open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Н А К А З
18.03.2005 N 546

Про продовження терміну продажу пакета

акцій ВАТ "Керчрибпром" (код ЄДРПОУ 463071)
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду

державного майна

N 1856 ( v1856224-07 ) від 26.11.2007 }

На виконання наказу Фонду державного майна України від
10.03.2005 N 471 ( v0471224-05 ) "Про поновлення продажу на
фондових біржах України та ПФТС пакетів акцій ВАТ" Н А К А З У Ю:
1. Внести зміни до уточненого плану розміщення акцій ВАТ
"Керчрибпром", затвердженого наказом ФДМУ від 21.04.2004 N 798, в
частині продовження терміну продажу пакета акцій на фондових
біржах до 20.03.2006 (додається).
2. Директору Департаменту з продажу акцій на фондовому ринку
України та на міжнародних фондових ринках Ю.Яковлєву забезпечити
продаж пакета акцій ВАТ "Керчрибпром" в термін, зазначений в п. 1
цього наказу.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Фонду В.Васильєва.
Голова Фонду М.Чечетов

Додаток

до наказу ФДМУ

18.03.2005 N 546
ЗАТВЕРДЖУЮ

___________ М.Чечетов

"___" ___________ 2005 р.

___________ М.Чечетов

"___" ___________ 2005 р.

УТОЧНЕНИЙ ПЛАН

розміщення акцій (підприємства групи В)

ВАТ "КЕРЧРИБПРОМ", створеного шляхом

перетворення державного підприємства

КЕРЧЕНСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ

РИБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ "КЕРЧРИБПРОМ"

Код за ЄДРПОУ 463071
Статутний фонд 2949800.00 грн.
Загальна кількість акцій 11799200 шт.
Номінальна вартість акції 0,25 грн.
------------------------------------------------------------------------------------ |Код |Спосіб | Термін розміщення | Акції |Частка|Не реалізовано| |про- |розміщення |----------------------+------------------| в |--------------| |дажу | | початок |закінчення|Кіль- | Сумарна | СФ, %|Кіль- |Частка| | | | | |кість |вартість,| |кість | в | | | | | |штук |тис. грн.| |штук |СФ, % | |------+-----------+-----------+----------+--------+---------+------+-------+------| | 4. |Пільговий |Реалізовано| |2041424 | 510.356 |17.30 | | | | |продаж | | | | | | | | | |акцій | | | | | | | | |------+-----------+-----------+----------+--------+---------+------+-------+------| | 4.1. |Працівникам|Реалізовано| |834320 | 208.58 |7.07 | | | | |підприєм- | | | | | | | | | |ства, майно| | | | | | | | | |якого при- | | | | | | | | | |ватизується| | | | | | | | |------+-----------+-----------+----------+--------+---------+------+-------+------| |4.1.3.|- за власні|Реалізовано| |834320 | 208.58 |7.07 | | | | |кошти | | | | | | | | |------+-----------+-----------+----------+--------+---------+------+-------+------| | 4.2. |Іншим |Реалізовано| |1181160 | 295.29 |10.01 | | | | |громадянам,| | | | | | | | | |які мають | | | | | | | | | |право | | | | | | | | | |на пільгове| | | | | | | | | |придбання | | | | | | | | | |акцій | | | | | | | | |------+-----------+-----------+----------+--------+---------+------+-------+------| |4.2.3.|- за власні|Реалізовано| |1181160 | 295.29 |10.01 | | | | |кошти | | | | | | | | |------+-----------+-----------+----------+--------+---------+------+-------+------| | 4.3. |Керівникам |Реалізовано| |25944 | 6.486 |0.22 | | | | |підприєм- | | | | | | | | | |ства, які | | | | | | | | | |мають | | | | | | | | | |право на | | | | | | | | | |додаткове | | | | | | | | | |придбання | | | | | | | | | |акцій | | | | | | | | |------+-----------+-----------+----------+--------+---------+------+-------+------| | 5.5. |Продаж | | |2266436 | 566,609 | 19,21|2266436| 19,21| | |пакетів | | | | | | | | | |акцій гро- | | | | | | | | | |мадянам та | | | | | | | | | |фінансовим | | | | | | | | | |посередни- | | | | | | | | | |кам через | | | | | | | | | |Державну | | | | | | | | | |акціонерну | | | | | | | | | |компанію | | | | | | | | | |"Національ-| | | | | | | | | |на мережа | | | | | | | | | |аукціонних | | | | | | | | | |центрів" | | | | | | | | | |за кошти | | | | | | | | |------+-----------+-----------+----------+--------+---------+------+-------+------| |5.5.1.|- на | 20.11.2007|30.05.2008|2266436 | 566,609 | 19,21|2266436| 19,21| | |спеціалізо-| | | | | | | | | |ваному | | | | | | | | | |аукціоні за| | | | | | | | | |грошові | | | | | | | | | |кошти | | | | | | | | |------+-----------+-----------+----------+--------+---------+------+-------+------| | 5.9. |Продаж |Реалізовано| |7491340 | 1872.835|63.49 | | | | |пакетів | | | | | | | | | |акцій за | | | | | | | | | |конкурсом | | | | | | | | |------+-----------+-----------+----------+--------+---------+------+-------+------| | |Разом | Х | Х |11799200| 2949.8 |100.00|2266436|19.21 | ------------------------------------------------------------------------------------
{ Уточнений план із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду
державного майна N 1856 ( v1856224-07 ) від 26.11.2007 }
Заступник директора Департаменту
з питань підготовки об'єктів до
приватизації та реформування
власності В.Путівський

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: