open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
27.12.2007 N 177-р

Про надання ліцензіатами інформації

за формою моніторингу показників якості

послуг у I півріччі 2008 року

Відповідно до Закону України "Про природні монополії"
( 1682-14 ), Указу Президента України від 14.03.95 N 213
( 213/95 ) "Про заходи щодо забезпечення діяльності Національної
комісії з питань регулювання електроенергетики України", Указу
Президента України від 27.09.2007 N 921 ( 921/2007 ) "Про
Концепцію вдосконалення державного регулювання природних
монополій", пункту 3.1.1 Умов та Правил здійснення підприємницької
діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними)
електромережами, затверджених постановою НКРЕ від 13.06.96 N 15
( z0408-96 ), та на виконання пункту 7.7 Комплексного плану
заходів із забезпечення фінансової стабілізації підприємств
паливно-енергетичного комплексу, затвердженого розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 28.05.2005 N 167-р ( 167-2005-р ),
Національна комісія регулювання електроенергетики України
З О Б О В' Я З У Є:
ліцензіатів, що отримали ліцензію на провадження
господарської діяльності з передачі електричної енергії місцевими
(локальними) електромережами, надавати НКРЕ інформацію щодо
показників якості послуг за I та II квартали 2008 року відповідно
до Форми моніторингу показників якості послуг та Методологічних
рекомендацій щодо заповнення форми моніторингу показників якості
послуг згідно з додатками 1 та 2 відповідно.
Інформація за формою моніторингу показників якості послуг
надається до НКРЕ не пізніше ніж через 40 календарних днів після
закінчення звітного кварталу в електронному вигляді (у форматі
таблиць Excel) на адресу f6ee@nerc.gov.ua та на паперовому носії.
В.о. Голови Комісії С.Дунайло

Додаток 1

до розпорядження НКРЕ

27.12.2007 N 177-р

ФОРМА

моніторингу показників якості послуг компанії
_____________________за ____квартал 2008 року

Таблиця 1. Інформація щодо надійності електропостачання
----------------------------------------------------------------------------- Показники |Код рядка|Одиниці виміру| | --------------------------------------+---------+--------------+-----------| 1. Загальна кількість: | 1 | | | --------------------------------------+---------+--------------+-----------| споживачів, приєднаних до мереж | 2 | абон. | | енергопостачальної організації | | | | --------------------------------------+---------+--------------+-----------| загальна кількість точок обліку | 3 | шт. | | --------------------------------------+---------+--------------+-----------| 2. Кількість актів-претензій, | 4 | шт. | | складених відповідно до норм абзацу | | | | 10 статті 24 Закону України "Про | | | | електроенергетику" | | | | --------------------------------------+---------+--------------+-----------| у тому числі задоволених на користь | 5 | шт. | | споживача | | | | --------------------------------------+---------+--------------+-----------| 3. Загальна сума коштів, перерахованих| 6 | тис.грн | | споживачам згідно з актами-претензіями| | | | ----------------------------------------------------------------------------
Таблиця 2. Інформація щодо перерв в електропостачанні (усього
на міських та сільських територіях)
------------------------------------------------------------------------------------------------------ Перерви в |Одиниці| Код | | електропостачанні | |рядка| | ------------------+-------+-----+-------------------------------------------------------------------| Рівень напруги, на| кВ | 1 | 110/154 кВ | 35 кВ | 6-20 кВ | 0,4 кВ | якому відбулась | | | | | | | відмова | | | | | | | (відключення), що | | | | | | | призвела до | | | | | | | перерви в | | | | | | | електропостачанні | | | | | | | ------------------+-------+-----+----------------+----------------+----------------+----------------| Код графи | 1 | 2 |3 | 4 |5 | 6 |7 | 8 |9 | 10 |11|12 |13| 14 |15|16 |17| 18 | ------------------+-------+-----+--+---+--+------+--+---+--+------+--+---+--+------+--+---+--+------| Метод реєстрації | | 3 |РР|РТМ|АР|усього|РР|РТМ|АР|усього|РР|РТМ|АР|усього|РР|РТМ|АР|усього| перерв в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | електропостачанні:| | | | | | | | | | | | | | | | | | | РР - ручна | | | | | | | | | | | | | | | | | | | реєстрація за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | повідомленнями | | | | | | | | | | | | | | | | | | | споживачів; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | РТМ - ручна | | | | | | | | | | | | | | | | | | | реєстрація за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | сигналом апаратури| | | | | | | | | | | | | | | | | | | телемеханіки; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | АР - автоматична | | | | | | | | | | | | | | | | | | | реєстрація за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | допомогою систем | | | | | | | | | | | | | | | | | | | типа SCADA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------+-------+-----+--+---+--+------+--+---+--+------+--+---+--+------+--+---+--+------| 1. Заплановані | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | перерви в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | електропостачанні:| | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------+-------+-----+--+---+--+------+--+---+--+------+--+---+--+------+--+---+--+------| сумарна кількість | шт. | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | відключених точок | | | | | | | | | | | | | | | | | | | обліку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------+-------+-----+--+---+--+------+--+---+--+------+--+---+--+------+--+---+--+------| сумарна тривалість| хв. | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | відключення точок | | | | | | | | | | | | | | | | | | | обліку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------+-------+-----+--+---+--+------+--+---+--+------+--+---+--+------+--+---+--+------| кількість |тис.кВт| 7 | | | | | | | | | | | | |x | x |x | x | недовідпущеної | год. | | | | | | | | | | | | | | | | | | електроенергії | | | | | | | | | | | | | | | | | | | споживачам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------+-------+-----+--+---+--+------+--+---+--+------+--+---+--+------+--+---+--+------| 2. Незаплановані | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | перерви в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | електропостачанні:| | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------+-------+-----+--+---+--+------+--+---+--+------+--+---+--+------+--+---+--+------| сумарна кількість | шт. | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | відключених точок | | | | | | | | | | | | | | | | | | | обліку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------+-------+-----+--+---+--+------+--+---+--+------+--+---+--+------+--+---+--+------| сумарна тривалість| хв. | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | відключення точок | | | | | | | | | | | | | | | | | | | обліку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------+-------+-----+--+---+--+------+--+---+--+------+--+---+--+------+--+---+--+------| кількість |тис.кВт| 11 | | | | | | | | | | | | |x | x |x | x | недовідпущеної | год. | | | | | | | | | | | | | | | | | | електроенергії | | | | | | | | | | | | | | | | | | | споживачам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------+-------+-----+--+---+--+------+--+---+--+------+--+---+--+------+--+---+--+------| 2.1. У тому числі | | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | з вини компанії: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------+-------+-----+--+---+--+------+--+---+--+------+--+---+--+------+--+---+--+------| сумарна кількість | шт. | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | відключених точок | | | | | | | | | | | | | | | | | | | обліку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------+-------+-----+--+---+--+------+--+---+--+------+--+---+--+------+--+---+--+------| сумарна тривалість| хв. | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | відключення точок | | | | | | | | | | | | | | | | | | | обліку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------+-------+-----+--+---+--+------+--+---+--+------+--+---+--+------+--+---+--+------| кількість |тис.кВт| 15 | | | | | | | | | | | | |x | x |x | x | недовідпущеної | год. | | | | | | | | | | | | | | | | | | електроенергії | | | | | | | | | | | | | | | | | | | споживачам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------+-------+-----+--+---+--+------+--+---+--+------+--+---+--+------+--+---+--+------| 2.2. У тому числі | | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | не з вини | | | | | | | | | | | | | | | | | | | компанії: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------+-------+-----+--+---+--+------+--+---+--+------+--+---+--+------+--+---+--+------| сумарна кількість | шт. | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | відключених точок | | | | | | | | | | | | | | | | | | | обліку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------+-------+-----+--+---+--+------+--+---+--+------+--+---+--+------+--+---+--+------| сумарна тривалість| хв. | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | відключення точок | | | | | | | | | | | | | | | | | | | обліку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------+-------+-----+--+---+--+------+--+---+--+------+--+---+--+------+--+---+--+------| кількість |тис.кВт| 19 | | | | | | | | | | | | |x | x |x | x | недовідпущеної | год. | | | | | | | | | | | | | | | | | | електроенергії | | | | | | | | | | | | | | | | | | | споживачам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 3. Інформація щодо перерв в електропостачанні на
міських територіях
------------------------------------------------------------------------------------------------------ Перерви в |Одиниці| Код | | електропостачанні | |рядка| | ------------------+-------+-----+-------------------------------------------------------------------| Рівень напруги, на| кВ | 1 | 110/154 кВ | 35 кВ | 6-20 кВ | 0,4 кВ | якому відбулась | | | | | | | відмова | | | | | | | (відключення), що | | | | | | | призвела до | | | | | | | перерви в | | | | | | | електропостачанні | | | | | | | ------------------+-------+-----+----------------+----------------+----------------+----------------| Код графи | 1 | 2 |3 | 4 |5 | 6 |7 | 8 |9 | 10 |11|12 |13| 14 |15|16 |17| 18 | ------------------+-------+-----+--+---+--+------+--+---+--+------+--+---+--+------+--+---+--+------| Метод реєстрації | | 3 |РР|РТМ|АР|усього|РР|РТМ|АР|усього|РР|РТМ|АР|усього|РР|РТМ|АР|усього| перерв в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | електропостачанні:| | | | | | | | | | | | | | | | | | | РР - ручна | | | | | | | | | | | | | | | | | | | реєстрація за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | повідомленнями | | | | | | | | | | | | | | | | | | | споживачів; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | РТМ - ручна | | | | | | | | | | | | | | | | | | | реєстрація за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | сигналом апаратури| | | | | | | | | | | | | | | | | | | телемеханіки; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | АР - автоматична | | | | | | | | | | | | | | | | | | | реєстрація за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | допомогою систем | | | | | | | | | | | | | | | | | | | типа SCADA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------+-------+-----+--+---+--+------+--+---+--+------+--+---+--+------+--+---+--+------| 1. Заплановані | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | перерви в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | електропостачанні:| | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------+-------+-----+--+---+--+------+--+---+--+------+--+---+--+------+--+---+--+------| сумарна кількість | шт. | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | відключених точок | | | | | | | | | | | | | | | | | | | обліку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------+-------+-----+--+---+--+------+--+---+--+------+--+---+--+------+--+---+--+------| сумарна тривалість| хв. | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | відключення точок | | | | | | | | | | | | | | | | | | | обліку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------+-------+-----+--+---+--+------+--+---+--+------+--+---+--+------+--+---+--+------| кількість |тис.кВт| 7 | | | | | | | | | | | | |x | x |x | x | недовідпущеної | год. | | | | | | | | | | | | | | | | | | електроенергії | | | | | | | | | | | | | | | | | | | споживачам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------+-------+-----+--+---+--+------+--+---+--+------+--+---+--+------+--+---+--+------| 2. Незаплановані | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | перерви в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | електропостачанні:| | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------+-------+-----+--+---+--+------+--+---+--+------+--+---+--+------+--+---+--+------| сумарна кількість | шт. | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | відключених точок | | | | | | | | | | | | | | | | | | | обліку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------+-------+-----+--+---+--+------+--+---+--+------+--+---+--+------+--+---+--+------| сумарна тривалість| хв. | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | відключення точок | | | | | | | | | | | | | | | | | | | обліку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------+-------+-----+--+---+--+------+--+---+--+------+--+---+--+------+--+---+--+------| кількість |тис.кВт| 11 | | | | | | | | | | | | |x | x |x | x | недовідпущеної | год. | | | | | | | | | | | | | | | | | | електроенергії | | | | | | | | | | | | | | | | | | | споживачам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------+-------+-----+--+---+--+------+--+---+--+------+--+---+--+------+--+---+--+------| 2.1. У тому числі | | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | з вини компанії: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------+-------+-----+--+---+--+------+--+---+--+------+--+---+--+------+--+---+--+------| сумарна кількість | шт. | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | відключених точок | | | | | | | | | | | | | | | | | | | обліку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------+-------+-----+--+---+--+------+--+---+--+------+--+---+--+------+--+---+--+------| сумарна тривалість| хв. | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | відключення точок | | | | | | | | | | | | | | | | | | | обліку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------+-------+-----+--+---+--+------+--+---+--+------+--+---+--+------+--+---+--+------| кількість |тис.кВт| 15 | | | | | | | | | | | | |x | x |x | x | недовідпущеної | год. | | | | | | | | | | | | | | | | | | електроенергії | | | | | | | | | | | | | | | | | | | споживачам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------+-------+-----+--+---+--+------+--+---+--+------+--+---+--+------+--+---+--+------| 2.2. У тому числі | | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | не з вини | | | | | | | | | | | | | | | | | | | компанії: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------+-------+-----+--+---+--+------+--+---+--+------+--+---+--+------+--+---+--+------| сумарна кількість | шт. | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | відключених точок | | | | | | | | | | | | | | | | | | | обліку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------+-------+-----+--+---+--+------+--+---+--+------+--+---+--+------+--+---+--+------| сумарна тривалість| хв. | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | відключення точок | | | | | | | | | | | | | | | | | | | обліку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------+-------+-----+--+---+--+------+--+---+--+------+--+---+--+------+--+---+--+------| кількість |тис.кВт| 19 | | | | | | | | | | | | |x | x |x | x | недовідпущеної | год. | | | | | | | | | | | | | | | | | | електроенергії | | | | | | | | | | | | | | | | | | | споживачам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 4. Інформація щодо перерв в електропостачанні на
сільських територіях
------------------------------------------------------------------------------------------------------ Перерви в |Одиниці| Код | | електропостачанні | |рядка| | ------------------+-------+-----+-------------------------------------------------------------------| Рівень напруги, на| кВ | 1 | 110/154 кВ | 35 кВ | 6-20 кВ | 0,4 кВ | якому відбулась | | | | | | | відмова | | | | | | | (відключення), що | | | | | | | призвела до | | | | | | | перерви в | | | | | | | електропостачанні | | | | | | | ------------------+-------+-----+----------------+----------------+----------------+----------------| Код графи | 1 | 2 |3 | 4 |5 | 6 |7 | 8 |9 | 10 |11|12 |13| 14 |15|16 |17| 18 | ------------------+-------+-----+--+---+--+------+--+---+--+------+--+---+--+------+--+---+--+------| Метод реєстрації | | 3 |РР|РТМ|АР|усього|РР|РТМ|АР|усього|РР|РТМ|АР|усього|РР|РТМ|АР|усього| перерв в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | електропостачанні:| | | | | | | | | | | | | | | | | | | РР - ручна | | | | | | | | | | | | | | | | | | | реєстрація за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | повідомленнями | | | | | | | | | | | | | | | | | | | споживачів; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | РТМ - ручна | | | | | | | | | | | | | | | | | | | реєстрація за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | сигналом апаратури| | | | | | | | | | | | | | | | | | | телемеханіки; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | АР - автоматична | | | | | | | | | | | | | | | | | | | реєстрація за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | допомогою систем | | | | | | | | | | | | | | | | | | | типа SCADA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------+-------+-----+--+---+--+------+--+---+--+------+--+---+--+------+--+---+--+------| 1. Заплановані | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | перерви в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | електропостачанні:| | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------+-------+-----+--+---+--+------+--+---+--+------+--+---+--+------+--+---+--+------| сумарна кількість | шт. | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | відключених точок | | | | | | | | | | | | | | | | | | | обліку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------+-------+-----+--+---+--+------+--+---+--+------+--+---+--+------+--+---+--+------| сумарна тривалість| хв. | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | відключення точок | | | | | | | | | | | | | | | | | | | обліку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------+-------+-----+--+---+--+------+--+---+--+------+--+---+--+------+--+---+--+------| кількість |тис.кВт| 7 | | | | | | | | | | | | |x | x |x | x | недовідпущеної | год. | | | | | | | | | | | | | | | | | | електроенергії | | | | | | | | | | | | | | | | | | | споживачам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------+-------+-----+--+---+--+------+--+---+--+------+--+---+--+------+--+---+--+------| 2. Незаплановані | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | перерви в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | електропостачанні:| | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------+-------+-----+--+---+--+------+--+---+--+------+--+---+--+------+--+---+--+------| сумарна кількість | шт. | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | відключених точок | | | | | | | | | | | | | | | | | | | обліку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------+-------+-----+--+---+--+------+--+---+--+------+--+---+--+------+--+---+--+------| сумарна тривалість| хв. | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | відключення точок | | | | | | | | | | | | | | | | | | | обліку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------+-------+-----+--+---+--+------+--+---+--+------+--+---+--+------+--+---+--+------| кількість |тис.кВт| 11 | | | | | | | | | | | | |x | x |x | x | недовідпущеної | год. | | | | | | | | | | | | | | | | | | електроенергії | | | | | | | | | | | | | | | | | | | споживачам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------+-------+-----+--+---+--+------+--+---+--+------+--+---+--+------+--+---+--+------| 2.1. У тому числі | | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | з вини компанії: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------+-------+-----+--+---+--+------+--+---+--+------+--+---+--+------+--+---+--+------| сумарна кількість | шт. | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | відключених точок | | | | | | | | | | | | | | | | | | | обліку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------+-------+-----+--+---+--+------+--+---+--+------+--+---+--+------+--+---+--+------| сумарна тривалість| хв. | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | відключення точок | | | | | | | | | | | | | | | | | | | обліку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------+-------+-----+--+---+--+------+--+---+--+------+--+---+--+------+--+---+--+------| кількість |тис.кВт| 15 | | | | | | | | | | | | |x | x |x | x | недовідпущеної | год. | | | | | | | | | | | | | | | | | | електроенергії | | | | | | | | | | | | | | | | | | | споживачам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------+-------+-----+--+---+--+------+--+---+--+------+--+---+--+------+--+---+--+------| 2.2. У тому числі | | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | не з вини | | | | | | | | | | | | | | | | | | | компанії: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------+-------+-----+--+---+--+------+--+---+--+------+--+---+--+------+--+---+--+------| сумарна кількість | шт. | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | відключених точок | | | | | | | | | | | | | | | | | | | обліку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------+-------+-----+--+---+--+------+--+---+--+------+--+---+--+------+--+---+--+------| сумарна тривалість| хв. | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | відключення точок | | | | | | | | | | | | | | | | | | | обліку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------+-------+-----+--+---+--+------+--+---+--+------+--+---+--+------+--+---+--+------| кількість |тис.кВт| 19 | | | | | | | | | | | | |x | x |x | x | недовідпущеної | год. | | | | | | | | | | | | | | | | | | електроенергії | | | | | | | | | | | | | | | | | | | споживачам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 5. Комерційна якість
------------------------------------------------------------------------------ Комерційна якість (якість відносин між постачальниками і | споживачами) | ----------------------------------------------------------------------------| 1. Кількість скарг споживачів, пов'язаних з | шт. | | відносинами між постачальником і споживачем | | | ------------------------------------------------------+--------+------------| з них: | шт. | | кількість підтверджених скарг | | | ------------------------------------------------------+--------+------------| у тому числі: кількість скарг, задоволених у | шт. | | встановлений термін | | | ------------------------------------------------------+--------+------------| 2. Кількість скарг (звернень) споживачів, пов'язаних з| шт. | | невідповідністю параметрів технічної якості | | | електричної енергії з параметрами, установленими в | | | договорі, укладеному між споживачем та | | | енергопостачальною компанією | | | ------------------------------------------------------+--------+------------| з них: | шт. | | кількість підтверджених скарг | | | ------------------------------------------------------+--------+------------| у тому числі кількість скарг, задоволених в | шт. | | установлений термін | | | ------------------------------------------------------+--------+------------| 3. Кількість актів-претензій, складених відповідно до | шт. | | норм абзацу 11 статті 24 Закону України "Про | | | електроенергетику" | | | ------------------------------------------------------+--------+------------| у тому числі задоволених на користь споживача | шт. | | ------------------------------------------------------+--------+------------| 4. Загальна сума коштів, перерахованих споживачам | тис.грн| | згідно з актами-претензіями | | | -----------------------------------------------------------------------------

Додаток 2

до розпорядження НКРЕ

27.12.2007 N 177-р

МЕТОДОЛОГІЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо заповнення форми моніторингу

показників якості послуг

1. Основні положення та визначення
1.1. Умови діючих Методологічних рекомендацій поширюються на
ліцензіатів з передачі електроенергії місцевими (локальними)
мережами (далі - ліцензіати).
1.2. У даних Методологічних рекомендаціях використовуються
наступні визначення: установлений термін розгляду звернення (скарги) - термін,
установлений відповідно до вимог Закону України "Про звернення
громадян" ( 393/96-ВР ); запланована (навмисна) перерва в електропостачанні -
тимчасове припинення постачання електричної енергії споживачам, з
попереднім повідомленням споживачів про це згідно з Правилами
користування електричною енергією, затвердженими постановою
Національної комісії регулювання електроенергетики України від
31 липня 1996 року N 28 ( z0417-96 ), та договором, а також
перерви в електропостачанні, пов'язані з відключенням споживачів
згідно з п. 35 Правил користування електричною енергією для
населення, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від
26 липня 1999 року N 1357 ( 1357-99-п ) відновленням
електропостачання відповідно до п. 36 Правил користування
електричною енергією для населення та відключенням і підключенням
споживачів відповідно до розділу 7 Правил користування електричної
енергії; незапланована (раптова) перерва в електропостачанні -
тимчасове припинення постачання електричної енергії споживачам,
про яке споживачі не були вчасно повідомлені відповідно до правил
користування електричною енергією та договору, крім перерв в
електропостачанні, пов'язаних з відключенням споживачів згідно з
п. 35 Правил користування електричною енергією для населення
( 1357-99-п ), відновленням електропостачання відповідно до п. 36
Правил користування електричною енергією для населення та
відключенням і підключенням споживачів відповідно до розділу 7
Правил користування електричної енергії ( z0417-96 ); непідтверджена скарга - скарга споживача, яка не підлягає
розгляду та вирішенню відповідно до вимог Закону України "Про
звернення громадян" ( 393/96-ВР ); міські території - території, що відповідно до
адміністративно-територіального устрою України станом на 1 січня
звітного року відносяться до міських населених пунктів; сільські території - території, що відповідно до
адміністративно-територіального устрою України станом на 1 січня
звітного року відносяться до сільських населених пунктів; перерва в електропостачанні (відключення) - тимчасове
припинення постачання електричної енергії споживачам без їх
від'єднання від мережі. РЕМ - район електричних мереж; ДЕМ - дільниця електричних мереж; ТС - апаратура телесигналізації; ТВ - апаратура телевимірювання; ТУ - апаратура телеуправління; SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) - система
диспетчерського управління та збору даних; ТП - трансформаторна підстанція; ЛЕП - лінія електропередач;
2. Основні показники якості надання послуг з
електропостачання
2.1. Якість послуг з електропостачання визначається
наступними факторами: а) надійністю електропостачання; б) комерційною якістю - якістю відносин між постачальником і
існуючим або потенційним споживачем; в) якістю поставленої електроенергії.
3. Показники надійності електропостачання
3.1. Показники надійності електропостачання розраховуються на
основі первинного обліку, що ведеться в оперативній документації
РЕМ (ДЕМ) відповідно до додатка Ж до п.5.3 Методичних вказівок з
обліку та аналізу в енергосистемах технічного стану розподільних
електричних мереж напругою 0,38-20 кВ з повітряними лініями
електропередачі, затверджених наказом Міністерства палива та
енергетики України від 03.02.2005 N 60 ( v0060558-05 ),
СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005 та цих Методологічних рекомендацій.
3.2. Облік відключень у розподільчих електричних мережах
напругою 6 кВ і більше. У РЕМ (ДЕМ) повинна реєструватись наступна інформація щодо
кожного запланованого та незапланованого відключення: 1) ідентифікаційний номер відключення; 2) найменування РЕМ; 3) найменування ПС-35 кВ і вище; 4) найменування лінії електропередач; 5) рівень напруги, на якому відбулася відмова обладнання, що
спричинила перерву в електропостачанні: 110/154 кВ, 35 кВ, 6-20 кВ; 6) види перерв в електропостачанні (відповідно до
класифікатора видів відключень, наведеного в таблиці Ж.1
"Класифікатор видів відключень" додатка Ж до Методичних вказівок з
обліку та аналізу в енергосистемах технічного стану розподільних
електричних мереж напругою 0,38-20 кВ з повітряними лініями
електропередачі, СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005): запланована (навмисна) - про яку споживачі попередньо
повідомлені відповідно до Правил користування електричною енергією
( z0417-96 ) та договору (код таблиці Ж.1: 20-29); незапланована (раптова) - усі інші (код таблиці Ж.1: 10-19); 7) причини перерви в електропостачанні (відключення)
(відповідно до класифікатора причин відключення, наведеного в
таблиці Ж.2 "Класифікатор причин відключень" додатка Ж до
Методичних вказівок з обліку та аналізу в енергосистемах
технічного стану розподільних електричних мереж напругою
0,38-20 кВ з повітряними лініями електропередачі,
СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005): з вини компанії (код таблиці Ж.2: 010 - 090, 210 - 290, 310 -
390, 410 - 490, 510 - 590, 610 - 690, 810 - 890, 950 - 991), не з вини компанії (код таблиці Ж.2: 101, 710 - 780, 910 -
940); 8) час початку перерви в електропостачанні (рік, день,
година, хвилина) - час отримання першого повідомлення про перерву
в електропостачанні: від апаратури телемеханіки (ТС, ТВ,ТУ, SCADA), від споживачів; 9) час відновлення електропостачання (рік, день, година,
хвилина); 10) тривалість перерви в електропостачанні, хвилин; 11) метод реєстрації перерви в електропостачанні: ручна реєстрація за повідомленням споживачів, ручна реєстрація за сигналом апаратури телемеханіки (ТС, ТВ,
ТУ), автоматична реєстрація (SCADA); 12) кількість та перелік відключених ТП - кількість та
перелік ТП 6-20/0,38 кВ, відключених унаслідок перерв в
електропостачанні; 13) сумарна встановлена потужність відключених ТП.
3.3. Облік відключень у розподільчих електричних мережах
напругою 0,38 кВ. У РЕМ (ДЕМ) повинна реєструватись наступна інформація щодо
кожного запланованого та незапланованого відключення: 1) ідентифікаційний номер відключення; 2) найменування РЕМ; 3) диспетчерський номер ТП і ЛЕП; 4) види перерв в електропостачанні (відповідно до
класифікатора видів відключень, наведеного в таблиці Ж.1
"Класифікатор видів відключень" додатка Ж до Методичних вказівок з
обліку та аналізу в енергосистемах технічного стану розподільних
електричних мереж напругою 0,38-20 кВ з повітряними лініями
електропередачі, СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005): запланована (навмисна) - про яку споживачі попередньо
повідомлені відповідно до Правил користування електричною енергією
( z0417-96 ) та договору (код таблиці Ж.1: 20-29); незапланована (раптова) - усі інші (код таблиці Ж.1: 10-19); 5) причини перерви в електропостачанні (відключення)
(відповідно до класифікатора причин відключення, наведеного в
таблиці Ж.2 "Класифікатор причин відключень" додатка Ж до
Методичних вказівок з обліку та аналізу в енергосистемах
технічного стану розподільних електричних мереж напругою
0,38-20 кВ з повітряними лініями електропередачі,
СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005): з вини компанії (код таблиці Ж.2: 010 - 090, 210 - 290, 310 -
390, 410 - 490, 510 - 590, 610 - 690, 810 - 890, 950 - 991); не з вини компанії (код таблиці Ж.2: 101, 710 - 780, 910 -
940); 6) дата, година, хвилина першого надходження інформації про
перерву в електропостачанні - час отримання першого повідомлення
про перерву в електропостачанні; 7) час відновлення електропостачання (дата, година, хвилина); 8) тривалість перерви в електропостачанні, хвилин; 9) метод реєстрації перерви в електропостачанні: ручна реєстрація за повідомленням споживачів, ручна реєстрація за сигналом апаратури телемеханіки (ТС, ТВ,
ТУ), автоматична реєстрація (SCADA).
3.4. На основі первинної інформації ліцензіат надає до НКРЕ
за формою, наведеною в додатку 1 окремо для: запланованих перерв в електропостачанні: на міських територіях, на сільських територіях; незапланованих перерв в електропостачанні: перерв з вини компанії: на міських територіях, на сільських територіях, перерв не з вини компанії: на міських територіях, на сільських територіях наступні показники: 1) кількість перерв в електропостачанні (k) - кількість
зареєстрованих протягом звітного кварталу перерв в
електропостачанні, унаслідок яких було відключено, принаймні,
одного споживача; 2) сумарна кількість відключених точок обліку розраховується
як сума точок обліку, відключених унаслідок усіх перерв в
електропостачанні протягом звітного кварталу:
k

n + n + n +... + n = S n ,

1 2 3 k 1 i
де: k - кількість перерв в електропостачанні протягом звітного
періоду; i - номер перерви в електропостачанні, і = 1, 2, 3, ....k; n - кількість точок обліку, відключених в результаті i-ої i ерерви в електропостачанні;

S - знак суми.

для відключень у розподільчих електричних мережах напругою
>= 6 кВ
N

0 0 i

n = n + n + n +...n ... + n = n + S n

i i 1 2 j N1 i i=1 j
0 n - кількість споживачів, приєднаних до мереж напругою i gt;= 6 кВ, відключених унаслідок i-ої перерви в електропостачанні;
n - кількість споживачів 0,38 кВ станом на 1 січня j оточного року, приєднаних до j-ої ТП 6-20/0,38кВ, відключеної
внаслідок i-ої перерви в електропостачанні; S - знак суми. для відключень у розподільчих електричних мережах напругою
0,38 кВ:
M

i

n = n + n + ...n ... + n = S n

i 1 2 j M i=1 j

1
n - кількість споживачів 0,38 кВ, приєднаних до j-ої ЛЕП, j ідключеної внаслідок i-ої перерви в електропостачанні;

S - знак суми.

3) сумарна тривалість відключень точок обліку, у хвилинах
розраховується як сума тривалостей відключень усіх точок обліку
внаслідок усіх перерв в електропостачанні:
k
t n + t n + t n + ...+ t n + ... t n = S t n , (хв.)
1 1 2 2 3 3 i i k k 1 i i

t - тривалість i-ої переви в електропостачанні, (хв.), i n - кількість точок обліку, відключених у результаті і-ої i ерерви в електропостачанні,

k - кількість перерв в електропостачанні протягом звітного
періоду; S - знак суми. 4) кількість недовідпущеної електричної енергії (тільки для
перерв в електропостачанні в розподільчих електричних мережах
напругою 6 кВ і більше) визначається згідно з додатком 4 до пункту
6.6. Інструкції про розслідування і облік технологічних порушень
на об'єктах електроенергетики та в об'єднаній енергетичній системі
України, затвердженої наказом Міністерства палива та енергетики
України від 9.06.2005 N 255 ( z1165-05 ) визначено як різниця між
середньодобовим споживанням електроенергії за попередній місяць і
фактичним споживанням за час, коли мав місце недовідпуск. Недовідпуск може бути оцінений як:
k

Q + Q + Q + .... + Q + ... + Q = S Q ,

1 2 3 i k 1 i
де: Q - недовідпуск електроенергії внаслідок i-ї перерви в i лектропостачанні;

S - знак суми.
-1

Q

i

Q = ----- * t (кВт.год) i 43800 i
-1 Q - обсяг електроенергії в кВт.год, спожитий за попередній i ісяць споживачами, відключеними внаслідок i-ї перерви в
електропостачанні. На основі зазначених показників розраховуються індикатори
надійності електропостачання: SAIFI - індекс середньої частоти перерв електропостачання в
системі. Розраховується як відношення сумарної кількості
відключених точок обліку внаслідок усіх перерв в електропостачанні
протягом звітного періоду, до загальної кількості точок обліку:
k

S n

сумарна кількість відключених точок обліку i=1 i
SAIFI = ------------------------------------------ = ------- ; загальна кількість точок обліку N
де: S - знак суми. SAIDI - індекс середньої тривалості перерв в
електропостачанні в системі. Розраховується як відношення сумарної
тривалості відключень точок обліку (у хвилинах) унаслідок усіх
перерв в електропостачанні за звітний період до загальної
кількості точок обліку:
k

S n * t

сумарна тривалість відключених точок обліку i=1 i i
SAIDI = ------------------------------------------- = ----------- , хв. загальна кількість точок обліку N
де: S - знак суми.
4. Комерційна якість безпосередньо пов'язана з відносинами
між постачальником електричної енергії та існуючими або
потенційними споживачами і включає скарги споживачів, пов'язані з
якістю відносин між постачальником і споживачем, зокрема, помилки
в рахунках, несвоєчасно виставлені рахунки, порушення термінів
виконання заявок, неправомірні дії персоналу тощо.
5. Показники якості поставленої електроенергії повинні
відповідати вимогам ГОСТ 13109-97 "Нормы качества электрической
энергии в системах электроснабжения общего назначения" та
включають наступне: кількість скарг (звернень) споживачів, пов'язаних з
невідповідністю параметрів технічної якості електричної енергії з
параметрами, установленими у договорі, укладеному між споживачем
та енергопостачальною компанією; кількість актів-претензій, складених відповідно до норм
абзацу 11 статті 24 Закону України "Про електроенергетику"
( 575/97-ВР ).
6. Порядок та термін надання форми моніторингу показників
якості послуг з електропостачання
6.1. Форма моніторингу показників якості послуг з постачання
електричної енергії за регульованим тарифом підписується
керівником організації або його заступником і скріплюється
печаткою. У звіті наводяться прізвище та ініціали особи, яка
підписала звіт, прізвище виконавця, номер контактного телефону та
адреса електронної пошти.
6.2. Відповідальність за достовірність інформації несе
ліцензіат.
6.3. Територіальним представництвам НКРЕ при проведенні
планових перевірок здійснювати вибіркову перевірку правильності
заповнення та ведення Форми моніторингу показників якості послуг.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: