open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

НАКАЗ

07.10.2013  № 553

Щодо опису розділів та схем ХМL - файлів електронної форми адміністративних даних депозитарних установ відповідно до Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Відповідно до пункту 4 рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 травня 2011 року № 491 «Про затвердження відкритого формату передачі даних між Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку та суб'єктами інформаційної взаємодії», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 червня 2011 року за № 658/19396 та з метою упорядкування складання депозитарними установами електронної форми адміністративних даних відповідно до Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 червня 2013 року № 992, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 05 липня 2013 року за № 1126/23658, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити описи розділів та схем файлів в електронному вигляді на основі специфікації eXtensible Markup Language (XML) (далі – електронна форма) (додається), яка подається депозитарними установами (далі – депозитарна установа) до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Дані), затвердженого рішенням Комісії від 11 червня 2013 року № 992, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 05 липня 2013 року за № 1126/23658.

2. Електронна форма адміністративних даних депозитарної установи складається з файлу в електронному вигляді:

Щоденні Дані: “Report.xml”, який відповідає схемі “DayDepOrg.xsd”;

Щомісячні Дані: “Report.xml”, який відповідає схемі “MonthDepOrg.xsd”;

Щоквартальні Дані: Report.xml”, який відповідає схемі “QwartDepOrg.xsd”;

Нерегулярні Дані: Report.xml”, який відповідає схемі “IrregDepOrg.xsd”.

3. Виправлені Дані подаються відповідно до встановленого періоду подання Даних у вигляді вищевказаного файлу в електронній формі та мають містити відповідний запис в структурі «Suprovod».

4. Відповідно до п. 6 розділу І Положення Дані Центрального депозитарію складаються з використанням Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженої рішенням Комісії від 08 травня 2012 року № 646, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за № 831/21143 (зі змінами) (далі - Система довідників та класифікаторів).

5. Кожна подана електронна форма повинна відповідати всім правилам побудови XML-документа відповідно до відкритого стандарту W3C (http://www.w3.org/TR/REC-xml). Контроль за цілісністю структури та правильністю заповнення для кожного виду Даних в електронній формі, яка містить XML-схему, що відповідає стандарту W3C – (http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance) встановлюється цим наказом.

6. Всі XML-схеми поширюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Порядок елементів у XML - документі повинен точно відповідати порядку, описаному XML-схемою.

7. Дані, які складаються в електронній формі формуються з використанням кодування «Windows-1251».

8. Відділу програмного забезпечення, захисту інформації та адміністрування баз даних управління інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (О. Макогон) забезпечити оприлюднення цього наказу на веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

9. Відділу зовнішніх та внутрішніх комунікацій управління інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (Ю. Жулій) забезпечити опублікування цього наказу в офіційному друкованому виданні.

10. Цей наказ є окремим документом нормативно-технічного характеру.

11. Контроль за виконанням цього наказу покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку І. Назарчук.

Голова Комісії

Д. ТевелєвЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Голови Комісії
07.10.2013 № 553

ОПИСИ
розділів та схем файлів в електронному вигляді

Опис структури файлу «Report.xml» щоденних даних депозитарної установи:

Заголовочний
тег файлу

Відкриття головного тегу

Тег відкриття структури «Suprovod»

ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
……………………………………………………………
/>

Дані структури «Suprovod»

Заключний тег структури «Suprovod»

Тег відкриття структури «Z_OOP»

ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
………………………………………………………………
/>

Дані структури «Z_OOP»

Заключний тег структури «Z_OOP»

Заключний тег файлу

Файл схеми: «DayDepOrg.xsd»*


__________
* Опис структури даних «Z_OOP» до файлу схеми «DayDepOrg.xsd». Довідка про облікові операції, проведені депозитарною установою.

Назва елемента

Зміст

NN

Номер за порядком

Z_EDRE

Дані емітента: код за ЄДРПОУ

E_CNCONR

Дані емітента: ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент цінних паперів (емітент – нерезидент)

EDRISI

Дані емітента: код за ЄДРІСІ (для інститутів спільного інвестування)

Z_ENAME

Дані емітента: повне найменування

E_UCNTR

Дані емітента: країна реєстрації1)

Z_ISIN

Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів

Z_CP_CFI

Дані про цінні папери: код класифікації фінансових інструментів (код СFI)

Z_SV

Дані про цінні папери: код2)

Z_NOM_V

Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера, частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один іпотечний сертифікат участі, премія - для опціонних сертифікатів

CP_VALUT

Дані про цінні папери: код валюти3)

Z_ZAGV

Загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн.

Z_VIDEP

Дані про власника: вид4)

Z_KRAINA

Дані про власника: країна реєстрації5)

Z_KCP

Кількість цінних паперів, шт.

Z_KCP_BL

Номер запису в журналі депозитарних операцій

Z_TOBSL

Обслуговування операції: "1" - за розпорядженнями депонентів, керуючих рахунками депонентів; "2" - унаслідок виконання безумовної операції з цінними паперами; "3" - на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення договорів на організаторі торгівлі

Z_TOPR

Тип операції: "1" – зарахування цінних паперів; "2" – списання цінних паперів; "3" – переказ цінних паперів (збільшення кількості цінних паперів на рахунку); "4" - переказ цінних паперів (зменьшення кількості цінних паперів на рахунку)

Z_TVDOG

Операція за розпорядженнями депонентів, керуючих рахунками депонентів: "1" - договір купівлі-продажу; "2" - договір міни; "3" - договір дарування; "4" - спадкування (правонаступництво); "5" - інше

DP_DUDOG

Операція за розпорядженнями депонентів, керуючих рахунками депонентів: дата укладання договору (дата вчинення правочину)

DP_NDOG

Операція за розпорядженнями депонентів, керуючих рахунками депонентів: номер договору (реквізити правочину)

TR_EDRPOU

Операція за розпорядженнями депонентів, керуючих рахунками депонентів: код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами, що діє в інтересах власника

DP_KERNAME

Операція за розпорядженнями депонентів, керуючих рахунками депонентів: найменування торговця цінними паперами, що діє в інтересах власника

ZO_PDST

Безумовна операція на підставі: "1" - виконавчих документів; "2" - свідоцтва про право на спадщину; "3" – розпорядження Уповноваженої особи Комісії; "3" – інші

BR_EDRPOU

Операції на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення договорів на організаторі торгівлі: код за ЄДРПОУ організатора торгівлі

D_DUCNT

Операції на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення договорів на організаторі торгівлі: дата укладання біржового контракту

D_RCNTR

Операції на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення договорів на організаторі торгівлі: реквізити біржового контракту (біржових контрактів)

Z_PRYM

Примітки

__________
1 Заповнюються відповідно до Довідника 45 «Класифікація країн світу» Системи довідників та класифікаторів.
2 Заповнюються відповідно до Довідника 7 «Класифікація фінансових інструментів» Системи довідників та класифікаторів.
3 Заповнюються відповідно до Довідника 46 «Перелік та коди валют» Системи довідників та класифікаторів.
4 Заповнюються відповідно до Довідника 37 «Види депонентів» Системи довідників та класифікаторів.
5 Заповнюються відповідно до Довідника 45 «Класифікація країн світу» Системи довідників та класифікаторів.
* Опис структури даних «Suprovid» до файлу схеми «DayDepOrg.xsd». Довідка про виправлення Даних депозитарної установи.

Назва елемента

Зміст

ISPDAT

Дата заповнення

VIPRAV

Перелік виправлень та обгрунтування виправлених Даних

TAG

Примітки

2. Опис структури файлу «Report.xml» щоквартальних даних депозитарної установи:

Заголовочний
тег файлу

Відкриття головного тегу

Тег відкриття  структури «Suprovod»

ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2'  ….
/>
………………………………………………………………
/>

Дані структури «Suprovod»

Заключний тег
структури «Suprovod»

Тег відкриття  структури «CP_NPF»

ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
………………………………………………………………
/>

Дані структури «CP_NPF»

Заключний тег
структури «CP_NPF»

Тег відкриття  структури «CP_ICI»

ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
………………………………………………………………
/>

Дані структури «CP_ICI»

Заключний тег
структури «CP_ICI»

Тег відкриття  структури «Z_admin»

ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
………………………………………………………………
/>

Дані структури «Z_admin»

Заключний тег
структури «Z_admin»

Тег відкриття  структури «Z_oblik»

ІМ'Я_ПОЛЯ1="Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
………………………………………………………………
/>

Дані структури «Z_oblik»

Заключний тег
структури «Z_oblik»

Тег відкриття  структури «Z_pv»

ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
………………………………………………………………
/>

Дані структури «Z_pv»

Заключний тег
структури «Z_pv»

Тег відкриття  структури «Z_rv»

ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
………………………………………………………………
/>

Дані структури «Z_rv»

Заключний тег
структури «Z_rv»

Тег відкриття  структури «Z_Titul»

ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
………………………………………………………………
/>

Дані структури «Z_Titul»

Заключний тег
структури «Z_Titul»

Заключний тег файлу

Файл схеми: «QwartDepOrg.xsd»**


__________
** Опис структури даних  «Z_admin» до файлу схеми «QwartDepOrg.xsd». Довідка про адміністративні операції, проведені депозитарною установою.

Назва елемента

Зміст

NN

Номер за порядком

Z_VFOR

Відкрито рахунків за період за договорами з депонентами: фізичні особи - резиденти, шт.

Z_VFON

Відкрито рахунків за період за договорами з депонентами: фізичні особи - нерезиденти, шт.

Z_VUOR

Відкрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти (за винятком нижченаведених категорій юридичних осіб), шт.

Z_VISI

Відкрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - інститути спільного інвестування, шт.

Z_VSK

Відкрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - страхові компанії, шт.

Z_VNPF

Відкрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - пенсійні фонди, шт.

Z_VBANK

Відкрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - банк, шт.

Z_VTORG

Відкрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - торговці цінними паперами, шт.

Z_VUON

Відкрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи - нерезиденти, шт.

Z_VDUD

Відкрито рахунків за період за договором з депонентам: держава Україна (суб’єкт управління корпоративними правами держави – Фонд державного майна України, інший державний орган або орган, що забезпечує діяльність Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України), шт.

Z_VDGD

Відкрито рахунків за період за договором з депонентам: держава Україна (суб’єкт управління корпоративними правами держави – державне господарське об’єднання, державна холдингова компанія, інша державна господарська організація), шт.

Z_VDUO

Відкрито рахунків за період за договором з депонентам: держава Україна (суб’єкт управління корпоративними правами держави – інша особа або орган, яка(ий) виконує функції з управління корпоративними правами держави), шт.

Z_VTR

Відкрито рахунок за період за договором з депонентом: територіальна громада, шт.

Z_VNO

Відкрито рахунок за період за договором з депонентом: нотаріус (депозит), шт.

Z_ZFOR

Закрито рахунків за період за договорами з депонентами: фізичні особи - резиденти, шт.

Z_ZFON

Закрито рахунків за період за договорами з депонентами: фізичні особи - нерезиденти, шт.

Z_ZUOR

Закрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти (за винятком нижченаведених категорій юридичних осіб), шт.

Z_ZISI

Закрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - інститути спільного інвестування, шт.

Z_ZSK

Закрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - страхові компанії, шт.

Z_ZNPF

Закрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - пенсійні фонди, шт.

Z_ZBANK

Закрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - банк, шт.

Z_ZTORG

Закрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - торговці цінними паперами, шт.

Z_ZUON

Закрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи - нерезиденти, шт.

Z_ZDUFDU

Держава Україна (суб’єкт управління корпоративними правами держави – Фонд державного майна України, інший державний орган або орган, що забезпечує діяльність Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України)

Z_ZDUGHI

Закрито рахунків за період за договором з депонентам: держава Україна (суб’єкт управління корпоративними правами держави – державне господарське об’єднання, державна холдингова компанія, інша державна господарська організація), шт.

Z_ZSKPI

Закрито рахунків за період за договором з депонентам: держава Україна (суб’єкт управління корпоративними правами держави – інша особа або орган, яка(ий) виконує функції з управління корпоративними правами держави), шт.

Z_ZTR

Закрито рахунок за період за договором з депонентом: територіальна громада, шт.

Z_ZNO

Закрито рахунок за період за договором з депонентом: нотаріус (депозит), шт.

Z_VFOR2

Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з депонентами: фізичні особи - резиденти, шт.

Z_VFON2

Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з депонентами: фізичні особи - нерезиденти, шт.

Z_VUOR2

Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти (за винятком нижченаведених категорій юридичних осіб), шт.

Z_VISI2

Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - інститути спільного інвестування, шт.

Z_VSK2

Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - страхові компанії, шт.

Z_VNPF2

Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - пенсійні фонди, шт.

Z_VBANK2

Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - банк, шт.

Z_VTORG2

Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - торговці цінними паперами, шт.

Z_VUON2

Кількість відкритих депонентам на кінець періоду за договорами з депонентами: юридичні особи - нерезиденти, шт.

Z_KVDUF

Кількість керуючих рахунком на кінець періоду за договором з депонентом: держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави – Фонд державного майна України, інший державний орган або орган, що забезпечує діяльність Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України), шт.

Z_KVDUGHI

Кількість керуючих рахунком на кінець періоду за договором з депонентом: держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави – державне господарське об’єднання, державна холдингова компанія, інша державна господарська організація), шт.

Z_KVDUI

Кількість керуючих рахунком на кінець періоду за договором з депонентом: держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави – інша особа або орган, яка(ий) виконує функції з управління корпоративними правами держави), шт.

Z_KTR

Кількість керуючих рахунком на кінець періоду за договором з депонентом: територіальна громада, шт.

Z_KNO

Кількість керуючих рахунком на кінець періоду за договором з депонентом: нотаріус (депозит), шт.

Z_VEFR

Відкрито рахунків за період за договорами з емітентами при дематеріалізації: фізичні особи - резиденти, шт.

Z_VEFNR

Відкрито рахунків за період за договорами з емітентами при дематеріалізації: фізичні особи - нерезиденти, шт.

Z_VEUR

Відкрито рахунків за період за договорами з емітентами при дематеріалізації: юридичні особи – резиденти, шт.

Z_VEUNR

Відкрито рахунків за період за договорами з емітентами при дематеріалізації: юридичні особи – нерезиденти, шт.

Z_VDUFDU

Відкрито рахунків за період за договорами з емітентами (щодо дематеріалізованих цінних паперів): держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави – Фонд державного майна України, інший державний орган або орган, що забезпечує діяльність Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України), шт.

Z_VDUGHI

Відкрито рахунків за період за договорами з емітентами при дематеріалізації (щодо дематеріалізованих цінних паперів): держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави – державне господарське об'єднання, державна холдингова компанія, інша державна господарська організація), шт

Z_VDUI

Відкрито рахунків за період за договорами з емітентами при дематеріалізації: держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави – інша особа або орган, яка(ий) виконує функції з управління корпоративними правами держави), шт.

Z_VDTR

Відкрито рахунків за період за договорами з емітентами (щодо дематеріалізованих цінних паперів): територіальна громада, шт.

Z_ZEDFE

Закрито рахунків за період за договорами з емітентами (щодо дематеріалізованих цінних паперів): фізичні особи - резиденти, шт.

Z_ZEDEFNR

Закрито рахунків за період за договорами з емітентами (щодо дематеріалізованих цінних паперів): фізичні особи - нерезиденти, шт.

Z_ZUODN

Закрито рахунків за період за договорами з емітентами (щодо дематеріалізованих цінних паперів): юридичні особи – резиденти, шт.

Z_ZEDUNR

Закрито рахунків за період за договорами з емітентами (щодо дематеріалізованих цінних паперів): юридичні особи – нерезиденти, шт.

Z_ZEDDUFD

Закрито рахунків за період за договорами з емітентами при дематеріалізації (щодо дематеріалізованих цінних паперів): держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави – Фонд державного майна України, інший державний орган або орган, що забезпечує діяльність Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України), шт.

Z_ZEDGHI

Закрито рахунків за період за договорами з емітентами при дематеріалізації (щодо дематеріалізованих цінних паперів): держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави – державне господарське об’єднання, державна холдингова компанія, інша державна господарська організація), шт.

Z_ZEDDUI

Закрито рахунків за період за договорами з емітентами при дематеріалізації (щодо дематеріалізованих цінних паперів): держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави – інша особа або орган, яка(ий) виконує(ють) функції з управління корпоративними правами держави), шт.

Z_ZETR

Закрито рахунків за період за договорами з емітентами (щодо дематеріалізованих цінних паперів): територіальна громада, шт.

Z_KVEDFR

Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з емітентами при дематеріалізації (щодо дематеріалізованих цінних паперів): фізичні особи - резиденти, шт.

Z_KVEDFNR

Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з емітентами при дематеріалізації (щодо дематеріалізованих цінних паперів): фізичні особи - нерезиденти, шт.

Z_KVEDUR

Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з емітентами при дематеріалізації (щодо дематеріалізованих цінних паперів): юридичні особи – резиденти, шт.

Z_KVEDUNR

Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з емітентами при дематеріалізації (щодо дематеріалізованих цінних паперів): юридичні особи – нерезиденти, шт.

Z_KVEDDUF

Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з емітентами при дематеріалізації (щодо дематеріалізованих цінних паперів): держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави – Фонд державного майна України, інший державний орган або орган, що забезпечує діяльність Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України), шт.

Z_KVEDUGH

Кількість відкритих рахунків на кінець періоду, за договорами з емітентами при дематеріалізації (щодо дематеріалізованих цінних паперів): держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави – державне господарське об’єднання, державна холдингова компанія, інша державна господарська організація), шт.

Z_KVEDDUI

Кількість відкритих рахунків на кінець періоду, за договорами з емітентами при дематеріалізації (щодо дематеріалізованих цінних паперів): держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави – інша особа або орган, яка(ий) виконує функції з управління корпоративними правами держави), шт.

Z_KVETR

Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з емітентами (щодо дематеріалізованих цінних паперів): територіальна громада, шт.

Z_PRYM

Примітки

__________
** Опис структури даних «CP_NPF» до файлу схеми «QwartDepOrg.xsd». Довідка про цінні папери пенсійних фондів, які обслуговує депозитарна установа.

Назва елемента

Зміст

NN

Номер за порядком

RI2

Дані про пенсійний фонд: тип пенсійного фонду1

F_EDRPOU

Дані про пенсійний фонд: код за ЄДРПОУ

F_NAME

Дані про пенсійний фонд: повне найменування

BANKEDRPOU

Дані про пенсійний фонд: код фінансової установи

BANKMFO

Дані про пенсійний фонд: реєстраційний номер

O_DATADOG

Дані про пенсійний фонд: дата укладання договору про обслуговування

O_NUMDOG

Дані про пенсійний фонд: номер договору про обслуговування

K_EDRPOU

Дані про компанію з управління активами: код за ЄДРПОУ

K_NAME

Дані про компанію з управління активами: повне найменування

A_EDRPOU

Дані про адміністратора пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ

A_NAME

Дані про адміністратора пенсійного фонду: повне найменування

D_EDRPOU

Дані емітента: код за ЄДРПОУ

EMEDRPOU

Дані емітента: ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент цінних паперів (емітент – нерезидент)

D_NAME

Дані емітента: повне найменування

ADR1

Дані емітента: країна реєстрації2

ISIN

Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів

ISINORCFI

Дані про цінні папери: код класифікації фінансових інструментів (код СFI)

CPCODE

Дані про цінні папери: код3

CPNNOM

Загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн

CPAICOL

Кількість цінних паперів, шт.

Z_PRYM

Примітки

__________
1 Заповнюються відповідно до Довідника 18 «Типи фондів та інших активів, що знаходяться в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами – інвестиційного керуючого інвестиційного фонду» Системи довідників та класифікаторів.
2 Заповнюються відповідно до Довідника 45 «Класифікація країн світу» Системи довідників та класифікаторів.
3 Заповнюються відповідно до Довідника 7 «Класифікація фінансових інструментів» Системи довідників та класифікаторів.
** Опис структури даних «CP_ICI» до файлу схеми «QwartDepOrg.xsd». Довідка про цінні папери інститутів спільного інвестування, які обслуговує депозитарна установа.

Назва елемента

Зміст

NN

Номер за порядком

RI1

Дані про інститут спільного інвестування: вид1

RI2

Дані про інститут спільного інвестування: тип2

F_EDRPOU

Дані про інститут спільного інвестування: код за ЄДРПОУ

F_DEDRICI

Дані про інститут спільного інвестування: код за ЄДРІСІ

F_NAME

Дані про інститут спільного інвестування: повне найменування

O_DATADOG

Дані про інститут спільного інвестування: дата укладання договору про обслуговування

O_NUMDOG

Дані про інститут спільного інвестування: номер договору про обслуговування

K_EDRPOU

Дані про компанію з управління активами: код за ЄДРПОУ

K_NAME

Дані про компанію з управління активами: повне найменування

D_EDRPOU

Дані емітента: код за ЄДРПОУ

EMEDRPOU

Дані емітента: ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент цінних паперів (емітент – нерезидент)

D_NAME

Дані емітента: повне найменування

ADR1

Дані емітента: країна реєстрації3

ISIN

Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів

ISINORCFI

Дані про цінні папери: код класифікації фінансових інструментів (код СFI)

CPCODE

Дані про цінні папери: код4

CPNNOM

Загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн

CPAICOL

Кількість цінних паперів, шт.

Z_PRYM

Примітки

__________
1 Заповнюються відповідно до Довідника 17 «Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд» Системи довідників та класифікаторів.
2 Заповнюються відповідно до Довідника 18 «Типи фондів та інших активів, що знаходяться в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами – інвестиційного керуючого інвестиційного фонду» Системи довідників та класифікаторів.
3 Заповнюються відповідно до Довідника 45 «Класифікація країн світу» Системи довідників та класифікаторів.
4 Заповнюються відповідно до Довідника 7 «Класифікація фінансових інструментів» Системи довідників та класифікаторів.
** Опис структури даних «Z_oblik» до файлу схеми «QwartDepOrg.xsd». Довідка про облікові операції, проведені депозитарною установою1.

Назва елемента

Зміст

NN

Номер за порядком

Z_DAOP

Дата операційного дня

Z_OKERO

Обслуговування операції: за розпорядженнями депонентів, керуючих рахунками депонентів, загальна кількість операцій, шт.

Z_OKERC

Обслуговування операції: за розпорядженнями депонентів, керуючих рахунками депонентів, загальна кількість цінних паперів, шт.

Z_OZNVO

Обслуговування операції: за розпорядженнями депонентів, керуючих рахунками депонентів, загальна номінальна вартість цінних папера, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн.

Z_OBOKCO

Обслуговування операції: у наслідок виконання безумовної операції з цінними паперами, загальна кількість операцій, шт.

Z_OBOKCP

Обслуговування операції: у наслідок виконання безумовної операції з цінними паперами, загальна кількість цінних паперів, шт.

Z_OBONV

Обслуговування операції: у наслідок виконання безумовної операції з цінними паперами, загальна номінальна вартість цінних папера, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн

Z_OBRKO

Обслуговування операції: на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення договорів на організаторі торгівлі, загальна кількість операцій, шт.

Z_DPKCP

Обслуговування операції: на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення договорів на організаторі торгівлі, загальна кількість цінних паперів, шт.

Z_OBRNVC

Обслуговування операції: на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення договорів на організаторі торгівлі, загальна номінальна вартість цінних папера, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн

Z_ZARO

Зарахування цінних паперів: загальна кількість цінних паперів, шт.

Z_ZARS

Зарахування цінних паперів: загальна кількість операцій, шт.

Z_ZARV

Зарахування цінних паперів: загальна номінальна вартість цінних папера, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн.

Z_SO

Списання цінних паперів: загальна кількість цінних паперів, шт.

Z_SS

Списання цінних паперів: загальна кількість операцій, шт.

Z_SVV

Списання цінних паперів: загальна номінальна вартість цінних папера, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн.

Z_PRKCP

Переказ (збільшення цінних паперів): загальна кількість цінних паперів, шт.

Z_PRKO

Переказ (збільшення цінних паперів): загальна кількість операцій, шт.

Z_PRZNV

Переказ (збільшення цінних паперів): загальна номінальна вартість цінних папера, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн.

Z_PRZMKC

Переказ (зменшення цінних паперів): загальна кількість цінних паперів, шт.

Z_PRZKO

Переказ (зменшення цінних паперів): загальна кількість операцій, шт.

Z_PRZDNV

Переказ (зменшення цінних паперів): загальна номінальна вартість цінних папера, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі на дату реєстрації випуску одного цінного папера, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн.

Z_PRYM

Примітки

__________
1 Облікові операції, проведені депозитарною установою, подаються щодо облікових операцій, здійснених протягом одного операційного дня депозитарною установою, унаслідок яких відбувається набуття/припинення прав власності на цінні папери (крім облікових операцій, пов’язаних із скасуванням реєстрації випуску цінних паперів).
** Опис структури даних «Z_pv» до файлу схеми «QwartDepOrg.xsd». Довідка про перелік випусків цінних паперів за власниками цінних паперів, які обслуговуються депозитарною установою1.

Назва елемента

Зміст

NN

Номер за порядком

Z_EDRE

Дані емітента: код за ЄДРПОУ

E_EDRICI

Дані емітента: код за ЄДРІСІ (для інститутів спільного інвестування)

E_CNCONR

Дані емітента: ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент цінних паперів (емітент – нерезидент)

Z_ENAME

Дані емітента: повне найменування

E_KRAINA

Дані емітента: країна реєстрації1)

Z_D_ERDZ

Дані про депозитарій: код за ЄДРПОУ

Z_D_NAZ

Дані про депозитарій: найменування

Z_ISIN

Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів

Z_CP_CFI

Дані про цінні папери: код класифікації фінансових інструментів (код СFI)

Z_SV

Дані про цінні папери: код2)

Z_NOM_V

Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера, частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один іпотечний сертифікат участі, премія - для опціонних сертифікатів

CP_VALUT

Дані про цінні папери: код валюти3)

Z_ZKR

Загальна кількість рахунків власників цінних паперів, на яких обліковуються цінні папери, шт.

Z_ZKS

Загальна кількість цінних паперів на рахунках у цінних паперах власників цінних паперів у депозитарній установі, шт.

Z_ZVS

Загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн.

Z_DFRR

Депоненти - фізичні особи - резиденти: кількість рахунків у цінних паперах, шт.

Z_DFRS

Депоненти - фізичні особи - резиденти: усього цінних паперів, шт.

Z_DFRV

Депоненти - фізичні особи - резиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн.

Z_DFNR

Депоненти - фізичні особи - нерезиденти: кількість рахунків у цінних паперах, шт.

Z_DFNS

Депоненти - фізичні особи - нерезиденти: усього цінних паперів, шт.

Z_DFNV

Депоненти - фізичні особи - нерезиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн.

Z_DUR

Депоненти - юридичні особи - резиденти: кількість рахунків у цінних паперах, шт. (за винятком нижченаведених категорій юридичних осіб)

Z_DURR

Депоненти - юридичні особи - резиденти: усього цінних паперів, шт. (за винятком нижченаведених категорій юридичних осіб)

Z_DURV

Депоненти - юридичні особи - резиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн (за винятком нижченаведених категорій юридичних осіб)

Z_DBANKR

Депоненти - банки - резиденти: кількість рахунків у цінних паперах, шт.

Z_DBANKS

Депоненти - банки - резиденти: усього цінних паперів, шт.

Z_DBANKV

Депоненти - банки - резиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн.

Z_DISIR

Депоненти - інститути спільного інвестування - резиденти: кількість рахунків у цінних паперах, шт.

Z_DISIS

Депоненти - інститути спільного інвестування - резиденти: усього цінних паперів, шт.

Z_DISIV

Депоненти - інститути спільного інвестування - резиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі,  загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн.

Z_DSKR

Депоненти - страхові компанії - резиденти: кількість рахунків у цінних паперах, шт.

Z_DSKS

Депоненти - страхові компанії - резиденти: усього цінних паперів, шт.

Z_DSKV

Депоненти - страхові компанії - резиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн.

Z_DNEPFR

Депоненти - пенсійні фонди - резиденти: кількість рахунків у цінних паперах, шт.

Z_DNEPFS

Депоненти - пенсійні фонди - резиденти: усього цінних паперів, шт.

Z_DNEPFV

Депоненти - пенсійні фонди - резиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн.

Z_DTORGR

Депоненти - торговці цінними паперами - резиденти: кількість рахунків у цінних паперах, шт.

Z_DTORGS

Депоненти - торговці цінними паперами - резиденти: усього цінних паперів, шт.

Z_DTORGV

Депоненти - торговці цінними паперами - резиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн.

Z_DNEMR

Депоненти - юридичні особи - нерезиденти: кількість рахунків у цінних паперах, шт.

Z_DNEMS

Депоненти - юридичні особи - нерезиденти: усього цінних паперів, шт.

Z_DNEMV

Депоненти - юридичні особи - нерезиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн.

Z_DUNR

Депоненти - держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави – Фонд державного майна України, інший державний орган або орган, що забезпечує діяльність Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України): кількість рахунків у цінних паперах, шт.

Z_DUNS

Депоненти - держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави – Фонд державного майна України, інший державний орган або орган, що забезпечує діяльність Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України): усього цінних паперів, шт.

Z_DUNV

Депонент - держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - Фонд державного майна України, інший державний орган або орган, що забезпечує діяльність Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України): загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів грн.

Z_DERBR

Депоненти - держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави – державне господарське об'єднання, державна холдингова компанія, інша державна господарська організація): кількість рахунків у цінних паперах, шт.

Z_DERBS

Депоненти - держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави – державне господарське об'єднання, державна холдингова компанія, інша державна господарська організація): усього цінних паперів, шт.

Z_DERBV

Депоненти - держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави – державне господарське об'єднання, державна холдингова компанія, інша державна господарська організація): загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія – для опціонних сертифікатів, грн.

Z_DERZPR

Депонент - держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави – інша особа або орган, яка(ий) виконує функції з управління корпоративними правами держави): кількість рахунків у цінних паперах, шт.

Z_DERZPS

Депонент - держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави – інша особа або орган, яка(ий) виконує функції з управління корпоративними правами держави): усього цінних паперів, шт.

Z_DERZPV

Депонент - держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави – інша особа або орган, яка(ий) виконує функції з управління корпоративними правами держави): загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн.

Z_TRNR

Депонент - територіальна громада: кількість рахунків у цінних паперах, шт.

Z_TRNS

Депонент - територіальна громада: усього цінних паперів, шт.

Z_TRNV

Депонент - територіальна громада: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн

Z_NONR

Депонент - нотаріус (депозит): кількість рахунків у цінних паперах, шт.

Z_NONS

Депонент - нотаріус (депозит): усього цінних паперів, шт.

Z_NONV

Депонент - нотаріус (депозит): загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн

Z_PRYM

Примітки

__________
1 З урахуванням власних випусків цінних паперів депозитарної установи та власних рахунків депозитарної установи.
2 Заповнюються відповідно до Довідника 45 «Класифікація країн світу» Системи довідників та класифікаторів.
3 Заповнюються відповідно до Довідника 7 «Класифікація фінансових інструментів» Системи довідників та класифікаторів.
4 Заповнюються відповідно до Довідника 46 «Перелік та коди валют» Системи довідників та класифікаторів.
5 У разі якщо банк має ліцензію на провадження діяльності з торгівлі цінними паперами, то заповнюється як торговець цінними паперами.
** Опис структури даних «Z_rv» до файлу схеми «QwartDepOrg.xsd». Довідка про перелік власників пакетів акцій та власників іпотечних цінних паперів1.

Назва елемента

Зміст

NN

Номер за порядком

Z_D_NAZ

Дані про депозитарій: найменування

Z_EDRD

Дані про депозитарій: код за ЄДРПОУ

Z_EDRE

Дані емітента: код за ЄДРПОУ

E_CNCONR

Дані емітента: ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент цінних паперів (емітент – нерезидент)

Z_ENAME

Дані емітента: повне найменування

E_KRAINA

Дані емітента: країна реєстрації2)

Z_ISIN

Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів

Z_CP_CFI

Дані про цінні папери: код класифікації фінансових інструментів (код СFI)

Z_SV

Дані про цінні папери: код3)

Z_NOM_V

Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера, частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один іпотечний сертифікат участі, премія - для опціонних сертифікатів

CP_VALUT

Дані про цінні папери: код валюти4)

Z_ZAGV

Загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, премія - для опціонних сертифікатів, грн.

Z_VIDEP

Дані про власника: вид5)

VLKRAINA

Дані про власника: країна реєстрації6) 7)

VLOPF

Дані про власника: організаційно-правова форма (юридичної особи - резидента)7) 8)

Z_KEDEVL

Дані про власника: код за ЄДРПОУ (юридичної особи - резидента)

VLCNCONR

Дані про власника: ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент цінних паперів (юридичної особи – нерезидента)

IND_COD

Дані про власника: реєстраційний номер облікової картки платника податків (фізичної особи - резидента)

IS_EDRISI

Дані про власника: код за ЄДРІСІ (для інститутів спільного інвестування)

Z_NAMEV1

Дані про власника: повне найменування юридичної особи (якщо власником пакета акцій є інститут спільного інвестування, фонд операцій з нерухомістю - не юридична особа, то вказуються повне найменування фонду та повне найменування компанії з управління активами такої особи, управителя) або прізвище фізичної особи

Z_NAMEV2

Дані про власника: скорочене (за наявності) найменування юридичної особи або імя фізичної особи

Z_NAMEV3

Дані про власника: по батькові (фізичної особи)

MZNAH

Дані про власника: місцезнаходження

Z_KT

Дані про власника: код території (заповнюється для юридичних осіб резидентів)7) 9)

Z_KISOR

Кількість цінних паперів (певного випуску), які обліковуються на рахунку в цінних паперах у зберігача (крім цінних паперів, реєстрація випуску яких оформлена тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску цінних паперів), шт.

Z_SKACH

Частка в статутному капіталі (для акцій), %

STQ_BLO

Кількість заблокованих цінних паперів (певного випуску), які обліковуються на рахунку в цінних паперах у зберігача (крім цінних паперів, реєстрація випуску яких оформлена тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску цінних паперів), шт.

STQ_BLOP

Частка заблокованих в статутному капіталі (для акцій), %

Z_PRYM

Примітки

__________
1 З урахуванням власних випусків цінних паперів депозитарної установи та власних рахунків депозитарної установи.
2 Заповнюються відповідно до Довідника 45 «Класифікація країн світу» Системи довідників та класифікаторів.
3 Заповнюються відповідно до Довідника 7 «Класифікація фінансових інструментів» Системи довідників та класифікаторів.
4 Заповнюються відповідно до Довідника 46 «Перелік та коди валют» Системи довідників та класифікаторів.
5 Заповнюються відповідно до Довідника 37 «Види депонентів» Системи довідників та класифікаторів.
6 Заповнюються відповідно до Довідника 45 «Класифікація країн світу» Системи довідників та класифікаторів.
7 У разі якщо власником пакета акцій або власником іпотечних цінних паперів є держава Україна або територіальна громада, інформація заповнюється про суб’єкта управління відповідними цінними паперами.
8 Заповнюються відповідно до Довідника 41 «Класифікація організаційно-правових форм господарювання» Системи довідників та класифікаторів.
9 Заповнюються відповідно до Довідника 44 «Перелік та коди територій (областей) України» Системи довідників та класифікаторів.
** Опис структури даних «Z_Titul» до файлу схеми «QwartDepOrg.xsd». Титульний аркуш.

Назва елемента

Зміст

Z_FORZ

Дані депозитарної установи: організаційно-правова форма1)

Z_SL

Дані депозитарної установи: серія ліцензії (літери) на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи

Z_NL

Дані депозитарної установи: номер ліцензії (цифри) на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи

Z_DVL

Дані депозитарної установи: дата видачі ліцензії на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи

Z_SLZI

Дані депозитарної установи: серія ліцензії (літери) на провадження діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування

Z_NLZI

Дані депозитарної установи: номер ліцензії (цифри) на провадження діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування

Z_DVLZI

Дані депозитарної установи: дата видачі ліцензії на провадження діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування

Z_SLZP

Дані депозитарної установи: серія ліцензії (літери) на провадження діяльності із зберігання активів пенсійних фондів

Z_NLZP

Дані депозитарної установи: номер ліцензії (цифри) на провадження діяльності із зберігання активів пенсійних фондів

Z_DVLZP

Дані депозитарної установи: дата видачі ліцензії на провадження діяльності із зберігання активів пенсійних фондів

Z_KT

Місцезнаходження депозитарної установи: код території2)

Z_INDEX

Місцезнаходження депозитарної установи: поштовий індекс

Z_OBL

Місцезнаходження депозитарної установи: область

Z_RAYON

Місцезнаходження депозитарної установи: район

Z_CITY

Місцезнаходження депозитарної установи: населений пункт

Z_STR

Місцезнаходження депозитарної установи: вулиця, будинок

Z_TELZ

Дані депозитарної установи : телефон із зазначенням коду ММТЗ

Z_FAX

Дані депозитарної установи: факс(и) із зазначенням коду ММТЗ

Z_E_MAIL

Дані депозитарної установи: електронна пошта

Z_WWW

Дані депозитарної установи: ВЕБ-сторінка

Z_BANKN

Банківські реквізити депозитарної установи: найменування банку

Z_BRAH

Банківські реквізити депозитарної установи: поточний рахунок

Z_MFO

Банківські реквізити депозитарної установи : код МФО банку

Z_SKAPZ

Зареєстрований розмір статутного капіталу депозитарної установи, тис. грн

Z_SKAPF

Фактично сплачена частка статутного капіталу депозитарної установи, тис. грн

Z_PIB1

Відомості про керівництво депозитарної установи: П.І.Б. керівника

Z_PIB2

Відомості про керівництво депозитарної установи: П.І.Б. заступника керівника

Z_PIB3

Відомості про керівництво депозитарної установи: П.І.Б. головного бухгалтера/ бухгалтера

Z_PVM_D

Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового моніторингу депозитарної установи: дата документа про затвердження правил проведення внутрішнього фінансового моніторингу

Z_PVM_N

Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового моніторингу депозитарної установи: номер документа про затвердження правил проведення внутрішнього фінансового моніторингу

Z_PRVM_D

Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового моніторингу депозитарної установи: дата документа про затвердження програми проведення внутрішнього фінансового моніторингу

Z_PRVM_N

Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового моніторингу депозитарної установи: номер документа про затвердження програми проведення внутрішнього фінансового моніторингу

Z_PPVM_D

Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового моніторингу депозитарної установи: дата документа про призначення працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу

Z_PPVM_N

Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового моніторингу депозитарної установи: номер документа про призначення працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу

Z_PIBPVM

Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового моніторингу депозитарної установи: П.І.Б. працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу

Z_AUDN

Відомості про останню аудиторську перевірку депозитарної установи: найменування аудитора (аудиторської фірми)

Z_AUD_E

Відомості про останню аудиторську перевірку депозитарної установи: код за ЄДРПОУ аудиторської фірми

Z_AUD_S

Відомості про останню аудиторську перевірку депозитарної установи: номер свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів

Z_AUD_D

Відомості про останню аудиторську перевірку депозитарної установи: дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів

Z_AUD_P

Відомості про останню аудиторську перевірку депозитарної установи: дата проведення аудиторської перевірки

Z_PRYM

Примітки

__________
1 Заповнюються відповідно до Довідника 41 «Класифікація організаційно-правових форм господарювання» Системи довідників та класифікаторів.
2 Заповнюється відповідно до Довідника 44 «Перелік та коди територій (областей) України» Системи довідників та класифікаторів.
** Опис структури даних «Suprovod» до файлу схеми «QwartDepOrg.xsd». Довідка про виправлення Даних депозитарної установи.

Назва елемента

Зміст

ISPDAT

Дата заповнення

VIPRAV

Перелік виправлень та обгрунтування виправлених Даних

TAG

Примітки

3. Опис структури файлу «Report.xml» нерегулярних даних депозитарної установи:

Заголовочний тег
файлу

Відкриття головного тегу

Тег відкриття  структури «Suprovod»

ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
………………………………………………………………
/>

Дані структури «Suprovod»

Заключний тег структури «Suprovod»

Тег відкриття  структури «Z_VLA»

ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
………………………………………………………………
/>

Дані структури «Z_VLA»

Заключний тег структури «Z_VLA»

Тег відкриття  структури «Z_VLI»

ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
………………………………………………………………
/>

Дані структури «Z_VLI»

Заключний тег структури «Z_VLI»

Заключний тег файлу

Файл схеми: «IrregDepOrg.xsd»***

__________
*** Опис структури даних «Z_VLA» до файлу схеми «IrregDepOrg.xsd». Довідка про власників пакетів акцій1.

Назва елемента

Зміст

NN

Номер за порядком

EMEDRPOU

Дані емітента: код за ЄДРПОУ

E_CNCONR

Дані емітента: ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент цінних паперів (емітент – нерезидент)

NAME

Дані емітента: повне найменування

E_KRAINA

Дані емітента: країна реєстрації2)

DP_EDRPOU

Дані про депозитарій: код за ЄДРПОУ

DP_NAM

Дані про депозитарій: найменування

ISIN

Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів

Z_CP_CFI

Дані про цінні папери: код класифікації фінансових інструментів (код СFI)

Z_SV

Дані про цінні папери: код3)

Z_NOM_V

Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера

CP_VALUT

Дані про цінні папери: код валюти4)

Z_ZAGV

Загальна номінальна вартість цінних паперів, грн.

PERSONTYPE

Дані про власника: вид5) 6)

OADDR1

Дані про власника: країна реєстрації6) 7)

OPF

Дані про власника: організаційно-правова форма (юридичної особи - резидента)6) 8)

OKOD

Дані про власника: код за ЄДРПОУ (юридичної особи - резидента)

VLCNCONR

Дані про власника: ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент цінних паперів (юридичної особи – нерезидента)

IND_COD

Дані про власника: реєстраційний номер облікової картки платника податків (фізичної особи - резидента)

IND_IDRI

Дані про власника: код за ЄДРІСІ (для інститутів спільного інвестування)

ONAME1

Дані про власника: повне найменування юридичної особи (якщо власником пакета акцій є інститут спільного інвестування, фонд операцій з нерухомістю - не юридична особа, то вказуються повне найменування фонду та повне найменування компанії з управління активами такої особи, управителя) або прізвище фізичної особи 6)

ONAME2

Дані про власника: скорочене найменування юридичної особи або імя фізичної особи6)

ONAME3

Дані про власника: по батькові (фізичної особи)

MZNAH

Дані про власника: місцезнаходження6)

OOBLKOD

Дані про власника: код території (заповнюється для юридичних осіб резидентів)6) 9)

INREGDT

Дата відкриття рахунку в цінних паперах

DEVENT

Дата виникнення нерегулярних Даних

TEVENT

Види змін на рахунку в цінних паперах депонента10)

KCPPV

Кількість акцій випуску (певного випуску), які обліковуються на рахунку в цінних паперах у зберігача (крім цінних паперів, реєстрація випуску яких оформлена тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску), шт.

STQ_BLO

Кількість заблокованих акцій випуску (певного випуску), які обліковуються на рахунку в цінних паперах у зберігача (крім цінних паперів, реєстрація випуску яких оформлена тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску), шт.

PERCENT

Частка в статутному капіталі, %

PERCE_BLO

Частка заблокованих в статутному капіталі (для акцій), %

Z_PRYM

Примітки

__________
1 З урахуванням власних випусків цінних паперів депозитарної установи та власних рахунків депозитарної установи.
2 Заповнюються відповідно до Довідника 45 «Класифікація країн світу» Системи довідників та класифікаторів.
3 Заповнюються відповідно до Довідника 7 «Класифікація фінансових інструментів» Системи довідників та класифікаторів.
4 Заповнюються відповідно до Довідника 46 «Перелік та коди валют» Системи довідників та класифікаторів.
5 Заповнюються відповідно до Довідника 37 «Види депонентів» Системи довідників та класифікаторів.
6 У разі якщо власником пакета акцій є держава Україна або територіальна громада, інформація заповнюється про суб’єкта управління корпоративними правами.
7 Заповнюються відповідно до Довідника 45 «Класифікація країн світу» Системи довідників та класифікаторів.
8 Заповнюються відповідно до Довідника 41 «Класифікація організаційно-правових форм господарювання» Системи довідників та класифікаторів.
9 Заповнюються відповідно до Довідника 44 «Перелік та коди територій (областей) України» Системи довідників та класифікаторів.
10 Заповнюються відповідно до Довідника 27 «Види змін на рахунку в цінних паперах депонента у зберігача» Системи довідників та класифікаторів.
*** Опис структури даних «Z_VLI» до файлу схеми «IrregDepOrg.xsd». Довідка про власників іпотечних цінних паперів1.

Назва елемента

Зміст

NN

Номер за порядком

EMEDRPOU

Дані емітента: код за ЄДРПОУ

NAME

Дані емітента: повне найменування

OADDR1

Дані емітента: країна реєстрації2)

DP_EDRPOU

Дані про депозитарій: код за ЄДРПОУ

DP_NAM

Дані про депозитарій: найменування

ISIN

Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів

Z_CP_CFI

Дані про цінні папери: код класифікації фінансових інструментів (код СFI)

VID_ICP

Дані про цінні папери: код3)

Z_NOM_V

Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера або частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один іпотечний сертифікат участі

CP_VALUT

Дані про цінні папери: код валюти4)

Z_ZAGV

Загальна номінальна вартість цінних паперів або частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, грн.

PERSONTYPE

Дані про власника: вид5) 6)

OADVDR1

Дані про власника: країна реєстрації6) 7)

OPF

Дані про власника: організаційно-правова форма (юридичної особи - резидента)6) 8)

OKOD

Дані про власника: код за ЄДРПОУ (юридичної особи - резидента)6)

VLCNCONR

Дані про власника: ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент цінних паперів (юридичної особи – нерезидента)

IND_COD

Дані про власника: реєстраційний номер облікової картки платника податків (фізичної особи - резидента)

IND_IDRI

Дані про власника: код за ЄДРІСІ (для інститутів спільного інвестування)

ONAME1

Дані про власника: повне найменування юридичної особи (якщо власником пакета акцій є інститут спільного інвестування, фонд операцій з нерухомістю - не юридична особа, то вказуються повне найменування фонду та повне найменування компанії з управління активами такої особи, управителя) або прізвище фізичної особи6)

ONAME2

Дані про власника: скорочене (за наявності) найменування юридичної особи або імя фізичної особи6)

ONAME3

Дані про власника: по батькові (фізичної особи)

MZNAH

Дані про власника: місцезнаходження6)

OOBLKOD

Дані про власника: код території (заповнюється для юридичних осіб резидентів)6) 9)

INREGDT

Дата відкриття рахунку в цінних паперах

DEVENT

Дата виникнення нерегулярних Даних

TEVENT

Види змін на рахунку у цінних паперах власника іпотечних цінних паперів10)

STQ

Кількість іпотечних цінних паперів (окремих траншів у межах випуску), які обліковуються на рахунку в цінних паперах у зберігача, шт.

STQ_BLO

Кількість заблокованих іпотечних цінних паперів (окремих траншів у межах випуску), які обліковуються на рахунку в цінних паперах у зберігача, шт.

Z_PRYM

Примітки

__________
1 При розміщенні іпотечних цінних паперів нерегулярні Дані надаються з дати реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про підсумки випуску іпотечних цінних паперів.
2 Заповнюються відповідно до Довідника 45 «Класифікація країн світу» Системи довідників та класифікаторів.
3 Заповнюються відповідно до Довідника 7 «Класифікація фінансових інструментів» Системи довідників та класифікаторів.
4 Заповнюються відповідно до Довідника 46 «Перелік та коди валют» Системи довідників та класифікаторів.
5 Заповнюються відповідно до Довідника 37 «Види депонентів» Системи довідників та класифікаторів.
6 У разі якщо власником пакета акцій є держава Україна або територіальна громада, інформація заповнюється про суб'єкта управління відповідними цінними паперами.
7 Заповнюються відповідно до Довідника 45 «Класифікація країн світу» Системи довідників та класифікаторів.
8 Заповнюються відповідно до Довідника 41 «Класифікація організаційно-правових форм господарювання» Системи довідників та класифікаторів.
9 Заповнюються відповідно до Довідника 44 «Перелік та коди територій (областей) України» Системи довідників та класифікаторів.
10 Заповнюються відповідно до Довідника 29 «Види змін на рахунку у цінних паперах власника іпотечних цінних паперів» Системи довідників та класифікаторів.
*** Опис структури даних «Suprovod» до файлу схеми «IrregDepOrg.xsd». Довідка про виправлення даних депозитарної установи.

Назва елемента

Зміст

ISPDAT

Дата заповнення

VIPRAV

Перелік виправлень та обгрунтування виправлених Даних

TAG

Примітки

4. Опис структури файлу «Report.xml» щомісячних даних депозитарної установи:

Заголовочний тег файлу

Відкриття головного тегу

Тег відкриття  структури «DPRUD»

ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
………………………………………………………………
/>

Дані структури «DPRUD»

Заключний тег структури «DPRUD»

Тег відкриття  структури «Suprovod»

ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
………………………………………………………………
/>

Дані структури «Suprovod»

Заключний тег структури «Suprovod»

Заключний тег файлу

Файл схеми: «MonthDepOrg.xsd»**** 

__________
**** Опис структури даних «DPRUD» до файлу схеми «MonthDepOrg.xsd». Довідка про дотримання пруденційних нормативів депозитарної установи.

Назва елемента

Зміст

NN

Номер за порядком

DATEROZ

Дата, на яку здійснено розрахунок пруденційного нормативу (показника)

RRK

Розмір регулятивного капіталу, грн.

RKFR

Розмір капіталу першого рівня, грн.

RKSR

Розмір капіталу другого рівня, грн.

FSSK

Фактично сплачений зареєстрований статутний капітал, грн.

RK

Резервний капітал, грн.

EMID

Емісійний дохід, грн.

NRPR

Нерозподілений прибуток, грн.

PRDZ

Прострочена понад 30 днів дебіторська заборгованість, грн.

NAKZV

Нематеріальні активи за залишковою вартістю, грн.

KVNA

Капітальні вкладення у нематеріальні активи, грн.

NZB

Непокриті збитки, грн.

IADP

Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії, якщо ці фінансові інвестиції обліковуються установою за методом участі в капіталі (крім акціонерних товариств), грн.

VKUR

Вкладення у капітал юридичних осіб у розмірі 25 і більше відсотків їх статутного капіталу, якщо такі вкладення представлені цінними паперами, які не перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї фондової біржі, грн.

BALCP

Балансова вартість цінних паперів, що не перебувають в обігу на фондових біржах (у тому числі торгівля якими на фондових біржах заборонена законодавством України), крім цінних паперів, емітованих центральними органами виконавчої влади, Національним банком та Державною іпотечною установою та цінних паперів інших фінансових установ, грн.

GUDVL

Гудвіл, грн.

VLOD

Векселі одержані, грн.

VIDPAKT

Відстрочені податкові активи, грн.

IVKK

Інший вкладений капітал, грн.

DCAK

Дооцінка активів, грн.

BALCPNIF

Балансова вартість цінних паперів недиверсифікованих інвестиційних фондів, грн.

ROZVK

Розмір власного капіталу, грн.

BALAK

Балансова вартість активів, грн.

RZKP

Розрахункове значення коефіцієнта платоспроможності (фінансової стійкості)

RZKF

Розрахункове значення коефіцієнта фінансування (заборгованості)

Z_PRYM

Примітки

__________
**** Опис структури даних «Suprovod» до файлу схеми «MonthDepOrg.xsd». Довідка про виправлення даних депозитарної установи.

Назва елемента

Зміст

ISPDAT

Дата заповнення

VIPRAV

Перелік виправлень та обгрунтування виправлених Даних

TAG

Примітки

__________
Примітка.Атрибути елементів входять до складу xml-файлів за наявності в них даних. Типи даних застосовуються для формування Даних зі сприйнятним змістом для людини.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: