open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

15.08.2005 N 555
{ Документ втратив чинність на підставі Наказу

Міністерства фінансів

N 1363 ( v1363201-09 ) від 25.11.2009 }
ПОЛОЖЕННЯ

про Громадську раду при

Міністерстві фінансів України

{ У тексті слова "Громадська колегія при Міністрі фінансів
України" замінено словами "Громадська рада при Міністерстві
фінансів України" в усіх відмінках; слово "колегія" в усіх
відмінках і числах замінено словом "рада" у відповідних
відмінках та числах згідно з Наказом Міністерства фінансів
N 325 ( v0325201-06 ) від 31.03.2006 }

1. Громадська рада при Міністерстві фінансів України (далі -
Громадська рада) є постійно діючим консультативно-дорадчим
органом, утвореним із метою створення ефективних умов для
реалізації громадянами України конституційного права на участь в
управлінні державними справами, координації діяльності, пов'язаної
із забезпеченням проведення консультацій із громадськістю щодо
питань формування і реалізації єдиної державної фінансової,
бюджетної та податкової політики, врахування громадської думки у
процесі підготовки та організації виконання найважливіших рішень
Міністерства фінансів України (далі - Міністерство).
2. Громадська рада у своїй діяльності керується Конституцією
та законами України, актами Президента України та Кабінету
Міністрів України, рішеннями Міністерства фінансів України, а
також цим Положенням.
3. Основними завданнями Громадської ради є:
3.1. Сприяння участі громадськості в процесі формування
державної фінансової, бюджетної та податкової політики;
3.2. Координація заходів, пов'язаних із проведенням
Міністерством консультацій із громадськістю щодо питань формування
та реалізації державної фінансової, бюджетної та податкової
політики;
3.3. Виконання дорадчих функцій під час обговорення та
прийняття рішень Міністерством, а також здійснення моніторингу
реалізації зазначених рішень;
3.4. Забезпечення організації та проведення Міністерством
публічних громадських обговорень найважливіших проектів рішень
виходячи із основних напрямів діяльності Міністерства;
3.5. Опрацювання та узагальнення інформації щодо результатів
проведення консультацій із громадськістю, узгодження позицій
громадськості з метою їх подання керівництву Міністерства.
4. Громадська рада з метою виконання покладених на неї
завдань має право:
4.1. Отримувати в установленому порядку від структурних
підрозділів Міністерства проекти рішень, інформаційно-аналітичні
та статистичні матеріали із питань, що належать до компетенції
Громадської ради, окрім інформації з обмеженим доступом;
4.2. Запрошувати для участі у своїх засіданнях посадових
осіб, експертів та окремих фахівців Міністерства;
4.3. Утворювати галузеві ради та тимчасові комісії відповідно
до основних напрямів діяльності, залучати до участі в їх роботі
фахівців Міністерства та експертів наукових установ.
5. До складу Громадської ради включаються представники (не
більше одного) громадських організацій, об'єднань громадян,
професійних спілок, органів місцевого самоврядування, засобів
масової інформації за умови подання до Міністерства офіційного
листа із зазначенням кандидатури, яка представлятиме організацію у
Громадській раді, разом із установчими документами, завіреними
печаткою і підписом керівника.
6. Члени Громадської ради самостійно визначаються щодо участі
у роботі галузевих рад.
6.1. Галузева рада створюються за умови членства не менше
трьох представників громадськості.
6.2. Члени галузевої ради на своєму засіданні обирають
координатора, заступника координатора, секретаря та затверджують
склад галузевої ради.
6.3. Координатори здійснюють координацію діяльності галузевих
рад Громадської ради, визначають порядок їх роботи, затверджують
склад тимчасових комісій, які утворюються Громадською радою.
6.4. Припинення членства у Громадській раді здійснюється
Міністром за умови регулярної (не менш ніж два рази підряд)
відсутності члена Громадської ради на її засіданнях або на
засіданнях галузевих рад чи за його письмовим зверненням.
6.5. Повторне набуття членства у Громадській раді
відбувається згідно із цим Положенням, але не раніше ніж через
півроку з дати виключення.
6.6. Персональний склад Громадської ради затверджує Міністр.
6.7. Персональний склад та зміни у персональному складі
Громадської ради оприлюднюються на офіційному веб-сайті
Міністерства.
7. Основною формою роботи Громадської ради є засідання
галузевих рад, які проводяться в міру потреби, але не менше ніж
один раз на квартал та скликаються координаторами галузевих рад
Громадської ради.
7.1. Засідання Громадської ради скликається більшістю
координаторів або Міністром фінансів.
7.2. Засідання Громадської ради (галузевої ради) є
правомочним, якщо на ньому присутні не менше ніж дві третини її
членів.
7.3. Засідання галузевої ради Громадської ради проводить
координатор або його заступник.
7.4. Під час засідання ведеться протокол, що підписується
координатором або його заступником та секретарем.
8. Рішення Громадської ради (галузевої ради) приймаються
більшістю голосів присутніх на засіданні членів Громадської
ради (галузевої ради).
9. Рішення Громадської ради (галузевої ради), де зазначаються
результати голосування та позиції щодо проблемних питань,
підписуються всіма членами, присутніми на її засіданні, і
подаються на розгляд Міністру.
10. Члени Громадської ради працюють на громадських засадах.
11. Організаційно-технічне забезпечення діяльності
Громадської ради здійснюється Департаментом забезпечення
діяльності Міністра (патронатна служба) та Управлінням справами.
11.1. Департамент забезпечення діяльності Міністра
(патронатна служба) здійснює контроль та інформує членів
Громадської ради про стан виконання її рішень на початку кожного
чергового засідання.
11.2. Громадська рада (галузева рада) розробляє порядок
денний безпосередньо на чергове засідання.
12. Громадська рада систематично інформує громадськість через
засоби масової інформації та офіційний веб-сайт Міністерства про
свою діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: