open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
08.11.2004 N 543

Про забезпечення виконання розпорядження

Кабінету Міністрів України від 08.09.2004 р. N 651-р

"Про затвердження плану заходів щодо реалізації

положень Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів

України, всеукраїнськими об'єднаннями організацій

роботодавців і підприємців та всеукраїнськими

профспілками і профоб'єднаннями

на 2004-2005 роки"

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від
08.09.2004 р. N 651-р ( 651-2004-р ) "Про затвердження плану
заходів щодо реалізації положень Генеральної угоди між Кабінетом
Міністрів України, всеукраїнськими об'єднаннями організацій
роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілками і
профоб'єднаннями на 2004-2005 роки" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити заходи Міністерства охорони здоров'я України
щодо реалізації зазначеного розпорядження (далі заходи;
додаються).
2. Першим заступникам, заступникам Міністра, Голові Державної
служби лікарських засобів і виробів медичного призначення,
керівникам структурних підрозділів Міністерства охорони здоров'я
України забезпечити виконання заходів та подання інформації про
стан їх реалізації до відділу інформаційно-аналітичного
забезпечення, взаємодії з Верховною Радою України та зв'язків з
громадськістю щоквартально до 5 числа місяця, наступного за
звітним періодом.
3. Начальнику відділу інформаційно-аналітичного забезпечення,
взаємодії з Верховною Радою України та зв'язків з громадськістю
забезпечити узагальнення та надання означеної інформації до
Міністерства праці та соціальної політики України відповідно до
встановлених термінів. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра
Загороднього В.В.
Міністр А.В.Підаєв

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України

08.11.2004 N 543

ЗАХОДИ

Міністерства охорони здоров'я України

на виконання розпорядження Кабінету Міністрів

України від 08.09.2004 р. N 651-р ( 651-2004-р )

"Про затвердження плану заходів щодо реалізації

положень Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів

України, всеукраїнськими об'єднаннями організацій

роботодавців і підприємців та всеукраїнськими

профспілками і профоб'єднаннями

на 2004-2005 роки"

---------------------------------------------------------------------------------------------------- |Положення Генеральної угоди | Зміст заходу, строк | Заходи МОЗ |Виконавці від МОЗ | | | виконання | | України | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| | Розділ I. Сприяння розвитку вітчизняного виробництва, забезпечення продуктивної зайнятості | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| |1. У сфері виробництва | | | | |----------------------------+-----------------------+--------------------------+------------------| |Сторона власників | | | | |зобов'язується: | | | | |----------------------------+-----------------------+--------------------------+------------------| |1.1.2 Протягом II кварталу |розробити та затвердити|Подати інформацію до |Загородній В.В. | |2004 року розробити та |графік погашення |Мінекономіки щодо розробки|Карамушка Л.І. | |затвердити графік погашення |заборгованості за |та затвердження графіку | | |заборгованості за виконані |виконані державні |погашення заборгованості | | |державні замовлення, яка |замовлення, яка |за виконані державні | | |склалася станом на 1 січня |утворилася на 1 січня |замовлення, яка утворилася| | |2004 року |2004 року |на 1 січня 2004 року | | | | |Термін: серпень 2004 р. | | | | серпень 2004 р. | | | |----------------------------+-----------------------+--------------------------+------------------| |1.1.3. Утримуватися від |утримуватися від |Утримуватися від |Загородній В.В. | |пропозицій щодо внесення |пропозицій щодо |пропозицій до Мінфіну щодо|Карамушка Л.І. | |змін Законом України "Про |внесення змін до |внесення змін до законів з|Пасічник М.Ф. | |Державний бюджет України на |законів з питань |питань оподаткування |Демченко І.Б. | |2005 рік" до законів з |оподаткування під час |Термін: під час складання | | |питань оподаткування |складання проекту |проекту Державного бюджету| | | |Державного бюджету |України | | | |України | | | |----------------------------+-----------------------+--------------------------+------------------| |1.1.4. Розробити та подати |схвалити Стратегію |Подати інформацію до |Педченко Т.В. | |на схвалення у 2004 р. |економічного і |Мінекономіки стосовно |Лихотоп Р.Й. | |Стратегію економічного і |соціального розвитку |схвалення Стратегії | | |соціального розвитку України|України на період до |економічного і соціального| | |до 2015 року, передбачивши в|2015 року, передбачивши|розвитку України на період| | |ній заходи щодо структурної |в ній заходи щодо |до 2015 року, передбачивши| | |перебудови економіки |структурної перебудови |в ній заходи щодо | | | |економіки |структурної перебудови | | | | |економіки | | | | серпень 2004 р. |Термін: серпень 2004 р. | | |----------------------------+-----------------------+--------------------------+------------------| |1.1.9. Не включати до |не допускати включення |Не допускати включення до |Загородній В.В. | |переліку об'єктів |до переліку об'єктів |переліку об'єктів |Карамушка Л.І. | |приватизації стратегічно |приватизації зазначених|приватизації стратегічно | | |важливі для економіки та |підприємств |важливих для економіки та | | |безпеки держави | |безпеки держави | | |підприємства, які працюють | постійно |підприємств, які працюють | | |ефективно, а також | |ефективно, а також | | |підприємства | |підприємств | | |життєзабезпечення населення | |життєзабезпечення | | | | |населення | | | | |Термін: постійно | | |----------------------------+-----------------------+--------------------------+------------------| |1.1.12. Забезпечити за |забезпечити розроблення|Подавати інформацію до |Педченко Т.В. | |участю Сторони профспілок та|загальнодержавних, |Мінекономіки щодо |Загородній В.В. | |всеукраїнських об'єднань |галузевих та |забезпечення розроблення |Пасічник М.Ф. | |організацій роботодавців |регіональних програм |загальнодержавних, |Пєрєдєрій В.Г. | |формування |соціально-економічного |галузевих та регіональних |Білий В.Я. | |загальнодержавних, галузевих|розвитку |програм |Лапушенко О.В. | |та регіональних програм | |соціально-економічного |Керівники | |соціально-економічного | постійно |розвитку |структурних | |розвитку | |Термін: постійно |підрозділів | |----------------------------+-----------------------+--------------------------+------------------| |1.1.13. Розробити за участю |Забезпечити розроблення|Подавати інформацію до |Загородній В.В. | |Сторони профспілок та |комплексних заходів з |Мінекономіки щодо |Карамушка Л.І. | |всеукраїнських об'єднань |подолання платіжної |забезпечення розроблення | | |організацій роботодавців |кризи, в тому числі |комплексних заходів з | | |комплексну систему заходів з|шляхом зниження обсягу |подолання платіжної кризи,| | |подолання платіжної кризи, в|кредиторської та |в тому числі шляхом | | |тому числі зниження обсягів |дебіторської |зниження обсягу | | |кредиторської та |заборгованості |кредиторської та | | |дебіторської заборгованості | |дебіторської | | | | протягом 2004 року |заборгованості | | | | |Термін: протягом 2004 року| | |----------------------------+-----------------------+--------------------------+------------------| |1.1.14. Провести у першому |за результатами першого| |Пасічник М.Ф. | |півріччі 2004 р. за участю |півріччя 2004 р. | |Демченко І.Б. | |Сторони профспілок та |провести аналіз | |Загородній В.В. | |всеукраїнських об'єднань |господарської | |Карамушка Л.І. | |організацій роботодавців |діяльності: | | | |аналіз господарської |державних підприємств, |Подати інформацію до | | |діяльності державних |які працювали збитково |Мінекономіки аналізу | | |підприємств та акціонерних | |господарської діяльності | | |товариств з часткою | III квартал 2004 р. |державних підприємств, які| | |державної власності у їх | |працювали збитково | | |статутних фондах 50 та | |Термін: | | |більше відсотків, які | |III квартал 2004 р. | | |працювали збитково, з метою | | | | |підготовки пропозицій щодо | | | | |санації цих підприємств | | | | |----------------------------+-----------------------+--------------------------+------------------| |1.1.16. Інформувати |Забезпечити подання |Надавати інформацію до |Пасічник М.Ф. | |щокварталу Сторону |стороні профспілок та |Мінекономіки щодо |Демченко І.Б. | |профспілок та всеукраїнські |всеукраїнських |забезпечення подання |Пасічник М.Ф. | |об'єднання організацій |об'єднань організацій |стороні профспілок та |Демченко І.Б. | |роботодавців про результати |роботодавців про |всеукраїнських об'єднань | | |експертизи цін і тарифів на |результати експертизи |організацій роботодавців | | |продукцію та послуги |цін і тарифів на |про результати експертизи | | |природних монополій, які |продукцію та послуги |цін і тарифів на продукцію| | |реалізуються або надаються |природних монополій, |та послуги природних | | |підприємствам-виробникам, |які реалізуються та |монополій, які | | |для прийняття рішень |надаються підприємствам|реалізуються та надаються | | |Антимонопольним комітетом з | |підприємствам | | |метою недопущення штучного | Щокварталу |Термін: щоквартально | | |підвищення цін і тарифів | | | | | |Підготувати проект |Інформувати | | | |постанови |Антимонопольний комітет | | | |Кабінету Міністрів |щодо взяття участі у | | | |України "Про |підготовці проекту | | | |вдосконалення механізму|постанови Кабінету | | | |регулювання цін і |Міністрів України "Про | | | |тарифів на товари |вдосконалення механізму | | | |(послуги), що |регулювання цін і тарифів | | | |виробляються |на товари (послуги), що | | | |(надаються) суб'єктами |виробляються (надаються) | | | |природних монополій |суб'єктами природних | | | | |монополій" | | | | III квартал 2004 р. |Термін: | | | | |III квартал 2004 р. | | |----------------------------+-----------------------+--------------------------+------------------| |1.1.18. Надавати Стороні |подавати стороні |Інформувати Мінпраці щодо |Пасічник М.Ф. | |профспілок та всеукраїнським|профспілок та |подання стороні профспілок|Демченко І.Б. | |об'єднанням організацій |всеукраїнським |та всеукраїнських |Лапушенко О.В. | |роботодавців кожні півроку |об'єднанням організацій|об'єднань організацій |Бережнов С.П. | |інформацію щодо прогнозної |роботодавців інформацію|роботодавців інформації | | |оцінки соціальних наслідків |про прогнозну оцінку |про прогнозну оцінку | | |вступу України до СОТ в |соціальних наслідків |соціальних наслідків | | |розрізі галузей економіки та|вступу України до СОТ в|вступу України до СОТ в | | |регіонів |розрізі галузей |розрізі галузей економіки | | | |економіки та регіонів |та регіонів | | | | |Термін: щопіврічно | | | | раз на півріччя | | | |----------------------------+-----------------------+--------------------------+------------------| |1.1.19. Розробити та |забезпечити розроблення|Інформувати Мінекономіки |Пасічник М.Ф. | |здійснити у IV кварталі |заходів, спрямованих на|щодо забезпечення розробки|Демченко І.Б. | |2004 р. заходи, спрямовані |підвищення |заходів, спрямованих на |Лапушенко О.В. | |на запобігання можливим |конкурентоспроможності |підвищення |Бережнов С.П. | |негативним наслідкам щодо |вітчизняних |конкурентоспроможності | | |конкурентоспроможності |товаровиробників у |вітчизняних | | |вітчизняних товаровиробників|зв'язку із вступом |товаровиробників у зв'язку| | |у зв'язку із вступом України|України до СОТ |із вступом України до СОТ | | |до СОТ | | | | | | IV квартал 2004 р. | | | |----------------------------+-----------------------+--------------------------+------------------| |1.1.20. Інформувати |забезпечити подання |Інформувати Мінекономіки |Пасічник М.Ф. | |щокварталу Сторону |стороні профспілок та |щодо взяття участі у |Демченко І.Б. | |профспілок та всеукраїнські |всеукраїнським |забезпеченні подання |Білий В.Я. | |об'єднання організацій |об'єднанням організацій|стороні профспілок та |Загородній В.В. | |роботодавців про здійснення |роботодавців інформації|всеукраїнським об'єднань |Жданова М.П. | |заходів із запобігання |про здійснення заходів |організацій роботодавців |Лапушенко О.В. | |негативним |із запобігання |інформації про здійснення |Бережнов С.П. | |соціально-економічним |негативним |заходів із запобігання |Моісеєнко Р.О. | |наслідкам вступу України до |соціально-економічним |негативним |Дишловий І.М. | |СОТ |наслідкам вступу |соціально-економічним | | | |України до СОТ |наслідкам вступу України | | | | |до СОТ | | | | щокварталу |Термін: щоквартально | | |----------------------------+-----------------------+--------------------------+------------------| |1.1.21. З метою створення |Забезпечувати |Брати участь у |Педченко Т.В. | |мотиваційно-правових засад |опрацювання проектів |забезпеченні опрацювання |Лапушенко О.В | |для розширеного відтворення |нормативно-правових |проектів |Загородній В.В. | |бізнесу та робочих місць |актів із стороною |нормативно-правових актів |Білий В.Я. | |передавати в обов'язковому |профспілок та |із стороною профспілок та |Пасічник М.Ф. | |порядку Стороні профспілок |всеукраїнськими |всеукраїнськими |Пєрєдєрій В.Г. | |та всеукраїнським |об'днаннями організацій|об'днаннями організацій |Керівники | |об'єднанням організацій |роботодавців |роботодавців |структурних | |роботодавців для проведення | |Термін: постійно |підрозділів | |громадської експертизи | постійно | | | |проекти регуляторних | | | | |законодавчих і | | | | |нормативно-правових актів та| | | | |враховувати їх позицію під | | | | |час доопрацювання зазначених| | | | |актів | | | | |----------------------------+-----------------------+--------------------------+------------------| |1.1.22. Сприяти прийняттю |Забезпечити |Брати участь у |Загородній В.В. | |Верховною Радою України |супроводження у |забезпеченні супроводження|Карамушка Л.І. | |Адміністративно-процедурного|Верховній Раді України |у Верховній Раді України | | |кодексу, яким |Адміністративно-процеду|Адміністративно-процедурно| | |визначатиметься порядок |рного кодексу, яким |го кодексу, яким | | |надання органам виконавчої |визначатиметься порядок|визначатиметься порядок | | |влади державних |надання органам |надання органам виконавчої| | |управлінських послуг |виконавчої влади |влади державних | | | |державних управлінських|управлінських послуг | | | |послуг | | | |----------------------------+-----------------------+--------------------------+------------------| |1.1.29. Розглянути у III |підготувати матеріали |Брати участь у підготовці |Пасічник М.Ф. | |кварталі 2004 р. разом з |для розгляду на |матеріалів до Мінекономіки|Демченко І.Б. | |представниками наукових кіл |засіданні Національної |для розгляду на засіданні |Білий В.Я. | |питання стосовно адаптації |ради соціального |Національної ради |Загородній В.В. | |та запобігання негативним |партнерства питання |соціального партнерства |Жданова М.П. | |соціально-економічним |стосовно адаптації та |питання стосовно адаптації|Моісеєнко Р.О. | |наслідкам вступу України до |запобігання негативним |та запобігання негативним |Дишловий І.М. | |СОТ: в цілому в державі - на|соціально-економічним |соціально-економічним |Лапушенко О.В. | |Національній раді |наслідкам вступу |наслідкам вступу України |Бережнов С.П. | |соціального партнерства |України до СОТ |до СОТ | | | | |Термін: III квартал | | | | III квартал 2004 р. |2004 р. | | |----------------------------+-----------------------+--------------------------+------------------| |по галузях економіки - на |розглянути на |Брати участь у розгляді на|Пасічник М.Ф. | |колегіях відповідних |засіданнях колегій |засіданнях колегій МОЗ, |Демченко І.Б. | |центральних органів |центральних та місцевих|сесіях місцевих рад |Лапушенко О.В. | |виконавчої влади; по |органів виконавчої |питання стосовно адаптації|Бережнов С.П. | |регіонах - на колегіях |влади, сесіях місцевих |та запобігання негативним | | |органів виконавчої влади та |рад питання стосовно |соціально-економічним | | |сесіях місцевих рад |адаптації та |наслідкам вступу України | | | |запобігання негативним |до СОТ | | | |соціально-економічним |Термін: III квартал | | | |наслідкам вступу |2004 р. | | | |України до СОТ | | | | | | | | | | III квартал 2004 р. | | | |----------------------------+-----------------------+--------------------------+------------------| |1.1.30. Передбачити у |передбачити у |Подавати інформацію до |Пєрєдєрій В.Г. | |загальнодержавних, галузевих|загальнодержавних, |Мінекономіки щодо |Стахівський С.М. | |і регіональних програмах |галузевих і |передбачення у галузевих | | |соціально-економічного |регіональних програмах |програмах | | |розвитку та програмах |соціально-економічного |соціально-економічного | | |реструктуризації підприємств|розвитку та програмах |розвитку окремого розділу | | |окремий розділ з вирішення |реструктуризації |з вирішення соціальних | | |соціальних питань, зокрема, |підприємств окремий |питань, зокрема | | |проблем зайнятості, |розділ з вирішення |зайнятості, збереження та | | |збереження та створення |соціальних питань, |створення нових робочих | | |нових робочих місць, |зокрема зайнятості, |місць, працевлаштування | | |працевлаштування |збереження та створення|осіб, що вивільняються, | | |працівників, що |нових робочих місць, |залучення широких верств | | |вивільняються, залучення |працевлаштування осіб, |населення до занять | | |широких верств населення до |що вивільняються, |фізичною культурою і | | |занять фізичною культурою і |залучення широких |спортом | | |спортом |верств населення до |Термін: постійно | | | |занять фізичною | | | | |культурою і спортом | | | | | | | | | | постійно | | | |----------------------------+-----------------------+--------------------------+------------------| |1.1.32. Розробити разом, а |Подати Кабінетові |Подати до Мін'юсту |Загородній В.В. | |Кабінету Міністрів України |Міністрів України |пропозиції стосовно |Пасічник М.Ф. | |подати у 2004 р. на розгляд |пропозиції стосовно |внесення змін до Закону |Карамушка Л.І. | |Верховної Ради України |внесення змін до Закону|України "Про професійні |Снісарь В.Ф. | |пропозиції щодо внесення |України "Про професійні|спілки, їх права та |Алешко Д.В. | |змін до Закону України "Про |спілки, їх права та |гарантії | | |профспілки, їх права і |гарантії діяльності", |діяльності",передбачивши | | |гарантії діяльності", |передбачивши надання |надання профспілкам права | | |передбачивши надання |профспілкам права брати|брати участь у роботі | | |профспілкам права брати |участь у роботі комісій|комісій з реструктуризації| | |участь у роботі комісій з |з реструктуризації |(реорганізації) та | | |реструктуризації |(реорганізації) та |ліквідації суб'єктів | | |(реорганізації) та |ліквідації суб'єктів |господарювання, списання | | |ліквідації суб'єктів |господарювання, |та відчуження їх майна, | | |господарювання, списання та |списання та відчуження |представляти права і | | |відчуження їх майна, |їх майна, представляти |інтереси працівників під | | |представляти права і |права і інтереси |час здійснення цих | | |інтереси працівників під час|працівників під час |процедур на державних | | |здійснення цих процедур на |здійснення цих процедур|підприємствах та в | | |державних підприємствах та в|на державних |акціонерних товариствах з | | |акціонерних товариствах з |підприємствах та в |частково державної | | |частково державної власності|акціонерних товариствах|власності у їх статутних | | |у їх статутних фондах 50 та |з частково державної |фондах 50 та більше | | |більше відсотків |власності у їх |відсотків | | | |статутних фондах 50 та | | | | |більше відсотків | | | |----------------------------+-----------------------+--------------------------+------------------| |2. У сфері зайнятості | | | | |населення | | | | |----------------------------+-----------------------+--------------------------+------------------| |Сторона власників | | | | |зобов'язується: | | | | |----------------------------+-----------------------+--------------------------+------------------| |1.2.1. Подати до Верховної |подати Кабінетові | | | |Ради України у 2004 році |Міністрів України | | | |законопроекти: |проекти Законів | | | | |України: | | | |----------------------------+-----------------------+--------------------------+------------------| |про затвердження Державної |Про затвердження |Подати пропозиції до |Пєрєдєрій В.Г. | |програми зайнятості |Державної програми |Мінпраці до Державної |Стахівський С.М. | |населення на 2005-2008 роки |зайнятості населення на|програми зайнятості | | | |2005-2008 роки |населення на 2005 - 2008 | | | | |роки | | | | друге півріччя 2004 р.|Термін: II півріччя | | | | |2004 р. | | |----------------------------+-----------------------+--------------------------+------------------| | | | | | |----------------------------+-----------------------+--------------------------+------------------| |1.2.17. Визначати у |передбачати в галузевих|Передбачати в галузевих |Загородній В.В. | |колективних договорах обсяги|угодах зобов'язання |угодах зобов'язання сторін|Пєрєдєрій В.Г. | |професійного навчання |сторін стосовно |стосовно визначення у |Стахівський С.М. | |працівників та загальні |визначення у |колективних договорах |Карамушка Л.І. | |витрати коштів на ці цілі |колективних договорах |обсягів професійного | | |відповідно до потреб |обсягів професійного |навчання працівників та | | |виробництва та вимог актів |навчання працівників та|загальних витрат на ці | | |законодавства у цій сфері |загальних витрат на ці |цілі відповідно до потреб | | | |цілі відповідно до |виробництва та вимог актів| | | |потреб виробництва та |законодавства у цій сфері | | | |вимог актів |Термін: постійно | | | |законодавства у цій | | | | |сфері | | | | | постійно | | | |----------------------------+-----------------------+--------------------------+------------------| |1.2.18. Передбачати в |передбачати в галузевих|Передбачати в галузевих |Загородній В.В. | |галузевих угодах заходи для |угодах зобов'язання |угодах зобов'язання сторін|Пєрєдєрій В.Г. | |забезпечення періодичності |сторін щодо |щодо забезпечення |Стахівський С.М. | |підвищення кваліфікації |забезпечення |періодичного підвищення | | |працівників - не рідше ніж |періодичного підвищення|кваліфікації працівників -| | |один раз на 5 років |кваліфікації |не рідше ніж один раз на 5| | | |працівників - не рідше |років | | | |ніж один раз на 5 років|Термін: постійно | | | | | | | | | постійно | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| | Розділ II. У сфері оплати праці | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| |Сторони домовилися: | | | | |----------------------------+-----------------------+--------------------------+------------------| |2.1. Забезпечити у |передбачати в галузевих|Передбачати в галузевих і |Загородній В.В. | |2004-2005 роках підвищення |і регіональних угодах |регіональних угодах |Карамушка Л.І. | |рівня середньої заробітної |встановлення показника |встановлення показника | | |плати в цілому по |зростання заробітної |зростання заробітної плати| | |національній економіці |плати працівників |працівників галузі, що з | | |не менше ніж на |галузей економіки, що з|урахуванням прогнозних | | |25 відсотків щороку та |урахуванням прогнозних |показників рівня інфляції | | |випереджаюче зростання |показників рівня |забезпечувало б | | |темпів реальної заробітної |інфляції забезпечувало |випереджаюче зростання | | |плати порівняно з темпами |б випереджаюче |темпів реальної заробітної| | |зростання реального валового|зростання темпів |плати порівняно з темпами | | |внутрішнього продукту |реальної заробітної |зростання реального | | | |плати порівняно з |валового внутрішнього | | | |темпами зростання |продукту за відповідний | | | |реального валового |рік | | | |внутрішнього продукту |Термін: постійно | | | |за відповідний рік | | | | | | | | | | постійно | | | |----------------------------+-----------------------+--------------------------+------------------| |2.2. Встановити мінімальну |передбачати в галузевих|Передбачати в галузевих і |Загородній В.В. | |тарифну ставку робітника |і регіональних угодах |регіональних угодах |Карамушка Л.І. | |1 розряду (крім установ, |встановлення тарифної |встановлення тарифної | | |організацій та закладів |ставки робітника I |ставки робітника I розряду| | |окремих галузей бюджетної |розряду (крім установ, |(крім установ, організацій| | |сфери, передбачених |організацій та закладів|та закладів окремих | | |постановою Кабінету |окремих галузей |галузей бюджетної сфери) у| | |Міністрів України від |бюджетної сфери) у |розмірі не менш як 120 | | |30 серпня 2002 р. N 1298 |розмірі не менш як 120 |відсотків розміру | | |( 1298-2002-п ) у розмірі |відсотків розміру |мінімальної заробітної | | |не менш 120 відсотків |мінімальної заробітної |плати, встановленої | | |розміру мінімальної |плати, встановленої |законом | | |заробітної плати, |законом |Термін: постійно | | |встановленої законом | | | | | | постійно | | | |----------------------------+-----------------------+--------------------------+------------------| | | | | | |----------------------------+-----------------------+--------------------------+------------------| |2.3. Установити для |передбачати в галузевих|Передбачати в галузевих і |Загородній В.В. | |застосування на |і регіональних угодах |регіональних угодах |Карамушка Л.І. | |підприємствах в організаціях|встановлення доплат і |встановлення доплат і | | |та установах перелік видів і|надбавок до тарифних |надбавок до тарифних | | |мінімальних розмірів доплат |ставок і посадових |ставок і посадових окладів| | |і надбавок до тарифних |окладів працівників |працівників об'єднань, | | |ставок, окладів і посадових |об'єднань, підприємств |підприємств і організацій,| | |окладів працівників, |і організацій, що мають|що мають міжгалузевий | | |об'єднань, підприємств і |міжгалузевий характер, |характер, у розмірах, | | |організацій, що мають |у розмірах, |передбачених Генеральною | | |міжгалузевий характер, |передбачених |угодою | | |згідно з додатком 3 |Генеральною угодою |Термін: постійно | | | | | | | | | постійно | | | |----------------------------+-----------------------+--------------------------+------------------| |В організаціях, установах і |забезпечувати |Подавати інформацію до |Загородній В.В. | |закладах, що фінансуються з |погодження пропозицій |Мінпраці щодо забезпечення|Карамушка Л.І. | |бюджету, перелік і розміри |щодо перегляду розмірів|погодження пропозицій щодо| | |зазначених доплат і надбавок|доплат і надбавок до |перегляду розмірів доплат | | |встановлюються Кабінетом |тарифних ставок і |і надбавок до тарифних | | |Міністрів України за |посадових окладів |ставок і посадових окладів| | |погодженням з відповідними |працівників в установах|працівників в установах і | | |профспілками |і організаціях, що |організаціях, що | | | |фінансуються з бюджету,|фінансуються з бюджету, з | | | |з відповідними |відповідними профспілками | | | |профспілками |Термін: постійно | | | | | | | | | постійно | | | |----------------------------+-----------------------+--------------------------+------------------| |2.4. Затвердити у I кварталі|опрацювати з Федерацією|Подати до Мінпраці |Загородній В.В. | |2004 р. регламент проведення|профспілок регламент |інформацію щодо |Карамушка Л.І. | |переговорів стосовно |переговорів стосовно |опрацювання з Федерацією | | |встановлення розміру |встановлення розміру |профспілок регламенту | | |мінімальної заробітної плати|мінімальної заробітної |переговорів стосовно | | |на наступний бюджетний рік |плати на наступний |встановлення розміру | | | |бюджетний рік |мінімальної заробітної | | | | |плати на наступний | | | | серпень 2004 р. |бюджетний рік | | | | |Термін: серпень 2004 р. | | |----------------------------+-----------------------+--------------------------+------------------| |2.8. У разі виникнення на |установити контроль за |Подавати інформацію до |Загородній В.В. | |підприємстві, в організації |дотриманням |Мінпраці стосовно |Карамушка Л.І. | |та установі заборгованості |законодавства про |установлення контролю за | | |із заробітної плати Сторони |оплату праці на |дотриманням законодавства | | |відповідно до своїх |підприємствах, в |про оплату праці на | | |повноважень застосовують до |установах та |підприємствах, в установах| | |керівника передбачені |організаціях всіх форм |та організаціях всіх форм | | |законодавством заходи впливу|власності; вживати |власності; вжиття заходів | | |з метою забезпечення |заходів до усунення |до усунення порушень | | |ліквідації заборгованості |порушень |Термін: постійно | | |протягом місяця з моменту її| | | | |виникнення | постійно | | | |----------------------------+-----------------------+--------------------------+------------------| |2.9. Щокварталу на |забезпечити розгляд на |Подавати інформацію до |Загородній В.В. | |розширеному засіданні |розширеному засіданні |Мінпраці щодо забезпечення|Карамушка Л.І. | |Кабінету Міністрів України |Кабінету Міністрів |розгляду на розширеному | | |розглядати стан погашення |України стану погашення|засіданні Кабінету | | |заборгованості із заробітної|заборгованості із |Міністрів України стану | | |плати |заробітної плати |погашення заборгованості | | | | |із заробітної плати | | | | щокварталу |Термін: щоквартально | | |----------------------------+-----------------------+--------------------------+------------------| |2.10. Оприлюднювати в |Забезпечити |Повідомляти Мінпраці щодо |Загородній В.В. | |засобах масовох інформації |оприлюднення в засобах |забезпечення оприлюднення |Лозан У.І. | |органів виконавчої влади, |масової інформації |в засобах масової |Карамушка Л.І. | |органів місцевого |органів виконавчої |інформації органів | | |самоврядування, об'єднань |влади, органів |виконавчої влади, органів | | |організацій роботодавців і |місцевого |місцевого самоврядування, | | |профспілок ("Урядовий |самоврядування, |об'єднань організацій | | |кур'єр", "Праця і зарплата",|об'єднань організацій |роботодавців і профспілок | | |"Соціальна політика", |роботодавців і |("Урядовий кур'єр", "Праця| | |"Проспілкові вісті"тощо) |профспілок ("Урядовий |і зарплата", "Соціальна | | |інформацію щодо вжиття |кур'єр", "Праця і |політика", "Проспілкові | | |заходів впливу до керівників|зарплата", "Соціальна |вісті"тощо) про вжиття | | |підприємств та організацій, |політика", "Проспілкові|заходів впливу до | | |де наявні борги із |вісті"тощо) інформації:|керівників підприємств та | | |заробітної плати або не |про вжиття заходів |організацій, де не | | |забезпечуються гарантії в |впливу до керівників |погашено заборгованість із| | |оплаті праці, а також про |підприємств та |заробітної плати або не | | |кількість проведених |організацій, де не |забезпечується реалізація | | |Держнаглядпраці перевірок |погашено заборгованість|гарантій оплати праці | | |дотримання законодавства з |із заробітної плати або|Термін: постійно | | |оплати праці на |не забезпечується | | | |підприємствах всіх форм |реалізація гарантій | | | |власності та господарювання |оплати праці | | | |та про їх результат | | | | | | постійно | | | |----------------------------+-----------------------+--------------------------+------------------| |2.11. Вважати оптимальним |передбачати в галузевих|Передбачати в галузевих і |Загородній В.В. | |співвідношення посадового |і регіональних угодах |регіональних угодах та |Карамушка Л.І. | |окладу (тарифної ставки) у |та колективних |колективних договорах: | | |середній заробітній платі |договорах: встановлення|встановлення частки | | |працівників не менше 70 |частки основної |основної заробітної плати | | |відсотків |заробітної плати у |у середній на рівні не | | |Передбачати у галузевих, |середній на рівні не |менше ніж досягнутий на 1 | | |регіональних угодах та |менше ніж досягнутий на|січня поточного року | | |колективних договорах: |1 січня поточного року |збільшення частки витрат | | |встановлення |збільшення частки |на оплату праці у валових | | |частки основної заробітної |витрат на оплату праці |витратах на виробництво та| | |плати у середній на рівні, |у валових витратах на |випереджаюче зростання | | |не менш ніж досягнутий на |виробництво та |тарифної ставки робітника | | |1 січня поточного року |випереджаюче зростання |1 розряду порівняно з | | |збільшення частки витрат на |тарифної ставки |темпами зростання | | |оплату праці у валових |робітника 1 розряду |середньої заробітної плати| | |витратах на виробництво та |порівняно з темпами |для забезпечення | | |випереджаюче зростання |зростання середньої |підвищення на | | |тарифної ставки робітника |заробітної плати для |підприємствах і в | | |1 розряду відносно темпів |забезпечення підвищення|організаціях заробітної | | |зростання середньої |на підприємствах і в |плати працівникам, у яких | | |заробітної плати для |організаціях заробітної|вона нижча від | | |забезпечення підвищення на |плати працівникам, у |прожиткового мінімуму | | |підприємствах і в |яких вона нижча від |Термін: постійно | | |організаціях заробітної |прожиткового мінімуму | | | |плати працівникам, у яких | | | | |вона нижче ніж прожитковий | постійно | | | |мінімум | | | | |----------------------------+-----------------------+--------------------------+------------------| |2.12. Спрямовувати кошти |передбачати в галузевих|Передбачати в галузевих і |Загородній В.В. | |підприємств та організацій, |і регіональних угодах |регіональних угодах |Карамушка Л.І. | |що вивільняються в |зобов'язання щодо |зобов'язання щодо | | |результаті зменшення |спрямування коштів |спрямування коштів | | |податкового навантаження на |підприємств та |підприємств та організацій| | |ці підприємства та |організацій на |на підвищення заробітної | | |організації, на підвищення |підвищення заробітної |плати з установленням | | |заробітної плати з |плати з установленням |частки цієї суми у | | |встановленням частки цієї |частки цієї суми у |колективному договорі | | |суми у колективному договорі|колективному договорі |Термін: постійно | | | | | | | | | постійно | | | |----------------------------+-----------------------+--------------------------+------------------| |2.13. Рекомендувати під час |під час укладання |Під час укладання |Загородній В.В. | |укладення галузевих і |галузевих і |галузевих і регіональних |Пасічник М.Ф. | |регіональних угод та |регіональних угод, |угод, колективних |Карамушка Л.І. | |колективних договорів |колективних договорів |договорів передбачати |Демченко І.Б. | |передбачати: створення |передбачати утворення |утворення спільних |Стахівський С.М. | |спільних представницьких |спільних |представницьких комісій з | | |комісій з метою усунення |представницьких комісій|метою усунення причин | | |причин виникнення боргів із |з метою усунення причин|виникнення заборгованості | | |заробітної плати; складення |виникнення |із заробітної плати, | | |щомісячних графіків |заборгованості із |складення щомісячних | | |погашення заборгованості із |заробітної плати, |графіків її погашення та | | |заробітної плати та |складення щомісячних |установлення контролю за | | |забезпечення контролю за їх |графіків її погашення |виконанням графіків | | |виконанням |та установлення |Термін: постійно | | | |контролю за виконанням | | | | |графіків | | | | | | | | | | постійно | | | |----------------------------+-----------------------+--------------------------+------------------| |Сторона власників | | | | |зобов'язується: | | | | |----------------------------+-----------------------+--------------------------+------------------| |2.14. Забезпечувати |установити контроль за |Інформувати Мінпраці щодо |Загородній В.В. | |своєчасну і в повному обсязі|своєчасною і в повному |установлення контролю за |Карамушка Л.І. | |виплату заробітної плати на |обсязі виплатою |своєчасною і в повному |Пасічник М.Ф. | |підприємствах, організаціях |заробітної плати: на |обсязі виплатою заробітної|Демченко І.Б. | |та установах всіх форм |підприємствах, в |плати: на підприємствах, в| | |власності |організаціях приватної |організаціях приватної | | | |форми власності на |форми власності на | | | |підприємствах, в |підприємствах, в | | | |організаціях та |організаціях та установах | | | |установах державної |державної форми власності | | | |форми власності |Термін: постійно | | | | | | | | | постійно | | | |----------------------------+-----------------------+--------------------------+------------------| |2.15. Повернути борги із |Повернути борги із |Повернути борги із |Загородній В.В. | |заробітної плати працівникам|заробітної плати |заробітної плати |Карамушка Л.І. | |підприємств, організацій та |працівникам |працівникам підприємств, | | |установ усіх форм власності |підприємств, |організацій та установ | | |у першому півріччі 2004 р., |організацій та установ |державної форми власності | | |а у вугільній промисловості |державної форми |Термін: постійно | | |та агропромисловому |власності | | | |комплексі - до 1 листопада | | | | |2004 р. (крім тих | постійно | | | |підприємств та організацій, | | | | |до яких застосовано | | | | |процедуру відновлення | | | | |платоспроможності боржника | | | | |або визнання його банкрутом)| | | | |----------------------------+-----------------------+--------------------------+------------------| | | | | | |----------------------------+-----------------------+--------------------------+------------------| |2.16. У разі наявності на |до 1 листопада 2004 р. |До 1 листопада 2004 р. |Загородній В.В. | |підприємстві, в організації |передбачати в галузевих|передбачати в галузевих |Карамушка Л.І. | |та установі заборгованості |угодах зобов'язання |угодах зобов'язання сторін| | |із заробітної плати щомісяця|сторін щодо видачі |щодо видачі щомісяця | | |надавати працівникам витяги |щомісяця працівникам |працівникам витягів з | | |з розрахункової відомості |витягів з розрахункової|розрахункової відомості | | |(особового рахунка) по |відомості (особового |(особового рахунка) | | |заробітній платі працівника |рахунка) заробітної |заробітної плати | | |з даними про дату утворення |плати працівника з |працівника з даними про | | |і розміри заборгованості та |даними про період |період утворення і розмір | | |розміри нарахованої |утворення і розмір |заборгованості та розмір | | |компенсації за затримку |заборгованості та |нарахованої компенсації | | |виплати заробітної плати |розмір нарахованої |Термін: постійно | | | | | | | | | постійно | | | |----------------------------+-----------------------+--------------------------+------------------| |2.17. Забезпечити збільшення|передбачати в |Передбачати в галузевих, |Загородній В.В. | |частки працівників, які |галузевих, регіональних|регіональних угодах та |Карамушка Л.І. | |отримують заробітну плату |угодах та колективних |колективних договорах |Стахівський С.М. | |вище прожиткового мінімуму, |договорах забезпечення |забезпечення збільшення | | |не менш як на 10 відсоткових|збільшення частки |частки працівників, які | | |пунктів щороку |працівників, які |отримують заробітну плату | | | |отримують заробітну |вище прожиткового мінімуму| | | |плату вище прожиткового|не менш як на 10 | | | |мінімуму не менш як на |відсоткових пунктів щороку| | | |10 відсоткових пунктів |Термін: постійно | | | |щороку | | | | | | | | | | постійно | | | |----------------------------+-----------------------+--------------------------+------------------| |Кабінет Міністрів України | | | | |зобов'язується: | | | | |----------------------------+-----------------------+--------------------------+------------------| |2.19. Підвищити у 2004 році |підготувати проект |Підготувати та направити |Загородній В.В. | |посадові оклади (тарифні |постанови Кабінету |до Мінпраці пропозиції до |Карамушка Л.І. | |ставки) працівникам |Міністрів України про |проекту постанови Кабінету| | |бюджетної сфери не менш як |підвищення посадових |Міністрів України про | | |на 25 відсотків |окладів (тарифних |підвищення посадових | | | |ставок) працівників |окладів (тарифних ставок) | | | |бюджетної сфери |працівників бюджетної | | | |виходячи з наявних |сфери виходячи з наявних | | | |фінансових ресурсів |фінансових ресурсів | | | | |Термін: протягом 2004 року| | | | протягом 2004 року | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| | Розділ III. Умови праці та відпочинку | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| |Кабінет Міністрів України | | | | |зобов'язується: | | | | |----------------------------+-----------------------+--------------------------+------------------| |3.1. Забезпечувати дієвий | | | | |контроль за своєчасною | | | | |реалізацією заходів, | | | | |передбачених на | | | | |2004-2005 роки: | | | | |----------------------------+-----------------------+--------------------------+------------------| |Національною програмою |розглядати на |Спільно з |Лапушенко О.В. | |поліпшення стану безпеки, |засіданнях Міжвідомчої |Держнаглядохоронпраці |Бережнов С.П. | |гігієни праці та виробничого|комісії з контролю за |розглядати на засіданнях |Карамушка Л.І. | |середовища на 2001-2005 роки|ходом виконання заходів|Міжвідомчої комісії з | | | |Національної програми |контролю за ходом | | | |поліпшення стану |виконання заходів | | | |безпеки, гігієни праці |Національної програми | | | |та виробничого |поліпшення стану безпеки, | | | |середовища на |гігієни праці та | | | |2001-2005 роки стан |виробничого середовища на | | | |виконання Програми |2001-2005 роки стан | | | | |виконання Програми | | | | щокварталу |Термін: щоквартально | | |----------------------------+-----------------------+--------------------------+------------------| |Програмою розвитку |установити контроль за |Спільно з |Лапушенко О.В. | |виробництва засобів |здійсненням визначених |Держнаглядохоронпраці |Загородній В.В. | |індивідуального захисту |у Програмі заходів |установити контроль за |Пасічник М.Ф. | |працюючих на 2001-2004 роки | |здійсненням визначених у |Демченко І.Б. | | | постійно |Програмі заходів Термін: |Карамушка Л.І. | | | |постійно |Бережнов С.П. | | | | | | |Державною програмою навчання|установити контроль за |Спільно з МОН установити | | |та підвищення рівня знань |здійсненням визначених |контроль за здійсненням | | |працівників, населення |у Державній програмі |визначених у Державній | | |України з питань охорони |заходів у разі її |програмі заходів у разі її| | |праці на 2004-2005 роки, у |затвердження |затвердження | | |разі її затвердження | |Термін: постійно | | | | постійно | | | |----------------------------+-----------------------+--------------------------+------------------| |3.3. Протягом дії Угоди |розглядати на |Спільно з |Білий В.Я. | |розглянути на засіданні |засіданнях Національної|Держнаглядохоронпраці |Загородній В.В. | |Кабінету Міністрів України |ради з питань безпечної|розглядати на засіданнях |Карамушка Л.І. | |за участю об'єднань |життєдіяльності |Національної ради з питань|Жданова М.П. | |профспілок та всеукраїнських|населення стан безпеки |безпечної життєдіяльності |Моісеєнко Р.О. | |об'єднань організацій |праці, виробничого |населення стан безпеки |Марунич В.В. | |роботодавців стан умов |травматизму та |праці, виробничого |Білий В.Я. | |безпеки праці, виробничого |професійної |травматизму та професійної|Лапушенко О.В. | |травматизму та професійної |захворюваності, вживати|захворюваності, вживати |Загородній В.В. | |захворюваності і прийняти |відповідних заходів до |відповідних заходів до |Жданова М.П. | |відповідне рішення |його поліпшення |його поліпшення |Бережнов С.П. | | | |Термін: щороку |Моісеєнко Р.О. | | | щороку | |Марунич В.В. | | | | | | | |розглянути на засіданні|Спільно з | | | |Кабінету Міністрів |Держнаглядохоронпраці | | | |України за участю |розглянути на засіданні | | | |об'єднань профспілок та|Кабінету Міністрів України| | | |всеукраїнських |за участю об'єднань | | | |об'єднань організацій |профспілок та | | | |роботодавців стан |всеукраїнських об'єднань | | | |безпеки праці, |організацій роботодавців | | | |виробничого травматизму|стан безпеки праці, | | | |та професійної |виробничого травматизму та| | | |захворюваності |професійної захворюваності| | | | |Термін: протягом 2005 року| | | | протягом 2005 року | | | |----------------------------+-----------------------+--------------------------+------------------| |3.4. Розробити за участю |розробити та |Розробити та запровадити |Лапушенко О.В. | |профспілок і всеукраїнських |запровадити державні |державні нормативи щодо |Білий В.Я. | |об'єднань організацій |нормативи щодо |забезпечення працівників |Загородній В.В. | |роботодавців та запровадити |забезпечення |лікувально-профілактичним |Жданова М.П. | |до 1 січня 2005 р. державні |працівників |харчуванням, зокрема |Моісеєнко Р.О. | |нормативи щодо забезпечення |лікувально-профілактичн|молоком або іншими |Бережнов С.П. | |працівників |им харчуванням, зокрема|рівноцінними харчовими | | |лікувально-профілактичним |молоком або іншими |продуктами, мийними та | | |харчуванням; молоком або |рівноцінними харчовими |знешкоджуючими засобами, | | |іншими рівноцінними |продуктами, мийними та |газованою солоною водою | | |харчовими продуктами, |знешкоджуючими |Термін: до 1 січня | | |мийними та знешкоджувальними|засобами, газованою |2005 року | | |засобами, газованою солоною |солоною водою | | | |водою | | | | | | до 1 січня 2005 р. | | | | | | | | |Прискорити роботу щодо |переглянути та |Спільно з іншими |Лапушенко О.В. | |перегляду та затвердження |затвердити галузеві |міністерствами переглянути|Білий В.Я. | |державних галузевих норм |норми безоплатної |та затвердити галузеві |Загородній В.В. | |безоплатної видачі |видачі працівникам |норми безоплатної видачі |Бережнов С.П. | |працівникам спеціальних |спеціальних одягу, |працівникам спеціальних |Жданова М.П. | |одягу, взуття та інших |взуття та інших засобів|одягу, взуття та інших |Моісеєнко Р.О. | |засобів індивідуального |індивідуального захисту|засобів індивідуального | | |захисту | |захисту | | | | постійно |Термін: постійно | | |----------------------------+-----------------------+--------------------------+------------------| |3.5. Розробити за участю |разом з профспілками та|Спільно з Мінпраці, |Лапушенко О.В. | |Сторони профспілок та |всеукраїнськими |профспілками та |Бережнов С.П. | |всеукраїнських об'єднань |об'єднаннями |всеукраїнськими | | |організацій роботодавців і |організацій |об'єднаннями організацій | | |затвердити до 1 січня |роботодавців розробити |роботодавців розробити і | | |2005 року новий Порядок |і затвердити новий |затвердити новий Порядок | | |атестації робочих місць |Порядок атестації |атестації робочих місць | | | |робочих місць |Термін: IV квартал 2004 р.| | | | | | | | | IV квартал 2004 р. | | | | | | | | |----------------------------+-----------------------+--------------------------+------------------| |3.9. Подати до Верховної |внести Кабінетові | | | |Ради України проекти законів|Міністрів України | | | |України про ратифікацію |проекти законів України| | | |таких Конвенцій МОП: |про ратифікацію | | | | |Конвенцій МОП: | | | |----------------------------+-----------------------+--------------------------+------------------| |N 155 "Про безпеку, гігієну |N 155 про безпеку, |Подати до |Лапушенко О.В. | |праці та виробниче |гігієну праці та |Держнаглядохоронпраці |Бережнов С.П. | |середовище" (протягом 3-х |виробниче середовище |пропозиції щодо внесення | | |місяців після прийняття |протягом трьох місяців |Кабінетові Міністрів | | |Закону України "Про загальну|після прийняття Закону |України проекту законіу | | |безпеку продукції") |України "Про загальну |України про ратифікацію | | | |безпеку продукції" |Конвенції МОП N 155 про | | | | |безпеку, гігієну праці та | | | | |виробниче середовище | | | | |Термін: протягом трьох | | | | |місяців після прийняття | | | | |Закону України "Про | | | | |загальну безпеку | | | | |продукції" | | |----------------------------+-----------------------+--------------------------+------------------| |N 152 "Про техніку безпеки |N 152 про техніку |Подати до Міністерства |Лапушенко О.В. | |та гігієну праці на портових|безпеки та гігієну |транспорту та зв'язку |Бережнов С.П. | |роботах" |праці на портових |пропозиції щодо внесення | | |(до 1 грудня 2004 р.) |роботах |Кабінетові Міністрів | | | | |України проекту законіу | | | | IV квартал 2004 р. |України про ратифікацію | | | | |Конвенції МОП N 152 про | | | | |техніку безпеки та гігієну| | | | |праці на портових роботах | | | | |Термін: IV квартал 2004 р.| | | | | | | |N 161 "Про служби гігієни |N 161 про служби |Внести Кабінетові |Лапушенко О.В. | |праці" (до 1 жовтня 2004 р.)|гігієни праці |Міністрів України проект |Бережнов С.П. | | | |закону України про | | | | III квартал 2004 р. |ратифікацію Конвенції МОП | | | | |N 161 про служби гігієни | | | | |праці | | | | |Термін: III квартал | | | | |2004 р. | | |----------------------------+-----------------------+--------------------------+------------------| |3.11. Розробити за участю | | | | |Сторони профспілок та | | | | |всеукраїнських об'єднань | | | | |організацій роботодавців і | | | | |запровадити такі | | | | |нормативно-правові акти: | | | | |----------------------------+-----------------------+--------------------------+------------------| |нова редакція Інструкції про|розробити і затвердити |Розробити і затвердити |Білий В.Я. | |порядок видачі документів, |нову редакцію |нову редакцію Інструкції |Загородній В.В. | |які засвідчують тимчасову |Інструкції про порядок |про порядок видачі |Жданова М.П. | |непрацездатність громадян |видачі документів, які |документів, які |Моісеєнко Р.О. | |(III квартал 2004 р.) |засвідчують тимчасову |засвідчують тимчасову |Марунич В.В. | | |непрацездатність |непрацездатність громадян | | | |громадян |Термін: III квартал | | | | |2004 р. | | | | III квартал 2004 р. | | | |----------------------------+-----------------------+--------------------------+------------------| |про порядок організації та |розробити і затвердити |Розробити і затвердити |Загородній В.В. | |проведення медико-соціальної|Порядок організації та |Порядок організації та |Марунич В.В. | |експертизи з тимчасової |проведення у закладах |проведення у закладах | | |непрацездатності у закладах |охорони здоров'я |охорони здоров'я | | |охорони здоров'я |медико-соціальної |медико-соціальної | | |(III квартал 2004 р.) |експертизи з тимчасової|експертизи з тимчасової | | | |непрацездатності |непрацездатності | | | | |Термін: | | | | III квартал 2004 р. |III квартал 2004 р. | | |----------------------------+-----------------------+--------------------------+------------------| |про порядок та умови |розробити і затвердити |Розробити і затвердити |Загородній В.В. | |проведення альтернативної |Порядок та умови |Порядок та умови |Марунич В.В. | |медико-соціальної експертизи|проведення |проведення альтернативної | | |громадян з питань тривалої |альтернативної |медико-соціальної | | |або стійкої втрати |медико-соціальної |експертизи громадян з | | |працездатності (до 1 жовтня |експертизи громадян з |питань тривалої або | | |2004 р.) |питань тривалої або |стійкої втрати | | | |стійкої втрати |працездатності | | | |працездатності |Термін: | | | | |III квартал 2004 р. | | | | III квартал 2004 р. | | | |----------------------------+-----------------------+--------------------------+------------------| |про порядок створення при |розробити і затвердити |Розробити і затвердити |Загородній В.В. | |органах та закладах охорони |Порядок створення при |Порядок створення при |Лихотоп Р.Й. | |здоров'я |органах та закладах |органах та закладах | | |громадсько-консультативних |охорони здоров'я |охорони здоров'я | | |або наглядових рад за участю|громадсько-консультатив|громадсько-консультативних| | |представників профспілок та |них або наглядових рад |або наглядових рад за | | |всеукраїнських об'єднань |за участю представників|участю представників | | |організацій роботодавців, |профспілок та |профспілок та | | |які б сприяли їх діяльності,|всеукраїнських |всеукраїнських об'єднань | | |забезпечували |об'єднань організацій |організацій роботодавців, | | |поінформованість населення |роботодавців, які б |які б сприяли їх | | |та здійснювали громадський |сприяли їх діяльності, |діяльності, забезпечували | | |контроль за їх діяльністю |забезпечували |поінформованість населення| | |(до 1 грудня 2004 р.) |поінформованість |та здійснювали громадський| | | |населення та |контроль за їх діяльністю | | | |здійснювали громадський|Термін: IV квартал 2004 р.| | | |контроль за їх | | | | |діяльністю | | | | | | | | | | IV квартал 2004 р. | | | |----------------------------+-----------------------+--------------------------+------------------| |3.12. Забезпечити |забезпечити |Надавати пропозиції до |Загородній В.В. | |фінансування в повному |фінансування в повному |Державного казначейства |Карамушка Л.І. | |обсязі державних цільових |обсязі державних |щодо забезпечення | | |медичних програм |цільових медичних |фінансування в повному | | |профілактики та боротьби із |програм профілактики та|обсязі державних цільових | | |захворюванням на |боротьби із |медичних програм | ||туберкульоз, СНІД та |захворюванням на |профілактики та боротьби | | |цукровий діабет |туберкульоз, СНІД та |із захворюванням на | | | |цукровий діабет |туберкульоз, СНІД та | | | | |цукровий діабет | | | | постійно | | | |----------------------------+-----------------------+--------------------------+------------------| |3.13. Розробити та |розробити і затвердити |Розробити і затвердити |Білий В.Я. | |затвердити до 1 жовтня |методичні рекомендації |методичні рекомендації |Загородній В.В. | |2004 р. методичні |щодо формування та |щодо формування та |Жданова М.П. | |рекомендації щодо |економічного |економічного обґрунтування|Карамушка Л.І. | |формування та економічного |обґрунтування |регіональних програм |Моісеєнко Р.О. | |обґрунтування регіональних |регіональних програм |подання громадянам | | |програм подання громадянам |подання громадянам |гарантованої державою | | |гарантованої державою |гарантованої державою |безоплатної медичної | | |безоплатної медичної |безоплатної медичної |допомоги | | |допомоги |допомоги |Термін: | | | | |III квартал 2004 р. | | | | III квартал 2004 р. | | | |----------------------------+-----------------------+--------------------------+------------------| |3.14. Переглянути за участю |переглянути за участю |Переглянути за участю |Білий В.Я. | |Сторони профспілок та |сторони профспілок та |сторони профспілок та |Жданова М.П. | |всеукраїнських об'єднань |всеукраїнських |всеукраїнських об'єднань | | |організацій роботодавців |об'єднань організацій |організацій роботодавців | | |порядок проведення медичних |роботодавців порядок |порядок проведення | | |оглядів працівників певних |проведення медичних |медичних оглядів | | |категорій з метою визначення|оглядів працівників |працівників певних | | |оцінки психофізіологічного |певних категорій з |категорій з метою | | |стану осіб, які зайняті на |метою визначення оцінки|визначення оцінки | | |роботах з високим рівнем |психофізіологічного |психофізіологічного стану | | |техногенної небезпеки і |стану осіб, зайнятих на|осіб, зайнятих на роботах | | |підвищеним ризиком, та |роботах з високим |з високим рівнем | | |затвердити відповідний |рівнем техногенної |техногенної небезпеки і | | |нормативно-правовий акт |небезпеки і підвищеним |підвищеним ризиком, та | | | |ризиком, та затвердити |затвердити відповідний | | | |відповідний |нормативно-правовий акт | | | |нормативно-правовий акт|Термін: постійно | | | | | | | | | постійно | | | |----------------------------+-----------------------+--------------------------+------------------| |Сторони домовилися: | | | | |----------------------------+-----------------------+--------------------------+------------------| |3.15. 3 метою підвищення |проводити для |Проводити для |Пєрєдєрій В.Г. | |рівня правової підготовки |представників власників|представників власників і |Алешко Д.В. | |сторін колективних договорів|і профспілок навчання |профспілок навчання |Стахівський С.М. | |і угод та ефективного |протягом 2-4 днів із |протягом 2-4 днів із | | |контролю за їх виконанням |збереженням заробітної |збереженням заробітної | | |щорічно проводити для |плати за місцем |плати за місцем основної | | |представників власників і |основної роботи |роботи | | |профспілок навчання протягом| |Термін: постійно | | |2-4 днів із збереженням | постійно | | | |заробітної плати за місцем | | | | |основної роботи | | | | |----------------------------+-----------------------+--------------------------+------------------| |Сторона власників | | | | |зобов'язується: | | | | |----------------------------+-----------------------+--------------------------+------------------| |3.17. Забезпечити додержання|забезпечити додержання |Забезпечити додержання |Загородній В.В. | |законодавства про працю та |законодавства про працю|законодавства про працю та|Карамушка Л.І. | |охорону праці на |та охорону праці на |охорону праці на | | |підприємствах, в |підприємствах, в |підприємствах, в | | |організаціях та установах, |організаціях та |організаціях та установах | | |що перебувають у сфері їх |установах |Термін: постійно | | |управління, та своєчасно | | | | |повідомляти відповідні | постійно | | | |органи про усунення | | | | |виявлених порушень | | | | |----------------------------+-----------------------+--------------------------+------------------| |3.18. Здійснювати контроль |забезпечити здійснення |Спільно з |Загородній В.В. | |та проводити аналіз стану |контролю та проведення |Держнаглядохоронпраці |Карамушка Л.І. | |охорони праці, аварійності |аналізу стану охорони |забезпечити здійснення | | |та травматизму на |праці, аварійності та |контролю та проведення | | |підприємствах, в |травматизму на |аналізу стану охорони | | |організаціях та установах. |підприємствах, в |праці, аварійності та | | |За результатами аналізу |організаціях та |травматизму на | | |розробляти разом з |установах. За |підприємствах, в | | |профспілками заходи, |результатами аналізу |організаціях та установах.| | |спрямовані на поліпшення |розробляти разом з |За результатами аналізу | | |умов та охорони праці |профспілками заходи, |розробляти разом з | | | |спрямовані на |профспілками заходи, | | | |поліпшення умов та |спрямовані на поліпшення | | | |охорони праці |умов та охорони праці | | | | |Термін: постійно | | | | постійно | | | |----------------------------+-----------------------+--------------------------+------------------| |3.19. Впроваджувати у |Передбачати у галузевих|Передбачати у галузевих |Загородній В.В. | |виробництво безпечні |угодах зобов'язання |угодах зобов'язання щодо |Карамушка Л.І. | |технології, нову техніку з |щодо варовадження у |варовадження у виробництво| | |метою створення здорових і |виробництво безпечних |безпечних технологій, | | |безпечниї умов праці |технологій, нової |нової техніки з метою | | | |техніки з метою |створення здорових і | | | |створення здорових і |безпечних умов праці | | | |безпечних умов праці | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| | Розділ IV. Соціальний захист та задоволення духовних потреб | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| |Сторони домовились: | | | | |----------------------------+-----------------------+--------------------------+------------------| |4.3. До кінця 2004 року |підготувати пропозиції |Підготувати та подати до |Лапушенко О.В. | |підготувати пропозиції щодо |щодо перегляду наборів |Мінпраці пропозиції щодо |Загородній В.В. | |наборів продуктів |продуктів харчування, |перегляду наборів |Білий В.Я. | |харчування, непродовольчих |непродовольчих товарів |продуктів харчування, |Бережнов С.П. | |товарів та послуг для |та послуг з метою |непродовольчих товарів та |Жданова М.П. | |визначення прожиткового |визначення прожиткового|послуг з метою визначення |Моісеєнко Р.О. | |мінімуму для основних |мінімуму для основних |прожиткового мінімуму для | | |соціальних і демографічних |соціальних та |основних соціальних та | | |груп населення, провести їх |демографічних груп |демографічних груп | | |науково-громадську |населення, провести IX |населення | | |експертизу, а також |науково-громадську |Термін: протягом | | |підготувати пропозиції щодо |експертизу |2004 року | | |включення до набору послуг | | | | |витрат на побудову чи | протягом 2004 року | | | |купівлю житла або одержання | | | | |його у найм, оренду | | | | |----------------------------+-----------------------+--------------------------+------------------| |Кабінет Міністрів України | | | | |зобов'язується: | | | | |----------------------------+-----------------------+--------------------------+------------------| |4.6. Під час розроблення |забезпечити попередній |Подати інформацію до |Загородній В.В. | |проектів законодавчих та |розгляд і узгодження з |Мінпраці щодо забезпечення|Педченко Т.В. | |нормативно-правових, актів у|об'єднаннями профспілок|попереднього розгляду і |Григорович В.Р. | |сфері загальнообов'язкового |та всеукраїнських |узгодження з об'єднаннями | | |державного соціального |об'єднань організацій |профспілок та | | |страхування (пенсійного, |роботодавців проектів |всеукраїнських об'єднань | | |медичного, на випадок |законодавчих актів у |організацій роботодавців | | |безробіття, від нещасного |зазначеній сфері |проектів законодавчих | | |випадку на виробництві та |загальнообов'язкового |актів у зазначеній сфері | | |професійного захворювання, у|державного соціального |загальнообов'язкового | | |зв'язку з тимчасовою втратою|страхування та |державного соціального | | |працездатності та витратами,|недержавного пенсійного|страхування та | | |зумовленими народженням та |забезпечення, в тому |недержавного пенсійного | | |похованням) та недержавного |числі щодо зміни |забезпечення, в тому числі| | |пенсійного забезпечення, в |розміру страхових |щодо зміни розміру | | |тому числі щодо зміни |внесків, об'єкта |страхових внесків, об'єкта| | |розміру страхових внесків, |страхування, умов |страхування, умов | | |об'єкта страхування, умов |забезпечення, інших |забезпечення, інших | | |забезпечення, інших правових|правових чи |правових чи організаційних| | |чи організаційних питань |організаційних питань |питань | | |забезпечити їх попередній | | | | |розгляд і узгодження з | постійно | | | |об'єднаннями профспілок та | | | | |всеукраїнських об'єднань | | | | |організацій роботодавців | | | | |----------------------------+-----------------------+--------------------------+------------------| |4.10. Рішення про внесення |готувати проекти |Готувати проекти |Загородній В.В. | |змін в проекти законодавчих |законодавчих та інших |законодавчих та інших |Білий В.Я. | |актів та інших |нормативно-правових |нормативно-правових актів |Пасічник М.Ф. | |нормативно-правових актів |актів стосовно пільг, |стосовно пільг, що |Керівники | |стосовно пільг, які |що надаються громадянам|надаються громадянам |структурних | |надаються громадянам, | | |підрозділів | |погоджувати з профспілковою | постійно | | | |стороною та всеукраїнськими | | | | |об'єднаннями організацій | | | | |роботодавців | | | | |----------------------------+-----------------------+--------------------------+------------------| |4.13. Підготувати і внести у|внести до Кабінету |Подати до Міністерства у |Загородній В.В. | |1 кварталі 2005 року на |Міністрів України |справах сім'ї, дітей та |Моісеєнко Р.О. | |розгляд Верховної Ради |проект Закону України |молоді пропозиції щодо | | |України проект Закону |"Про відпочинок та |проекту Закону України | | |України "Про відпочинок та |оздоровлення дітей в |"Про відпочинок та | | |оздоровлення дітей в |Україні", передбачивши |оздоровлення дітей в | | |Україні", передбачивши в |в ньому заходи щодо |Україні", передбачивши в | | |ньому заходи щодо збереження|збереження стаціонарної|ньому заходи щодо | | |стаціонарної мережі дитячих |мережі дитячих |збереження стаціонарної | | |фізкультурно-спортивних та |фізкультурно-спортивних|мережі дитячих | | |оздоровчих закладів, |та оздоровчих закладів,|фізкультурно-спортивних та| | |запровадження механізму |запровадження механізму|оздоровчих закладів, | | |економічного стимулювання |економічного |запровадження механізму | | |оздоровчої роботи з дітьми, |стимулювання роботи з |економічного стимулювання | | |встановлення державного |оздоровлення дітей, |роботи з оздоровлення | | |замовлення на організацію |встановлення державного|дітей, встановлення | | |відпочинку та оздоровлення |замовлення на |державного замовлення на | | |дітей пільгових категорій |організацію відпочинку |організацію відпочинку та | | |населення, виділення коштів |та оздоровлення дітей |оздоровлення дітей | | |на організацію оздоровлення |пільгових категорій |пільгових категорій | | |дітей, дітей-сиріт, дітей з |населення, виділення |населення, виділення | | |багатодітних і |коштів на організацію |коштів на організацію | | |малозабезпечених сімей |оздоровлення дітей, у |оздоровлення дітей, у тому| | | |тому числі дітей-сиріт |числі дітей-сиріт та дітей| | | |та дітей з багатодітних|з багатодітних і | | | |і малозабезпечених |малозабезпечених сімей | | | |сімей |Термін: | | | | |I квартал 2004 року | | | | I квартал 2005 р. | | | |----------------------------+-----------------------+--------------------------+------------------| |4.17. Розглянути у першому |розглянути стан |Подати інформацію до МОН |Білий В.Я. | |півріччі 2004 року стан |задоволення потреби |щодо розгляду стану |Пєрєдєрій В.Г. | |забезпечення потреб молоді у|молоді у відпочинку та |задоволення потреби молоді|Загородній В.В. | |відпочинку та оздоровленні |оздоровленні і вжити |у відпочинку та |Жданова М.П. | |та вжити заходів щодо |заходів до посилення |оздоровленні і вжиття |Волосовець О.П. | |посилення державної |державної підтримки |заходів до посилення |Дишловий І.М. | |підтримки студентських і |студентських і |державної підтримки | | |молодіжних оздоровниць |молодіжних оздоровниць |студентських і молодіжних | | | | |оздоровниць | | | | серпень 2004 р. |Термін: | | | | |серпень 2004 р. | | |----------------------------+-----------------------+--------------------------+------------------| |4.19. Протягом 2004 року |Проаналізувати стан |Інформувати Мінпраці щодо |Лапушенко О.В. | |здійснити аналіз стану |розроблення та |стану розроблення та |Педченко Т.В. | |розробки та запровадження |запровадження державних|запровадження державних |Загородній В.В. | |державних соціальних |соціальних стандартів |соціальних стандартів та |Білий В.Я. | |стандартів та нормативів у |та нормативів у всіх |нормативів у всіх сферах |Пасічник М.Ф. | |всіх сферах їх застосування,|сферах їх застосування,|їх застосування, визначити|Пєрєдєрій В.Г. | |визначити порядок проведення|визначити порядок |порядок проведення |Пономаренко В.М. | |їх моніторингу та терміни |проведення моніторингу |моніторингу і встановити |Керівники | |інформування профспілок |і встановити строки |строки надання інформації |структурних | | |надання інформації |профспілкам |підрозділів | | |профспілкам |Термін: грудень 2004 р. | | | | | | | | | Грудень 2004 р. | | | |----------------------------+-----------------------+--------------------------+------------------| |4.21. При внесенні змін до |у процесі внесення змін|Спільно з МНС у процесі |Загородній В.В. | |Законів України "Про |до зазначених Законів |внесення змін до |Карамушка Л.І. | |правовий режим території, що|України не допускати |зазначених Законів України|Петрук Д.А. | |зазнала радіоактивного |зменшення обсягів |не допускати зменшення | | |забруднення внаслідок |державних соціальних |обсягів державних | | |Чорнобильської катастрофи" |пільг, компенсацій, |соціальних пільг, | | |( 791а-12 ) |доплат і допомоги, |компенсацій, доплат і | | |та "Про статус і соціальний |передбачених |допомоги, передбачених | | |захист громадян, які |законодавством, |законодавством, зниження | | |постраждали внаслідок |зниження рівня |рівня пенсійного | | |Чорнобильської катастрофи" |пенсійного забезпечення|забезпечення і | | |( 796-12 ) |і ефективності заходів |ефективності заходів із | | |не допускати звуження |із збереження здоров'я |збереження здоров'я осіб, | | |обсягів існуючих державних |осіб, що постраждали |що постраждали внаслідок | | |соціальних пільг, рівнів |внаслідок |Чорнобильської катастрофи | | |компенсацій, доплат і |Чорнобильської |та розглянути питання про | | |допомоги, передбачених |катастрофи та |можливе їх підвищення | | |законодавством, рівня |розглянути питання про | | | |пенсійного забезпечення, |можливе їх підвищення | | | |ефективності заходів із | | | | |збереженням здоров'я | постійно | | | |постраждалого населення та | | | | |розглянути можливість їх | | | | |підвищення | | | | |----------------------------+-----------------------+--------------------------+------------------| |4.22. Розробити та |розробити та затвердити|Розробити, затвердити та |Білий В.Я. | |затвердити протягом |соціальні стандарти |подати до |Лапушенко О.В. | |2004 року соціальні |(нормативи) у сфері: |Держжитлокомунгоспу |Загородній В.В. | |стандарти (нормативи) |охорони здоров'я |соціальні стандарти |Пасічник М.Ф. | |у сфері | |(нормативи) у сфері |Пєрєдєрій В.Г. | |житлово-комунального, | IV квартал 2004 р. |охорони здоров'я |Пономаренко В.М. | |транспортного, | |Термін: |Керівники | |обслуговування, зв'язку, | |IV квартал 2004 р. |структурних | |охорони здоров'я, освіти, | | |підрозділів | |фізкультури та спорту, | | | | |відпочинку та дозвілля | | | | |----------------------------+-----------------------+--------------------------+------------------| |4.27. Розробити у 2004 році |розробити за участю |Розробити за участю |Загородній В.В. | |за участю Сторони профспілок|сторони профспілок та |сторони профспілок та |Карамушка Л.І. | |та всеукраїнських об'єднань |всеукраїнських |всеукраїнських об'єднань | | |організацій роботодавців |об'єднань організацій |організацій роботодавців | | |Державну комплексну програму|роботодавців проект |та подати до Мінекономіки | | |збереження і подальшого |Державної комплексної |пропозиції до проекту | | |розвитку об'єктів |програми збереження і |Державної комплексної | | |соціально-культурного та |подальшого розвитку |програми збереження і | | |спортивного призначення, |об'єктів |подальшого розвитку | | |передбачивши забезпечення |соціально-культурного |об'єктів | | |потреб населення послугами |та спортивного |соціально-культурного та | | |соціально-культурного і |призначення, |спортивного призначення, | | |побутового характеру, |передбачивши |передбачивши задоволення | | |відповідно до завдань, |задоволення потреби |потреби населення у | | |визначених у постанові |населення у послугах |послугах | | |Верховної Ради України від |соціально-культурного і|соціально-культурного і | | |04.03.2004 р. N 1585 |побутового характеру |побутового характеру | | |( 1585-15 ) |відповідно до завдань, |відповідно до завдань, | | | |визначених у постанові |визначених у постанові | | | |Верховної Ради України |Верховної Ради України від| | | |від 4 березня 2004 р. |4 березня 2004 р. N 1585 | | | |N 1585 |( 1585-15 ) | | | | |Термін: протягом 2004 року| | | | протягом 2004 року | | | |----------------------------+-----------------------+--------------------------+------------------| |4.28. Здійснювати разом з |Включати до галузевих і|Включити до галузевої і |Загородній В.В. | |профспілками постійний |регіональних угод |регіональних угод |Карамушка Л.І. | |моніторинг дотримання вимог |зобов'язання щодо |зобов'язання щодо | | |ст.44 Закону України "Про |проведення моніторингу |проведення моніторингу | | |професійні спілки, їх права |дотримання ст 44 |дотримання ст 44 | | |та гарантії діяльності" |зазначеного Закону |зазначеного Закону | | |( 1045-14 ) |( 1045-14 ) |стосовно відрахування | | |стосовно відрахування |стосовно відрахування |роботодавцями коштів | | |роботодавцями коштів |роботодавцями коштів |первинним профспілковим | | |первинним профспілковим |первинним профспілковим|організаціям виробничої | | |організаціям виробничої |організаціям виробничої|сфери на культурно-масову | | |сфери на культурно-масову і |сфери на |і фізкультурну роботу в | | |фізкультурну роботу в |культурно-масову і |обсягах, передбачених | | |розмірах, передбачених |фізкультурну роботу в |колетивним договором і | | |колективним договором і |обсягах, передбачених |угодами, але не менш як | | |угодами, але не менш ніж 0,3|колетивним договором і |0,3 відсотка фонду оплати | | |відсотка фонду оплати праці.|угодами, але не менш як|праці | | |Розробити за участю |0,3 відсотка фонду |Термін: протягом року | | |профспілок і об'єднань |оплати праці | | | |роботодавців механізм | | | | |віднесення зазначених | Постійно | | | |відрахувань на валові | | | | |витрати суб'єктів | | | | |господарювання | | | | |----------------------------+-----------------------+--------------------------+------------------| | | Заключні положення | | | |----------------------------+-----------------------+--------------------------+------------------| |3 метою координації | | | | |діяльності, пов'язаної з | | | | |колективно-договірним | | | | |регулюванням | | | | |соціально-економічних і | | | | |трудових відносин та | | | | |вдосконалення соціального | | | | |партнерства. Сторони | | | | |домовилися: | | | | |----------------------------+-----------------------+--------------------------+------------------| |1. Проводити соціальний |Забезпечити проведення |Брати участь у |Білий В.Я. | |діалог з питань розроблення |соціального діалогу з |забезпеченні проведення |Лапушенко О.В. | |та здійснення державної |питань формування та |соціального діалогу з |Загородній В.В. | |соціально-економічної |реалізації державної |питань формування та |Пасічник М.Ф. | |політики, в тому числі |соціально-економічної |реалізації державної |Пєрєдєрій В.Г. | |проектів законів України, |політики, в тому числі |соціально-економічної |Керівники | |інших нормативно-правових |підготовки проектів |політики, в тому числі |структурних | |актів, які стосуються |законів, інших |підготовки проектів |підрозділів | |соціально-економічних і |нормативно-правових |законів, інших | | |трудових віносин, |актів, які стосуються |нормативно-правових актів,| | |соціального захисту громадян|соціально-економічних і|які стосуються | | |і розглядати їх за участю |трудових відносин, |соціально-економічних і | | |Сторін у порядку згідно з |соціального захисту |трудових відносин, | | |додатком 4 |громадян і розглядати |соціального захисту | | | |їх за участю сторі у |громадян і розглядати їх | | | |порядку, передбаченому |за участю сторін у | | | |у додатку 4 до |порядку, передбаченому у | | | |Генеральної угоди |додатку 4 до Генеральної | | | | |угоди | | | | постійно |Термін: постійно | | |----------------------------+-----------------------+--------------------------+------------------| |2. Не допускати внесення |не допускати внесення |Не допускати внесення |Лапушенко О.В. | |законопроектів та прийняття |законопроектів та |законопроектів та |Педченко Т.В. | |Кабінетом Міністрів України |прийняття Кабінетом |прийняття Кабінетом |Білий В.Я. | |нормативно-правових актів, |Міністрів України |Міністрів України |Загородній В.В. | |які зачіпають |нормативно-правових |нормативно-правових актів,|Пасічник М.Ф. | |соціально-економічні та |актів, які зачіпають |які зачіпають |Пєрєдєрій В.Г. | |трудові інтереси |соціально-економічні і |соціально-економічні і |Керівники | |працівників, без проведення |трудові інтереси |трудові інтереси |структурних | |соціального діалогу |працівників, без |працівників, без |підрозділів | | |проведення соціального |проведення соціального | | | |діалогу |діалогу | | | | |Термін: постійно | | | | постійно | | | |----------------------------+-----------------------+--------------------------+------------------| |5. Сприяти діяльності |сприяти діяльності |Сприяти діяльності |Лапушенко О.В. | |профспілок, і організацій |профспілок і |профспілок і організацій |Педченко Т.В. | |роботодавців, їх |організацій |роботодавців, їх |Білий В.Я. | |консолідації в об'єднання з |роботодавців, їх |консолідації з метою |Загородній В.В. | |метою формування сторін |консолідації з метою |формування сторін |Пасічник М.Ф. | |соціального партнерства на |формування сторін |соціального партнерства на|Пєрєдєрій В.Г. | |всіх рівнях |соціального партнерства|всіх рівнях |Керівники | |колективно-договірних |на всіх рівнях |колективно-договірних |структурних | |відносин |колективно-договірних |відносин |підрозділів | | |відносин |Термін: постійно | | | | | | | | | постійно | | | |----------------------------+-----------------------+--------------------------+------------------| |6. Створювати умови для |рекомендувати включення|Включити до галузевої і |Загородній В.В. | |реалізації прав і гарантій |до галузевих і |регіональних угод та |Пєрєдєрій В.Г. | |діяльності профспілок та |регіональних угод та |колективних договорів |Алешко Д.В. | |організацій роботодавців, |колективних договорів |положень щодо створення |Стахівський С.М. | |визначених законодавством |положень щодо створення|умов для реалізації прав і| | | |умов для реалізації |гарантій діяльності | | | |прав і гарантій |профспілок та організацій | | | |діяльності профспілок |роботодавців, визначених | | | |та організацій |законодавством | | | |роботодавців, |Термін: постійно | | | |визначених | | | | |законодавством | | | | | | | | | | постійно | | | |----------------------------+-----------------------+--------------------------+------------------| | |сприяти залученню |Сприяти залученню |Лапушенко О.В. | | |профспілок та |профспілок та організацій |Педченко Т.В. | | |організацій |роботодавців до участі у |Білий В.Я. | | |роботодавців до участі |переговорному процесі, |Загородній В.В. | | |у переговорному |формуванні і реалізації |Пасічник М.Ф. | | |процесі, формуванні і |соціально-економічної |Пєрєдєрій В.Г. | | |реалізації |політики |Керівники | | |соціально-економічної |Термін: постійно |структурних | | |політики | |підрозділів | | | | | | | | постійно | | | |----------------------------+-----------------------+--------------------------+------------------| |7. Сприяти укладенню угод на|сприяти укладенню угод |Сприяти укладенню угод на |Лапушенко О.В. | |галузевому і регіональному |на галузевому і |галузевому і регіональному|Педченко Т.В. | |рівнях та колективних |регіональному рівні та |рівні та колективних |Білий В.Я. | |договорів на підприємствах, |колективних договорів |договорів на |Загородній В.В. | |в установах і організаціях |на підприємствах, в |підприємствах, в установах|Пасічник М.Ф. | |усіх форм власності, що |установах та |та організаціях усіх форм |Пєрєдєрій В.Г. | |перебувають у сфері дії |організаціях усіх форм |власності, а також |Керівники | |Сторін, а також приведення |власності, а також |приведення їх положень у |структурних | |їх положень у відповідність |приведення їх положень |відповідність з |підрозділів | |з цією Угодою |у відповідність з |Генеральною угодою | | | |Генеральною угодою |Термін: постійно | | | | | | | | | постійно | | | |----------------------------+-----------------------+--------------------------+------------------| |8. Розміщувати на офіційних |забезпечити розміщення |Забезпечити розміщення на |Педченко Т.В. | |веб-сторінках Сторін цю |на офіційних |офіційних веб-сторінках |Лихотоп Р.Й. | |Угоду та зареєстровані |веб-сторінках сторін |сторін Генеральної угоди, | | |галузеві і регіональні угоди|Генеральної угоди, а |а також укладених | | | |також укладених |галузевих і регіональних | | | |галузевих і |угод та змін до них | | | |регіональних угод та |Термін: у місячний строк | | | |змін до них |після здійснення | | | | |повідомної реєстрації | | | | у місячний строк | | | | | після здійснення | | | | |повідомної реєстрації | | | |----------------------------+-----------------------+--------------------------+------------------| |9. Представники власників на|передбачати включення |Передбачати включення до |Загородній В.В. | |вимогу первинної |до галузевих угод |галузевих угод зобов'язань|Пєрєдєрій В.Г. | |профспілкової організації |зобов'язань власників |власників щодо надання на |Стахівський С.М. | |надаватимуть інформацію щодо|щодо надання на вимогу |вимогу первинної | | |відомостей про юридичну |первинної профспілкової|профспілкової організації | | |особу, ідентичну інформації,|організації відомостей |відомостей про юридичну | | |яку юридична особа щороку |про юридичну особу, |особу, ідентичних | | |подає державному реєстратору|ідентичних інформації, |інформації, яку юридична | | | |яку юридична особа |особа щороку подає | | | |щороку подає державному|державному реєстратору | | | |реєстратору |Термін: постійно | | | | | | | | | постійно | | | |----------------------------+-----------------------+--------------------------+------------------| |12. Організувати починаючи з|сприяти організації |Сприяти організації |Пєрєдєрій В.Г. | |2004 р. в рамках |Національною радою |Національною радою |Стахівський С.М. | |Національної ради |соціального партнерства|соціального партнерства і | | |соціального партнерства і |і територіальних |територіальних органів | | |територіальних органів |органів соціального |соціального партнерства | | |соціального партнерства |партнерства навчання |навчання фахівців, | | |навчання фахівців від |фахівців, направлених |направлених профспілками, | | |профспілок, організацій |профспілками, |організаціями | | |роботодавців, органів |організаціями |роботодавців, органами | | |виконавчої влади з питань |роботодавців, органами |виконавчої влади, з питань| | |соціального партнерства, |виконавчої влади, з |соціального партнерства, | | |укладення і реалізації |питань соціального |укладення і реалізації | | |колективних договорів та |партнерства, укладення |колективних договорів та | | |угод за рахунок коштів |і реалізації |угод за рахунок коштів | | |профспілок та організацій |колективних договорів |профспілок та організацій | | |роботодавців |та угод за рахунок |роботодавців | | | |коштів профспілок та |Термін: постійно | | | |організацій | | | | |роботодавців | | | | | | | | | | постійно | | | |----------------------------+-----------------------+--------------------------+------------------| |17. Надавати на безоплатній |забезпечити надання |Подавати інформацію до |Загородній В.В. | |основі наявну статистичну |соціальним партнерам на|Держкомстату щодо |Голубчиков М.В. | |інформацію з питань, які є |безоплатній основі |забезпечення надання |Лихотоп Р.Й. | |предметом Угоди |статистичної інформації|соціальним партнерам на | | | |в обсягах, за формою та|безоплатній основі | | | |у строки, визначені |статистичної інформації в | | | |планом державних |обсягах, за формою та у | | | |статистичних |строки, визначені планом | | | |спостережень |державних статистичних | | | | |спостережень | | | | постійно |Термін: постійно | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: