open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
21.10.2005 N 549

Про впровадження на території України

використання препаратів інсуліну

в концентрації 100 ОД/мл

У зв'язку з рекомендаціями ВООЗ щодо переходу хворих на
цукровий діабет на єдину концентрацію інсулінів 100 ОД/мл у
флаконах і картриджах, з метою поліпшення якості життя пацієнтів з
цукровим діабетом, раціонального використання в Україні препаратів
інсуліну, враховуючи запровадження нових технологій виготовлення
препаратів інсуліну та зручність для хворих Н А К А З У Ю:
1. Запровадити протягом 2006 року використання в лікуванні
хворих на цукровий діабет препаратів інсуліну в єдиній
концентрації 100 ОД/мл у флаконах і картриджах.
2. Департаменту організації та розвитку медичної допомоги
населенню (Моісеєнко Р.О.), Державна служба лікарських засобів та
виробів медичного призначення, Українському науково-практичному
центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і
тканин МОЗ України (Ларін О.С.), Головному позаштатному
спеціалісту МОЗ зі спеціальності ендокринологія (Паньків В.І.),
Інституту ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка
АМН України (Тронько М.Д. за згодою), Інституту проблем
ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського АМН України
(Караченцев Ю.І. за згодою), забезпечити організаційно-методичний
супровід поступового, протягом 2006 року, переведення хворих на
цукровий діабет на використання препаратів інсуліну у концентрації
100 ОД/мл згідно з планом заходів (додається).
3. Департаменту організації та розвитку медичної допомоги
населенню (Моісеєнко Р.О.) забезпечити до 20.01.2006 р. збір
інформації з регіонів про потребу препаратів інсуліну у флаконах і
картриджах в одиницях в концентрації 100 ОД/мл та шприц-ручок у
2006 році.
4. ДП "Укрвакцина" (Кузнецову О.В.) здійснити протягом січня
2006 року повну поставку інсулінів у дозі 40 ОД/мл, закуплених за
рахунок бюджетних коштів 2005 року.
5. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
начальникам Головних управлінь охорони здоров'я Дніпропетровської,
Львівської та Черкаської, управління охорони здоров'я та медицини
катастроф Одеської, управління охорони здоров'я та курортів
Вінницької та управлінь охорони здоров'я обласних державних
адміністрацій, Головного управління охорони здоров'я та медичного
забезпечення Київської та управління охорони здоров'я
Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити:
5.1. протягом 2006 року поступовий перехід з використання
хворими на цукровий діабет препаратів інсуліну у концентрації
40 ОД/мл на концентрацію 100 ОД/мл;
5.2. організацію в закладах охорони здоров'я використання
інсуліну у концентрації 100 ОД/мл;
5.3. пацієнтів з цукровим діабетом шприцами з маркуванням
100 ОД/мл; попередження випадків одночасного отримання хворими
двох видів інсуліну різних концентрацій;
5.4. проведення планових семінарів-нарад для медичних
працівників щодо особливостей застосування препаратів інсуліну у
концентрації 100 ОД/мл, роз'яснювальної роботи серед пацієнтів та
широке освітлення у засобах масової інформації важливості переходу
хворих на цукровий діабет на сучасне дозування препаратів
інсуліну;
5.5. інвентаризацію залишків інсулінів станом на 1 січня
2006 року і початок кожного кварталу та використання залишків
препаратів інсуліну з концентрацією 40 ОД/мл у першому півріччі
2006 року з врахуванням усіх поставок за рахунок бюджетних коштів
2005 року;
5.6. надання звітів до МОЗ України щоквартально до 5 числа
поточного за звітним місяця про переведення хворих на цукровий
діабет на використання препаратів інсуліну у концентрації
100 ОД/мл.
6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Ю.О. Гайдаєва.
Міністр Ю.В.Поляченко

Додаток 1

до наказу МОЗ України

21.10.2005 N 549

ПЛАН ЗАХОДІВ

МОЗ України у зв'язку з переведення хворих

на цукровий діабет на використання препаратів

інсулінів у концентрації 100 ОД/мл

------------------------------------------------------------------ | N | Зміст заходу | Виконавець | Терміни | | | | |виконання | |---+------------------------+------------------------+----------| |1. |Провести нараду з |МОЗ України | грудень | | |представниками | | 2005 | | |виробників препаратів | | | | |інсуліну | | | |---+------------------------+------------------------+----------| |2. |Провести нараду з |Державна служба | грудень | | |представниками |лікарських засобів та | 2005 | | |виробників засобів |виробів медичного | | | |введення препаратів |призначення | | | |інсуліну | | | |---+------------------------+------------------------+----------| |3. |Підготувати пам'ятки для|Український | січень | | |медичних працівників, |науково-практичний центр| 2006 | | |для хворих на цукровий |ендокринної хірургії, | | | |діабет та подати їх |трансплантації | | | |проекти на затвердження |ендокринних органів і | | | |до МОЗ України |тканин, | | | | |Головний спеціаліст МОЗ | | | | |України із спеціальності| | | | |"Ендокринологія", | | | | |Інститут ендокринології | | | | |та обміну речовин | | | | |ім. В.П. Комісаренка | | | | |АМН України, | | | | |Інститут проблем | | | | |ендокринної патології | | | | |ім. В.Я. Данилевського | | | | |АМН України | | |---+------------------------+------------------------+----------| |3. |Організувати видання |Український | січень- | | |пам'яток для медичних |науково-практичний центр| лютий | | |працівників, для хворих |ендокринної хірургії, | 2006 | | |на цукровий діабет та |трансплантації | | | |направити їх в регіони |ендокринних органів і | | | |України |тканин МОЗ України, | | | | |Департамент організації | | | | |та розвитку медичної | | | | |допомоги населенню МОЗ | | | | |України | | |---+------------------------+------------------------+----------| |4. |Підготувати єдину форму |Головний позаштатний | січень | | |згоди-розписки хворого |спеціаліст МОЗ України | 2006 | | |про інформованість та |із спеціальності | | | |отримання інсуліну в |"Ендокринологія", | | | |концентрації 100 ОД |Юридичне управління, | | | |в 1 мл; |Департамент організації | | | |направити форми |та розвитку медичної | | | |в регіони України |допомоги населенню МОЗ | | | | |України | | |---+------------------------+------------------------+----------| |5. |Підготувати регіональні |Міністр охорони здоров'я| до | | |плани проведення |Автономної Республіки |20.01.2006| | |семінарів для лікарів та|Крим, начальники | | | |середніх медичних |Головних управлінь | | | |працівників щодо |охорони здоров'я | | | |переходу на використання|Дніпропетровської, | | | |препаратів інсуліну в |Львівської та | | | |концентрації 100 ОД |Черкаської, управління | | | |в 1 мл та надіслати їх |охорони здоров'я та | | | |до МОЗ України |медицини катастроф | | | | |Одеської, управління | | | | |охорони здоров'я та | | | | |курортів Вінницької та | | | | |управлінь охорони | | | | |здоров'я обласних | | | | |державних адміністрацій,| | | | |Головного управління | | | | |охорони здоров'я та | | | | |медичного забезпечення | | | | |Київської та управління | | | | |охорони здоров'я | | | | |Севастопольської міських| | | | |державних адміністрацій | | |---+------------------------+------------------------+----------| |6. |Провести семінар-нараду |Департамент організації | 20 січня | | |для головних |та розвитку медичної | 2006 р. | | |спеціалістів регіонів зі|допомоги населенню | | | |спеціальності |Головний спеціаліст МОЗ | | | |"Ендокринологія" щодо |зі спеціальності | | | |питань переведення |ендокринологія | | | |хворих на цукровий | | | | |діабет на використання | | | | |препаратів інсуліну в | | | | |концентрації 100 ОД в | | | | |1 мл | | | |---+------------------------+------------------------+----------| |7. |Забезпечити наявність |Компанії - виробники | січень- | | |попереджувальних |(за згодою) | лютий | | |наклейок на флаконах | | 2006 | | |інсуліну впродовж | | | | |першого року | | | | |використання нової | | | | |(100 ОД/мл) концентрації| | | | |препаратів інсуліну | | | ------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту
організації та розвитку
медичної допомоги населенню Р.О.Моісеєнко

Додаток 2

до наказу МОЗ України

21.10.2005 N 549

Звітний період __________________________________________________
------------------------------------------------------------------ | Показники |Кількість | Вперше | Вибуло з-під|Кількість | | |хворих що | виявлено за |диспансерного|хворих, що| | |приймають | звітний період| нагляду |приймають | | |інсулін на| та призначено | хворих, що |інсулін на| | | початок |інсулінотерапію| приймають | кінець | | | звітного | | інсулін | звітного | | | періоду | | | періоду | |------------+----------+---------------+-------------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |------------+----------+---------------+-------------+----------| |концентрації| | X | | | |40 Од/мл | | | | | |------------+----------+---------------+-------------+----------| |концентрації| | | | | |100 ОД/мл | | | | | |------------+----------+---------------+-------------+----------| |Всього | | | | | ------------------------------------------------------------------
Переведено хворих за звітний період
з концентрації 40 ОД/мл на інсулін
з коцентрацією 100 Од/мл: ______________________ чол.
Директор Департаменту
організації та розвитку
медичної допомоги населенню Р.О.Моісеєнко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: