open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 543 від 30.08.93 р.

м. Київ
vd930830 vn543

Про повноваження начальників територіальних

органів внутрішніх справ як старших оперативних

начальників щодо керівництва силами і засобами

органів і підрозділів внутрішніх справ

За останні роки криміногенна ситуація різко загострилася.
Зберігається тенденція зростання тяжких злочинів, у тому числі із
застосуванням зброї. Не поліпшується стан правопорядку на вулицях
та в інших громадських місцях.
Разом з тим органи і підрозділи внутрішніх справ не завжди
діють чітко і злагоджено при виникненні надзвичайних обставин,
проявляють зволікання під час прийняття рішень в реагуванні на
загострення оперативної обстановки. Слабо забезпечується
комплексне використання сил і засобів у боротьбі із злочинністю та
правопорушеннями, особливо в обласних центрах і великих містах. Не
налагоджена чітка взаємодія між територіальними, транспортними
органами внутрішніх справ, навчальними закладами системи МВС
України та військами внутрішньої і конвойної охорони в справі
забезпечення правопорядку.
З метою удосконалення координації дій органів і підрозділів
внутрішніх справ, підвищення ефективності узгодженого використання
сил і засобів в охороні громадського порядку і боротьби із
злочинністю

Н А К А З У Ю :
1. Встановити, що начальники УВС Республіки Крим, областей,
ГУВС м.Києва, УВС м.Севастополя є старшими оперативними
начальниками стосовно всіх інших органів і підрозділів внутрішніх
справ, які дислокуються на відповідних адміністративних
територіях.
2. Начальникам УВС Республіки Крим, областей, ГУВС м. Києва,
УВС м.Севастополя надається право використовувати сили і засоби
інших органів і підрозділів внутрішніх справ, які розташовані на
відповідній території, за умов: 2.1. Виникнення стихійного лиха, аварій, катастроф, епідемій,
епізоотій, великих пожеж, застосування засобів ураження, що
створюють загрозу життю і здоров'ю громадян або можуть завдати
значних матеріальних втрат. 2.2. Масових порушень правопорядку, які супроводжуються
насильством над громадянами, обмежують їх права і свободи. 2.3. Блокування або захоплення окремих особливо важливих
об'єктів чи місцевостей, що загрожує безпеці громадян, порушує
нормальну роботу органів державної влади, місцевого і
регіонального самоврядування. 2.4. Необхідності участі у забезпеченні режиму воєнного або
надзвичайного стану у разі оголошення його на території України
або в окремих місцевостях. 2.5. Проведення розшукових та інших спеціальних заходів для
затримання особливо небезпечних і озброєних злочинців, розкриття
тяжких резонансних злочинів, а також розшуку малолітніх дітей, що
пропали безвісти, групових зникнень громадян, припинення групових
порушень громадського порядку та в разі введення в дію відповідних
оперативних планів. 2.6. Ускладнення обстановки в установах
кримінально-виконавчої системи (масова непокора, групове
хвилювання, втеча, наслідки стихійного лиха).
3. Надати право начальникам УВС Республіки Крим, областей,
ГУВС м. Києва, УВС м. Севастополя: 3.1. У разі потреби одержувати дані про дислокацію,
розстановку сил і засобів, оперативні зведення про стан охорони
громадського порядку і боротьби із злочинністю на об'єктах
обслуговування інших органів внутрішніх справ. 3.2. Розробляти та затверджувати плани комплексного
використання сил і засобів органів внутрішніх справ, керівництва
ними під час проведення спеціальних заходів для забезпечення
охорони громадського порядку і боротьби із злочинністю. 3.3. Створювати тимчасові формування для виконання завдань,
що обумовлені пунктом 2 цього наказу, та оперативний штаб з числа
керівників територіальних, транспортних та інших органів
внутрішніх справ для координації дій залучених сил і засобів. 3.4. Здійснювати контроль за несенням служби під час
проведення спільних спеціальних заходів, давати оцінку діям всіх
сил, які використовуються, заслуховувати інформацію керівників
відповідних органів внутрішніх справ про результати виконання
поставлених завдань. 3.5. Організовувати подання допомоги іншим органам і
підрозділам внутрішніх справ у розкритті тяжких злочинів та
затриманні особливо небезпечних і озброєних злочинців, а також у
забезпеченні охорони громадського порядку і безпеки при аваріях,
катастрофах і великих пожежах на транспортних магістралях чи на
закритих об'єктах. 3.6. Переводити, з урахуванням оперативної обстановки, під
час надзвичайних подій та стихійного лиха особовий склад всіх
органів та підрозділів внутрішніх справ повністю або частково на
казармене становище, а також змінювати порядок використання
штатних транспортних засобів. 3.7. Приймати узгоджені рішення про залучення розрахункового,
а в разі потреби - максимальної кількості особового складу органів
і підрозділів МВС України, які дислокуються на території області
(республіки) для: 3.7.1. Здійснення загальних зовнішньо-профілактичних заходів
у районах з різким ускладненням оперативної обстановки, проведення
регулярних спільних оперативних відпрацювань залізничних вокзалів
і аеропортів, наведення відповідного порядку у приміських
електропоїздах, а також надання допомоги силами територіальних
органів у боротьбі з крадіжками вантажів на залізничному, водному
і повітряному транспорті. 3.7.2. Участі в охоронних, рятувальних та
аварійно-відновлювальних роботах при виникненні надзвичайних
обставин. 3.7.3. Забезпечення правопорядку і безпеки під час підготовки
і проведення загальних державних, суспільно-політичних та
спортивних заходів. 3.7.4. Організації безперервного оперативного управління
підрозділами, їх бойовими розрахунками і нарядами при проведенні
спільних заходів, здійснення маневру силами і засобами з метою
посилення охорони громадського порядку в місцях, де склалася
найбільш напружена обстановка. 3.7.5. Проведення оперативно-тактичних відпрацювань спільних
дій органів і підрозділів внутрішніх справ, навчальних закладів,
військ внутрішньої і конвойної охорони на випадок виникнення
групових порушень громадського порядку, стихійного лиха та інших
надзвичайних обставин.
4. Начальникам УВСТ (ВВСТ) при призначенні на посаду
начальників органів внутрішніх справ на транспорті обов'язково
узгоджувати їх кандидатури з начальниками УВС Республіки Крим,
областей, ГУВС м. Києва і УВС м. Севастополя, на території яких
розташовані ці органи.
5. Начальникам УВС Республіки Крим, областей, ГУВС м. Києва
надати право:
5.1. Оперативного керівництва з'єднаннями, частинами та
підрозділами військ внутрішньої і конвойної охорони за місцем їх
дислокації на випадок ускладнення оперативної обстановки, у разі
необхідності спільного застосування сил і засобів у відповідності
із Законом України "Про війська внутрішньої і конвойної охорони". 5.2. Залучати курсантів і слухачів навчальних закладів МВС
України виключно до заходів, пов'язаних з ліквідацією наслідків
стихійного лиха, катастроф, ускладнення епідеміологічної
обстановки, а також у відповідності до Положення про стажування.
Залучення курсантів і слухачів до несення служби охорони
громадського порядку здійснювати з дозволу міністра.
6. Координацію дій органів внутрішніх справ Київського
гарнізону столиці України (ГУВС м. Києва, УВС Київської області,
Південно-Західне УВСТ та Дніпровське ВВСТ) покласти на першого
заступника міністра генерал-полковника міліції В. М. Недригайла.
7. Начальникам УВСТ (ВВСТ), навчальних закладів МВС України,
командирам військових з'єднань і частин військ внутрішньої і
конвойної охорони: 7.1. У місячний строк провести відповідні розрахунки сил і
засобів, які у максимально повному складі, без шкоди для виконання
власних життєво необхідних завдань і функцій, можуть бути залучені
за місцем дислокації для безпосередньої участі в заходах щодо
підтримання правопорядку під час ускладненя оперативної обстановки
або виникнення надзвичайних обставин і внести пропозиції
начальникам УВС Республіки Крим, областей, ГУВС м. Києва про
порядок їх використання. Для цього за погодженням з ними створити зведені загони і
бойові розрахунки з відповідних напрямків, чітко визначити їх
функції і тактику дій.
8. Всі розпорядження начальників УВС Республіки Крим,
областей, ГУВС м. Києва, УВС м. Севастополя, як старших
оперативних начальників, на відповідній території, з питань
використання сил і засобів за умов, зазначених в цьому наказі, є
обов'язковими для виконання.
9. Вважати такими, що втратили чинність наказ МВС України від
17.04.91 N 134 і пункт 7 наказу МВС України від 12.07.92 N 441. 10. Контроль за виконанням наказу покласти на заступників
міністра, Штаб, галузеві служби МВС України.
11. Наказ оголосити особовому складу органів і підрозділів
внутрішніх справ.

Міністр
генерал внутрішньої служби України А.В. Василишин

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: