open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
Л И С Т
N 11/18-1001 від 15.02.96

м.Київ
vd960215 vn11/18-1001

Начальникам ТМУ,

начальникам митниць
( Лист втратив чинність на підставі Листа Державної

митної служби N 25/2-09-18/1568-ЕП ( v1568342-04 ) від 12.02.2004 )
Щодо порядку оформлення та надання дозволів на право

здійснення вивезення, ввезення та транзиту товарів,

що підлягають експортному контролю
( Із змінами, внесеними згідно з Листами

Державної митної служби

N 11/3-2659 ( v2659342-97 ) від 26.03.97

N 11/6-2133 ( v11_6342-98 ) від 04.03.98 )

До відома та використання в роботі надсилаємо Інструкцію про
порядок оформлення та використання дозволів на право здійснення
вивезення, ввезення та транзиту товарів, що підлягають експортному
контролю. Разом з тим повідомляємо, що з 01.03.96 р. документи Урядової
комісії з експортного контролю або її робочого
органу - Експертно-технічного комітету при Кабінеті Міністрів
України, які протирічать вищезгаданій Інструкції, втрачають
чинність.
Заступник Голови Комітету Ю.Соловков
( Інструкція втратила чинність на підставі Листа Державної
митної служби N 11/6-2133 ( v11_6342-98 ) від 04.03.98 )
Затверджено

рішенням Урядової комісії

з експортного контролю

від 22 вересня 1995 року
Інструкція

про порядок оформлення та використання дозволів на

право здійснення вивезення, ввезення та транзиту

товарів, що підлягають експортному контролю
1. Загальні положення
Ця Інструкція розроблена з метою визначення порядку
оформлення та використання дозволів при переміщенні через митний
кордон України товарів, що підлягають експортному контролю. Дія цієї Інструкції поширюється на товари, щодо яких у
відповідності до чинного законодавства України встановлено режим
експортного контролю (надалі - "товар"), переліки яких
затверджуються Кабінетом Міністрів України. Переміщення через
митний кордон України зазначених товарів незалежно від митного
режиму здійснюється за спеціальним дозволом Урядової комісії з
експортного контролю (надалі - "УКЕК"). Дозвіл оформлюється і видається Експертно-технічним комітетом
при Кабінеті Міністрів України (надалі - "ЕТК") у встановленому
цією Інструкцією порядку і є єдиною підставою для прийняття товару
до митного оформлення, але не звільняє від подання митній установі
вантажної митної декларації та інших документів, необхідних для
митного контролю відповідно до чинного законодавства. Цією Інструкцією визначається порядок взаємодії ЕТК і
Державного митного комітету України (надалі - "Держмиткому") з
питань оформлення та використання дозволу і митного оформлення
товару при здійсненні відповідних заходів експортного контролю.
2. Тлумачення окремих термінів,

що застосовуються в Інструкції
Дозвіл "Генеральний" - документ установленого зразка, який
підтверджує право особи, яка його отримала, на здійснення
вивезення (ввезення) за митну територію (на митну територію)
України заявленого товару із визначенням особливих умов поставки,
країни (групи країн) призначення (походження), і є дійсним
протягом визначеного періоду (як правило, не більше одного року). Дозвіл "Разовий" - документ установленого зразка, який має
іменний характер і підтверджує право особи, яка його отримала, на
здійснення вивезення, ввезення або транзиту через митну територію
України заявленого товару із визначенням його кількості та
вартості, особливих умов поставки, імпортера (експортера), країни
призначення (походження), і є дійсним протягом визначеного періоду
(як правило, від двох місяців до одного року), що необхідний для
здійснення заявленої операції згідно з умовами окремого договору
(контракту). "Експортер" - український (або іноземний) суб'єкт
підприємницької діяльності (з правами юридичної особи), який
виступає стороною зовнішньоекономічного договору (контракту) і
планує здійснити вивезення за межі митної території своєї країни
товару власного або невласного виробництва. "Заявник" - український суб'єкт підприємницької діяльності (з
правами юридичної особи), який звернувся до УКЕК/ЕТК за дозволом
на право вивезти за межі митної території України (або ввезти на
її територію) товар самостійно (на підставі зовнішньоекономічного
договору) або як посередник (на підставі укладеного із
Виробником/Споживачем договору комісії, договору-доручення). При транзиті "Заявником" може виступати іноземний суб'єкт
підприємницької діяльності (власник чи перевізник товару) або, за
його письмовим дорученням, уповноважена особа (юридична або
фізична) в Україні. "Імпортер" - український (або іноземний) суб'єкт
підприємницької діяльності (з правами юридичної особи), який
виступає стороною зовнішньоекономічного договору (контракту) і
планує здійснити ввезення на митну територію своєї країни товару
для власного (або іншого) заявленого використання. "Операції з товаром" - будь-які види діяльності з товаром,
пов'язані з купівлею-продажем, передачею, обміном, тимчасовим
використанням (а також виконання робіт та надання послуг) тощо,
як вони визначені Законом Української РСР "Про зовнішньоекономічну
діяльность" ( 959-12 ) (крім визначених абзацами 5, 6, 12, 15
статті 4 цього Закону). "Послуга" - надання допомоги іноземним юридичним (або їх
уповноваженим) особам в Україні або в інших країнах у вигляді
проектування, розроблення, конструювання, виробництва,
випробування, ремонту, технічного обслуговування, експлуатації,
демонстрування товарів, що підлягають експортному контролю, а
також надання інформації та технічних даних, необхідних для
проведення зазначених робіт, у вигляді будь-якої документації та
програмного забезпечення. "Споживач" - український (або іноземний) суб'єкт
підприємницької діяльності, який є кінцевим користувачем товару і
може одночасно бути заявником та/або експортером (імпортером),
якщо він виступає безпосереднім виконавцем (стороною)
зовнішньоекономічного договору (контракту). "Товар, що підлягає експортному контролю" (Товар) -
продукція, що переміщується через митний кордон України, у тому
числі та, на яку поширюються права інтелектуальної власності,
послуги, роботи, що є об'єктом купівлі-продажу, передачі або
обміну. "Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності" (ТН
ЗЕД) - діюча в Україні гармонізована система опису та кодування
товарів (груп однорідних товарів). "Транзит товару" - переміщення товару, власником якого є
іноземний суб'єкт підприємницької діяльності, через територію
України під митним контролем між двома або в межах одного митного
пункту без будь-якого використання цього товару на зазначеній
території.
3. Порядок заповнення дозволу
Дозвіл оформлюється на бланку встановленого зразка (типова
форма дозволу - Додаток 1) у відповідності з вимогами пп.3.1-3.6.
цієї Інструкції. Розділи дозволу заповнюються відповідно до
загальноукраїнських класифікаторів техніко-економічної інформації
з обов'язковим зазначенням встановлених органами державної
статистики кодів суб'єктів підприємницької діяльності. Коди країн, митних установ, а також найменування та коди
валют платежу, характерів угод, визначаються у встановленому
чинним законодавством порядку. Скорочення повинні відповідати загальноприйнятим вимогам.
3.1. При вивезенні за межі митної території України у
разовому дозволі зазначається: Розділ 1. Реєстраційний номер заяви на одержання дозволу. Розділ 2. Встановлений строк дії дозволу. Розділ 3. Тип дозволу "Разовий". Розділ 4. Повне найменування заявника. У підрозділах 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 зазначаються відповідно код
ЗКПО, адреса, країна, код країни заявника. Розділ 5. Повне найменування експортера. У підрозділах 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 зазначаються відповідно код
ЗКПО, адреса, країна, код країни експортера. Розділ 6. Повне найменування імпортера. У підрозділах 6.2, 6.3, 6.4 зазначаються відповідно адреса,
країна, код країни імпортера. Розділ 7. Повне найменування споживача. У підрозділах 7.2, 7.3, 7.4 зазначаються відповідно адреса,
країна, код країни споживача. Розділ 8. Назви митних установ. У підрозділах 8.1 та 8.2 зазначаються відповідно митниця
оформлення і митниця на кордоні. Якщо у поданих заявником документах митниця на кордоні не
визначена, в підрозділі 8.2. зазначається "не визначено". Розділ 9. Коди митниць та/або митних постів. Розділ 10. Назва валюти платежу, передбаченої договором
(контрактом). Розділ 11. Характер угоди у відповідності до договору
(контракту). Розділ 12. Код характеру угоди. Розділ 1З. Код валюти платежу. Розділ 14. Загальна вартість товару, який буде вивезено
згідно з цим дозволом, у відповідності до договору (контракту) та
інших документів, наведених у розділі 19. У підрозділі 14.1 зазначається вартість за одиницю товару; в
окремих випадках може не визначатися. Розділ 15. Повне чи загальноприйняте скорочене найменування
товару. Якщо дозвіл надає право на здійснення вивезення понад 12
найменувань товарів, тоді до дозволу оформлюється додатково
перелік (переліки) за підписом керівної посадової особи заявника
або іншої уповноваженої особи, де зазначаються відомості про
товари згідно з розділами 15, 16, 17, 18. В цьому випадку в
розділі 15 дозволу зазначається кількість найменувань товарів
додаткового переліку та кількість аркушів додатку. Додаток до дозволу (Додаток 2) вважається дійсним, якщо він
затверджений посадовою особою, яка підписує дозвіл, та скріплений
відповідною печаткою. Кожна сторінка переліку засвідчується підписом та печаткою
керівної (або уповноваженої) посадової особи заявника. Розділ 16. Код ТН ЗЕД для кожного найменування товарів
(дев'ять знаків), наведених в розділі 15 дозволу й додатку до
нього. Розділ 17. Код одиниці вимірювання товару відповідно до
діючого класифікатора кодів одиниць вимірювання згідно з ТН ЗЕД. Розділ 18. Кількість товару в одиницях вимірювання,
зазначених у розділі 17, якщо інше не зазначене у розділі 15. Розділ 19. Номер та дата укладення договору (контракту), у
відповідності з яким надається дозвіл. Розділ 20. Додаткова інформація про умови здійснення
поставок, якщо у розділах 1,..., 19 не дається достатньої
характеристики операції з товаром, інші відомості (міждержавні
угоди, спеціальні домовленості тощо), що можуть бути підставою для
встановлення особливих умов дозволу та/або його використання. Розділ 21. Посада, прізвище, ім'я та по батькові
уповноваженої особи, яка підписує дозвіл, дата оформлення,
ставиться підпис та відповідна печатка.
3.2. При вивезенні за межі митної території України у
генеральному дозволі зазначається: Розділ 1. Реєстраційний номер заяви на одержання дозволу. Розділ 2. Встановлений строк дії дозволу. Розділ 3. Тип дозволу "Генеральний". Розділ 4. Повне найменування заявника. У підрозділах 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 зазначаються відповідно код
ЗКПО, адреса, країна, код країни заявника. Розділ 5. Повне найменування експортера. У підрозділах 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 зазначаються відповідно код
ЗКПО, адреса, країна, код країни експортера. Розділ 6. Підрозділ 6.1 не заповнюється. У підрозділі 6.3 зазначається країна (країни), до якої
планується експорт. У підрозділі 6.4 зазначається відповідно код країни (країн)
імпортера. Якщо інформація для внесення у розділ 6, підрозділ 6.2
не визначена, ці графи дозволу можуть не заповнюватися. Розділ 7. Повне найменування споживача. У підрозділах 7.2, 7.3, 7.4 зазначаються відповідно адреса,
країна, код країни споживача. Якщо кінцевого споживача не визначено, відповідні підрозділи
не заповнюються. При цьому до розділу 20 дозволу можуть бути
внесені певні умови в залежності від специфіки товару та
особливостей його використання Розділ 8. Назви митних установ. У підрозділах 8.1 та 8.2 зазначаються відповідно митниця
оформлення і митниця на кордоні. Якщо у поданих заявником документах митниця на кордоні не
визначена, в підрозділі 8.2. зазначається "не визначено". Розділ 9. Коди митниць та/або митних постів. Розділ 10. Назва валюти платежу, передбаченої договором
(контрактом), в окремих випадках може бути не визначеною. Розділ 11. Характер угоди у відповідності до договору
(контракту); в окремих випадках може бути не визначеним. Розділ 12. Код характеру угоди; в окремих випадках може не
визначатися. Розділ 1З. Код валюти платежу, в окремих випадках може не
визначатися. Розділ 14. Не заповнюється, якщо вартість (загальна, за
одиницю) не визначена. Розділ 15. Повне чи загальноприйняте скорочене найменування
товару. Якщо дозвіл надає право на здійснення вивезення понад 12
найменувань товарів, тоді до дозволу оформлюється додатково
перелік (переліки) за підписом керівної посадової особи заявника
або іншої уповноваженої особи, де зазначаються відомості про
товари згідно з розділами 15, 16, 17. В цьому випадку в розділі 15
дозволу зазначається кількість найменувань товарів та кількість
аркушів додатку. Додаток до дозволу (Додаток 2) вважається дійсним, якщо він
затверджений посадовою особою, яка підписує дозвіл, та скріплений
відповідною печаткою. Кожна сторінка переліку засвідчується підписом та печаткою
керівної (або уповноваженої) посадової особи заявника. Розділ 16. Код ТН ЗЕД для кожного найменування товарів
(дев'ять знаків), наведених у розділі 15 дозволу й додатку до
нього. Розділ 17. Код одиниці вимірювання товару відповідно до
діючого класифікатора кодів одиниць вимірювання згідно з ТН ЗЕД. Розділ 18. Не заповнюється, якщо кількість товару не
визначена. Розділ 19. Номер та дата укладення договору (контракту), у
відповідності з яким надається дозвіл. Якщо в межах одного дозволу передбачається здійснювати
поставки товарів за декількома договорами (контрактами) протягом
строку дії дозволу, розділ 19 не заповнюється. В цьому випадку
митні органи приймають товар для митного оформлення тільки за
умови подання заявником конкретного договору (контракту), згідно з
яким здійснюється операція з товаром. Розділ 20. Додаткова інформація про умови здійснення
поставок, якщо у розділах 1,..., 19 не дається достатньої
характеристики операції з товаром, інші відомості (міждержавні
угоди, спеціальні домовленості тощо), що можуть бути підставою для
встановлення особливих умов дозволу та/або його використання. Розділ 21. Посада, прізвище, ім'я та по батькові
уповноваженої особи, яка підписує дозвіл, дата оформлення, підпис
та відповідна печатка.
3.3. При ввезенні на митну територію України у разовому
дозволі зазначається: Розділ 1. Реєстраційний номер заяви на одержання дозволу. Розділ 2. Встановлений строк дії дозволу. Розділ 3. Тип дозволу "Разовий". Розділ 4. Повне найменування заявника. У підрозділах 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 зазначаються відповідно код
ЗКПО, адреса, країна, код країни заявника. Розділ 5. Повне найменування експортера. У підрозділах 5.2, 5.3, 5.4 зазначаються відповідно адреса,
країна, код країни експортера. Розділ 6. Повне найменування імпортера. У підрозділах 6.1, 6.2, 6.3, 6,4 зазначаються відповідно код
ЗКПО, адреса, країна, код країни імпортера. Розділ 7. Повне найменування споживача. У підрозділах 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 зазначаються відповідно код
ЗКПО, адреса, країна, код країни споживача. Розділ 8. Назви митних установ. У підрозділах 8.1 та 8.2 зазначаються відповідно митниця
оформлення і митниця на кордоні. Якщо у поданих заявником документах митниця на кордоні не
визначена, в підрозділі 8.2. зазначається "не визначено". Розділ 9. Коди митниць та/або митних постів. Розділ 10. Назва валюти платежу, передбаченої договором
(контрактом). Розділ 11. Характер угоди у відповідності до договору
(контракту). Розділ 12. Код характеру угоди. Розділ 1З. Код валюти платежу. Розділ 14. Загальна вартість товару, який буде ввезено згідно
з цим дозволом, у відповідності до договору (контракту) та інших
документів, наведених у розділі 19. У підрозділі 14.1 зазначається
вартість за одиницю товару; в окремих випадках може не
визначатися. Розділ 15. Повне чи загальноприйняте скорочене найменування
товару. Якщо дозвіл надає право на здійснення ввезення понад 12
найменувань товарів, тоді до дозволу оформлюється додатково
перелік (переліки) за підписом керівної посадової особи або іншої
уповноваженої особи заявника, де зазначаються відомості про товари
згідно з розділами 15, 16, 17, 18. В цьому випадку в розділі 15
дозволу зазначається кількість найменувань товарів додаткового
переліку та кількість аркушів додатку. Додаток до дозволу (Додаток 2) вважається дійсним, якщо він
затверджений посадовою особою, яка підписує дозвіл, та скріплений
відповідною печаткою. Кожна сторінка переліку засвідчується підписом та печаткою
керівної (або уповноваженої) посадової особи заявника. Розділ 16. Код ТН ЗЕД для кожного найменування товарів
(дев'ять знаків), наведених у розділі 15 дозволу й додатку до
нього. Розділ 17. Код одиниці вимірювання товару відповідно до
діючого класифікатора кодів одиниць вимірювання згідно з ТН ЗЕД. Розділ 18. Кількість товару в одиницях вимірювання,
зазначених у розділі 17, якщо інше не зазначене у розділі 15. Розділ 19. Номер та дата укладення договору (контракту), у
відповідності з яким надається дозвіл. Розділ 20. Додаткова інформація про умови здійснення
поставок, якщо у розділах 1,..., 19 не дається достатньої
характеристики операції з товаром, інші відомості (міждержавні
угоди, спеціальні домовленості тощо), що можуть бути підставою
для встановлення особливих умов дозволу та/або його використання. Розділ 21. Посада, прізвище, ім'я та по батькові
уповноваженої особи, яка підписує дозвіл, дата оформлення, підпис
та відповідна печатка.
3.4. При ввезенні на митну територію України у генеральному
дозволі зазначається: Розділ 1. Реєстраційний номер заяви на одержання дозволу. Розділ 2. Встановлений строк дії дозволу. Розділ 3. Тип дозволу "Генеральний". Розділ 4. Повне найменування заявника. У підрозділах 4.1, 4,2, 4.3, 4.4 зазначаються відповідно код
ЗКПО, адреса, країна, код країни заявника. Розділ 5. Підрозділ 5.1 не заповнюється. Якщо інформація для внесення у розділ 5, підрозділ 5.2 не
визначена, ці графи дозволу можуть не заповнюватися. В підрозділі 5.3 зазначається країна (країни), з якої
планується імпорт. У підрозділі 5.4 зазначається відповідно код країни (країн)
експортера. Розділ 6. Повне найменування імпортера. У підрозділах 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 зазначаються відповідно код
ЗКПО, адреса, країна, код країни імпортера. Розділ 7. Повне найменування споживача. У підрозділах 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 зазначаються відповідно код
ЗКПО, адреса, країна, код країни споживача. Якщо кінцевого споживача не визначено, відповідні підрозділи
не заповнюються. При цьому до розділу 20 дозволу можуть бути
внесені певні умови залежності від спеціфіки товару та
особливостей його використання. Розділ 8. Назви митних установ. У підрозділах 8.1 та 8.2 зазначаються відповідно митниця
оформлення і митниця на кордоні. Якщо у поданих заявником документах митниця на кордоні не
визначена, в підрозділі 8.2. зазначається "не визначено". Розділ 9. Коди митниць та/або митних постів. Розділ 10. Назва валюти платежу, передбаченої договором
(контрактом); в окремих випадках може бути не визначеною. Розділ 11. Характер угоди у відповідності до договору
(контракту); в окремих випадках може бути не визначеним. Розділ 12. Код характеру угоди, в окремих випадках може не
визначатися. Розділ 1З. Код валюти платежу, в окремих випадках може не
визначатися. Розділ 14. Не заповнюється, якщо вартість (загальна, за
одиницю) не визначена. Розділ 15. Повне чи загальноприйняте скорочене найменування
товару. Якщо дозвіл надає право на здійснення ввезення понад 12
найменувань товарів, тоді до дозволу оформлюється додатково
перелік (переліки) за підписом керівної посадової особи заявника
або іншої уповноваженої особи, де зазначаються відомості про
товари згідно з розділами 15, 16, 17. В цьому випадку в розділі 15
дозволу зазначається кількість найменувань товарів додаткового
переліку та кількість аркушів додатку. Додаток до дозволу (Додаток
2) вважається дійсним, якщо він затверджений посадовою особою, яка
підписує дозвіл, та скріплений відповідною печаткою. Кожна сторінка переліку засвідчується підписом та печаткою
керівної (або уповноваженої) посадової особи заявника. Розділ 16. Код ТН ЗЕД для кожного найменування товарів
(дев'ять знаків), наведених у розділі 15 дозволу й додатку до
нього. Розділ 17. Код одиниці вимірювання товару відповідно до
діючого класифікатора кодів одиниць вимірювання згідно з ТН ЗЕД. Розділ 18. Не заповнюється, якщо кількість товару не
визначена. Розділ 19. Номер та дата укладення договору (контракту), у
відповідності з яким надається дозвіл. Якщо в межах одного дозволу передбачається здійснювати
поставки товарів за декількома договорами (контрактами) протягом
строку дії дозволу, розділ 19 не заповнюється. В цьому випадку
митні органи приймають товар для митного оформлення тільки за
умови подання заявником конкретного договору (контракту), згідно з
яким здійснюється операція з товаром. Розділ 20. Додаткова інформація про умови здійснення
поставок, якщо у розділах 1,..., 19 не дається достатньої
характеристики операції з товаром, інші відомості (міждержавні
угоди, спеціальні домовленості тощо), що можуть бути підставою для
встановлення особливих умов дозволу та/або його використання. Розділ 21. Посада, прізвище, ім'я та по батькові
уповноваженої особи, яка підписує дозвіл, дата оформлення, підпис
та відповідна печатка.
3.5. При транзитних перевезеннях через митну територію
України у дозволі зазначається: Розділ 1. Реєстраційний номер заяви на одержання дозволу, Розділ 2. Встановлений строк дії дозволу. Розділ 3. Не заповнюється. Розділ 4. Повне найменування заявника. У підрозділах 4.2, 4.3, 4.4 зазначаються відповідно адреса,
країна, код країни заявника. Підрозділ 4.1 заповнюється лише у
випадку, коли заявником виступає українська уповноважена особа. Розділ 5. Повне найменування експортера, його адреса
(підрозділ 5.2) заповнюються, якщо визначені. У підрозділах 5.3, 5.4 обов'язково зазначаються відповідно
країна, код країни експортера. Підрозділ 5.1 не заповнюється. Розділ 6. Повне найменування імпортера, його адреса
(підрозділ 6.2) заповнюються, якщо вони визначені. У підрозділах 6.3, 6.4 обов'язково зазначаються відповідно
країна, код країни імпортера. Розділ 7. Заповнюється, якщо споживача визначено. Розділ 8. Назви митних установ. У підрозділах 8.1 та 8.2 зазначаються відповідно впускна та
випускна митниці або митні пости. Якщо у поданих заявником документах митниця не визначена, в
підрозділі 8.1. та/або 8.2. зазначається "не визначено". Розділ 9. Коди митниць та/або митних постів. Розділ 10. Не заповнюється. Розділ 11. "Транзит". Розділ 12. Тимчасово не заповнюється. Розділ 1З. Не заповнюється. Розділ 14. Не заповнюється, якщо вартість (загальна, за
одиницю) не визначена. Розділ 15. Повне чи загальноприйняте скорочене найменування
товару. Якщо дозвіл надає право на здійснення транзиту понад 12
найменувань товарів, тоді до дозволу оформлюється додатково
перелік (переліки) за підписом керівної посадової особи заявника,
або іншої уповноваженої особи, де зазначаються відомості про
товари згідно з розділами 15, 16, 17. 18. В цьому випадку в
розділі 15 дозволу зазначається кількість найменувань товарів
додаткового переліку, та кількість аркушів додатку. Додаток до дозволу (Додаток 2) вважається дійсним, якщо він
затверджений посадовою особою, яка підписує дозвіл, та скріплений
відповідною печаткою. Після отримання дозволу кожна сторінка переліку засвідчується
підписом та печаткою керівної (або уповноваженої) посадової особи
заявника. Розділ 16. Код ТН ЗЕД для кожного найменування товарів
(дев'ять знаків), наведених у розділі 15 дозволу й додатку до
нього. Розділ 17. Код одиниці вимірювання товару відповідно до
діючого класифікатора кодів одиниць вимірювання згідно з ТН ЗЕД. Розділ 18. Кількість товару в одиницях вимірювання,
зазначених у розділі 17, якщо інше не зазначене у розділі 15. Розділ 19. Номер та дата укладення договору (контракту), у
відповідності з яким надається дозвіл. Крім того можуть робитися
посилання на міждержавні угоди, інші спеціальні домовленості. Розділ 20. Додаткова інформація про умови здійснення транзиту
або інші відомості, що можуть бути підставою для встановлення
особливих умов дозволу та/або його використання. Розділ 21. Посада, прізвище, ім'я та по батькові
уповноваженої особи, яка підписує дозвіл, дата оформлення, підпис
та відповідна печатка.
3.6. При тимчасовому вивезенні (ввезенні). При тимчасовому вивезенні (ввезенні) товару за межі митної
території України по визначених "операціях з товаром", а саме:
оренда, ремонт (гарантійний, капітальний), лізінг, спільна
підприємницька діяльность, та інші, у дозволі обов'язково
зазначається: Розділ 14. Загальна вартість товару, який буде
вивезено (ввезено) згідно з цим дозволом, що є підставою для
визначення митної вартості товару. У підрозділі 14.1 зазначається
вартість за одиницю товару; в окремих випадках може не
визначатися. Розділ 20. Тимчасове вивезення (ввезення) майна з
обов'язковим поверненням, спеціальні умови здійснення операції з
товаром, а також визначається сума, яку отримує (сплачує) заявник
за виконання робіт, надання послуг у валюті укладеного договору
(контракту). Розділи 1-13, 15-19, 21 заповнюються у відповідності до вимог
пп.3.1-3.4 цієї Інструкції. В окремих випадках, а саме у разі тимчасового вивезення
(ввезення) за межі України товару для демонстрації на виставках,
ярмарках, з метою рекламування, випробувань та з іншими подібними
цілями, які не передбачають переходу права власності на товари,
дозвіл не оформлюється, а вивезення (ввезення) здійснюється за
наявності позитивного письмового висновку ЕТК. У висновку ЕТК обов'язково повинні бути зазначені
найменування виставки (ярмарку) і місце її проведення, термін
експонування товарів, заявник, експортер (імпортер), найменування
товару, код ТН ЗЕД, кількість, а також особливі умови вивезення
(ввезення), якщо їх визначено. Висновок ЕТК підписується та
скріплюється печаткою у порядку, встановленому цією Інструкцією
для оформлення дозволу. Продовження строку дії дозволу (або висновку ЕТК) на право
тимчасового вивезення (ввезення) товару на термін, що перевищує
вказаний у дозволі (або висновку ЕТК), здійснюється в
установленому Держмиткомом порядку при наявності письмового
узгодження ЕТК.

В окремих випадках тимчасове, на протязі року, вивезення
товару підприємствами-виробниками для демонстрацій на виставках,
ярмарках, терміни і місця проведення яких не визначені, може
здійснюватися на підставі генерального висновку ЕТК з зазначенням
в ньому найменування і кількості товару, його вартості, кодів ТН
ЗЕД, реквізитів заявника та експортера. У таких випадках
найменування виставок, ярмарків, місця та терміни їх проведення
визначається при митному оформленні. ( Пункт 3.6 доповнено гідно з Листом Державної митної служби N 11/3-2659
( v2659342-97 ) від 26.03.97 )
4. Оформлення та використання дозволів
4.1. Оформлення та порядок видачі дозволів. Оформлений у встановленому цією Інструкцією порядку дозвіл є
дійсним при наявності підпису однієї з уповноважених осіб: Голови
Урядової комісії з експортного контролю, або Голови
Експертно-технічного комітету при Кабінеті Міністрів України, або
Першого заступника голови Експертно-технічного комітету при
Кабінеті Міністрів України, та скріплений печаткою "Експортний
контроль" N 1, N 2, N 3 відповідно. Зразки підписів та печаток
посадових осіб надсилаються до Держмиткому України
Експертно-технічним комітетом при Кабінеті Міністрів України. Орган, який видав дозвіл, відповідає за правильність
заповнення дозволу на підставі поданих заявником (або
уповноваженою ним особою) для розгляду документів. Заявник несе персональну відповідальність за допущені з його
вини помилки при оформленні дозволу. Оригінал дозволу представник заявника одержує в
Експертно-технічному комітеті при Кабінеті Міністрів України за
умови наявності належним чином оформленого доручення від імені
заявника. Доручення повинно бути засвідчено підписом та печаткою
керівної посадової (або іншої уповноваженої) особи заявника. При отриманні дозволу уповноважений представник заявника
повинен перевірити його зміст, засвідчити правильність заповнення
та розписатися за його одержання. Після одержання дозволу уповноваженим представником та
вручення йому Довідки-попередження, заявник несе повну
відповідальність за наслідки, пов'язані з неправильним оформленням
та використанням дозволу. Довідка-попередження (Додаток 3) (відсутній) повинна містити
вичерпну інформацію для заявника щодо правил використання дозволу,
його оформлення та видачі згідно з Інструкцією та встановленими
правилами здійснення експортного контролю. Доручення та оригінал дозволу є документами суворої
звітності. Вони зберігаються відповідно в ЕТК, митних органах
України та у заявника протягом встановленого терміну збереження
таких документів. Якщо дозвіл чи додаток до нього загублено або пошкоджено,
рішення про його відновлення (заміну) та/або подальше використання
за письмовим зверненням заявника приймається ЕТК у порядку,
встановленому для надання дозволу, після отримання інформації
Держмиткому про фактичне використання загубленого або пошкодженого
оригіналу дозволу.
4.2. Порядок використання дозволів. При вивезенні або ввезенні товару видається два примірники
оригіналу дозволу. Перший примірник використовується заявником для
митного оформлення товару. Другий - з відміткою ЕТК "Тільки для
заявника" - залишається у заявника. Заявник (або уповноважена ним особа) повинен подати у
відповідний митний орган перший примірник дозволу та усі необхідні
документи не менш ніж за 3 (три) доби до вивезення (ввезення)
проекції для митного оформлення товару. При транзиті товару оформлюється два примірники оригіналу
дозволу. Заявник (або уповноважена ним особа) отримує перший
примірник дозволу та використовує його для митного оформлення
товару. Якщо за одним договором (контрактом) здійснюються поставки
декількома виробниками (постачальниками) через різні прикордонні
митниці, до митного органу України подається копія (копії) з
оригіналу дозволу, який (які) засвідчується підписом та печаткою
керівної посадової особи іноземного заявника (або уповноваженої
ним особи в Україні). Необхідна інформація про виданий дозвіл на
транзит (за узгодженою формою) протягом 3 (трьох) діб після його
оформлення передається ЕТК до Держмиткому для контролю за
проходженням транзитного товару по території України. Порядок
контролю за дійсністю та використанням дозволів митними установами
визначається Держмиткомом. У разі виявлення митними органами невідповідності товару
зазначеним у дозволі умовам та/або товаросупроводжувальним
документам, інших порушень встановлених норм чинного
законодавства, насамперед, з питань експортного контролю, товар,
на здійснення операції з яким надано дозвіл, митному оформленню не
підлягає. У випадках затримання митними органами товару, що
переміщується через митний кордон України за дозволом УКЕК,
Держмитком оперативно інформує ЕТК про причини його затримання. Рішення про подальше використання дозволу приймається ЕТК (за
необхідністю, УКЕК) і підтверджується письмово (надсилається
заявнику та Держмиткому).
4.3. Контроль за використанням дозволів. Заявник, якому надано дозвіл УКЕК, зобов'язаний не пізніше
ніж через два тижні після митного оформлення товару передати
(надіслати поштою) до ЕТК для здійснення контролю за використанням
дозволу копію першого примірника вантажної митної декларації
(копії перших примірників усіх декларацій на загальну кількість
товару в межах кожного окремого дозволу) належним чином завірену
митним органом, що здійснював оформлення товару. У разі невиконання заявником зазначеної вимоги, ЕТК може
прийняти рішення про застосування відповідних обмежень (санкцій)
до такого заявника при наступному зверненні до УКЕК за отриманням
дозволу.
4.4. Порядок внесення змін і доповнень до дозволу. Вирішення питань щодо переоформлення дозволів, а також
внесення змін (доповнень) до нього, входить до компетенції
Експертно-технічного комітету при Кабінеті Міністрів України. Зміна умов договору (контракту) після отримання дозволу не
може бути підставою для термінового переоформлення дозволу або
внесення змін і доповнень до нього. У разі виявлення у дозволі й
додатках до нього граматичних та інших помилок, що не змінюють
суті дозволу, порядок подальшого використання дозволу вирішується
шляхом узгодження між Держмиткомом (митним органом) та
Експертно-технічним комітетом (відповідним підрозділом ЕТК, що
здійснював оформлення дозволу). При необхідності внесення змін (доповнень) до дозволу (та/або
додатку до нього): по розділах 1; 2; 3; 4, 4.1, 4.3; 5, 5.1, 5.3; 6, 6.1, 6.3;
7, 7.1, 7.3; 10; 14; 15; 16; 18; 19; 20; 21 (крім граматичних
помилок) оригінал дозволу (всі видані заявнику примірники)
повертаються до ЕТК і, після внесення відповідних змін, заявнику
видається переоформлений дозвіл у порядку, встановленому для його
надання; по розділах (крім зазначених вище) митні органи самостійно
вирішують питання про внесення відповідних змін до вантажної
митної декларації при митному оформленні товару, попередньо
узгодивши свої дії з Держмиткомом (відповідним підрозділом
центрального апарату Комітету, що відповідає за здійснення
експортного контролю). Будь-які, інші форми внесення змін і доповнень до дозволу, а
також виправлення, підчистки та додаткові записи будь-яким
способом, забороняються.
4.5. Довідкова інформація. Інформація щодо порядку видачі, використання дозволу та
внесення змін і доповнень до нього публікується у засобах масової
інформації у встановленому порядку. При виникненні спірних питань при використанні дозволу і
неможливості їх врегулювання з ЕТК (Держмиткомом) в установленому
порядку, заявник (або його уповноважена особа) має право
звернутися письмово до Кабінету Міністрів України на ім'я Голови
УКЕК з проханням розгляду порушених питань (за необхідністю, в
присутності заявника) на черговому засіданні УКЕК. Довідки та роз'яснення надаються по контактних телефонах (чи
письмово) в Експертно-технічному комітеті при Кабінеті Міністрів
України.
5. Внесення змін до Інструкції
Пропозиції щодо внесення змін до Інструкції в частині, що
стосується порядку використання дозволу (додатку до нього) і
митного оформлення товару, за поданням ЕТК або Держмиткому України
виносяться на розгляд УКЕК та затверджуються її рішенням.
Пропозиції щодо внесення змін, подані ЕТК (Держмиткомом), повинні
бути попередньо узгоджені з Держмиткомом (ЕТК).
Додаток 1 ————————————————————————————————————————————————————————————————— Україна | Урядова комісія з експертного контролю | | Дозвіл N | | Цей дозвіл надає право на здійснення визначених операцій із заз-| наченими в ньому товарами при їх переміщенні через митний кордон| України незалежно від митного режиму. Заявник зобов'язаний не | менш ніж за 3(три) доби до ввезення (вивезення) продукції подати| цей дозвіл та усі необхідні документи для митного оформлення у | відповідний митний орган. За неправомірне використання цього | дозволу зявник несе відповідальність згідно з чинним законодав- | ством України. Дію цього дозволу може бути скасовано або призу- | пинено Урядовою комісією з експортного контролю з наступним | повідомленням заявника. | ————————————————————————————————————————————————————————————————| 1. Заява N |2. Строк дії |3. Тип дозволу: | | дозволу..р| | ————————————————————————————————————————————————————————————————| 4. Заявник: |4.1. Код ЗКПО | 4.2. Адреса: |—————————————————————| 4.3. Країна: |4.4. Код країни | ——————————————————————————————————————————+—————————————————————| 5. Експортер: |5.1. Код ЗКПО: | 5.2. Адреса: ——————————————————————| 5.3. Країна(и) | ——————————————————————————————————————————————| 5.4. Код(и) країни| | ————————————————————————————————————————————————————————————————| 6. Імпортер: |6.1. Код ЗКПО: | 6.2. Адреса: ——————————————————————| 6.3. Країна(и) | ——————————————————————————————————————————————| 6.4. Код(и) країни| | ————————————————————————————————————————————————————————————————| 7. Споживач: |7.1. Код ЗКПО | 7.2. Адреса: |——————————————————————| 7.3. Країна: |7.4. Код країни | ————————————————————————————————————————————————————————————————| 8. Митниці|8.1 Оформлення: | | |10.Валюта платежу | |————————————————|9. Код|——————+——————————————————————| |8.2 На кордоні: | | | | ——————————————————————————————————+——————+——————————————————————| 11. Характер угоди |12.Код|12. Код |14. Загальна | | |валюти | вартість | |——————+————————+—————————————| | | | | ——————————————————————————————————+——————+——————————————————————| 15. Найменування і повний опис |16.Код|ТН |17.Од.|18. |14.1. | товару (додаткова од. виміру) | |ЗЕД| вим.|Кіл-|Варті-| | | | |сть |сть | ——————————————————————————————————+——————+———+——————+————+——————| | | | | | | ————————————————————————————————————————————————————————————————| 19. Підстава для запиту дозволу: | ————————————————————————————————————————————————————————————————| 20. Особливі умови дозволу: | | ————————————————————————————————————————————————————————————————| 21. Посада, прізвище, ім"я та по батькові особи, | яка підписує дозвіл: | | —————————————— М.П. Дата ...р | | —————————————————————————————————————————————————————————————————
Додаток 2
"Затверджую"

Голова (Перший заступник голови)

Експертно-технічного комітету

при Кабінеті Міністрів України —————————————————————————————— "_______" ______________199 р.
Аркуш N _____ Додаток до дозволу N ____ ————————————————————————————————————————————————————————————————— 15. Найменування|16. Код|ТН ЗЕД|17. Од.вим.|18. Кільк.|14.1 Вар-| і повний опис | | | | | тість | товару (додат- | | | | | | кова од. виміру)| | | | | | ————————————————+———————+——————+———————————+——————————+—————————| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ————————————————————————————————————————————————————————————————— Заявник | ————————————————————————————— | (посада, прізвище та ініціали) | | М.П. _____________ М.П. ______________ | (підпис) (підпис) | —————————————————————————————————— (тільки на останньому листі)

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: