open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 30 листопада 2005 р. N 1121

Київ
Про затвердження Методики проведення

інвентаризації об'єктів державної власності

З метою удосконалення механізму управління об'єктами
державної власності Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Методику проведення інвентаризації об'єктів
державної власності, що додається.
2. Уповноважити Фонд державного майна надавати роз'яснення
щодо застосування Методики, затвердженої цією постановою.

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 25

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 30 листопада 2005 р. N 1121
МЕТОДИКА

проведення інвентаризації об'єктів державної власності

Загальні положення
1. Ця Методика визначає механізм проведення інвентаризації
державного майна та упорядкування обліку юридичних осіб з метою
формування Єдиного реєстру об'єктів державної власності.
2. Суб'єктами інвентаризації державного майна та
упорядкування обліку юридичних осіб є:
Фонд державного майна;
органи виконавчої влади та інші державні органи, які
здійснюють управління об'єктами державної власності, а також
органи, уповноважені здійснювати управління об'єктами державної
власності, що забезпечують діяльність Верховної Ради України,
Президента України та Кабінету Міністрів України (далі - органи
державної влади).
3. Інвентаризації підлягає нерухоме майно державних
підприємств, їх об'єднань, установ та організацій, у тому числі
те, що передано в оренду, концесію, та державне майно, яке не
увійшло до статутних фондів господарських організацій, утворених у
процесі приватизації та корпоратизації (далі - державне майно).
Упорядкуванню підлягає облік державних підприємств, їх
об'єднань, установ та організацій, інших господарських
організацій, щодо яких здійснюються корпоративні права держави,
та/або господарських організацій, на балансі яких перебуває
державне майно (далі - юридичні особи).
4. Юридичні особи, облік яких підлягає упорядкуванню,
поділяються на:
1) юридичні особи, що за даними ЄДРПОУ належать до сфери
управління органу державної влади, який цього не підтверджує;
2) юридичні особи, належність яких до сфери управління
відповідного органу державної влади підтверджена цим органом, у
тому числі юридичні особи:
дані про належність яких до сфери управління органу державної
влади збігаються з даними ЄДРПОУ;
які згідно з даними ЄДРПОУ належать до сфери управління
іншого органу державної влади;
відомості про які в ЄДРПОУ відсутні.
5. Інвентаризація державного майна проводиться один раз на
рік (станом на 31 грудня) або позапланово у процесі:
приватизації (корпоратизації) державних підприємств;
передачі майна державних підприємств та організацій в оренду,
повернення такого майна після закінчення строку дії договору
оренди або його розірвання;
передачі державного майна у концесію;
повернення у державну власність об'єктів приватизації у разі
розірвання або визнання недійсними договорів купівлі-продажу;
передачі державного майна до сфери управління іншого органу
державної влади.
Упорядкування обліку юридичних осіб проводиться один раз на
п'ять років або позапланово за рішенням Кабінету Міністрів України
(станом на перше число місяця, що настає за звітним кварталом,
роком).
6. Відповідальність за організацію проведення інвентаризації
державного майна та упорядкування обліку юридичних осіб, подання
Фондові державного майна достовірної та у повному обсязі
інформації несуть відповідні органи державної влади.
Інвентаризація державного майна
7. Інвентаризація державного майна проводиться за рішенням
відповідного органу державної влади.
Юридична особа після отримання рішення про проведення
інвентаризації протягом місяця, що настає за звітним кварталом,
роком, складає відповідно до затверджених Фондом державного майна
класифікаторів на підставі даних інвентаризаційних описів перелік
державного майна за формою, затвердженою Фондом, і подає його
органові державної влади.
Орган державної влади на підставі переліків державного майна,
що надійшли від юридичних осіб, складає за формою, затвердженою
Фондом державного майна, узагальнений перелік цього майна і
протягом 55 днів після закінчення звітного кварталу або до
25 квітня року, що настає за звітним, подає його Фондові
державного майна.
Фонд державного майна протягом місяця після надходження
узагальненого переліку державного майна вносить відомості до
Єдиного реєстру об'єктів державної власності.
8. Інвентаризація державного майна проводиться з урахуванням
особливостей, визначених Положенням про інвентаризацію майна
державних підприємств, що приватизуються (корпоратизуються), а
також майна державних підприємств та організацій, яке передається
в оренду (повертається після закінчення строку дії договору оренди
або його розірвання), і Положенням про інвентаризацію військового
майна у Збройних Силах, затвердженими відповідно постановами
Кабінету Міністрів України від 2 березня 1993 р. N 158
( 158-93-п ) і від 3 травня 2000 р. N 748 ( 748-2000-п ).
Упорядкування обліку юридичних осіб
9. Орган державної влади складає перелік юридичних осіб, що
належать до сфери його управління (далі - перелік), та подає його
Держкомстату до 15 числа місяця, що настає за звітним кварталом,
роком.
10. Держкомстат доповнює перелік відомостями про юридичних
осіб, що за даними ЄДРПОУ належать до сфери управління
відповідного органу державної влади, та повертає його цьому органу
до 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, роком.
Орган державної влади здійснює розподіл юридичних осіб
відповідно до пункту 4 цієї Методики.
У разі коли юридичні особи за даними ЄДРПОУ належать до сфери
управління іншого органу державної влади або відомості про них в
ЄДРПОУ відсутні, орган державної влади здійснює заходи з метою
приведення переліку у відповідність з даними ЄДРПОУ і протягом
55 днів після закінчення звітного кварталу або до 25 квітня року,
що настає за звітним, подає його Фондові державного майна за
підписом свого керівника.
11. Фонд державного майна узагальнює протягом місяця
переліки, що надійшли від органів державної влади, та вносить
відомості до Єдиного реєстру об'єктів державної власності.
12. У разі встановлення юридичних осіб, що за даними ЄДРПОУ
належать до сфери управління органу державної влади, який цього не
підтверджує, Фонд державного майна повідомляє про наявність таких
осіб за їх місцезнаходженням відповідно Раду міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київську та Севастопольську міські
держадміністрації.
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська
та Севастопольська міські держадміністрації утворюють у
двотижневий строк після надходження повідомлення комісію з питань
упорядкування обліку юридичних осіб (далі - комісія) та інформують
про це Фонд державного майна.
13. Головою комісії призначається представник Ради міністрів
Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та
Севастопольської міської держадміністрації.
До складу комісії входять представники органів приватизації,
державної статистики, державної податкової служби,
Держпідприємництва та у разі потреби представники державної
контрольно-ревізійної служби, Державного казначейства,
райдержадміністрацій.
14. У разі коли за зазначеною у переліку адресою:
розміщена відповідна юридична особа - комісія на підставі її
установчих документів встановлює орган державної влади, до сфери
управління якого належить юридична особа, та інформує його про це;
замість відповідної юридичної особи розміщена господарська
організація, утворена в результаті реорганізації цієї особи, у
тому числі у процесі приватизації чи корпоратизації - комісія
повідомляє відповідний орган державної влади про необхідність
завершення державної реєстрації припинення такої юридичної особи;
розміщена юридична особа, що відповідно до її установчих
документів належить до сфери управління органу державної влади,
який реорганізовано або ліквідовано, - комісія на підставі
установчих документів, форм фінансової і статистичної звітності
(за основним видом економічної діяльності) юридичної особи готує
та подає Фондові державного майна висновки щодо доцільності
віднесення юридичної особи до сфери управління відповідного органу
державної влади.
Фонд державного майна на підставі висновків комісії подає
Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо визначення органу
державної влади, до сфери управління якого належатиме зазначена
юридична особа;
не розміщена відповідна юридична особа - комісія складає акт
і надсилає його до Фонду державного майна.
Фонд державного майна на підставі акта комісії звертається до
органу державної податкової служби з пропозицією щодо подання
позовної заяви про припинення юридичної особи у разі, коли така
юридична особа протягом року не подавала органам державної
податкової служби податкових декларацій та фінансової звітності.
15. Комісія інформує до 5 числа місяця, що настає за звітним,
Фонд державного майна про результати проведеної роботи.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: