open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ

ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
Р І Ш Е Н Н Я
24.05.2011 N 1001

Про заяву ТОВ "Рікона", м. Кривий Ріг

Дніпропетровської обл., щодо переоформлення

ліцензії провайдера програмної послуги

(НР N 0569-п від 01.10.2003)

Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю
"Рікона", м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл. (місцезнаходження
юридичної особи: вул. Лермонтова, 1, прим. 81, м. Кривий Ріг
Дніпропетровської обл., 50002; директор Олег Леонідович Пасічник),
щодо переоформлення ліцензії провайдера програмної послуги
НР N 0569-п від 01.10.2003 у зв'язку зі збільшенням ресурсу
багатоканальної телемережі до 80 каналів, збільшенням кількості
програм до 84, збільшенням кількості домогосподарств до 257845,
території розташування багатоканальної телемережі, зміною
керівника та загальної концепції (принципи, підстави добору та
перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам),
керуючись статтями 1, 24, 27, 31, 32, 39, 40, 42 Закону України
"Про телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ), статтями 18, 24
Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення
і радіомовлення" ( 538/97-ВР ) та рішеннями Національної ради від
20.01.2010 N 2 ( v0002295-10 ), від 23.02.2011 N 360
( v0360295-11 ), Національна рада В И Р І Ш И Л А:
1. Переоформити додатки 1, 2, 3, 4, 5 (дата видачі додатків
20.07.2009) до ліцензії провайдера програмної послуги НР N 0569-п
від 01.10.2003 Товариства з обмеженою відповідальністю "Рікона",
м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл., у зв'язку зі збільшенням
ресурсу багатоканальної телемережі до 80 каналів, збільшенням
кількості програм до 84, збільшенням кількості домогосподарств до
257845, території розташування багатоканальної телемережі, зміною
керівника та загальної концепції (принципи, підстави добору та
перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), згідно з
додатком до рішення, зазначивши: - ресурс багатоканальної телемережі з використанням
аналогової технології, який використовується для ретрансляції
зазначених у додатку до рішення 84 програм - 80 каналів; - кількість домогосподарств на території розташування
(прийому) багатоканальної телемережі (розповсюдження програм) -
257845; - територія розташування (прийому) багатоканальної телемережі
(розповсюдження програм) - м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл.
2. Затвердити ТОВ "Рікона", м. Кривий Ріг
Дніпропетровської обл., пакет (перелік) програм універсальної
програмної послуги, згідно з додатком до рішення.
3. Затвердити ТОВ "Рікона", м. Кривий Ріг
Дніпропетровської обл., загальну концепцію (принципи, підстави
добору та перелік) програм для ретрансляції (пропозиції
абонентам), згідно з додатком до рішення.
4. Провайдер програмної послуги ТОВ "Рікона", м. Кривий Ріг
Дніпропетровської обл., зобов'язаний забезпечити всім абонентам
можливість отримання програм універсальної програмної послуги
окремим пакетом та включити програми універсальної програмної
послуги до всіх пакетів програм.
5. Фінансово-економічному управлінню, на підставі Методики
розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження
строку дії ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної
послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та
видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера
програмної послуги ( 412-2011-п ), нарахувати ТОВ "Рікона",
м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл., плату за внесення змін до
ліцензії, які:
5.1. не впливають на розмір ліцензійного збору: збільшення
ресурсу багатоканальної телемережі, кількості програм, зміна
керівника, загальної концепції (принципи, підстави добору та
перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам) - у
розмірі однієї мінімальної заробітної плати на момент прийняття
рішення;
5.2. впливають на розмір ліцензійного збору: збільшення
території розташування багатоканальної телемережі, кількості
домогосподарств - провести новий розрахунок розміру ліцензійного
збору (провайдер програмної послуги з територією розташування
(прийому) багатоканальної телемережі (розповсюдження програм) -
м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл.) з урахуванням раніше
сплаченої суми, коефіцієнта врахування територіальних особливостей
розповсюдження програм N = 200, розміру мінімальної заробітної
плати на момент прийняття рішення.
6. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни,
видати ТОВ "Рікона", м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл., додатки
1, 2, 3, 4, 5 та 6 до ліцензії провайдера програмної послуги
НР N 0569-п від 01.10.2003.
7. При видачі переоформлених додатків 1, 2, 3, 4, 5 та 6 до
ліцензії провайдера програмної послуги НР N 0569-п від 01.10.2003
ТОВ "Рікона", м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл., додатки 1, 2,
3, 4, 5 (дата видачі додатків 20.07.2009) вважаються недійсними та
вилучаються.
8. Виконання цього рішення покласти на управління:
ліцензування телерадіомовлення, фінансово-економічне,
науково-технічного і частотного розвитку, контрольно-аналітичне та
правового забезпечення.
9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена
Національної ради М.Фартушного.
Голова Національної ради В.Манжосов
Заступник голови
Національної ради Л.Мудрак

Додаток

до рішення

Національної ради

24.05.2011 N 1001

ЗАГАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ

(принципи, підстави добору та перелік)

програм для ретрансляції

(пропозиції абонентам), які передбачено

надавати ТОВ "Рікона", м. Кривий Ріг

Дніпропетровської обл., у складі програмної

послуги у м. Кривому Розі Дніпропетровської обл.,

в межах території розташування

багатоканальної телемережі

Універсальна програмна послуга (умови розповсюдження
програм - у відкритому вигляді):
------------------------------------------------------------------ N |Канал (ТВК)| Програма | з/п | прийому | | ----+-----------+-----------------------------------------------| 1. | 9 |Національна телекомпанія України / | | |ТОВ "ТРК "ЕРА" | ----+-----------+-----------------------------------------------| 2. | 1 |ТРК "Студія 1+1" у формі ТОВ | ----+-----------+-----------------------------------------------| 3. | 40 |АТЗТ "УНТК" | ----+-----------+-----------------------------------------------| 4. | 7 |ТОВ "МКТ "ICTV" | ----+-----------+-----------------------------------------------| 5. | 25 |ТОВ "Новий канал" | ----+-----------+-----------------------------------------------| 6. | 52 |ЗАТ "Міжнародний медіа Центр-СТБ" | ----+-----------+-----------------------------------------------| 7. | 28 |ЗАТ "ТРК "Україна" | ----+-----------+-----------------------------------------------| 8. | 44 |ТОВ "Телестудія "Служба інформації" | ----+-----------+-----------------------------------------------| 9. | 33 |ПАТ "Телекомпанія "ТЕТ" | ----+-----------+-----------------------------------------------| 10. | 59 |ТОВ "Телеканал "ТОНІС" / Криворізьке міське | | |об'єднання ТБ і РМ Дніпропетровської ОДТРК | ----+-----------+-----------------------------------------------| 11. | 47 |ТОВ "ТРО "Мульті Медіа Сервіс" | ----+-----------+-----------------------------------------------| 12. | 57 |ТОВ "Телеодин" | ----+-----------+-----------------------------------------------| 13. | 64 |ПІІ у формі ТОВ "ТРК "НБМ" | ----+-----------+-----------------------------------------------| 14. | 36 |КП "ТРК "Рудана" | ----+-----------+-----------------------------------------------| 15. | 3 |ДП "ТРК "Стерх" ТОВ "Природні інвестиції" | -----------------------------------------------------------------
ПЕРЕЛІК

телерадіопрограм та передач,

які передбачено надавати

у складі програмної послуги:
------------------------------------------------------------------------ N | Канал | Програма | Умови | Номер та дата | з/п| прийому | |розповсюдження| дозволу | | | | (доступ) - | | | | |відкритий або | | | | | кодований | | ---+------------+----------------+--------------+---------------------| 16.|супутниковий|РАДА | відкритий |Договір N 230 | | | | |від 29.11.2006 | ---+------------+----------------+--------------+---------------------| 17.| кабельний |Рікона | відкритий |Окрема ліцензія | | | | |Національної | | | | |ради | ---+------------+----------------+--------------+---------------------| 18.|супутниковий|Дніпропетровська| відкритий |Договір б/н від | | |ОДТРК | |03.09.2010 | ---+------------+----------------+--------------+---------------------| 19.|супутниковий|КРТ | відкритий |Договір N 04/03/04 | | | | |від 01.04.2004 | ---+------------+----------------+--------------+---------------------| 20.|супутниковий|Мега | відкритий |Договір N 174-С | | | | |від 01.01.2009 | ---+------------+----------------+--------------+---------------------| 21.|супутниковий|Погода ТБ | відкритий |Договір N П-96-07/10 | | | | |від 08.07.2010 | ---+------------+----------------+--------------+---------------------| 22.|супутниковий|SHOPping-TV | відкритий |Договір N 12/В/1 | | | | |від 01.07.2009 | ---+------------+----------------+--------------+---------------------| 23.|супутниковий|24 | відкритий |Договір N 3.3.2011-2 | | | | |від 01.01.2011 | ---+------------+----------------+--------------+---------------------| 24.|супутниковий|Гумор ТБ / | відкритий |Договір N 14 від | | |Бабай ТБ | |28.01.2010 | ---+------------+----------------+--------------+---------------------| 25.|супутниковий|ЧП.INFO | відкритий |Договір N 07-01/11П | | | | |від 01.01.2011 | ---+------------+----------------+--------------+---------------------| 26.|супутниковий|Малятко-TV | відкритий |Договір N 109 | | | | |від 01.02.2010 | ---+------------+----------------+--------------+---------------------| 27.|супутниковий|2+2 | відкритий |Договір N К-135 | | | | |від 01.12.2006 | ---+------------+----------------+--------------+---------------------| 28.|супутниковий|М2 | відкритий |Договір N 05-К | | | | |від 01.01.2011 | ---+------------+----------------+--------------+---------------------| 29.|супутниковий|QTV | відкритий |Договір N 261/09 | | | | |від 02.07.2009 | ---+------------+----------------+--------------+---------------------| 30.|супутниковий|UBC | відкритий |Договір N 07-02/UBC-1| | | | |від 01.01.2008 | ---+------------+----------------+--------------+---------------------| 31.|супутниковий|RU Music | відкритий |Договір N 3 від | | | | |01.12.2007 | ---+------------+----------------+--------------+---------------------| 32.|супутниковий|Меню-ТВ | відкритий |Договір N 241 | | | | |від 01.12.2007 | ---+------------+----------------+--------------+---------------------| 33.|супутниковий|К2 | відкритий |Договір N 174-К2 | | | | |від 01.01.2009 | ---+------------+----------------+--------------+---------------------| 34.|супутниковий|MUSIC(*) | відкритий |Договір N 174-Р-Ф-М | | | | |від 01.05.2010 | ---+------------+----------------+--------------+---------------------| 35.|супутниковий|O-TV | відкритий |Договір N 11/06 | | | | |від 01.05.2006 | ---+------------+----------------+--------------+---------------------| 36.|супутниковий|MTV-MUSIC | відкритий |Договір N 174-MTV | | |TELEVISION | |від 01.01.2010 | ---+------------+----------------+--------------+---------------------| 37.|супутниковий|Ентер-фільм | відкритий |Договір N 174-Р-Ф-М | | | | |від 01.05.2010 | ---+------------+----------------+--------------+---------------------| 38.|супутниковий|Спорт 1 | відкритий |Договір N 491/11 | | | | |від 31.12.2010 | ---+------------+----------------+--------------+---------------------| 39.|супутниковий|MUSIC BOX | відкритий |Договір N 20 від | | | | |01.02.2010 | ---+------------+----------------+--------------+---------------------| 40.|супутниковий|Перший діловий | відкритий |Договір N 04/03/04 | | | | |від 01.04.2004 | ---+------------+----------------+--------------+---------------------| 41.|супутниковий|Футбол | відкритий |Договір N 110459 | | | | |від 30.12.2010 | ---+------------+----------------+--------------+---------------------| 42.|супутниковий|Футбол+ | відкритий |Договір N 110459 | | | | |від 30.12.2010 | ---+------------+----------------+--------------+---------------------| 43.|супутниковий|UBR | відкритий |Договір N 01/01-УБР | | | | |від 01.01.2011 | ---+------------+----------------+--------------+---------------------| 44.|супутниковий|englishclub | відкритий |Договір | | | | |N k5.09.03.03.eng | | | | |від 01.03.2009 | ---+------------+----------------+--------------+---------------------| 45.|супутниковий|ТОВ "Світ ТВ" | відкритий |Договір N 0457к | | | | |від 01.01.2011 | ---+------------+----------------+--------------+---------------------| 46.|супутниковий|Максі-ТВ | відкритий |Договір | | | | |N 01-01-11/ПВ -18 від| | | | |01.01.2011 | ---+------------+----------------+--------------+---------------------| 47.|супутниковий|STAR TV | відкритий |Договір N С-141-07/10| | | | |від 08.07.2010 | ---+------------+----------------+--------------+---------------------| 48.|супутниковий|CNL TV | відкритий |Договір N 12/09 | | | | |від 20.03.2009 | ---+------------+----------------+--------------+---------------------| 49.|супутниковий|НТВ Мир | відкритий |Договір N 217 | | | | |від 01.01.2008 | ---+------------+----------------+--------------+---------------------| 50.|супутниковий|Viasat Nature | відкритий |Договір | | | | |N 0111110/6-CIL | | | | |від 01.11.2010 | ---+------------+----------------+--------------+---------------------| 51.|супутниковий|РТР-Планета | відкритий |Договір N 174-Р-Ф-М | | | | |від 01.05.2010 | ---+------------+----------------+--------------+---------------------| 52.|супутниковий|Шансон-ТВ | відкритий |Договір N Ш-17/08 | | | | |від 28.08.2008 | ---+------------+----------------+--------------+---------------------| 53.|супутниковий|Детский мир / | відкритий |Договір N РТВ-196/04к| | |Телеклуб | |від 01.02.2004 / | | | | |Договір N ТК-150/05к | | | | |від 17.01.2005 | ---+------------+----------------+--------------+---------------------| 54.|супутниковий|Наше кино | відкритий |Договір N РТВ-196/04к| | | | |від 01.02.2004 | ---+------------+----------------+--------------+---------------------| 55.|супутниковий|Первый канал. | відкритий |Договір N 174-пк | | |Всемирная | |від 08.11.2008 | | |сеть(**) | | | ---+------------+----------------+--------------+---------------------| 56.|супутниковий|RTVi | відкритий |Договір N РТВ-196/04к| | | | |від 01.02.2004 | ---+------------+----------------+--------------+---------------------| 57.|супутниковий|Fox Life | відкритий |Договір N 61-10FL | | | | |від 01.03.2010 | ---+------------+----------------+--------------+---------------------| 58.|супутниковий|TV 1000 Action | відкритий |Договір | | | | |N 0111110/6-CIL | | | | |від 01.11.2010 | ---+------------+----------------+--------------+---------------------| 59.|супутниковий|Здоровое | відкритий |Договір N СТ-174 | | |телевидение | |від 01.01.2011 | ---+------------+----------------+--------------+---------------------| 60.|супутниковий|Discovery | відкритий |Договір | | |Channel | |N ДА-01/01/2010 від | | | | |01.01.2010 | ---+------------+----------------+--------------+---------------------| 61.|супутниковий|Animal Planet | відкритий |Договір | | | | |N ДА-01/01/2010 від | | | | |01.01.2010 | ---+------------+----------------+--------------+---------------------| 62.|супутниковий|Travel Channel | відкритий |Договір | | | | |N ДА-01/01/2010 від | | | | |01.01.2010 | ---+------------+----------------+--------------+---------------------| 63.|супутниковий|Индия ТВ | відкритий |Договір N 59/И | | | | |від 01.01.2011 | ---+------------+----------------+--------------+---------------------| 64.|супутниковий|National | відкритий |Договір | | |Geographic | |N 0111110/6-CIL | | |Channel | |від 01.11.2010 | ---+------------+----------------+--------------+---------------------| 65.|супутниковий|TV-XXI | відкритий |Договір N U78/08/S | | | | |від 01.09.2009 | ---+------------+----------------+--------------+---------------------| 66.|супутниковий|ТВ1000 Русское | відкритий |Договір | | |кино | |N 0111110/6-CIL | | | | |від 01.11.2010 | ---+------------+----------------+--------------+---------------------| 67.|супутниковий|Viasat History | відкритий |Договір | | | | |N 0111110/6-CIL | | | | |від 01.11.2010 | ---+------------+----------------+--------------+---------------------| 68.|супутниковий|Мать и дитя | відкритий |Договір N МД-05/08к | | | | |від 28.08.2008 | ---+------------+----------------+--------------+---------------------| 69.|супутниковий|TV 1000 East | відкритий |Договір | | |(з 06.00 до | |N 0111110/6-CIL | | |23.00) | |від 01.11.2010 | ---+------------+----------------+--------------+---------------------| 70.|супутниковий|Усадьба-ТВ | відкритий |Договір N СТ-174 | | | | |від 01.01.2011 | ---+------------+----------------+--------------+---------------------| 71.|супутниковий|Multimania TV | відкритий |Договір N 102/58-Н | | | | |від 27.10.2008 | ---+------------+----------------+--------------+---------------------| 72.|супутниковий|Discovery | відкритий |Договір | | |Science | |N ДА-01/01/2010 від | | | | |01.01.2010 | ---+------------+----------------+--------------+---------------------| 73.|супутниковий|Русский иллюзион| відкритий |Договір N 102/50-Н | | | | |від 01.10.2008 | ---+------------+----------------+--------------+---------------------| 74.|супутниковий|Discovery World | відкритий |Договір | | | | |N ДА-01/01/2010 від | | | | |01.01.2010 | ---+------------+----------------+--------------+---------------------| 75.|супутниковий|Ностальгия | відкритий |Договір N 59/Н | | | | |від 12.03.2009 | ---+------------+----------------+--------------+---------------------| 76.|супутниковий|Совершенно | відкритий |Договір N СП-95/08к | | |секретно | |від 28.08.2008 | ---+------------+----------------+--------------+---------------------| 77.|супутниковий|Oxoта и рыбалка | відкритий |Договір N СТ-174 | | | | |від 01.01.2011 | ---+------------+----------------+--------------+---------------------| 78.|супутниковий|Viasat Explorer | відкритий |Договір | | | | |N 0111110/6-CIL | | | | |від 01.11.2010 | ---+------------+----------------+--------------+---------------------| 79.|супутниковий|EUROSPORT | відкритий |Договір | | | | |N VII/32/10.022364 | | | | |від 01.06.2010 | ---+------------+----------------+--------------+---------------------| 80.|супутниковий|AXN Sci-Fi | відкритий |Договір N 18-08А | | | | |від 22.01.2008 | -----------------------------------------------------------------------
_______________

(*) відповідно до рішення Національної ради від 30.03.2011
N 617 ( v0617295-11 ). (**) дозволити ретрансляцію програми "Первый канал. Всемирная
сеть" до прийняття окремого рішення Національної ради щодо
включення її до Переліку програм, зміст яких відповідає вимогам
Європейської конвенції про транскордонне телебачення і
ретрансляція яких на території України не обмежується згідно з
ч. 1 ст. 42 Закону України "Про телебачення і радіомовлення"
( vr652295-08 ).
Програми ретранслюються за наявності документів, які
підтверджують придбання та право на розповсюдження (ретрансляцію)
програм іншого мовника. Заборонити ретрансляцію неадаптованих до чинного
законодавства програм на території України. Провайдер програмної послуги ТОВ "Рікона", м. Кривий Ріг
Дніпропетровської обл., зобов'язаний забезпечити всім абонентам
можливість отримання програм універсальної програмної послуги
окремим пакетом та включити програми універсальної програмної
послуги до всіх пакетів програм. Розмір абонентської плати (тариф) за користування
універсальною програмною послугою встановлюється та регулюється
уповноваженим державним органом.
Начальник
контрольно-аналітичного
управління О.Левчук
Заступник начальника
управління
науково-технічного
і частотного розвитку О.Свістула
Начальник управління
ліцензування
телерадіомовлення Л.Запорожець

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: