open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Загальнодержавну цільову програму "Питна вода України" на 2011-2020 роки

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, № 15, ст.243)

{В редакції Закону
№ 3933-VI від 20.10.2011, ВВР, 2012, № 24, ст.247}

{Із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 124-IX від 20.09.2019, ВВР, 2019, № 46, ст.295}

1. Затвердити Загальнодержавну цільову програму "Питна вода України" на 2011-2020 роки (далі - Програма), що додається.

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

3. Кабінету Міністрів України:

під час підготовки проекту закону про Державний бюджет України на відповідний рік передбачати видатки на забезпечення виконання заходів, передбачених Програмою;

у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти, а також забезпечити приведення органами виконавчої влади нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

4. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування:

у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом скоригувати і затвердити відповідно до завдань Програми регіональні та місцеві програми (заходи) щодо забезпечення населення якісною питною водою в достатній кількості;

під час розроблення та затвердження проектів місцевих бюджетів передбачати у них необхідні кошти для забезпечення виконання регіональних та місцевих програм (заходів) щодо забезпечення населення якісною питною водою в достатній кількості.

Президент України

В.ЮЩЕНКО

м. Київ
3 березня 2005 року
№ 2455-IVЗАТВЕРДЖЕНО
Законом України
від 3 березня 2005 року № 2455-IV

ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА
"Питна вода України" на 2011-2020 роки

Мета Програми

Метою Програми є забезпечення гарантованих Конституцією України прав громадян на достатній життєвий рівень та екологічну безпеку шляхом забезпечення питною водою в необхідних обсягах та відповідно до встановлених нормативів.

Шляхи і способи розв’язання проблеми

Оптимальним варіантом розв’язання проблеми є реалізація державної політики щодо розвитку та реконструкції систем централізованого водопостачання та водовідведення; охорони джерел питного водопостачання; доведення якості питної води до вимог нормативно-правових актів; нормативно-правового забезпечення у сфері питного водопостачання та водовідведення; розроблення та впровадження науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок із застосуванням новітніх матеріалів, технологій, обладнання та приладів.

{Абзац перший розділу із змінами, внесеними згідно із Законом № 124-IX від 20.09.2019}

Проблему передбачається розв’язати шляхом:

приведення до нормативних вимог зон санітарної охорони та водоохоронних зон джерел питного водопостачання, проведення оцінки екологічного та гігієнічного стану джерел питного водопостачання на відповідність установленим вимогам;

інвентаризації каналізаційних очисних споруд;

будівництва і реконструкції водопровідних та каналізаційних очисних споруд з метою зменшення обсягів неочищених стічних вод, що скидаються у водні об’єкти, а також утилізації осадів;

будівництва та впровадження станцій (установок) доочищення питної води і пунктів її розливу із застосуванням новітніх матеріалів, технологій, обладнання, приладів та науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок;

розроблення схем оптимізації роботи систем централізованого водопостачання;

оснащення лабораторій контролю якості води та стічних вод сучасним контрольно-аналітичним обладнанням;

приведення нормативно-правової бази у сфері питного водопостачання та водовідведення у відповідність із стандартами Європейського Союзу з урахуванням національних особливостей, у тому числі в частині посилення відповідальності за порушення нормативів забруднення навколишнього природного середовища, насамперед скидів промислових підприємств у водні об’єкти;

здійснення комплексних науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок із застосуванням новітніх технологій, обладнання, матеріалів, приладів, використання яких спрямоване, зокрема, на енерго- і ресурсозбереження, підвищення якості питної води та очищення стічних вод, а також впровадження таких розробок.

Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведені в додатку 1.

Завдання і заходи Програми

Основними завданнями Програми є:

упорядкування зон санітарної охорони джерел питного водопостачання;

будівництво та реконструкція водозабірних споруд із застосуванням новітніх технологій та обладнання, зокрема у регіонах з найбільшими відхиленнями в якості води від встановлених вимог (першочергово Дніпропетровська, Донецька, Київська, Луганська, Миколаївська, Одеська та Черкаська області);

упровадження станцій (установок) доочищення питної води у системах централізованого водопостачання, насамперед для водозабезпечення дошкільних, шкільних і лікувальних закладів, зокрема в сільських населених пунктах, та облаштування пунктів розливу питної води з доставкою її спеціальним автотранспортом;

інвентаризація каналізаційних очисних споруд;

будівництво та реконструкція водопровідних та каналізаційних очисних споруд із застосуванням новітніх технологій та обладнання, зокрема в сільських населених пунктах (першочергово Автономна Республіка Крим, Дніпропетровська, Закарпатська, Запорізька, Кіровоградська, Одеська, Херсонська області та інші регіони);

розроблення схем оптимізації роботи систем централізованого водопостачання та водовідведення;

оснащення лабораторій здійснення контролю якості води та стічних вод сучасним контрольно-аналітичним обладнанням;

приведення нормативно-правової бази у сфері питного водопостачання та водовідведення у відповідність із стандартами Європейського Союзу, у тому числі в частині посилення відповідальності за порушення нормативів забруднення навколишнього природного середовища, насамперед скидів промислових підприємств у водні об’єкти;

розроблення та впровадження науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок із застосуванням новітніх матеріалів, технологій, обладнання та приладів.

Завдання і заходи з виконання Програми наведені в додатку 2.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть можливість:

забезпечити реалізацію державної політики у сфері питної води та питного водопостачання;

підвищити якість питної води та очищення стічних вод;

забезпечити утилізацію осадів, що утворюються під час очищення стічних вод та питної води;

поліпшити санітарну, епідемічну та екологічну ситуацію в Україні;

забезпечити охорону джерел питного водопостачання;

впровадити на підприємствах питного водопостачання та водовідведення новітні технології із застосуванням сучасного обладнання, приладів і матеріалів;

зменшити втрати питної води;

забезпечити цілодобове постачання якісної питної води населенню, що має доступ до систем централізованого водопостачання.

Очікувані результати виконання Програми наведені в додатку 3.

Обсяги та джерела фінансування Програми

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок:

коштів Державного бюджету України;

коштів місцевих бюджетів, у тому числі спрямованих на фінансування заходів інших державних, регіональних та галузевих програм і проектів;

коштів підприємств питного водопостачання та водовідведення відповідно до програм їх розвитку, затверджених в установленому порядку;

зовнішніх і внутрішніх запозичень, грантів міжнародних організацій, коштів міжнародних програм, благодійних внесків.

Обсяги фінансування Програми уточнюються під час підготовки проектів державного та місцевих бюджетів на відповідний рік у межах видатків, передбачених головному розпоряднику коштів, відповідальному за виконання завдань і заходів Програми.

Кошти державного бюджету на виконання заходів Програми спрямовуються згідно з порядками їх використання на відповідний рік за умови співфінансування з інших джерел.

Центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства подає щороку під час підготовки проекту Державного бюджету України на відповідний рік обґрунтування обсягів робіт та їх фінансування з Державного бюджету України з урахуванням пропозицій міжвідомчої та регіональних комісій.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 9471,7 млн гривень, з яких за рахунок державного бюджету - 3004,3 млн, з інших джерел - 6467,4 млн гривень.Додаток 1
до Програми

ПАСПОРТ
Загальнодержавної цільової програми "Питна вода України" на 2011-2020 роки

1. Програма затверджена: Законом України від 20 жовтня 2011 року № 3933-VI.

2. Державний замовник: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

3. Керівник Програми: Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

4. Виконавці заходів Програми: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.

5. Строк виконання - 2011-2020 роки.

6. Прогнозні обсяги та джерела фінансування:

Джерела фінансування

Обсяг фінансування, млн гривень

У тому числі за роками

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Державний бюджет

3004,3

200,7

238,2

273,5

312,8

346,4

326,54

326,54

326,54

326,54

326,54

Інші джерела

6467,4

349,5

408,1

460,3

524

570

831,1

831,1

831,1

831,1

831,1

Усього

9471,7

550,2

646,3

733,8

836,8

916,4

1157,64

1157,64

1157,64

1157,64

1157,64


Додаток 2
до Програми

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Загальнодержавної цільової програми "Питна вода України" на 2011-2020 роки

Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника

Найменування заходу

Головний розпорядник бюджетних коштів

Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші)

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн гривень

У тому числі за роками

усього

за роками

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1. Охорона джерел питного водопостачання

кількість водозаборів, на яких буде упорядковано зони санітарної охорони джерел питного водопостачання, одиниць

2235

180

190

200

210

220

247

247

247

247

247

1) упорядкування зон санітарної охорони джерел питного водопостачання

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

державний бюджет

50

2,8

3,4

4

4,6

5,2

6

6

6

6

6

інші джерела

50

2,8

3,4

4

4,6

5,2

6

6

6

6

6

Разом

100

5,6

6,8

8

9,2

10,4

12

12

12

12

12

у тому числі

державний бюджет

50

2,8

3,4

4

4,6

5,2

6

6

6

6

6

інші джерела

50

2,8

3,4

4

4,6

5,2

6

6

6

6

6


кількість побудованих та реконструйованих водозабірних споруд, одиниць

570

30

40

45

50

55

70

70

70

70

70

2) будівництво та реконструкція водозабірних споруд із застосуванням новітніх технологій та обладнання

-"-

державний бюджет

1500

84

102

120

138

156

180

180

180

180

180

інші джерела

1500

84

102

120

138

156

180

180

180

180

180

Разом

3000

168

204

240

276

312

360

360

360

360

360

у тому числі

державний бюджет

1500

84

102

120

138

156

180

180

180

180

180

інші джерела

1500

84

102

120

138

156

180

180

180

180

180

Разом за завданням 1

3100

173,6

210,8

248

285,2

322,4

372

372

372

372

372

у тому числі

державний бюджет

1550

86,8

105,4

124

142,6

161,2

186

186

186

186

186

інші джерела

1550

86,8

105,4

124

142,6

161,2

186

186

186

186

186

2. Доведення якості питної води до встановлених нормативів

кількість впроваджених станцій (установок) доочищення питної води у системах централізованого питного водопостачання та пунктах розливу води, одиниць

23000

1900

2000

2100

2200

2300

2500

2500

2500

2500

2500

1) впровадження станцій (установок) доочищення питної води у системах централізованого водопостачання, насамперед для водозабезпечення дошкільних, шкільних і лікувальних закладів, зокрема у сільських населених пунктах, та облаштування пунктів розливу питної води з доставкою її спеціальним автотранспортом

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

державний бюджет

769,5

43,1

52,3

61,6

70,8

80

92,34

92,34

92,34

92,34

92,3

інші джерела

2930,5

164,1

199,3

234,4

269,6

304,8

351,66

351,66

351,66

351,66

351,66

Разом

3700

207,2

251,6

296

340,4

384,8

444

444

444

444

444

у тому числі

державний бюджет

769,5

43,1

52,3

61,6

70,8

80

92,34

92,34

92,34

92,34

92,34

інші джерела

2930,5

164,1

199,3

234,4

269,6

304,8

351,66

351,66

351,66

351,66

351,66


кількість інвентаризованих каналізаційних очисних споруд, одиниць

1292

1292


2) інвентаризація каналізаційних очисних споруд


інші джерела

0,5

0,5


Разом

0,5

0,5


у тому числі

інші джерела

0,5

0,5кількість збудованих та реконструйованих водопровідних та каналізаційних очисних споруд, одиниць

131

6

8

10

12

15

16

16

16

16

16

3) будівництво та реконструкція водопровідних та каналізаційних очисних споруд із застосуванням новітніх технологій та обладнання

-"-

державний бюджет

633,8

56

68

80

92

104

46,76

46,76

46,76

46,76

46,76

інші джерела

1866,7

55,5

68

80

92

104

293,44

293,44

293,44

293,44

293,44

Разом


2501

112

136

160

184

208

340,2

340,2

340,2

340,2

340,2

у тому числі

державний бюджет

633,8

56

68

80

92

104

46,76

46,76

46,76

46,76

46,76

інші джерела

1866,7

55,5

68

80

92

104

293,44

293,44

293,44

293,44

293,44


кількість розроблених схем оптимізації роботи систем централізованого водопостачання та водовідведення, одиниць

1230

738

492

4) розроблення схем оптимізації роботи систем централізованого водопостачання та водовідведення

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

державний бюджет

15,4

9,2

6,2

інші джерела

46,1

27,7

18,4

Разом

61,5

36,9

24,6

у тому числі

державний бюджет

15,4

9,2

6,2

інші джерела

46,1

27,7

18,4


кількість оснащених лабораторій контролю якості води та стічних вод сучасним контрольно-аналітичним обладнанням, одиниць

356

88

88

90

905) оснащення лабораторій контролю якості води та стічних вод сучасним контрольно-аналітичним обладнанням

-"-

державний бюджет

23,6

4,9

5,5

6,9

6,3інші джерела

73,6

14,9

17

21,9

19,8Разом

97,2

19,8

22,5

28,8

26,1у тому числі

державний бюджет

23,6

4,9

5,5

6,9

6,3інші джерела

73,6

14,9

17

21,9

19,8Разом за завданням 2

6359,7

375,9

434,7

484,8

550,5

592,8

784,2

784,2

784,2

784,2

784,2

у тому числі

державний бюджет

1442,3

113,2

132

148,5

169,1

184

139,1

139,1

139,1

139,1

139,1

інші джерела

4917,4

262,7

302,7

336,3

381,4

408,8

645,1

645,1

645,1

645,1

645,1

3. Нормативно-правове та науково-технічне забезпечення

кількість розроблених нормативно-правових актів у сфері питного водопостачання та водовідведення відповідно до стандартів Європейського Союзу, у тому числі в частині посилення відповідальності за порушення нормативів забруднення навколишнього природного середовища, насамперед скидів промислових підприємств у водні об’єкти, одиниць

34

5

5

3

3

3

3

3

3

3

3

1) приведення нормативно-правової бази у сфері питного водопостачання та водовідведення у відповідність із стандартами Європейського Союзу, у тому числі в частині посилення відповідальності за порушення нормативів забруднення навколишнього природного середовища, насамперед скидів промислових підприємств у водні об’єкти, одиниць

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

державний бюджет

5

0,3

0,3

0,4

0,5

0,5

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

Разом

5

0,3

0,3

0,4

0,5

0,5

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

у тому числі

державний бюджет

5

0,3

0,3

0,4

0,5

0,5

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6


кількість розроблених, удосконалених та впроваджених науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок, одиниць

18

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2) розроблення, удосконалення та впровадження науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок

-"-

державний бюджет

7

0,4

0,5

0,6

0,6

0,7

0,84

0,84

0,84

0,84

0,84

Разом

7

0,4

0,5

0,6

0,6

0,7

0,84

0,84

0,84

0,84

0,84

у тому числі

-"-

7

0,4

0,5

0,6

0,6

0,7

0,84

0,84

0,84

0,84

0,84

Разом за завданням 3

12

0,7

0,8

1

1,1

1,2

1,44

1,44

1,44

1,44

1,44

у тому числі

-"-

12

0,7

0,8

1

1,1

1,2

1,44

1,44

1,44

1,44

1,44

Усього за Програмою

9471,7

550,2

646,3

733,8

836,8

916,4

1157,64

1157,64

1157,64

1157,64

1157,64

у тому числі

державний бюджет

3004,3

200,7

238,2

273,5

312,8

346,4

326,54

326,54

326,54

326,54

326,54

інші джерела

6467,4

349,5

408,1

460,3

524

570

831,1

831,1

831,1

831,1

831,1


Додаток 3
до Програми

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Загальнодержавної цільової програми "Питна вода України" на 2011-2020 роки

Найменування завдання

Найменування показників виконання завдання

Значення показників виконання завдання

усього

у тому числі за роками

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1. Охорона джерел питного водопостачання

екологічний
кількість водозаборів, на яких буде упорядковано зони санітарної охорони джерел питного водопостачання, одиниць

2235

180

190

200

210

220

247

247

247

247

247

соціальний
кількість побудованих та реконструйованих водозабірних споруд, одиниць

570

30

40

45

50

55

70

70

70

70

70

2. Доведення якості питної води до встановлених нормативів

соціальні
кількість впроваджених станцій (установок) доочищення питної води у системах централізованого питного водопостачання та пунктах розливу питної води, одиниць

23000

1900

2000

2100

2200

2300

2500

2500

2500

2500

2500

кількість інвентаризованих каналізаційних очисних споруд, одиниць

1292

1292


кількість збудованих та реконструйованих водопровідних та каналізаційних очисних споруд, одиниць

131

6

8

10

12

15

16

16

16

16

16

кількість розроблених схем оптимізації роботи систем централізованого водопостачання та водовідведення, одиниць

1230

738

492

екологічний
кількість лабораторій контролю якості води та стічних вод, оснащених сучасним контрольно-аналітичним обладнанням, одиниць

356

88

88

90

903. Нормативно-правове та науково-технічне забезпечення

соціальні
кількість розроблених нормативно-правових актів у сфері питного водопостачання та водовідведення відповідно до стандартів Європейського Союзу, у тому числі в частині посилення відповідальності за порушення нормативів забруднення навколишнього природного середовища, насамперед скидів промислових підприємств у водні об’єкти, одиниць

34

5

5

3

3

3

3

3

3

3

3

кількість розроблених, удосконалених та впроваджених науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок, одиниць

18

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2


 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: