open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
10.09.2010 N 554

Про затвердження плану заходів

щодо реалізації Закону України

"Про Державну програму економічного

і соціального розвитку України

на 2010 рік"

На виконання розділу 5.4 "Аграрна політика" Закону України
"Про Державну програму економічного і соціального розвитку України
на 2010 рік" ( 2278-17 ) та доручення Прем'єр-міністра України від
1 липня 2010 року N 38719/1/1-10 щодо забезпечення виконання
визначених завдань Н А К А З У Ю:
1. Затвердити план заходів щодо реалізації розділу 5.4
"Аграрна політика" Закону України "Про Державну програму
економічного і соціального розвитку України на 2010 рік"
( 2278-17 ) (далі - план заходів), що додається.
2. Керівникам урядових органів державного управління та
структурних підрозділів міністерства відповідно до їх компетенції:
2.1. Забезпечити виконання плану заходів, спрямованих на
реалізацію положень розділу 5.4 "Аграрна політика" Закону України
"Про Державну програму економічного і соціального розвитку України
на 2010 рік" ( 2278-17 ).
2.2. Щоквартально до 5 числа місяця, що настає за звітним
періодом, надавати Департаменту економіки та управління державною
власністю (Леурдо Ю.М.) інформацію про стан виконання Державної
програми для узагальнення та інформування Мінекономіки.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Тригубенка С.М.
Міністр М.В.Присяжнюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

аграрної політики України

10.09.2010 N 554

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо реалізації положень розділу 5.4

"Аграрна політика" Закону України

"Про Державну програму економічного

і соціального розвитку України

на 2010 рік"

( 2278-17 )

---------------------------------------------------------------------------- | N | Захід | Документ | Виконавці | Термін | |з/п| | | |виконання| |--------------------------------------------------------------------------| | 5.4.1. Забезпечення ефективного функціонування агропромислового | | комплексу | |--------------------------------------------------------------------------| |1 |Розроблення проекту |Закон України про |Кіщак Ю.П. | грудень | | |Закону України |внесення змін до |Демидов О.А. | | | | |Закону України "Про | | | | | |державне регулювання | | | | | |виробництва і | | | | | |реалізації цукру" | | | | | |( 758-14 ) щодо | | | | | |створення сприятливих| | | | | |умов для стабільного | | | | | |виробництва цукрових | | | | | |буряків та насичення | | | | | |внутрішнього ринку | | | | | |цукром | | | |---+----------------------+---------------------+---------------+---------| |2 |Розроблення проекту |Закон України про |Ахіджанов Б.Р. |листопад | | |Закону України |внесення змін до | | | | | |деяких законів | | | | | |України щодо | | | | | |підтримки соціальних | | | | | |стандартів | | | | | |працівників | | | | | |сільськогосподарських| | | | | |підприємств стосовно | | | | | |забезпечення | | | | | |оптимального рівня | | | | | |ставки пенсійних | | | | | |внесків для | | | | | |сільськогосподарських| | | | | |товаровиробників у | | | | | |розмірі 70 відсотків | | | | | |від загальної з метою| | | | | |недопущення | | | | | |призупинення темпів | | | | | |підприємницької | | | | | |активності в | | | | | |аграрному секторі | | | | | |економіки України й | | | | | |утворення боргу по | | | | | |сплаті внесків до | | | | | |фондів соціального | | | | | |страхування внаслідок| | | | | |надмірного | | | | | |фіскального | | | | | |навантаження | | | |---+----------------------+---------------------+---------------+---------| |3 |Розроблення проекту |Постанова Кабінету |Костюченко В.К.|протягом | | |постанови Кабінету |Міністрів України про| | року | | |Міністрів України |внесення змін до |Ахіджанов Б.Р. | | | | |Правил надання | | | | | |довгострокових | | | | | |кредитів | | | | | |індивідуальним | | | | | |сільським | | | | | |забудовникам житла на| | | | | |селі ( 1597-98-п ) | | | | | |щодо вдосконалення | | | | | |механізму надання | | | | | |довгострокових | | | | | |кредитів | | | | | |індивідуальним | | | | | |сільським | | | | | |забудовникам житла на| | | | | |селі на підставі | | | | | |зауважень | | | | | |контролюючих органів | | | | | |за результатами | | | | | |перевірок, а також з | | | | | |метою забезпечення | | | | | |ефективного розподілу| | | | | |коштів між регіонами | | | |---+----------------------+---------------------+---------------+---------| |4 |Розроблення проекту |Постанова Кабінету |Довбиш О.Е. | IV | | |постанови Кабінету |Міністрів України про| | квартал | | |Міністрів України |надання акваторій в | | | | | |користування | | | | | |Керченським морським | | | | | |рибним портом | | | |---+----------------------+---------------------+---------------+---------| |5 |Реалізація Державної |Державна цільова |Даценко М.С. |протягом | | |цільової програми |програма реалізації | | року | | | |технічної політики в | | | | | |агропромисловому | | | | | |комплексі на період | | | | | |до 2011 року | | | | | |( 785-2007-п ) щодо | | | | | |забезпечення | | | | | |технічного | | | | | |переоснащення | | | | | |агропромислового | | | | | |комплексу | | | |---+----------------------+---------------------+---------------+---------| |6 |Реалізація |Загальнодержавна |Єдаков Я.Ю. |протягом | | |Загальнодержавної |програма селекції у | | року | | |програми |тваринництві на | | | | | |період до 2010 року | | | | | |( 1517-15 ) щодо | | | | | |формування | | | | | |селекційної бази у | | | | | |тваринництві | | | |---+----------------------+---------------------+---------------+---------| |7 |Реалізація Державної |Державна цільова |Костюченко В.К.|протягом | | |цільової програми |програма розвитку |Керівники | року | | | |українського села на |структурних | | | | |період до 2015 року |підрозділів | | | | |( 1158-2007-п ) |міністерства | | |---+----------------------+---------------------+---------------+---------| |8 |Реалізація |Загальнодержавна |Довбиш О.Є. |протягом | | |Загальнодержавної |програма розвитку | | року | | |програми |рибного господарства | | | | | |України на період до | | | | | |2010 року ( 1516-15 )| | | | | |з метою розвитку | | | | | |рибного господарства | | | | | |країни | | | |---+----------------------+---------------------+---------------+---------| |9 |Підвищення ролі |Нормативно-правові |Синявська І.М. |протягом | | |аграрної науки і |акти | | року | | |освіти у впровадженні | | | | | |новітніх технологій в | | | | | |аграрне виробництво, | | | | | |поглиблення їх | | | | | |інтеграції, створення | | | | | |ефективних суб'єктів | | | | | |господарювання, | | | | | |розробки оптимальних | | | | | |моделей | | | | | |сільськогосподарських | | | | | |товаровиробників з | | | | | |урахуванням природно- | | | | | |кліматичних умов, | | | | | |тенденцій і прогнозів | | | | | |розвитку | | | | | |сільськогосподарського| | | | | |виробництва в світі | | | | |---+----------------------+---------------------+---------------+---------| |10 |Підтримка виробництва |Постанова Кабінету |Демидов О.А. | IV | | |продукції тваринництва|Міністрів України |Ахіджанов Б.Р. | квартал | | |та рослинництва |"Про порядок | | | | | |використання у | | | | | |2010 році коштів | | | | | |Стабілізаційного | | | | | |фонду для державної | | | | | |підтримки виробництва| | | | | |продукції | | | | | |рослинництва" | | | | | |( 897-2010-п ) | | | |---+----------------------+---------------------+---------------+---------| |11 |Розроблення балансів |Баланси попиту і |Розгон А.В. |щомісячно| | |попиту і пропозиції |пропозиції основних |Єдаков Я.Ю. | | | |основних видів |видів продовольства | | | | |продовольства | | | | |---+----------------------+---------------------+---------------+---------| |12 |Активізація залучення |Наказ Мінагрополітики|Іващук С.П. |протягом | | |міжнародної технічної |від 18.09.2009 | | року | | |допомоги на розвиток |N 684 ( v0684555-09 )| | | | |галузі |"Про затвердження | | | | |агропромислового |Порядку залучення, | | | | |комплексу та |використання та | | | | |впровадження досвіду |моніторингу | | | | |ЄС у сфері розвитку |міжнародної технічної| | | | |сільської місцевості |допомоги в | | | | | |агропромисловому | | | | | |комплексі" | | | |---+----------------------+---------------------+---------------+---------| |13 |Розроблення проекту |Підготовка пропозицій|Даценко М.С. | грудень | | |постанови Кабінету |Мінпромполітики щодо | | | | |Міністрів України |створення спільних | | | | | |виробництв | | | | | |сільськогосподарської| | | | | |техніки та обладнання| | | | | |на території України | | | | | |за участю іноземних | | | | | |інвесторів | | | |---+----------------------+---------------------+---------------+---------| |14 |Здійснення заходів |Угода між Урядом |Іващук С.П. |протягом | | |щодо активізації |України та Урядом | | року | | |співробітництва в |Російської Федерації | | | | |сфері агропромислового|про вільну торгівлю | | | | |комплексу з країнами |від 24 червня | | | | |СНД, зокрема |1993 року ( 643_009 )| | | | |Російською Федерацією | | | | |---+----------------------+---------------------+---------------+---------| |15 |Активізація роботи |Наказ Мінагрополітики|Іващук С.П. |протягом | | |щодо участі України у |від 18.09.2009 N 684 | | року | | |діяльності |( v0684555-09 ) "Про | | | | |Продовольчої і |затвердження Порядку | | | | |сільськогосподарської |залучення, | | | | |організації ООН (ФАО) |використання та | | | | |та Всесвітній |моніторингу | | | | |продовольчій програмі |міжнародної технічної| | | | | |допомоги в | | | | | |агропромисловому | | | | | |комплексі" | | | |--------------------------------------------------------------------------| | 5.4.3. Підтримка виробництва якісних та безпечних продуктів харчування | |--------------------------------------------------------------------------| |16 |Розроблення проекту |Закон України про |Бісюк І.Ю. |листопад | | |Закону України |внесення змін до | | | | | |Закону України "Про | | | | | |ветеринарну медицину"| | | | | |( 2498-12 ) щодо | | | | | |приведення чинної | | | | | |редакції Закону | | | | | |України "Про | | | | | |ветеринарну медицину"| | | | | |у відповідність із | | | | | |вимогами | | | | | |європейського | | | | | |законодавства у сфері| | | | | |безпечності харчових | | | | | |продуктів тваринного | | | | | |походження | | | |---+----------------------+---------------------+---------------+---------| |17 |Розроблення проекту |Закон України про |Довбиш О.Е. | IV | | |Закону України |рибне господарство та| | квартал | | | |промислове рибальство| | | | | |щодо забезпечення | | | | | |розвитку рибного | | | | | |господарства та | | | | | |промислового | | | | | |рибальства, | | | | | |встановлення порядку | | | | | |взаємовідносин | | | | | |державних органів | | | | | |управління і | | | | | |користувачів риби | | | |---+----------------------+---------------------+---------------+---------| |18 |Визначення оптимальної|Нормативно-правовий |Бісюк І.Ю. | грудень | | |організаційної |акт про організаційні| | | | |структури та умов |засади контролю | | | | |функціонування системи|харчових продуктів | | | | |офіційного контролю на| | | | | |національному рівні | | | | | |шляхом вивчення | | | | | |досвіду ЄС щодо | | | | | |системи державного | | | | | |контролю харчових | | | | | |продуктів | | | | |---+----------------------+---------------------+---------------+---------| |19 |Підвищення |Технічна допомога ЄС |Іващук С.П. |протягом | | |ефективності |"Виконання Україною | | року | | |реалізації проекту |зобов'язань щодо | | | | |технічної допомоги ЄС |членства в СОТ та | | | | |"Виконання Україною |реалізації | | | | |зобов'язань щодо |Європейської політики| | | | |членства в СОТ та |добросусідства в | | | | |реалізації |сільському секторі | | | | |Європейської політики |(секторальний | | | | |добросусідства в |підхід)" | | | | |сільському секторі | | | | | |(секторальний підхід)"| | | | |---+----------------------+---------------------+---------------+---------| |20 |Розроблення |Нормативно-правові |Бісюк І.Ю. | II | | |нормативно-правових |акти, гармонізовані | |півріччя | | |актів |до міжнародного | | | | | |законодавства з метою| | | | | |забезпечення | | | | | |виробництва безпечних| | | | | |харчових продуктів | | | | | |тваринного походження| | | ----------------------------------------------------------------------------
Заступник директора
Департаменту економіки
та управління
державною власністю Ю.М.Леурдо

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: