open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
21.09.2005 N 549

Про проведення Всеукраїнського конкурсу

наукових робіт студентів

З метою заохочення студентів педагогічних вищих навчальних
закладів до нових творчих здобутків, ознайомлення їх з новими
технологіями навчання дітей дошкільного та молодшого шкільного
віку Н А К А З У Ю:
1. Провести Всеукраїнський конкурс наукових робіт студентів
"Використання матеріалів дитячого періодичного видання у навчанні
дітей дошкільного і молодшого шкільного віку" (далі - конкурс)
двома турами: I тур - з 26 вересня 2005 року до 15 січня 2006 року
- у вищих навчальних закладах України; II тур - з 15 січня
до 15 лютого 2006 року - у базовому вищому навчальному закладі.
2. Затвердити склад Оргкомітету конкурсу.
3. Затвердити Положення про конкурс.
4. Визначити Національний педагогічний університет імені
М.П.Драгоманова базовим вищим навчальним закладом з проведення
II туру конкурсу.
5. Ректорам вищих навчальних закладів:
5.1. Забезпечити проведення I туру конкурсу в зазначений
термін та здійснити якісний відбір наукових робіт студентів для
участі у II турі конкурсу.
5.2. До 15 січня 2006 р. надіслати кращі наукові роботи
студентів-переможців І туру конкурсу до Науково-методичного центру
вищої освіти Міністерства освіти і науки України для участі
у II турі конкурсу.
6. Національному педагогічному університету
ім. М.П.Драгоманова (Андрущенко В.П.):
6.1. Забезпечити проведення II туру конкурсу відповідно до
Положення про конкурс.
6.2. Надіслати до вищих навчальних закладів запрошення
студентам та їхнім науковим керівникам, роботи яких за
результатами рецензування претендують на нагородження, для участі
у науково-практичній конференції.
6.3. Провести у квітні - травні 2006 р. Всеукраїнську
науково-практичну конференцію за підсумками конкурсу.
7. Ректорам вищих навчальних закладів відрядити до базового
вищого навчального закладу студентів та їхніх наукових керівників,
які запрошені конкурсною комісією для участі в заключній
науково-практичній конференції. Відрядження здійснюється за рахунок вищого навчального
закладу, в якому вони відповідно навчаються або працюють.
8. Департаменту вищої освіти (Болюбаш Я.Я.) разом із
Науково-методичним центром вищої освіти (Левківський К.М.):
8.1. Здійснити організаційне та науково-методичне
забезпечення проведення конкурсу;
8.2. Підбити підсумки конкурсу та довести їх до відома вищих
навчальних закладів.
9. Витрати на науково-методичне забезпечення, організацію та
проведення конкурсу, нагородження його переможців здійснюються за
рахунок коштів базового вищого навчального закладу, вищих
навчальних закладів, які беруть у ньому участь, та коштів з інших
джерел.
10. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
міністра Степка М.Ф.
Міністр С.М.Ніколаєнко

ПОЛОЖЕННЯ

про Всеукраїнський конкурс наукових

робіт студентів "Використання матеріалів

дитячого періодичного видання у навчанні

дітей дошкільного і молодшого шкільного віку"

1. Загальні засади
1.1. Всеукраїнський конкурс наукових робіт студентів
"Використання матеріалів дитячого періодичного видання у навчанні
дітей дошкільного і молодшого шкільного віку" (далі - конкурс)
проводиться з метою підвищення якості професійної підготовки
майбутнього вчителя та вихователя, активізації
навчально-пізнавальної діяльності студентів.
1.2. Конкурс оголошує Міністерство освіти і науки України
спільно з ТОВ ДМЖ "Познайка".
1.3. Завдання конкурсу полягає у: виявленні, відборі та
підтримці педагогічно обдарованої студентської молоді; розвитку та
реалізації професійних здібностей студентів вищих педагогічних
закладів освіти; збагаченні навчального процесу новими ідеями за
допомогою популярного дитячого видання; стимулюванні творчої
діяльності молодого педагога-дослідника і педагога-практика;
наданні кращим студентам можливості представити свої оригінальні
розробки занять, літературні твори, дидактичні ігри для дітей
дошкільного та молодшого шкільного віку на сторінках дитячого
журналу "Пізнайко", "Познайка" та "Posnayko".
1.4. У конкурсі можуть брати участь студенти всіх форм
навчання педагогічних вищих навчальних закладів III - IV рівнів
акредитації та класичних університетів України незалежно від форм
власності.
1.5. Конкурс проводиться двома турами: перший - з 26 вересня
2005 року до 15 січня 2006 року - у вищих навчальних закладах;
другий - з 15 січня 2006 до 15 лютого 2006 року - у базовому
вищому навчальному закладі.
2. Керівництво конкурсом
2.1. Загальне керівництво конкурсом здійснює Всеукраїнський
Оргкомітет, особистий склад якого затверджується наказом
Міністерства освіти і науки України.
2.2. Організаційне та науково-методичне керівництво конкурсом
здійснює Науково-методичний центр вищої освіти Міністерства освіти
і науки України.
2.3. Міністерство освіти і науки України визначає базовий
вищий навчальний заклад, в якому буде проводитися II тур конкурсу.
2.4. Для організації та проведення конкурсу в базовому вищому
навчальному закладі за наказом ректора відповідного закладу
створюється конкурсна комісія.
2.5. До складу конкурсної комісії входять провідні
науково-педагогічні працівники базового вищого навчального
закладу, представники інших навчальних закладів, наукових установ
тощо. Головою конкурсної комісії є ректор або проректор базового
вищого навчального закладу.
2.6. Конкурсна комісія базового вищого навчального закладу на
своїх засіданнях розглядає представлені роботи, визначає
переможців і подає звіт про проведення II туру конкурсу до
Науково-методичного центру вищої освіти Міністерства освіти і
науки України.
3. Вимоги до конкурсних робіт
3.1. На конкурс подаються студентські наукові роботи на одну
з тем:
1. "Сенсомоторний розвиток дошкільників при роботі з
матеріалами дитячого ігрового журналу "Пізнайко від 2 до 5".
2. "Використання журналу "Posnayko" у викладанні англійської
мови".
3. "Використання ігор з журналів "Пізнайко від 6 років",
"Познайка", "Posnayko" для розвитку процесів мислення у дітей
молодшого шкільного віку".
4. "Формування у дітей дошкільного віку основ
загальнолюдських і національних цінностей на основі матеріалів
дитячого журналу "Пізнайко від 2 до 5".
5. "Розвиток дитячої творчості при використанні матеріалів
дитячого періодичного видання "Пізнайко".
3.2. Для допомоги в написанні наукової роботи ТОВ ДМЖ
"Познайка" надає бібліотеці вищого навчального закладу підшивку
журналів за останні три роки.
3.3. На конкурс подаються зброшуровані оригінали наукових
робіт студентів, оформлені за вимогами державного стандарту (текст
роботи друкується через півтора інтервала, шрифтом N 14 до 40
рядків на сторінку). Обсяг конкурсної роботи не повинен
перевищувати 30 сторінок. Робота обов'язково повинна мати назву і
план. У науковій роботі ніде не вказується її автор та назва вищого
навчального закладу, в якому він навчається. Наукові роботи учасників конкурсу, які навчаються у базовому
вищому навчальному закладі, обов'язково повинні мати зовнішні
рецензії. Наукова робота виконується державною мовою.
3.4. До наукової роботи студента в окремому конверті
додаються: відомості про автора та наукового керівника, завірені
печаткою вищого навчального закладу, в якому навчається автор
(додаток 1); відгук наукового керівника.
3.5. У разі представлення наукових робіт з порушенням вимог
цього Положення, Всеукраїнський оргкомітет разом із конкурсною
комісією відхиляє такі роботи від участі у конкурсі та повертає
(обов'язково із зазначенням причин відхилення) до вищого
навчального закладу.
4. Порядок представлення

та розгляду робіт
4.1. Протягом І туру студенти, які бажають взяти участь у
конкурсі, подають свої наукові роботи на розгляд конкурсної
комісії вищого навчального закладу, в якому вони навчаються.
Конкурсна комісія створюється за наказом ректора вищого
навчального закладу. Конкурсна комісія вищого навчального закладу на своїх
засіданнях ухвалює рішення щодо визначення кращих наукових робіт
відкритим голосуванням більшістю голосів. Рішення конкурсної комісії оформляють відповідним протоколом
та підписують всі члени конкурсної комісії.
4.2. Конкурсна комісія вищого навчального закладу визначає
переможців І туру конкурсу та надсилає кращі наукові роботи із
супроводжуючими документами, передбаченими у п.3.3 цього
Положення, на адресу Науково-методичного центру вищої освіти
Міністерства освіти і науки України (04070, м. Київ,
вул. Сагайдачного, 37, відділ науки) для участі у II турі в
термін, що визначається наказом Міністерства освіти і науки
України. Дату відправки кращих наукових робіт до Науково-методичного
центру встановлюють за поштовим штемпелем. Науково-методичний центр вищої освіти Міністерства освіти і
науки України не бере на себе відповідальності за втрату чи
затримку конвертів з вини третьої сторони.
4.3. Науково-методичний центр вищої освіти Міністерства
освіти і науки України шифрує та згідно з протоколом передає
наукові роботи переможців І туру конкурсу на рецензування
конкурсній комісії базового вищого навчального закладу для участі
у II турі.
4.4. Конкурсна комісія базового вищого навчального закладу
при визначенні кращих робіт враховує: оригінальність підходу до
сучасних занять з використанням матеріалів журналу, повноту в
розкритті теми, наявність власних розробок занять, дидактичних
ігор, літературних творів для дітей дошкільного та молодшого
шкільного віку.
4.5. Конкурсна комісія базового вищого навчального закладу на
своїх засіданнях ухвалює попереднє рішення щодо визначення кращих
наукових робіт відкритим голосуванням більшістю голосів за
наявності на її засіданні не менш як 2/3 складу комісії. При
рівній кількості голосів голос голови конкурсної комісії є
вирішальним.
4.6. На засіданні конкурсної комісії базового вищого
навчального закладу в присутності членів Всеукраїнського
оргкомітету, представник Науково-методичного центру вищої освіти
Міністерства освіти і науки України передає комісії відомості про
авторів та наукових керівників конкурсних робіт. Рішення
конкурсної комісії оформляють відповідним протоколом, підписують
всі члени конкурсної комісії.
4.7. Авторів кращих робіт конкурсна комісія запрошує на
заключну науково-практичну конференцію, де вони мають змогу
зробити доповідь і в процесі дискусії захистити результати своєї
роботи. Остаточне рішення про переможців конкурсу приймає
конкурсна комісія спільно із Всеукраїнським оргкомітетом. Якщо претендент на нагородження не брав участі в заключній
науково-практичній конференції (без зазначення поважних причин),
його робота не може бути нагороджена.
4.8. Конкурсна комісія базового вищого навчального закладу в
тижневий термін з моменту завершення II туру конкурсу надсилає до
Науково-методичного центру вищої освіти Міністерства освіти і
науки України звіт про підсумки конкурсу, до якого обов'язково
додаються такі документи: склад конкурсної комісії базового вищого
навчального закладу, затверджений його ректором; протоколи
засідань конкурсної комісії базового вищого навчального закладу,
підписані всіма її членами, які брали участь у засіданнях; Додаток
узагальнення підсумків конкурсу згідно з переліком питань.
4.9. Усі результати є остаточними та оскарженню не
підлягають.
4.10. Наукові роботи, представлені на конкурс, не
повертаються.
5. Визначення переможців конкурсу

та їх нагородження
5.1. Переможці конкурсу визначаються з кожної теми,
зазначеної у п.3.1., та нагороджуються дипломами I, II, III
ступенів Міністерства освіти і науки України і цінними
подарунками. Конкурсна комісія разом із Всеукраїнським оргкомітетом можуть
ухвалити рішення про додаткове відзначення кращих робіт студентів
заохочувальними дипломами.
5.2. Переможців конкурсу нагороджують на заключній
науково-практичній конференції у базовому вищому навчальному
закладі в присутності представників Міністерства освіти і науки
України, ТОВ ДМЖ "Познайка", вищих навчальних закладів, засобів
масової інформації.
6. Результати конкурсу публікуються в журналах "Пізнайко",
"Познайка" та "Posnayko".
5.3. За результатами конкурсу Науково-методичний центр вищої
освіти подає клопотання про відзначення наукових керівників
студентів-переможців та організаторів конкурсу відзнаками
Міністерства освіти і науки України.
6. Фінансування конкурсу
6.1. Витрати на проведення І туру конкурсу, а також витрати
на пересилання робіт до базового вищого навчального закладу
здійснюють вищі навчальні заклади, що беруть участь у II турі
конкурсу.
6.2. Матеріально-технічне забезпечення II туру конкурсу,
витрати на рецензування робіт та проведення заключної
науково-практичної конференції здійснює базовий вищий навчальний
заклад.
6.3. Витрати на науково-методичне забезпечення, організацію
та проведення конкурсу, нагородження його переможців та
організаторів здійснюються за рахунок Міністерства освіти і науки
України, генерального спонсора конкурса ТОВ ДМЖ "Познайка" та
коштів з інших джерел.
Додаток 1

до Положення про конкурс

ВІДОМОСТІ

про автора та наукового керівника

конкурсної роботи

------------------------------------------------------------------ | АВТОР | НАУКОВИЙ КЕРІВНИК | | | | |1. Прізвище______________________|1. Прізвище___________________| |2. Ім'я__________________________|2. Ім'я_______________________| |3. По батькові___________________|3. По батькові________________| |4. Повна назва вищого навчального|4. Місце роботи, тел. | |закладу, в якому навчається автор|______________________________| |_________________________________|5. Посада_____________________| |5. Факультет |6. Науковий ступінь | |6. Курс (рік навчання)___________|______________________________| |7. Результати роботи опубліковано|7. Вчене звання_______________| |_________________________________|8. Домашня адреса, тел. | | (рік, місце, назва видання) |______________________________| |8. Результати роботи впроваджено | | |_________________________________| | |(рік, місце, форма впровадження) | | |9. Домашня адреса, | | | тел.__________________________| | ------------------------------------------------------------------
Рішенням конкурсної комісії __________________________________________________________________

(назва вищого навчального закладу)
студент/ка___________________________ рекомендується для участі у
Всеукраїнському конкурсі наукових робіт студентів "Використання
матеріалів дитячого періодичного видання у навчанні дітей
дошкільного і молодшого шкільного віку".
Голова конкурсної
комісії вищого
навчального закладу______________ ______________________________

(підпис) (посада, прізвище, ініціали)
Ректор (проректор) ______________ ______________________________

(підпис) (посада, прізвище, ініціали)
М.П.
"___"_____________ 200 р.
3 Положенням про конкурс
ознайомлений_____________________________________________________

(особистий підпис студента (аспіранта),

прізвище, ініціали)

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: