open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
09.07.2010 N 549/678

Про затвердження паспортів

бюджетних програм на 2010 рік

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на
2010 рік" ( 2154-17 ) та Правил складання паспортів бюджетних
програм, квартального та річного звіту про їх виконання, а також
здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм,
затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2002
N 1098 ( z0047-03 ), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
21.01.2003 за N 47/7368 (у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 14.01.2008 N 19 ( z0035-08 ), зі змінами),
Н А К А З У Є М О:
Затвердити паспорти бюджетних програм на 2010 рік
Міністерства охорони здоров'я України за КПКВК 2301820, 2301830,
2301840 та 2301880 ( 2154-17 ), що додаються.
Міністр охорони
здоров'я України З.М.Митник
Міністр фінансів України Ф.О.Ярошенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров'я України,

Міністерства фінансів

України

09.07.2010 N 549/678

ПАСПОРТ

бюджетної програми на 2010 рік

1. 230 Міністерство охорони здоров'я України
______________________________________________________________ (КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2301000 Апарат Міністерства охорони здоров'я України
______________________________________________________________ (КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2301820 0763 Завершення капітального ремонту

корпусу N 3 Національної дитячої

спеціалізованої лікарні "Охматдит"

Міністерства охорони здоров'я України
______________________________________________________________ (КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 2070,0 тис. гривень, у тому
числі із загального фонду - 2070,0 тис. гривень, та із
спеціального фонду - _______________ тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України "Основи законодавства України про охорону
здоров'я " від 19.11.92 N 2801-XII ( 2801-12 ) Концепція розвитку охорони здоров'я населення України,
затверджена Указом Президента України від 7 грудня 2000 року
N 1313 ( 1313/2000 )
6. Мета бюджетної програми: Зміцнення матеріально-технічної бази Національної дитячої
спеціалізованої лікарні "Охматдит"
7. Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної
паспортом бюджетної програми:
------------------------------------------------------------------ |N пор. | Завдання | |-------+--------------------------------------------------------| | 1 |Продовження капітального ремонту корпусу N 3 | | |Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" | ------------------------------------------------------------------
8. Напрями використання бюджетних коштів:
тис. гривень
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N | Напрями | квартал | півріччя | 9 місяців | рік | |пор.| використання |-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+------------------------------| | | бюджетних |Загальний|Спеціальний|Разом |Загальний|Спеціальний|Разом |Загальний|Спеціальний|Разом |Загальний|Спеціальний| Разом | | | коштів | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | |----+----------------+---------+-----------+-------+---------+-----------+-------+---------+-----------+-------+---------+-----------+--------| | 1 |Капітальний | | | | 103,5 | |103,5 | 476,5 | |476,5 | 2070,0 | | 2070,0 | | |ремонт корпусу | | | | | | | | | | | | | | |N 3 | | | | | | | | | | | | | | |Національної | | | | | | | | | | | | | | |дитячої | | | | | | | | | | | | | | |спеціалізованої | | | | | | | | | | | | | | |лікарні | | | | | | | | | | | | | | |"Охматдит" | | | | | | | | | | | | | |---------------------+---------+-----------+-------+---------+-----------+-------+---------+-----------+-------+---------+-----------+--------| |Всього | | |0,00 | 103,50 | |103,50 | 476,50 | |476,50 |2070,00 | |2070,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Коди економічної класифікації видатків ( v0604201-01 ):
------------------------------------------------------------------ | КЕКВ | Назва згідно з економічною класифікацією | |( v0604201-01 )| видатків бюджету | | | ( v0604201-01 ) | |---------------+------------------------------------------------| | 2130 |Капітальний ремонт | ------------------------------------------------------------------
10. Коди класифікації кредитування ( v0604201-01 ):
------------------------------------------------------------------ | ККК | Назва згідно з класифікацією кредитування | |( v0604201-01 )| бюджету | | | ( v0604201-01 ) | ------------------------------------------------------------------
11. Перелік державних цільових програм, що виконуються у
складі бюджетної програми:
тис. гривень
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Код | Назва | квартал | півріччя | 9 місяців | рік | |державної|державної|---------------------------+---------------------------+---------------------------+---------------------------| |цільової |цільової |Загальний|Спеціальний|Разом|Загальний|Спеціальний|Разом|Загальний|Спеціальний|Разом|Загальний|Спеціальний|Разом| |програми |програми | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. Результативні показники, що характеризують виконання
бюджетної програми:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Показники | Одиниця| Джерело | квартал | півріччя | 9 місяців | рік | |пор.| | виміру | інформації |---------------------------+-----------------------------+-----------------------------+------------------------------| | | | | |Загальний|Спеціальний|Разом|Загальний|Спеціальний| Разом |Загальний|Спеціальний| Разом |Загальний|Спеціальний| Разом | | | | | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | |----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 |затрат | |----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 |Загальна |тис.грн.|Кошторис | | | | 17723,0 | |17723,0| 17723,0 | |17723,0| 17723,0 | |17723,0 | | |вартість робіт | | | | | | | | | | | | | | | | |з капітального | | | | | | | | | | | | | | | | |ремонту корпусу | | | | | | | | | | | | | | | | |N 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |Національної | | | | | | | | | | | | | | | | |дитячої | | | | | | | | | | | | | | | | |спеціалізованої | | | | | | | | | | | | | | | | |лікарні | | | | | | | | | | | | | | | | |"Охматдит" | | | | | | | | | | | | | | | |----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2 |продукту | |----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 |Загальна площа | кв.м. |Проектно- | | | | 1920,0 | |1920,0 | 1920,0 | |1920,0 | 1920,0 | |1920,0 | | |капітального | |кошторисна | | | | | | | | | | | | | | |ремонту корпусу | |документація| | | | | | | | | | | | | | |N 3 НДСЛ | | | | | | | | | | | | | | | | |"Охматдит" | | | | | | | | | | | | | | | |----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3 |ефективності | |----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 |Витрати |тис.грн.|Розрахунково| | | | 0,1 | | | 0,2 | | | 1,1 | | | | |поточного року | | | | | | | | | | | | | | | | |на | | | | | | | | | | | | | | | | |1 кв.м. | | | | | | | | | | | | | | | | |капітального | | | | | | | | | | | | | | | | |ремонту | | | | | | | | | | | | | | | | |корпусу | | | | | | | | | | | | | | | | |N 3 НДСЛ | | | | | | | | | | | | | | | | |"Охматдит" | | | | | | | | | | | | | | | |----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4 |якості | |----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 |Готовність | відс. |Звіт | | | | 76,8 | | | 78,8 | | | 87,9 | | | | |капітального | | | | | | | | | | | | | | | | |ремонту корпусу | | | | | | | | | | | | | | | | |N 3 НДСЛ | | | | | | | | | | | | | | | | |"Охматдит" на | | | | | | | | | | | | | | | | |кінець року | | | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13. Розподіл видатків у розрізі територій:
______________________________________________
Заступник Міністра
(керівника установи)/
керівник фінансової служби
Міністерства охорони
здоров'я України С.С.Буніна
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра/
директор Департаменту
Міністерства фінансів
України М.Л.Палійчук

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров'я України,

Міністерства фінансів

України

09.07.2010 N 549/678

ПАСПОРТ

бюджетної програми на 2010 рік

1. 230 Міністерство охорони здоров'я України
______________________________________________________________ (КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2301000 Апарат Міністерства охорони здоров'я України
______________________________________________________________ (КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2301830 0732 Завершення реконструкції харчоблоку

Українського державного медико-соціального

центру ветеранів війни с. Циблі
______________________________________________________________ (КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 6757,0 тис. гривень, у тому
числі із загального фонду - 6757,0 тис. гривень, та із
спеціального фонду - _______________ тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України "Основи законодавства України про охорону
здоров'я " від 19.11.92 N 2801-XII ( 2801-12 ) Концепція розвитку охорони здоров'я населення України,
затверджена Указом Президента України від 7 грудня 2000 року
N 1313 ( 1313/2000 )
6. Мета бюджетної програми: Зміцнення та розширення матеріально-технічної бази
Українського державного медико-соціального центру ветеранів війни
с. Циблі
7. Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної
паспортом бюджетної програми:
------------------------------------------------------------------ |N пор. | Завдання | |-------+--------------------------------------------------------| | 1 |Завершити реконструкцію харчоблоку Українського | | |державного медико-соціального центру ветеранів війни | | |с. Циблі | ------------------------------------------------------------------
8. Напрями використання бюджетних коштів:
тис. гривень
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N | Напрями | квартал | півріччя | 9 місяців | рік | |пор.|використання |-----------------------------+-----------------------------+------------------------------+--------------------------------| | | бюджетних |Загальний|Спеціальний|Разом |Загальний|Спеціальний|Разом |Загальний|Спеціальний| Разом |Загальний|Спеціальний| Разом | | | коштів | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | |----+-------------+---------+-----------+-------+---------+-----------+-------+---------+-----------+--------+---------+-----------+----------| | 1 |Реконструкція| | | | 337,9 | |337,9 | 1553,7 | |1553,7 | 6757,0 | | 6757,0 | | |харчоблоку | | | | | | | | | | | | | | |Українського | | | | | | | | | | | | | | |державного | | | | | | | | | | | | | | |медико- | | | | | | | | | | | | | | |соціального | | | | | | | | | | | | | | |центру | | | | | | | | | | | | | | |ветеранів | | | | | | | | | | | | | | |війни | | | | | | | | | | | | | | |с. Циблі | | | | | | | | | | | | | |------------------+---------+-----------+-------+---------+-----------+-------+---------+-----------+--------+---------+-----------+----------| |Всього | | |0,00 | 337,90 | |337,90 |1553,70 | |1553,70 |6757,00 | |6757,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Коди економічної класифікації видатків ( v0604201-01 ):
------------------------------------------------------------------ | КЕКВ | Назва згідно з економічною класифікацією | |( v0604201-01 ) | видатків бюджету ( v0604201-01 ) | |----------------+-----------------------------------------------| | 2140 |Реконструкція та реставрація | ------------------------------------------------------------------
10. Коди класифікації кредитування ( v0604201-01 ):
------------------------------------------------------------------ | ККК | Назва згідно з класифікацією кредитування | |( v0604201-01 )| бюджету ( v0604201-01 ) | ------------------------------------------------------------------
11. Перелік державних цільових програм, що виконуються у
складі бюджетної програми:
тис. гривень
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Код | Назва | квартал | півріччя | 9 місяців | рік | |державної|державної|---------------------------+---------------------------+---------------------------+---------------------------| |цільової |цільової |Загальний|Спеціальний|Разом|Загальний|Спеціальний|Разом|Загальний|Спеціальний|Разом|Загальний|Спеціальний|Разом| |програми |програми | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. Результативні показники, що характеризують виконання
бюджетної програми:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Показники | Одиниця| Джерело | квартал | півріччя | 9 місяців | рік | |пор.| | виміру | інформації |---------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------| | | | | |Загальний|Спеціальний|Разом|Загальний|Спеціальний| Разом |Загальний|Спеціальний| Разом |Загальний|Спеціальний| Разом | | | | | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | |----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 |затрат | |----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 |Загальна |тис.грн.|Кошторис | | | |17604,1 | |17604,1|17604,1 | |17604,1|17604,1 | |17604,1| | |вартість | | | | | | | | | | | | | | | | |реконструкції | | | | | | | | | | | | | | | | |харчоблоку | | | | | | | | | | | | | | | |----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2 |продукту | |----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 |Площа приміщень | кв.м. |Проектно- | | | | 2376,2 | |2376,2 | 2376,2 | |2376,2 | 2376,2 | |2376,2 | | |харчоблоку, яка | |кошторисна | | | | | | | | | | | | | | |має бути | |документація | | | | | | | | | | | | | | |реконструйована | | | | | | | | | | | | | | | |----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3 |ефективності | |----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 |Витрати на |тис.грн.|Розрахунково | | | | 0,1 | | | 0,6 | | | 2,8 | | | | |1 кв.м | | | | | | | | | | | | | | | | |реконструкції | | | | | | | | | | | | | | | | |харчоблоку | | | | | | | | | | | | | | | | |у 2010 році | | | | | | | | | | | | | | | |----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4 |якості | |----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 |Загальний рівень| відс. |Звіт | | | | 61,5 | | | 68,5 | | | 98,0 | | | | |готовності | | | | | | | | | | | | | | | | |харчоблоку | | | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13. Розподіл видатків у розрізі територій:
______________________________________________
Заступник Міністра
(керівника установи)/
керівник фінансової служби
Міністерства охорони
здоров'я України С.С.Буніна
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра/
директор Департаменту
Міністерства фінансів
України М.Л.Палійчук

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров'я України,

Міністерства фінансів

України

09.07.2010 N 549/678

ПАСПОРТ

бюджетної програми на 2010 рік

1. 230 Міністерство охорони здоров'я України
______________________________________________________________ (КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2301000 Апарат Міністерства охорони здоров'я України
______________________________________________________________ (КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2301840 0942 Виконання робіт із будівництва

та реконструкції об'єктів

Національного медичного університету

ім. О.О.Богомольця
______________________________________________________________ (КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 22500,0 тис. гривень, у
тому числі із загального фонду - 22500,0 тис. гривень, та із
спеціального фонду - ________________ тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України "Про вищу освіту" ( 2984-14 ) Закон України "Основи законодавства України про охорону
здоров'я " від 19.11.92 N 2801-XII ( 2801-12 ) Концепція розвитку охорони здоров'я населення України,
затверджена Указом Президента України від 7 грудня 2000 року
N 1313 ( 1313/2000 )
6. Мета бюджетної програми: Забезпечення належних умов навчання та проживання студентів
Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця
7. Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної
паспортом бюджетної програми:
------------------------------------------------------------------ | N пор.| Завдання | |-------+--------------------------------------------------------| | 1 |Завершення будівництва гуртожитку N 8 | |-------+--------------------------------------------------------| | 2 |Будівництво навчально-лабораторного комплексу | | |Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця | ------------------------------------------------------------------
8. Напрями використання бюджетних коштів:
тис. гривень
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N | Напрями | квартал | півріччя | 9 місяців | рік | |пор.|використання |---------------------------+-----------------------------+-----------------------------+------------------------------| | | бюджетних |Загальний|Спеціальний|Разом|Загальний|Спеціальний| Разом |Загальний|Спеціальний| Разом |Загальний|Спеціальний| Разом | | | коштів | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | |----+------------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-------+---------+-----------+-------+---------+-----------+--------| | 1 |Завершення | | | | 722,2 | | 722,2 | 3321,1 | |3321,1 |14444,0 | |14444,0 | | |будівництва | | | | | | | | | | | | | | |гуртожитку | | | | | | | | | | | | | | |N 8 | | | | | | | | | | | | | |----+------------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-------+---------+-----------+-------+---------+-----------+--------| | 2 |Будівництво | | | | 402,8 | | 402,8 | 1852,9 | |1852,9 | 8056,0 | | 8056,0 | | |навчально- | | | | | | | | | | | | | | |лабораторного | | | | | | | | | | | | | | |комплексу | | | | | | | | | | | | | | |Національного | | | | | | | | | | | | | | |медичного | | | | | | | | | | | | | | |університету | | | | | | | | | | | | | | |ім. О.О.Богомольця| | | | | | | | | | | | | |-----------------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-------+---------+-----------+-------+---------+-----------+--------| |Всього | | |0,00 |1125,00 | |1125,00|5174,00 | |5174,00|22500,00 | |22500,00| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Коди економічної класифікації видатків ( v0604201-01 ):
------------------------------------------------------------------ | КЕКВ | Назва згідно з економічною класифікацією | |( v0604201-01 ) | видатків бюджету ( v0604201-01 ) | |----------------+-----------------------------------------------| | 2120 |Капітальне будівництво (придбання) | ------------------------------------------------------------------
10. Коди класифікації кредитування ( v0604201-01 ):
------------------------------------------------------------------ | ККК | Назва згідно з класифікацією кредитування | |( v0604201-01 )| бюджету ( v0604201-01 ) | ------------------------------------------------------------------
11. Перелік державних цільових програм, що виконуються у
складі бюджетної програми:
тис. гривень
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Код | Назва | квартал | півріччя | 9 місяців | рік | |державної|державної|---------------------------+---------------------------+---------------------------+---------------------------| |цільової |цільової |Загальний|Спеціальний|Разом|Загальний|Спеціальний|Разом|Загальний|Спеціальний|Разом|Загальний|Спеціальний|Разом| |програми |програми | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. Результативні показники, що характеризують виконання
бюджетної програми:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Показники | Одиниця| Джерело | квартал | півріччя | 9 місяців | рік | |пор.| | виміру | інформації |----------------------------+------------------------------+------------------------------+-----------------------------| | | | | |Загальний|Спеціальний|Разом |Загальний|Спеціальний| Разом |Загальний|Спеціальний| Разом |Загальний|Спеціальний| Разом | | | | | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | |----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 |затрат | |----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 |Загальна |тис.грн.|Кошторис | | | |43779,2 | |43779,2 |43779,2 | |43779,2 |43779,2 | |43779,2| | |вартість | | | | | | | | | | | | | | | | |будівництва | | | | | | | | | | | | | | | | |гуртожитку | | | | | | | | | | | | | | | | |N 8 | | | | | | | | | | | | | | | |----+-------------+--------+-------------+---------+-----------+------+---------+-----------+--------+---------+-----------+--------+---------+-----------+-------| | 2 |Загальна |тис.грн.|Кошторис | | | |99976,1 | |99976,1 |99976,1 | |99976,1 |99976,1 | |99976,1| | |вартість | | | | | | | | | | | | | | | | |будівництва | | | | | | | | | | | | | | | | |навчально- | | | | | | | | | | | | | | | | |лабораторного| | | | | | | | | | | | | | | | |комплексу | | | | | | | | | | | | | | | |----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2 |продукту | |----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 |Загальна | кв.м. |Проектно- | | | | 9868,0 | |9868,0 | 9868,0 | |9868,0 | 9868,0 | |9868,0 | | |площа | |кошторисна | | | | | | | | | | | | | | |гуртожитку | |документація | | | | | | | | | | | | | | |N 8 | | | | | | | | | | | | | | | |----+-------------+--------+-------------+---------+-----------+------+---------+-----------+--------+---------+-----------+--------+---------+-----------+-------| | 2 |Загальна | кв.м. |Проектно- | | | |33734,0 | |33734,0 |33734,0 | |33734,0 |33734,0 | |33734,0| | |площа | |кошторисна | | | | | | | | | | | | | | |навчально- | |документація | | | | | | | | | | | | | | |лабораторного| | | | | | | | | | | | | | | | |комплексу | | | | | | | | | | | | | | | |----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3 |ефективності | |----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 |Витрати на |тис.грн.|Розрахунок | | | | 0,1 | | | 0,3 | | | 1,5 | | | | |1 кв.м. | | | | | | | | | | | | | | | | |будівництва | | | | | | | | | | | | | | | | |гуртожитку | | | | | | | | | | | | | | | | |N 8 у | | | | | | | | | | | | | | | | |2010 році | | | | | | | | | | | | | | | |----+-------------+--------+-------------+---------+-----------+------+---------+-----------+--------+---------+-----------+--------+---------+-----------+-------| | 2 |Витрати на |тис.грн.|Розрахунок | | | | | | | 0,1 | | | 0,2 | | | | |1 кв.м. | | | | | | | | | | | | | | | | |будівництва | | | | | | | | | | | | | | | | |навчально- | | | | | | | | | | | | | | | | |лабораторного| | | | | | | | | | | | | | | | |комплексу у | | | | | | | | | | | | | | | | |2010 р. | | | | | | | | | | | | | | | |----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4 |якості | |----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 |Рівень | відс. |Розрахунок | | | | 69,0 | | | 75,0 | | | 100,0 | | | | |виконання | | | | | | | | | | | | | | | | |робіт по | | | | | | | | | | | | | | | | |будівництву | | | | | | | | | | | | | | | | |гуртожитку | | | | | | | | | | | | | | | | |N 8 на кінець| | | | | | | | | | | | | | | | |2010 р. | | | | | | | | | | | | | | | |----+-------------+--------+-------------+---------+-----------+------+---------+-----------+--------+---------+-----------+--------+---------+-----------+-------| | 2 |Рівень | відс. |Розрахунок | | | | 41,0 | | | 43,0 | | | 49,0 | | | | |виконання | | | | | | | | | | | | | | | | |робіт по | | | | | | | | | | | | | | | | |будівництву | | | | | | | | | | | | | | | | |навчально- | | | | | | | | | | | | | | | | |лабораторного| | | | | | | | | | | | | | | | |комплексу на | | | | | | | | | | | | | | | | |кінець | | | | | | | | | | | | | | | | |2010 року. | | | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13. Розподіл видатків у розрізі територій:
______________________________________________
Заступник Міністра
(керівника установи)/
керівник фінансової служби
Міністерства охорони
здоров'я України С.С.Буніна
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра/
директор Департаменту
Міністерства фінансів
України М.Л.Палійчук

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров'я України,

Міністерства фінансів

України

09.07.2010 N 549/678

ПАСПОРТ

бюджетної програми на 2010 рік

1. 230 Міністерство охорони здоров'я України
______________________________________________________________ (КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2301000 Апарат Міністерства охорони здоров'я України
______________________________________________________________ (КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2301880 0732 Завершення реконструкції

Науково-практичного медичного центру

дитячої кардіології та кардіохірургії
______________________________________________________________ (КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 8751,8 тис. гривень, у тому
числі із загального фонду - 8751,8 тис. гривень, та із
спеціального фонду - ______________ тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України "Основи законодавства України про охорону
здоров'я " від 19.11.92 N 2801-XII ( 2801-12 ) Концепція розвитку охорони здоров'я населення України,
затверджена Указом Президента України від 7 грудня 2000 року
N 1313 ( 1313/2000 )
6. Мета бюджетної програми: Зміцнення та розширення матеріально-технічної бази
Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та
кардіохірургії
7. Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної
паспортом бюджетної програми:
------------------------------------------------------------------ |N пор. | Завдання | |-------+--------------------------------------------------------| | 1 |Реконструкція будівлі N 13 військового містечка N 36 під| | |реабілітаційне відділення Науково-практичного медичного | | |центру дитячої кардіології та кардіохірургії | ------------------------------------------------------------------
8. Напрями використання бюджетних коштів:
тис. гривень
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N | Напрями | квартал | півріччя | 9 місяців | рік | |пор.| використання |-----------------------------+-----------------------------+------------------------------+------------------------------| | | бюджетних |Загальний|Спеціальний |Разом |Загальний|Спеціальний|Разом |Загальний|Спеціальний| Разом |Загальний|Спеціальний| Разом | | | коштів | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | |----+---------------+---------+------------+------+---------+-----------+-------+---------+-----------+--------+---------+-----------+--------| | 1 |Завершення | | | | 437,6 | |437,6 | 6637,6 | |6637,6 | 8751,8 | |8751,8 | | |реконструкції | | | | | | | | | | | | | | |будівлі | | | | | | | | | | | | | | |науково- | | | | | | | | | | | | | | |практичного | | | | | | | | | | | | | | |медичного | | | | | | | | | | | | | | |центру дитячої | | | | | | | | | | | | | | |кардіології та | | | | | | | | | | | | | | |кардіохірургії | | | | | | | | | | | | | |--------------------+---------+------------+------+---------+-----------+-------+---------+-----------+--------+---------+-----------+--------| |Всього | | |0,00 | 437,60 | |437,60 |6637,60 | |6637,60 |8751,80 | |8751,80 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Коди економічної класифікації видатків ( v0604201-01 ):
------------------------------------------------------------------ | КЕКВ | Назва згідно з економічною класифікацією | |( v0604201-01 )| видатків бюджету ( v0604201-01 ) | |---------------+------------------------------------------------| | 2140 |Реконструкція та реставрація | ------------------------------------------------------------------
10. Коди класифікації кредитування ( v0604201-01 ):
------------------------------------------------------------------ | ККК | Назва згідно з класифікацією кредитування | |( v0604201-01 )| бюджету ( v0604201-01 ) | ------------------------------------------------------------------
11. Перелік державних цільових програм, що виконуються у
складі бюджетної програми:
тис. гривень
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Код | Назва | квартал | півріччя | 9 місяців | рік | |державної|державної|---------------------------+---------------------------+---------------------------+---------------------------| |цільової |цільової |Загальний|Спеціальний|Разом|Загальний|Спеціальний|Разом|Загальний|Спеціальний|Разом|Загальний|Спеціальний|Разом| |програми |програми | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. Результативні показники, що характеризують виконання
бюджетної програми:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Показники | Одиниця| Джерело | квартал | півріччя | 9 місяців | рік | |пор.| | виміру | інформації |---------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------| | | | | |Загальний|Спеціальний|Разом|Загальний|Спеціальний| Разом |Загальний|Спеціальний| Разом |Загальний|Спеціальний| Разом | | | | | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | |----+----------------+--------+-------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-------+---------+-----------+-------+---------+-----------+-------| | 1 |затрат | | | | | | | | | | | | | | | |----+----------------+--------+-------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-------+---------+-----------+-------+---------+-----------+-------| | 1 |Загальна |тис.грн.|Кошторис | | | |99999,8 | |99999,8|99999,8 | |99999,8|99999,8 | |99999,8| | |кошторисна | | | | | | | | | | | | | | | | |вартість | | | | | | | | | | | | | | | | |реконструкції | | | | | | | | | | | | | | | | |будівлі: | | | | | | | | | | | | | | | |----+----------------+--------+-------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-------+---------+-----------+-------+---------+-----------+-------| | 2 |продукту | | | | | | | | | | | | | | | |----+----------------+--------+-------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-------+---------+-----------+-------+---------+-----------+-------| | 1 |Загальна площа | кв.м. |Проектно- | | | | 8879,7 | |8879,7 | 8879,7 | |8879,7 | 8879,7 | |8879,7 | | |приміщень, яка | |кошторисна | | | | | | | | | | | | | | |має бути | |документація | | | | | | | | | | | | | | |реконструйована | | | | | | | | | | | | | | | |----+----------------+--------+-------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-------+---------+-----------+-------+---------+-----------+-------| | 3 |ефективності | | | | | | | | | | | | | | | |----+----------------+--------+-------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-------+---------+-----------+-------+---------+-----------+-------| | 1 |Витрати на |тис.грн.|Розрахунково | | | | | | | 0,7 | | | 1,0 | | | | |1 кв.м. | | | | | | | | | | | | | | | | |реконструкції у | | | | | | | | | | | | | | | | |2010 році | | | | | | | | | | | | | | | |----+----------------+--------+-------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-------+---------+-----------+-------+---------+-----------+-------| | 4 |якості | | | | | | | | | | | | | | | |----+----------------+--------+-------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-------+---------+-----------+-------+---------+-----------+-------| | 1 |Рівень | відс. |Звіт | | | | 91,7 | | | 93,3 | | | 100,0 | | | | |готовності | | | | | | | | | | | | | | | | |об'єкта | | | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13. Розподіл видатків у розрізі територій:
______________________________________________
Заступник Міністра
(керівника установи)/
керівник фінансової служби
Міністерства охорони
здоров'я України С.С.Буніна
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра/
директор Департаменту
Міністерства фінансів
України М.Л.Палійчук

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: