open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

НАКАЗ

07.10.2013  № 552

Щодо опису розділів та схем XML-файлів електронної форми адміністративних даних про депозитарну діяльність Центрального депозитарію відповідно до Положення про порядок звітування Центральним депозитарієм цінних паперів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Відповідно до пункту 4 рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.05.2011 № 491 "Про затвердження відкритого формату передачі даних між Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку та суб'єктами інформаційної взаємодії", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.06.2011 за № 658/19396, та з метою упорядкування складання Центральним депозитарієм електронної форми адміністративних даних про депозитарну діяльність Центрального депозитарію, відповідно до Положення про порядок звітування Центральним депозитарієм цінних паперів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 28.05.2013 № 894, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.06.2013 за № 975/23507, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити описи розділів та схем файлів в електронному вигляді на основі специфікації eXtensible Markup Language (XML) (далі - електронна форма) (додається), яка подається Центральним депозитарієм до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до Положення про порядок звітування Центральним депозитарієм цінних паперів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Дані), затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 28.05.2013 № 894, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.06.2013 за № 975/23507 (далі - Положення).

2. Електронна форма адміністративних даних Центрального депозитарію складається з файлу в електронному вигляді:

Щоденні Дані: "Report.xml", який відповідає схемі "DayCsd.xsd";

Щомісячні Дані: "Report.xml", який відповідає схемі "MonthCsd.xsd";

Щоквартальні Дані: Report.xml", який відповідає схемі "QwartCsd.xsd";

Нерегулярні Дані: Report.xml", який відповідає схемі "IrregCsd.xsd".

3. Виправлені Дані подаються відповідно до встановленого періоду подання Даних у вигляді вищевказаного файлу в електронній формі та мають містити відповідний запис в структурі "Suprovod".

4. Відповідно до п. 6 розділу I Положення Дані Центрального депозитарію складаються з використанням Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженої рішенням Комісії від 08 травня 2012 року № 646, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за № 831/21143 (зі змінами) (далі - Система довідників та класифікаторів).

5. Кожна подана електронна форма повинна відповідати всім правилам побудови XML-документа відповідно до відкритого стандарту W3C (http://www.w3.org/TR/REC-xml). Контроль за цілісністю структури та правильністю заповнення для кожного виду Даних в електронній формі, яка містить XML-схему, що відповідає стандарту W3C - (http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance) встановлюється цим наказом.

6. Всі XML-схеми поширюються Національною комісії з цінних паперів та фондового ринку. Порядок елементів у XML-документі повинен точно відповідати порядку, описаному XML-схемою.

7. Дані, які складаються в електронній формі формуються з використанням кодування "Windows-1251".

8. Відділу програмного забезпечення, захисту інформації та адміністрування баз даних управління інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (О. Макогон) забезпечити оприлюднення цього наказу на веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

9. Відділу зовнішніх та внутрішніх комунікацій управління інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (Ю. Жулій) забезпечити опублікування цього наказу в офіційному друкованому виданні.

10. Цей наказ є окремим документом нормативно-технічного характеру.

11. Контроль за виконанням цього наказу покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку М. Назарчука.

Голова Комісії

Д. ТевелєвЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Національної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
07.10.2013 № 552

ОПИСИ
розділів та схем файлів в електронному вигляді

1. Опис структури файлу "Report.xml" щоденних даних Центрального депозитарію:

Заголовочний тег
файлу

Відкриття головного тегу

Тег відкриття структури "Depday"

ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ....
/>
........................................................................
/>

Дані структури "Depday"

Заключний тег структури "Depday"

Тег відкриття структури "Depcontr"

ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ....
/>
........................................................................
/>

Дані структури "Depcontr"

Заключний тег структури "Depcontr"

Тег відкриття структури "Suprovod"

ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ....
/>
........................................................................
/>

Дані структури "Suprovod"

Заключний тег структури "Suprovod"

Заключний тег файлу

Файл схеми: "DayCsd.xsd"*


__________
* Опис структури даних "Depday" до файлу схеми "DayCsd.xsd". Довідка про загальну кількість та вартість цінних паперів на обліку в депозитарії.

Назва елемента

Зміст

NN

Номер за порядком

EMEDRPOU

Код за ЄДРПОУ емітента або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру емітента (для нерезидентів)

EMNAME

Найменування емітента

ISIN

Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів

CPCODE

Дані про цінні папери: код1

CPNOM

Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного паперу

CPCURR

Номінальна вартість одного цінного папера: код валюти2

CPAICOL

Кількість цінних паперів на обліку у Центральному депозитарії: загальна кількість, шт.

RAHAICOL

Кількість рахунків у цінних паперах у Центральному депозитарії, на яких обліковуються цінні папери (шт.)

CPNNOM

Загальна номінальна вартість цінних паперів на обліку в Центральному депозитарії, грн.

OPSENTKT

Операції переказу між рахунками клієнтів у Центральному депозитарії, здійснені протягом звітного дня: кількість операцій (шт.)

OPSENTCP

Операції переказу між рахунками клієнтів у Центральному депозитарії, здійснені протягом звітного дня: кількість цінних паперів (шт.)

CPBLS

Кількість заблокованих цінних паперів для продажу на організаторах торгівлі на початок звітного дня (шт.)

CPBLE

Кількість заблокованих цінних паперів для продажу на організаторах торгівлі на кінець звітного дня (шт.)

Z_PRYM

Примітки

____________
1 Заповнюється відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів.
2 Заповнюється відповідно до Довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів.
* Опис структури даних "Depcontr" до файлу схеми "DayDepo.xsd". Довідка про здійснені депозитарієм облікові операції на виконання договорів (біржових контрактів) на організаторах торгівлі.

Назва елемента

Зміст

NN

Номер за порядком

EMEDRPOU

Код за ЄДРПОУ емітента або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру емітента (для нерезидентів)

EMNAME

Найменування емітента

CPCODE

Дані про цінні папери: код1

ISIN

Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів

CPNOM

Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного паперу

CPCURR

Номінальна вартість одного цінного папера: код валюти2

POSTEDR

Дані про клієнта-постачальника: код за ЄДРПОУ або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру (для нерезидентів)

POSTNAME

Дані про клієнта-постачальника: найменування

GETEDR

Дані про клієнта-одержувача: код за ЄДРПОУ або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру (для нерезидентів)

GETNAME

Дані про клієнта-одержувача: найменування

MRKTEDR

Дані про організатора торгівлі: код за ЄДРПОУ

MRCNTRC

Реквізити біржового контракту (реєстраційний номер у системі організатора торгівлі) або реквізити клірингової відомості

CNTRKP

Кількість цінних паперів (шт.)

RZO

Ознака розрахунку: 1 - одиночні розрахунки, 2 - розрахунки за результатами неттінгу

Z_PRYM

Примітки

____________
1 Заповнюється відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів.
2 Заповнюється відповідно до Довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів.
* Опис структури даних "Suprovod" до файлу схеми "DayDepo.xsd". Супровідна довідка для виправлених даних депозитарію.

Назва елемента

Зміст

ISPDAT

Дата заповнення

VIPRAV

Перелік виправлень та обґрунтування виправлених Даних

TAG

Примітки

2. Опис структури файлу "Report.xml" щоквартальних даних Центрального депозитарію:

Заголовочний тег
файлу

Відкриття головного тегу

Тег відкриття структури "Admop"

ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ....
/>
........................................................................
/>

Дані структури "Admop"

Заключний тег структури "Admop"

Тег відкриття структури "Oblikop"

ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ....
/>
........................................................................
/>

Дані структури "Oblikop"

Заключний тег структури "Oblikop"

Тег відкриття структури "Emop"

ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ....
/>
........................................................................
/>

Дані структури "Emop"

Заключний тег структури "Emop"

Тег відкриття структури "Virtdokcp"

ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ....
/>
........................................................................
/>

Дані структури "Virtdokcp"

Заключний тег структури "Virtdokcp"

Тег відкриття структури "Krcpzb"

ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ....
/>
........................................................................
/>

Дані структури "Krcpzb"

Заключний тег структури "Krcpzb"

Тег відкриття структури "Vikupem"

ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ....
/>
........................................................................
/>

Дані структури "Vikupem"

Заключний тег структури "Vikupem"

Тег відкриття структури "Porush"

ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ....
/>
........................................................................
/>

Дані структури "Porush"

Заключний тег структури "Porush"

Тег відкриття структури "Zprzd"

ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ....
/>
........................................................................
/>

Дані структури "Zprzd"

Заключний тег структури "Zprzd"

Тег відкриття структури "Tarif"

ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ....
/>
........................................................................
/>

Дані структури "Tarif"

Заключний тег структури "Tarif"

Тег відкриття структури "Suprovod"

ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ....
/>
........................................................................
/>

Дані структури "Suprovod"

Заключний тег структури "Suprovod"

Заключний тег файлу

Файл схеми: "QwartCsd.xsd"**
'double' />____________
** Опис структури даних "Admop" до файлу схеми "QwartCsd.xsd". Довідка про адміністративні операції, здійснені Центральним депозитарієм.

Назва елемента

Зміст

NN

Номер за порядком

ZBOPST

Вид клієнта Центрального депозитарію - депозитарні установи: кількість відкритих рахунків на початок періоду (шт.)

ZBOPBY

Вид клієнта Центрального депозитарію - депозитарні установи: відкрито рахунків за період (шт.)

ZBSTBY

Вид клієнта Центрального депозитарію - депозитарні установи: закрито рахунків за період (шт.)

ZBOPFN

Вид клієнта Центрального депозитарію - депозитарні установи: кількість відкритих рахунків на кінець періоду, (шт.)

EMOPST

Вид клієнта Центрального депозитарію - емітенти: кількість відкритих рахунків на початок періоду (шт.)

EMOPBY

Вид клієнта Центрального депозитарію - емітенти: відкрито рахунків за період (шт.)

EMSTBY

Вид клієнта Центрального депозитарію - емітенти: закрито рахунків за період (шт.)

EMOPFN

Вид клієнта Центрального депозитарію - емітенти: кількість відкритих рахунків на кінець періоду (шт.)

KOROPST

Вид клієнта Центрального депозитарію - депозитарії кореспонденти: кількість відкритих рахунків на початок періоду (шт.)

KOROPBY

Вид клієнта Центрального депозитарію - депозитарії кореспонденти: відкрито рахунків за період (шт.)

KORSTBY

Вид клієнта Центрального депозитарію - депозитарії кореспонденти: закрито рахунків за період (шт.)

KOROPFN

Вид клієнта Центрального депозитарію - депозитарії кореспонденти: кількість відкритих рахунків на кінець періоду (шт.)

Z_PRYM

Примітки

____________
** Опис структури даних "Oblikop" до файлу схеми "QwartCsd.xsd". Довідка про облікові операції, здійснені Центральним депозитарієм.

Назва елемента

Зміст

NN

Номер за порядком

EMEDRPOU

Код за ЄДРПОУ емітента або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру емітента (для нерезидентів)

EMNAME

Найменування емітента

CPCODE

Дані про цінні папери: код1

ISIN

Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів

CPNOM

Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного паперу

CPCURR

Номінальна вартість одного цінного папера: код валюти2

ZARKO

Вид операції - зарахування (крім знерухомлення): кількість операцій (шт.)

ZARKP

Вид операції - зарахування (крім знерухомлення): кількість цінних паперів (шт.)

SPISKO

Вид операції - списання: кількість операцій (шт.)

SPISKP

Вид операції - списання: кількість цінних паперів (шт.)

SENFKO

Вид операції - переказ цінних паперів (без операції обмеження обігу): кількість операцій (шт.)

SENFKP

Вид операції - переказ цінних паперів (без операції обмеження обігу): кількість цінних паперів (шт.)

SENSKO

Вид операції - переказ цінних паперів (встановлення обмеження обігу): кількість операцій (шт.)

SENSKP

Вид операції - переказ цінних паперів (встановлення обмеження обігу): кількість цінних паперів (шт.)

SENAKO

Вид операції - переказ цінних паперів (зняття обмежень обігу): кількість операцій (шт.)

SENAKP

Вид операції - переказ цінних паперів (зняття обмежень обігу): кількість цінних паперів (шт.)

ZNERKO

Знерухомлення цінних паперів: кількість операцій (шт.)

ZNERKP

Знерухомлення цінних паперів: кількість цінних паперів (шт.)

ALLKO

Усього операцій (шт.)

ALLKP

Усього цінних паперів (шт.)

Z_PRYM

Примітки

____________
1 Заповнюється відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів.
2 Заповнюється відповідно до Довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів.
** Опис структури даних "Emop" до файлу схеми "QwartCsd.xsd". Довідка про обслуговування Центральним депозитарієм корпоративних операцій емітента.

Назва елемента

Зміст

NN

Номер за порядком

EMEDRPOU

Код за ЄДРПОУ емітента

EMNAME

Найменування емітента

CPCODE

Дані про цінні папери: код1

ISIN

Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів

CPNOM

Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного паперу

CPCURR

Номінальна вартість одного цінного папера: перелік та коди валют2

VIKUPKO

Вид операції - викуп емітентом власних цінних паперів: кількість операцій (шт.)

VIKUPKP

Вид операції - викуп емітентом власних цінних паперів: кількість цінних паперів (шт.)

POGKO

Вид операції - погашення цінних паперів: кількість операцій (шт.)

POGKP

Вид операції - погашення цінних паперів: кількість цінних паперів (шт.)

KONKO

Вид операції - конвертація цінних паперів: кількість операцій (шт.)

KONKP

Вид операції - конвертація цінних паперів: кількість цінних паперів (шт.)

KONVID

Вид операції - конвертація цінних паперів: 1- реорганізація, 2 - інше

ALLKO

Усього операцій (шт.)

ALLKP

Усього цінних паперів (шт.)

Z_PRYM

Примітки

____________
1 Заповнюється відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів.
2 Заповнюється відповідно до Довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів.
** Опис структури даних "Virtdokcp" до файлу схеми "QwartCsd.xsd". Довідка про перелік цінних паперів, які обслуговував Центральний депозитарій.

Назва елемента

Зміст

NN

Номер за порядком

EMEDRPOU

Код за ЄДРПОУ емітента або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру емітента (для нерезидентів)

EMNAME

Найменування емітента

CPCODE

Дані про цінні папери: код2

ISIN

Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів

CPNOM

Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного паперу

CPCURR

Номінальна вартість одного цінного паперу: код валюти3

GSKIND

Глобальний сертифікат: вид ("1" - глобальний сертифікат, "2" - тимчасовий глобальний сертифікат)

GSNOM

Глобальний сертифікат / тимчасовий глобальний сертифікат: номер

GSDATA

Глобальний сертифікат / тимчасовий глобальний сертифікат: дата депонування у депозитарії

Z_EDRPOU

Код за ЄДРПОУ депозитарної установи, на якій обліковуються цінні папери

Z_NAME

Найменування депозитарної установи, на якій обліковуються цінні папери

ALCPZBKZ

Загальна кількість цінних паперів на рахунках в цінних паперах депозитарної установи (шт.)

DEKNAME

Найменування депозитарію-кореспондента, на якому обліковуються цінні папери

DEKEDRPOU

Ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру депозитарію-кореспондента, на якому обліковуються цінні папери

ALDPCP

Загальна кількість цінних паперів на рахунках в цінних паперах депозитаріїв-кореспондентів (шт.)

ALCPZBKE

Загальна кількість цінних паперів на рахунку в цінних паперах емітента (шт.)

Z_PRYM

Примітки

____________
2 Заповнюється відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів.
3 Заповнюється відповідно до Довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів.
** Опис структури даних "Krcpzb" до файлу схеми "QwartCsd.xsd". Довідка про загальну кількість цінних паперів, що обліковуються на рахунках депозитарних установ та депозитаріїв-кореспондентів у Центральному депозитарії.

Назва елемента

Зміст

NN

Номер за порядком

TCORR

Вид клієнта: "1" - депозитарна установа, "2" - депозитарій-кореспондент

Z_EDRPOU

Дані про депозитарну установу / депозитарію-кореспондента: ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

DDOGNOM

Депозитарний договір / договір про кореспондентські відносини щодо цінних паперів: номер

DDOGDAT

Депозитарний договір / договір про кореспондентські відносини щодо цінних паперів: дата укладання

RAHOPDAT

Дата відкриття рахунку в цінних паперах

CPKLZBKP

Кількість цінних паперів на рахунку депозитарної установи у Центральному депозитарії: кількість цінних паперів, що належать депонентам депозитарної установи (шт.)

CPZBVLKP

Кількість цінних паперів на рахунку депозитарної установи у Центральному депозитарії: кількість цінних паперів, право власності на які належить депозитарній установі (шт.)

ALCPZBKP

Кількість цінних паперів на рахунку депозитарної установи/депозитарію-кореспондента у Центральному депозитарії: загальна кількість цінних паперів на рахунку (шт.)

DAKCKP

Акції Центрального депозитарію у депозитарній установі: кількість (шт.)

DAKCPC

Акції Центрального депозитарію у депозитарній установі: частка (%)

Z_PRYM

Примітки

____________
** Опис структури даних "Vikupem" до файлу схеми "QwartCsd.xsd". Довідка про облік у Центральному депозитарії цінних паперів, викуплених емітентом.

Назва елемента

Зміст

NN

Номер за порядком

EMEDRPOU

Код за ЄДРПОУ емітента

EMNAME

Найменування емітента

CPCODE

Дані про цінні папери: код2

ISIN

Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів

CPNOM

Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера

CPCURR

Номінальна вартість одного цінного паперу: код валюти3

VICUPKP

Кількість викуплених цінних паперів (шт.)

VICUPKM

Загальна номінальна вартість викуплених цінних паперів

VIKUPPC

Частка викуплених цінних паперів у статутному капіталі (для акцій) ( %)

VIKUPDAT

Дата викупу цінних паперів (дата останньої операції викупу цінних паперів)

Z_PRYM

Примітки

____________
2 Заповнюється відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів.
3 Заповнюється відповідно до Довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів.
** Опис структури даних "Porush" до файлу схеми "QwartCsd.xsd". Довідка про виявлення службою внутрішнього аудиту (контролю) Центрального депозитарію порушень при здійсненні депозитарної діяльності та про стан їх усунення.

Назва елемента

Зміст

NN

Номер за порядком

FIO_CHK

Прізвище, ім'я та по батькові особи, яка виявила порушення

POS_CHK

Посада особи, яка виявила порушення

CRIMDATA

Дата виявлення порушення

CRIMNO

Номер протоколу

CRIMINAL

Суть порушення

CRIMMOV

Ступінь усунення порушення на дату подання Даних до Комісії

Z_PRYM

Примітки

__________
** Опис структури даних "Zprzdz" до файлу схеми "QwartCsd.xsd". Довідка про прийняті на зберігання Центральним депозитарієм як уповноваженим на зберігання документів баз даних, копій баз даних, архівів баз даних та іншої інформації від депозитарних установ, що припинили свою депозитарну діяльність депозитарної установи.

Назва елемента

Зміст

NN

Номер за порядком

TINF

Види інформації: види інформації, що передається від депозитарної установи до Центрального депозитарію при припиненні нею здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи2

Z_EDRPOU

Відомості про депозитарну установу: код за ЄДРПОУ

DDOGNOM

Депозитарний договір: номер

DDOGDAT

Депозитарний договір: дата укладання

RAHOPDAT

Дата відкриття рахунку в цінних паперах депозитарної установи

STOPMTTR

Підстава для припинення депозитарної діяльності депозитарної установи: 01 - припинення депозитарною установою діяльності депозитарної установи у разі визнання її банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури; 02 - прийняття органом ліцензування рішення про анулювання ліцензії у випадках, пов'язаних з порушеннями на ринку цінних паперів, або у разі неможливості депозитарної установи забезпечити виконання ліцензійних умов діяльності депозитарної установи; 03 - прийняття уповноваженим органом депозитарної установи рішення про припинення провадження діяльності депозитарної установи або припинення депозитарної установи як юридичної особи (у випадку, якщо особою, що забезпечуватиме подальший облік та обслуговування/зберігання цінних паперів депонентів, що в установленому порядку не закрили свої рахунки в цінних паперах у депозитарній установі, визначений уповноважений на зберігання); 04 - інше

DOCNOM

Акт приймання-передавання: номер

DOCDATA

Акт приймання-передавання: дата складання

EMEDRPOU

Код за ЄДРПОУ емітента

EMNAME

Найменування емітента

CPCODE

Дані про цінні папери: код3

ISIN

Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів

ALLCPK

Дані про цінні папери на рахунку депозитарній установі у Центральному депозитарії: кількість цінних паперів (шт.)

Z_PRYM

Примітки

____________
2 Заповнюється відповідно до Довідника 35 "Вид інформації, що передається від зберігача до депозитарію при припиненні ним здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів" Системи довідників та класифікаторів.
3 Заповнюється відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів.
** Опис структури даних "Tarif" до файлу схеми "QwartCsd.xsd". Довідка про тарифи на послуги Центрального депозитарію.

Назва елемента

Зміст

NN

Номер за порядком

VIDPOSL

Вид тарифів на послуги Центрального депозитарію

VARPOSL

Вартість послуги Центрального депозитарію

Z_PRYM

Примітки

__________
** Опис структури даних "Suprovod" до файлу схеми "QwartCsd.xsd". Супровідна довідка для виправлених даних Центрального депозитарію.

Назва елемента

Зміст

ISPDAT

Дата заповнення

VIPRAV

Перелік виправлень та обґрунтування виправлених Даних

TAG

Примітки

3. Опис структури файлу "Report.xml" нерегулярних даних Центрального депозитарію:

Заголовочний тег
файлу

Відкриття головного тегу

Тег відкриття структури "Crisin"

ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ....
/>
........................................................................
/>

Дані структури "Crisin"

Заключний тег структури "Crisin"

Тег відкриття структури "Izmcod"

ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ....
/>
........................................................................
/>

Дані структури "Izmcod"

Заключний тег структури "Izmcod"

Тег відкриття структури "Korvidn"

ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ....
/>
........................................................................
/>

Дані структури "Korvidn"

Заключний тег структури "Korvidn"

Тег відкриття структури "Suprovod"

ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ....
/>
........................................................................
/>

Дані структури "Suprovod"

Заключний тег структури "Suprovod"

Заключний тег файлу

Файл схеми: "IrregDepo.xsd"***

____________
*** Опис структури даних "Crisin" до файлу схеми "IrregCsd.xsd". Довідка про призначення та/або анулювання Центральним депозитарієм міжнародних ідентифікаційних номерів цінних паперів.

Назва елемента

Зміст

NN

Номер за порядком

E_EDRPOU

Код за ЄДРПОУ емітента (за наявності)

E_NAME

Повне найменування емітента (за наявності)

ISIN

Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів

E_NSVCP

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів

E_NTSVCP

Номер тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів

CPCODE

Дані про цінні папери: код1

CPGR

Дані про цінні папери: класифікація фінансових інструментів за підгрупами2

CP_KST

Кількість цінних паперів, яким призначено міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (шт.)

VIVENT

Види події щодо коду ISIN3

Z_PRYM

Примітки

____________
1 Заповнюється відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів.
2 Заповнюється відповідно до Довідника 6 "Класифікація фінансових інструментів за підгрупами" Системи довідників та класифікаторів.
3 Заповнюється відповідно до Довідника 32 "Види події щодо коду ISIN" Системи довідників та класифікаторів.
*** Опис структури даних "Izmcod" до файлу схеми "IrregCsd.xsd". Довідка щодо внесених до Реєстру індивідуальних ідентифікаційних кодів власників цінних паперів - нерезидентів, призначених депозитарними установами.

Назва елемента

Зміст

NN

Номер за порядком

DATINFZB

Дата отримання інформації від зберігача

Z_EDRPOU

Код за ЄДРПОУ депозитарної установи, що призначила код нерезиденту

Z_NAME

Найменування депозитарної установи, що призначила код нерезиденту

KOD_NDU

Код міждепозитарного обліку депозитарної установи, що призначила код нерезиденту

EMEDRPOU

Ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрована юридична особа - нерезидент

F_NAME1

Повне найменування (для юридичної особи)

F_NAME2

Прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи)

INDCOD_V

Вид нерезидента: "310" - фізична особа, "320" - юридична особа

ADR1

Країна реєстрації нерезидента1

INDCOD_N

Індивідуальний ідентифікаційний код власника цінних паперів - нерезидента

Z_PRYM

Примітки

____________
1 Заповнюється відповідно до Довідника 45 "Класифікація країн світу" Системи довідників та класифікаторів.
*** Опис структури даних "Korvidn" до файлу схеми "IrregCsd.xsd". Довідка про кореспондентські відносини Центрального депозитарію.

Назва елемента

Зміст

NN

Номер за порядком

NDOGOV

Договір про кореспондентські відносини: номер

DDOGOV

Договір про кореспондентські відносини: дата укладання

DANDOGOV

Договір про кореспондентські відносини: дата розірвання

KDEDRPOU

Дані про депозитарію-кореспондента: ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований депозитарій-кореспондент

KDSHNAME

Дані про депозитарію-кореспондента: повне найменування

KDSTATE

Дані про депозитарію-кореспондента: країна реєстрації1

KDADR

Дані про депозитарію-кореспондента: місцезнаходження

Z_PRYM

Примітки

____________
1 Заповнюється відповідно до Довідника 45 "Класифікація країн світу" Системи довідників та класифікаторів.
*** Опис структури даних "Suprovod" до файлу схеми "IrregCsd.xsd". Супровідна довідка для виправлених даних Центрального депозитарію.

Назва елемента

Зміст

ISPDAT

Дата заповнення

VIPRAV

Перелік виправлень та обґрунтування виправлених Даних

TAG

Примітки

4. Опис структури файлу "Report.xml" щомісячних даних депозитарію:

Заголовочний тег
файлу

Відкриття головного тегу

Тег відкриття структури "DPRUD"

ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ....
/>
........................................................................
/>

Дані структури "DPRUD"

Заключний тег структури "DPRUD"

Тег відкриття структури "Suprovod"

ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ....
/>
........................................................................
/>

Дані структури "Suprovod"

Заключний тег структури "Suprovod"

Заключний тег файлу

Файл схеми: "MonthCsd.xsd"****


__________
**** Опис структури даних "DPRUD" до файлу схеми "MonthCsd.xsd". Довідка про дотримання пруденційних нормативів регулятивного капіталу та фінансового стану.

Назва елемента

Зміст

NN

Номер за порядком

DATEROZ

Дата, на яку здійснено розрахунок пруденційного нормативу (показника)

RRK

Розмір регулятивного капіталу, грн.

RKFR

Розмір капіталу першого рівня, грн.

RKSR

Розмір капіталу другого рівня, грн.

FSSK

Фактично сплачений зареєстрований статутний капітал, грн.

RK

Резервний капітал, грн.

EMID

Емісійний дохід, грн.

NRPR

Нерозподілений прибуток, грн.

PRDZ

Прострочена понад 30 днів дебіторська заборгованість, грн.

NAKZV

Нематеріальні активи за залишковою вартістю, грн.

KVNA

Капітальні вкладення у нематеріальні активи, грн.

NZB

Непокриті збитки, грн.

IADP

Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії, якщо ці фінансові інвестиції обліковуються установою за методом участі в капіталі (крім акціонерних товариств), грн.

VKUR

Вкладення у капітал юридичних осіб у розмірі 25 і більше відсотків їх статутного капіталу, якщо такі вкладення представлені цінними паперами, які не перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї фондової біржі, грн.

BALCP

Балансова вартість цінних паперів, що не перебувають в обігу на фондових біржах (у тому числі, торгівля якими на фондових біржах заборонена законодавством України), крім цінних паперів, емітованих центральними органами виконавчої влади, Національним банком та Державною іпотечною установою, та цінних паперів інших фінансових установ, грн.

GUDVL

Гудвіл, грн.

VLOD

Векселі одержані, грн.

VIDPAKT

Відстрочені податкові активи, грн.

IVKK

Інший вкладений капітал, грн.

DCAK

Дооцінка активів, грн.

BALCPNIF

Балансова вартість цінних паперів недиверсифікованих інвестиційних фондів, грн.

VAKR

Вартість активів, зважених на ризик, грн.

GKUAH

Грошові кошти та їх еквіваленти, грн.

FININVEST

Поточні фінансові інвестиції, грн.

OAK

Оборотні активи, грн.

NOAK

Необоротні активи, грн.

NMAKZV

Нематеріальні активи за залишковою вартістю, грн.

NCINV

Незавершені капітальні інвестиції, грн.

BALAK

Довгострокова дебіторська заборгованість, грн.

VMPER

Витрати майбутніх періодів, грн.

RZND

Розрахункове значення нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу

Z_PRYM

Примітки

__________
**** Опис структури даних "Suprovod" до файлу схеми "MonthCsd.xsd". Супровідна довідка для виправлених даних Центрального депозитарію.

Назва елемента

Зміст

ISPDAT

Дата заповнення

VIPRAV

Перелік виправлень та обґрунтування виправлених Даних

TAG

Примітки

__________
Примітка.Атрибути елементів входять до складу xml-файлів за наявності в них даних. Типи даних застосовуються для формування Даних зі сприйнятним змістом для людини.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: