open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
Р І Ш Е Н Н Я
25.11.2010 N 541

Про розгляд проекту Стандарту

надання адміністративних послуг з видачі,

переоформлення, продовження строку дії,

видачі дублікатів ліцензій на користування

радіочастотним ресурсом України

Розглянувши проект Стандарту надання адміністративних послуг
з видачі, переоформлення, продовження строку дії, видачі
дублікатів ліцензій на користування радіочастотним ресурсом
України, розроблений відповідно до статті 14 Закону України "Про
радіочастотний ресурс України" ( 1770-14 ), Національна комісія з
питань регулювання зв'язку України В И Р І Ш И Л А:
1. Взяти за основу проект Стандарту надання адміністративних
послуг з видачі, переоформлення, продовження строку дії, видачі
дублікатів ліцензій на користування радіочастотним ресурсом
України, що додається.
2. Департаменту забезпечення діяльності оприлюднити рішення
на офіційному веб-сайті НКРЗ для громадського обговорення.
Голова В.Олійник

Додаток

до рішення НКРЗ

25.11.2010 N 541

СТАНДАРТ

надання адміністративних послуг

з видачі, переоформлення, продовження

строку дії, видачі дублікатів ліцензій

на користування радіочастотним ресурсом

України.

I. Загальні положення
1.1. Стандарт надання адміністративних послуг з видачі,
переоформлення, продовження строку дії, видачі дублікатів ліцензій
на користування радіочастотним ресурсом України (далі -
адміністративна послуга) розроблено відповідно до Закону України
"Про радіочастотний ресурс України" ( 1770-14 ) (далі - Закон),
інших нормативно-правових актів, які регулюють користування
радіочастотним ресурсом України, Концепції розвитку системи
надання адміністративних послуг органами виконавчої влади
( 90-2006-р ), Методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів
надання адміністративних послуг ( v0219665-07 ).
1.2. Цей стандарт визначає склад, послідовність дій
одержувача та адміністративного органу, опис етапів надання
адміністративної послуги, вимоги щодо необхідного рівня
доступності та її якості в цілому, а також на кожному етапі її
надання.
1.3. Метою стандарту є підвищення якості надання
адміністративної послуги з видачі, переоформлення, продовження
строку дії, видачі дублікатів ліцензій на користування
радіочастотним ресурсом України.
1.4. Наведені нижче терміни вживаються в цьому стандарті в
значенні визначеному Законом ( 1770-14 ).
1.5. Ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України
видаються Національною комісією з питань регулювання зв'язку
України (далі - НКРЗ) суб'єктам господарювання, які користуються
радіочастотним ресурсом України для надання телекомунікаційних
послуг.
1.6. НКРЗ видає ліцензії на користування радіочастотним
ресурсом України одночасно з видачею ліцензії на вид діяльності у
сфері телекомунікацій, що передбачає користування радіочастотним
ресурсом України.
1.7. Оператор телекомунікацій, який має відповідну ліцензію
на вид діяльності у сфері телекомунікацій, може претендувати на
отримання ліцензій на додаткові смуги радіочастот для розвитку
своєї діяльності відповідно до ліцензії на вид діяльності в
порядку, передбаченому Законом ( 1770-14 ).
1.8. Термін дії ліцензії на користування радіочастотним
ресурсом України встановлюється НКРЗ, але не може бути меншим за
термін дії відповідної ліцензії на вид діяльності у сфері
телекомунікацій з використанням радіочастотного ресурсу України, а
в інших випадках - не менше 5 років.
1.9. Користування радіочастотним ресурсом України для потреб
телебачення і радіомовлення здійснюється на підставі ліцензії на
мовлення та не потребує ліцензії на користування радіочастотним
ресурсом України.
II. Перелік категорій одержувачів адміністративної послуги
2.1. Одержувач адміністративної послуги (далі - заявник) є
фізична або юридична особа - суб'єкт господарювання, який має
намір здійснювати діяльність у сфері телекомунікацій, що
передбачає використання радіочастотного ресурсу України.
III. Перелік документів, необхідних для надання
адміністративної послуги
3.1. Суб'єкт господарювання, який має намір здійснювати
діяльність у сфері телекомунікацій, що передбачає використання
радіочастотного ресурсу України, особисто, через уповноважений ним
орган чи особу або рекомендованим листом з описом вкладення
звертається до НКРЗ із заявою про видачу ліцензії на користування
радіочастотним ресурсом України за встановленою НКРЗ формою.
3.2. У разі якщо заявлений вид діяльності потребує
ліцензування відповідно до Закону України "Про телекомунікації"
( 1280-15 ), зазначена заява подається або надсилається до НКРЗ
разом із заявою на отримання ліцензії на здійснення
підприємницької діяльності у сфері телекомунікацій. Ці заяви
розглядаються одночасно.
3.3. Заява повинна містити відомості про смуги радіочастот,
необхідні для здійснення діяльності у сфері телекомунікацій, а
також про терміни початку та повного освоєння замовлених смуг
радіочастот.
3.4. До заяви про видачу ліцензії на користування
радіочастотним ресурсом України заявник додає: 1) копію свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта
підприємницької діяльності або копію довідки про внесення до
Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України,
засвідчену нотаріально або органом, який видав оригінал документа; 2) копії установчих документів (для юридичних осіб),
засвідчені нотаріально або органом, який видав оригінал документа; 3) засвідчені в установленому порядку копії документів, що
підтверджують право власності суб'єкта господарювання або
користування ним виробничими приміщеннями; 4) план освоєння радіочастотного ресурсу України за
встановленою НКРЗ формою; 5) документи, що підтверджують фінансове та кадрове
забезпечення спроможності користування радіочастотним ресурсом
України.
3.5. НКРЗ забороняється вимагати від заявників інші
документи, не передбачені Законом ( 1770-14 ).
3.6. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії
суб'єкт господарювання зобов'язаний протягом 30 робочих днів
подати до НКРЗ заяву про переоформлення ліцензії разом з
ліцензією, що підлягає переоформленню, та відповідними документами
або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують
зазначені зміни.
3.7. Підставами для переоформлення ліцензії є: 1) зміна найменування юридичної особи або прізвища, імені, по
батькові фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності; 2) зміна місцезнаходження юридичної особи або місця
проживання фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності; 3) реорганізація юридичної особи - суб'єкта господарювання
шляхом зміни організаційно-правової форми, перетворення, злиття,
приєднання. У цьому випадку ліцензії, отримані оператором
телекомунікацій, переоформляються на його правонаступника; 4) заява суб'єкта господарювання про зменшення смуги
радіочастот; 5) заява суб'єкта господарювання про зменшення кількості
регіонів, у яких він користується визначеним радіочастотним
ресурсом України.
3.8. У разі якщо користувач радіочастотного ресурсу України
має намір продовжити зазначений у ліцензії термін користування
радіочастотним ресурсом України після його закінчення, він повинен
не пізніше ніж за чотири місяці до закінчення терміну дії ліцензії
звернутися до НКРЗ із заявою встановленої НКРЗ форми.
3.9. У разі втрати або пошкодження бланка ліцензії користувач
радіочастотного ресурсу України зобов'язаний звернутися до НКРЗ із
заявою про видачу дубліката ліцензії. Якщо бланк ліцензії
непридатний для користування внаслідок його пошкодження, разом із
заявою до НКРЗ подається пошкоджений бланк ліцензії.
IV. Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного
органу, опис етапів надання послуги
4.1. Послідовність дій одержувача при отриманні ліцензій:
------------------------------------------------- | Подача заяви про видачу ліцензії | |на користування радіочастотним ресурсом України| | за встановленою формою, а також документів, | | визначених у пункті 3.4 до НКРЗ | ------------------------------------------------- | V ------------------------------------------------- | Отримання рішення НКРЗ про видачу | | або про відмову у видачі ліцензії | | на користування радіочастотним | | ресурсом України | ------------------------------------------------- | V ------------------------------------------------- | Оплата вартості ліцензії та надання | | до НКРЗ документів, що підтверджують | | внесення плати за видачу ліцензії | ------------------------------------------------- | V ------------------------------------------------- | Отримання бланка ліцензії в НКРЗ | -------------------------------------------------
4.2. Послідовність дій одержувача при переоформленні,
продовження строку дії, отриманні дублікатів ліцензій:
------------------------------------------------- | Подача заяви про переоформлення, | | продовження строку дії, отримання дублікатів | | ліцензій за встановленою формою, а також | | документів, визначених у пунктах 3.6-3.9 | | до НКРЗ | ------------------------------------------------- | V ------------------------------------------------- | Отримання рішення НКРЗ про переоформлення, | | продовження строку дії, видачу дублікатів | | або про відмову у переоформленні, продовженні | | строку дії ліцензій на користування | | радіочастотним ресурсом України | ------------------------------------------------- | V ------------------------------------------------- | Оплата вартості переоформлення, | | продовження строку дії, оформлення дублікатів | | ліцензії та надання до НКРЗ документів, | | що підтверджують внесення | | відповідної плати | ------------------------------------------------- | V ------------------------------------------------- | Отримання відповідних бланків | | ліцензій в НКРЗ | -------------------------------------------------
4.3. Опис етапів надання адміністративної послуги. 4.3.1. Суб'єкт господарювання, який має намір здійснювати
діяльність у сфері телекомунікацій, що передбачає використання
радіочастотного ресурсу України, особисто, через уповноважений ним
орган чи особу або рекомендованим листом з описом вкладення
звертається до НКРЗ із заявою про видачу ліцензії на користування
радіочастотним ресурсом України за встановленою НКРЗ формою та
надає документи, які визначені у пункті 3.4. 4.3.2. Рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії на
користування радіочастотним ресурсом України приймається НКРЗ
протягом 60 робочих днів від дня реєстрації заяви. У разі
необхідності міжнародної координації присвоєнь радіочастот термін
прийняття відповідного рішення продовжується на термін, визначений
Регламентом радіозв'язку Міжнародного союзу електрозв'язку або
відповідними міжнародними договорами. 4.3.3. Копія рішення про видачу або про відмову у видачі
ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України
надсилається (видається) заявникові одночасно з копією рішення про
видачу або про відмову у видачі ліцензії на здійснення діяльності
у сфері телекомунікацій України. 4.3.4. НКРЗ повинна видати ліцензію на користування
радіочастотним ресурсом України не пізніше ніж через три робочі
дні від дня надходження документа, що підтверджує внесення плати
за видачу ліцензії. 4.3.5. НКРЗ робить відмітку про дату прийняття документів, що
підтверджують внесення заявником плати за видачу ліцензії, на
копії опису, який було видано заявнику при прийнятті заяви про
видачу ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України. 4.3.6. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії
суб'єкт господарювання зобов'язаний протягом 30 робочих днів
подати до НКРЗ заяву про переоформлення ліцензії разом з
ліцензією, що підлягає переоформленню, та відповідними документами
або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують
зазначені зміни. 4.3.7. НКРЗ видає переоформлену на новому бланку ліцензію з
урахуванням змін, зазначених у заяві про переоформлення ліцензії,
або відмовляє в переоформленні ліцензії в разі відсутності підстав
для переоформлення чи недостовірності даних у поданих документах. 4.3.8. У разі переоформлення ліцензії НКРЗ приймає рішення
про визнання недійсною ліцензії, що переоформлялася, з внесенням
відповідних змін до реєстру виданих ліцензій не пізніше наступного
робочого дня. 4.3.9. У разі втрати або пошкодження бланка ліцензії
користувач радіочастотного ресурсу України зобов'язаний звернутися
до НКРЗ із заявою про видачу дубліката ліцензії. Якщо бланк
ліцензії непридатний для користування внаслідок його пошкодження,
разом із заявою до НКРЗ подається пошкоджений бланк ліцензії. 4.3.10. У разі якщо користувач радіочастотного ресурсу
України має намір продовжити зазначений у ліцензії термін
користування радіочастотним ресурсом України після його
закінчення, він повинен не пізніше ніж за чотири місяці до
закінчення терміну дії ліцензії звернутися до НКРЗ із заявою
встановленої НКРЗ форми. 4.3.11. Рішення НКРЗ про продовження терміну дії ліцензії
оформляється на бланку ліцензії.
V. Вимоги до строку надання адміністративної послуги, а також
до строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання
адміністративної послуги
5.1. Рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії на
користування радіочастотним ресурсом України приймається НКРЗ
протягом 60 робочих днів від дня реєстрації заяви. У разі
необхідності міжнародної координації присвоєнь радіочастот термін
прийняття відповідного рішення продовжується на термін, визначений
Регламентом радіозв'язку Міжнародного союзу електрозв'язку або
відповідними міжнародними договорами.
5.2. У разі якщо НКРЗ не прийняла ніякого рішення у визначені
Законом ( 1770-14 ) терміни, рішення про видачу заявленої ліцензії
вважається прийнятим. У цьому випадку НКРЗ повинна видати заявнику
в тижневий термін у безспірному порядку ліцензію, а заявник має
право звернутися до УДЦР за отриманням у встановленому порядку
дозволів на експлуатацію.
5.3. НКРЗ повинна видати ліцензію на користування
радіочастотним ресурсом України не пізніше ніж через три робочі
дні від дня надходження документа, що підтверджує внесення плати
за видачу ліцензії.
5.4. Якщо заявник протягом 30 календарних днів від дня
направлення йому повідомлення про прийняття рішення щодо видачі
йому ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України не
надав документа, що підтверджує внесення плати за її видачу, НКРЗ
скасовує рішення про видачу ліцензії або приймає рішення про
визнання такої ліцензії недійсною.
5.5. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії
суб'єкт господарювання зобов'язаний протягом 30 робочих днів
подати до НКРЗ заяву про переоформлення ліцензії разом з
ліцензією, що підлягає переоформленню, та відповідними документами
або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують
зазначені зміни.
5.6. Термін видачі переоформленої ліцензії на підставах
підпунктів 1, 2 і 3 пункту 3.7 становить 10 робочих днів від дати
реєстрації заяви і 60 робочих днів, якщо переоформлення
відбувається на підставах підпунктів 4 і 5 пункту 3.7.
5.7. У разі переоформлення ліцензії НКРЗ приймає рішення про
визнання недійсною ліцензії, що переоформлялася, з внесенням
відповідних змін до реєстру виданих ліцензій не пізніше наступного
робочого дня.
5.8. НКРЗ зобов'язана протягом п'яти робочих днів від дати
одержання заяви видати заявнику дублікат втраченої або пошкодженої
ліцензії за умови надання документів, що підтверджують плату за
видачу дубліката.
5.9. Заява на продовження терміну дії ліцензії на
користування радіочастотним ресурсом України подається до НКРЗ не
пізніше ніж за чотири місяці до закінчення терміну її дії.
5.10. Рішення про продовження терміну дії ліцензії або про
відмову в продовженні терміну її дії повинно бути направлено
заявнику не пізніше ніж через 15 робочих днів від дати реєстрації
заяви із зазначенням підстав відмови.
VI. Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні
адміністративної послуги
6.1. Заява про видачу ліцензії на користування радіочастотним
ресурсом України залишається без розгляду, якщо: 1) заява подана (підписана) особою, яка не має на це
повноважень; 2) документи оформлені з порушенням вимог цієї статті.
6.2. У разі якщо заява про видачу ліцензії на користування
радіочастотним ресурсом України залишена без розгляду, заявник
інформується НКРЗ у письмовій формі із зазначенням відповідних
підстав протягом тижня від дати реєстрації заяви.
6.3. У разі усунення причин, що були підставою для винесення
рішення про залишення заяви без розгляду, заявник може повторно
подати заяву про видачу ліцензії на користування радіочастотним
ресурсом України.
6.4. НКРЗ відмовляє в переоформленні ліцензії в разі
відсутності підстав для переоформлення чи недостовірності даних у
поданих документах.
6.5. НКРЗ не має права відмовити в продовженні терміну дії
ліцензії, якщо ліцензіатом виконуються всі умови, зазначені в
ліцензії, або ці умови не виконані з причин, які не залежали від
користувача. Винятком є випадки, коли у смугах частот для
радіотехнологій, зазначених у ліцензії, Планом використання
радіочастотного ресурсу України ( 815-2006-п ) не передбачено
подальше використання зазначених радіотехнологій.
VII. Опис результату, який повинен отримати одержувач
7.1. Ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України
видаються на бланках, зразки яких затверджуються НКРЗ, і є
захищеними документами суворої звітності.
7.2. У ліцензії на користування радіочастотним ресурсом
України зазначаються смуги радіочастот для здійснення
операторської діяльності, перелік регіонів, де передбачається
користування радіочастотним ресурсом України, терміни початку і
освоєння радіочастотного ресурсу України та вид радіотехнології,
який буде застосовуватися.
7.3. Користувач радіочастотного ресурсу України не може
передавати права на користування радіочастотним ресурсом України
будь-якій іншій фізичній або юридичній особі.
7.4. Переоформлена ліцензія видається на новому бланку з
урахуванням змін, зазначених у заяві про переоформлення ліцензії.
7.5. У разі видачі дубліката ліцензії НКРЗ приймає рішення
про визнання недійсною ліцензії, що була втрачена або пошкоджена.
7.6. Рішення НКРЗ про продовження терміну дії ліцензії
оформляється на бланку ліцензії.
VIII. Інформація про платність або безоплатність надання
адміністративної послуги та розмір плати за її надання
Розмір плати за надання адміністративної послуги затверджено
Постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 N 200
( 200-2006-п ) "Про розміри плати за видачу, продовження строку
дії, переоформлення, видачу дублікатів ліцензій на користування
радіочастотним ресурсом України", при цьому встановлено, що плата
справляється: за переоформлення, видачу дубліката ліцензії на користування
радіочастотним ресурсом України у розмірі 170 гривень; за продовження строку дії ліцензії та за отримання ліцензії
на додаткову смугу радіочастот виходячи з розміру плати за видачу
ліцензій на користування радіочастотним ресурсом.
IX. Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують
надання адміністративної послуги, включаючи вимоги до їх
кваліфікації
Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують
надання адміністративної послуги, встановлені законодавством
України про державну службу, іншими інструкціями та наказами НКРЗ.
X. Вимоги до місця надання адміністративної послуги з
урахуванням його транспортної і пішохідної доступності
Адміністративна послуга надається за місцем розташування
Національної комісії з питань регулювання зв'язку України
(вул. Солом'янська 3, м. Київ, 03110). Подання заявочних документів для отримання адміністративної
послуги здійснюється особисто, через уповноважений орган чи особу
або рекомендованим листом з описом вкладення на адресу НКРЗ.
XI. Режим роботи адміністративного органу, порядок прийому
одержувачів, у тому числі можливість одержання бланків запитів про
надання адміністративної послуги та їх реєстрації тощо
Національна комісія з питань регулювання зв'язку України
працює з понеділка по п'ятницю з 9.00 до 18.00 (за виключенням
державних свят). Особистий прийом документів здійснюється посадовими особами
Департаменту ліцензування та радіочастот НКРЗ щонеділі у вівторок
з 9.00 до 13.00 та у четвер з 14.00 до 17.00. Директор Департаменту ліцензування та радіочастот -
Мартиненко Андрій Григорович, тел. 569-71-08, кабінет N 515. Начальник відділу ліцензування радіочастотного ресурсу - Буга
Олена Тихонівна, тел. 569-71-06, кабінет N 517. Форму заявочних документів, порядок їх заповнення можна
отримати на веб-сайті НКРЗ у розділі Діяльність комісії електронна
адреса: http://www.nkrz.gov.ua/activity/decisions
XII. Черговість надання адміністративної послуги (здійснення
дій та прийняття рішень) у випадку перевищення попиту на
адміністративну послугу над можливістю її надання без очікування,
у тому числі терміни й умови очікування надання адміністративної
послуги
Встановлення черговості надання адміністративної послуги не
передбачена. Початок опрацювання заявочних документів з дати
реєстрації в НКРЗ.
XIII. Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача при
зверненні за одержанням та у ході надання адміністративної послуги
НКРЗ забезпечує надання заявнику інформації про стандарт
безкоштовно шляхом: опублікування її в офіційному бюлетені НКРЗ; розміщення у мережі Інтернет на офіційному веб-сайті НКРЗ; пересилання тексту стандарту електронною поштою у разі
надходження відповідного запиту. НКРЗ зобов'язана забезпечувати надання інформації з питань
застосування стандарту та порядку надання адміністративної
послуги. Інформація про стандарт та про надання адміністративної
послуги надається одержувачу безкоштовно.
XIV. Особливості надання адміністративної послуги особам
похилого віку та інвалідам тощо
При наданні адміністративної послуги градація суб'єктів
господарювання на категорії не передбачається.
XV. Порядок подачі, реєстрації і розгляду скарг на
недотримання стандарту
Порядок подачі, реєстрації і розгляду скарг на недотримання
стандарту здійснюється у відповідності з законами України "Про
звернення громадян" ( 393/96-ВР ), "Про інформацію" ( 2657-12 ).
XVI. Порядок виправлення можливих недоліків наданої
адміністративної послуги і відшкодування збитків одержувачу
Порядок виправлення можливих недоліків наданої
адміністративної послуги і відшкодування збитків одержувачу
здійснюється у відповідності із законодавством.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: