open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Н А К А З
02.12.2009 N 549

Про припинення діяльності

ДВАТ "Трест Донецьквуглебуд"

Відповідно до Цивільного ( 435-15 ) та Господарського
кодексів України ( 436-15 ), законів України "Про управління
об'єктами державної власності" ( 185-16 ), "Про акціонерні
товариства" ( 514-17 ), "Про державну реєстрацію юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців" ( 755-15 ), враховуючи звернення
ДВАТ "Трест Донецьквуглебуд" (листи від 03.08.2009 N 01/136 та від
17.08.2009 N 01/174) і ДВАТ "Трест Донецькшахтобуд"
(лист від 03.08.2009 N 01/01-531), Н А К А З У Ю:
1. Припинити діяльність Державного відкритого акціонерного
товариства "Трест Донецьквуглебуд" (далі - ДВАТ "Трест
Донецьквуглебуд") шляхом реорганізації - приєднання до Державного
відкритого акціонерного товариства "Трест Донецькшахтобуд"
(далі - ДВАТ "Трест Донецькшахтобуд").
2. Утворити комісію з припинення діяльності ДВАТ "Трест
Донецьквуглебуд" у складі: Куринський В.І. - начальник Шахтоспецмонтажного управління
ДВАТ "Трест Донецьквуглебуд", голова комісії (ідентифікаційний код
N (...)); Вороніна І.Г. - головний бухгалтер ДВАТ "Трест
Донецькшахтобуд" (ідентифікаційний код N (...)); Погорєлов Ю.Л. - головний механік ДВАТ "Трест
Донецькшахтобуд" (ідентифікаційний код N (...)); Ільченко О.В. - головний бухгалтер ДВАТ "Трест
Донецьквуглебуд" (ідентифікаційний код N (...)); Антонов М.Ф. - начальник Шахтобудівельного управління N 3
ДВАТ "Трест Донецьквуглебуд" (ідентифікаційний код N (...)).
3. Голові комісії з припинення Куринському В.І.
3.1. У встановленому порядку забезпечити опублікування в
спеціальному додатку до газети "Урядовий кур'єр" та/або в
офіційному друкованому виданні органу державної влади або органу
місцевого самоврядування за місцем знаходження підприємства
інформації про припинення діяльності ДВАТ "Трест Донецьквуглебуд",
порядок та термін заяви претензій кредиторами до юридичної особи у
процесі виділу, наявних (відомих) кредиторів повідомити
персонально у письмовій формі.
3.2. Встановити строки для заяви вимог кредиторами протягом
двох місяців з дня публікації повідомлення про виділ.
3.3. У триденний термін після підписання наказу повідомити
відповідного державного реєстратора про прийняте рішення щодо
припинення діяльності юридичної особи та подати йому в
установленому законодавством порядку необхідні документи для
внесення до Єдиного державного реєстру відповідних записів.
3.4. Здійснити інвентаризацію майна ДВАТ "Трест
Донецьквуглебуд" станом на 01.02.2010 і за її результатами скласти
передавальний баланс (акт), який в строк до 25.02.2010, але не
раніше закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами, з
висновками комісії подати Мінвуглепрому на затвердження.
3.5. Забезпечити в установленому порядку та терміни подання
Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку інформації
відповідно до Положення про надання особливої інформації
відкритими акціонерними товариствами та підприємствами -
емітентами облігацій, затвердженого рішенням Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку України від 10.02.2000 N 5
( z0108-00 ).
3.6. У встановленому порядку попередити працівників
ДВАТ "Трест Донецьквуглебуд" про припинення діяльності товариства
і забезпечити дотримання їх соціально-правових гарантій у порядку,
визначеному чинним законодавством.
3.7. Здійснити всі інші передбачені чинним законодавством
заходи, пов'язані з виданням цього наказу.
3.8. Не пізніше двох робочих днів від дати завершення
процедури припинення діяльності, яка передбачена законом,
забезпечити подання державному реєстратору документів, необхідних
для здійснення державної реєстрації припинення діяльності
ДВАТ "Трест Донецьквуглебуд".
3.9. Припинення діяльності ДВАТ "Трест Донецьквуглебуд"
здійснити впродовж чотирьох місяців від дати реєстрації цього
наказу.
3.10. Двічі на місяць надавати Управлінню майнових відносин
та тендерних закупівель Мінвуглепрому інформацію про стан
виконання цього наказу.
3.11. Після завершення процедури припинення діяльності
ДВАТ "Трест Донецьквуглебуд" надати Управління майнових відносин
та тендерних закупівель Мінвуглепрому довідку про вилучення
підприємства з Єдиного державного реєстру підприємств та
організацій України.
4. Після виконання підпункту 3.4 пункту 3 наказу голові
комісії з припинення Куринському В.І. передати, а директору -
голові правління ДВАТ "Трест Донецькшахтобуд" Загорульку С.П.
прийняти на баланс товариства майно, майнові права та зобов'язання
ДВАТ "Трест Донецьквуглебуд" та за актами приймання-передачі
відповідно до затвердженого передавального балансу.
5. Директору - голові правління ДВАТ "Трест Донецькшахтобуд"
Загорульку С.П.:
5.1. Підготувати зміни до статуту ДВАТ "Трест
Донецькшахтобуд" та подати Мінвуглепрому на затвердження, після
чого забезпечити їх державну реєстрацію відповідно до чинного
законодавства.
5.2. Внести зміни до акта оцінки вартості майна товариства та
подати Мінвуглепрому на затвердження.
5.3. Підготувати та подати Мінвуглепрому на затвердження
зміни до проекту плану розміщення акцій товариства.
6. Установити, що ДВАТ "Трест Донецькшахтобуд" є
правонаступником усіх прав та обов'язків ДВАТ "Трест
Донецьквуглебуд", пов'язаних з його діяльністю.
7. Департаменту кадрової та соціальної політики Мінвуглепрому
у встановленому чинним законодавством порядку попередити
директора - голову правління ДВАТ "Трест "Донецьквуглебуд"
Ястремського Р.А. про його звільнення та розірвати з ним контракт
в установленому чинним законодавством порядку.
8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра - директора Департаменту контрольно-ревізійної роботи та
боротьби з корупцією Бундукова О.В.
Міністр В.Полтавець

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: