open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 5 лютого 2020 р. № 141
Київ

Питання умов і розмірів оплати праці керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 334 від 29.04.2020
№ 996 від 26.10.2020}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999 р. № 859 “Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств” (Офіційний вісник України, 1999 р., № 21, ст. 957; 2000 р., № 18, ст. 742; 2015 р., № 100, ст. 3432; 2016 р., № 16, ст. 651) і від 4 липня 2017 р. № 668 “Про затвердження Порядку визначення умов оплати послуг та компенсації витрат членів наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 73, ст. 2246; 2018 р., № 29, ст. 1023, № 70, ст. 2377) зміни, що додаються.

{Дію пункту 2 відновлено згідно з Постановою КМ № 996 від 26.10.2020} {Дію пункту 2 було зупинено у квітні 2020 р. та на період до завершення місяця, в якому відміняється карантин, встановлений постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211, згідно з Постановою КМ № 334 від 29.04.2020 - застосовується з квітня 2020 року}

2. Установити, що місячний розмір заробітної плати керівника суб’єкта господарювання державного сектору економіки, що визначається в контракті, не повинен перевищувати 1250 тис. гривень.

3. Відповідно до положень пунктів 1 і 2 цієї постанови:

керівникам уповноважених органів управління, а також керівнику уповноваженого суб’єкта господарювання з управління об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі забезпечити перегляд за угодою сторін контрактів із керівниками суб’єктів господарювання державного сектору економіки, а також цивільно-правових угод із членами наглядових рад зазначених суб’єктів господарювання, укладених до набрання чинності цією постановою;

рекомендувати наглядовим радам суб’єктів господарювання державного сектору економіки переглянути контракти із керівниками зазначених суб’єктів господарювання, укладені до набрання чинності цією постановою.

Прем'єр-міністр України

О.ГОНЧАРУК

Інд. 25ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 лютого 2020 р. № 141

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999 р. № 859 і від 4 липня 2017 р. № 668

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999 р. № 859:

1) у пункті 1:

абзац перший після слів “органів місцевого самоврядування” доповнити словами “, наглядовій раді суб’єкта господарювання державного сектору економіки”;

абзац третій підпункту 6 виключити;

2) абзац перший пункту 2 викласти в такій редакції:

“2. Поширити умови оплати праці, передбачені пунктом 1 цієї постанови, на керівників - голів правлінь відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації) державних підприємств, з якими укладено контракти, на період до скликання перших загальних зборів акціонерів товариства, а також на голів правлінь та членів правлінь акціонерних товариств, господарських товариств, 100 відсотків акцій яких належать державі, а також інших господарських товариств, що належать до суб’єктів господарювання державного сектору економіки, у тому числі тих, що призначаються за рішенням наглядової ради.”;

3) у пункті 4 після слів “місцевих органів виконавчої влади” доповнити словами “, наглядова рада суб’єктів господарювання державного сектору економіки”.

2. У Порядку визначення умов оплати послуг та компенсації витрат членів наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2017 р. № 668:

1) пункт 10 викласти в такій редакції:

“10. Членові наглядової ради виплачується додаткова винагорода за виконання ним функцій голови наглядової ради підприємства, товариства у розмірі 20 відсотків його річної винагороди, зазначеної в договорі.”;

2) додаток до Порядку викласти в такій редакції:


“Додаток
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 5 лютого 2020 р. № 141)

ПОКАЗНИКИ
визначення розміру винагороди членів наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі

Чистий річний дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) підприємства, товариства (тис. гривень) за даними останньої річної фінансової звітності (тис. гривень)

Максимально допустимий розмір базової місячної винагороди оплати послуг члена наглядової ради у кратності до середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності за квартал у середньому по економіці, що передує кварталу розрахунку розмірів винагороди оплати послуг членів наглядової ради, за опублікованими статистичними даними Держстату

До 1 000 000

до 5

Від 1 000 001 до 3 000 000

до 10

Від 3 000 001 до 10 000 000

до 15

Від 10 000 001 до 20 000 000

до 18

Від 20 000 001

до 22”.


 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: