open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ

ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
Н А К А З
07.08.2009 N 551

Про затвердження Методичних рекомендацій

щодо режимів робіт особового складу

підрозділів Оперативно-рятувальної служби

цивільного захисту у засобах

індивідуального захисту у зонах хімічного

та радіоактивного забруднення

З метою збереження життя та здоров'я і працездатності
особового складу підрозділів Оперативно-рятувальної служби
цивільного захисту МНС України під час виконання
аварійно-рятувальних, аварійно-відновлювальних та інших робіт у
зонах хімічного та радіоактивного забруднення Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Методичні рекомендації щодо режимів робіт
особового складу підрозділів Оперативно-рятувальної служби
цивільного захисту у засобах індивідуального захисту у зонах
хімічного та радіоактивного забруднення (далі - Методичні
рекомендації), що додаються.
2. Начальникам головних управлінь МНС в Автономній Республіці
Крим, областях, містах Києві та Севастополі, керівникам
підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту
організувати вивчення Методичних рекомендацій та їх впровадження
під час проведення робіт у зонах радіоактивного і хімічного
забруднення.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Антонця В.М.
Міністр В.Шандра

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МНС України

07.08.2009 N 551

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо режимів робіт особового складу підрозділів

Оперативно-рятувальної служби цивільного

захисту у засобах індивідуального захисту

у зонах хімічного та радіоактивного забруднення

1. Загальні положення
1.1. Методичні рекомендації щодо режимів робіт особового
складу підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного
захисту у засобах індивідуального захисту у зонах хімічного та
радіоактивного забруднення (далі - Методичні рекомендації)
розроблено з метою збереження життя та здоров'я і працездатності
особового складу підрозділів Оперативно-рятувальної служби
цивільного захисту МНС України під час виконання робіт у ЗІЗ.
1.2. Методичні рекомендації визначають режими робіт у засобах
індивідуального захисту особового складу підрозділів
Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України у
зонах хімічного та радіоактивного забруднення.
1.3. Методичне керівництво з організації та визначення
режимів робіт особового складу підрозділів Оперативно-рятувальної
служби цивільного захисту у засобах індивідуального захисту
здійснюється Департаментом цивільного захисту та управліннями
(відділами) цивільного захисту Головних управлінь МНС в АР Крим,
областях, мм. Києві та Севастополі.
2. Визначення термінів та скорочення
У Методичних рекомендаціях наступні терміни та скорочення
мають таке значення: засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) - будь-яке спорядження
чи обладнання, що використовується особовим складом для
запобігання впливу однієї чи кількох видів небезпеки (небезпечного
та/чи шкідливого виробничого фактора) на життя чи здоров'я; засоби індивідуального захисту органів дихання (ЗІЗОД) -
засоби, призначені для захисту дихальних шляхів користувача від
вдихання повітря, яке спричиняє шкідливий вплив на здоров'я
(ДСТУ EN 132:2004 "Засоби індивідуального захисту органів дихання.
Терміни та піктограми (EN 132:1998, IDT)"); фільтрувальні засоби індивідуального захисту органів
дихання - пристрої, які очищують повітря, яке вдихається, від
шкідливих речовин за допомогою фільтрів, що входять у конструкцію
ЗІЗОД і містять поглинальні чи фільтрувальні матеріали. До таких
пристроїв залежно від конструктивних особливостей належать
респіратори та протигази (Правила вибору та застосування засобів
індивідуального захисту органів дихання, затверджені наказом
Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці
та гірничого нагляду від 28.12.2007 N 331 ( z0285-08, za285-08 ),
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 4 квітня 2008 р. за
N 285/14976); ізолювальні ЗІЗОД (ІЗІЗОД) - такі, за допомогою яких органи
дихання людини ізолюють від повітря робочої зони, а повітря для
дихання надходить із зони, де повітря для дихання відповідає
санітарним нормам (шлангові), або з джерела дихальної суміші, що є
складовою частиною ЗІЗОД (автономні). Вони мають систему подавання
чистого повітря або кисню з незабрудненого джерела (Правила вибору
та застосування засобів індивідуального захисту органів дихання,
затверджені наказом Державного комітету України з промислової
безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 28.12.2007 N 331
( z0285-08, za285-08 ), зареєстрованим в Міністерстві юстиції
України 4 квітня 2008 р. за N 285/14976); ізолювальний захисний одяг (ІЗО) - спеціальний захисний одяг,
за допомогою якого шкіру всього тіла людини ізолюють від впливу
шкідливих речовин; фільтрувальний захисний одяг (ФЗО) - спеціальний захисний
одяг що забезпечує захист шкіри всього тіла людини від впливу
шкідливих речовин за допомогою поглинальних чи фільтрувальних
матеріалів; чергові засоби індивідуального захисту (чергові ЗІЗ) -
спеціальні ЗІЗ колективного (безособового) користування, які
закріплені за певними робочими місцями чи видаються особовому
складу тільки на час виконання тих робіт, для яких вони
передбачені, та передаються однією зміною іншій; радіаційна аварія (РА) - подія, внаслідок якої втрачено
контроль над ядерною установкою, джерелом іонізуючого
випромінювання, і яка призводить або може призвести до
радіаційного впливу на людей та навколишнє природне середовище, що
перевищує допустимі межі, встановлені нормами, правилами і
стандартами з безпеки (Закон України "Про використання ядерної
енергії та радіаційну безпеку") ( 39/95-ВР ); небезпечна хімічна речовина (НХР) - хімічна речовина,
безпосередня чи опосередкована дія якої на людину може спричинити
загибель, гостре або хронічне захворювання людей, завдає шкоди
навколишньому середовищу (ДСТУ 4933:2008 Безпека у надзвичайних
ситуаціях. Техногенні надзвичайні ситуації. Терміни та визначення
основних понять); зона хімічного забруднення НХР - територія чи акваторія, у
межі якої потрапили НХР у концентраціях чи кількостях, що протягом
певного часу створюють небезпеку для життя та здоров'я людей і
завдають шкоди навколишньому природному середовищу (ДСТУ 4933:2008
Безпека у надзвичайних ситуаціях. Техногенні надзвичайні ситуації.
Терміни та визначення основних понять); зона радіоактивного забруднення - територія чи акваторія, у
межах якої рівні радіоактивного забруднення перевищують
установлені норми радіаційної безпеки (ДСТУ 4933:2008 Безпека у
надзвичайних ситуаціях. Техногенні надзвичайні ситуації. Терміни
та визначення основних понять); опромінення - вплив на людину іонізуючого випромінювання від
джерел, що знаходяться поза організмом людини (зовнішнє
опромінення), або від джерел, що знаходяться всередині організму
людини (внутрішнє опромінення) (Державні санітарні правила
"Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки
України", затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я від
02.02.2005 N 54 ( z0552-05, za552-05 ), зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 20 травня 2005 р. за N 552/10832); медичне забезпечення особового складу МНС України - це
комплекс лікувально-профілактичних, санітарно-гігієнічних,
організаційно-методичних, протиепідемічних заходів та заходів
медичного постачання, спрямованих на збереження життя і здоров'я
особового складу та працівників Міністерства, забезпечення
оперативного медичного реагування на надзвичайні ситуації, надання
своєчасної медичної допомоги рятувальникам та проведення їх
медико-психологічної реабілітації (Положення про Медичну службу
Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи,
затверджене наказом МНС від 17.06.2008 N 464 ( z0787-08 ),
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2008 р. за
N 787/15478).
3. Рекомендації до режимів робіт і відпочинку

особового складу підрозділів

Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту

МНС України під час виконання робіт у ЗІЗ
3.1. Режими робіт встановлюються для забезпечення і підтримки
працездатності, ефективної діяльності та безпеки особового складу
підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС
України під час виконання робіт у ЗІЗ.
3.2. Режими робіт встановлюються з урахуванням: характеру і складності робіт у ЗІЗ; типу (марки) ЗІЗ, оцінки часу захисної дії ЗІЗ і порівняння
його з тривалістю роботи, що виконується; віку осіб рядового і начальницького складу та працівників
МНС; загальних закономірностей змін працездатності і
функціонального стану людини у часі (у стадії адаптації до роботи,
стійкої працездатності і зниження працездатності) при різних
фізичних, нервово-емоційних навантаженнях і кліматичних чинниках
середовища; фізіологічно-гігієнічних особливостей праці людини у ЗІЗ в
екстремальних умовах (наявність НХР у повітрі і на ґрунті,
негативний вплив на самопочуття людини під час праці у ЗІЗ, важкі
фізичні навантаження, несприятливі кліматичні чинники); прогнозу доз опромінення особового складу, що залучається до
ліквідації РА та виконання інших заходів, пов'язаних з можливим
опромінюванням.
3.3. Режими робіт включають: загальну тривалість і інтенсивність робіт у ЗІЗ; перерви у роботі (мікропаузи, перерви у процесі робіт для
відпочинку); відпочинок між змінами.
3.4. Виконання робіт у ЗІЗ здійснюється за спеціальним
дозволом на проведення робіт.
3.5. Перед початком робіт керівник підрозділу (відповідальний
за організацію та проведення робіт) інформує під підпис особовий
склад про умови робіт та про наявність на місці робіт небезпечних
і шкідливих факторів, про можливі наслідки їх впливу на здоров'я.
3.6. При плануванні цілодобових безперервних робіт
оптимальний час початку і закінчення робочих змін визначається з
урахуванням добового ритму фізіологічних функцій організму, що
зумовлює максимальну працездатність людини з 09.00 до 12.00 години
і з 15.00 до 17.00 години; мінімальну - з 03.00 до 06.00 години.
3.7. Мікропаузи у роботі призначені для короткочасного
відпочинку (тривалістю 2 - 3 хвил.) після завершення одного або
декількох робочих циклів.
3.8. Тривалість робочої зміни, включаючи перерви на
відпочинок не повинна перевищувати 8 годин і встановлюється у
кожному конкретному випадку на основі показників, що
характеризують працездатність протягом визначеного часу.
3.9. У холодному і помірному кліматі (температура від мінус
25 град.C до плюс 25 град.C) роботи можуть повторюватися до трьох
разів на добу (три зміни), у жаркому (понад плюс 25 град.C) - до
двох разів на добу (дві зміни).
3.10. У нічний час тривалість роботи особового складу слід
зменшувати на 25%, при цьому збільшуючи час відпочинку.
3.11. Гранично допустимий час роботи особового складу у ЗІЗ
встановлюється залежно від термічних і фізичних навантажень,
технічних характеристик і стану ЗІЗ, а також метеоумов відповідно
до таблиць 1, 2, 3, 4.
3.12. Фізичне навантаження умовно розподіляється за
ступенями: легке, середнє і важке. Ступінь фізичного навантаження
визначається керівником підрозділу (відповідальним за організацію
та проведення робіт). Приблизний перелік робіт за ступенями фізичного навантаження
наведено у додатку 1.
Таблиця 1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ЗІЗ | Гранично допустимий час перебування особового складу у ЗІЗ, що регламентується, для | | | виключення можливого загального перегрівання організму, год. | | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | | Температура повітря, град.C | | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | | до 10 | до 20 | до 30 | до 40 | | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | | Ступінь фізичного навантаження | | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | |легке|середнє|важке|легке|середнє|важке|легке|середнє|важке| легке |середнє|важке| |--------------+---------------------------------------------+-------+-----+---------------+-------+-----| |1. Фільтру- | Не регламентується за тепловим станом |1,5 - 2| 1 |Не | 1 | 0,5 | |вальний | організму | | |регламентується| | | |протигаз + | | | | | | | |літня форма | | | | | | | |одягу (ФЗІЗШ) | | | | | | | |+ захисні | | | | | | | |панчохи і | | | | | | | |рукавички | | | | | | | |--------------+---------------------------------------------+-------+-----+---------------+-------+-----| |2. Фільтру- |6 - 8| 4 - 5 |3 - 5| 2 | 0,6 | 0,4 | 1 | 0,5 | 0,4 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | |вальний | | | | | | | | | | | | | |протигаз + ІЗО| | | | | | | | | | | | | |--------------+-----------------------------------------------------------------------------------------| |3. Респіратор | Не регламентується за тепловим станом організму | |--------------+-----------------------------------------------------------------------------------------| |4. Респіратор | Не регламентується за тепловим станом | 3 | 1 |Не | 1,5 | 0,8 | |+ літня форма | організму | | |регламентується| | | |одягу (ФЗО) | | | |за тепловим | | | | | | | |станом | | | | | | | |організму | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Примітки: | | 1. Дані таблиці приведено для безхмарної погоди, в тіні; при | |хмарній погоді термін роботи збільшується на 20 - 30%. | | 2. Час відновлення теплового стану до початкового рівня | |складає не менше однієї години, кожен подальший цикл роботи | |скорочується на 1/3 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 2
---------------------------------------------------------------------------- | ЗІЗ |Гранично допустимий час перебування особового складу у ЗІЗ | | |під безпосереднім впливом сонячних променів при відсутності| | | вітру і опадів, год. | | |-----------------------------------------------------------| | | Температура повітря, град.C | | |-----------------------------------------------------------| | | 20 - 24 | 25 - 29 | 30 і вище | | |-----------------------------------------------------------| | | Фізичне навантаження | | |-----------------------------------------------------------| | |легке|середнє|важке|легке|середнє|важке|легке|середнє|важке| |--------------+-----+-------+-----+-----+-------+-----+-----+-------+-----| |Фільтрувальний|1,5 -|0,7 - |0,3 -|1,0 -|0,3 - |0,3 -|0,7 -| 0,3 - |0,2 -| |протигаз + ІЗО| 2 | 1,0 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 0,4 | 1,0 | 0,6 | 0,3 | ----------------------------------------------------------------------------
Таблиця 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ЗІЗ | Гранично допустимий час перебування особового складу у ЗІЗ при швидкості вітру 2 м/с, що | | | регламентується тепловим станом організму для виключення можливого загального переохолодження, год. | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Температура повітря, град.C | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | від -40 | від -30 | від -20 | від -10 | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Ступінь фізичного навантаження | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------| | |легке|середнє| важке |легке|середнє| важке |легке|середнє |важке |легке|середнє |важке | |--------------+-----+-------+---------------+-----+-------+---------------+-----+---------------+-----+---------------| |Фільтрувальний| 0,5 | 0,7 | 1,5 | 0,6 | 1,2 | 3,0 | 0,8 |Не | 2,8 |Не | |протигаз + | | | | | | | |регламентується| |регламентується| |зимова форма | | | | | | | | | | | |одягу + | | | | | | | | | | | |захисні | | | | | | | | | | | |панчохи і | | | | | | | | | | | |рукавички | | | | | | | | | | | |--------------+-----+-------+---------------+-----+-------+---------------+-----+-------------------------------------| |Фільтрувальний| 0,6 | 1,5 | 4,0 | 0,8 | 4,0 |Не | 1,2 |Не регламентується | |протигаз + | | | | | |регламентується| | | |зимова форма | | | | | | | | | |одягу | | | | | | | | | |--------------+-----+-------+---------------+-----+-----------------------+-----+-------------------------------------| |Фільтрувальний| 1,0 | 7,0 |Не | 1,7 |Не регламентується | 2,8 |Не регламентується | |протигаз + ІЗО| | |регламентується| | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 4
------------------------------------------------------------------ | ЗІЗ | Гранично допустимий час перебування | | | особового складу при використанні ІЗІЗОД, | | | год. | | |-------------------------------------------| | | Ступінь фізичного навантаження | | |-------------------------------------------| | | легке | середнє | важке | |--------------------+-------------+---------------+-------------| |ІЗІЗОД | 3 | 1,25 | 0,66 | |--------------------+-------------+---------------+-------------| |ІЗІЗОД + ІЗО | 3 | 1 | 0,5 | ------------------------------------------------------------------
3.13. Кількість перерв у динаміці змін та їх періодичність
визначається кількістю випадків погіршення працездатності.
Тривалість перерв складає 10 - 15 хвилин. При важкому фізичному
навантаженні відпочинок під час перерв пасивний.
3.14. Режим роботи особового складу включає загальний час
роботи в ЗІЗ, тривалість робочих циклів і перерв на відпочинок
залежно від конкретних видів діяльності і різних метеоумов,
визначено у таблиці 5.
Таблиця 5. Тривалість роботи у фільтрувальному протигазі і
формі одягу, залежно від температури повітря
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Ступінь | Температура повітря, #C | | фізичного |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |навантаження| від -30 до -10 | від -10 до +10 | від +10 до +23 | від +24 до +29 | від +30 до +35 | | |---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------| | |Загальний| Робота/ |Загальний| Робота/ |Загальний| Робота/ |Загальний| Робота/ |Загальний| Робота/ | | | час |відпочинок,| час |відпочинок,| час |відпочинок,| час |відпочинок,| час |відпочинок,| | | роботи, | хв. | роботи, | хв. | роботи, | хв. | роботи, | хв. | роботи, | хв. | | | год. | | год. | | | | | | год. | | |------------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------| |1. Легке | До 4 | 50/10 | До 6 | 50/10 | До 8 | 50/10 | До 6 | 30/15 | до 4 | 30/20 | |------------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------| |2. Середнє | До 3,5 | 40/10 | До 6 | 40/10 | До 8 | 40/10 | До 4 | 30/15 | До 2 | 13/15 | |------------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------| |3. Важке | До 3 | 40/10 | До 4 | 30/10 | До 4 | 30/10 | До 3 | 20/15 | До 1 | 8/15 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.15. Відпочинок рятувальників під час перерв при низьких
температурах необхідно проводити в теплому приміщенні, а при
температурі повітря більш ніж 25 град.C - у прохолодному
приміщенні або у тіні.
3.16. Для осіб віком понад 50 років, що залучаються (при
необхідності) до проведення робіт, рекомендується зменшити
гранично допустимий час робіт у ЗІЗ при середньому і важкому
фізичному навантаженні на 30%.
3.17. Корекція гранично допустимого часу роботи у ЗІЗ у віці
від 30 до 50 років при плюсових температурах здійснюється
відповідно до коригуючих коефіцієнтів (таблиця 6).
Таблиця 6. Коригуючі коефіцієнти гранично допустимого часу
роботи у ЗІЗ для осіб різного віку
------------------------------------------------------------------ | Стан | Ступінь |Фізична працездатність осіб різного | | теплообміну | фізичного | віку | |організму із |навантаження | (коригуючий коефіцієнт) | | зовнішнім | |------------------------------------| |середовищем | | 18 - 25 |26 - 35 |36 - 45 |46 - 50 | | | | років | років | років | років | |-------------+-------------+---------+--------+--------+--------| |Оптимальний |Легке | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |(температура |-------------+---------+--------+--------+--------| |повітря до |Середнє | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | |26 град.C) |-------------+---------+--------+--------+--------| | |Важке | 1,0 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | |-------------+-------------+---------+--------+--------+--------| |Допустимий |Легке | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |(температура |-------------+---------+--------+--------+--------| |повітря від |Середнє | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | |26 до |-------------+---------+--------+--------+--------| |35 град.C) |Важке | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | |----------------------------------------------------------------| |Примітка: коригуючий коефіцієнт помножується на гранично | |допустимий час роботи у ЗІЗ | ------------------------------------------------------------------
3.18. Після робочих змін слід надавати міжзмінний відпочинок.
Відпочинок повинен включати час для повноцінного сну (тривалістю
не менше 7 - 9 годин), особистих потреб і активного відпочинку.
Загальна тривалість міжзмінного відпочинку встановлюється з
урахуванням повного відновлення працездатності.
4. Рекомендації до вибору ЗІЗ
4.1. Забезпечення особового складу підрозділів
Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ЗІЗ здійснюється
відповідно до Положення про порядок забезпечення працівників
спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами
індивідуального захисту, затвердженого наказом Державного комітету
України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
від 24.03.2008 N 53 ( z0446-08 ), зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України 21 травня 2008 р. за N 446/15137, та Норм
табельної належності, витрат і термінів експлуатації
пожежно-рятувального, технологічного і гаражного обладнання,
інструменту, індивідуального озброєння, ремонтно-експлуатаційних
матеріалів підрозділів МНС, які затверджені наказом МНС від
07.02.2008 N 95.
4.2. Вибір типу і класу ЗІЗ здійснюється на підставі
висновків з оцінки обстановки залежно від виду забруднення
(зараження) та виду і тривалості виконання робіт.
4.3. Якщо склад шкідливих речовин у повітрі і їх концентрація
невідомі, а також коли паро- чи газоподібна шкідлива речовина не
має яскраво виявлених ідентифікаційних властивостей, таких як смак
або запах, застосовують ІЗІЗОД та ІЗО. За хімічним складом газоподібних речовин обирається марка
(тип) протигазового або комбінованого фільтру (патрона або
коробки) ІЗІЗОД, а також марка (тип) спеціального захисного одягу. Маркування та призначення протигазових фільтрів (коробок) до
промислових протигазів, які виготовляються згідно з
ГОСТ 12.4.122-83 "Система стандартов безопасности труда. Коробки
фильтрующе-поглощающие для промышленных противогазов. Технические
условия", наведено в таблиці 1 додатка 2. Типи, маркування та призначення протигазових та комбінованих
фільтрів ЗІЗОД, які виготовляються у країнах Євросоюзу, наведено в
таблиці 2 додатка 2.
4.4. При об'ємній частці кисню у повітрі не менше ніж 17% і
при відомому складі шкідливих домішок застосовують ФЗІЗОД і ФЗО.
4.5. При об'ємній частці кисню нижче 17%, при роботах у
важкодоступних місцях обмеженого об'єму (у цистернах, колодязях,
підвалах, трубопроводах тощо), а також при високих концентраціях
НХР застосовують ізолювальні ЗІЗОД та ІЗО.
5. Рекомендації до порядку використання ЗІЗ
5.1. Застосовуються лише ЗІЗ, які пройшли процедуру оцінки
відповідності та мають документи, передбачені Законом України "Про
підтвердження відповідності" ( 2406-14 ). З метою підтвердження
безпеки для здоров'я людини вони також повинні мати висновок
державної санітарно-епідеміологічної експертизи відповідно до
Порядку проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи
затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від
09.10.2000 N 247 ( z0004-01 ), зареєстрованим у Мін'юсті України
10 січня 2001 р. за N 4/5195.
5.2. ЗІЗ повинні мати маркування, що відповідає вимогам
ГОСТ 12.4.115-82 "Система стандартов безопасности труда. Средства
индивидуальной защиты работающих. Общие требования к маркировке",
а також національним стандартам, які гармонізовані з європейськими
та міжнародними стандартами. Забороняється придбання та
використання ЗІЗ без цього маркування.
5.3. Заборонено експлуатацію ЗІЗ, які знаходяться в
забрудненому, несправному стані або з простроченими строками
періодичних випробувань, що проводяться відповідно до інструкцій з
їх експлуатації.
5.4. Усі види ЗІЗ (крім чергових) видаються особовому складу
в індивідуальне користування. Видача ЗІЗ у користування здійснюється відповідно до
антропометричних даних або за рекомендаціями виробника після
випробувань на придатність до використання за призначенням.
5.5. Випробування ЗІЗ здійснюється у встановленому порядку,
завчасно, до виконання робіт.
5.6. Несправні ЗІЗ повинні бути вилучені з експлуатації і
передані на ремонт або знищення у встановленому порядку.
5.7. Порядок використання ЗІЗ повинен відповідати нормативним
документам, що визначають порядок і умови їх використання.
5.8. Використання ЗІЗ під час ліквідації РА та виконання
інших заходів, пов'язаних з можливим опроміненням, повинно
здійснюватись із дотриманням вимог Державних санітарних правил
"Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки
України", затверджених наказом МОЗ України від 02.02.2005 N 54
( z0552-05, za552-05 ), зареєстрованим в Міністерстві юстиції
України 20 травня 2005 р. за N 552/10832, Державних гігієнічних
нормативів "Норми радіаційної безпеки України" (НРБУ-97), введених
в дію постановою Головного державного санітарного лікаря України
від 01.12.97 N 62 ( v0062282-97 ), значень гігієнічних нормативів
"Норми радіаційної безпеки України, доповнення: Радіаційний захист
від джерел потенційного опромінення" (НРБУ-97/Д-2000), введених в
дію постановою Головного державного санітарного лікаря України від
12.07.2000 N 116 ( v0116488-00 ), Інструкції про організацію
індивідуального дозиметричного контролю в органах управління та
підрозділах МНС, затвердженої наказом МНС України 21.02.2007 N 85
( v0085666-07 ).
5.9. У разі виявлення під час робіт несправності
(пошкодження) ЗІЗ, особа, що виявила несправність (пошкодження),
зобов'язана негайно доповісти керівнику робіт (старшому групи) і
покинути зону забруднення для заміни ЗІЗ.
5.10. Під час виконання робіт в ІЗО при сухій жаркій погоді
доцільно застосовувати охолоджуючі накидки (екрани) з бавовняної
тканини, які одягаються поверх ІЗО та періодично зволожуються
(обливаються) прохолодною водою. Використання охолоджуючих накидок
(екранів) дозволяє збільшити час перебування особового складу у
ЗІЗ у 2 рази. Періодичність зволоження накидок (екранів) залежно від
температури повітря наведено у таблиці 7.
Таблиця 7
------------------------------------------------------------------ | Температура повітря, | Періодичність зволожування накидок | | град.C | (екранів), разів/годин роботи | |-----------------------+----------------------------------------| | від 15 до 20 | 1/4 | |-----------------------+----------------------------------------| | від 21 до 25 | 1/3 | |-----------------------+----------------------------------------| | від 25 до 30 | 1/2 | |-----------------------+----------------------------------------| | від 30 | 1/1 | |----------------------------------------------------------------| |Примітка: зволоження (облив) накидок (екранів) здійснюється | |протягом трьох хвилин. | ------------------------------------------------------------------
6. Рекомендації до медичного

забезпечення робіт у ЗІЗ
6.1. Відповідно до Положення про Медичну службу МНС України,
затвердженого наказом МНС від 17.06.2008 N 464 ( z0787-08 ),
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2008 р. за
N 787/15478, організація і проведення заходів з медичного
забезпечення особового складу підрозділів Оперативно-рятувальної
служби цивільного захисту МНС України під час виконання робіт у
ЗІЗ покладається на Медичну службу МНС України.
6.2. До робіт у ЗІЗ допускаються особи, не молодші 18 років,
що пройшли медичний огляд та не мають медичних протипоказань.
6.3. Організація та проведення медичних оглядів особового
складу Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту
здійснюється відповідно до Порядку проведення медичних оглядів
працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства
охорони здоров'я від 21.05.2007 N 246 ( z0846-07 ), зареєстрованим
в Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 року за N 846/14113.
6.4. У ході робіт у зонах радіаційного та хімічного
забруднення організовується медичне спостереження за станом
здоров'я особового складу. Під час проведення робіт у ЗІЗ у
перервах для відпочинку і після змін проводяться опитування про
самопочуття, візуальний контроль за зовнішнім виглядом особового
складу. Дані щодо зазначеного спостереження фіксуються у журналі
спостереження за станом здоров'я особового складу
Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту під час виконання
робіт у ЗІЗ і підтверджуються особистими підписами осіб, які
здійснювали спостереження. У разі підозри щодо погіршення стану
здоров'я, особовий склад відстороняється від робіт у ЗІЗ та
направляється для обстеження в лікувально-профілактичні заклади.
6.5. Медичною службою МНС України, у разі необхідності,
організовується і проводиться медико-психологічна реабілітація
особового складу, який брав участь у ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій.
7. Рекомендації до підготовки особового складу,

що залучається до виконання робіт у ЗІЗ
7.1. Для виконання робіт у ЗІЗ залучається особовий склад, що
пройшов відповідну професійну підготовку.
7.2. Організація та проведення професійної підготовки
особового складу Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту
здійснюється відповідно до діючих керівних документів МНС України.
7.3 Організація підготовки особового складу підрозділів
Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту до дій в умовах
радіаційного та хімічного забруднення здійснюється з використанням
Методичних рекомендації "Порядок виконання нормативів з
радіаційного та хімічного захисту особовим складом органів
управління та підрозділів МНС", затверджених наказом МНС від
15.10.2008 N 741.
8. Рекомендації до проведення контролю

за виконанням робіт у ЗІЗ
Контроль за виконанням робіт у ЗІЗ здійснюється керівником
підрозділу (відповідальним за організацію та проведення робіт), а
також спеціалістом з радіаційного і хімічного захисту. Контроль на місці проведення робіт здійснюється як мінімум
один раз щозміни.
9. Перелік нормативно-правових актів

та нормативних документів
Методичні рекомендації розроблено з урахуванням наступних
законодавчих та нормативно-правових актів: Закон України "Про аварійно-рятувальні служби" ( 1281-14 ); Закон України "Про використання ядерної енергії та радіаційну
безпеку" ( 39/95-ВР ); Закон України "Про охорону праці" ( 2694-12 ); постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 року
N 761 ( 761-2008-п ) "Про затвердження Технічного регламенту
засобів індивідуального захисту"; ДСТУ 4933:2008 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Техногенні
надзвичайні ситуації. Терміни та визначення основних понять; ГОСТ 12.4.011-89 "Средства индивидуальной защиты работающих.
Общие требования и классификация"; ГОСТ 12.4.115-82 "Система стандартов безопасности труда.
Средства индивидуальной защиты работающих. Общие требования к
маркировке"; постанова Головного державного санітарного лікаря України від
01.12.97 N 62 ( v0062282-97 ) "Про введення в дію Державних
гігієнічних нормативів "Норми радіаційної безпеки України"
(НРБУ-97); постанова Головного державного санітарного лікаря України від
12.07.2000 N 116 ( v0116488-00 ) "Про затвердження значень
гігієнічних нормативів "Норми радіаційної безпеки України,
доповнення: Радіаційний захист від джерел потенційного
опромінення" (НРБУ-97/Д-2000); наказ Державного комітету України з промислової безпеки,
охорони праці та гірничого нагляду від 28.12.2007 N 331
( z0285-08, za285-08 ) "Про затвердження Правил вибору та
застосування засобів індивідуального захисту органів дихання",
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 4 квітня 2008 р. за
N 285/14976; наказ Державного комітету України з промислової безпеки,
охорони праці та гірничого нагляду від 24.03.2008 N 53
( z0446-08 ) "Про затвердження Положення про порядок забезпечення
працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими
засобами індивідуального захисту", зареєстрований в Міністерстві
юстиції України 21 травня 2008 р. за N 446/15137; наказ Міністерства охорони здоров'я від 02.02.2005 N 54
( z0552-05, za552-05 ) "Про затвердження державних санітарних
правил "Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки
України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 травня
2005 р. за N 552/10832; наказ Міністерства охорони здоров'я від 21.05.2007 N 246
( z0846-07 ) "Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів
працівників певних категорій", зареєстрований в Міністерстві
юстиції України 23 липня 2007 року за N 846/14113; наказ МНС від 21.02.2007 N 85 ( v0085666-07 ) "Про
затвердження Інструкції про організацію індивідуального
дозиметричного контролю в органах управління та підрозділах МНС"; наказ МНС від 13.10.2008 N 733 "Про затвердження Рекомендацій
щодо захисту особового складу підрозділів Оперативно-рятувальної
служби цивільного захисту МНС України під час гасіння пожеж та
ліквідації наслідків аварій за наявності небезпечних хімічних
речовин (аміак, хлор, азотна, сірчана, соляна та фосфорна
кислоти)"; наказ МНС від 27.01.2009 N 56 "Про затвердження Методичних
рекомендацій з охорони праці при виконанні робіт під час
ліквідації надзвичайних ситуацій, пов'язаних з транспортуванням
шкідливих, вибухонебезпечних, легкозаймистих речовин".

Додаток 1

до підпункту 3.12 Методичних

рекомендацій щодо режимів

робіт особового складу

підрозділів

Оперативно-рятувальної

служби цивільного захисту

у засобах індивідуального

захисту у зонах хімічного

та радіоактивного

забруднення

ПРИБЛИЗНИЙ ПЕРЕЛІК РОБІТ

за ступенями фізичного навантаження

------------------------------------------------------------------------ | Легке | Середнє | Важке | |-------------+-------------------------+------------------------------| |Виконання |Вантажно-розвантажувальні|Монтаж та демонтаж крупних | |заходів з |роботи за допомогою машин|вузлів технологічного | |радіаційного |і механізмів |обладнання під час проведення | |та хімічного | |робіт у ЗІЗ | |контролю | | | |-------------+-------------------------+------------------------------| |Проведення |Проведення радіаційної і |Гасіння пожеж, проведення | |радіаційної і|хімічної розвідки у |аварійно(пошуково)-рятувальних| |хімічної |пішому порядку |та аварійно-відновлювальних | |розвідки на | |робіт | |техніці | | | |-------------+-------------------------+------------------------------| |Спостереження|Приготування розчинів для|Установка аварійних накладок | |за |проведення знезараження |(бандажів), хомутів, заглушок | |радіаційною і|(спеціальної обробки) |у місцях прориву ємностей і | |хімічною | |трубопроводів | |обстановкою | | | |за допомогою | | | |приладів | | | |-------------+-------------------------+------------------------------| |Технічний |Проведення робіт зі |Розбирання завалів | |огляд |знезараження (дегазація, | | |обладнання |дезактивація, | | | |демеркуризація тощо) | | |-------------+-------------------------+------------------------------| | | |Перекачування рідин за | | | |допомогою ручних насосів | |-------------+-------------------------+------------------------------| | | |Піднімання по сходах | ------------------------------------------------------------------------

Додаток 2

до підпункту 3.12 Методичних

рекомендацій щодо режимів

робіт особового складу

підрозділів

Оперативно-рятувальної

служби цивільного захисту

у засобах індивідуального

захисту у зонах хімічного

та радіоактивного

забруднення

Таблиця 1. Маркування та призначення протигазових фільтрів
(коробок) до промислових протигазів, які виготовляються за
ГОСТ 12.4.122-83 "Система стандартов безопасности труда. Коробки
фильтрующе-поглощающие для промышленных противогазов. Технические
условия"
------------------------------------------------------------------ |Марка | Кодовий колір |Шкідливі речовини, від яких | | | | забезпечується захист | |------+----------------------------+----------------------------| | А |Коричневий |Пари органічних та | | | |галоідоорганічних з'єднань | | | |(бензин, гас, ацетон, бензол| | | |толуол, ксилол, сірковуглець| | | |спирти, ефіри анілін, | | | |нітроз'єднання бензолу і | | | |його гомологів, | | | |тетраетилсвинець, фосфор - | | | |і хлорорганічні | | | |отрутохімікати | | |----------------------------+----------------------------| | |Коричневий з білою смугою |Те саме, а також пил, дим, | | | |туман | |------+----------------------------+----------------------------| | В |Жовтий |Кислі гази й пари (сірчистий| | | |ангідрид, хлор, сірководень,| | | |синильна кислота, окисли | | | |азоту, хлорводень, фосген, | | | |фосфор- і хлорорганічні | | | |отрутохімікати) | | |----------------------------+----------------------------| | |Жовтий з білою смугою |Те саме, а також пил, дим, | | | |туман | |------+----------------------------+----------------------------| | Г |Двоколірний: чорний з жовтою|Пари ртуті, а також | | |смугою |ртутноорганічні речовини і | | | |хлор, але з меншим часом | | | |захисної дії, ніж марки А і | | | |В | | |----------------------------+----------------------------| | |Те саме з білою вертикальною|Те саме, а також пил, дим, | | |смугою |туман | |------+----------------------------+----------------------------| | Е |Чорний |Арсин, фосфін, а також кислі| | | |гази й пари органічних | | | |речовин, але з меншим | | | |строком захисту, ніж А і В | | |----------------------------+----------------------------| | |Чорний з білою смугою |Те саме, | | | |а також пил, дим, туман | |------+----------------------------+----------------------------| | КД |Сірий |Аміак, сірководень, а також | | | |пари органічних речовин, але| | | |з меншим часом захисної дії,| | | |ніж А і В | | |----------------------------+----------------------------| | |Сірий з білою смугою |Те саме, а також пил, дим, | | | |туман | |------+----------------------------+----------------------------| | К |Ясно-зелений |Аміак, пил, дим, туман | |------+----------------------------+----------------------------| | СО |Білий |Оксид вуглецю (СО) | |------+----------------------------+----------------------------| | М |Червоний |Оксид вуглецю (СО) і супутні| | | |йому в невеликих | | | |концентраціях пари | | | |органічних речовин, кислі | | | |гази, аміак, арсин, фосфін | | |----------------------------+----------------------------| | |Червоний з білою смугою |Те саме, а також пил, дим, | | | |туман | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 2. Типи, маркування та призначення протигазових та
комбінованих фільтрів, які виготовляються у країнах Євросоюзу
------------------------------------------------------------------ | Тип | Кодовий колір | Шкідливі речовини, від | | | | яких забезпечується | | | | захист | |--------------+------------------------+------------------------| | Р |Білий |Аерозолі (пил, дим, | | | |туман), бактерії й | | | |віруси | |--------------+------------------------+------------------------| | А |Коричневий |Органічні пари й гази з | | | |температурою кипіння | | | |> 65 град.C | |--------------+------------------------+------------------------| | В |Сірий |Неорганічні гази (хлор, | | | |фтор, бром, сірководень | | | |сірковуглець, хлорціан, | | | |галогени), крім СО | |--------------+------------------------+------------------------| | Е |Жовтий |Кислі гази й пари | | | |азотної кислоти | |--------------+------------------------+------------------------| | К |Зелений |Аміак і аміни | |--------------+------------------------+------------------------| | NO-P3 |Синьо-білий |Оксиди азоту й | | | |аерозолі (пил, дим, | | | |туман) | |--------------+------------------------+------------------------| | Hg-P3 |Червоно-білий |Ртуть і аерозолі (пил, | | | |дим, туман) | |--------------+------------------------+------------------------| | АХ |Коричневий |Органічні пари з | | | |температурою кипіння | | | |< 65 град.C | |--------------+------------------------+------------------------| | SX |Фіолетовий |Від спеціальних речовин | |--------------+------------------------+------------------------| | АВЕК-Р |Багатоколірний: |Пари розчинників, хлор, | | |коричневий, сірий, |двоокис сірки, аміак і | | |жовтий, зелений, білий |аерозолі (пил, дим, | | | |туман) | |--------------+------------------------+------------------------| | А-Р |Двоколірний: коричневий,|Пари й гази, як А, й | | |білий |аерозолі (пил, дим, | | | |туман) | |--------------+------------------------+------------------------| | В-Р |Двоколірний: сірий, |Гази, як В, і аерозолі | | |білий |(пил дим, туман), | | | |захищає також від тих | | | |самих газів, що А та Е | |--------------+------------------------+------------------------| | Е-Р |Двоколірний: жовтий, |Гази, як Е, і аерозолі | | |білий |(пил дим, туман) | |--------------+------------------------+------------------------| | К-Р |Двоколірний: зелений, |Аміак, аміни й аерозолі | | |білий |(пил, дим, туман) | |--------------+------------------------+------------------------| | АХ-Р |Двоколірний: коричневий,|Пари органічних | | |білий |розчинників з | | | |температурою кипіння | | | |нижче 65 град.C і | | | |аерозолі (пил, дим, | | | |туман) | |--------------+------------------------+------------------------| |Reaktor Hg-P3 |Триколірний: |Йод радіоактивний, | | |жовтогарячий, червоний, |метилйодид | | |білий |радіоактивний і | | | |радіоактивні частки, а | | | |також органічні сполуки | | | |ртуті, пари ртуті й | | | |аерозолі (пил, дим, | | | |туман) | ------------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: