open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
01.09.2004 N 549

Про видачу, переоформлення

та анулювання ліцензій

Відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ), постанов Кабінету Міністрів
України від 14 листопада 2000 р. N 1698 ( 1698-2000-п ) "Про
затвердження переліку органів ліцензування" та від 4 липня 2001 р.
N 756 ( 756-2001-п ) "Про затвердження переліку документів, які
додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду
господарської діяльності", спільного наказу Державного комітету
України з питань регуляторної політики та підприємництва і
Міністерства фінансів України від 26 грудня 2000 р. N 82/350
( z0024-01 ), зареєстрованого у Міністерстві юстиції 16 січня
2001 р. за N 24/5215, Н А К А З У Ю:
1. Видати ліцензії суб'єктам господарювання на підставі
поданих ними документів згідно з додатком 1 до наказу.
2. Переоформити ліцензії суб'єктам господарювання на підставі
поданих ними документів згідно з додатком 2 до наказу. Визнати
ліцензії, що підлягають переоформленню, недійсними.
3. Анулювати ліцензії суб'єктам господарювання на підставі
поданих ними заяв згідно з додатком 3 до наказу.
4. Управлінню по контролю за обігом дорогоцінних металів та
дорогоцінного каміння Департаменту по контролю за обігом
дорогоцінних металів та виробництвом цінних паперів (Видолоб В.В.)
забезпечити внесення до ліцензійного реєстру відомостей,
зазначених у додатках 1, 2 і 3 до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Чалого В.Д.
Виконуючий обов'язки
Міністра фінансів А.І.Мярковський

Додаток 1

до наказу Міністерства

фінансів України

01.09.2004 N 549

ПЕРЕЛІК

суб'єктів господарювання, яким видаються ліцензії

------------------------------------------------------------------ | N |Найменування |Місцезнаходже-| Вид підприємницької |При- | |з/п| юридичної |ння юридичної | діяльності, на який |мітки| | | особи або | особи або | видається ліцензія | | | | прізвище, | місце прожи- | | | | | ім'я, по |вання фізичної| | | | | батькові | особи - | | | | | фізичної | суб'єкта | | | | | особи - |підприємниць- | | | | | суб'єкта |кої діяльності| | | | | підприєм- | | | | | | ницької | | | | | | діяльності | | | | |---+-------------+--------------+-------------------------+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |---+-------------+--------------+-------------------------+-----| |1. |Бєбнєва |АР Крим, |виготовлення виробів з | | | |Світлана |м. Керч, |дорогоцінних металів і | | | |Валентинівна |вул. Ген. |дорогоцінного каміння, | | | | |Петрова, 10, |дорогоцінного каміння | | | | |кв. 48 |органогенного утворення, | | | | | |напівдорогоцінного ка- | | | | | |міння, торгівля виробами | | | | | |з дорогоцінних металів і | | | | | |дорогоцінного каміння, | | | | | |дорогоцінного каміння | | | | | |органогенного утворення, | | | | | |напівдорогоцінного | | | | | |каміння (виготовлення | | | | | |напівфабрикатів та | | | | | |елементів ювелірних та | | | | | |побутових виробів при | | | | | |здійсненні ремонту | | | | | |ювелірних та побутових | | | | | |виробів з дорогоцінних | | | | | |металів і дорогоцінного | | | | | |каміння; роздрібна | | | | | |торгівля, комісійна | | | | | |торгівля ювелірними та | | | | | |побутовими виробами з | | | | | |дорогоцінних металів і | | | | | |дорогоцінного каміння) | | |---+-------------+--------------+-------------------------+-----| |2. |Ганенко Олена|АР Крим, |виготовлення виробів з | | | |Миколаївна |м. Сімферо- |дорогоцінних металів і | | | | |поль, вул. Ба-|дорогоцінного каміння, | | | | |лаклавська, |дорогоцінного каміння | | | | |65, кв. 30 |органогенного утворення, | | | | | |напівдорогоцінного ка- | | | | | |міння, торгівля виробами | | | | | |з дорогоцінних металів і | | | | | |дорогоцінного каміння, | | | | | |дорогоцінного каміння | | | | | |органогенного утворення, | | | | | |напівдорогоцінного | | | | | |каміння (роздрібна | | | | | |торгівля, комісійна | | | | | |торгівля ювелірними та | | | | | |побутовими виробами з | | | | | |дорогоцінних металів і | | | | | |дорогоцінного каміння) | | |---+-------------+--------------+-------------------------+-----| |3. |Андрушко |м. Вінниця, |виготовлення виробів з | | | |В'ячеслав |вул. Пархомен-|дорогоцінних металів і | | | |Борисович |ка, 21, кв. 2 |дорогоцінного каміння, | | | | | |дорогоцінного каміння | | | | | |органогенного утворення, | | | | | |напівдорогоцінного ка- | | | | | |міння, торгівля виробами | | | | | |з дорогоцінних металів і | | | | | |дорогоцінного каміння, | | | | | |дорогоцінного каміння | | | | | |органогенного утворення, | | | | | |напівдорогоцінного ка- | | | | | |міння (роздрібна торгівля| | | | | |ювелірними та побутовими | | | | | |виробами з дорогоцінних | | | | | |металів і дорогоцінного | | | | | |каміння; роздрібна | | | | | |торгівля обробленим та | | | | | |необробленим дорогоцінним| | | | | |камінням) | | |---+-------------+--------------+-------------------------+-----| |4. |Шеремета Алла|Волинська |виготовлення виробів з | | | |Олександрівна|обл., |дорогоцінних металів і | | | | |м. Луцьк, |дорогоцінного каміння, | | | | |пр. Молоді, |дорогоцінного каміння | | | | |14/84 |органогенного утворення, | | | | | |напівдорогоцінного ка- | | | | | |міння, торгівля виробами | | | | | |з дорогоцінних металів і | | | | | |дорогоцінного каміння, | | | | | |дорогоцінного каміння | | | | | |органогенного утворення, | | | | | |напівдорогоцінного | | | | | |каміння (роздрібна | | | | | |торгівля, комісійна | | | | | |торгівля ювелірними та | | | | | |побутовими виробами з | | | | | |дорогоцінних металів і | | | | | |дорогоцінного каміння) | | |---+-------------+--------------+-------------------------+-----| |5. |Відкрите |м. Дніпропет- |виготовлення виробів з | | | |акціонерне |ровськ, |дорогоцінних металів і | | | |товариство |вул. Щепкіна, |дорогоцінного каміння, | | | |"Дніпропет- |53 |дорогоцінного каміння | | | |ровський | |органогенного утворення, | | | |агрегатний | |напівдорогоцінного ка- | | | |завод" | |міння, торгівля виробами | | | | | |з дорогоцінних металів і | | | | | |дорогоцінного каміння, | | | | | |дорогоцінного каміння | | | | | |органогенного утворення, | | | | | |напівдорогоцінного | | | | | |каміння (виготовлення | | | | | |виробів, що містять у | | | | | |собі дорогоцінні метали) | | |---+-------------+--------------+-------------------------+-----| |6. |Літвінов |Донецька обл.,|виготовлення виробів з | | | |Віталій |м. Костянти- |дорогоцінних металів і | | | |Андрійович |нівка, |дорогоцінного каміння, | | | | |вул. Першо- |дорогоцінного каміння | | | | |травнева, |органогенного утворення, | | | | |291-20 |напівдорогоцінного ка- | | | | | |міння, торгівля виробами | | | | | |з дорогоцінних металів і | | | | | |дорогоцінного каміння, | | | | | |дорогоцінного каміння | | | | | |органогенного утворення, | | | | | |напівдорогоцінного | | | | | |каміння (виготовлення | | | | | |ювелірних та побутових | | | | | |виробів з дорогоцінних | | | | | |металів і дорогоцінного | | | | | |каміння; виготовлення | | | | | |напівфабрикатів та | | | | | |елементів ювелірних та | | | | | |побутових виробів при | | | | | |здійсненні ремонту | | | | | |ювелірних та побутових | | | | | |виробів з дорогоцінних | | | | | |металів і дорогоцінного | | | | | |каміння) | | |---+-------------+--------------+-------------------------+-----| |7. |Товариство з |Донецька обл.,|виробництво дорогоцінних | | | |обмеженою |м. Красноар- |металів і дорогоцінного | | | |відповідаль- |мійськ, |каміння, дорогоцінного | | | |ністю |вул. Шота, 189|каміння органогенного | | | |"Донбас-ВДМ" | |утворення, напівдорого- | | | | | |цінного каміння | | | | | |(переробка твердих і | | | | | |рідких срібловмісних | | | | | |відходів) | | |---+-------------+--------------+-------------------------+-----| |8. |Товариство з |Донецька обл.,|виготовлення виробів з | | | |обмеженою |м. Красноар- |дорогоцінних металів і | | | |відповідаль- |мійськ, |дорогоцінного каміння, | | | |ністю |вул. Шота, 189|дорогоцінного каміння | | | |"Донбас-ВДМ" | |органогенного утворення, | | | | | |напівдорогоцінного ка- | | | | | |міння, торгівля виробами | | | | | |з дорогоцінних металів і | | | | | |дорогоцінного каміння, | | | | | |дорогоцінного каміння | | | | | |органогенного утворення, | | | | | |напівдорогоцінного | | | | | |каміння (виготовлення | | | | | |виробів з дорогоцінних | | | | | |металів або таких, що | | | | | |містять у собі дорого- | | | | | |цінні метали; оптова, | | | | | |роздрібна торгівля | | | | | |промисловими виробами з | | | | | |дорогоцінних металів) | | |---+-------------+--------------+-------------------------+-----| |9. |Товариство з |Донецька обл.,|виготовлення виробів з | | | |обмеженою |м. Маріуполь, |дорогоцінних металів і | | | |відповідаль- |пр. Леніна, |дорогоцінного каміння, | | | |ністю |66/39 |дорогоцінного каміння | | | |"Торгівельне | |органогенного утворення, | | | |підприємство | |напівдорогоцінного | | | |"Жемчуг" | |каміння, торгівля | | | | | |виробами з дорогоцінних | | | | | |металів і дорогоцінного | | | | | |каміння, дорогоцінного | | | | | |каміння органогенного | | | | | |утворення, | | | | | |напівдорогоцінного | | | | | |каміння (роздрібна | | | | | |торгівля, комісійна | | | | | |торгівля ювелірними та | | | | | |побутовими виробами з | | | | | |дорогоцінних металів і | | | | | |дорогоцінного каміння | | | | | |торгівля скупленими в | | | | | |населення ювелірними та | | | | | |побутовими виробами з | | | | | |дорогоцінних металів і | | | | | |дорогоцінного каміння) | | |---+-------------+--------------+-------------------------+-----| |10.|Товариство з |м. Житомир, |виготовлення виробів з | | | |обмеженою |пл. Житній |дорогоцінних металів і | | | |відповідаль- |ринок, 1 |дорогоцінного каміння, | | | |ністю | |дорогоцінного каміння | | | |"Торговий | |органогенного утворення, | | | |центр" | |напівдорогоцінного камін-| | | | | |каміння, торгівля вироба-| | | | | |виробами з дорогоцінних | | | | | |металів і дорогоцінного | | | | | |каміння, дорогоцінного | | | | | |каміння органогенного | | | | | |утворення, напівдоро- | | | | | |гоцінного каміння | | | | | |(роздрібна торгівля | | | | | |побутовими виробами з | | | | | |дорогоцінного каміння) | | |---+-------------+--------------+-------------------------+-----| |11.|Легеза Сергій|Закарпатська |виготовлення виробів з | | | |Петрович |обл., |дорогоцінних металів і | | | | |Свалявський |дорогоцінного каміння, | | | | |р-н, |дорогоцінного каміння | | | | |с. Поляна, |органогенного утворення, | | | | |вул. Вака- |напівдорогоцінного | | | | |рова, 1 |каміння, торгівля | | | | | |виробами з дорогоцінних | | | | | |металів і дорогоцінного | | | | | |каміння, дорогоцінного | | | | | |каміння органогенного | | | | | |утворення, напівдоро- | | | | | |гоцінного каміння | | | | | |(роздрібна торгівля, | | | | | |комісійна торгівля | | | | | |ювелірними та побутовими | | | | | |виробами з дорогоцінних | | | | | |металів і дорогоцінного | | | | | |каміння) | | |---+-------------+--------------+-------------------------+-----| |12.|Гардашніков |м. Запоріжжя, |виготовлення виробів з | | | |Олександр |вул. Вінтера, |дорогоцінних металів і | | | |Олександрович|40, кв. 27 |дорогоцінного каміння, | | | | | |дорогоцінного каміння | | | | | |органогенного утворення, | | | | | |напівдорогоцінного | | | | | |каміння, торгівля | | | | | |виробами з дорогоцінних | | | | | |металів і дорогоцінного | | | | | |каміння, дорогоцінного | | | | | |каміння органогенного | | | | | |утворення, напівдоро- | | | | | |гоцінного каміння | | | | | |(виготовлення ювелірних | | | | | |та побутових виробів з | | | | | |дорогоцінних металів і | | | | | |дорогоцінного каміння; | | | | | |виготовлення напівфаб- | | | | | |рикатів та елементів | | | | | |ювелірних та побутових | | | | | |виробів при здійсненні | | | | | |ремонту ювелірних та | | | | | |побутових виробів з | | | | | |дорогоцінних металів і | | | | | |дорогоцінного каміння) | | |---+-------------+--------------+-------------------------+-----| |13.|Марченко |Київська обл.,|виготовлення виробів з | | | |Олена |Києво-Свято- |дорогоцінних металів і | | | |Іванівна |шинський р-н, |дорогоцінного каміння, | | | | |м. Вишневе, |дорогоцінного каміння | | | | |вул. Машино- |органогенного утворення, | | | | |будівників, 5,|напівдорогоцінного | | | | |кв. 100 |каміння, торгівля | | | | | |виробами з дорогоцінних | | | | | |металів і дорогоцінного | | | | | |каміння, дорогоцінного | | | | | |каміння органогенного | | | | | |утворення, напівдоро- | | | | | |гоцінного каміння | | | | | |(роздрібна торгівля, | | | | | |комісійна торгівля , | | | | | |торгівля скупленими в | | | | | |населення ювелірними та | | | | | |побутовими виробами з | | | | | |дорогоцінних металів і | | | | | |дорогоцінного каміння) | | |---+-------------+--------------+-------------------------+-----| |14.|Товариство з |м. Кіровоград,|виготовлення виробів з | | | |обмеженою |вул. Гайдара, |дорогоцінних металів і | | | |відповідаль- |19 |дорогоцінного каміння, | | | |ністю "Віас | |дорогоцінного каміння | | | |Ювелір" | |органогенного утворення, | | | | | |напівдорогоцінного ка- | | | | | |міння, торгівля виробами | | | | | |з дорогоцінних металів і | | | | | |дорогоцінного каміння, | | | | | |дорогоцінного каміння | | | | | |органогенного утворення, | | | | | |напівдорогоцінного | | | | | |каміння (виготовлення | | | | | |ювелірних та побутових | | | | | |виробів з дорогоцінних | | | | | |металів і дорогоцінного | | | | | |каміння; виготовлення | | | | | |напівфабрикатів та | | | | | |елементів ювелірних та | | | | | |побутових виробів при | | | | | |здійсненні ремонту | | | | | |ювелірних та побутових | | | | | |виробів з дорогоцінних | | | | | |металів і дорогоцінного | | | | | |каміння; оптова торгівля | | | | | |ювелірними та побутовими | | | | | |виробами з дорогоцінних | | | | | |металів і дорогоцінного | | | | | |каміння) | | |---+-------------+--------------+-------------------------+-----| |15.|Жуколіна |Луганська |виготовлення виробів з | | | |Надія |обл., |дорогоцінних металів і | | | |Митрофанівна |м. Лисичанськ,|дорогоцінного каміння, | | | | |пр. Леніна, |дорогоцінного каміння | | | | |94/181 |органогенного утворення, | | | | | |напівдорогоцінного ка- | | | | | |міння, торгівля виробами | | | | | |з дорогоцінних металів і | | | | | |дорогоцінного каміння, | | | | | |дорогоцінного каміння | | | | | |органогенного утворення, | | | | | |напівдорогоцінного | | | | | |каміння (роздрібна | | | | | |торгівля ювелірними та | | | | | |побутовими виробами з | | | | | |дорогоцінних металів і | | | | | |дорогоцінного каміння ) | | |---+-------------+--------------+-------------------------+-----| |16.|Товариство з |м. Львів, |виготовлення виробів з | | | |обмеженою |вул. Замарсти-|дорогоцінних металів і | | | |відповідаль- |нівська, 7 |дорогоцінного каміння, | | | |ністю | |дорогоцінного каміння | | | |"Аватавр" | |органогенного утворення, | | | | | |напівдорогоцінного ка- | | | | | |міння, торгівля виробами | | | | | |з дорогоцінних металів і | | | | | |дорогоцінного каміння, | | | | | |дорогоцінного каміння | | | | | |органогенного утворення, | | | | | |напівдорогоцінного | | | | | |каміння (роздрібна | | | | | |торгівля, комісійна | | | | | |торгівля ювелірними та | | | | | |побутовими виробами з | | | | | |дорогоцінних металів і | | | | | |дорогоцінного каміння) | | |---+-------------+--------------+-------------------------+-----| |17.|Онисько |м. Львів, |виготовлення виробів з | | | |Люба-Оксана |вул. Лінколь- |дорогоцінних металів і | | | |Володимирівна|на, 37, кв. 66|дорогоцінного каміння, | | | | | |дорогоцінного каміння | | | | | |органогенного утворення, | | | | | |напівдорогоцінного ка- | | | | | |міння, торгівля виробами | | | | | |з дорогоцінних металів і | | | | | |дорогоцінного каміння, | | | | | |дорогоцінного каміння | | | | | |органогенного утворення, | | | | | |напівдорогоцінного | | | | | |каміння (роздрібна | | | | | |торгівля, комісійна | | | | | |торгівля ювелірними та | | | | | |побутовими виробами з | | | | | |дорогоцінних металів і | | | | | |дорогоцінного каміння) | | |---+-------------+--------------+-------------------------+-----| |18.|Приватне |м. Одеса, |виготовлення виробів з | | | |підприємство |вул. Ген. |дорогоцінних металів і | | | |"Аметист N" |Бочарова, 53 |дорогоцінного каміння, | | | | | |дорогоцінного каміння | | | | | |органогенного утворення, | | | | | |напівдорогоцінного ка- | | | | | |міння, торгівля виробами | | | | | |з дорогоцінних металів і | | | | | |дорогоцінного каміння, | | | | | |дорогоцінного каміння | | | | | |органогенного утворення, | | | | | |напівдорогоцінного | | | | | |каміння (роздрібна | | | | | |торгівля, комісійна | | | | | |торгівля ювелірними та | | | | | |побутовими виробами з | | | | | |дорогоцінних металів і | | | | | |дорогоцінного каміння) | | |---+-------------+--------------+-------------------------+-----| |19.|Товариство з |м. Одеса, |виготовлення виробів з | | | |обмеженою |вул. Осипова, |дорогоцінних металів і | | | |відповідаль- |37, кв. 1 |дорогоцінного каміння, | | | |ністю "Мірс" | |дорогоцінного каміння | | | | | |органогенного утворення, | | | | | |напівдорогоцінного ка- | | | | | |міння, торгівля виробами | | | | | |з дорогоцінних металів і | | | | | |дорогоцінного каміння, | | | | | |дорогоцінного каміння | | | | | |органогенного утворення, | | | | | |напівдорогоцінного | | | | | |каміння (роздрібна | | | | | |торгівля ювелірними та | | | | | |побутовими виробами з | | | | | |дорогоцінних металів і | | | | | |дорогоцінного каміння) | | |---+-------------+--------------+-------------------------+-----| |20.|Пасечник Юрій|м. Одеса, |виготовлення виробів з | | | |Петрович |вул. Варненсь-|дорогоцінних металів і | | | | |ка, 7/3, |дорогоцінного каміння, | | | | |кв. 51 |дорогоцінного каміння | | | | | |органогенного утворення, | | | | | |напівдорогоцінного камін-| | | | | |ня, торгівля виробами з | | | | | |дорогоцінних металів і | | | | | |дорогоцінного каміння, | | | | | |дорогоцінного каміння | | | | | |органогенного утворення, | | | | | |напівдорогоцінного | | | | | |каміння (виготовлення | | | | | |ювелірних та побутових | | | | | |виробів з дорогоцінних | | | | | |металів і дорогоцінного | | | | | |каміння; виготовлення | | | | | |напівфабрикатів та | | | | | |елементів ювелірних та | | | | | |побутових виробів при | | | | | |здійсненні ремонту | | | | | |ювелірних та побутових | | | | | |виробів з дорогоцінних | | | | | |металів і дорогоцінного | | | | | |каміння) | | |---+-------------+--------------+-------------------------+-----| |21.|Чистолінова |м. Одеса, |виготовлення виробів з | | | |Наталія |пр. Добро- |дорогоцінних металів і | | | |Йосипівна |вольського, |дорогоцінного каміння, | | | | |124, кв. 18 |дорогоцінного каміння | | | | | |органогенного утворення, | | | | | |напівдорогоцінного ка- | | | | | |міння, торгівля виробами | | | | | |з дорогоцінних металів і | | | | | |дорогоцінного каміння, | | | | | |дорогоцінного каміння | | | | | |органогенного утворення, | | | | | |напівдорогоцінного | | | | | |каміння (роздрібна | | | | | |торгівля, комісійна | | | | | |торгівля ювелірними та | | | | | |побутовими виробами з | | | | | |дорогоцінних металів і | | | | | |дорогоцінного каміння) | | |---+-------------+--------------+-------------------------+-----| |22.|Новосельцева |м. Одеса, |виготовлення виробів з | | | |Тетяна |вул. Пантелей-|дорогоцінних металів і | | | |Тихонівна |монівська, 7, |дорогоцінного каміння, | | | | |кв. 10 |дорогоцінного каміння | | | | | |органогенного утворення, | | | | | |напівдорогоцінного ка- | | | | | |міння, торгівля виробами | | | | | |з дорогоцінних металів і | | | | | |дорогоцінного каміння, | | | | | |дорогоцінного каміння | | | | | |органогенного утворення, | | | | | |напівдорогоцінного | | | | | |каміння (виготовлення | | | | | |ювелірних та побутових | | | | | |виробів з дорогоцінних | | | | | |металів і дорогоцінного | | | | | |каміння; виготовлення | | | | | |напівфабрикатів та | | | | | |елементів ювелірних та | | | | | |побутових виробів при | | | | | |здійсненні ремонту | | | | | |ювелірних та побутових | | | | | |виробів з дорогоцінних | | | | | |металів і дорогоцінного | | | | | |каміння) | | |---+-------------+--------------+-------------------------+-----| |23.|Невмивако |м. Суми, |виготовлення виробів з | | | |Сергій |вул. Харківсь-|дорогоцінних металів і | | | |Сергійович |ка, 23/1, |дорогоцінного каміння, | | | | |кв. 74 |дорогоцінного каміння | | | | | |органогенного утворення, | | | | | |напівдорогоцінного ка- | | | | | |міння, торгівля виробами | | | | | |з дорогоцінних металів і | | | | | |дорогоцінного каміння, | | | | | |дорогоцінного каміння | | | | | |органогенного утворення, | | | | | |напівдорогоцінного | | | | | |каміння (виготовлення | | | | | |ювелірних та побутових | | | | | |виробів з дорогоцінних | | | | | |металів і дорогоцінного | | | | | |каміння; виготовлення | | | | | |напівфабрикатів та | | | | | |елементів ювелірних та | | | | | |побутових виробів при | | | | | |здійсненні ремонту | | | | | |ювелірних та побутових | | | | | |виробів з дорогоцінних | | | | | |металів і дорогоцінного | | | | | |каміння; роздрібна | | | | | |торгівля, комісійна | | | | | |торгівля ювелірними та | | | | | |побутовими виробами з | | | | | |дорогоцінних металів і | | | | | |дорогоцінного каміння) | | |---+-------------+--------------+-------------------------+-----| |24.|Кокуренчук |м. Суми, |виготовлення виробів з | | | |Олександр |вул. Черепіна,|дорогоцінних металів і | | | |Анатолійович |70-Б/23 |дорогоцінного каміння, | | | | | |дорогоцінного каміння | | | | | |органогенного утворення, | | | | | |напівдорогоцінного камін-| | | | | |ня, торгівля виробами з | | | | | |дорогоцінних металів і | | | | | |дорогоцінного каміння, | | | | | |дорогоцінного каміння | | | | | |органогенного утворення, | | | | | |напівдорогоцінного | | | | | |каміння (роздрібна | | | | | |торгівля, комісійна | | | | | |торгівля ювелірними та | | | | | |побутовими виробами з | | | | | |дорогоцінних металів і | | | | | |дорогоцінного каміння) | | |---+-------------+--------------+-------------------------+-----| |25.|Дроздов Олег |м. Харків, |виготовлення виробів з | | | |Володимирович|пр. Московсь- |дорогоцінних металів і | | | | |кий, 27, |дорогоцінного каміння, | | | | |кв. 138 |дорогоцінного каміння | | | | | |органогенного утворення, | | | | | |напівдорогоцінного ка- | | | | | |міння, торгівля виробами | | | | | |з дорогоцінних металів і | | | | | |дорогоцінного каміння, | | | | | |дорогоцінного каміння | | | | | |органогенного утворення, | | | | | |напівдорогоцінного | | | | | |каміння (роздрібна | | | | | |торгівля, комісійна | | | | | |торгівля ювелірними та | | | | | |побутовими виробами з | | | | | |дорогоцінних металів і | | | | | |дорогоцінного каміння) | | |---+-------------+--------------+-------------------------+-----| |26.|Товариство з |м. Харків, |виготовлення виробів з | | | |обмеженою |пр. Гагаріна, |дорогоцінних металів і | | | |відповідаль- |72, кв. 107 |дорогоцінного каміння, | | | |ністю | |дорогоцінного каміння | | | |"Коміте" | |органогенного утворення, | | | | | |напівдорогоцінного камін-| | | | | |ня, торгівля виробами з | | | | | |дорогоцінних металів і | | | | | |дорогоцінного каміння, | | | | | |дорогоцінного каміння | | | | | |органогенного утворення, | | | | | |напівдорогоцінного | | | | | |каміння (виготовлення | | | | | |ювелірних та побутових | | | | | |виробів з дорогоцінних | | | | | |металів і дорогоцінного | | | | | |каміння; виготовлення | | | | | |напівфабрикатів та | | | | | |елементів ювелірних та | | | | | |побутових виробів при | | | | | |здійсненні ремонту | | | | | |ювелірних та побутових | | | | | |виробів з дорогоцінних | | | | | |металів і дорогоцінного | | | | | |каміння; роздрібна | | | | | |торгівля ювелірними та | | | | | |побутовими виробами з | | | | | |дорогоцінних металів і | | | | | |дорогоцінного каміння) | | |---+-------------+--------------+-------------------------+-----| |27.|Підприємство |м. Хмельниць- |виготовлення виробів з | | | |Укоопспілки |кий, |дорогоцінних металів і | | | |"Укоопювелір-|вул. Терно- |дорогоцінного каміння, | | | |торг" |пільська, 12 |дорогоцінного каміння | | | | | |органогенного утворення, | | | | | |напівдорогоцінного ка- | | | | | |міння, торгівля виробами | | | | | |з дорогоцінних металів і | | | | | |дорогоцінного каміння, | | | | | |дорогоцінного каміння | | | | | |органогенного утворення, | | | | | |напівдорогоцінного | | | | | |каміння (оптова, | | | | | |роздрібна торгівля, | | | | | |комісійна торгівля | | | | | |ювелірними та побутовими | | | | | |виробами з дорогоцінних | | | | | |металів і дорогоцінного | | | | | |каміння) | | |---+-------------+--------------+-------------------------+-----| |28.|Денисенко |м. Херсон, |виготовлення виробів з | | | |Надія |вул. Базова, 3|дорогоцінних металів і | | | |Феофанівна | |дорогоцінного каміння, | | | | | |дорогоцінного каміння | | | | | |органогенного утворення, | | | | | |напівдорогоцінного ка- | | | | | |міння, торгівля виробами | | | | | |з дорогоцінних металів і | | | | | |дорогоцінного каміння, | | | | | |дорогоцінного каміння | | | | | |органогенного утворення, | | | | | |напівдорогоцінного | | | | | |каміння (роздрібна | | | | | |торгівля, комісійна | | | | | |торгівля ювелірними та | | | | | |побутовими виробами з | | | | | |дорогоцінних металів і | | | | | |дорогоцінного каміння) | | |---+-------------+--------------+-------------------------+-----| |29.|Волков |Чернігівська |виготовлення виробів з | | | |Геннадій |обл., |дорогоцінних металів і | | | |Анатолійович |м. Ніжин, |дорогоцінного каміння, | | | | |вул. Гоголя, |дорогоцінного каміння | | | | |2-А, кв. 28 |органогенного утворення, | | | | | |напівдорогоцінного ка- | | | | | |міння, торгівля виробами | | | | | |з дорогоцінних металів і | | | | | |дорогоцінного каміння, | | | | | |дорогоцінного каміння | | | | | |органогенного утворення, | | | | | |напівдорогоцінного | | | | | |каміння (роздрібна | | | | | |торгівля, комісійна | | | | | |торгівля ювелірними та | | | | | |побутовими виробами з | | | | | |дорогоцінних металів і | | | | | |дорогоцінного каміння) | | |---+-------------+--------------+-------------------------+-----| |30.|Гуріненко |м. Черкаси, |виготовлення виробів з | | | |Олена |вул. Громова, |дорогоцінних металів і | | | |Єлізарівна |29/2, кв. 5 |дорогоцінного каміння, | | | | | |дорогоцінного каміння | | | | | |органогенного утворення, | | | | | |напівдорогоцінного ка- | | | | | |міння, торгівля виробами | | | | | |з дорогоцінних металів і | | | | | |дорогоцінного каміння, | | | | | |дорогоцінного каміння | | | | | |органогенного утворення, | | | | | |напівдорогоцінного | | | | | |каміння (роздрібна | | | | | |торгівля, комісійна | | | | | |торгівля ювелірними та | | | | | |побутовими виробами з | | | | | |дорогоцінних металів і | | | | | |дорогоцінного каміння) | | |---+-------------+--------------+-------------------------+-----| |31.|Товариство з |м. Черкаси, |виготовлення виробів з | | | |обмеженою |б-р Шевченка, |дорогоцінних металів і | | | |відповідаль- |258 |дорогоцінного каміння, | | | |ністю | |дорогоцінного каміння | | | |"Орлець" | |органогенного утворення, | | | | | |напівдорогоцінного ка- | | | | | |міння, торгівля виробами | | | | | |з дорогоцінних металів і | | | | | |дорогоцінного каміння, | | | | | |дорогоцінного каміння | | | | | |органогенного утворення, | | | | | |напівдорогоцінного | | | | | |каміння (виготовлення | | | | | |ювелірних та побутових | | | | | |виробів з дорогоцінних | | | | | |металів і дорогоцінного | | | | | |каміння; виготовлення | | | | | |напівфабрикатів та | | | | | |елементів ювелірних та | | | | | |побутових виробів при | | | | | |здійсненні ремонту | | | | | |ювелірних та побутових | | | | | |виробів з дорогоцінних | | | | | |металів і дорогоцінного | | | | | |каміння; оптова, | | | | | |роздрібна торгівля, | | | | | |комісійна торгівля | | | | | |ювелірними та побутовими | | | | | |виробами з дорогоцінних | | | | | |металів і дорогоцінного | | | | | |каміння) | | |---+-------------+--------------+-------------------------+-----| |32.|Меркулова |м. Севасто- |виготовлення виробів з | | | |Марина |поль, |дорогоцінних металів і | | | |Вікторівна |вул. Леніна, |дорогоцінного каміння, | | | | |19, кв. 10 |дорогоцінного каміння | | | | | |органогенного утворення, | | | | | |напівдорогоцінного ка- | | | | | |міння, торгівля виробами | | | | | |з дорогоцінних металів і | | | | | |дорогоцінного каміння, | | | | | |дорогоцінного каміння | | | | | |органогенного утворення, | | | | | |напівдорогоцінного | | | | | |каміння (роздрібна | | | | | |торгівля, комісійна | | | | | |торгівля ювелірними та | | | | | |побутовими виробами з | | | | | |дорогоцінних металів і | | | | | |дорогоцінного каміння) | | |---+-------------+--------------+-------------------------+-----| |33.|Чайковська |м. Київ, |виготовлення виробів з | | | |Марія- |пр. Героїв |дорогоцінних металів і | | | |Крістіна |Сталінграда, |дорогоцінного каміння, | | | |Чеславівна |20, кв. 385 |дорогоцінного каміння | | | | | |органогенного утворення, | | | | | |напівдорогоцінного ка- | | | | | |міння, торгівля виробами | | | | | |з дорогоцінних металів і | | | | | |дорогоцінного каміння, | | | | | |дорогоцінного каміння | | | | | |органогенного утворення, | | | | | |напівдорогоцінного | | | | | |каміння (оптова, | | | | | |роздрібна торгівля | | | | | |ювелірними та побутовими | | | | | |виробами з дорогоцінних | | | | | |металів і дорогоцінного | | | | | |каміння) | | |---+-------------+--------------+-------------------------+-----| |34.|Відкрите |м. Київ, |виготовлення виробів з | | | |акціонерне |вул. Борща- |дорогоцінних металів і | | | |товариство |гівська, |дорогоцінного каміння, | | | |"Універмаг |173/187 |дорогоцінного каміння | | | |"СПЕКТР" | |органогенного утворення, | | | | | |напівдорогоцінного ка- | | | | | |міння, торгівля виробами | | | | | |з дорогоцінних металів і | | | | | |дорогоцінного каміння, | | | | | |дорогоцінного каміння | | | | | |органогенного утворення, | | | | | |напівдорогоцінного | | | | | |каміння (роздрібна | | | | | |торгівля ювелірними та | | | | | |побутовими виробами з | | | | | |дорогоцінних металів і | | | | | |дорогоцінного каміння) | | |---+-------------+--------------+-------------------------+-----| |35.|Товариство з |м. Київ, |виготовлення виробів з | | | |обмеженою |вул. Героїв |дорогоцінних металів і | | | |відповідаль- |Оборони, 3, |дорогоцінного каміння, | | | |ністю |кв. 33 |дорогоцінного каміння | | | |"Фортуна-СК" | |органогенного утворення, | | | | | |напівдорогоцінного ка- | | | | | |міння, торгівля виробами | | | | | |з дорогоцінних металів і | | | | | |дорогоцінного каміння, | | | | | |дорогоцінного каміння | | | | | |органогенного утворення, | | | | | |напівдорогоцінного | | | | | |каміння (оптова торгівля | | | | | |ювелірними та побутовими | | | | | |виробами з дорогоцінних | | | | | |металів і дорогоцінного | | | | | |каміння) | | |---+-------------+--------------+-------------------------+-----| |36.|Лісиченок |м. Київ, |виготовлення виробів з | | | |Вячеслав |вул. Дегтя- |дорогоцінних металів і | | | |Цезаревич |рівська, 60, |дорогоцінного каміння, | | | | |кв. 110 |дорогоцінного каміння | | | | | |органогенного утворення, | | | | | |напівдорогоцінного ка- | | | | | |міння, торгівля виробами | | | | | |з дорогоцінних металів і | | | | | |дорогоцінного каміння, | | | | | |дорогоцінного каміння | | | | | |органогенного утворення, | | | | | |напівдорогоцінного | | | | | |каміння (роздрібна | | | | | |торгівля, комісійна | | | | | |торгівля ювелірними та | | | | | |побутовими виробами з | | | | | |дорогоцінних металів і | | | | | |дорогоцінного каміння; | | | | | |роздрібна торгівля | | | | | |обробленим дорогоцінним | | | | | |камінням) | | |---+-------------+--------------+-------------------------+-----| |37.|Товариство з |м. Київ, |виготовлення виробів з | | | |обмеженою |вул. Баггову- |дорогоцінних металів і | | | |відповідаль- |тівська, 8/10 |дорогоцінного каміння, | | | |ністю | |дорогоцінного каміння | | | |"Фаворит | |органогенного утворення, | | | |Компанія" | |напівдорогоцінного ка- | | | | | |міння, торгівля виробами | | | | | |з дорогоцінних металів і | | | | | |дорогоцінного каміння, | | | | | |дорогоцінного каміння | | | | | |органогенного утворення, | | | | | |напівдорогоцінного | | | | | |каміння (роздрібна | | | | | |торгівля, комісійна | | | | | |торгівля ювелірними та | | | | | |побутовими виробами з | | | | | |дорогоцінних металів і | | | | | |дорогоцінного каміння) | | |---+-------------+--------------+-------------------------+-----| |38.|Кундиревич |м. Київ, |виготовлення виробів з | | | |Андрій |вул. Білорусь-|дорогоцінних металів і | | | |Ігорович |ка, 10/18, |дорогоцінного каміння, | | | | |кв. 76 |дорогоцінного каміння | | | | | |органогенного утворення, | | | | | |напівдорогоцінного ка- | | | | | |міння, торгівля виробами | | | | | |з дорогоцінних металів і | | | | | |дорогоцінного каміння, | | | | | |дорогоцінного каміння | | | | | |органогенного утворення, | | | | | |напівдорогоцінного | | | | | |каміння (виготовлення | | | | | |ювелірних та побутових | | | | | |виробів з дорогоцінних | | | | | |металів і дорогоцінного | | | | | |каміння; виготовлення | | | | | |напівфабрикатів та | | | | | |елементів ювелірних та | | | | | |побутових виробів при | | | | | |здійсненні ремонту | | | | | |ювелірних та побутових | | | | | |виробів з дорогоцінних | | | | | |металів і дорогоцінного | | | | | |каміння) | | |---+-------------+--------------+-------------------------+-----| |39.|Державне |м. Київ, |збирання, первинна | | | |підприємство |пр. Повітро- |обробка відходів і брухту| | | |Міністерства |флотський, 30 |дорогоцінних металів та | | | |оборони | |дорогоцінного каміння, | | | |України | |дорогоцінного каміння | | | |"Укроборон- | |органогенного утворення, | | | |лізинг" | |напівдорогоцінного | | | | | |каміння (збирання, | | | | | |первинна обробка брухту і| | | | | |відходів дорогоцінних | | | | | |металів від списаної | | | | | |електронної техніки, | | | | | |виведеного з експлуатації| | | | | |обладнання, приладів, | | | | | |комплектувальних виробів,| | | | | |деталей тощо) | | ------------------------------------------------------------------

Додаток 2

до наказу Міністерства

фінансів України

01.09.2004 N 549

ПЕРЕЛІК

суб'єктів господарювання,

яким переоформлюються ліцензії

------------------------------------------------------------------ | N |Найменуван-|Місцезнаход- | Підстава для |Серія та N | |з/п|ня юридич- |ження юридич-| переоформлення | ліцензії, | | | ної особи |ної особи або| ліцензії та вид | що пере- | | |або прізви-| місце прожи-| підприємницької | оформ- | | | ще, ім'я, |вання фізич- | діяльності, на який | люється | | |по батькові| ної особи - | переоформлюється | | | | фізичної | суб'єкта | ліцензія | | | | особи - |підприємниць-| | | | | суб'єкта | кої | | | | | підприєм- | діяльності | | | | | ницької | | | | | |діяльності | | | | |---+-----------+-------------+----------------------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |---+-----------+-------------+----------------------+-----------| |1. |Товариство |Донецька |Зміна видів госпо- |Серія | | |з обмеженою|обл., |дарської діяльності; |АА N 322874| | |відпові- |м. Красноар- |збирання, первинна |20.08.2002 | | |дальністю |мійськ, |обробка відходів і | | | |"Донбас- |вул. Шота, |брухту дорогоцінних | | | |ВДМ" |189 |металів та дорогоцін- | | | | | |ного каміння, дорого- | | | | | |цінного каміння | | | | | |органогенного | | | | | |утворення, | | | | | |напівдорогоцінного | | | | | |каміння (збирання, | | | | | |первинна обробка | | | | | |твердих і рідких | | | | | |срібловмісних | | | | | |відходів; збирання, | | | | | |первинна обробка | | | | | |брухту і відходів | | | | | |дорогоцінних металів | | | | | |від списаної | | | | | |електронної техніки, | | | | | |виведеного з | | | | | |експлуатації | | | | | |обладнання, приладів, | | | | | |комплектувальних | | | | | |виробів, деталей тощо)| | |---+-----------+-------------+----------------------+-----------| |2. |Товариство |Донецька |Зміна видів госпо- |Серія | | |з обмеженою|обл., |дарської діяльності; |АА N 451819| | |відпові- |м. Крама- |виготовлення виробів з|20.09.2002 | | |дальністю |торськ, |дорогоцінних металів і| | | |"Торговель-|вул. Б.Хмель-|дорогоцінного каміння,| | | |ний дім |ницького, |дорогоцінного каміння | | | |Ювеліреліт"|буд. 1, |органогенного утво- | | | | |кв. 52 |рення, напівдорого- | | | | | |цінного каміння, | | | | | |торгівля виробами з | | | | | |дорогоцінних металів і| | | | | |дорогоцінного каміння,| | | | | |дорогоцінного каміння | | | | | |органогенного утворен-| | | | | |ня, напівдорогоцінного| | | | | |каміння (оптова, | | | | | |роздрібна торгівля, | | | | | |комісійна торгівля | | | | | |ювелірними та | | | | | |побутовими виробами з | | | | | |дорогоцінних металів і| | | | | |дорогоцінного каміння)| | |---+-----------+-------------+----------------------+-----------| |3. |Сіленко |м. Донецьк, |Зміна видів госпо- |Серія | | |Олег |вул. Текс- |дарської діяльності; |АА N 629422| | |Леонідович |тильників, |виготовлення виробів з|12.02.2004 | | | |8/21 |дорогоцінних металів і| | | | | |дорогоцінного каміння,| | | | | |дорогоцінного каміння | | | | | |органогенного утворен-| | | | | |ня, напівдорогоцінного| | | | | |каміння, торгівля | | | | | |виробами з дорогоцін- | | | | | |них металів і дорого- | | | | | |цінного каміння, | | | | | |дорогоцінного каміння | | | | | |органогенного утворен-| | | | | |ня, напівдорогоцінного| | | | | |каміння (виготовлення | | | | | |ювелірних та побутових| | | | | |виробів з дорогоцінних| | | | | |металів і дорогоцінно-| | | | | |го каміння; виготов- | | | | | |лення напівфабрикатів | | | | | |та елементів ювелірних| | | | | |та побутових виробів | | | | | |при здійсненні ремонту| | | | | |ювелірних та побутових| | | | | |виробів з дорогоцінних| | | | | |металів і дорогоцінно-| | | | | |го каміння; оптова, | | | | | |роздрібна торгівля, | | | | | |комісійна торгівля, | | | | | |торгівля скупленими в | | | | | |населення ювелірними | | | | | |та побутовими виробами| | | | | |з дорогоцінних металів| | | | | |і дорогоцінного | | | | | |каміння) | | ------------------------------------------------------------------
Додаток 3

до наказу Міністерства

фінансів України

01.09.2004 N 549

ПЕРЕЛІК

суб'єктів господарської діяльності,

яким анулюються ліцензії

------------------------------------------------------------------ | N | Найменування | Місцезнаходження | Серія та N | |п\п|юридичної особи або | юридичної особи або | ліцензії, що | | | прізвище, ім'я, по | місце проживання | анулюється | | | батькові фізичної | фізичної особи - | | | | особи -суб'єкта | суб'єкта | | | | підприємницької | підприємницької | | | | діяльності | діяльності | | |---+--------------------+------------------------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |---+--------------------+------------------------+--------------| |1. |Михайленко Ольга |м. Дніпропетровськ, |Серія | | |Михайлівна |вул. Житомирська, 272-Б |АА N 544832 | | | | |08.04.2003 | |---+--------------------+------------------------+--------------| |2. |Панчишин Любомира |Львівська обл., |Серія | | |Володимирівна |м. Золочів, вул. Степана|АА N 629270 | | | |Бандери, 3/14 |19.12.2003 | ------------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: