open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Н А К А З
21.12.2009 N 542

Про затвердження Плану діяльності МВС з підготовки

проектів регуляторних актів на 2010 рік
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства

внутрішніх справ

N 244 ( v0244320-10 ) від 14.06.2010

N 295 ( v0295320-10 ) від 06.07.2010

N 341 ( v0341320-10 ) від 26.07.2010

N 446 ( v0446320-10 ) від 20.09.2010 }

На виконання вимог Закону України "Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності"
( 1160-15 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити План діяльності МВС з підготовки проектів
регуляторних актів на 2010 рік (далі - План), що додається.
2. Керівникам структурних підрозділів центрального апарату
Міністерства:
2.1. У разі виникнення необхідності в підготовці проектів
регуляторних актів, не передбачених Планом, у 3-денний термін
надсилати до Управління юридичного забезпечення (Приндюк Г.І.)
пропозиції щодо внесення відповідних змін до Плану.
2.2. Щомісяця до 15 числа місяця, що настає за звітним
періодом, подавати до Управління юридичного забезпечення
(Приндюк Г.І.) детальну інформацію про хід виконання цього Плану.
2.3. До 10 грудня 2010 року подати до Управління юридичного
забезпечення (Приндюк Г.І.) пропозиції до Плану діяльності МВС з
підготовки проектів регуляторних актів на 2011 рік.
3. Управлінню юридичного забезпечення (Приндюк Г.І.):
3.1. У п'ятиденний термін після отримання пропозиції щодо
внесення змін до Плану готувати відповідний проект наказу із
зазначеного питання.
3.2. Щомісяця узагальнювати інформацію структурних
підрозділів та інформувати Державний комітет України з питань
регуляторної політики та підприємництва про стан виконання Плану.
3.3. До 15 грудня 2010 року підготувати проект наказу МВС про
затвердження Плану діяльності МВС з підготовки проектів
регуляторних актів на 2011 рік.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на Головний штаб
(Гришко В.В.).
Міністр Ю.В.Луценко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МВС

21.12.2009 N 542

ПЛАН

діяльності МВС з підготовки проектів

регуляторних актів на 2010 рік

----------------------------------------------------------------------- | N | Вид і назва проекту | Цілі | Строк | Найменування | |з/п| регуляторного акта | прийняття | підготовки | органів та | | | | проекту | проекту | підрозділів, | | | |регуляторного |регуляторного|відповідальних| | | | акта | акта |за розроблення| | | | | | проектів | | | | | | регуляторних | | | | | | актів | |---+---------------------+--------------+-------------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |---+---------------------+--------------+-------------+--------------| |1. |Проект Закону України|Узгодження | Грудень | ДГБ | | |"Про внесення змін до|окремих норм | 2010 року | | | |Закону України |законів | | | | |"Про міліцію" |України "Про | | | | | |міліцію" | | | | | |( 565-12 ) | | | | | |та "Про | | | | | |дозвільну | | | | | |систему у | | | | | |сфері | | | | | |господарської | | | | | |діяльності" | | | | | |( 2806-15 ) | | | | | |стосовно | | | | | |прав та | | | | | |обов'язків | | | | | |органів | | | | | |внутрішніх | | | | | |справ при | | | | | |забезпеченні | | | | | |дозвільної | | | | | |системи | | | |---+---------------------+--------------+-------------+--------------| |2. |Проект спільного |Приведення у | Грудень | ДГБ | | |наказу |відповідність | 2010 року | | | |Держкомпідприємництва|до вимог | | | | |та МВС "Про |Закону | | | | |затвердження |України "Про | | | | |Ліцензійних умов |ліцензування | | | | |провадження |певних видів | | | | |господарської |господарської | | | | |діяльності, |діяльності" | | | | |пов'язаної з |( 1775-14 ) | | | | |відкриттям та | | | | | |функціонуванням | | | | | |стрілецьких тирів, | | | | | |стрільбищ | | | | | |невійськового | | | | | |призначення, | | | | | |мисливських | | | | | |стендів" | | | | |---+---------------------+--------------+-------------+--------------| |3. |Проект спільного |Приведення у | Березень | ДГБ | | |наказу |відповідність | 2010 року | | | |Держкомпідприємництва|до вимог | | | | |та МВС "Про |Закону | | | | |затвердження Порядку |України "Про | | | | |контролю за |ліцензування | | | | |додержанням |певних видів | | | | |ліцензіатами |господарської | | | | |Ліцензійних умов |діяльності" | | | | |провадження |( 1775-14 ) | | | | |господарської | | | | | |діяльності з | | | | | |виробництва, ремонту | | | | | |вогнепальної зброї | | | | | |невійськового | | | | | |призначення та | | | | | |боєприпасів до неї, | | | | | |холодної зброї, | | | | | |пневматичної зброї | | | | | |калібру 4,5 міліметра| | | | | |і швидкістю польоту | | | | | |кулі понад 100 метрів| | | | | |на секунду, торгівлі | | | | | |вогнепальною зброєю | | | | | |невійськового | | | | | |призначення та | | | | | |боєприпасами до неї, | | | | | |холодною зброєю, | | | | | |пневматичною зброєю | | | | | |калібру 4,5 міліметра| | | | | |і швидкістю польоту | | | | | |кулі понад 100 метрів| | | | | |на секунду, | | | | | |Ліцензійних умов | | | | | |провадження | | | | | |господарської | | | | | |діяльності з | | | | | |виробництва | | | | | |спеціальних засобів, | | | | | |заряджених | | | | | |речовинами | | | | | |сльозоточивої та | | | | | |дратівної дії, | | | | | |індивідуального | | | | | |захисту, активної | | | | | |оборони та їх | | | | | |продажу, затверджених| | | | | |спільним наказом | | | | | |Держкомпідприємництва| | | | | |та МВС від 21.03.2001| | | | | |N 53/213, | | | | | |зареєстрованим у | | | | | |Міністерстві юстиції | | | | | |04.04.2001 за | | | | | |N 307/5498" | | | | |---+---------------------+--------------+-------------+--------------| |4. |Проект спільного |Приведення у | Грудень | ДГБ | | |наказу |відповідність | 2010 року | | | |Держкомпідприємництва|до вимог | | | | |та МВС "Про |Закону | | | | |затвердження Порядку |України "Про | | | | |контролю за |ліцензування | | | | |додержанням |певних видів | | | | |ліцензіатами |господарської | | | | |Ліцензійних умов |діяльності" | | | | |провадження |( 1775-14 ) | | | | |господарської | | | | | |діяльності з | | | | | |відкриття та | | | | | |функціонування | | | | | |стрілецьких тирів, | | | | | |стрільбищ | | | | | |невійськового | | | | | |призначення, | | | | | |мисливських | | | | | |стендів" | | | | |---+---------------------+--------------+-------------+--------------| |5. |Проект спільного |Приведення у | Грудень | ДГБ | | |наказу |відповідність | 2010 року | | | |Держкомпідприємництва|до вимог | | | | |та МВС "Про |Закону | | | | |затвердження Порядку |України "Про | | | | |контролю за |ліцензування | | | | |додержанням |певних видів | | | | |ліцензіатами |господарської | | | | |Ліцензійних умов |діяльності" | | | | |провадження |( 1775-14 ) | | | | |господарської | | | | | |діяльності з | | | | | |виробництва, торгівлі| | | | | |піротехнічними | | | | | |засобами" | | | | |---+---------------------+--------------+-------------+--------------| |6. |Проект постанови |Розширення | Лютий | ДФЗБО | | |Кабінету Міністрів |переліку | 2010 року | | | |України "Про внесення|платних | | | | |змін до Переліку |послуг, які | | | | |платних послуг, які |можуть | | | | |можуть надаватися |надаватися | | | | |органами та |органами та | | | | |підрозділами |підрозділами | | | | |Міністерства |внутрішніх | | | | |внутрішніх справ" |справ, | | | | | |затвердженого | | | | | |постановою | | | | | |Кабінету | | | | | |Міністрів | | | | | |України від | | | | | |4 червня | | | | | |2007 року | | | | | |N 795 | | | | | |( 795-2007-п )| | | |---+---------------------+--------------+-------------+--------------| |7. |Проект постанови |Забезпечення | Грудень |ДГБ | | |Кабінету Міністрів |виконання | 2010 року | | | |України "Про |вимог Закону | | | | |затвердження |України "Про | | | | |критеріїв розподілу |основні засади| | | | |суб'єктів |державного | | | | |господарювання за |нагляду | | | | |ступенями ризику їх |(контролю) у | | | | |діяльності у сфері |сфері | | | | |надання послуг, |господарської | | | | |пов'язаних з |діяльності" | | | | |виробництвом, |( 877-16 ) | | | | |ремонтом | | | | | |вогнепальної зброї | | | | | |невійськового | | | | | |призначення та | | | | | |боєприпасів до неї, | | | | | |холодної зброї, | | | | | |пневматичної зброї | | | | | |калібру понад | | | | | |4,5 міліметра і | | | | | |швидкістю польоту | | | | | |кулі понад 100 метрів| | | | | |на секунду, торгівлею| | | | | |вогнепальною зброєю | | | | | |невійськового | | | | | |призначення та | | | | | |боєприпасів до неї, | | | | | |холодною зброєю, | | | | | |пневматичною зброєю | | | | | |калібру понад | | | | | |4,5 міліметра і | | | | | |швидкістю польоту | | | | | |кулі понад 100 метрів| | | | | |на секунду" | | | | |---+---------------------+--------------+-------------+--------------| |8. |Проект постанови |Забезпечення | Грудень |ДГБ | | |Кабінету Міністрів |виконання | 2010 року | | | |України "Про |вимог Закону | | | | |затвердження |України "Про | | | | |критеріїв розподілу |основні засади| | | | |суб'єктів |державного | | | | |господарювання за |нагляду | | | | |ступенями ризику їх |(контролю) у | | | | |діяльності у сфері |сфері | | | | |надання послуг, |господарської | | | | |пов'язаних з |діяльності" | | | | |виробництвом |( 877-16 ) | | | | |спеціальних засобів, | | | | | |заряджених | | | | | |речовинами | | | | | |сльозоточивої та | | | | | |дратівної дії, | | | | | |індивідуального | | | | | |захисту, активної | | | | | |оборони та їх | | | | | |продажем" | | | | |---+---------------------+--------------+-------------+--------------| |9. |Проект постанови |Запровадження | Грудень |ДДАІ | | |Кабінету Міністрів |терміну дії | 2010 року | | | |України "Про внесення|посвідчення | | | | |змін до постанови |водія | | | | |Кабінету Міністрів |та єдиного | | | | |України |порядку видачі| | | | |від 8 травня 1993 р. |міжнародного | | | | |N 340 "Про |посвідчення | | | | |затвердження |водія, а також| | | | |Положення про порядок|уточнення щодо| | | | |видачі посвідчень |видачі | | | | |водія та допуску |свідоцтва | | | | |громадян до керування|про закінчення| | | | |транспортними |закладів з | | | | |засобами" |підготовки | | | | | |водіїв | | | |---+---------------------+--------------+-------------+--------------| |10.|Проект наказу МВС |Встановлення | Грудень |ДДАІ | | |"Про затвердження |розміру плати | 2010 року | | | |розміру плати за |за проведення | | | | |проведення державної |державної | | | | |акредитації закладів,|акредитації | | | | |що проводять |закладів, що | | | | |підготовку, |проводять | | | | |перепідготовку і |підготовку, | | | | |підвищення |перепідготовку| | | | |кваліфікації водіїв |і підвищення | | | | |транспортних |кваліфікації | | | | |засобів" |водіїв | | | | | |транспортних | | | | | |засобів | | | |---+---------------------+--------------+-------------+--------------| |11.|Проект наказу МВС |Запровадження | Грудень |ДДАІ | | |"Про затвердження |Інструкції про| 2010 року | | | |Інструкції про |порядок | | | | |порядок здійснення |здійснення | | | | |підрозділами |підрозділами | | | | |Державтоінспекції МВС|Державто- | | | | |державної реєстрації,|інспекції | | | | |перереєстрації та |МВС державної | | | | |обліку транспортних |реєстрації, | | | | |засобів, оформлення і|перереєстрації| | | | |видачі реєстраційних |та обліку | | | | |документів, номерних |транспортних | | | | |знаків на них" |засобів, | | | | | |оформлення | | | | | |і видачі | | | | | |реєстраційних | | | | | |документів, | | | | | |номерних | | | | | |знаків на них | | | |---+---------------------+--------------+-------------+--------------| |12.|Проект наказу МВС |Приведення у | II півріччя |ДДСО | | |"Про затвердження |відповідність | 2010 року | | | |Порядку організації |до вимог | | | | |охорони об'єктів і |постанови | | | | |приміщень, у яких |Кабінету | | | | |культивуються, |Міністрів | | | | |використовуються, |України від | | | | |зберігаються та |26 листопада | | | | |знищуються |2008 року | | | | |нарковмісні рослини, |N 1026 | | | | |а також |"Про | | | | |використовується, |затвердження | | | | |зберігається та |Умов | | | | |знищується отримана з|запобігання | | | | |них готова продукція |розкраданню | | | | |чи відходи таких |рослин, | | | | |рослин" |включених до | | | | | |переліку | | | | | |наркотичних | | | | | |засобів, | | | | | |психотропних | | | | | |речовин і | | | | | |прекурсорів" | | | |---+---------------------+--------------+-------------+--------------| |13.|Проект постанови |Удосконалення | II півріччя |ДДСО | | |Кабінету Міністрів |заходів | 2010 року | | | |України "Про внесення|державного | | | | |змін до переліку |контролю у | | | | |документів, які |сфері | | | | |додаються до заяви |охоронної | | | | |про видачу ліцензії |діяльності, | | | | |для окремого виду |покращення | | | | |господарської |якості | | | | |діяльності" |охоронних | | | | | |послуг, | | | | | |зменшення | | | | | |ймовірності | | | | | |злочинних | | | | | |посягань на | | | | | |майно громадян| | | | | |та юридичних | | | | | |осіб, зокрема,| | | | | |на потенційно | | | | | |вразливі до | | | | | |розкрадань | | | | | |об'єкти шляхом| | | | | |відбору | | | | | |підготовлених | | | | | |осіб, | | | | | |відповідальних| | | | | |за організацію| | | | | |та проведення | | | | | |заходів | | | | | |охорони | | | |---+---------------------+--------------+-------------+--------------| |14.|Проект наказу МВС |Приведення у | II півріччя |ДДСО | | |"Про затвердження |відповідність | 2010 року | | | |змін до Ліцензійних |до вимог | | | | |умов провадження |Закону України| | | | |господарської |"Про | | | | |діяльності з надання |ліцензування | | | | |послуг, пов'язаних з |певних видів | | | | |охороною державної та|господарської | | | | |іншої власності, |діяльності" | | | | |надання послуг з |( 1775-14 ) | | | | |охорони громадян" | | | | |---+---------------------+--------------+-------------+--------------| |15.|Проект наказу МВС |Приведення у | II півріччя |ДДСО | | |"Про затвердження |відповідність | 2010 року | | | |Порядку контролю за |до вимог | | | | |додержанням |Закону України| | | | |Ліцензійних умов |"Про | | | | |провадження |ліцензування | | | | |господарської |певних видів | | | | |діяльності з надання |господарської | | | | |послуг, пов'язаних з |діяльності" | | | | |охороною державної та|( 1775-14 ) | | | | |іншої власності, | | | | | |надання послуг з | | | | | |охорони громадян" | | | | |---+---------------------+--------------+-------------+--------------| |16.|Проект наказу МВС |Запровадження | Серпень- |ЦБДР та АС МВС| | |"Про затвердження |Порядку видачі| вересень | | | |Порядку видачі |контрольних | 2010 року | | | |контрольних талонів |талонів | | | | |газобалонного |газобалонного | | | | |обладнання колісних |обладнання | | | | |транспортних засобів |колісних | | | | |та обліку суб'єктів |транспортних | | | | |господарювання, що |засобів та | | | | |здійснюють перевірку |обліку | | | | |та випробування |суб'єктів | | | | |гасової паливної |господарю- | | | | |системи колісних |вання, | | | | |транспортних засобів"|що здійснюють | | | | | |перевірку та | | | | | |випробування | | | | | |гасової | | | | | |паливної | | | | | |системи | | | | | |колісних | | | | | |транспортних | | | | | |засобів | | | |---+---------------------+--------------+-------------+--------------| |18.|Проект Закону України|Приведення у | II півріччя | ДБНОН | | |"Про внесення змін до|відповідність | 2010 року | | | |Закону України "Про |до вимог | | | | |наркотичні засоби, |частини першої| | | | |психотропні речовини |статті 4 | | | | |та прекурсори" |Закону України| | | | | |"Про дозвільну| | | | | |систему у | | | | | |сфері | | | | | |господарської | | | | | |діяльності" | | | | | |( 2806-15 ) | | | |---+---------------------+--------------+-------------+--------------| |19.|Проект наказу МВС, |Виконання | II півріччя | ДДАІ | | |"Про затвердження |пункту 11 | 2010 року | | | |Інструкції щодо |постанови | | | | |порядку обміну даними|Кабінету | | | | |між компонентами |Міністрів | | | | |інтегрованої |України від | | | | |розподіленої |9 липня | | | | |інформаційно- |2008 року | | | | |обчислювальної |N 607 | | | | |системи Департаменту |( 607-2008-п )| | | | |ДДАІ МВС про |"Про | | | | |технічний стан |затвердження | | | | |транспортних засобів"|Порядку | | | | | |надання | | | | | |суб'єктам | | | | | |господарювання| | | | | |повноважень на| | | | | |проведення | | | | | |перевірки | | | | | |технічного | | | | | |стану колісних| | | | | |транспортних | | | | | |засобів під | | | | | |час державного| | | | | |технічного | | | | | |огляду" | | | -----------------------------------------------------------------------
{ План із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
внутрішніх справ N 244 ( v0244320-10 ) від 14.06.2010, N 295
( v0295320-10 ) від 06.07.2010, N 341 ( v0341320-10 ) від
26.07.2010, N 446 ( v0446320-10 ) від 20.09.2010 }
Управління юридичного
забезпечення МВС України

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: