open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.10.2012  № 543

Про затвердження Положення про ботанічну пам'ятку природи загальнодержавного значення "Урочище "Атак"

Відповідно до статті 5 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про ботанічну пам'ятку природи загальнодержавного значення "Урочище "Атак", що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Мормуля Д.Д.

Міністр

Е.А. СтавицькийЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології
та природних ресурсів
22.10.2012 № 543

ПОЛОЖЕННЯ
про ботанічну пам'ятку природи загальнодержавного значення "Урочище "АТАК"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ботанічну пам'ятку природи загальнодержавного значення (далі - Пам'ятка природи) "Урочище "Атак" оголошено розпорядженням Ради Міністрів Української РСР від 14.10.75 № 780-р.

1.2. Пам'ятка природи входить до складу природно-заповідного фонду України і охороняється як національне надбання, щодо якої встановлюється особливий режим охорони, відтворення і використання.

1.3. Пам'ятка природи загальною площею 52 гектари розташована на території Берегівського району Закарпатської області і перебуває у користуванні ДП "Берегівське лісове господарство" (далі - Землекористувач) у межах Боржавського лісництва: квартал 21 вид. 2, 7, 14.

1.4. Територія Пам'ятки природи входить до складу регіонального ландшафтного парку "Притисянський", створеного рішенням Закарпатської обласної ради від 07.08.2009 № 908.

1.5. Територія, якій надано статус Пам'ятки природи, не вилучається з користування Землекористувача, який здійснює на ній свою діяльність згідно з цим Положенням.

1.6. Землекористувач на території Пам'ятки природи у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про природно-заповідний фонд України", іншими законодавчими і нормативно-правовими актами та цим Положенням, забезпечує і несе відповідальність за належний стан та додержання встановленого режиму території Пам'ятки природи.

1.7. Межі Пам'ятки природи встановлюються в натурі, оформляються відповідними знаками та інформаційними матеріалами, наносяться на планово-картографічні матеріали лісовпорядкування з детальною характеристикою в таксаційних описах, територіальних органів Держземагентства та Землекористувача, відображаються у відповідних формах статистичної звітності з кількісного обліку земель (форма № 6-зем) та землевпорядній документації, обов'язково враховуються при реконструкції та розвитку прилеглих територій.

1.8. Адреса Землекористувача: 90000, Закарпатська область, Берегівський район, с. Яноші, вул. Головна, 50-а, тел. (241) 2-44-23.

2. МЕТА СТВОРЕННЯ ТА ЗАВДАННЯ

2.1. Пам'ятку природи створено з метою охорони та збереження дубово-ясеневої ділянки лісу в заплаві річки Боржава з рідкісними рослинами (марсилія чотирилиста, рябчик великий, беладонна лікарська) та занесеними до Червоної книги України (пізньоцвіт осінній, сосюрея різноколірна та інші).

2.2. Основними завданнями Пам'ятки природи є:

охорона, збереження та відновлення в природному стані дубово-ясеневої ділянки лісу в заплаві річки Боржава та рослин, занесених до Червоної книги України;

використання Пам'ятки природи в виховних, наукових, естетичних, природоохоронних та оздоровчих цілях;

підтримка загального екологічного балансу в регіоні.

3. РЕЖИМ ТЕРИТОРІЇ

3.1. Відповідно до Закону України "Про природно-заповідний фонд України" на території Пам'ятки природи забороняється будь-яка діяльність, що суперечить меті та завданням Пам'ятки природи, передбаченим цим Положенням, і загрожує збереженню або призводить до деградації чи зміни її первісного стану, у тому числі:

рубки головного користування та прохідні рубки;

пошкодження дерев, чагарників та інших рослин, що зростають на території Пам'ятки природи;

меліоративні чи будь-які інші роботи, що можуть призвести до зміни гідрологічного режиму території;

передача у господарське використання окремих земельних ділянок заповідного об'єкта;

будь-яке будівництво стаціонарних та розміщення тимчасових споруд, не пов'язане з організацією охорони Пам'ятки природи;

розвідувальні, підривні роботи, розробка усіх видів корисних копалин, будь-яке порушення ґрунтового покриву;

турбування, знищення та відлов усіх видів тварин, птахів, що мешкають на території Пам'ятки природи, пошкодження їхніх жител, нір, гнізд інших сховищ та домівок;

перебування на території Пам'ятки природи з усіма видами вогнепальної зброї (крім осіб, що належать до служби охорони), знаряддями лову тварин та недозволеними до використання знаряддями лову риби;

будь-яке забруднення та засмічення території Пам'ятки природи та його водних об'єктів, порушення їхнього гідрохімічного режиму;

збір рідкісних та занесених до Червоної книги України видів рослин, їх квітів та плодів;

мисливство, крім регулювання чисельності окремих видів диких тварин, які завдають значної шкоди природному комплексу, що охороняється;

розведення вогнищ поза межами місць спеціально відведених для цього;

сінокосіння, за виключенням спеціально відведених ділянок;

проїзд усіх видів транспорту поза дорогами загального користування, за винятком технологічного і службового транспорту Землекористувача;

інші види робіт, що можуть призвести до порушення природних зв'язків та ходу природних процесів, втрати наукової (господарської, естетичної) цінності природного комплексу, що охороняється.

3.2. На території Пам'ятки природи дозволяється у встановленому порядку:

наукова, природоохоронна, обмежена господарська та інша діяльність, що не суперечить цільовому призначенню, меті та завданням Пам'ятки природи і проводиться з додержанням встановленого цим Положенням режиму території;

проведення науково-дослідних робіт, обліку чисельності видів тварин і рослин відповідно до встановленого порядку;

науковий відлов тварин (комах, молюсків, риб, земноводних, плазунів, птахів, ссавців) та збір рослин для наукових досліджень, поновлення наукових колекцій та ін., відповідно до законодавства;

догляд за насадженнями, включаючи санітарні рубки, рубки реконструкції та догляду з підсадкою дерев і чагарників ідентичного видового складу, замість загиблих;

збереження і відтворення природних комплексів та об'єктів Пам'ятки природи.

3.3. Спеціальне використання природних ресурсів у межах території Пам'ятки природи здійснюється на підставі дозволів, виданих уповноваженими на те органами державної влади, у порядку, передбаченому законодавством, у межах лімітів, установлених Мінприроди.

3.4. Пам'ятка природи охороняється Землекористувачем і утримується на його кошти.

3.5. Забезпечення режиму території земельних ділянок у межах Пам'ятки природи здійснюється Землекористувачем.

3.6. На Землекористувача у межах Пам'ятки природи оформляється охоронне зобов'язання щодо додержання встановленого режиму території.

3.7. Режим території Пам'ятки природи враховується при розробці регіональних та інших планів, проектів будівництва, схем з розвитку, землевпорядкуванні тощо.

3.8. Державний контроль за додержанням режиму території Пам'ятки природи здійснюється Державною екологічною інспекцією України.

3.9. Громадський контроль за додержанням режиму охорони території Пам'ятки природи здійснюється громадськими інспекторами з охорони довкілля.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

4.1. Порушення законодавства України про охорону навколишнього природного середовища у межах Пам'ятки природи тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність згідно із законодавством України.

5. ЗМІНА МЕЖ, КАТЕГОРІЇ ТА СКАСУВАННЯ СТАТУСУ

5.1. Зміна меж, категорії та скасування статусу Пам'ятки природи проводяться відповідно до законодавства України про охорону навколишнього природного середовища.

{Текст взято з сайту Мінприроди України http://www.menr.gov.ua/}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: