open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Н А К А З
21.10.2008 N 547

Про створення шляхом виділу Державного

підприємства "ГЗФ "Слов'яносербська"
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства

вугільної промисловості

N 572 ( v0572644-08 ) від 30.10.2008

N 174 ( v0174644-09 ) від 14.05.2009 }

Відповідно до Цивільного ( 435-15 ) та Господарського
кодексів України ( 436-15 ), Законів України "Про управління
об'єктами державної власності" ( 185-16 ), "Про державну
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"
( 755-15 ), з метою підвищення ефективності управління державним
майном, враховуючи звернення ВП "Групова збагачувальна фабрика
"Слов'яносербська", Н А К А З У Ю:
1. Виділити зі складу Державного підприємства
"Луганськвугілля" (далі - ДП "Луганськвугілля") відокремлений
підрозділ "Групова збагачувальна фабрика "Слов'яносербська" та
створити на його базі Державне підприємство "Групова збагачувальна
фабрика "Слов'яносербська" (далі - ДП "ГЗФ "Слов'яносербська")
(місцезнаходження: 93745, Луганська обл., Слов'яносербський район,
смт Лозівське).
2. Виконання обов'язків директора ДП "ГЗФ "Слов'яносербська"
покласти на Зозулю А.А., за його згодою, до укладання контракту з
керівником підприємства в установленому порядку.
3. Призначити головою комісії з виділу зі складу
ДП "Луганськвугілля" відокремленого підрозділу
"ГЗФ "Слов'яносербська" директора з економічних питань
ДП "Луганськвугілля" Потапову О.М.
4. Голові комісії з виділу Потаповій О.М.:
4.1. У триденний термін після підписання наказу, відповідно
до чинного законодавства, опублікувати в спеціальному додатку до
газети "Урядовий кур'єр" та/або в офіційному друкованому виданні
органу державної влади або органу місцевого самоврядування за
місцем знаходження підприємства інформацію про виділ зі складу
ДП "Луганськвугілля" відокремленого підрозділу
"ГЗФ "Слов'яносербська", порядок та термін заявлення претензій
кредиторами до юридичної особи у процесі виділу, наявних (відомих)
кредиторів повідомити персонально у письмовій формі.
4.2. Встановити строки для заявления вимог кредиторами
протягом двох місяців з дня публікації повідомлення про виділ.
4.3. У триденний термін після підписання наказу повідомити
відповідного державного реєстратора про прийняте рішення щодо
створення юридичної особи шляхом виділу та подати йому в
установленому законодавством порядку необхідні документи для
внесення до Єдиного державного реєстру відповідних записів.
4.4. Утворити комісію з виділу та у п'ятиденний термін після
утворення комісії повідомити Мінвуглепром України про її
персональний склад.
4.5. Здійснити інвентаризацію майна відокремленого підрозділ)
"ГЗФ "Слов'яносербська" станом на 01.11.2008 і за її результатами
скласти розподільчий баланс, який в строк до 15.01.2009, але не
раніше закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами, з
висновками комісії подати Мінвуглепрому України на затвердження.
4.6. У встановленому порядку попередити працівників
ДП "Луганськвугілля" про виділення з його складу відокремленого
підрозділу "ГЗФ "Слов'яносербська" і забезпечити дотримання їх
соціально-правових гарантій у порядку, визначеному чинним
законодавством.
4.7. Здійснити всі інші передбачені законодавством заходи,
пов'язані з виданням цього наказу.
5. Після виконання підпункту 4.5 пункту 4 наказу голові
комісії з виділу Потаповій О.М. передати, а виконуючому обов'язки
директора ДП "ГЗФ "Слов'яносербська" Зозулі А.А. прийняти на
баланс підприємства майно, майнові права та зобов'язання
відокремленого підрозділу "ГЗФ "Слов'яносербська" за актом
приймання-передачі відповідно до затвердженого розподільчого
балансу.
6. Виконуючому обов'язки директора ДП "ГЗФ "Слов'яносербська"
Зозулі А.А.:
6.1. Забезпечити проведення в установленому законодавством
порядку на конкурсних засадах незалежної оцінки майна ДП "ГЗФ
"Слов'яносербська" для формування його статутного фонду та подати
Мінвуглепрому України на погодження відповідні матеріали (висновок
експерта щодо вартості майна підприємства, а також звіт про оцінку
вартості майна із рецензією до нього).
6.2. В установленому порядку підготувати проект статуту
підприємства, подати Мінвуглепрому на затвердження та не пізніше
двох робочих днів від дати його затвердження подати відповідному
державному реєстратору передбачені чинним законодавством документи
для здійснення державної реєстрації юридичної особи.
{ Пункт 7 вилучено на підставі Наказу Міністерства вугільної
промисловості N 174 ( v0174644-09 ) від 14.05.2009 }
8. Департаменту кадрової та соціальної політики Мінвуглепрому
у встановленому порядку підготувати матеріали для укладання
контракту з директором ДП "ГЗФ "Слов'яносербська".{ Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
вугільної промисловості N 174 ( v0174644-09 ) від 14.05.2009 }
9. Установити, що ДП "ГЗФ "Слов'яносербська" є
правонаступником майнових прав та обов'язків ДП "Луганськвугілля",
пов'язаних з діяльністю його відокремленого підрозділу
"ГЗФ "Слов'яносербська", згідно з розподільчим балансом.
10. Керівнику ДП "Луганськвугілля" внести відповідні зміни
до:
10.1. Статуту підприємства та подати його Мінвуглепрому на
затвердження, після чого здійснити його державну реєстрацію в
порядку та терміни, визначені чинним законодавством.
10.2. Структури підприємства та подати її Мінвуглепрому на
погодження.
11. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Францишка О.К.
Міністр В.Полтавець

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: