open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Н А К А З
05.11.2010 N 543

Про затвердження Порядку отримання

органами та підрозділами внутрішніх справ

благодійних внесків, грантів та дарунків

від фізичних та юридичних осіб

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ),
Закону України "Про благодійництво та благодійні організації"
( 531/97-ВР ), постанов Кабінету Міністрів України від 17 серпня
1998 року N 1295 ( 1295-98-п ) "Про затвердження Порядку розподілу
товарів, отриманих як благодійна допомога, та контролю за цільовим
розподілом благодійної допомоги у вигляді наданих послуг або
виконаних робіт", від 4 серпня 2000 року N 1222 ( 1222-2000-п )
"Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних)
внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними
установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального
захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб
їх фінансування" та з метою здійснення контролю за отриманням та
використанням органами та підрозділами МВС благодійної допомоги
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок отримання органами та підрозділами
внутрішніх справ благодійних внесків, грантів та дарунків від
фізичних та юридичних осіб (далі - Порядок), що додається.
2. Керівникам структурних підрозділів центрального апарату
Міністерства, начальникам головних управлінь, управлінь МВС
України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та
Севастополі, на залізницях, медичних реабілітаційних центрів,
ректорам вищих навчальних закладів, керівникам інших
підпорядкованих МВС підрозділів (далі - органи і підрозділи МВС):
2.1. Забезпечити отримання та використання благодійних
внесків, грантів та дарунків відповідно до Порядку.
2.2. Відображати отриману благодійну допомогу в
бухгалтерському обліку та формах фінансової звітності відповідно
до вимог законодавства.
2.3. Припинити практику самостійного звернення до
благодійників, у тому числі благодійних організацій, щодо надання
благодійної допомоги.
3. СВБ ГУБОЗ (Мечетной О.І.) забезпечити контроль за
правомірністю отримання благодійної допомоги, грантів та дарунків
підрозділами органів внутрішніх справ.
4. Уважати такою, що втратила чинність, вказівку МВС від
06.04.2005 N 264.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Ворону Д.М.
6. Наказ надіслати за належністю.
Міністр
генерал-лейтенант міліції А.В.Могильов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МВС

06.11.2010 N 543

ПОРЯДОК

отримання органами та підрозділами внутрішніх справ

благодійних внесків, грантів та дарунків

від фізичних та юридичних осіб

1. Цей Порядок визначає вимоги до отримання, використання та
обліку благодійних (добровільних) внесків, пожертв, грантів і
дарунків (далі - благодійної допомоги) від юридичних та фізичних
осіб - резидентів і нерезидентів (далі - благодійники) органами та
підрозділами МВС.
2. Благодійна допомога може надаватися у вигляді товарів,
робіт, послуг, призначених для використання органами та
підрозділами МВС в діяльності за напрямами, передбаченими
статтею 4 Закону України "Про благодійництво та благодійні
організації" ( 531/97-ВР ). Благодійна допомога може також надаватися благодійниками
органам та підрозділам МВС у грошовій формі для потреб їх
фінансування за напрямами видатків, визначеними благодійниками.
Якщо благодійником конкретні цілі використання коштів не
визначено, шляхи спрямування благодійного внеску визначаються
керівником органу чи підрозділу МВС відповідно до першочергових
потреб, пов'язаних виключно з основною діяльністю органу чи
підрозділу.
3. Благодійні внески не можуть заміняти плату за надання
органами та підрозділами платних послуг за переліком, визначеним
законодавством.
4. Особливості оподаткування благодійної допомоги, у тому
числі умови надання податкових пільг, визначаються законодавчими
актами.
5. Після отримання від благодійника пропозицій щодо надання
благодійної допомоги у вигляді грошових коштів, товарів, її видів,
розмірів тощо органи та підрозділи МВС:
5.1. Погоджують правомірність отримання благодійної допомоги
з управліннями або відділами внутрішньої безпеки на місцях за
формою, що додається (додаток 1).
5.2. Повідомляють благодійника про намір прийняти
запропоновану благодійну допомогу.
5.3. Уносять зміни до спеціального фонду кошторису за
напрямами видатків відповідно до Порядку складання, розгляду,
затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних
установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
28 лютого 2002 року N 228 ( 228-2002-п ), та в обов'язковому
порядку подають разом з іншими необхідними документами реєстр
благодійників, погоджений з територіальним підрозділом У(В)ВБ СВБ
ГУБОЗ МВС.
6. Органи та підрозділи МВС ведуть бухгалтерський та
оперативний облік надходження, зберігання, розподілу та
використання благодійної допомоги у вигляді товарів, робіт,
послуг, а також звітність за встановленими Держкомстатом формами,
яку надсилають відповідній комісії з питань гуманітарної допомоги
та органам державної податкової служби. При цьому органи та
підрозділи МВС про отримані надходження в натуральній формі
подають до органів Державного казначейства Довідку про надходження
у натуральній формі. Органи Державного казначейства відображають в
обліку виконання державного бюджету операції, проведені
розпорядниками бюджетних коштів у натуральній формі, на момент їх
подання. Проведені операції відображаються у формі фінансової
звітності N 4-2 "Звіт про надходження і використання коштів,
отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних
установ" ( z0067-07 ). Відображення в бухгалтерському обліку бюджетних установ
отриманих надходжень у натуральній формі проводиться на субрахунку
712 "Доходи за іншими джерелами власних надходжень бюджетних
установ". Видатки за такими надходженнями відображаються за
субрахунком 812 "Видатки за іншими джерелами власних надходжень". Слід зазначити, що з метою недопущення розбіжностей у
звітності про виконання бюджетів та кошторисів розпорядників
бюджетних коштів необхідно проводити відображення зазначених
операцій за один і той же звітний період.
7. У бухгалтерському обліку органів та підрозділів МВС облік
благодійної допомоги здійснюється в загальному порядку згідно з
Планом рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та
Порядком застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку
бюджетних установ, затвердженими наказом Головного управління
Державного казначейства України від 10.12.99 N 114 ( z0890-99 ) та
зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 20.12.99 за
N 890/4183, із змінами та доповненнями. У випадку надходження благодійної допомоги у грошовій формі
записи здійснюються відповідно до Інструкції про кореспонденцію
субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних
господарських операцій бюджетних установ, затвердженої наказом
Державного казначейства України від 10 липня 2000 року N 61
( z0497-00 ) та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
14 серпня 2000 року за N 497/4718, із змінами та доповненнями. У випадку надходження благодійної допомоги у натуральній
формі здійснюються такі записи: надходження благодійної допомоги в натуральній формі
відображаються за дебетом субрахунку 324 "Спеціальні реєстраційні
рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних
надходжень" та кредитом субрахунку 712 "Доходи за іншими джерелами
власних надходжень бюджетних установ"; - касові видатки за надходженнями у натуральній формі
відображаються за дебетом субрахунку 364 "Розрахунки з іншими
дебіторами" та кредитом субрахунку 324 "Спеціальні реєстраційні
рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних
надходжень". При оприбуткуванні основних засобів робиться бухгалтерський
запис за дебетом субрахунків 101-122 та кредитом субрахунку 364
"Розрахунки з іншими дебіторами" і одночасно здійснюється запис за
дебетом субрахунку 812 "Видатки за іншими джерелами власних
надходжень" та кредитом субрахунку 401 "Фонд в необоротних активах
за їх видами". При оприбуткуванні малоцінних та швидкозношуваних предметів
робиться бухгалтерський запис за дебетом субрахунку 221 "Малоцінні
та швидкозношувані предмети, що знаходяться на складі і в
експлуатації" та кредитом субрахунку 364 "Розрахунки з іншими
дебіторами" і одночасно здійснюється запис за дебетом субрахунку
812 "Видатки за іншими джерелами власних надходжень" та кредитом
субрахунку 411 "Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах за
їх видами". Медикаменти, продукти харчування та інші запаси
оприбутковуються за дебетом субрахунків 231-235, 238-239 та
кредитом субрахунку 364 "Розрахунки з іншими дебіторами". Списання
медикаментів, продуктів харчування та інших запасів на фактичні
видатки здійснюється у міру їх використання дебетом субрахунку 812
"Видатки за іншими джерелами власних надходжень" та кредитом
субрахунків 231-235, 238-239. У разі відсутності обліку щодо отримання та цільового
використання благодійної допомоги вона вважається використаною не
за цільовим призначенням.
8. Списання матеріальних цінностей з балансу органів та
підрозділів МВС здійснюється відповідно до вимог Типової
інструкції про порядок списання матеріальних цінностей з балансу
бюджетних установ, затвердженої наказом Державного казначейства
України і Міністерства економіки України від 10.08.2001 N 142/181
( z0787-01 ) та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
05.09.2001 за N 787/5978, та постанови Кабінету Міністрів України
від 8 листопада 2007 року N 1314 ( 1314-2007-п ) "Про затвердження
Порядку списання об'єктів державної власності". При списанні з балансу установи благодійної допомоги з певним
терміном експлуатації слід керуватися постановою Кабінету
Міністрів України від 16.03.2000 N 514 ( 514-2000-п ) "Про
затвердження Порядку списання товарів (предметів) гуманітарної
допомоги, які мають певний термін експлуатації".
Директор ДФЗБО МВС України С.М.Копитов

Додаток 1

до п. 5.1 Порядку отримання

органами та підрозділами

внутрішніх справ благодійних

внесків, фантів та дарунків

від фізичних та юридичних

осіб

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Назва | Документ, | Назва (для юридичних осіб), | Юридична | Мета | Сума |Безкоштовно отримані| |п/п|підрозділу-| що | П.І.Б. (для фізичних осіб) надавача | адреса, |надання |грошової|матеріальні цінності| | |одержувача | засвідчує | | місце |допомоги|допомоги| | | | | факт |-------------------------------------------------------|реєстрації| | |--------------------| | | | надання |юридична|фізична| співробітники ОВС | надавача | | |назва|кількість|сума| | | |благодійної| особа | особа | | | | | | | | | | | допомоги | | | | | | | | | | | | | (акт | | |--------------------------------------| | | | | | | | | | передачі, | | | П.І.Б. | Загальна | розмір | | | | | | | | | | платіжне | | | | сума | місячного | | | | | | | | | |доручення, | | | | наданої | грошового | | | | | | | | | | тощо) | | | |благодійної|забезпечення| | | | | | | | | | | | | | допомоги | | | | | | | | | | | | | | | протягом | | | | | | | | | | | | | | | року | | | | | | | | |---+-----------+-----------+--------+-------+-------------+-----------+------------+----------+--------+--------+-----+---------+----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник установи __________________________________________

(підпис) (ініціали і прізвище)
Керівник __________________________________________
фінансового підрозділу (підпис) (ініціали і прізвище)
"Погоджено"
Керівник У(В)ВБ __________________________________________
СВБ ГУБОЗ МВС (підпис) (ініціали і прізвище)

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: