open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Н А К А З
07.12.2007 N 543

Про перевірку окремих питань

фінансово-господарської

діяльності ВП "ГЗФ "Слов'яносербська"

ДП "Луганськвугілля" за 2006 рік

та 9 місяців 2007 року

У термін з 23.10.2007 по 02.11.2007 проведена перевірка
окремих питань фінансово-господарської діяльності відокремленого
підрозділу "Групова збагачувальна фабрика "Слов'яносербська"
ДП "Луганськвугілля" за 2006 рік та 9 місяців 2007 року. Перевіркою встановлено таке. ВП "ГЗФ "Слов'яносербська" збагачує рядове вугілля марок ПР
та ГР шахт державного підприємства "Луганськвугілля" та приватних
фірм і підприємств. Коефіцієнт використання виробничої потужності за останні роки
зменшувався: у 2005 році на 16,7%; у 2006 році - 14,1%; за
9 місяців 2007 року на 12,9%. Середньомісячна переробка рядового вугілля протягом 2007 року
при плані 54,8 тис.тонн фактично склала 30,2 тис.тонн. На фабриці постійно порушується Інструкція з обліку і
видобутку рядового вугілля та готової вугільної продукції на
шахтах, розрізах та збагачувальних фабриках Міністерства вугільної
промисловості України від 17.09.96 N 466 в питаннях обліку та
вивозу випущеної породи. В актах маркшейдерського виміру на вугільних складах відсутня
прив'язка до пунктів виміру, не ведеться польова та обчислювальна
документація заміру вугільного складу. Станом на 25.10.2007 на вугільних складах
ВП "ГЗФ "Слов'яносербська" за бухгалтерським обліком знаходиться
вугілля класу 0-200: марки Г - 11 789 тонн зольністю 43,8% і
вологістю 5,5% та марки П - 491 тонна зольністю 50,3% і вологістю
7,3%, яке надійшло в січні - серпні 2007 року і не перероблено у
зв'язку з чисельними зупинками цехів фабрики. Крім того, на складах фабрики за бухгалтерським обліком
налічується 9603,0 тонни вугільного концентрату зольністю 22,4% і
вологістю 9,0%, у тому числі 6249 тонн концентрату ГСШ класу
0-13 мм зольністю 23,6% і вологістю 9,1% та 3354 тонни концентрату
II класу 0-100 мм зольністю 20,2% і вологістю 8,8%. За маркшейдерським виміром на складах фабрики фактично
знаходиться 15 630 тонн так званого рядового вугілля зольністю
50,5% і вологістю 12,2%, або на 3350 тонн більше, при цьому
зольність перевищує розрахункову на 6,5%, а вологість на 6,6%. Згідно з проведеними пробами вказане вугілля фактично є
шламом. На складах фабрики та у бункерах за маркшейдерським виміром
фактично знаходиться 3647 тонн концентрату, якого на 5956 тонн
менше, ніж налічується за бухгалтерським обліком, з вмістом золи
40,2%, яка перевищує розрахункову (22,4%) на 17,8%, та вологістю
11,4%, яка перевищує розрахункову (9,0%) на 2,4%. Зроблений ситовий аналіз так званого вугільного концентрату
марки Г показав, що він фактично є шламом. Зазначене рядове вугілля у кількості 12 280 тонн зольністю
44,0% та вологістю 5,6% і вугільний концентрат у кількості
9603 тонни зольністю 22,4% та вологістю 9,0% слід віднести до
заборгованості фабрики перед шахтами ДП "Луганськвугілля". Слід відзначити, що на складі цеху N 1 у штабелі встановлено
загоряння вугільної маси, яке продовжується понад місяць. Протягом листопада 2006 року - липня 2007 року зафіксовані
факти повернення вугілля загальним обсягом 6640 тонн,
відвантаженого фабрикою на Запорізьку ТЕС та Бурштинську ТЕС через
невідповідність якісних показників вугілля договірним умовам
(зольність до 34,8%), внаслідок чого отримано збитків у сумі
358,1 тис. гривень. Фінансовий стан фабрики протягом перевіреного періоду
погіршувався. Так, за 2006 рік та 9 місяців 2007 року дебіторська
заборгованість зменшилася на 14,7%. В той же час заборгованість
комерційних структур перед ВП "ГЗФ "Слов'яносербська" збільшилась
на 28,1%. При наявності непогашеної заборгованості фабрикою
укладались нові договори з боржниками, в тому числі з надання
послуг з переробки вугілля. Станом на 01.10.2007 3390,0 тис.грн., або 70,4% загальної
суми дебіторської заборгованості є простроченою, яка виникла за
договорами, укладеними в період 1996 - 2004 років. Найбільший
дебітор з простроченою заборгованістю - ВО "ЛВЗ-Сервіс", борг
якого перед фабрикою у сумі 1399,0 тис.грн. рахується з грудня
1996 року. Протягом 2006 року та 9 місяців 2007 року на 75,4%
збільшилася кредиторська заборгованість, яка перевищує дебіторську
на 8324,0 тис.грн., або в 2,73 рази. Договори на надання послуг з переробки рядового вугілля
складались без узгодження та підписання сторонами розрахованої
вартості переробки вугілля. У порушення пункту 4.3 Закону України "Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність" від 16.07.99 N 996-XIV ( 996-14 )
акти про ліквідацію основних засобів оформлені неналежним чином. У цеху N 1 встановлена нестача загальною сумою
198,0 тис.грн., а також лишки на суму понад 235,0 тис. гривень. У цеху N 2 у підзвітної особи Чечі С.І. встановлена нестача
шламового насосу ШН-80 вартістю 4,5 тис. гривень і лишки на суму
понад 390,0 тис. гривень. 13 одиниць основних фондів балансовою вартістю 162,8 тис.грн.
не закріплено за матеріально відповідальними особами. У порушення Закону України "Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність" від 16.07.99 N 996-XIV ( 996-14 ) на багатьох
основних засобах матеріального складу відсутні інвентарні номери,
тому неможливо визначити, за якою матеріально відповідальною
особою зазначене устаткування закріплено. В інвентарних картках на
основні засоби не заповнюються вказівки всіх обов'язкових
реквізитів, назва заводу-виробника, рік виробництва, технічна
характеристика, відсутні посада, прізвище особи, що заповнювала
картку. При вибірковій перевірці виконання робіт з капітального
ремонту гірничо-шахтного обладнання встановлено, що за період з
01.01.2006 по 30.09.2007 було відремонтовано 24 одиниці обладнання
загальною вартістю 133,1 тис. гривень. Дефектних актів на
гірничо-шахтне обладнання, яке підлягало ремонту, ремонтним
підприємством не складалося і збагачувальній фабриці не
надавалось, чим порушено пункт 3.5.6 вимог РД 12.26.001-89 щодо
порядку виконання капітального ремонту. Утворений при заміні запчастин, непридатних для подальшого
використання, металобрухт фабриці не повертався, вартість
металобрухту не включалася у кошторис з ремонту. У порушення пунктів 2.1 та 2.2 розділу 2 "Положення про
преміювання" було здійснено виплату премії за травень - червень
2007 року у розмірі 88,5 тис. гривень, а за відсутності економії
фонду оплати праці в порушення пункту 7.3 розділу 7 колективного
договору виплачено премію до святкових та ювілейних дат у розмірі
11,97 тис. гривень. Перевіркою виявлені й інші порушення у
фінансово-господарській діяльності. Державне підприємство "Групова збагачувальна фабрика
"Слов'яносербська" створено наказом Мінвуглепрому від 14.11.2007
N 503 ( v0503644-07 ) "Про створення шляхом виділення Державного
підприємства "ГЗФ "Слов'яносербська". Враховуючи результати перевірки, Н А К А З У Ю:
1. В.о. директора ДП "ГЗФ "Слов'яносербська"
Дубровському В.Г.:
1.1. Прийняти невідкладні заходи щодо реалізації вугільної
продукції, яка знаходиться на складах ДП "ГЗФ "Слов'яносербська",
визначивши оптимальну ціну реалізації.
1.2. Вирішити питання щодо відповідності займаній посаді:
головного бухгалтера Фролової І.П. - за чисельні порушення ведення
бухгалтерського обліку та звітності; головного інженера
Ломакіна М.М. - за безконтрольність за якістю продукції, що
випускається, та умовами її збереження, внаслідок чого на
аварійних складах зольність вугілля значно перевищує нормативи;
начальника цеху N 1 Мошука В.В. та начальника цеху N 2
Косинського І.О. - за безконтрольність за обліком і використанням
ввірених товарно-матеріальних цінностей.
1.3. Привести облік, у першу чергу щодо обсягів і якості
вугільної продукції, яка зберігається на складах, у відповідність
до реального стану справ, що визначений актом ревізії від
02.11.2007.
1.4. Розробити план заходів щодо усунення порушень та
недоліків, встановлених під час проведення контрольного заходу.
Надати до Контрольно-ревізійного управління Мінвуглепрому в термін
до 10.01.2008 звіт про виконання заходів щодо усунення порушень та
недоліків, виявлених під час проведення перевірки окремих питань
фінансово-господарської діяльності підприємства.
1.5. Притягнути до адміністративної та матеріальної
відповідальності осіб, винних у порушеннях фінансово-господарської
дисципліни.
1.6. Надавати щомісячно до 25 числа до Контрольно-ревізійного
управління Мінвуглепрому інформацію про стан виконання плану
заходів щодо усунення виявлених порушень та недоліків.
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника міністра Ященка Ю.П.
Міністр С.Тулуб

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: