open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ
Н А К А З
01.12.2009 N 1066/0/16-09

Про проведення інвентаризації

об'єктів державної власності

На виконання постанов Кабінету Міністрів України від
14 квітня 2004 р. N 467 ( 467-2004-п ) "Про затвердження Положення
про Єдиний реєстр об'єктів державної власності", від 30.11.2005 р.
N 1121 ( 1121-2005-п ) "Про затвердження Методики проведення
інвентаризації об'єктів державної власності", з метою формування
даних Єдиного реєстру об'єктів державної власності щодо об'єктів
державної власності, які віднесені до сфери управління
Міністерства культури і туризму України (далі - МКТ),
Н А К А З У Ю:
1. Керівникам підприємств, установ та організацій, які
віднесені до сфери управління МКТ України:
1.1. Щорічно станом на 31 грудня здійснювати інвентаризацію
об'єктів державної власності, або позапланово у процесі: а) передачі державного майна в оренду, повернення такого
майна після закінчення строку дії договору оренди або його
розірвання; б) передачі державного майна до сфери управління іншого
органу державної влади, іншій юридичній особі; в) передачі державного майна у концесію; г) повернення у державну власність об'єктів приватизації у
разі розірвання або визнання недійсними договорів купівлі-продажу; д) приватизації (корпоратизації) державного підприємства.
1.2. Забезпечити складання переліків державного майна
відповідно до класифікаторів, затверджених наказом ФДМУ від
15.03.2006 N 461 ( v0461224-06 ) "Про затвердження Класифікатора
державного майна", на підставі даних інвентаризаційних описів за
формою 2-б (додається) та подання до МКТ до 1 лютого року, що
настає за звітним, або протягом 15 днів після закінчення кварталу
у разі змін майнового стану.
2. Управлінню технічної політики та інвестування
(В.М.Габалевич) забезпечити узагальнення переліку майна та подання
зведеного звіту до Фонду державного майна України та Держкомстату
у встановлені терміни.
3. Взяти до відома, що інвентаризація державного майна, яке
передається в оренду (повертається після закінчення строку оренди
або дострокового розірвання договору оренди) проводиться з
урахуванням особливостей, визначених Положенням про інвентаризацію
майна державних підприємств, що приватизуються (корпоратизуються),
а також майна державних підприємств та організацій, яке
передається в оренду (повертається після закінчення строку дії
договору оренди або його розірвання), затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 2 березня 1993 р. N 158
( 158-93-п ).
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра А.Г.Богомолова.
Міністр В.В.Вовкун

Додаток

до наказу Міністерства

культури і туризму України

01.12.2009 N 1066/0/16-09
Форма 2-б

ПЕРЕЛІК

державного нерухомого майна, що перебуває на балансі __________________________________

станом на ___ ____________ 20__ р.

1. Ідентифікаційний код ЄДРПОУ балансоутримувача ________________
Повне найменування балансоутримувача: ________________________ Місцезнаходження балансоутримувача: __________________________ Дані про земельну ділянку: ___________________________________ відповідно до державного акта на право власності на земельну
ділянку від ___ ____________ ____ N _________
1.1. ___________________________________________________

(назва структурного компоненту балансоутримувача)
ділянку від ___ ____________ ____ N _________
1.1. ___________________________________________________

(назва структурного компоненту балансоутримувача)
(тип структурного компоненту (згідно з класифікатором)
в якому:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Реєстровий | Назва |Місцезнаходження| Вартість | Дата | Розмір |Частина| Дані про державну реєстрацію права | |п/п| номер |об'єкта| об'єкта |об'єкта згідно | останньої |земельної| майна | власності | | |-------------|(речі) | (речі) |з інвентариза- | індексації |ділянки, | |-------------------------------------| | |Код та назва | | | цією / актом | основних | м кв. | | Назва документа | | | об'єкта | | | оцінки | фондів | | |-------------------------------------| | | (речі) | | | (тис. грн.) | | | | Назва | Дата |Серія та | Код | | |відповідно до| | |---------------+--------------+---------| |органу, | видачі | номер | (номер | | |класифікатора| | | первісна | Дата | Площа | | який |документа|документа|об'єкта)| | | речі | | |---------------|інвентаризації|забудови,| | видав | | | | | |-------------| | | залишкова | | кв. м | |документ| | | | | | Інвентарний | | |---------------| | | | | | | | | |номер об'єкта| | | експертна | | | | | | | | | | (речі) | | | | | | | | | | | |---+-------------+-------+----------------+---------------+--------------+---------+-------+--------+---------+---------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |---+-------------+-------+----------------+---------------+--------------+---------+-------+--------+---------+---------+--------| | | | | | | | | | | | | | |---+-------------+-------+----------------+---------------+--------------+---------+-------+--------+---------+---------+--------| |1.1| | | | | | | | | | | | |---+-------------+-------+----------------+---------------+--------------+---------+-------+--------+---------+---------+--------| | | | | | | | | | | | | | |---+-------------+-------+----------------+---------------+--------------+---------+-------+--------+---------+---------+--------| | | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Усього структурних компонентів ______________________ (кількість)
Майна ________ (кількість), залишковою вартістю _____ (тис. грн.)
У тому числі: майна у цілому ______________ (кількість),
залишковою вартістю ________________ (тис. грн.)

частин майна _________________ (кількість),
залишковою вартістю _____ (тис. грн.)
___________________ ___________ ___________________________
(посада керівника) (підпис) (прізвище та ініціали)
в якому:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Реєстровий | Назва |Місцезнаходження| Вартість | Дата | Розмір |Частина| Дані про державну реєстрацію права | |п/п| номер |об'єкта| об'єкта |об'єкта згідно | останньої |земельної| майна | власності | | |-------------|(речі) | (речі) |з інвентариза- | індексації |ділянки, | |-------------------------------------| | |Код та назва | | | цією / актом | основних | м кв. | | Назва документа | | | об'єкта | | | оцінки | фондів | | |-------------------------------------| | | (речі) | | | (тис. грн.) | | | | Назва | Дата |Серія та | Код | | |відповідно до| | |---------------+--------------+---------| |органу, | видачі | номер | (номер | | |класифікатора| | | первісна | Дата | Площа | | який |документа|документа|об'єкта)| | | речі | | |---------------|інвентаризації|забудови,| | видав | | | | | |-------------| | | залишкова | | кв. м | |документ| | | | | | Інвентарний | | |---------------| | | | | | | | | |номер об'єкта| | | експертна | | | | | | | | | | (речі) | | | | | | | | | | | |---+-------------+-------+----------------+---------------+--------------+---------+-------+--------+---------+---------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |---+-------------+-------+----------------+---------------+--------------+---------+-------+--------+---------+---------+--------| | | | | | | | | | | | | | |---+-------------+-------+----------------+---------------+--------------+---------+-------+--------+---------+---------+--------| |1.1| | | | | | | | | | | | |---+-------------+-------+----------------+---------------+--------------+---------+-------+--------+---------+---------+--------| | | | | | | | | | | | | | |---+-------------+-------+----------------+---------------+--------------+---------+-------+--------+---------+---------+--------| | | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Усього структурних компонентів ______________________ (кількість)
Майна ________ (кількість), залишковою вартістю _____ (тис. грн.)
У тому числі: майна у цілому ______________ (кількість),
залишковою вартістю ________________ (тис. грн.)

частин майна _________________ (кількість),
залишковою вартістю _____ (тис. грн.)
___________________ ___________ ___________________________
(посада керівника) (підпис) (прізвище та ініціали)

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: