open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ

ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
Н А К А З
14.07.2010 N 547

Про затвердження Примірного положення

про службу цивільного захисту району

(міста, району у місті)

Головного управління МНС України

в Автономній Республіці Крим, областях,

мм. Києві та Севастополі

Відповідно до Закону України "Про правові засади цивільного
захисту" ( 1859-15 ), Положення про Міністерство України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 2 листопада 2006 року N 1539
( 1539-2006-п ), з метою підвищення ефективності організації
виконання заходів цивільного захисту територіальними підрозділами
з питань цивільного захисту Головних управлінь МНС в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Примірне положення про службу цивільного
захисту району (міста, районну у місті) Головного управління
МНС України в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та
Севастополі (далі - Примірне положення), що додається.
2. Начальникам головних управлінь МНС в Автономній Республіці
Крим, областях, мм. Києві та Севастополі у місячний термін згідно
з Примірним положенням розробити та затвердити за погодженням з
Департаментом цивільного захисту положення про службу цивільного
захисту району (міста, району у місті) головних управлінь МНС в
Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Тимчасово виконуючий
обов'язки Міністра В.Антонець

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МНС

14.07.2010 N 547

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ

про службу цивільного захисту району

(міста, району у місті)

Головного управління МНС України

в Автономній Республіці Крим,

областях, містах Києві та Севастополі

1. Загальні положення
1.1. Служба цивільного захисту району (міста, району у місті)
(далі - Служба) Головного управління Міністерства з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи в Автономній Республіці Крим, областях,
мм. Києві та Севастополі (далі - Головне управління) є
територіальним органом управління МНС (місцевого рівня) складовою
частиною Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту та
підрозділом Головного управління і підпорядковується начальнику
Головного управління.
1.2. Служба у своїй діяльності керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), Законами України, актами Президента України,
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, наказами і
розпорядженнями МНС, Положеннями про Оперативно-рятувальну службу
цивільного захисту ( v0065512-04 ), Головне управління
( z1192-06 ) та цим Положенням.
1.3. Служба є організуючим та координуючим органом у сфері
запобігання та організації реагування на надзвичайні ситуації на
рівні відповідної ланки територіальної підсистеми єдиної системи
цивільного захисту (далі - ЄС ЦЗ).
1.4. Служба в інтересах всебічного і комплексного опрацювання
питань, що входять до її компетенції, здійснює свою діяльність зі
структурними підрозділами Головного управління, спеціалізованими
службами цивільного захисту району (міста, району у місті),
місцевими державними адміністраціями, органами місцевого
самоврядування, підприємствами, установами, організаціями.
2. Основні завдання Служби Основними завданнями служби є:
2.1. Забезпечення на рівні відповідної ланки територіальної
підсистеми ЄС ЦЗ, впровадження державної політики у сфері
цивільного захисту населення і територій від надзвичайних
ситуацій.
2.2. На підставі обґрунтованого прогнозу виникнення
надзвичайних ситуацій вносить пропозиції щодо формування програм з
питань захисту населення і територій, забезпечення сил цивільного
захисту, фінансування заходів з попередження та ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій за рахунок районних, міських,
обласного, державного бюджетів та інших, не заборонених
законодавством, джерел фінансування.
2.3. Обґрунтування та надання пропозицій при розробленні
оперативних, розпорядчих і мобілізаційних документів, плану
цивільного захисту району (міста, району у місті) на особливий
період та документів плану участі у територіальній обороні щодо
інженерного, радіаційного та хімічного захисту сил цивільного
захисту, забезпечення евакуаційних заходів населення, укриття в
захисних спорудах цивільного захисту (цивільної оборони) (далі -
ЗС ЦЗ (ЦО) на мирний час (у повсякденній діяльності та у разі
виникнення стихійного лиха, аварій і катастроф) та особливий
період.
2.4. Підготовка та надання пропозицій начальнику цивільного
захисту району (міста, району міста) щодо планування заходів
цивільного захисту на рівні відповідної ланки територіальної
підсистеми ЄС ЦЗ у повсякденній діяльності та у разі виникнення
стихійного лиха, аварій і катастроф.
2.5. Організація оперативного реагування на надзвичайні
ситуації техногенного та природного характеру, гасіння пожеж,
участь у ліквідації їх наслідків, підготовка пропозицій для
прийняття рішень, проектів наказів (розпоряджень) начальника
цивільного захисту району (міста, району у місті) з цього питання,
контроль за їх виконанням, забезпечення своєчасного інформування
керівництва.
2.6. Керівництво силами і засобами МНС в межах відповідного
гарнізону цивільного захисту.
2.7. Висловлення окремої думки при здійсненні експертизи
розрахунків збитків, наданих балансоутримувачами та власниками
об'єктів, що постраждали згідно з вимогами нормативно-правових
актів у сфері цивільного захисту.
2.8. Участь у підготовці проектів експертних висновків з
визначення рівня надзвичайних ситуацій та документів щодо
виділення коштів із резервного фонду державного бюджету на
здійснення заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
2.9. Виконання наказів та доручень МНС, начальника Головного
управління та державної адміністрації (органу місцевого
самоврядування), розгляд в межах своїх повноважень звернень
народних депутатів України, депутатів місцевих рад та громадян.
2.10. За результатами проведених перевірок та навчань
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, спеціалізованих служб цивільного захисту,
підприємств, установ, організацій та підрозділів цивільного
захисту пропонує органам управління заходи до вжиття щодо
покращення стану справ.
2.11. Здійснення інформаційно-аналітичного забезпечення
начальника цивільного захисту району (місті, району міста) з
питань стану цивільного захисту, аналіз та прогнозування
ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру, визначення показників ризику виникнення
надзвичайних ситуацій на об'єктах і територіях.
2.12. Планування, участь у заходах цивільного захисту на
мирний час та особливий період, та в межах своїх повноважень - у
заходах з антитерористичної діяльності і територіальної оборони.
3. Повноваження Служби Служба відповідно до покладених на неї завдань:
3.1. Вносить пропозиції місцевим органам виконавчої влади
(органам місцевого самоврядування) щодо планування, організації та
здійснення заходів щодо інженерного, радіаційного, хімічного
захисту населення та територій, організації за видами забезпечення
евакуаційних заходів та укриття населення в ЗС ЦЗ (ЦО).
3.2. Бере участь у розробленні проектів програм з питань
запобігання та реагування на надзвичайні ситуації, технічного
переоснащення Служби та сил ЦЗ, інших цільових програм.
3.3. Розробляє плани Служби, подає пропозиції щодо
організації переведення цивільного захисту району (міста, району у
місті) з мирного на воєнний стан, при розробленні мобілізаційних
документів.
3.4. Надає методичну допомогу щодо планування евакуації
населення у разі загрози або виникнення надзвичайної ситуації
техногенного та природного характеру, а також на особливий період.
3.5. Бере участь у визначенні рівня надзвичайної ситуації,
забезпечує оперативне і повне інформування місцевих органів
управління цивільного захисту та начальника Головного управління
МНС щодо загрози її виникнення або про її виникнення та хід
ліквідації.
3.6. Вносить обґрунтовані пропозиції щодо внесення змін,
доповнень до номенклатури місцевого матеріального резерву та
поповнення його запасів виходячи з максимальної розрахункової
гіпотетичної надзвичайної ситуації.
3.7. Бере участь разом із місцевими органами виконавчої влади
(органами місцевого самоврядування) в організаційних заходах щодо
створення фонду ЗС ЦЗ (ЦО) та підтримки його у стані готовності до
використання за призначенням, а також здійснює контроль за
утриманням ЗС ЦЗ (ЦО), які знаходяться на балансі Головного
управління. Бере участь у роботі комісій щодо визначення подальшого
використання ЗС ЦЗ (ЦО) під час процедур приватизації
(корпоратизації) підприємств (установ, організацій) або їх
ліквідації (банкрутства).
3.8. Разом з місцевими органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування, організаціями та установами бере участь
у розробленні та реалізації інженерно-технічних заходів цивільного
захисту, а також здійснює контроль за їх виконанням.
3.9. У межах своїх повноважень бере участь у комплексних
перевірках готовності органів управління та сил підприємств
(установ, організацій) до роботи в умовах надзвичайної ситуації та
в особливий період.
3.10. Вносить пропозиції голові державної адміністрації
(виконавчого органу ради) щодо потреби обсягів забезпечення
непрацюючого населення та територіальних невоєнізованих формувань
цивільного захисту засобами радіаційного і хімічного захисту та
місць їх зберігання.
3.11. Готує пропозиції щодо погодження планів локалізації та
ліквідації аварійних ситуацій і аварій та навчально-тренувальних
занять з відпрацювання планів локалізації та ліквідації аварійних
ситуацій і аварій на потенційно небезпечних об'єктах та об'єктах
підвищеної небезпеки.
3.12. Бере участь в організації підготовки органів управління
та сил ЦЗ, а у разі необхідності здійснює оцінювання рівня їх
готовності до дій за призначенням під час навчань (тренувань).
3.13. Вносить пропозиції з планування та впровадження заходів
щодо накопичення запасу дегазуючих і дезактивуючих речовин,
засобів індивідуального захисту населення, приладів радіаційної та
хімічної розвідки.
3.14. Готує пропозиції щодо погодження планів аварійних
заходів у разі аварій під час перевезення радіоактивних матеріалів
відповідно до чинних нормативних актів.
3.15. Вносить пропозиції щодо розміщення місць збереження
отрутохімікатів і пестицидів та технічного стану будівель та
споруд, де вони зберігаються.
3.16. Бере участь у складі комісії в проведенні державної
інвентаризації джерел іонізуючого випромінювання і радіоактивних
відходів.
3.17. Організовує взаємодію з органами управління на
транспорті, військовим командуванням, місцевими органами
виконавчої влади та органами місцевого самоврядування з питань
впровадження аварійно-рятувальних заходів на маршрутах евакуації,
переправах, у районах розміщення евакуйованого населення.
3.18. Узагальнює інформацію про стан потенційно небезпечних
об'єктів і територій та інформує органи управління щодо
необхідності вжиття відповідних заходів. Бере участь у класифікації хімічно небезпечних об'єктів та
адміністративно-територіальних одиниць за ступенями хімічної
небезпеки.
3.19. Спільно із структурним підрозділом держадміністрації
(виконавчого органу ради) з питань надзвичайних ситуацій бере
участь у плануванні та розробленні заходів розрахункового року з
питань будівництва захисних споруд, закупівлі засобів радіаційного
та хімічного захисту.
3.20. Здійснює контроль за своєчасним обладнанням радіаційно
та хімічно небезпечних об'єктів засобами для проведення
спеціальної обробки одягу, майна і транспортних засобів, а також
санітарної обробки населення, постраждалого внаслідок надзвичайних
ситуацій.
3.21. Здійснює контроль за готовністю служб цивільного
захисту, сил і засобів до пропуску паводків і льодоходів,
накопиченням матеріальних засобів для запобігання та ліквідації
наслідків паводків і повеней.
3.22. Вносить пропозиції начальнику цивільного захисту району
(міста, району міста) щодо планування та організації заходів з
ліквідації наслідків паводків і повеней, а також ведення обліку
населених пунктів і територій, які потрапляють у зони паводків і
повеней, зсувних процесів.
3.23. Вносить пропозиції щодо районування територій за
наявністю потенційно небезпечних об'єктів і виробництв та загрози
виникнення небезпечних природних явищ відповідно до діючих
методик.
3.24. Здійснює збір, обробку та накопичення інформації про
небезпечні природні та техногенні об'єкти, процеси й явища, стан
природно-техногенної безпеки в районі.
3.25. Бере участь у заходах із запобігання та ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій, у вирішенні питань з організації
надання допомоги населенню, яке постраждало внаслідок надзвичайних
ситуацій, підготовці матеріалів для розгляду цих питань на
засіданнях комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій (далі - комісія з питань ТЕБ та НС).
3.26. Бере участь в інформуванні населення щодо дій під час
загрози та виникнення надзвичайних ситуацій.
3.27. Вносить пропозиції щодо планування, організації та
здійсненні заходів з підготовки органів управління відповідної
ланки територіальної підсистеми ЄС ЦЗ.
3.28. Організовує виявлення та оцінку масштабів і наслідків
радіаційних та хімічних аварій.
3.29. Організовує заходи з індивідуального дозиметричного
контролю в підрозділах Служби.
3.30. Відповідно до доручень здійснює моніторинг стану
виконання рішень місцевих комісій з питань ТЕБ та НС.
3.31. Бере участь у перевірках стану радіаційного і хімічного
захисту підприємств, установ та організацій, незалежно від форм
власності та підпорядкування.
3.32. Забезпечує організацію служби в підрозділі та
підготовку особового складу. Створює умови щодо безпечного несення
служби та виконання дій за призначенням особовим складом.
Проводить розслідування нещасних випадків. Встановлює порядок
залучення наявних у районі (місті, районі в місті) сил і засобів
до гасіння пожеж. Організовує гасіння пожеж та керує всіма
залученими силами та засобами цивільного захисту безпосередньо на
місці події.
3.33. Здійснює організацію обліку та звітності щодо виявлення
вибухонебезпечних предметів (крім вибухових пристроїв, що
використовуються в терористичних цілях), їх попередню
ідентифікацію, організацію взаємодії з територіальними
підрозділами центральних та місцевих органів виконавчої влади з
питань забезпечення виконання піротехнічних робіт.
3.34. Організовує та впроваджує роботу з питань відбору,
вивчення, розстановки, навчання і закріплення на службі кадрів,
здійснює контроль за створенням резерву нового прийому та за
станом роботи з комплектування вакантних посад.
3.35. Визначає потребу у спеціалістах відповідної
кваліфікації, здійснює перспективне і поточне планування щодо
поліпшення їх якісного складу, контролює стан цієї роботи в
підрозділах.
3.36. Здійснює відбір кандидатів на навчання до вищих
навчальних закладів та навчально-методичних установ МНС, постійне
супроводження та контроль за ходом їх навчання.
3.37. Забезпечує дотримання дисципліни та законності в
діяльності підпорядкованих підрозділів.
3.38. Організовує та контролює порядок організації й
проведення культурно-масової, просвітницької, виховної та
соціальної роботи, психологічного забезпечення
оперативно-службової діяльності в підпорядкованих підрозділах,
вживає заходів до її вдосконалення, аналізує та узагальнює стан
справ з цих питань.
3.39. Розглядає, готує подання і в установленому порядку
вносить до Головного управління пропозиції про заохочення,
нагородження державними та відомчими нагородами і відзнаками своїх
співробітників, а також матеріали на присвоєння спеціальних звань,
переміщення по службі осіб рядового та начальницького складу
служби цивільного захисту і працівників Служби.
3.40. Виховує в особового складу високі морально-психологічні
якості, патріотизм та високу відповідальність за виконання вимог
Присяги, статутів, інших нормативно-правових актів.
3.41. Організовує особистий прийом громадян, розгляд
пропозицій, заяв та скарг згідно із Законом України "Про звернення
громадян" ( 393/96-ВР ), забезпечує ведення діловодства та
архівної роботи в установленому порядку.
3.42. Надає пропозиції начальнику Головного управління щодо
потреб та розподілу ресурсів на техніку, засоби зв'язку,
комп'ютерну техніку та програмне забезпечення, інші матеріальні
цінності, майно, необхідні (за встановленими нормативами) для
укомплектування підрозділу та особового складу, веде їх облік,
контролює правильність утримання, списання і реалізації (при
наданні Службі статусу юридичної особи).
3.43. Забезпечує, у межах своєї компетенції, реалізацію
заходів у сфері медичного та біологічного захисту населення від
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, у тому
числі пов'язаних з терористичними проявами і в особливий період,
координацію дій заінтересованих місцевих органів виконавчої влади
та органів місцевого самоврядування у цій сфері.
3.44. Організовує роботу з розвитку професійно-прикладних
видів спорту.
3.45. Організовує тісну взаємодію із засобами масової
інформації з метою оперативного, достовірного та своєчасного
інформування населення про заходи, вжиті для його захисту.
3.46. Готує пропозиції керівництву Головного управління щодо
інформування МНС, держадміністрації, органу місцевого
самоврядування, органів прокурорського нагляду та інших
контролюючих органів про випадки порушення чинного законодавства з
питань, що належать до повноважень Служби.
3.47. Бере участь у роботі комісій з визначення стану та
підготовки пропозицій щодо списання ЗС ЦЗ (ЦО).
3.48. Бере участь у роботі експертних комісій з визначення
збитків від НС природного та техногенного характеру у межах
відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
3.49. Здійснює інші функції, що випливають із покладених на
Службу завдань та доручень начальника Головного управління.
3.50. Готувати пропозиції керівництву Головного управління
щодо інформування МНС, держадміністрації, органу місцевого
самоврядування, органів прокурорського нагляду та інших
контролюючих органів про випадки порушення чинного законодавства з
питань, що належать до повноважень Служби.
3.51. Бере участь у роботі комісій з визначення стану та
підготовки пропозицій щодо списання ЗС ЦЗ (ЦО).
3.52. Бере участь у роботі експертних комісій з визначення
збитків від НС природного та техногенного характеру у межах
відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
4. Служба має право:
4.1. Представляти за дорученням Головного управління при
розгляді питань, що входять до компетенції Служби, у державних,
недержавних та громадських організаціях.
4.2. Готувати запити та одержувати у встановленому порядку
від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій, незалежно від
форм власності і господарювання, інформацію, необхідну для
виконання покладених на Службу завдань.
4.3. Надавати методичну допомогу місцевим органам виконавчої
влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам,
організаціям з питань організації та виконання заходів цивільного
захисту.
4.4. Мати доступ до всіх об'єктів і приміщень при виконанні
завдань, покладених на Службу.
4.5. Здійснювати інші повноваження, передбачені завданнями та
функціями Служби.
5. Взаємовідносини і зв'язки У своїх відносинах Служба з органами управління та силами
цивільного захисту ланки територіальної підсистеми ЄС ЦЗ керується
законами України, Положенням про МНС України ( 1539-2006-п ) та
його нормативно-правовими актами, наказами начальника Головного
управління, розпорядженнями начальника Служби, положеннями про
Головне управління та Службу.
6. Організація роботи
6.1. Положення про Службу затверджуються начальником
Головного управління.
6.2. Робота Служби планується на квартал та рік.
6.3. Діловодство в Службі організовується згідно з прийнятою
номенклатурою справ та затвердженою Інструкцією з діловодства
МНС України.
7. Керівництво
7.1. Службу очолює начальник, який призначається на посаду та
звільняється Міністром, за поданням начальника Головного
управління.
7.2. Начальник Служби є заступником начальника цивільного
захисту району (міста, району у місті).
7.3. На час відсутності начальника Служби або неможливості
ним здійснювати свої повноваження (відрядження, відпустка, хвороба
тощо) його обов'язки виконує його заступник або інша особа за
рішенням начальника Служби.
7.4. Начальник Служби: здійснює керівництво діяльністю Служби, розподіляє завдання
та обов'язки між працівниками, визначає ступінь відповідальності
працівників Служби і затверджує їх посадові інструкції; забезпечує ефективне виконання покладених на Службу завдань
щодо реалізації державної політики в межах повноважень Служби та
приймає відповідні рішення щодо усунення недоліків і закріплення
позитивних тенденцій; визначає напрямки діяльності Служби; організовує та контролює своєчасний та якісний розгляд
звернень громадян, громадських об'єднань, державних і недержавних
підприємств, установ та організацій, місцевого органу виконавчої
влади, органу місцевого самоврядування з питань, які належать до
повноважень Служби, а також розробляє за результатами їх аналізу
відповідні пропозиції згідно з чинним законодавством, які вносить
на розгляд керівництва Головного управління; розробляє та здійснює заходи щодо покращення роботи Служби,
організовує роботу з підбору, розстановки, підвищення освітнього
рівня та виховання кадрів; організовує взаємодію Служби з органами влади, громадськими
об'єднаннями, науковими організаціями та структурними підрозділами
Головного управління при розв'язанні питань, що стосуються сфери
діяльності Служби; забезпечує захист державної таємниці у напрямках діяльності
Служби відповідно до чинного законодавства; забезпечує дотримання працівниками Служби законодавства
України з питань служби та боротьби з корупцією; розглядає та погоджує документи, що готуються та подаються
фахівцями Служби; аналізує, узагальнює та підводить підсумки діяльності Служби; подає у встановленому порядку пропозиції щодо організації
матеріально-технічного та фінансового забезпечення основної
діяльності Служби; несе персональну відповідальність за виконання покладених на
Службу завдань; особисто керує діями підпорядкованого особового складу під
час виконання дій за призначенням; здійснює інші функції за дорученням начальника Головного
управління.
7.5. Начальник Служби має право: за дорученням керівництва представляти Головне управління в
органах державної влади з питань, що стосуються його повноважень; у випадку виникнення надзвичайної ситуації, яка несе
безпосередню загрозу життю та здоров'ю людей або значні
матеріальні збитки, своїм рішенням залучати сили і засоби
гарнізону цивільного захисту з наступною доповіддю про це
начальнику цивільного захисту ланки територіальної підсистеми; у встановленому порядку готувати запити та отримувати від
органів влади, підприємств, установ, організацій, громадських
об'єднань необхідні статистичні та оперативні дані, звіти з
питань, що стосуються діяльності Служби; вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи Служби та
підпорядкованих Головному управлінню підрозділів з питань, що
стосуються його повноважень; здійснювати інші повноваження, передбачені завданнями та
функціями Служби.
7.6. Начальник Служби повинен знати: Конституцію України ( 254к/96-ВР ); акти законодавства, що стосуються внутрішньої і державної
служби та діяльності Міністерства; Укази Президента України, постанови та розпорядження
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, МНС України,
інші нормативно-правові акти, що регулюють функціонування
відповідної сфери управління; основи державного управління, економіки, фінансів, ринку
праці та права; форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету, ділову мову; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні
засоби.
7.7. Основні кваліфікаційні вимоги до начальника Служби: вища освіта відповідного професійного спрямування за
освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста та досвід
роботи у сфері цивільного захисту.
Директор Департаменту
цивільного захисту В.Квашук

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: