open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
30.07.2004 N 553

Про внесення змін до наказу Держмитслужби

України від 30 квітня 2004 р. N 310

На виконання Указу Президента України від 24.10.03
N 1209/2003 ( 1209/2003 ) "Про заходи щодо підвищення ефективності
діяльності митної служби України" та для спрощення порядку
застосування митних процедур при переміщенні товарів через митний
кордон України Н А К А З У Ю:
1. Продовжити до окремого розпорядження Держмитслужби України
проведення експерименту зі спрощення порядку застосування митних
процедур з непідакцизними товарами, а саме: пропуск товарів через
митний кордон України без оформлення попередніх повідомлень і
попередніх декларацій за умови застосування процедури МДП та дію
Тимчасового Порядку здійснення контролю за доставкою у митниці
призначення товарів, що ввозяться на митну територію України
автомобільним транспортом із застосування процедури МДП,
затвердженого наказом Держмитслужби України від 30.04.04 N 310
( v0310342-04 ) "Про проведення експерименту по спрощенню митних
процедур при переміщенні через митний кордон України непідакцизних
товарів, без оформлення попередніх повідомлень та попередніх
декларацій, за умови застосування процедури МДП" (далі - наказ
N 310).
2. Унести такі зміни до наказу N 310 ( v0310342-04 ):
2.1. Пункт 3 викласти в такій редакції доповнити абзацом
восьмим такого змісту: "Дію Тимчасового Порядку також поширити на товари, які
ввозяться на митну територію України автотранспортними засобами,
що переміщуються поїздами комбінованого транспорту".
2.2. Пункт 1.5 Тимчасового Порядку здійснення контролю за
доставкою у митниці призначення товарів, що ввозяться на митну
територію України автомобільним транспортом із застосуванням
процедури МДП, затвердженого наказом N 310 ( v0310342-04 ) (далі -
Тимчасовий Порядок), доповнити підпунктами 1.5.6 та 1.5.7 такого
змісту:
"1.5.6. "Оператор" - Український державний центр
транспортного сервісу "Ліски" (далі - УДЦТС "Ліски") - структурний
підрозділ Укрзалізниці, який згідно з договором перевезення із
замовником цього перевезення товарів виступає відправником з
України та одержувачем в Україні поїзда комбінованого транспорту
та контролює його переміщення залізницею. 1.5.7. "Поїзд комбінованого транспорту" - прискорений поїзд
для перевезення товарів під митним контролем в автотранспортних
засобах та великотоннажних контейнерах на спеціалізованих
залізничних платформах".
2.3. Доповнити Тимчасовий Порядок ( v0310342-04 ) главою 3
такого змісту: "3. Порядок оформлення товарів, що ввозяться на митну
територію України автотранспортними засобами, які переміщуються
поїздами комбінованого транспорту
3.1. При направленні товарів у митницю призначення митницею
відправлення за допомогою програмно-інформаційного комплексу
"Контроль за переміщенням вантажів при імпорті", дослідну
експлуатацію якого розпочато у відповідності до вимог наказу
Держмитслужби від 29.01.99 N 52 "Про введення до дослідної
експлуатації програмно-інформаційного комплексу "Контроль за
переміщенням вантажів при імпорті"", формується ПВТП окремо на
кожний автотранспортний засіб. При формуванні ПВТП до ЄАІС Держмитслужби посадовою особою
пункту пропуску заносяться наступні відомості: - відправник (відомості зазначені в графі 1 міжнародної
залізничної накладної (СМГС)); - загальна вартість товарів (проставляється "0"); - загальна кількість місць; - номер ПВТП; - номери транспортних засобів (номер автотранспортного засобу
та номер залізничної платформи); - серія та номер книжки МДП; - номер сторінки книжки МДП (проставляється "0"); - найменування підприємства - перевізника (УДЦТС "Ліски"); - адреса перевізника (02092, Україна, Київ-92, вул. Довбуша,
22); - ПІБ перевізника (особи уповноваженої оператором); - номер печатки інспектора; - номер посвідчення; - пароль; - контрольна дата доставки по ПВТП; - товари по пропуску (загальна назва товарів, вартість,
кількість місць, вага брутто по кожній партії товарів окремо); - реквізити товаросупровідних документів (реквізити
залізничної накладної); - місце прибуття (в митниці призначення).
3.2. Місцем прибуття визначається станція де закінчується
залізнична частина перевезення.
3.3. Після цього з ЄАІС Держмитслужби робиться витяг
електронної копії ПВТП в трьох примірниках. Особа, яка приймає
заявлені товари до перевезення (особа уповноважена оператором),
під особистий підпис в усіх примірниках ПВТП бере зобов'язання
доставити ці товари у митницю призначення в термін встановлений
митницею відправлення та у визначене місце прибуття.
3.4. ПВТП реєструється у митниці відправлення в окремому
журналі (структуру порядкового номеру ПВТП наведено в додатку 1).
3.5. На всіх примірниках ПВТП проставляється штамп "Під митним
контролем/імпорт". Відомості, внесені у ПВТП, завіряються особистою
номерною печаткою посадової особи митниці відправлення.
3.6. Перший та другий примірники ПВТП видаються уповноваженій
особі оператора для доставлення разом з товарами у митницю
призначення, третій примірник разом з примірниками
товаросупровідних документів (або їх копіями, завіреними ОНП ) -
залишається на контролі у митниці відправлення.
3.7. При надходженні товарів до митниці призначення у
визначений митницею відправлення строк доставки (або раніше)
посадова особа цієї митниці перевіряє відповідність товарів
відомостям про них, зазначеним в електронній копії ПВТП, вилучає
примірники ПВТП у перевізника та проставляє в усіх
товаросупровідних документах штамп "Під митним контролем".
3.8. Перший примірник ПВТП засвідчується відбитком особистої
номерної печатки посадової особи митниці призначення та записом
"Товари надійшли" і видається уповноваженій особі оператора як
підтвердження виконання ним наданих митному органу зобов'язань
щодо доставки товарів. В електронній копії ПВТП яка міститься в
ЄАІС Держмитслужби посадова особа митниці призначення робить
відмітку про надходження товарів.
3.9. Контроль за доставкою товарів після закінчення
залізничної частини переміщення здійснюється з використанням
наступного ПВТП в порядку викладеному в главі 2 цього Тимчасового
Порядку (в разі якщо на товари, які переміщуються через кордон
оформлено ПД або ПП, їх пропуск на митну територію України та
контроль за доставкою до митниці призначення здійснюється у
відповідності до вимог наказів Держмитслужби від 08.12.98 N 771
( z0042-99 ) "Про затвердження Положення про порядок здійснення
контролю за доставкою вантажів у митниці призначення" та від
28.02.03 N 129 ( z0424-03 ) "Про затвердження Положення про
порядок контролю за ввезенням на митну територію України окремих
видів товарів").
3.10. На другому примірнику ПВТП, оформленого митницею
відправлення поїзда комбінованого транспорту, записуються номери
ПВТП, ПД або ПП на підставі яких товари направлено до митниць
призначення після закінчення залізничної частини переміщення.
Запис засвідчується відбитком ОНП посадової особи, що здійснила
митне оформлення цих ПВТП, ПД або ПП. Надалі другий примірник
ПВТП, оформленого митницею відправлення поїзда комбінованого
транспорту, передається до відділу контролю за доставкою вантажів.
3.11. До електронної копії ПВТП, оформленого митницею
відправлення поїзда комбінованого транспорту, вноситься відмітка
про "повне завершення переміщення". При цьому до електронної копії
ПВТП обов'язково вносяться номери ПВТП, ПД або ПП на підставі яких
товари направлено до митниць призначення після закінчення
залізничної частини переміщення. Відмітка про "повне завершення
переміщення" вноситься до ЄАІС Держмитслужби протягом доби від
дати оформлення згаданих ПВТП, ПД або ПП.
3.12. Контроль за виконанням перевізниками зобов'язання по
доставленню товарів у митницю призначення здійснюється митницями
відправлення. Підставою для зняття з контролю ПВТП є, внесена
митницею призначення, відмітка в ЄАІС Держмитслужби про доставку
товарів.
3.13. При не підтвердженні митницею призначення на протязі
п'яти днів з моменту вичерпання строку доставлення товарів,
митниця відправлення направляє засобами електронного зв'язку запит
до митниці призначення для з'ясування факту доставки/недоставки
товарів.
3.14. В разі підтвердження факту недоставки товарів справа
про порушення митних правил заводиться відповідно до пункту 1.10.
наказу Держмитслужби від 08.12.98 N 771 ( z0042-99 ) "Про
затвердження Положення про порядок здійснення контролю за
доставкою вантажів у митниці призначення".
3. Начальникам митних органів довести цей наказ до відома
особового складу та проінформувати про вимоги наказу суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності шляхом висвітлення його на наочних
стендах у місцях розташування відповідних підрозділів митних
органів і в пунктах пропуску через державний кордон України.
4. Т.в.о. начальника Управління інформаційного забезпечення
та митної статистики Ніколайчуку О.О. забезпечити допрацювання
відповідного програмного забезпечення.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Голови Служби Іванюка М.М.
В.о. Голови Служби В.Я.Лозко
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.ua

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: