open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
30.08.2011 N 547

Про затвердження плану заходів

МОЗ України з розроблення проектів

прогнозних і програмних документів

економічного і соціального розвитку

та державного бюджету

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
29 червня 2011 р. N 702 ( 702-2011-п ) "Про внесення змін до
постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. N 621"
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити План заходів МОЗ України з розроблення проектів
прогнозних і програмних документів економічного і соціального
розвитку та державного бюджету (далі - План заходів), що
додається.
2. Першому заступнику Міністра, заступнику Міністра,
заступнику Міністра - керівнику апарату відповідно до розподілу
функціональних обов'язків забезпечити координацію виконання Плану
заходів структурними підрозділами Міністерства.
3. Керівникам структурних підрозділів МОЗ України,
центральних органів виконавчої влади, діяльність яких
спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через
Міністра охорони здоров'я України, ДУ "Український інститут
стратегічних досліджень МОЗ України" забезпечити виконання
заходів, передбачених Планом заходів, та своєчасне подання
інформації основному виконавцю пункту.
4. Основним виконавцям пунктів Плану заходів узагальнювати та
подавати інформацію відповідальним за виконання центральним
органам виконавчої влади відповідно до термінів.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Міністра Моісеєнко Р.О.
Міністр О.В.Аніщенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров'я України

30.08.2011 N 547

ПЛАН ЗАХОДІВ

МОЗ України з розроблення проектів

прогнозних і програмних документів

економічного і соціального розвитку

та державного бюджету

------------------------------------------------------------------ |N з/п |Найменування заходу | Строк виконання | Виконавці | | | | виконавцями | | |------+--------------------+-------------------+----------------| | 1 | 2 | 5 | 6 | |------+--------------------+-------------------+----------------| | 2. |Опрацювання та | до 20 вересня |Підгорна Л.М. | | |погодження сценарних| |Левицький О.І. | | |умов функціонування | |Хобзей М.К. | | |галузі охорони | |Осташко С.І. | | |здоров'я, переліку | |Вороненко В.В. | | |прогнозних | |Худошина О.В. | | |показників, | |Григоренко А.А. | | |розподілу розділів | |Стеців В.В. | | |проекту прогнозу | |Коблош В.В. | | |економічного і | |Філіппов В.А. | | |соціального розвитку| |Пономаренко А.М.| | |України на | |Соловйов О.С. | | |середньостроковий | |Єщенко О.Г. | | |період між | |Слабкий Г.О. | | |відповідальними | | | | |виконавцями, вимог | | | | |до їх написання, | | | | |графіка робіт з | | | | |розроблення проекту | | | | |прогнозу | | | | |(Мінекономрозвитку, | | | | |до 25 вересня) | | | |------+--------------------+-------------------+----------------| | 3. |Подання | до 15 жовтня |Підгорна Л.М. | | |середньострокових | |Левицький О.І. | | |прогнозних | |Хобзей М.К. | | |показників за | |Осташко С.І. | | |сценарними умовами | |Вороненко В.В. | | |функціонування | |Худошина О.В. | | |галузі охорони | |Григоренко А.А. | | |здоров'я, останніх | |Стеців В.В. | | |уточнених звітних | |Коблош В.В. | | |даних та | |Філіппов В.А. | | |передбачуваних даних| |Пономаренко А.М.| | |виконання державного| |Соловйов О.С. | | |бюджету в цілому за | |Єщенко О.Г. | | |рік, а також | |Слабкий Г.О. | | |відповідних розділів| | | | |проекту прогнозу | | | | |економічного і | | | | |соціального розвитку| | | | |України на | | | | |середньостроковий | | | | |період та подання | | | | |його співвиконавцям | | | | |на погодження | | | | |(Мінекономрозвитку, | | | | |до 20 жовтня) | | | |------+--------------------+-------------------+----------------| | 4-5 |Опрацювання та | до 15 листопада |Підгорна Л.М. | | |погодження проекту | |Левицький О.І. | | |прогнозу | |Пономаренко А.М.| | |економічного і | |Соловйов О.С. | | |соціального розвитку| |Єщенко О.Г. | | |України на | |Слабкий Г.О. | | |середньостроковий | | | | |період | | | |------+--------------------+-------------------+----------------| | 10. |Опрацювання та | до 25 лютого |Левицький О.І. | | |погодження сценарних| |Підгорна Л.М. | | |умов функціонування | |Пономаренко А.М.| | |економіки на | |Соловйов О.С. | | |наступний та два | |Єщенко О.Г. | | |подальші роки, | |Слабкий Г.О. | | |переліку прогнозних | | | | |показників, | | | | |розподілу розділів | | | | |проекту прогнозу | | | | |економічного і | | | | |соціального розвитку| | | | |України на | | | | |короткостроковий | | | | |період та основних | | | | |макропоказників | | | | |економічного і | | | | |соціального розвитку| | | | |України на два роки,| | | | |що настають за | | | | |прогнозним, між | | | | |відповідальними | | | | |виконавцями, вимог | | | | |до їх написання, | | | | |графіка робіт з | | | | |розроблення проекту | | | | |прогнозу (Мінфін | | | | |скликання) | | | |------+--------------------+-------------------+----------------| | 22. |Подання пропозицій | до 25 березня |Підгорна Л.М. | | |щодо розвитку галузі| |Хобзей М.К. | | |охорони здоров'я для| |Осташко С.І. | | |розроблення | |Вороненко В.В. | | |Державної програми | |Левицький О.І. | | |економічного і | |Худошина О.В. | | |соціального розвитку| |Григоренко А.А. | | |України на | |Стеців В.В. | | |короткостроковий | |Коблош В.В. | | |період | |Філіппов В.А. | | |(Мінекономрозвитку, | |Пономаренко А.М.| | |до 4 квітня) | |Соловйов О.С. | | | | |Єщенко О.Г. | | | | |Слабкий Г.О. | |------+--------------------+-------------------+----------------| | 26. |Погодження | до 13 квітня |Підгорна Л.М. | | |скоригованих | |Левицький О.І. | | |сценарних умов | |Пономаренко А.М.| | |функціонування | |Соловйов О.С. | | |галузі охорони | |Єщенко О.Г. | | |здоров'я на | |Слабкий Г.О. | | |поточний, наступний | | | | |та два подальші роки| | | | |(Мінфін скликання) | | | |------+--------------------+-------------------+----------------| | 31. |Подання прогнозних | до 25 березня |Левицький О.І. | | |показників за | |Підгорна Л.М. | | |сценарними умовами | |Хобзей М.К. | | |функціонування | |Осташко С.І. | | |економіки на | |Вороненко В.В. | | |поточний, наступний | |Худошина О.В. | | |та два подальші | |Григоренко А.А. | | |роки, уточнених | |Стеців В.В. | | |звітних даних, | |Коблош В.В. | | |відповідних | |Філіппов В.А. | | |розділів проекту | |Пономаренко А.М.| | |прогнозу | |Соловйов О.С. | | |економічного і | |Єщенко О.Г. | | |соціального розвитку| |Слабкий Г.О. | | |України на | | | | |короткостроковий | | | | |період та основних | | | | |макропоказників | | | | |економічного і | | | | |соціального розвитку| | | | |України на два роки,| | | | |що настають за | | | | |прогнозним | | | | |(Мінекономрозвитку, | | | | |до 30 квітня) | | | |------+--------------------+-------------------+----------------| | 33. |Підготовка | до 18 травня |Левицький О.І. | | |пропозицій до | |Підгорна Л.М. | | |проекту прогнозу | |Пономаренко А.М.| | |економічного і | |Соловйов О.С. | | |соціального розвитку| |Єщенко О.Г. | | |України на | |Слабкий Г.О. | | |короткостроковий | | | | |період | | | |------+--------------------+-------------------+----------------| | 34. |Опрацювання та | до 25 травня |Підгорна Л.М. | | |погодження проекту | |Левицький О.І. | | |прогнозу | |Хобзей М.К. | | |економічного і | |Осташко С.І. | | |соціального розвитку| |Вороненко В.В. | | |України на | |Худошина О.В. | | |короткостроковий | |Григоренко А.А. | | |період та основних | |Стеців В.В. | | |макропоказників | |Коблош В.В. | | |економічного і | |Філіппов В.А. | | |соціального розвитку| |Пономаренко А.М.| | |України на два роки,| |Соловйов О.С. | | |що настають за | |Єщенко О.Г. | | |прогнозним | |Слабкий Г.О. | |------+--------------------+-------------------+----------------| | 35. |Підготовка | до 30 травня |Підгорна Л.М. | | |пропозицій до | |Хобзей М.К. | | |проекту закону про | |Осташко С.І. | | |Державну програму | |Вороненко В.В. | | |економічного і | |Левицький О.І. | | |соціального розвитку| |Худошина О.В. | | |України на | |Григоренко А.А. | | |короткостроковий | |Стеців В.В. | | |період | |Коблош В.В. | | | | |Філіппов В.А. | | | | |Пономаренко А.М.| | | | |Соловйов О.С. | | | | |Єщенко О.Г. | | | | |Слабкий Г.О. | |------+--------------------+-------------------+----------------| | 37. |Опрацювання та | до 3 червня |Підгорна Л.М. | | |погодження проекту | | | | |закону про Державну | | | | |програму | | | | |економічного і | | | | |соціального розвитку| | | | |України на | | | | |короткостроковий | | | | |період | | | |------+--------------------+-------------------+----------------| | 49. |Складання та |у місячний строк |Підгорна Л.М. | | |затвердження планів |після доведення |Хобзей М.К. | | |діяльності МОЗ на |інструкцій з |Осташко С.І. | | |плановий та наступні|підготовки |Вороненко В.В. | | |за плановим два |бюджетних запитів |Худошина О.В. | | |бюджетні періоди |та індикативних |Григоренко А.А. | | |відповідно до |прогнозних обсягів |Стеців В.В. | | |прогнозних та |видатків і надання |Коблош В.В. | | |програмних |кредитів з бюджету |Філіппов В.А. | | |документів |на наступні за |Пономаренко А.М.| | |економічного і |плановим два |Соловйов О.С. | | |соціального |бюджетні періоди |Єщенко О.Г. | | |розвитку, державних | |Слабкий Г.О. | | |цільових програм | | | |------+--------------------+-------------------+----------------| | 50. |Подання бюджетних |у строк, визначений|Левицький О.І. | | |запитів на підставі | Мінфіном | | | |плану діяльності, | | | | |інструкцій з | | | | |підготовки бюджетних| | | | |запитів та | | | | |індикативних | | | | |прогнозних обсягів | | | | |видатків і надання | | | | |кредитів з бюджету | | | | |на наступні за | | | | |плановим два | | | | |бюджетні періоди | | | | |(Мінфін скликання) | | | |------+--------------------+-------------------+----------------| | 52. |Подання інформації, | до 1 серпня |Левицький О.І. | | |необхідної для | | | | |проведення | | | | |розрахунків обсягів | | | | |міжбюджетних | | | | |трансфертів та інших| | | | |показників (Мінфін | | | | |скликання) | | | |------+--------------------+-------------------+----------------| | 60. |Подання Кабінетові |у 25-денний строк з|Левицький О.І. | | |Міністрів України |дня опублікування | | | |уточнених |закону про | | | |розрахунків до |Державний бюджет | | | |прогнозу Державного |України ( 2857-17 )| | | |бюджету України на |на відповідний | | | |наступні за плановим|бюджетний період | | | |два бюджетні періоди| | | | |на підставі закону | | | | |про Державний бюджет| | | | |України ( 2857-17 ) | | | | |на відповідний | | | | |бюджетний період | | | | |(Мінфін скликання) | | | |------+--------------------+-------------------+----------------| | 62. |Приведення планів |у 50-денний строк |Підгорна Л.М. | | |діяльності на |після опублікування|Хобзей М.К. | | |плановий та наступні|закону про |Осташко С.І. | | |за плановим два |Державний бюджет |Вороненко В.В. | | |бюджетні періоди у |України ( 2857-17 )|Худошина О.В. | | |відповідність із |на відповідний |Григоренко А.А. | | |Державною програмою |бюджетний період |Стеців В.В. | | |економічного і | |Коблош В.В. | | |соціального розвитку| |Філіппов В.А. | | |України на плановий | |Пономаренко А.М.| | |рік, показниками | |Соловйов О.С. | | |державного бюджету | |Єщенко О.Г. | | |на відповідний | |Слабкий Г.О. | | |бюджетний період та | | | | |прогнозом Державного| | | | |бюджету України | | | | |( 2857-17 ) на | | | | |наступні за плановим| | | | |два бюджетні періоди| | | |------+--------------------+-------------------+----------------| | 63. |Розроблення |у двомісячний строк|Підгорна Л.М. | | |прогнозів розвитку |після схвалення |Слабкий Г.О. | | |галузі охорони |прогнозу |Левицький О.І. | | |здоров'я |економічного і |Хобзей М.К. | | | |соціального |Осташко С.І. | | | |розвитку України на|Вороненко В.В. | | | |середньостроковий |Худошина О.В. | | | |період |Григоренко А.А. | | | | |Стеців В.В. | | | | |Коблош В.В. | | | | |Філіппов В.А. | | | | |Пономаренко А.М.| | | | |Соловйов О.С. | | | | |Єщенко О.Г. | ------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту
з реформ та розвитку
галузі охорони здоров'я Л.М.Підгорна

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: