщуються через | та умов їх переміщення товарів | | | | |митний кордон України, та| (вантажів). | | | | | працівників Південної | | | | | | залізниці | | | | | | та створення тимчасових | | | | | | зон митного контролю | | | | | |Енергетичної регіональної| | | | | | митниці на станціях | | | | | | Південної залізниці на | | | | | | час здійснення митних | | | | | |процедур щодо товарів та | | | | | | транспортних засобів | | | | --+-------------+-------------------------+----------------------------------------+---------------------+----------| 36| Наказ | Про затвердження | Узгодження дій посадових осіб | Відділ організації |I півріччя| |Енергетичної | Технології взаємодії | Енергетичної регіональної митниці, при | митного контролю | | |регіональної | посадових осіб |здійсненні митних процедур щодо товарів | | | | митниці |Енергетичної регіональної| (вантажів), що переміщуються через | | | | | митниці, під час | митний кордон України залізничним | | | | | здійснення митних |транспортом, та працівників залізничних | | | | |процедур щодо товарів та | станцій з метою прискорення здійснення | | | | |транспортних засобів, що | митних процедур, удосконалення порядку | | | | | переміщуються через | та умов їх переміщення товарів | | | | |митний кордон України, та| (вантажів); | | | | | працівників | забезпечення здійснення Енергетичною | | | | | Південно-Західної | регіональною митницею контролю за | | | | | залізниці та створення | товарами та транспортними засобами з | | | | | тимчасових зон митного |товарами, що переміщуються через митний | | | | | контролю Енергетичної | кордон України, проведення заходів, | | | | | регіональної митниці на | пов'язаних з виявленням, попередженням | | | | | станціях | та припиненням контрабанди та порушень | | | | | Південно-Західної | митних правил | | | | | залізниці на час | | | | | | здійснення митних | | | | | |процедур щодо товарів та | | | | | | транспортних засобів | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.ua

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: