open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Н А К А З
21.03.2005 N 553

Про продовження терміну продажу акцій

ВАТ "Племзавод "Білорічицький"

(код ЄДРПОУ 846441)

З метою реалізації плану приватизації ВАТ "Племзавод
"Білорічицький", враховуючи результати продажу акцій Державною
акціонерною компанією "Національна мережа аукціонних центрів",
Н А К А З У Ю:
1. Внести зміни до уточненого плану розміщення акцій ВАТ
"Племзавод "Білорічицький", затвердженого наказом Фонду державного
майна України від 13.02.2004 N 293, в частині продовження терміну
продажу пакета акцій на спеціалізованому аукціоні за грошові кошти
до 20.09.2005 (додається).
2. Директору Департаменту з продажу акцій на фондовому ринку
України та на міжнародних фондових ринках Яковлєву Ю.В.
забезпечити продаж пакета акцій ВАТ "Племзавод "Білорічицький" в
термін, зазначений в п. 1 цього наказу.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Фонду В.Васильєва.
Голова Фонду М.Чечетов

Додаток

до наказу ФДМУ

21.03.2005 N 553
ЗАТВЕРДЖУЮ

___________ М.Чечетов

"___" ___________ 2005 р.

___________ М.Чечетов

"___" ___________ 2005 р.

УТОЧНЕНИЙ ПЛАН

розміщення акцій (підприємства групи В)

ВАТ "ПЛЕМЗАВОД "БІЛОРІЧИЦЬКИЙ", створеного

шляхом перетворення державного підприємства

ДЕРЖПЛЕМЗАВОД "БІЛОРІЧИЦЬКИЙ"

Код за ЄДРПОУ 846441
Статутний фонд 1252500.00 грн.
Загальна кількість акцій 5010000 шт.
Номінальна вартість акцї 0,25 грн.
------------------------------------------------------------------------------------ |Код |Спосіб | Термін розміщення | Акції |Частка|Не реалізовано| |про- |розміщення |----------------------+------------------| в |--------------| |дажу | | початок |закінчення|Кіль- | Сумарна | СФ, %|Кіль- |Частка| | | | | |кість |вартість,| |кість | в | | | | | |штук |тис. грн.| |штук |СФ, % | |------+-----------+-----------+----------+--------+---------+------+-------+------| | 3. |Безоплатна |Реалізовано| |4727410 |1181.8525|94.36 | | | | |передача | | | | | | | | |------+-----------+-----------+----------+--------+---------+------+-------+------| | 5.5. |Продаж | | | 282590 |70.6475 | 5.64 |280590 | 5.60 | | |акцій | | | | | | | | | |громадянам | | | | | | | | | |та | | | | | | | | | |фінансовим | | | | | | | | | |посередни- | | | | | | | | | |кам через | | | | | | | | | |Державну | | | | | | | | | |акціонерну | | | | | | | | | |компанію | | | | | | | | | |"Національ-| | | | | | | | | |на мережа | | | | | | | | | |аукціонних | | | | | | | | | |центрів" | | | | | | | | | |за кошти | | | | | | | | |------+-----------+-----------+----------+--------+---------+------+-------+------| |5.5.1.|- на | | | 282590 |70.6475 | 5.64 |280590 | 5.60 | | |спеціалізо-| | | | | | | | | |ваному | | | | | | | | | |аукціоні | | | | | | | | | |за грошові | | | | | | | | | |кошти | | | | | | | | |------+-----------+-----------+----------+--------+---------+------+-------+------| | |Пакет N 1 | | | 2000 | 0.5 | 0.04 | | | |------+-----------+-----------+----------+--------+---------+------+-------+------| | |Пакет N 2 |20.03.2005 |20.09.2005| 280590 |70.1475 | 5.60 | | | |------+-----------+-----------+----------+--------+---------+------+-------+------| | |Разом | Х | Х |5010000 | 1252.5 |100.00|280590 | 5.60 | ------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора Департаменту
з питань підготовки об'єктів до
приватизації та реформування
власності В.Путівський

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: