open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.05.2015  № 549

Про фінансування міжнародних наукових заходів у 2015 році

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити розподіл коштів, передбачених для фінансування у 2015 році міжнародних наукових заходів, що додаються.

2. Управлінню міжнародного співробітництва та європейської інтеграції (Новосад Г.І.) забезпечити укладення договорів про фінансування у 2015 році міжнародних наукових заходів.

3. Департаменту економіки та фінансування (Даниленко С.В.) забезпечити у 2015 році фінансування міжнародних наукових заходів в обсязі 1000,0 тис. грн. (один мільйон гривен) за рахунок бюджетних коштів за програмою КПКВ 2201380 "Виконання зобов'язань України у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва", згідно з додатком.

4. Управлінню бухгалтерського обліку та звітності (Шарманська С.О.) забезпечити перерахування бюджетних коштів виконавцям робіт відповідно до укладених договорів.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Стріху М.В.

Міністр

С. Квіт


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки
19.05.2015  № 549

РОЗПОДІЛ
коштів, передбачених для фінансування у 2015 році міжнародних наукових заходів

№ п/п

Назва заходу

Виконавець

Строк виконання

Обсяг фінансування , тис. грн.

1.

Українсько-німецький форум
"Освіта, наука, інновації в університетах: актуальні виклики"

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Березень

76,0

2.

Міжнародна конференція
"Проблеми енергозбереження та шляхи їх вирішення"

Національний технічний університет "ХПІ"

Квітень

25,0

3.

V Міжнародна науково-практична конференція
"Аркасівські читання: Україна в контексті
історичного розвитку Східної Європи"

Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського

Квітень

10,0

4.

IV Міжнародна науково-практична конференція
"Єврейське населення Півдня України в роки ШОА
(Історичні мідраші Північного Причорномор'я)"

Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського

Квітень

10,0

5.

Міжнародна конференція
"Астрономія та фізика космосу в Київському університеті"

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Травень

6,0

6.

XV Міжнародна конференція з фізики і технологій тонких плівок і наносистем

Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника

Травень

45,0

7.

V Міжнародна науково-технічна конференція
"Актуальні проблеми прикладної механіки і міцності конструкцій"

Запорізький національний університет

Травень

25,0

8.

V Міжнародна конференція "Теоретичні і експериментальні дослідження в технологіях сучасного матеріалознавства та машинобудування"

Луцький національний технічний університет

Травень

15,0

9.

XVI Міжнародна науково-практична конференція
"Ідеї академіка В.І. Вернадського та проблеми сталого розвитку регіонів"

Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського

Травень

10,0

10.

VII Міжнародна Антарктична конференція
"Антарктичні дослідження: нові горизонти та пріоритети"

Національний антарктичний
науковий центр

Травень

30,0

11.

75 Міжнародна науково-практична конференція
"Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту"

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна

Травень

16,0

12.

Міжнародна науково-практична конференція
"Сучасні тенденції розвитку аграрного,
земельного та екологічного права"

Національний університет біоресурсів та природокористування

Травень

20,0

13.

Міжнародна науково-практична конференція
"Карантин та інтегрований захист рослин.
Перспективи розвитку в XXI столітті"

Національний університет біоресурсів та природокористування

Травень

25,0

14.

Міжнародна конференція "Металургія - 2015"

Національна металургійна академія України

Травень

15,0

15.

X Міжнародна наукова конференція "Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту"

Національний технічний  університет "Київський політехнічний інститут"

Травень

20,0

16.

XV міжнародна наукова конференція ім. проф. Т.А. Таран "Інтелектуальний аналіз інформації"

Національний технічний  університет "Київський політехнічний інститут"

Травень

20,0

17.

Міжнародна  наукова конференція
"Від "Великої вітчизняної" до Другої світової війни"

Науково-дослідний інститут українознавства

Травень

10,0

18.

XXXXIII Міжнародна науково-практична конференція
"Застосування лазерів у медицині та біології"

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна

Травень

25,0

19.

Міжнародна наукова конференція "Мікробні біотехнології"

Одеський національний університет
ім. І.І. Мечникова

Червень

25,0

20.

VII Міжнародна науково-практична конференція
"Сучасні порти – проблеми та рішення"

Одеський національний морський університет

Червень

15,0

21.

Міжнародна науково-практична конференція
"Біологічно активні продукти бджільництва: актуальні питання одержання, переробки, використання"

Національний університет біоресурсів та природокористування

Червень

15,0

22.

IX Міжнародна науково-практична конференція
"Ольвійський форум-2015: стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі"

Чорноморський державний університет ім. П. Могили

Червень

15,0

23.

X Міжнародна науково-практична конференція
"Математичне та імітаційне моделювання систем. МОДС"2015"

Чернігівський національний технологічний університет

Червень

16,0

24.

XII Міжнародна науково-технічна конференція "Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку"

Донбаська державна машинобудівна академія

Червень

10,0

25.

XX Міжнародна конференція
"Квантові системи у хімії, фізиці та біології"

Одеський державний екологічний університет

Серпень

20,0

26.

5-й Українсько-німецький симпозіум з фізики і хімії наноструктур та нанобіотехнологій

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Вересень

50,0

27.

Міжнародна конференція
"Силова електроніка та енергоефективність"

Національний технічний університет "ХПІ"

Вересень

35,0

28.

Міжнародна наукова конференція
"Ужгородські ентомологічні читання"

Ужгородський національний університет

Вересень

14,0

29.

XX Міжнародний семінар з фізики та хімії твердого тіла

Львівський національний університет ім. І. Франка

Вересень

10,0

30.

X Міжнародна науково-практична конференція
"Управління проектами: стан та перспективи"

Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова

Вересень

10,0

31.

IV Міжнародна науково-технічна конференція
"Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування"

Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя

Вересень

10,0

32.

Міжнародна науково-технічна конференція
"Моделювання та оптимізація композитів"

Одеська державна академія будівництва та архітектури

Вересень

10,0

33.

Міжнародна науково-технічна конференція
"Вода 2015 - сучасні проблеми водо забезпечення та водовідведення"

Одеська державна академія будівництва та архітектури

Вересень

10,0

34.

IV Міжнародна науково-практична конференція
"Україна-Болгарія-Європейський Союз: сучасний стан та перспективи"

Херсонський національний технічний

університет

Вересень

10,0

35.

Всеукраїнська науково-методична конференція
"Горизонт 2020: Крок за кроком"

Державний вищий навчальний заклад "Національний гірничий університет"

Вересень

10,0

36.

XII Міжнародна наукова конференція "Кореляційна оптика 2015"

Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича

Вересень

35,0

37.

Міжнародна щорічна конференція
"Програма ЄС "Горизонт 2020", навчання для Національних контактних пунктів країн Східного партнерства
(2015 Annual Conference: Horizon 2020 ЕаР NCPs training)

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Жовтень

70,0

38.

Міжнародна наукова конференція
"Фундаментальне значення і прикладна роль геологічної освіти і науки"

Львівський  національний університет ім.  І. Франка

Жовтень

15,0

39.

Міжнародна науково-практична конференція
Асоціації українських германістів "Переклад і міжкультурна комунікація"

Львівський  національний університет ім.  І. Франка

Жовтень

10,0

40.

Міжнародна науково-практична конференція
"Новітні технології в автомобілебудівництві та транспорті"

Харківський національний автомобільно-дорожній  університет

Жовтень

12,0

41.

Міжнародна науково-практична конференція "GRANT-2015"

Державний фонд фундаментальних досліджень

Жовтень

30,0

42.

VI Міжнародна науково-технічна конференція
"Інновації в суднобудуванні та океанотехніці"

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Жовтень

15,0

43.

III Міжнародна науково-практична конференція
"Проблеми та перспективи розвитку енергетики, електротехнологій та автоматики в АПК"

Національний університет біоресурсів та природокористування

Жовтень

15,0

44.

III Міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених
"Відновлювальна енергетика, новітні автоматизовані електротехнології в біотехнічних системах АПК"

Національний університет біоресурсів та природокористування

Жовтень

15,0

45.

Міжнародна наукова конференція
"Надійність та безпека технологічного обладнання "

Національна металургійна академія України

Жовтень

20,0

46.

Міжнародна наукова конференція "HigtMatTech, 2015"

Національний технічний  університет "Київський політехнічний інститут"

Жовтень

20,0

47.

Міжнародна наукова конференція
"Ніжинська вища школа: історія і сучасність (1820-2015)"

Ніжинський державний університет
ім. М. Гоголя

Жовтень

5,0

48.

XIII міжнародна науково-практична конференція
"Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем"

Національний технічний  університет "Київський політехнічний інститут"

.Листопад

20,0

49.

V Міжнародна науково-технічна конференція
"Нафтогазова енергетика-2015"

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Грудень

30,0


ВСЬОГО1000,0

Заступник начальника
управління міжнародного
співробітництва
та європейської інтеграції –
начальник відділу міжнародного
науково-технічного
співробітництва

С.С. Шаповал

{Текст взято з сайту Міністерства освіти і науки http://www.old.mon.gov.ua}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: