open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України "Про стандартизацію"

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2019, № 46, ст.295)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 1089-IX від 16.12.2020
№ 1822-IX від 21.10.2021, ВВР, 2022, № 1, ст.2}

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про надра (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 36, ст. 340):

1) у пункті 6 статті 8 слово "стандартів" виключити;

2) у статті 62:

у пункті 5 частини першої слово "стандартів" замінити словом "правил";

у пункті 1 частини третьої слово "стандартів" замінити словом "норм".

2. У Водному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 24, ст. 189):

1) у пункті 5 частини першої статті 15 слова "участь у розробці стандартів" виключити;

2) у назві глави 8 слова "стандартизація і" виключити;

3) статтю 33 викласти в такій редакції:

"Стаття 33. Завдання нормування в галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів

Нормування в галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів здійснюється з метою забезпечення екологічної і санітарно-гігієнічної безпеки вод шляхом встановлення вимог до об’єктів, що підлягають нормуванню";

4) статтю 34 виключити;

5) у статті 58:

у частині першій слова "державним стандартам" виключити;

у частині третій слово "стандартам" виключити;

6) у частині другій статті 59 слова "стандартів і" виключити;

7) у частині четвертій статті 67 слова "що відповідають міжнародним стандартам" виключити.

3. У частині другій статті 3 Кодексу торговельного мореплавства України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., №№ 47-52, ст. 349) слова "нормативні документи" замінити словами "нормативно-правові акти".

4. У назві та абзаці першому статті 288, абзаці першому статті 291 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131) слова "правил, норм і стандартів" замінити словами "нормативно-правових актів, норм і правил".

5. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27):

1) у статті 39 слова "державних стандартів і норм" виключити;

2) у статті 165:

у назві слова "Стандартизація і нормування" замінити словом "Нормування";

у частині першій слова "Стандартизація і нормування" замінити словом "Нормування", а слова "і стандартів" виключити;

у частині третій слова "Нормативні документи із стандартизації" замінити словом "Нормативи".

6. У Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 18-22, ст. 144):

1) частину п’яту статті 259 викласти в такій редакції:

"5. Складовою частиною національної системи класифікації є національні класифікатори. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку, затверджує, вносить зміни та скасовує національні класифікатори.

Порядок розроблення, затвердження, внесення змін та скасування національних класифікаторів установлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку";

2) у першому реченні частини першої статті 266 слова "стандартах, технічних умовах" виключити;

3) текст статті 268 після слів "технічні умови" в усіх відмінках доповнити словами "(у разі наявності)";

4) у статті 269:

у частині другій:

перше речення після слів "Стандартами, технічними умовами" доповнити словами "(у разі наявності)";

друге речення після слів "стандартами або технічними умовами" доповнити словами "(у разі наявності)";

частину третю після слів "стандартами, технічними умовами" доповнити словами "(у разі наявності)";

у частині п’ятій слова "стандартами (технічними умовами)" замінити словами "стандартами, технічними умовами (у разі наявності)";

5) у статті 270:

перше речення частини першої після слів "стандартів, технічних умов" доповнити словами "(у разі наявності)";

частину другу після слів "стандартами, технічними умовами" доповнити словами "(у разі наявності)";

6) в абзаці другому частини третьої статті 272 слова "номер національного стандарту або технічних умов" виключити;

7) у частині третій статті 275 слова "у національних стандартах або технічних умовах" замінити словами "нормативно-правовим актом";

8) у частині третій статті 276 слова "на підставі національних стандартів або технічних умов" виключити;

9) в абзаці сьомому частини першої статті 280 слова "з урахуванням національних стандартів власні стандарти і" виключити.

7. В абзаці другому частини першої та першому реченні частини третьої статті 687 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40-44, ст. 356) слова "з питань стандартизації" виключити.

8. У Кодексі цивільного захисту України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 34-35, ст. 458):

1) у пункті 42 частини другої статті 17 слова "розробляє та затверджує" замінити словами "перевіряє, переглядає та скасовує";

2) статтю 44 виключити;

3) у частині першій статті 52 слова "а також вимогам національних стандартів" виключити;

4) у статті 56:

назву та частину першу викласти в такій редакції:

"Стаття 56. Погодження норм і правил

1. Норми і правила, які встановлюють вимоги до пожежонебезпечних технологічних процесів та продукції, повинні включати вимоги пожежної безпеки і погоджуватися з центральним органом виконавчої влади, що здійснює державний нагляд у сферах техногенної та пожежної безпеки";

у частині другій слова "національним стандартам" виключити;

5) у пункті 4 частини першої статті 67 слова "проектів національних і галузевих стандартів" та "технічних умов і регламентів" виключити;

6) у підпунктах "а" і "б" пункту 1 частини першої статті 69 та пунктах 1 і 2 частини першої статті 70 слово "стандартами" виключити;

7) у підпункті "в" пункту 1 частини першої статті 69 та пункті 3 частини першої статті 70 слова "стандартів чи технічних умов" замінити словами "вимог, визначених нормативно-правовими актами".

9. У частині п’ятій статті 4 Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 21, ст. 252 із наступними змінами) слова "правил усталеної практики та класифікаторів" замінити словами "кодексів усталеної практики".

10. У Законі України "Про охорону навколишнього природного середовища" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 41, ст. 546 із наступними змінами):

1) у пункті "а" статті 3 слово "стандартів" виключити;

2) у пункті "г" частини першої статті 20 слова "участь у розробці стандартів" виключити;

3) пункт "в" частини першої статті 203 виключити;

4) пункт "в" частини першої статті 204 виключити;

5) у назві розділу VII слова "стандартизація і" виключити;

6) у статті 31:

у назві слова "стандартизації і" виключити;

слова "Екологічна стандартизація і нормування" замінити словами "Екологічне нормування";

7) статтю 32 виключити;

8) у частині четвертій статті 52 слова "нормативними документами" замінити словами "нормативно-правовими актами".

11. У Законі України "Про інвестиційну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 47, ст. 646 із наступними змінами):

1) абзац другий частини другої статті 8 та абзац п’ятий частини третьої статті 12 виключити;

2) частину другу статті 17 викласти в такій редакції:

"Вартість будівництва визначається на підставі затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері будівництва, містобудування та архітектури, кошторисних норм і нормативів з ціноутворення у будівництві, які є обов’язковими під час здійснення будівництва об’єктів із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, кредитів, наданих під державні гарантії".

12. В абзаці четвертому статті 3 Закону України "Про товарну біржу" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 10, ст. 139) слова "з урахуванням державних стандартів власні стандарти і" виключити.

13. У Законі України "Про основи містобудування" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 52, ст. 683 із наступними змінами):

1) в абзаці тринадцятому статті 2 слово "державних" замінити словом "національних";

2) в абзаці другому статті 5, абзаці десятому частини першої статті 9, абзацах другому та сьомому частини першої статті 25 слова "державних стандартів" виключити;

3) у статті 8:

абзац восьмий викласти в такій редакції:

"розробці і затвердженні будівельних норм, кошторисних норм, нормативів і правил";

в абзаці дев’ятому слова "державних стандартів і" виключити;

4) у назві розділу 3 слова "державні стандарти" виключити;

5) у назві та тексті статті 16 слова "державні стандарти" в усіх відмінках виключити.

14. У Законі України "Про дорожній рух" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 31, ст. 338 із наступними змінами):

1) в абзаці п’ятому частини другої статті 12 слова "технічний стан яких не відповідає вимогам державних стандартів" замінити словами "технічний стан яких не відповідає нормативам з безпеки дорожнього руху та вимогам";

2) у частині другій статті 22 та частині третій статті 23 слова "та стандартів" виключити;

3) у другому реченні частини другої статті 261 слово "стандартів" замінити словами "нормативно-правових актів";

4) у частині першій статті 27 слово "стандартів" замінити словом "нормативів";

5) у частині першій статті 30 слова "а нормативно-технічна документація має бути узгоджена з відповідними уповноваженими державними органами" замінити словами "та має бути відображена в нормативно-технічній документації на транспортні засоби";

6) у частині першій статті 31 слова "діючим стандартам" замінити словами "обов’язковим вимогам";

7) у статті 32:

у частині першій слова "правилам, нормативам і стандартам України" замінити словами "встановленим правилам і нормативам";

у першому реченні частини третьої слова "узгоджену з відповідними уповноваженими державними органами" виключити;

8) у статті 34:

у першому реченні частини дванадцятої та частині чотирнадцятій слова "вимогам стандартів" замінити словами "встановленим вимогам";

у частині тринадцятій слова "державними стандартами України" замінити словами "Міністерством внутрішніх справ України";

9) у статті 37:

у частині першій слова "вимогам стандартів" замінити словами "встановленим вимогам";

в абзаці четвертому частини другої слова "та стандартів" виключити;

10) у назві розділу VI слова "стандартизація та" виключити;

11) у статті 38:

у назві слова "стандартизації та" виключити;

слова "Стандартизація та нормування" замінити словом "Нормування";

12) статтю 39 виключити;

13) у частині третій статті 46 слово "стандартів" виключити;

14) у частині четвертій статті 49 слова "державних стандартів" замінити словами "обов’язкових вимог";

15) у частині першій статті 521:

в абзаці другому слова "та стандартів" виключити;

в абзаці четвертому слово "проектів" виключити;

16) у тексті Закону слова "нормативні акти" в усіх відмінках замінити словами "нормативно-правові акти" у відповідному відмінку, а слова "і стандарти" в усіх відмінках виключити.

15. У Законі України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 27, ст. 218 із наступними змінами):

1) в абзаці шістнадцятому частини першої статті 1 слова "проекти нормативних документів" і "та чинні нормативні документи" виключити;

2) статтю 14 виключити;

3) у частині четвертій статті 27 слово "державних" замінити словами "нормативно-правових актів";

4) в абзаці четвертому частини третьої статті 35 слова "проектів нормативних документів" виключити;

5) у пункті "є" частини першої статті 40 слова "державні стандарти, державні будівельні норми, технічні регламенти та інші нормативні документи" замінити словами "державні будівельні норми";

6) у пункті "в" частини другої статті 46 слово "стандартів" замінити словами "нормативно-правових актів".

16. У Законі України "Про енергозбереження" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 30, ст. 283 із наступними змінами):

1) у пункті "г" статті 3 слова "стандартизації у сфері енергозбереження та" і "енергетичних стандартів та" виключити;

2) пункти "в" та "г" частини першої статті 11 виключити;

3) у частині другій статті 14 слова "енергетичних стандартів" виключити;

4) у назві розділу III слова "стандартизація та" виключити;

5) статті 18 і 19 виключити;

6) у статті 20:

у частині першій слова "технічні умови та" виключити;

частину другу виключити;

7) у частині першій статті 21 слова "та нормативно-технічних документів" виключити;

8) у пункті "в" статті 22 слова "проекти інструктивно-методичних та нормативно-технічних актів" виключити;

9) у пункті "б" частини першої статті 23 слова "енергетичним стандартам і" виключити;

10) у частині першій статті 24 слова "нормативи галузевих стандартів, приведених" замінити словами "нормативи, приведені".

17. У Законі України "Про транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 51, ст. 446 із наступними змінами):

1) у статті 10 слова "державним стандартам" виключити;

2) в абзаці шостому статті 162 слова "і стандартів" виключити;

3) у статті 163:

в абзаці сьомому слова "і стандартів" виключити;

в абзаці шістнадцятому слово "стандартам" замінити словом "нормам";

в абзаці тридцять другому слово "стандартів" виключити.

18. У Законі України "Про наукову і науково-технічну експертизу" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 9, ст. 56):

1) в абзаці третьому статті 3 слова "вимог стандартів" виключити;

2) у першому реченні статті 14 слова "стандартів тощо" замінити словами "інших нормативно-правових актів".

19. У тексті Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 12, ст. 81 із наступними змінами) слова "норми, правила та стандарти", "норми, правила і стандарти" та "норми, правила, стандарти" у всіх відмінках замінити словами "норми та правила" у відповідному відмінку.

20. У Законі України "Про пестициди і агрохімікати" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 14, ст. 91 із наступними змінами):

1) в абзаці шостому статті 3 слова "державними стандартами, санітарними нормами, регламентами та іншими нормативними документами" замінити словами "санітарними нормами та іншими нормативно-правовими актами";

2) в абзаці четвертому частини першої статті 4 слова "державним стандартам" виключити, а слова "нормативним документам" замінити словами "нормативно-правовим актам";

3) в абзаці п’ятому частини першої статті 17 слова "вимогам стандартів та інших документів з стандартизації" замінити словами "санітарним нормам та іншим нормативно-правовим актам";

4) в абзаці третьому частини другої статті 20 слово "стандартів" виключити, а слова "нормативних документів" замінити словами "нормативно-правових актів".

21. У тексті Закону України "Про поводження з радіоактивними відходами" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 27, ст. 198 із наступними змінами) слова "норми, правила і стандарти" та "норми, правила, стандарти" у всіх відмінках замінити словами "норми та правила" у відповідному відмінку.

22. У Законі України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 46, ст. 345 із наступними змінами):

1) у статті 1:

в абзаці третьому слова "до визначеного стандартом вмісту алкоголю" виключити;

в абзацах двадцять сьомому та двадцять дев’ятому слово "стандартом" замінити словами "нормативно-правовим актом";

2) у статті 9:

назву викласти в такій редакції:

"Стаття 9. Дотримання норм";

частину першу виключити;

у частині третій слова "методик, визначених Міжнародною організацією стандартизації (ISO)" замінити словами "визначених методик";

3) у статті 11:

в абзаці десятому частини першої слова "(якщо це регламентується нормативними документами)" виключити;

абзац одинадцятий частини першої, абзац одинадцятий частини другої, абзаци десятий і двадцять другий частини третьої виключити;

в абзаці чотирнадцятому частини першої, абзацах двадцятому, двадцять першому частини другої слова "виключно у передбачену діючими стандартами" замінити словами "у виготовлену із матеріалів, дозволених до контакту з алкогольними напоями";

в абзаці двадцять другому частини другої слова "виключно у передбачені діючими стандартами" замінити словами "у виготовлену із матеріалів, дозволених до контакту з алкогольними напоями", а слова "чинною нормативною документацією" - словами "нормативно-правовими актами".

23. У Законі України "Про трубопровідний транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 29, ст. 139 із наступними змінами):

1) у частині другій статті 7 слова "технічних вимог та стандартів" замінити словами "вимог нормативно-правових актів";

2) у частині четвертій статті 20 слова "діючих стандартів" замінити словами "нормативно-правових актів".

24. В абзаці другому частини другої статті 151 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 36, ст. 164; 2009 р., № 15, ст. 204) слово "стандарти" виключити.

25. У частині другій статті 3 Закону України "Про залізничний транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 40, ст. 183) слова "Нормативні документи" замінити словами "Нормативно-правові акти".

26. У Законі України "Про космічну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 1, ст. 2 із наступними змінами):

1) у статті 1:

в абзаці дев’ятому слово "стандарти" виключити;

в абзаці одинадцятому слова "нормативними документами, чинними в Україні" замінити словами "нормативно-правовими актами";

2) абзац сьомий частини першої статті 6 викласти в такій редакції:

"забезпечує суб’єктів космічної діяльності в Україні необхідними правилами та іншими нормативно-правовими актами у сфері космічної діяльності";

3) у статті 8:

в абзаці першому частини першої слова "стандарти та нормативні документи" замінити словами "нормативно-правові акти";

у частині другій слово "нормативні" замінити словом "нормативно-правові";

4) у статті 12:

у частині першій слова "чинними в Україні нормативними документами" замінити словами "нормативно-правовими актами";

у частині другій слова "яка діє у межах Державної системи сертифікації (УкрСЕПРО)" виключити.

27. У Законі України "Про державний матеріальний резерв" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 13, ст. 112 із наступними змінами):

1) в абзаці п’ятому статті 2 слово "стандартів" замінити словом "нормативів";

2) у статті 14:

в абзаці першому частини п’ятої слово "стандартам" замінити словами "нормативно-правовим актам";

у частині дванадцятій слова "стандартам і технічним умовам" замінити словами "нормативно-правовим актам".

28. У Законі України "Про видавничу справу" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 32, ст. 206 із наступними змінами):

1) у пункті 9 статті 1 слова "національних стандартів, інших нормативних документів" замінити словами "нормативно-правових актів";

2) друге речення частини шостої статті 10 виключити;

3) в абзаці четвертому частини третьої статті 20 слова "національних стандартів, чинних в Україні міждержавних стандартів, інших" виключити;

4) у частині четвертій статті 21 слова "національних стандартів, чинних в Україні міждержавних стандартів, технічних умов та інших нормативних документів" виключити;

5) частину четверту статті 23, абзац шостий частини першої, частину другу статті 27, частину четверту статті 28 виключити.

29. У Законі України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 9, ст. 34 із наступними змінами):

1) у статті 1:

у пункті 13 слова "відповідно до світових стандартів" виключити;

в абзаці першому пункту 21 слова "державний стандарт" замінити словом "показник";

у пункті 27 слова "державних стандартів, технічних умов" виключити;

2) у частинах другій і третій статті 22 слова "державним стандартам" замінити словами "чинному законодавству".

30. У тексті Закону України "Про видобування і переробку уранових руд" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 11-12, ст. 39 із наступними змінами) слова "норми, правила і стандарти" у всіх відмінках замінити словами "норми і правила" у відповідному відмінку.

31. У статті 12 та частині першій статті 14 Закону України "Про кінематографію" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 22, ст. 114 із наступними змінами) слова "технічних стандартів" та "стандартів" виключити.

32. У тексті Закону України "Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 22, ст. 115 із наступними змінами) слово "стандартів" виключити.

33. У Законі України "Про Національну програму інформатизації" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 27-28, ст. 181):

1) у статті 1:

в абзаці дванадцятому слово "стандартами" виключити;

в абзаці п’ятнадцятому слова "технічним умовам і" виключити;

2) в абзаці третьому статті 6 слово "стандартів" виключити;

3) в абзаці третьому частини другої статті 17 слова "державним стандартам" виключити.

34. У Законі України "Про відходи" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 36-37, ст. 242 із наступними змінами):

1) статтю 6 виключити;

2) пункт "й" частини першої статті 23, пункт "в" частини першої статті 231, пункт "е" частини першої статті 232 та пункт "й" частини першої статті 42 виключити;

3) у пункті "а" статті 24 слова "стандартах" та "та інших нормативних документах" виключити;

4) у пункті "г" статті 25 слова "державних стандартів" виключити;

5) у частині сьомій статті 33 слово "стандартів" виключити;

6) у частині першій статті 351 слово "стандартів" виключити.

35. У Законі України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 5-6, ст. 46 із наступними змінами):

1) в абзаці шостому частини другої статті 8 слова "системи стандартизації у сфері геодезії і картографії" виключити;

2) в абзаці другому статті 10 слова "стандартів та" виключити;

3) в абзаці дев’ятому статті 11 слова "та системи стандартизації у сфері геодезії і картографії" виключити;

4) статтю 17 виключити;

5) в абзаці другому статті 23, частині сьомій статті 24 та в абзаці другому частини другої статті 26 слово "стандартів" виключити.

36. У підпункті 5 пункту 2 додатка 4 до Закону України "Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 12-13, ст. 80) слова "відповідності якості та стандартам" виключити.

37. В абзаці п’ятому статті 3 та в абзаці четвертому частини першої статті 25 Закону України "Про гідрометеорологічну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 16, ст. 95; 2006 р., № 22, ст. 184) слово "стандартів" виключити.

38. У Законі України "Про місцеві державні адміністрації" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 20-21, ст. 190 із наступними змінами):

1) пункт 5 статті 16 виключити;

2) у пункті 1 статті 19 слова "відповідно до національних або міжнародних стандартів" виключити;

3) у пункті 1 статті 20 слова "державних норм і стандартів" замінити словами "норм і правил".

39. Абзац шостий статті 6 та пункт 5 частини першої статті 8 Закону України "Про обов’язковий примірник документів" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22-23, ст. 199 із наступними змінами) виключити.

40. У Законі України "Про металобрухт" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 25, ст. 212 із наступними змінами):

1) у статті 1:

в абзацах сьомому та тринадцятому слова "встановленим стандартам, нормам і правилам" замінити словами "вимогам нормативно-правових актів";

в абзаці одинадцятому слово "стандартів" замінити словами "нормативно-правових актів";

в абзаці чотирнадцятому слова "стандартам, міжнародним стандартам" замінити словами "вимогам нормативно-правових актів";

в абзацах сімнадцятому та дев’ятнадцятому слово "стандартів" замінити словами "вимог нормативно-правових актів";

2) у частині одинадцятій статті 4 слово "стандартів" замінити словами "вимог нормативно-правових актів";

3) у частині першій статті 6 слова "встановленим стандартам, нормам і правилам" замінити словами "вимогам нормативно-правових актів";

4) друге речення частини четвертої статті 9 виключити.

41. В абзаці третьому статті 1 Закону України "Про Національний банк України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 29, ст. 238 із наступними змінами) слова "відповідно до світових стандартів" виключити.

42. У Законі України "Про архітектурну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 31, ст. 246 із наступними змінами):

1) у частині першій статті 1:

в абзаці шостому слова "вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил" замінити словами "будівельним нормам і правилам";

в абзаці десятому слово "стандартам" виключити;

в абзаці чотирнадцятому слова "вимог державних стандартів, будівельних норм і правил" замінити словами "будівельних норм і правилам";

2) у частині тринадцятій статті 17 слово "стандартів" виключити;

3) в абзаці другому статті 24 слово "стандартів" виключити;

4) в абзаці сьомому частини першої статті 27 слова "державним нормам, стандартам" замінити словом "нормам";

5) у тексті Закону слова "державні стандарти" у всіх відмінках виключити.

43. У частині четвертій статті 8 Закону України "Про угоди про розподіл продукції" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 44, ст. 391 із наступними змінами) слово "стандартів" виключити.

44. В абзаці дев’ятому статті 7 Гірничого закону України (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 50, ст. 433) слова "державних стандартів і правил" замінити словами "норм і правил відповідно до чинного законодавства".

45. У частині другій статті 6 Закону України "Про державну геологічну службу України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 51, ст. 456 із наступними змінами):

1) в абзаці одинадцятому слово "стандартів" виключити;

2) абзац п’ятнадцятий виключити.

46. У тексті Закону України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 9, ст. 68 із наступними змінами) слова "норми, правила і стандарти" у всіх відмінках замінити словами "норми та правила" у відповідному відмінку.

47. У частині третій статті 22, абзацах другому та четвертому частини першої статті 33 Закону України "Про меліорацію земель" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 11, ст. 90) слова "державних стандартів" виключити.

48. У Законі України "Про альтернативні види палива" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 12, ст. 94 із наступними змінами):

1) в абзаці шістнадцятому статті 1 та частині першій статті 7 слова "нормативних документів" замінити словами "нормативно-правових актів";

2) абзац третій частини першої статті 9 та статтю 11 виключити;

3) в абзаці другому частини першої статті 13 слова "стандартам, технічним умовам" замінити словами "вимогам нормативно-правових актів".

49. У Законі України "Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 12, ст. 95 із наступними змінами):

1) в абзацах другому і третьому статті 1, в абзаці десятому статті 2, статті 6, частині третій статті 8 слова "і нормативних документів" виключити;

2) у статті 13 слова "стандартизації, метрології та сертифікації" виключити;

3) в абзаці п’ятому статті 14, абзаці четвертому статті 16 слова "нормативних документів" замінити словами "нормативно-правових актів";

4) статтю 15 виключити;

5) у частині першій статті 19:

в абзаці третьому слова "і нормативних документів" виключити;

в абзаці восьмому слова "нормативних документів" замінити словами "нормативно-правових актів".

50. У Законі України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 23, ст. 177 із наступними змінами):

1) у частині третій статті 9 слово "стандартів" замінити словом "правил";

2) у частині першій статті 18 слова "та встановлених стандартів, технічних умов, інших нормативних документів" виключити;

3) в абзаці сьомому частини четвертої статті 24 слова "стандартів, інструкцій, положень, інших нормативних документів" замінити словами "правил, інструкцій та положень".

51. Статті 6 і 19 Закону України "Про перевезення небезпечних вантажів" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 28, ст. 222 із наступними змінами) викласти в такій редакції:

"Стаття 6. Сертифікація у сфері перевезення небезпечних вантажів

Сертифікація здійснюється відповідно до законодавства України";

"Стаття 19. Вимоги до транспортних засобів, якими перевозяться небезпечні вантажі

Транспортні засоби, якими перевозяться небезпечні вантажі, повинні відповідати вимогам безпеки, охорони праці та екології, а також у встановлених законодавством випадках мати відповідне маркування і свідоцтво про допущення до перевезення небезпечних вантажів. У разі дорожнього перевезення небезпечних вантажів відповідність зазначеним вимогам транспортних засобів, обладнання, підготовки водіїв перевіряється територіальними органами Міністерства внутрішніх справ України з видачею відповідних свідоцтв про допуск до перевезення".

52. В абзаці другому частини першої статті 10 та абзаці сьомому статті 13 Закону України "Про природні монополії" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 30, ст. 238 із наступними змінами) слова "стандартів і" виключити.

53. В абзаці дванадцятому статті 2 Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 38, ст. 315 із наступними змінами) слова "державних" і "та стандартів згідно із Законом України "Про підтвердження відповідності" виключити.

54. У частині першій статті 30 Закону України "Про охорону культурної спадщини" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 39, ст. 333) слова "державні стандарти" виключити.

55. Частину другу статті 27 Закону України "Про позашкільну освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 46, ст. 393) викласти в такій редакції:

"2. Вимоги до матеріально-технічної бази позашкільного навчального закладу визначаються відповідними будівельними, протипожежними і санітарно-гігієнічними нормами, правилами облаштування та утримання позашкільного навчального закладу, навчальними планами та програмами.

До матеріально-технічної бази закладу позашкільної освіти належать приміщення, споруди, обладнання, засоби зв’язку, транспортні засоби, земельні ділянки, рухоме і нерухоме майно, що перебуває у його власності або у повному господарському віданні, оперативному управлінні, орендоване чи надане йому засновником (власником)".

56. У Законі України "Про курорти" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 50, ст. 435):

1) у частині четвертій статті 31 слова "стандартів і" виключити;

2) у пункті 6 частини першої статті 40 слово "стандартів" замінити словом "норм".

57. В абзаці другому частини другої статті 32 Закону України "Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 1, ст. 1 із наступними змінами) слово "стандартів" виключити.

58. У Законі України "Про страховий фонд документації України" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 20, ст. 101 із наступними змінами):

1) абзац шостий частини другої статті 6 виключити;

2) у частині другій статті 10 слова "та державними стандартами України" виключити;

3) у частині першій статті 16 та статті 18 слова "державних стандартів України, які визначають і регламентують" замінити словами "яке визначає і регламентує".

59. У Законі України "Про охорону атмосферного повітря" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 48, ст. 252 із наступними змінами):

1) у назві розділу II слова "стандартизація і" виключити;

2) у статті 4:

у назві слова "стандартизації і" виключити;

у частині першій слова "Стандартизація і нормування" замінити словом "Нормування", а слово "проводяться" - словом "проводиться";

в абзаці першому частини другої слова "Стандартизація і нормування" замінити словом "Нормування", а слово "спрямовані" - словом "спрямоване";

частину третю виключити;

3) в абзаці другому частини першої статті 10 слова "стандартами та" виключити.

60. У Законі України "Про нафту і газ" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 50, ст. 262 із наступними змінами):

1) у статті 5:

в абзаці восьмому слова "норм, правил і стандартів" замінити словами "норм і правил";

в абзаці вісімнадцятому слова "стандартів і" виключити;

2) у статті 20:

в абзаці третьому частини першої слова "стандартів і" виключити;

в абзаці третьому частини другої слово "стандартів" виключити;

3) в абзаці восьмому статті 37 слово "стандартів" виключити.

61. У Законі України "Про поштовий зв’язок" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 6, ст. 39 із наступними змінами):

1) в абзаці восьмому статті 3 слово "стандартів" виключити;

2) абзац сьомий статті 7 виключити;

3) у статті 8:

абзац п’ятий частини третьої виключити;

у пункті 3 частини восьмої слова "стандартів та інших нормативних актів у сфері надання послуг поштового зв’язку" виключити;

в абзаці другому частини дванадцятої слова "стандартів та інших нормативних документів" виключити;

4) статтю 10 та частину першу статті 23 виключити.

62. В абзаці п’ятому частини першої статті 29 Закону України "Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 10, ст. 78) слова "державних стандартів і норм" виключити.

63. У частині другій статті 22 Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 11, ст. 81 із наступними змінами) слова "державними стандартами" виключити.

64. У Законі України "Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 16, ст. 112 із наступними змінами):

1) в абзаці четвертому статті 5 слово "стандартизації" виключити;

2) у статті 6:

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"наближення технологій виробництва питної води, нормативів щодо очищення стічних вод, а також засобів вимірювання і методів оцінки до відповідних нормативів, технологій, засобів і методів, прийнятих у Європейському Союзі";

в абзаці шістнадцятому слова "норм і стандартів" замінити словами "і норм";

3) в абзаці п’ятому частини першої статті 7 слова "та додержання державних стандартів у сфері питної води та питного водопостачання" виключити;

4) частину другу статті 9 викласти в такій редакції:

"У разі якщо якість питної води за окремими показниками не відповідає вимогам державних санітарних норм і правил, органи місцевого самоврядування інформують споживачів через засоби масової інформації про невідповідність якісним показникам питної води та вживають заходів, пов’язаних з відверненням загрози здоров’ю людей";

5) частину четверту статті 16 викласти в такій редакції:

"На джерела питного водопостачання повинні бути складені в установленому законодавством порядку паспорти. Перелік показників якості води у паспорті джерела питного водопостачання має відповідати переліку, визначеному державними санітарними нормами і правилами";

6) у частині другій статті 20 слова "нормативні документи" замінити словами "нормативно-правові акти";

7) у назві розділу V слова "стандартизація та" виключити;

8) статтю 27 виключити;

9) в абзаці третьому статті 38 слова "державних стандартів" виключити;

10) абзац другий частини першої статті 46 викласти в такій редакції:

"постачанні споживачам питної води, яка не відповідає вимогам державних санітарних норм і правил на питну воду або яка внаслідок порушення вимог державних санітарних норм і правил є небезпечною для життя і здоров’я людей";

11) у тексті Закону слова "державні стандарти" і "стандарт" у всіх відмінках замінити словами "державні санітарні норми і правила" у відповідному відмінку.

65. Абзац двадцять перший частини першої статті 8 та абзац четвертий частини сьомої статті 9 Закону України "Про охорону прав на сорти рослин" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 23, ст. 163 із наступними змінами) виключити.

66. У Законі України "Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 24, ст. 167 із наступними змінами):

1) у пункті 2 статті 1 слова "відповідають діючим стандартам" виключити;

2) пункт 3 статті 3 виключити;

3) у пункті 3 частини другої статті 7 слова "систем стандартизації та" виключити.

67. У Законі України "Про зерно та ринок зерна в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 35, ст. 258 із наступними змінами):

1) у пункті 27 статті 1 слова "державних стандартів, технічних умов" замінити словами "нормативно-правових актів", а слова "та інших нормативних документів" виключити;

2) у частині першій статті 21 слова "державним стандартам та іншим нормативним документам" замінити словами "нормативно-правовим актам";

3) в абзаці другому частини першої статті 22 слова "державних стандартів, технічних умов" замінити словами "нормативно-правових актів", а слова "та інших нормативних документів" виключити;

4) у частині четвертій статті 37 слова "державних стандартів" замінити словами "нормативно-правових актів".

68. У Законі України "Про охорону праці" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 2, ст. 10; 2013 р., № 48, ст. 682):

1) у статті 27 слово "стандарти" виключити;

2) частину четверту статті 28 виключити.

69. У Законі України "Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 15, ст. 107):

1) у статті 6:

в абзаці шостому частини першої слова "нормативних документів" замінити словами "нормативно-правових актів";

у частині другій слова "та нормативними документами" виключити;

2) в абзаці четвертому частини першої статті 13 слова "державних стандартів" та "стандартами" виключити.

70. У Законі України "Про альтернативні джерела енергії" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 24, ст. 155 із наступними змінами):

1) в абзаці третьому частини третьої статті 4, абзаці третьому частини другої статті 5 слова "і стандартів" виключити;

2) статтю 7 виключити;

3) в абзаці п’ятому частини першої статті 11 слова "і стандартів" виключити;

4) в абзаці другому статті 12 слова "встановлених відповідно до державних стандартів" виключити.

71. В абзаці першому статті 1 Закону України "Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 24, ст. 162) слова "відповідно до державних стандартів" виключити.

72. У Законі України "Про землеустрій" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 36, ст. 282 із наступними змінами):

1) у пункті "ґ" статті 14, абзаці першому частини четвертої статті 25 слова "нормативно-технічних документів" замінити словами "нормативно-правових актів";

2) у частині сьомій статті 611 слова "нормативно-технічних документів, стандартів" виключити;

3) у частині шостій статті 63:

в абзаці другому слова "і стандартів" виключити;

в абзаці третьому слова "нормативно-технічних документів" замінити словами "нормативно-правових актів";

в абзаці одинадцятому слова "нормативно-технічних документів" замінити словами "нормативно-правових актів";

4) в абзаці другому частини другої статті 68 слова "нормативно-технічних документів, стандартів" виключити;

5) у тексті Закону слова "державні стандарти, норми і правила" у всіх відмінках замінити словами "норми і правила" у відповідному відмінку.

73. У Законі України "Про захист прав покупців сільськогосподарських машин" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 38, ст. 315; 2015 р., № 14, ст. 96):

1) в абзаці десятому статті 1 слова "нормативних документів" замінити словами "нормативно-правових актів та";

2) у статті 18:

у частині першій слова "стандартів, технічних умов та інших документів" замінити словами "нормативно-правових актів";

у частинах третій і четвертій слова "стандартами, технічними умовами" замінити словами "нормативно-правовими актами";

3) у частині першій статті 19 слова "стандартів, технічних умов, іншої документації" замінити словами "нормативно-правових актів".

74. У Законі України "Про охорону земель" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 39, ст. 349 із наступними змінами):

1) в абзаці четвертому статті 18 слово "стандартів" виключити;

2) в абзаці сьомому статті 22 слова "стандартизацію і" виключити;

3) у назві розділу V слова "ДЕРЖАВНІ СТАНДАРТИ І НОРМАТИВИ" замінити словом "НОРМУВАННЯ";

4) у назві та тексті статті 28 слова "Стандартизація і нормування" замінити словом "Нормування";

5) статтю 29 виключити;

6) в абзаці п’ятому статті 35 слово "стандартів" виключити.

75. У Законі України "Про державний контроль за використанням та охороною земель" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 39, ст. 350 із наступними змінами):

1) в абзаці п’ятому статті 2 слова "стандартів і" виключити;

2) в абзаці сьомому статті 8 слова "технічних умов та" виключити.

76. У Законі України "Про поховання та похоронну справу" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 7, ст. 47 із наступними змінами):

1) абзац третій частини другої та частину третю статті 5 виключити;

2) у частині четвертій статті 8 слова "державних стандартів, інших нормативних документів" виключити;

3) у частині третій статті 10 слова "державних стандартів, інших" виключити;

4) у статті 12:

у частині четвертій слова "державним стандартам" замінити словами "вимогам нормативно-правових актів";

в абзаці шостому частини шостої слова "державним стандартам та нормативним документам" замінити словами "вимогам нормативно-правових актів";

5) у тексті Закону слова "державні стандарти, інші нормативні документи" у всіх відмінках замінити словами "нормативно-правові акти" у відповідному відмінку.

77. В абзаці третьому частини першої статті 24 Закону України "Про оренду землі" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 10, ст. 102; 2011 р., № 34, ст. 343) слова "державних стандартів" виключити.

{Пункт 78 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 1089-IX від 16.12.2020}

79. У Законі України "Про туризм" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 13, ст. 180 із наступними змінами):

1) в абзаці сьомому частини другої статті 6 слова "стандартизації туристичних послуг" виключити;

2) статтю 18 виключити;

3) в абзаці п’ятому частини четвертої статті 28 слова "власних стандартів" замінити словом "нормативів", а слова "схвалення кодексів усталеної практики" виключити;

4) у статті 29 слово "стандартів" виключити;

5) у частині другій статті 30:

в абзаці шостому слова "вимог стандартів" виключити;

в абзаці одинадцятому слово "стандартів" виключити.

80. У Законі України "Про оцінку земель" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 15, ст. 229 із наступними змінами):

1) в абзаці першому частини третьої статті 7 слово "стандартів" виключити;

2) у частині другій статті 12 слова "які розробляються з урахуванням вимог положень національних стандартів" виключити;

3) у частині першій статті 16, частині першій статті 17, частині першій статті 18 та частині третій статті 19 слова "державних стандартів" виключити.

81. У тексті Закону України "Про державну експертизу землевпорядної документації" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 38, ст. 471 із наступними змінами) слова "стандарти, норми і правила" у всіх відмінках замінити словами "норми і правила" у відповідному відмінку.

82. У Законі України "Про екологічний аудит" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 45, ст. 500):

1) у статті 9 слова "державними стандартами України" виключити;

2) в абзаці другому частини другої статті 16 слово "стандартів" виключити;

3) в абзацах п’ятому та сьомому частини першої статті 20 слова "нормативних документів" замінити словами "нормативно-правових актів".

83. У Законі України "Про молоко та молочні продукти" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 47, ст. 513 із наступними змінами):

1) у статті 1:

абзац шостий частини першої виключити;

доповнити частиною другою такого змісту:

"Термін "маркування" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів";

2) в абзаці другому частини другої статті 13 слова "нормативних документів" замінити словами "нормативно-правових актів";

3) у частині першій статті 14:

в абзаці третьому слова "у процесі розроблення технічних умов і регламентів" виключити;

в абзаці четвертому слова "нормативних документів" виключити, а слова "технічного регулювання" замінити словами "безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, метрологічного нагляду, державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів і реклами в цій сфері";

4) в абзацах першому, третьому та п’ятому статті 15 слово "стандартів" виключити;

5) в абзаці восьмому частини першої статті 16 слова "державного стандарту України" замінити словами "нормативно-правових актів".

{Пункт 84 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 1089-IX від 16.12.2020}

85. В абзаці третьому підпункту 3.3.2 пункту 3.3 статті 3 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 49, ст. 527 із наступними змінами) слова "визначений відповідно до стандартів і" виключити.

86. У Законі України "Про міський електричний транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 51, ст. 548 із наступними змінами):

1) у статті 9:

абзац шостий частини першої виключити;

в абзаці другому частини другої слова "і стандартів" виключити;

2) у частині першій статті 17 слова "та стандартам" виключити.

87. У Законі України "Про теплопостачання" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 28, ст. 373 із наступними змінами):

1) абзац одинадцятий статті 1 викласти в такій редакції:

"норми і правила - певні вимоги, у тому числі інструкції, прийняті та зареєстровані в порядку, встановленому законодавством, щодо забезпечення належного технічного стану теплових, тепловикористальних установок та мереж, їх експлуатації, проектування та будівництва";

2) у назві статті 4 слова "Норми, правила і стандарти" замінити словами "Норми і правила";

3) в абзаці одинадцятому статті 6 слово "стандартів" виключити;

4) в абзаці шостому частини першої статті 24 та абзаці третьому частини другої статті 25 слова "та стандартів" замінити словами "а також норм і правил";

5) у пункті 6 частини першої статті 31 слова "державним стандартам" виключити;

6) у тексті Закону слова "нормативні документи" у всіх відмінках замінити словами "норми і правила" у відповідному відмінку.

88. У Законі України "Про виноград та виноградне вино" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 31, ст. 419 із наступними змінами):

1) у статті 1:

пункт 26 викласти в такій редакції:

"26) вино ординарне - вино, виготовлене за загальноприйнятною технологією, яке реалізується з 1 січня року, наступного за врожаєм винограду. Допускається випуск молодих столових вин, що виробляються з виноматеріалів окремих сортів винограду або їх суміші і реалізуються в рік урожаю або не пізніше трьох місяців після завершення процесу бродіння сусла";

у пункті 38 слова "нормативних документів" замінити словами "норм та правил виробництва виноробної продукції";

пункт 40 виключити;

доповнити частиною другою такого змісту:

"Термін "спирт етиловий" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів";

2) у частині першій статті 3 слова "державних стандартів" замінити словами "нормативно-правових актів";

3) у частині четвертій статті 4 слова "і нормативні документи" виключити;

4) у статті 5:

у частині першій:

у першому реченні слова "відповідними стандартами" замінити словами "правилами виробництва виноробної продукції";

у другому реченні слова "нормативними документами" замінити словами "нормативно-правовими актами";

у частині четвертій слова "відповідно до нормативних документів" виключити;

у частині сьомій слова "за стандартами України або" замінити словами "згідно з правилами виробництва виноробної продукції в Україні";

у частині восьмій слова "нормативних документів України" замінити словами "правил виробництва виноробної продукції";

у частинах чотирнадцятій і п’ятнадцятій слова "чинними стандартами та нормативною документацією" замінити словами "технологічною документацією або іншими нормативно-правовими актами";

5) у частині третій статті 10 слово "стандартами" замінити словами "правилами з їх виробництва";

6) у частині першій статті 13 слова "нормативних документів" замінити словами "технологічних інструкцій".

89. У Законі України "Про деякі питання ввезення на митну територію України та проведення першої державної реєстрації транспортних засобів" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 34, ст. 435 із наступними змінами):

1) в абзаці першому частини першої статті 2 слова і цифри "та національними стандартами (щонайменше за умови відповідності вимогам рівня "B" ДСТУ UN/ECE R 49-02A, B:2002 або "B", "C", "D" ДСТУ UN/ECE R 83-03:2002, які застосовують залежно від особливостей конструкції транспортних засобів)" виключити;

2) у статті 3 слова "та національних стандартів" виключити.

90. У Законі України "Про благоустрій населених пунктів" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 49, ст. 517 із наступними змінами):

1) у пункті 4 частини першої статті 3 слова "стандартизацію і" виключити;

2) у пункті 4 частини першої статті 7 слова "державних стандартів" виключити;

3) у статті 21:

у пункті 1 частини першої слова "і стандартів" виключити;

в абзаці тринадцятому частини другої слова "державних стандартів" виключити;

4) у частині другій статті 23 та частині першій статті 29 слова "державних стандартів" виключити;

5) у назві розділу V слова "СТАНДАРТИЗАЦІЯ І НОРМУВАННЯ" замінити словом "НОРМУВАННЯ";

6) у статті 31:

у назві слова "стандартизації і" виключити;

у частині першій слова "Стандартизація і нормування" замінити словом "Нормування", а слова "нормативних документів" - словами "норм і правил";

7) статтю 32 виключити;

8) у пункті 1 частини першої статті 42 слова "державних стандартів" виключити.

91. У Законі України "Про автомобільні дороги" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 51, ст. 556 із наступними змінами):

1) у пункті 2 статті 19 слова "державними стандартами" замінити словом "правилами";

2) у пункті 7 статті 20 слова "державними стандартами" замінити словами "нормативно-правовими актами";

3) у пункті 2 частини другої статті 32 слова "та стандартів" виключити;

4) у назві та частині першій статті 33 слова "державними стандартами та" виключити;

5) назву розділу IX викласти в такій редакції:

"Розділ IX
НОРМИ З БУДІВНИЦТВА, РЕКОНСТРУКЦІЇ, РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ";

6) у статті 43:

у назві слова "Стандарти та норми" замінити словом "Норми";

в абзаці першому частини першої слова "та стандартизація" виключити;

7) статтю 44 викласти в такій редакції:

"Стаття 44. Розробка та затвердження норм

Розроблення та затвердження (прийняття) будівельних норм у сфері будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування здійснюються згідно із Законом України "Про будівельні норми".

92. У Законі України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 52, ст. 565; 2009 р., № 49, ст. 730):

1) в абзаці сьомому статті 5 слово "стандартів" виключити;

2) у першому реченні частини першої статті 18 слово "державних" замінити словом "національних".

93. У Законі України "Про захист прав споживачів" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 7, ст. 84 із наступними змінами):

1) у частині першій статті 1:

у пункті 13 слова "і нормативних документах" виключити;

у пункті 15 слова "і нормативних документів" виключити;

пункт 16 виключити;

у пункті 24 слова "нормативними документами" та "нормативних документів" виключити;

2) у статті 6:

в абзаці першому частини п’ятої слова "нормативним документом" замінити словами "нормативно-правовим актом";

частину шосту виключити;

3) у статті 7:

у частині першій слова "нормативними документами" виключити;

в абзаці третьому частини третьої слова "нормативних документів" замінити словами "нормативно-правових актів";

4) в абзаці третьому частини четвертої статті 10 слова "нормативними документами" виключити;

5) у пункті 6 частини першої статті 25 слова "нормативних документів" замінити словами "нормативно-правових актів".

94. У пункті "ґ" частини першої статті 59 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 18, ст. 155) слова "вимог державних стандартів" замінити словами "обов’язкових вимог".

95. У Законі України "Про автомобільний транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 32, ст. 273 із наступними змінами):

1) у статті 5:

в абзаці четвертому частини другої слово "нормативної" замінити словом "нормативно-правової";

у частині третій слово "стандартизації" виключити;

2) у статті 6:

в абзаці третьому частини шостої слова "стандартизації та" виключити;

в абзаці другому частини сьомої слова "та стандартів" виключити;

3) у статті 8:

у назві слова "Стандартизація і оцінка" замінити словом "Оцінка";

частину першу виключити;

4) у частині другій статті 20 слово "нормативної" замінити словами "нормативно-правових актів".

96. У Законі України "Про хімічні джерела струму" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 33, ст. 279 із наступними змінами):

1) в абзаці четвертому статті 6 слова "державних норм, правил, стандартів" замінити словами "норм і правил";

2) у статті 7:

в абзаці третьому слова "державних норм, правил і стандартів" замінити словами "норм і правил";

в абзаці шостому слова "діючих в Україні державних, галузевих стандартів та технічних умов" замінити словами "нормативно-правових актів";

3) статтю 9 виключити;

4) в абзаці третьому частини першої статті 12 слово "державних" замінити словом "національних";

5) у частині четвертій статті 14, частині першій статті 16 та частині четвертій статті 20 слова "державних, галузевих стандартів, технічних умов" замінити словами "нормативно-правових актів";

6) в абзаці четвертому частини першої статті 22 слова "державних стандартів" замінити словами "нормативно-правових актів".

{Пункт 97 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 1822-IX від 21.10.2021}

98. У Законі України "Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 47, ст. 464 із наступними змінами):

1) у пункті 5 частини першої статті 9 слова "і технічних умов, а також державних та галузевих стандартів" та "участь у розробленні відповідних стандартів" виключити;

2) у частині першій статті 19 слова "стандартам, технічним умовам" виключити;

3) у частині другій статті 20 слова "нормативно-технічною документацією, та правил технічної експлуатації" замінити словами "нормативно-правовими актами";

4) в абзаці третьому частини другої статті 21 слова "нормативних документів" замінити словами "нормативно-правових актів".

99. У Законі України "Про ветеринарну медицину" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 5-6, ст. 53 із наступними змінами):

1) у статті 1 термін "стандарт" виключити;

2) у статті 75 слова "державних стандартів або технічних регламентів і стандарту ISO/IEC" замінити словами "нормативно-правових актів та/або міжнародних стандартів".

100. У Законі України "Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 10, ст. 88 із наступними змінами):

1) у частині другій статті 4 слова "державними стандартами" виключити;

2) в абзаці четвертому статті 5 слова "державні стандарти" виключити;

3) у назві та тексті статті 10 слово "стандартів" виключити.

101. У Законі України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 35, ст. 484 із наступними змінами):

1) у частині другій статті 13 слова "розроблених за міжнародними стандартами та затверджених в установленому порядку в Україні" виключити;

2) в абзаці третьому частини другої статті 18 слово "стандартів" виключити.

102. У тексті Закону України "Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 25, ст. 312 із наступними змінами) слова "стандарти і" у всіх відмінках виключити.

103. У Законі України "Про газ (метан) вугільних родовищ" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 40, ст. 578):

1) у назві статті 4 слова "Норми, правила і стандарти" замінити словами "Норми і правила";

2) в абзаці четвертому статті 11 слова "нормативів, правил та стандартів" замінити словами "нормативів і правил";

3) у другому реченні статті 15 слова "державних стандартів" замінити словами "встановлених норм";

4) в абзаці третьому частини першої статті 16 слова "і стандартів" виключити.

104. У частині тринадцятій статті 48 Закону України "Про фізичну культуру і спорт" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 7, ст. 50) слова "стандартів (правил, норм), затверджених відповідно до закону" замінити словами "вимог (правил, норм) міжнародних спортивних федерацій".

105. В абзаці шостому частини першої статті 8 Закону України "Про особливості передачі в оренду чи концесію об’єктів у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 11, ст. 71; 2014 р., № 22, ст. 771) слова "державних стандартів" виключити.

106. У Законі України "Про регулювання містобудівної діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 34, ст. 343 із наступними змінами):

1) пункт 5 частини першої статті 7 викласти у такій редакції:

"5) розроблення і затвердження будівельних норм, кошторисних норм, нормативів і правил, запровадження одночасної дії застосування будівельних норм, розроблених на основі національних технологічних традицій, та будівельних норм, приведених у відповідність до вимог Європейського Союзу";

2) у частині першій статті 9 слова "національних (державних) стандартів, кодексів усталеної практики" виключити;

3) у частині першій статті 10 слова "нормативних документів" замінити словами "нормативних актів";

4) у частині другій статті 32 слова "стандартів, нормативних документів" виключити;

5) у тексті Закону слова "державні стандарти" та "стандарти" у всіх відмінках виключити.

107. У Законі України "Про Державний земельний кадастр" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 8, ст. 61 із наступними змінами):

1) в абзаці дев’ятому частини другої статті 7 слова "стандартів і" виключити;

2) у частині другій статті 8 та статті 11 слова "державні стандарти" у всіх відмінках виключити.

108. У статті 44 Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 17, ст. 155) слово "стандартів" виключити.

109. В абзаці п’ятому пункту 1 частини першої статті 9 Закону України "Про особливості оренди чи концесії об’єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 18, ст. 157) слова "державних стандартів" виключити.

110. В абзаці першому розділу "Шляхи і способи розв’язання проблеми" Загальнодержавної цільової програми "Питна вода України" на 2011-2020 роки, затвердженої Законом України "Про Загальнодержавну цільову програму "Питна вода України" на 2011-2020 роки" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 24, ст. 247) слова "державних стандартів" замінити словами "нормативно-правових актів".

111. У пункті 5 частини третьої статті 5 Закону України "Про систему екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 49, ст. 560) слова "стандартів та інших нормативних" замінити словом "нормативно-правових".

112. У пункті 11 частини першої статті 1 Закону України "Про екстрену медичну допомогу" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 30, ст. 340) слова "відповідно до національних стандартів щодо такого виду транспорту" виключити.

113. Частину другу статті 7 Закону України "Про ціни і ціноутворення" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 19-20, ст. 190; 2014 р., № 1, ст. 4) викласти в такій редакції:

"2. Формування, розроблення та затвердження кошторисних норм та нормативів з ціноутворення у будівництві, визначення порядку їх застосування, перевірка дотримання цих норм та нормативів при обчисленні вартості будівництва об’єктів, що будуються із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, кредитів, наданих під державні гарантії, здійснюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері будівництва, містобудування та архітектури".

114. У статті 16 Закону України "Про насіння і садивний матеріал" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 42, ст. 585; 2016 р., № 4, ст. 39) слова "єдина термінологія і нормативна документація" замінити словами "і єдина термінологія".

115. У Законі України "Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 47, ст. 644):

1) у статті 14:

в абзаці другому частини другої слова "відповідно до державних стандартів" замінити словами "в установленому законодавством порядку";

у пункті 5 частини третьої слова "міжнародним і національним стандартам" виключити;

2) у частині другій статті 18 слова "відповідно до затверджених державних стандартів та методик" замінити словами "в установленому законодавством порядку".

116. У частині п’ятій статті 4 Закону України "Про аграрні розписки" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 50, ст. 695) слова "державних стандартів України, технічних умов, технічних регламентів, класифікаторів, чинних в Україні" замінити словами "нормативно-правових актів".

117. У Законі України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 51, ст. 716 із наступними змінами):

1) абзац п’ятий частини першої статті 10 виключити;

2) у статті 15:

у частині першій:

в абзаці першому слова "державних (національних) та міжнародних стандартів і" виключити;

в абзаці другому слова "державних (національних) та міжнародних стандартів" замінити словами "чинного законодавства";

у частині шостій слова "державних (національних) та міжнародних стандартів" замінити словами "чинного законодавства";

3) у частині третій статті 19 слова "нормативних документів" замінити словами "нормативно-правових актів".

118. У Законі України "Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 25, ст. 890 із наступними змінами):

1) у частині першій статті 1:

в абзаці сьомому слова "нормативних документів та/або" виключити;

в абзаці шістнадцятому слово "документів" замінити словом "актів";

в абзаці сімнадцятому слова "нормативних документів та/або" виключити;

2) у частині першій статті 14:

у пункті 17 слова "технічних умов та інших" виключити;

у пункті 24 слова "стандартів" та "і технічних умов" виключити;

у пункті 50:

в абзаці другому слово "стандартів" виключити, а слова "нормативних документів" замінити словами "нормативно-правових актів";

в абзаці третьому слово "стандартизацією" замінити словами "перевіркою, переглядом, скасуванням галузевих нормативних документів";

абзац сьомий виключити.

119. У Законі України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 41-42, ст. 2024 із наступними змінами):

1) у частині першій статті 1:

пункт 41 викласти в такій редакції:

"41) міжнародні стандарти, інструкції та рекомендації - стандарти, інструкції, рекомендації та документи іншого типу у сфері санітарних та фітосанітарних заходів, що розроблені та затверджені відповідними міжнародними організаціями";

пункти 83 та 85 виключити;

2) у частині третій статті 2 слова "Стандарти для харчових продуктів, методики" замінити словом "Методики";

3) у пункті 1 частини п’ятої статті 31 слова "а у разі відсутності таких актів - аналогічним вимогам, що викладені у нормативних документах" виключити;

4) частину третю статті 32 виключити.

120. У Законі України "Про ринок природного газу" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 27, ст. 234; 2016 р., № 44, ст. 749):

1) у пункті 8 частини другої статті 4 слова "високих стандартів" замінити словами "високого рівня";

2) у другому реченні абзацу першого частини першої статті 12 слова "стандартами та" виключити;

3) в абзаці третьому частини третьої статті 18 слова "і стандартами" виключити;

4) у статті 19:

в абзаці другому частини першої слово "стандартів" замінити словом "вимог", а слово "стандартам" - словами "нормативно-правовим актам";

у першому реченні абзацу шістнадцятого частини дев’ятої слова "чинним стандартам" виключити;

5) у пункті 13 частини другої статті 59 слова "і стандартів" виключити;

6) у тексті Закону:

слова "стандарти безпеки" у всіх відмінках замінити словами "норми безпеки" у відповідному відмінку;

слово "стандарти" у всіх відмінках замінити словом "вимоги" у відповідному відмінку.

121. У частині четвертій статті 12 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 1, ст. 9) слова "розробленого відповідно до державних стандартів" виключити.

122. У частині другій статті 7 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 2, ст. 17) слова "розробленого відповідно до державних стандартів" виключити.

123. У Законі України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 3, ст. 25):

1) у пункті 18 статті 1 слова "що відповідають вимогам національних стандартів, інших нормативних документів з питань видавничого оформлення, поліграфічного і технічного виконання" виключити;

2) у назві та тексті статті 65 слова "Стандартизація, метрологічне забезпечення" замінити словами "Метрологічне забезпечення".

124. У Державній програмі авіаційної безпеки цивільної авіації, затвердженій Законом України "Про Державну програму авіаційної безпеки цивільної авіації" (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 16, ст. 199):

1) у пункті 2:

у підпункті 19 слово "стандартам" замінити словом "нормам";

у підпункті 23 слово "стандартами" виключити;

2) в абзаці другому пункту 133 слова "розробляє державні та галузеві стандарти і технічні умови на спеціальні технічні засоби контролю на безпеку" виключити;

3) у першому реченні абзацу третього пункту 177 слова "та встановлення відповідності системи авіаційної безпеки чинним стандартам" виключити.

125. У Законі України "Про ринок електричної енергії" (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 27-28, ст. 312):

1) у частині першій статті 1:

у пункті 22 слово "стандартів" замінити словом "вимог";

у пункті 50 слова "інструкції та стандарти" замінити словами "та інструкції";

2) в абзаці шостому пункту 2 частини четвертої статті 9 слова "нормативними документами" замінити словами "нормативно-правовими актами";

3) у частині дев’ятнадцятій статті 21 слово "стандартам" виключити;

4) у частині третій статті 44 слова "нормативних документів" замінити словами "нормативно-правових актів";

5) у другому реченні частини другої статті 50 слова "стандарти і" виключити;

6) у пункті 3 частини першої статті 58 слово "стандартами" замінити словами "вимогами до";

7) у тексті Закону слова "та нормативних документів", "і нормативних документів" та "нормативні документи" у всіх відмінках виключити.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через один рік з дня його опублікування, крім пунктів 19, 21, 30, 32, 46, 57, 67 та 116 розділу I цього Закону, які набирають чинності через три роки з дня опублікування цього Закону.

2. Кабінету Міністрів України протягом одного року з дня опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України

В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
20 вересня 2019 року
№ 124-IX


 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: