open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
03.10.2002 N 548
Н А К А З

Про проведення Всеукраїнського огляду бібліотек

загальноосвітніх навчальних закладів

На виконання Законів України "Про загальну середню освіту"
( 651-14 ), "Про бібліотеки і бібліотечну справу" ( 32/95-ВР ),
Національної доктрини розвитку освіти, постанови Кабінету
Міністрів України від 16.11.2000 р. N 1717 ( 1717-2000-п ) "Про
перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст,
структуру і 12-річний термін навчання", з метою визначення
стратегії оновлення діяльності бібліотек загальноосвітніх
навчальних закладів у сучасних соціально-економічних умовах,
підвищення рівня їх бібліотечно-інформаційної діяльності,
посилення їх ролі в забезпеченні навчально-виховного процесу,
виховання в учнів інформаційної культури, любові до книги,
культури читання, вміння користуватися бібліотекою Н А К А З У Ю:
1. Провести з 1 жовтня 2002 року до 1 червня 2003 року
Всеукраїнський огляд бібліотек загальноосвітніх навчальних
закладів.
2. Затвердити Положення про проведення Всеукраїнського огляду
бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів та склад
оргкомітету (додатки 1, 2).
3. Міністерству освіти Автономної Республіки Крим,
управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської
міських держадміністрацій:
3.1. Провести обласні, міські та районні, в Автономній
Республіці Крим - республіканський - огляди. Забезпечити участь
місцевих органів управління освітою, районних, міських
методкабінетів, обласних інститутів післядипломної педагогічної
освіти, педагогічних колективів, органів учнівського
самоврядування, учнівських колективів загальноосвітніх навчальних
закладів у зазначеному огляді.
3.2. Провести обласні, міські та районні семінари, "круглі
столи" з питань організації та проведення огляду, обміну досвідом
діяльності педагогічних колективів, бібліотекарів, органів
учнівського самоврядування.
4. Департаменту розвитку загальної середньої, дошкільної та
позашкільної освіти (Романенко В.П.), Науково-методичному центру
середньої освіти (Завалевський Ю.І.):
4.1. Провести заключний етап огляду у травні 2003 р.
4.2. Провести у листопаді 2003 року всеукраїнську
науково-методичну конференцію на тему: "Роль бібліотеки
загальноосвітнього навчального закладу в організації навчання та
виховання учнів в сучасних умовах".
4.3. Забезпечити видання збірника з досвіду роботи кращих
бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів, переможців огляду.
4.4. Висвітлювати на сторінках педагогічної преси хід огляду
бібліотек, роботу кращих бібліотекарів, вчителів, класних
керівників щодо керівництва читанням учнів.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника
департаменту розвитку загальної середньої, дошкільної та
позашкільної Освіти Романенка В.П.
Заступник
державного секретаря Г.Г.Науменко

Додаток 1

до наказу МОН України

03.10.2002 N 548

ПОЛОЖЕННЯ

про Всеукраїнський огляд бібліотек

загальноосвітніх навчальних закладів

Всеукраїнський огляд бібліотек загальноосвітніх навчальних
закладів проводиться з 1 жовтня 2002 року по 1 червня 2003 року з
метою: посилення ролі навчальної, науково-популярної, художньої
книги в навчанні та вихованні, поліпшення бібліотечного
обслуговування учнів та вчителів; виховання в учнів інформаційної культури, любові до книги,
культури читання, розвитку пізнавальних інтересів і здібностей; активізації роботи педагогічних колективів, батьківських
комітетів, органів учнівського самоврядування, громадських
організацій навчальних закладів з виховання в учнів любові до
книги, бережливого ставлення до підручників та іншої літератури; сприяння поліпшенню інформаційно-бібліографічного
забезпечення учнів і вчителів, пропаганді
бібліотечно-бібліографічних знань та виховання культури читання; виявлення кращих, оновлених за змістом, формою технологій
роботи бібліотекарів і вчителів щодо керівництва позакласним
читанням учнів; подальшого поліпшення комплектування та використання
книжкових фондів бібліотек.
Організація огляду
В огляді беруть участь бібліотеки загальноосвітніх навчальних
закладів. Всеукраїнським оглядом керує всеукраїнський оргкомітет. Для проведення огляду і підведення підсумків на місцях
створюються обласні, міські, районні, шкільні, в Автономній
Республіці Крим - республіканський - оргкомітети, до складу яких
входять представники органів управління освітою, методичні
працівники, керівники навчальних закладів, бібліотекарі, вчителі,
члени батьківських комітетів та органів учнівського
самоврядування. Огляд проводиться з 1 жовтня 2002 року до 1 червня 2003 року
в три етапи: перший етап огляду (районний, міський) проводиться з 1 жовтня
2002 року до 1 березня 2003 року; другий етап (обласний) - з 1 березня до 10 квітня 2003 року; третій етап (всеукраїнський) - з 10 квітня до 1 червня
2003 року. Перший етап всеукраїнського огляду проводиться в робочому
порядку. У ході огляду проводяться семінари, "круглі столи",
конференції. Підсумок підводиться в присутності всіх учасників. На другий етап всеукраїнського огляду матеріали подаються у
порядку, встановленому оргкомітетом другого етапу. На третьому етапі огляду розглядаються матеріали,
представлені оргкомітетами другого етапу огляду та затверджені
відповідними органами управління освітою. До всеукраїнського оргкомітету матеріали слід направити не
пізніше 10 квітня 2003 року за адресою: 04070, м. Київ,
вул. П.Сагайдачного, 37, Науково-методичний центр середньої
освіти, к. 304, "На огляд ШБ".
Вимоги до оформлення матеріалів,

що надсилаються оргкомітету третього етапу огляду
Інформація (звіт) про підсумки огляду повинна мати конкретні
відомості про наслідки другого етапу огляду. В інформації слід
дати повідомлення: про обладнання бібліотек загальноосвітніх
навчальних закладів, зміцнення їх матеріальної бази за період
огляду, комплектування, поповнення і збереження книжкових фондів
бібліотек, створення фондів шкільних підручників, організацію
бібліотечного активу, гуртків і робота з ними; участь у проведенні
Всеукраїнської акції "Живи, книго!", керівництво позакласним
читанням учнів, спільна робота бібліотекаря з
вчителями-предметниками, вчителями початкових класів, класними
керівниками, лідерами учнівського самоврядування, батьками,
громадськістю. До інформації додається представлення на переможців огляду, а
також узагальнений досвід роботи кожного переможця. Подаються відповідні матеріали: на одну бібліотеку сільського загальноосвітнього навчального
закладу; на одну бібліотеку міського загальноосвітнього навчального
закладу; на одну бібліотеку міського загальноосвітнього навчального
закладу (від обласного центру); від міст Києва та Севастополя - на 3 бібліотеки
загальноосвітніх навчальних закладів та по одній бібліотеці
позашкільного закладу.
Відзначення переможців огляду
Переможці огляду нагороджуються цінними подарунками,
грамотами управлінь освіти та Грамотами Міністерства освіти і
науки України.

Додаток 2

до наказу МОН України

03.10.2002 N 548

СКЛАД

оргкомітету Всеукраїнського огляду бібліотек

загальноосвітніх навчальних закладів

Науменко Григорій заступник державного секретаря Міністерства
Григорович освіти і науки України
(голова комісії)
Чернишова Євгенія заступник начальника Головного управління
Родіонівна нормативного забезпечення та взаємодії з
(заступник голови) регіонами департаменту розвитку загальної

середньої, дошкільної та позашкільної

освіти МОН України
Несен Галина заступник директора Науково-методичного
Михайлівна центру середньої освіти МОН України
(заступник голови)
Горлач Тетяна завідувачка сектору відділу виховної роботи
Анатоліївна Науково-методичного центру середньої освіти
(секретар) МОН України
Долбенко Тетяна декан факультету довузівської підготовки та
Олексіївна післядипломної освіти Київського
(за згодою) національного університету культури і

мистецтв, кандидат педагогічних наук,

професор, член-кореспондент Міжнародної

Академії інформатизації
Булінг Надія бібліотекар спеціалізованого загально-
Тимофіївна освітнього навчального закладу

ім. Дмитра Усенка N 197 м. Києва
Буруєва Лідія методист Чернігівського обласного інституту
Петрівна післядипломної педагогічної освіти
Єрмаков Іван старший співробітник лабораторії
Гнатович (за згодою) педагогічно прогнозування інституту

педагогіки АПН України, кандидат

педагогічних наук
Ільїчова Людмила методист Харківського обласного інституту
Дмитрівна післядипломної педагогічної освіти
Кириленко Світлана завідувачка відділу виховної роботи
Володимирівна Науково-методичного центру середньої

освіти МОН України
Кобзаренко Анастасія директор Державної бібліотеки України для
Степанівна дітей, заслужений працівник культури
(за згодою) України, кавалер ордена Княгині Ольги

III ступеня
Колосай Лідія методист відділу освіти Славутицької
Андріївна міської державної адміністрації Київської

області
Косар Ганна провідний спеціаліст Головного управління
Василівна освіти і науки Київської міської

держадміністрації
Красномовець Людмила завідувачка кабінету виховної роботи і
Вереміївна бібліотек Хмельницького обласного інституту

післядипломної педагогічної освіти
Леонтенко Інна методист вищої категорії
Пантелеймонівна Науково-методичного центру середньої освіти

МОН України
Рогова Павла Іванівна директор Державної науково-педагогічної
(за згодою) бібліотеки України
Страшна Лідія директор спеціалізованої школи N 34
Серафімівна м. Києва, кандидат педагогічних наук
Хімтян Ірина завідувачка відділу наукового та
Іванівна прикладного бібліотекознавства Державної
(за згодою) науково-педагогічної бібліотеки України
Харламова Тетяна директор Методично-видавничого центру
Борисівна організації випуску та доставки

освітянської літератури
"Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України"
N 24, грудень 2002 рік.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: