open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
27.07.2007 N 543

Про внесення змін та доповнень до наказу

Мінагрополітики від 18.05.2007 року N 337

"Про затвердження Тематичного плану науково-дослідних

і дослідно-конструкторських розробок на 2007 рік,

які фінансуються за кошти Державного бюджету України"

Відповідно до наказу Мінагрополітики України від 22.09.2005
року N 499 ( va499555-05 ) "Про організаційні засади формування
Тематичного плану науково-дослідних і дослідно-конструкторських
розробок, що виконуються за бюджетними програмами у сфері
науково-технічної діяльності, та замовлень на виконання наукових
досліджень" для вирішення найбільш важливих проблем розвитку
агропромислового виробництва Н А К А З У Ю:
1. Внести доповнення до Тематичного плану науково-дослідних і
дослідно-конструкторських розробок на 2007 рік, які фінансуються
за кошти Державного бюджету України, затвердженого наказом
Мінагрополітики України від 18.05.2007 року N 337 ( v0337555-07 ),
згідно з додатком.
2. Департаменту аграрної освіти, науки та дорадництва
(Іщенко Т.Д.), Департаменту економіки та управління державною
власністю (Дробот В.І.) разом з керівниками структурних
підрозділів Мінагрополітики України - замовниками
науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок (далі -
НДДКР) внести на розгляд тендерного комітету Міністерства аграрної
політики України перелік нової тематики НДДКР для визначення в
установленому порядку виду процедури державних закупівель та
проведення тендерного відбору установ - виконавців наукових
досліджень, які започатковуються у 2007 році, забезпечити
укладання договорів, календарних планів і кошторисів видатків на
їх виконання з відповідними установами - виконавцями.
3. Керівникам структурних підрозділів Мінагрополітики України
- замовниками НДДКР у місячний термін після визначення акцепту
тендерної пропозиції забезпечити укладання договорів, технічних
завдань, календарних планів і кошторисів вартості робіт на
виконання НДДКР з відповідними установами-виконавцями.
4. Департаменту фінансів (Зуб Г.І.) забезпечити фінансування
установ - виконавців НДДКР відповідно до укладених договорів за
кодом програмної класифікації 2801050 "Прикладні наукові та
науково-технічні розробки, виконання робіт за Державним
замовленням у сфері розвитку агропромислового комплексу, фінансова
підтримка підготовки наукових кадрів" ( 489-16 ).
5. Керівникам секцій Науково-технічної ради та структурних
підрозділів Мінагрополітики України встановити контроль за
виконанням НДДКР згідно укладених договорів.
6. Внести до Тематичного плану науково-дослідних і
дослідно-конструкторських розробок на 2007 рік, які фінансуються
за кошти державного бюджету України, затвердженого наказом
Мінагрополітики України від 18.05.2007 N 337 ( v0337555-07 ) "Про
затвердження Тематичного плану науково-дослідних і
дослідно-конструкторських розробок на 2007 рік, які фінансуються
за кошти Державного бюджету України", такі зміни:
6.1. У графі "Найменування розробок за пріоритетними
напрямами розвитку науки і техніки": у позиції 5 слова "Інтернет технології" замінити словами
"Інтранет-технології"; у позиції 36 слова "професійних самоврядних" замінити словом
"громадських"; у позиції 158 слово "гідрохлориту" замінити словом
"гіпохлориту".
6.2. у позиції 6 графи "Строки виконання (роки)" цифри -2008
виключити.
6.3. У графі "Що буде розроблено по завершенні досліджень,
розрахунок ефективності та орієнтовані обсяги впровадження": у позиції 5 слова "Інтернет технології" замінити словами
"Інтранет-технології"; у позиції 36 слова "професійних самоврядних" замінити словом
"громадських"; у позиції 158 слово "гідрохлориту" замінити словом
"гіпохлориту".
7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Мельника С.І.
Міністр Ю.Ф.Мельник

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної

політики України

27.07.2007 N 543

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

науково-дослідних і дослідно-конструкторських

розробок на 2007 рік, які фінансуються

за кошти Державного бюджету України

( 489-16 )

--------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Найменування розробок | Виконавець | Строки | Кошторисна | Що буде розроблено | |з/п| за пріоритетними напрямами | | вико- | вартість | по завершенні | | | розвитку науки і техніки | | нання | розробки | досліджень, | | | | | (роки) | (проекту), | розрахунок | | | | | | тис.грн. | ефективності | | | | | |--------------|та орієнтовні обсяги | | | | | |всього|у тому | впровадження | | | | | | | числі | | | | | | | | на | | | | | | | |2007 р.| | |---+----------------------------+------------------+--------+------+-------+---------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| | За кодом програмної класифікації 2801050 "Прикладні наукові та науково-технічні розробки, | | виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері розвитку | | агропромислового комплексу, фінансова підтримка підготовки | | наукових кадрів" ( 489-16 ) | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Секція НТР "Економіки, фінансів та управління" | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Департамент економіки та управління державною власністю | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| |1 |Розробка Положення | ДП | 2007 | 19,0| 19,0 |Положення щодо | | |щодо проведення |Київський | | | |проведення кількісно-| | |кількісно-якісних | інститут | | | |якісних розрахунків | | |розрахунків |хлібопродуктів | | | |балансових мас | | |балансових мас | | | | |зернопродуктів при | | |зернопродуктів при їх | | | | |їх зберіганні між | | |зберіганні між | | | | |власниками зерна | | |власниками зерна та | | | | |та зерновими складами| | |зерновими складами | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| | Секція НТР "Розвиток аграрного ринку" | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| | Департамент розвитку аграрного ринку | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| |2 |Розробка пропозицій | ДП | 2007 | 19,8| 19,8 |Рекомендації щодо | | |щодо удосконалення |"Український | | | |удосконалення та | | |стандартів у галузі |науково- | | | |гармонізації | | |безпечності та якості |дослідний і | | | |стандартів по | | |харчової продукції |навчальний | | | |основним категоріям | | |агропромислового | центр | | | |харчових продуктів, | | |комплексу | проблем | | | |що виробляються в | | | |стандартизації | | | |Україні. Аналіз | | | |сертифікації та | | | |аналогічної продукції| | | | якості" | | | |та вимог до її якості| | | | | | | |та безпечності у | | | | | | | |країнах | | | | | | | |Європейського Союзу | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| | Департамент зовнішньоекономічного співробітництва | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| |3 |Створення системи | НАУ | 2007 | 19,0 | 19,0|Буде розроблений | | |обліку | | | | |електронний | | |договірно-правової | | | | |реєстр договірно- | | |бази з країнами світу | | | | |правової бази з | | |в галузі | | | | |країнами світу | | |агропромислового | | | | | | | |комплексу | | | | | | |---+----------------------------+------------------+--------+------+-------+---------------------| |4 |Провести теоретичні | НАУ | 2007 | 19,0 | 19,0|Методичні | | |дослідження | | | | |рекомендації щодо | | |двосторонніх | | | | |оцінк ефективності | | |міжнародних угод у | | | | |двосторонніх угод в | | |сфері сільського | | | | |сфері АПК з країнами | | |господарства та | | | | |світу | | |розробити | | | | | | | |науково-обгрунтовані | | | | | | | |рекомендації щодо | | | | | | | |аналізу оцінки їх | | | | | | | |ефективності | | | | | | |---+----------------------------+------------------+--------+------+-------+---------------------| |5 |Аналіз законодавчої | Державна | 2007 | 19,5 | 19,5|Оцінка обсягів | | |бази | наукова | | | |експорту, імпорту | | |зовнішньоекономічної |сільськогос- | | | |товарів групи 1-24 | | |діяльності України та |подарська | | | |та їх структура, | | |формування пропозиції |бібліотека | | | |митна вартість та | | |щодо її удосконалення | УААН | | | |країна експорту/ | | | | | | | |походження за | | | | | | | |існуючої легітимної | | | | | | | |бази. Прогноз | | | | | | | |змін обсягів, | | | | | | | |структури | | | | | | | |експортно-імпортних | | | | | | | |операцій при | | | | | | | |удосконаленні її | | | | | | | |законодавчої бази. | | | | | | | |Розрахунок впливу | | | | | | | |цін імпорту основних | | | | | | | |продуктів на цін | | | | | | | |внутрішнього ринку | | | | | | | |відповідних товарів. | | | | | | | |Пропозиції щодо | | | | | | | |формування експортних| | | | | | | |потоків аграрної | | | | | | | |сировини з | | | | | | | |урахуванням | | | | | | | |внутрішніх потреб | | | | | | | |для забезпеченн | | | | | | | |продовольчої | | | | | | | |безпеки населення | | | | | | | |України. Прогнозний | | | | | | | |аналіз наслідків | | | | | | | |вступу України в СОТ | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| | Секція НТР "Землеробство та виробництво продукції рослинництва" | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| | Департамент ринків рослинництва, садівництва, виноградарства та виноробства | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| |6 |Створити і передати | Інститут | 2007 | 18,0 | 18,0|Буде створений та | | |на державне | кормів | | | |переданий на державне| | |сортовипробовування | УААН | | | |сортовипробовування | | |сорт озимого | | | | |сорт озимого | | |тритикале | | | | |тритикале | | |інтенсивного типу з | | | | |інтенсивного | | |підвищеним умістом | | | | |типу з підвищеним | | |крохмалю на рівні | | | | |умістом крохмал | | |55-60%, що | | | | |на рівні 55-60%, | | |забезпечує збільшення | | | | |що забезпечує | | |виходу етанолу до | | | | |збільшення виходу | | |10%, врожаєм зерна | | | | |етанолу до 10%, | | |80-90 ц/га, придатний | | | | |врожаєм зерна | | |для вирощування в | | | | |80-90 ц/га, | | |зонах Полісся і | | | | |придатний для | | |Лісостепу | | | | |вирощування в зонах | | | | | | | |Полісся і Лісостепу | |---+----------------------------+------------------+--------+------+-------+---------------------| |7 |Розробити | Інститут | 2007 | 18,0 | 18,0|Будуть розроблені | | |технологічні прийоми | кормів | | | |технологічні | | |вирощування озимого | УААН | | | |прийоми та | | |тритикале з | | | | |рекомендації | | |підвищеним умістом | | | | |вирощування озимого | | |крохмалю в зерні | | | | |тритикале з | | |(55-60%) | | | | |підвищеним умістом | | | | | | | |крохмалю в | | | | | | | |зерні (55-60%) | |---+----------------------------+------------------+--------+------+-------+---------------------| |8 |Прогноз виробництва | ННЦ | 2007 | 19,6 | 19,6|Прогноз змін обсягів | | |аграрної сировини на |"Інститут | | | |основних видів | | |регіональному рівні | аграрної | | | |рослинницької | | |та в окремих країнах, |економіки" | | | |продукції, що | | |привабливих для | | | | |традиційно | | |експорту українських | | | | |виробляється в | | |товарів | | | | |сільському | | | | | | | |господарстві України,| | | | | | | |з оцінкою балансу | | | | | | | |кожного виду | | | | | | | |продукції по таких | | | | | | | |регіонах планети як | | | | | | | |ЄС, Північна Африка, | | | | | | | |Близький Схід, СНД | | | | | | | |та окремих країнах. | | | | | | | |Аналіз розвитку | | | | | | | |регіональних ринків і| | | | | | | |ринків окремих країн | | | | | | | |по основних | | | | | | | |експортних товарах | | | | | | | |аграрної сфери | | | | | | | |України та їх | | | | | | | |цінової динаміки. | | | | | | | |Пропозиції щодо | | | | | | | |формування | | | | | | | |експортних потоків | | | | | | | |аграрної сировини з | | | | | | | |урахуванням | | | | | | | |внутрішніх потреб | | | | | | | |для забезпечення | | | | | | | |продовольчої | | | | | | | |безпеки населення | | | | | | | |України з | | | | | | | |урахуванням його | | | | | | | |купівельної | | | | | | | |спроможності, | | | | | | | |можливостей | | | | | | | |виробництва | | | | | | | |конкретних видів | | | | | | | |продукції | | | | | | | |відповідно до | | | | | | | |потенціалу | | | | | | | |агрокліматичних | | | | | | | |зон країни та | | | | | | | |відповідно до | | | | | | | |поточної і | | | | | | | |прогнозної ситуації | | | | | | | |на регіональних | | | | | | | |ринках та ринках | | | | | | | |окремих держав | |---+----------------------------+------------------+--------+------+-------+---------------------| |9 |Розробити пропозиції |Національний | 2007 | 19,6 | 19,6|Аналіз кон'юнктури | | |щодо удосконалення | інститут | | | |ринку вино | | |системи торгівлі |винограду | | | |продукції України, | | |винними ресурсами | та вина | | | |обсягів та географії | | | |"Магарач" | | | |експорту і імпорту, | | | | | | | |торгового сальдо, | | | | | | | |визначено проблеми | | | | | | | |експорту та імпорту | | | | | | | |у зв'язку зі вступом | | | | | | | |України до СОТ, | | | | | | | |розроблено пропозиції| | | | | | | |щодо удосконалення | | | | | | | |системи торгівлі | | | | | | | |винними ресурсами | | | | | | | |на внутрішньому | | | | | | | |та зовнішньому ринках| | | | | | | |у межах правил та | | | | | | | |вимог СОТ та прогноз | | | | | | | |експорту, імпорту | | | | | | | |до 2015 року | |---+----------------------------+------------------+--------+------+-------+---------------------| |10 |Інформаційне | Державна | 2007 | 19,6 | 19,6|Аналіз стану та | | |забезпечення | наукова | | | |прогноз виробництва | | |Міністерства аграрної |сільськогос- | | | |олійних культур, як | | |політики України щодо |подарська | | | |аграрної сировини | | |розвитку виробництва |бібліотека | | | |щодо регіонального | | |олійних культур: | УААН | | | |рівнів, в окремих | | |історія, сьогодення, | | | | |країнах, з метою | | |ринкові прогнози | | | | |визначення дефіциту | | | | | | | |у потребі конкретних | | | | | | | |видів сировини з | | | | | | | |урахуванням темпів | | | | | | | |зростання чисельності| | | | | | | |населення для | | | | | | | |обгрунтування | | | | | | | |обсягів можливих | | | | | | | |експортних потоків | | | | | | | |продукції - олійних | | | | | | | |культур - для | | | | | | | |виробництва в | | | | | | | |аграрному секторі | | | | | | | |України та | | | | | | | |привабливості на | | | | | | | |світовому ринку. | | | | | | | |Прогноз змін | | | | | | | |основних видів | | | | | | | |олійних культур, | | | | | | | |що традиційно | | | | | | | |виробляються в | | | | | | | |сільському | | | | | | | |господарстві України,| | | | | | | |з оцінкою балансу | | | | | | | |кожного виду | | | | | | | |продукції по | | | | | | | |окремих регіонах | | | | | | | |планети як ЄС, | | | | | | | |Північна Африка, | | | | | | | |Близький Схід, | | | | | | | |СНД та окремих | | | | | | | |країнах регіонів | | | | | | | |і в порівнянні | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| | Секція НТР "Виробництво та переробка продукції тваринництва і птахівництва" | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| | Департамент ринків продукції тваринництва з Головною державною племінною інспекцією | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| |11 |Вивчити | Інститут | 2007 | 18,0 | 18,0|Буде вивчений | | |амінокислотний, | кормів | | | |амінокислотний, | | |жирнокислотний та | УААН | | | |жирнокислотний та | | |мінеральний склад | | | | |мінеральний склад | | |сухої спиртової | | | | |сухої спиртової | | |барди, одержаної з | | | | |барди, одержаної | | |різної зернової | | | | |з різної зернової | | |сировини | | | | |сировини та видані | | | | | | | |методичні | | | | | | | |рекомендації | |---+----------------------------+------------------+--------+------+-------+---------------------| |12 |Вивчити продуктивну | Інститут | 2007 | 18,0 | 18,0|Буде вивчена | | |дію сухої спиртової | кормів | | | |продуктивна дія | | |браги, одержаної із | УААН | | | |сухої спиртової | | |зерна різних культур, | | | | |браги, одержаної | | |при використанні в | | | | |із зерна різних | | |годівлі молочного | | | | |культур, при | | |стада | | | | |використанні в | | | | | | | |годівлі молочного | | | | | | | |стада та видані | | | | | | | |методичні | | | | | | | |рекомендації | |---+----------------------------+------------------+--------+------+-------+---------------------| |13 |Вивчити продуктивну | Інститут | 2007 | 18,0 | 18,0|Буде вивчена | | |дію сухої спиртової | кормів | | | |продуктивна дія | | |браги, одержаної із | УААН | | | |сухої спиртової | | |зерна різних культур, | | | | |браги, одержаної | | |при інтенсивній | | | | |із зерна різних | | |відгодівлі молодняку | | | | |культур, при | | |великої рогатої | | | | |інтенсивній | | |худоби | | | | |відгодівлі молодняку | | | | | | | |великої рогатої | | | | | | | |худоби та видані | | | | | | | |методичні | | | | | | | |рекомендації | |---+----------------------------+------------------+--------+------+-------+---------------------| |14 |Розробка рекомендацій |Черкаська | 2007 | 18,0 | 18,0|Будуть розроблені | | |з утримання хутрових | дослідна | | | |рекомендації | | |тварин до закону | станція | | | |стосовно хутрових | | |України "Про захист |звірівництва та | | | |тварин та проект | | |тварин" |мисливствоз- | | | |закону "Про захист | | | |навства | | | |тварин" адаптованих | | | |Черкаського | | | |до відповідних | | | |інституту | | | |документів, | | | | АПВ | | | |схвалених постійним | | | | | | | |комітетом | | | | | | | |Європейської | | | | | | | |конвенції | | | | | | | |з захисту тварин, | | | | | | | |що утримуються | | | | | | | |з метою вирощування | | | | | | | |(Т-АР), | | | | | | | |реєстраційний номер | | | | | | | |344 від | | | | | | | |13.05.2005 року | |---+----------------------------+------------------+--------+------+-------+---------------------| |15 |Дослідити | НАУ | 2007 | 19,0 | 19,0|Будуть визначені | | |генеалогічну | | | | |найбільш | | |структуру та | | | | |перспективні лінії | | |показники племінної | | | | |та варіанти їх | | |цінності бугаїв | | | | |поєднуваності за | | |голштинської породи, | | | | |показниками | | |які використовуються | | | | |племінної цінності | | |для відтворення | | | | |бугаїв за надоєм | | |маточного поголів'я | | | | |дочок, вмістом жиру | | |молочних порід в | | | | |і білка у молоці, | | |Україні | | | | |виходом молочного | | | | | | | |жиру і молочного | | | | | | | |білка та | | | | | | | |селекційними | | | | | | | |індексами, | | | | | | | |встановлені | | | | | | | |споріднені зв'язки | | | | | | | |між плідниками | |---+----------------------------+------------------+--------+------+-------+---------------------| |16 |Дослідити вміст білка | НАУ | 2007 | 19,0 | 19,0|Буде встановлено | | |та його компонентів у | | | | |вміст білка, а | | |молоці корів | | | | |також його склад | | |українських | | | | |за основними | | |чорно-рябої, | | | | |компонентами, які | | |червоно-рябої та | | | | |представлені | | |червоної молочних | | | | |казеїном та | | |порід | | | | |сироватковими | | | | | | | |білками - альбуміном | | | | | | | |та глобуліном у | | | | | | | |корів української | | | | | | | |чорно-рябої, | | | | | | | |червоно-рябої та | | | | | | | |червоної молочних | | | | | | | |порід, що необхідно | | | | | | | |врахувати в | | | | | | | |селекційному процесі | | | | | | | |при їх удосконаленні.| |---+----------------------------+------------------+--------+------+-------+---------------------| |17 |Розробити екологічну | Інститут | 2007 | 19,0 | 19,0|Буде розроблена | | |енергоресурсозберігаю |розведення | | | |енергоресур- | | |чу технологію |і генетики | | | |созберігаючу | | |виробництва та | тварин | | | |технологію | | |ефективного | УААН | | | |виробництва та | | |використання кормових | | | | |ефективного | | |добавок з нехарчових | | | | |використання кормових| | |відходів переробки | | | | |добавок з нехарчових | | |продукції | | | | |відходів переробки | | |птахівництва і риби | | | | |продукції | | | | | | | |птахівництва і риби | |---+----------------------------+------------------+--------+------+-------+---------------------| |18 |Моделювання міграції | За |2007- | 56,0 | 28,0|Математична модель | | |радіонуклідів, | тендером |2008 | | |особливостей | | |інкорпорованих в | | | | |метаболізму | | |організмі тварин, на | | | | |радіоактивних | | |прикладі кролів | | | | |елементів у | | | | | | | |організмах кролів, | | | | | | | |які вирощуються | | | | | | | |на м'ясо | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| | Секція НТР "Технічна політика" | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| | Департамент інженерно-технічного забезпечення | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| |19 |Формування єдиної | За |2007- | 280,0| 74,9|Інформаційна баз | | |інформаційної бази | тендером |2008 | | |даних у системі | | |даних у системі | | | | |інженерно-технічного | | |інженерно-технічного | | | | |забезпечення | | |забезпечення | | | | |агропромислового | | |агропромислового | | | | |комплексу. | | |комплексу | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| | Секція НТР "Аграрна освіта, наука, інформатизація та дорадництво" | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| | Департамент аграрної освіти, науки та дорадництва | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| |20 |Розробка системи |Науково- | 2007 | 19,0 | 19,0|Розробка і супровід | | |інформаційного та |методичний | | | |комп'ютерної | | |комп'ютерного | центр | | | |програми виділення | | |забезпечення при | аграрної | | | |ВНЗ Міністерства | | |формуванні обсягів | освіти | | | |аграрної політики | | |державного замовлення | | | | |України обсягу | | |на підготовку | | | | |державного замовлення| | |фахівців у вищих | | | | |на підготовку | | |аграрних навчальних | | | | |фахівців | | |закладах | | | | |для аграрної галузі | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| | НТР Департаменту харчової промисловості | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| | Департамент харчової промисловості | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| |21 |Розробити |"Консерв- | 2007 | 19,0 | 19,0|Апаратурно- | | |апаратурно-технологічну |промкомплекс" | | | |технологічна схема | | |схему виробництва | | | | |виробництва | | |багатокомпонентних | | | | |багатокомпонентних | | |консервованих | | | | |консервованих | | |продуктів | | | | |продуктів | | |профілактичного | | | | |профілактичного | | |призначення на основі | | | | |призначення | | |використання новітніх | | | | | | | |інноваційних | | | | | | | |технологій та | | | | | | | |обладнання | | | | | | |---+----------------------------+------------------+--------+------+-------+---------------------| |22 |Розробити асортимент |"Консерв- | 2007 | 19,0 | 19,0|Груповий асортимент | | |та технологічну |промкомплекс" | | | |та технологічна | | |документацію на | | | | |інструкція на | | |виробництво | | | | |промислове | | |консервованих | | | | |виробництво | | |продуктів на основі | | | | |консервованих | | |овочево-фруктової | | | | |продуктів для | | |сировини для | | | | |профілактики | | |профілактичного | | | | |залізодефіцитних | | |харчування дітей з | | | | |станів | | |залізодефіцитною | | | | | | | |анемією | | | | | | |---+----------------------------+------------------+--------+------+-------+---------------------| |23 |Провести дослідження |"Консерв- | 2007 | 19,0 | 19,0|Технологічна схема | | |та розробити |промкомплекс" | | | |виробництва | | |технологічну схему | | | | |натуральних соків | | |виробництва | | | | |та соків з | | |високоякісних соків з | | | | |м'якоттю з | | |овочево-фруктової | | | | |оптимізацією | | |сировини з | | | | |технологічних | | |використанням | | | | |процесів та | | |укороченої технології | | | | |виключенням | | |безпресового | | | | |попередньої | | |вилучення соку | | | | |ферментативної | | | | | | | |обробки сировини | | | | | | | |для підвищення | | | | | | | |виходу соку | |---+----------------------------+------------------+--------+------+-------+---------------------| |24 |Розробити консерванти | Інститут | 2007 | 17,0 | 17,0|Будуть розроблені | | |для зберігання | кормів | | | |консерванти для | | |післяспиртової | УААН | | | |зберігання | | |відцентрифугованої | | | | |післяспиртової | | |браги у вологому | | | | |відцентрифугованої | | |стані | | | | |браги у | | | | | | | |вологому стані | ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту
аграрної освіти,
науки та дорадництва Т.Д.Іщенко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: