open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
КИЇВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА МИТНИЦЯ

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
N 541 від 27.06.2001

м.Київ
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу

Київської регіональної митниці

N 1517 ( v1517483-03 ) від 31.12.2003 )
Про затвердження Порядку роботи

відділу номенклатури при взаємодії з

оперативними підрозділами КРМ

З метою посилення контролю за визначенням коду товару,
визначенням країни походження товару та достовірності сертифікатів
про походження товару, що переміщуються через митний кордон
України та на виконання наказу Держмитслужби від 02.12.1999 р.
N 782 ( z0911-99 ) "Про затвердження Примірного положення про
відділ тарифів та митної вартості і Порядків його роботи"
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.12.1999 за
N 911/4204, Положення про відділ номенклатури КРМ і наказу КРМ від
05.10.2000 р. N 654-к Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок роботи відділу номенклатури КРМ
(додається). 2. Вважати такими, що втратили чинність наказ КРМ від
07.03.2000 р. N 204, доручення КРМ від 10.11.00 р. N 140. 3. Начальнику загального відділу довести наказ до оперативних
підрозділів. 4. Начальникам оперативних підрозділів ознайомити
підпорядкований інспекторський склад з вищезазначеним наказом. 5. Наказ набирає чинності з 01.07.2001 р. 6. Контроль за виконанням даного наказу покласти на
начальників оперативних підрозділів. 7. Загальний контроль за виконанням цього наказу покласти на
заступника начальника митниці Дворака Ю.М.
Начальник митниці О.Симонов
Затверджено

Наказ КРМ N 541

від 27 червня 2001 р.

Порядок роботи відділу номенклатури при взаємодії з оперативними

підрозділами Київської регіональної митниці
I. Загальні положення
1.1. Даний Порядок розроблено у відповідності до наказу ДМСУ
від 02.12.1999 р. N 782 ( z0911-99 ) "Про затвердження Примірного
положення про відділ тарифів та митної вартості і Порядок його
роботи" та визначає порядок роботи відділу номенклатури (далі ВН)
і узгоджує питання взаємодії ВН з іншими підрозділами Київської
регіональної митниці, що виникають в діяльності оперативних
підрозділів за наступними напрямками: - вирішення спірних питань класифікації та кодування товарів; - вирішення спірних питань визначення країни походження
товару та встановлення достовірності преференційних сертифікатів. 1.2. Завдання та функції відділу визначаються Положенням про
відділ номенклатури, наказом ДМСУ від 02.12.1999 р. N 782
( z0911-99 ), наказами та дорученнями КРМ. 1.3. ВН вирішує питання класифікації та кодування товару,
визначення країни походження товару та встановлення достовірності
преференційних сертифікатів тільки на момент подання ВМД до
митного оформлення у взаємодії з іншими підрозділами митниці
відповідно до технологічних схем роботи митниці. 1.4. Виконання покладених на ВН функцій повинно здійснюватися
в найкоротші строки, в залежності від складності питання, з метою
недопущення необгрунтованої затримки митного оформлення вантажів: - строки розгляду класифікаційного питання, згідно з наказом
ДМСУ від 02.12.1999 р. N 782 ( z0911-99 ), складають: 20
календарних днів з моменту реєстрації запиту у журналі реєстрації
запитів по напрямкам роботи відділу. У разі необхідності
направлення запиту до Держмитслужби України, або Центральної
митної лабораторії, або будь-якої експертної організації, час з
моменту запиту до одержання результатів експертизи до терміну
розгляду не включається; - строки розгляду питання при визначенні країни походження
товару та перевірки сертифікатів походження товарів, згідно з
наказом ДМСУ від 02.12.1999 р. N 782 ( z0911-99 ), складають: 10
календарних днів з дати реєстрації запиту в журналі реєстрації
запитів по напрямкам роботи ВН. У разі необхідності направлення
запиту до Держмитслужби України час з моменту запиту до одержання
результатів експертизи до терміну розгляду не включається;
II. Класифікація та визначення коду товару
1. Вирішення питань класифікації та кодування товарів
1.1. Рішення про визначення коду товару може бути прийняте на
рівні: 1.1.1. Оперативного підрозділу на підставі детального
вивчення документів представлених до митного оформлення та
проведення митного огляду. 1.1.2. ВН на підставі запиту з оперативного підрозділу при
умові, що питання класифікації та кодування товару не може бути
вирішено на рівні оперативного підрозділу. 1.1.3. Держмитслужби України по питанням класифікації та
кодування товару, рішення яких через їх складність не можуть
бути прийняті на рівні ВН.
2. Порядок взаємодії відділу номенклатури з оперативними
підрозділами КРМ при вирішенні спірних питань класифікації та

кодування товарів
2.1. До ВН передається на розгляд спірні класифікаційні
питання вирішення яких не може бути знайдене в оперативному
підрозділі, а також розгляд класифікаційних питань щодо товарів,
за якими згідно з керівними документами Держмитслужби, має
прийматися класифікаційне рішення з обов'язковим залученням ВН. 2.2. На розгляд до ВН передаються спірні питання класифікації
та кодування товарів при декларуванні вантажів по ВМД в наступних
митних режимах: "ІМ40", "ЕК10". Розгляд спірних питань класифікації та кодування товарів при
декларуванні вантажу по ВМД у митному режимі "ІМ74" здійснюється
відповідно з технологією КРМ по роботі з МЛС. Розгляд спірних питань класифікації та кодування товарів при
декларуванні вантажу по ВМД в інших митних режимах здійснюється за
розпорядженням керівництва КРМ. 2.3. На відповідних етапах митного оформлення оперативним
підрозділом перевіряється відповідність товару заявленого
декларантом в графі 31 ВМД коду товару, який заявлений в графі 33
ВМД. 2.4. Для перевірки відповідності заявленого у гр.33 ВМД коду
товару інспектори оперативного підрозділу та ВМП мають право,
відповідно п.2 ст.48 МКУ ( 1970-12 ), вимагати надання додаткової
інформації про товар, використовувати висновки експертних
організацій. 2.5. Оперативним підрозділом приймається рішення про митне
оформлення товару за заявленим кодом на підставі УКТЗЕД та наданих
документів. 2.6. У випадку визначення оперативним підрозділом чи відділом
митних платежів (далі ВМП) іншого коду товару для митного
оформлення заявленого товару та відсутності чітких доказів для
кодування товару одним з розглянутих кодів, питання вважається
спірним і передається на розгляд до ВН. 2.7. Під спірним питанням класифікації та кодування товарів
слід розуміти невідповідність між кодом товару, який був заявлений
декларантом та кодом товару, що встановлений інспектором
оперативного підрозділу або інспектором ВМП на підставі
товаросупровідних документів та документів, які характеризують
товар за його призначенням, властивостями та іншими показниками
або за результатами митного огляду, при неможливості однозначно
віднести товар до того чи іншого коду УКТЗЕД. 2.8. Рішення про звернення оперативного підрозділу або ВМП до
ВН приймається начальником оперативного підрозділу або начальником
ВМП. 2.9. Звернення оперативного підрозділу до ВН, у разі
виникнення спірного класифікаційного питання, оформлюється у
вигляді запиту (додаток N 1). 2.10. Запит оформлюється інспектором оперативного підрозділу
або інспектором ВМП у відповідності з вимогами наказу ДМСУ від
02.12.1999 р. N 782 ( z0911-99 ). Запит має бути обгрунтованим. У ньому обов'язково
зазначаються: - причина направлення до ВН; - запропонований оперативним підрозділом код товару згідно з
УКТЗЕД. - точка зору оперативного підрозділу або ВМП з відповідного
класифікаційного питання; - пропозиції щодо можливого вирішення відповідного
класифікаційного питання; - код товару, заявлений декларантом. 2.11. Запит щодо класифікації товарів, по яких, згідно з
керівними документами Держмитслужби, має прийматися рішення з
обов'язковим залученням ВН, здійснюється з обов'язковим посиланням
на відповідні керівні документи. 2.12. Оперативний підрозділ реєструє запит у журналі
реєстрації запитів під Nxx/yyy, де: "xx" - індекс оперативного підрозділу; "yyy" - порядковий номер запиту. 2.13. До ВН разом із запитом передаються (оригінали та
копії): 2.13.1. ВМД (МД-1, поштова декларація), завірена штампом "Під
митним контролем", з реєстраційним номером; 2.13.2. Копія картки акредитації суб'єкта ЗЕД та ксерокопія
паспорту уповноваженої особи; 2.13.3. Повний пакет документів, що поданий при митному
оформленні; 2.13.4. Ілюстровані каталоги (при наявності); 2.13.5. Документи, що надають найбільш повну інформацію щодо
назви, характеристик та властивостей товару: технічна
документація, креслення, паспорт виробу, інструкція користувача,
сертифікати якості або аналізу, фотознімки (обов'язково зі
зворотного боку засвідчуються особистою номерною печаткою
інспектора оперативного підрозділу та містять посилання на
відповідний реєстраційний номер ВМД), специфікації та інші
документи, які можуть бути використані відділом при прийнятті
класифікаційного рішення; 2.13.6. Експертні висновки щодо кодування товарів, що
видаються незалежними експертними організаціями, яким надано право
займатись класифікаційною експертизою (при наявності); 2.13.7. Зразки товару (при необхідності) та Акт відбору проб
і зразків (додаток N 2). Форма акту визначена ПКМУ від 21.10.1998 р. N 1665
( 1665-98-п ) "Про порядок взяття проб і зразків товарів та інших
предметів для проведення досліджень, необхідних для їх митного
оформлення"; 2.13.8. Акт митного огляду (додаток N 3). Акт про митний огляд повинен містити дві складові частини. В першій частині акту зазначаються результати огляду по
ідентифікації товарів зазначених у гр.31 ВМД з конкретним
найменуванням товарів, що були оглянуті та вид поставки (зібрані,
розібрані, частково розібрані). Якщо товар містить в складі
"комплект", "набір", то до акту додається специфікація з переліком
ідентифікованих виробів, що входять до "комплекту", "набору". В другій частині акту вказуються відомості встановлені за
результатами митного огляду: зовнішній вигляд, ступінь оброблення,
розміри, матеріал з якого вироблено товар, вид упаковки,
маркування, тощо. Зазначається інформація про товар, що є
визначальною для його класифікації згідно з УКТЗЕД та відрізняє
його від подібних товарів, наприклад: функції товару, призначення,
а також технічні, фізичні, споживчі та інші характеристики товару,
які дозволяють однозначно класифікувати його згідно УКТЗЕД. 2.13.9. Лист-зобов'язання власника МЛС про передекларування
вантажу - у випадку коли вантаж знаходиться на МЛС у режимі
"ІМ74". В листі надається забов'язання, що при зміні коду товару по
рішенню відділу номенклатури, у випадку коли вантаж у подальшому
залишається на МЛС у режимі "ІМ 74" вантаж буде передекларований
МЛС згідно з "рішенням по визначенню коду товару" не пізніше 14
календарних днів з моменту винесення рішення. 2.14. Копії всіх документів, що надходять до ВН для вирішення
спірного класифікаційного питання, повинні бути скріплені
(прошиті) та засвідчені штампом "Під митним контролем" інспектора
оперативного підрозділу або особистим номерним штампом інспектора
ВМП. 2.15. Оригінали документів повертаються до оперативного
підрозділу, а в справах ВН залишаються: запит, копії примірника
ВМД та документів, що подані разом із запитом. 2.16. У випадку, коли для вирішення спірного класифікаційного
питання необхідні додаткові дослідження у Центральній митній
лабораторії (далі ЦМЛ), оперативним підрозділом до ВН надаються
два пакети документів, що зазначені у п.2.13. розділу II. 2.17. Зразки товару, які надаються до ВН повинні бути
належним чином запаковані у пластикову, дерев'яну, металеву,
картонну або, у виключних випадках, скляну тару, текстильну
(брезентову) або поліетиленову торбу, паперовий пакет у залежності
від типу товару. На зразки, що надаються до ВН, повинно бути накладене митне
забезпечення, щоб виключити можливість доступу до товару впродовж
його транспортування до відділу. Зразки товару обов'язково супроводжуються Актом відбору проб
і зразків встановленої форми. В акті взяття проб та зразків товарів та інших предметів в
графі "назва проб та зразків товарів, що досліджуються"
обов'язково зазначати назву та артикул товару, зразки якого були
відібрані. Відбір проб та зразків товарів проводиться відповідно
найменуванню товарів задекларованих в гр.31 ВМД. У разі, якщо відбір проб та зразків проводиться не по кожному
найменуванню (артикулу) товару, то в запиті до відділу
номенклатури робиться запис наступного змісту: "Товари задекларовані в гр.31, гр. 32 "товар N__" ВМД N____
ідентичні, але мають відмінності, що не впливають на класифікацію
товару, а саме:::.. Зразки надані в достатній кількості для
класифікації товару. 2.18. Запит оперативного підрозділу або ВМП реєструється у
журналі реєстрації запитів відділу номенклатури під номером
"zzz/xx/yyy", де: "xx /yyy" номер запиту оперативному підрозділу; "zzz" - порядковий номер запиту відповідно до нумерації
відділу номенклатури. Номер запиту зазначається в "рішенні про визначення коду
товару" для здійснення контролю за виконанням відповідного рішення
оперативним підрозділом або ВМП. 2.19. При неможливості вирішення класифікаційного питання на
підставі наданих документів, ВН має право: - запитувати додаткові відомості щодо товару; - ініціювати відбір проб та зразків оперативним підрозділом; - ініціювати проведення повторного огляду товару інспекторами
оперативного підрозділу із залученням фахівців ВН. За результатами
такого огляду складається Акт про митний огляд з врахуванням вимог
п. 2.13.8. розділу II. 2.20. Якщо заповнення графи 31 ВМД не відповідає вимогам
наказу Держмитслужби від 09.07.97 N 307 ( z0443-97 ) та порушені
вимоги пунктів 2.6., 2.7., 2.10., 2.13., 2.14., 2.17. розділу II
цього Порядку запит відділом номенклатури о виконання не
приймається. ВН повідомляє оперативний підрозділ про причини неприйняття
запиту службовою запискою. Пакет документів разом із службовою запискою повертається в
оперативний підрозділ, а оригінал запиту залишається в справах
відділу.
3. Вирішення спірних питань класифікації та кодування товарів у

відділі номенклатури.
3.1. "Рішення про визначення коду товару" (додаток N 4)
виноситься ВН відповідно до "Технології роботи відділу
номенклатури" з проведенням, при необхідності, матеріалознавчої,
хімічної, технічної експертизи в ЦМЛ з відбором проб та зразків. 3.2. Порядок направлення документів, проб і зразків товарів
до ЦМЛ визначається "Технологією взаємодії відділу номенклатури
КРМ з Центральною митною лабораторією". 3.3. "Рішення про визначення коду товару", прийняте ВН,
оформлюється за встановленою формою у 3-х екземплярах (1-й
екземпляр надається суб'єкту ЗЕД для проведення митного
оформлення; 2-й - контрольний, передається до оперативного
підрозділу через загальний відділ; 3-й примірник залишається у
справах ВН). 3.4. "Рішення про визначення коду товару" реєструється у
журналі реєстрації класифікаційних рішень під номером "N КТ -
******", де: "КТ" - абревіатура класифікаційного рішення; "******" - порядковий номер рішення відповідно до нумерації,
прийнятої у ВН, згідно номенклатури справ КРМ. 3.5. Класифікаційне рішення містить відбиток штампу та підпис
інспектора ВН, штамп та підпис начальника відділу номенклатури. 3.6. Якщо відділом приймається класифікаційне рішення, яке не
підтверджує відомості, що заявлені декларантом у гр.33 ВМД, то для
митного оформлення складається нова ВМД. При складанні нової ВМД опис товару в гр.31 повинен
відповідати опису товару, що зазначений у висновках "рішення про
визначення коду товару". В новій ВМД у графі 44 в п. 9 під кодом "9000" згідно з
Класифікатором документів, затвердженим наказом Держмитслужби від
09.07.97 N 307 ( z0443-97 ) "Про затвердження Інструкції про
порядок заповнення вантажної митної декларації" проставляється
номер класифікаційного рішення, згідно п.3.4. розділу II. 3.7. На підставі другого (контрольного) екземпляру
класифікаційного рішення оперативний підрозділ систематично
перевіряє обов'язковість його використання при митному оформленні. 3.8. Рішення про визначення коду товару винесене ВН не є
остаточним та може бути скасоване Держмитслужбою України, згідно з
п. 14 наказу ДМСУ від 02.12.99 р. N 782 ( z0911-99 ).
4. Розгляд питань класифікації та кодування товарів

пов'язаних з порушенням митних правил.
4.1. При виявлені ознак порушення митних правил (ст. 115;
ч.I, ч.II ст.118 МКУ ( 1970-12 ) оперативним підрозділом, який
виявив правопорушення, до ВН направляється службова записка з
детальним описом товару та пакет документів згідно з п.2.13.
розділу II цього порядку. 4.2. На підставі наданих документів відділом номенклатури в
найкоротші строки приймається рішення про визначення коду товару і
доводиться до оперативного підрозділу службовою запискою. 4.3. В окремих випадках за письмовими рішеннями керівництва
митниці співробітники ВН можуть залучатися до вирішення питань
класифікації товарів по ініціативі відділення по боротьбі з
контрабандою та порушеннями митних правил, відділу власної
безпеки. В цих випадках до документів, щодо експортно-імпортної
операції надається Акт митного огляду вантажу.
5. Контроль за виконанням класифікаційних рішень.
5.1. До 5-го числа місяця, наступного за звітним, до ВН
передаються реєстри оформлених ВМД (додаток N 5) за підписом
начальників оперативних підрозділів та копії ВМД (квитанції МД-1,
поштові декларації), оформлених на товари стосовно яких було
винесено "рішення про визначення коду товару", за яким код товару
був змінений. 5.2. Для здійснення контролю за товарами по яким було
винесено "рішення про визначення коду товару" зі зміною коду
товару, але по яким не було проведено митне оформлення, до ВН до
5-го числа місяця, наступного за звітним, надається службова
записка з реєстром таких рішень з обов'язковим зазначенням причин
по яким дане митне оформлення не було проведено. 5.3. Контроль за виконанням п. 5.1. та п.5.2. розділу II
цього Порядку покладається на начальників оперативних підрозділів. 5.4. За невчасне виконання п. 5.1. та п.5.2. розділу II цього
Порядку відповідальність несуть посадові особи оперативних
підрозділів, на яких покладені обов'язки по формуванню звітності. 5.5. Наказами КРМ може встановлюватись додаткова звітність по
класифікації та кодуванню товарів.
III. Визначення країни походження товарів
1. Вирішення питань визначення країни походження товару та
встановлення достовірності сертифікатів про походження товару. 1.1. Рішення питання визначення країни походження товару та
встановлення достовірності сертифікатів про походження товару може
бути прийняте на рівні: 1.1.1. Оперативного підрозділу або ВМП на підставі детального
вивчення документів представлених до митного оформлення та
проведення митного огляду. 1.1.2. ВН на підставі запиту з оперативного підрозділу при
умові, що питання визначення країни походження товару та
встановлення достовірності сертифікатів про походження товару не
може бути вирішено на рівні оперативного підрозділу. 1.1.3. Держмитслужби України по питанням визначення країни
походження товару та встановлення достовірності сертифікатів про
походження товару, рішення яких через їх складність не можуть бути
знайдені на рівні ВН.
2. Порядок взаємодії відділу номенклатури з оперативними
підрозділами КРМ при вирішенні спірних питань визначення країни
походження товару та встановлення достовірності сертифікатів

походження
2.1. До ВН передається на розгляд спірні питання визначення
країни походження товару та встановлення достовірності
сертифікатів про походження товару, вирішення яких не може бути
знайдене в оперативному підрозділі або ВМП, а також розгляд питань
визначення країни походження товару та встановлення достовірності
сертифікатів походження щодо товарів, за якими згідно з керівними
документами Держмитслужби, має прийматися рішення про визначення
країни походження товару з обов'язковим залученням ВН. 2.2. На розгляд до ВН передаються спірні питання визначення
країни походження товару та встановлення достовірності
сертифікатів походження при декларуванні вантажів по ВМД в митному
режимі "ІМ40". Розгляд спірних питань класифікації та визначення країни
походження товару та встановлення достовірності сертифікатів
походження при декларуванні вантажу по ВМД в інших митних режимах
здійснюється за розпорядженням керівництва КРМ. 2.3. Рішення про звернення оперативного підрозділу або ВМП до
ВН приймається начальником оперативного підрозділу або начальником
ВМП. 2.4. Звернення оперативного підрозділу до ВН, у разі
виникнення спірного питання визначення країни походження товару та
встановлення достовірності сертифікатів походження, оформлюється у
вигляді запиту (додаток N 1). 2.5. Запит оформлюється інспектором оперативного підрозділу
або інспектором ВМП у відповідності з вимогами наказу ДМСУ від
02.12.1999 р. N 782 ( z0911-99 ). Запит має бути обгрунтованим. У ньому обов'язково
зазначаються: - причина направлення до ВН; - точка зору оперативного підрозділу або ВМП з відповідного
питання; - пропозиції щодо можливого вирішення відповідного питання; 2.6. Запит щодо визначення країни походження товару та
встановлення достовірності сертифікатів походження, по яких,
згідно з керівними документами Держмитслужби, має прийматися
рішення з обов'язковим залученням ВН, здійснюється з обов'язковим
посиланням на відповідні керівні документи. 2.7. Оперативний підрозділ реєструє запит у журналі
реєстрації запитів під Nxx/yyy, де: "xx" - індекс оперативного підрозділу; "yyy" - порядковий номер запиту. 2.8. До ВН разом із запитом передаються (оригінали та копії): 2.8.1. Сертифікат про походження товару; 2.8.2. ВМД завірена штампом "Під митним контролем", з
реєстраційним номером; 2.8.3. Копія картки акредитації суб'єкта ЗЕД та ксерокопія
паспорту уповноваженої особи; 2.8.4. Повний пакет документів, що поданий при митному
оформленні; 2.8.5. Акт митного огляду (додаток N 6). В акті про митний огляд робиться конкретний висновок: "Країна
походження по маркуванню не встановлена" або "Країна походження по
маркуванню "JJJ"", де: "JJJ" - назва країни, яка була встановлена по маркуванню. 2.9. Копії всіх документів, що надходять до ВН для вирішення
спірного питання визначення країни походження товару та
встановлення достовірності сертифікатів походження, повинні бути
скріплені (прошиті) та засвідчені штампом "Під митним контролем"
інспектора оперативного підрозділу або особистим номерним штампом
інспектора ВМП. 2.10. Оригінали документів повертаються до оперативного
підрозділу, а в справах ВН залишаються: запит, копії примірника
ВМД та документів, що подані разом із запитом. 2.11. Запит оперативного підрозділу або ВМП реєструється у
журналі реєстрації запитів відділу номенклатури під номером
"zzz/xx/yyy", де: "xx /yyy" номер запиту оперативному підрозділу; "zzz" - порядковий номер запиту відповідно до нумерації
відділу номенклатури. Номер запиту зазначається в "рішенні про визначення країни
походження" для здійснення контролю за виконанням відповідного
рішення оперативним підрозділом або ВМП. 2.12. При неможливості вирішення питання визначення країни
походження товару та встановлення достовірності сертифікатів
походження на підставі наданих документів, ВН має право: - запитувати додаткові відомості щодо товару; - ініціювати відбір проб та зразків оперативним підрозділом; - ініціювати проведення повторного огляду товару інспекторами
оперативного підрозділу із залученням фахівців ВН. За результатами
такого огляду складається Акт про митний огляд. 2.13. Якщо заповнення графи 31 ВМД не відповідає вимогам
наказу Держмитслужби від 09.07.97 N 307 ( z0443-97 ) та порушені
вимоги пунктів 2.5., 2.8., 2.9. розділу III цього Порядку запит
відділом номенклатури до виконання не приймається. ВН повідомляє оперативний підрозділ або ВМП про причини
неприйняття запиту службовою запискою. Пакет документів разом із службовою запискою повертається в
оперативний підрозділ або ВМП, а оригінал запиту залишається в
справах відділу. 2.14. Запити оперативних підрозділів або ВМП стосовно
застосування преференційних режимів при митному оформленні
відділом номенклатури до виконання не приймаються.
3. Вирішення спірних питань визначення країни походження товарів

у відділі номенклатури
3.1. "Рішення про визначення коду товару" (додаток N 7)
виноситься ВН відповідно до "Технології роботи відділу
номенклатури". 3.2. "Рішення про визначення країни походження", прийняте ВН,
оформлюється за встановленою формою у 3-х екземплярах (1-й
екземпляр надається суб'єкту ЗЕД для проведення митного
оформлення; 2-й - контрольний, передається до оперативного
підрозділу або ВМП через загальний відділ; 3-й примірник
залишається у справах ВН). 3.3. "Рішення про визначення країни походження" реєструється
у журналі реєстрації рішень про визначення країни походження під
номером "N КП - ******", де: "КП" - абревіатура рішення про визначення країни походження; "******" - порядковий номер рішення відповідно до нумерації,
прийнятої у ВН, згідно номенклатури справ КРМ. 3.4. "Рішення про визначення країни походження" містить
відбиток штампу та підпис інспектора ВН, штамп та підпис
начальника відділу номенклатури. 3.5. Якщо відділом приймається рішення, яке не підтверджує
відомості, що заявлені декларантом, то для митного оформлення
складається нова ВМД. В новій ВМД у графі 44 в п. 9 під кодом "9000" згідно з
Класифікатором документів, затвердженим наказом Держмитслужби від
09.07.97 N 307 ( z0443-97 ) "Про затвердження Інструкції про
порядок заповнення вантажної митної декларації" проставляється
номер рішення про визначення країни походження товарів, згідно
п.3.3. розділу III. 3.6. На підставі другого (контрольного) екземпляру "рішення
про визначення країни походження" оперативний підрозділ перевіряє
обов'язковість його використання при митному оформленні. 3.7. Рішення питань про надання преференційного режиму при
митному оформленні не належить до компетенції ВН. 3.8. Рішення про визначення країни походження товару винесене
ВН не є остаточним та може бути скасоване Держмитслужбою України,
згідно з п. 16 наказу ДМСУ від 02.12.99 р. N 782 ( z0911-99 ).
4. Контроль за виконанням рішень про визначення країни

походження товару
4.1. До 10-го числа місяця, наступного за звітним, до ВН
передаються реєстри оформлених ВМД (додаток N 5) за підписом
начальників оперативних підрозділів та копії ВМД (квитанції МД-1,
поштові декларації), оформлених на товари стосовно яких було
винесено "рішення про визначення країни походження", за яким
відомості про країну походження не були підтверджені або
сертифікат про походження товару був визнаний недійсним. 4.2. Для здійснення контролю за товарами по яким було
винесене "рішення про визначення країни походження" за яким
відомості про країну походження не були підтверджені або
сертифікат про походження товару був визнаний недійсним, але по
яким не було проведено митне оформлення, до ВН до 10-го числа
місяця, наступного за звітним, надається службова записка з
реєстром таких рішень з обов'язковим зазначенням причин по яким
дане митне оформлення не було проведено. 4.3. Контроль за виконанням п.4.1. та п.4.2. розділу III
цього Порядку покладається на начальників оперативних підрозділів. 4.4. За невчасне виконання п.4.1. та п.4.2. розділу III цього
Порядку відповідальність несуть посадові особи оперативних
підрозділів, на яких покладені обов'язки по формуванню звітності. 4.5. Наказами КРМ може встановлюватись додаткова звітність по
питанням визначення.
III. Заключні положення
1. Митне оформлення товару стосовно якого вже застосовувалися
процедури класифікації при митному оформлені та було прийнято
"рішення про визначення коду товару", можливо здійснювати на
підставі рішення по коду товару, яке було надано раніше при умові,
що залишаються незмінними - виробник товару, торгова марка,
артикул, модель, склад та властивості, форма упаковки, тощо. Дія "рішення про визначення коду товару" 12 місяців з моменту
винесення даного рішення. 2. Додаткові критерії розподілу компетенції при класифікації
товарів та визначенні країни походження товару між оперативним
підрозділом та ВН вводяться окремими наказами та дорученнями КРМ. 3. ВН проводить аналітичну роботу та формує звітність
відповідно наказу ДМСУ N 782 ( z0911-99 ) від 02.12.99 р. 4. У випадках необхідності проведення експертизи товарів при
застосуванні обмежень нетарифного регулювання ЗЕД, а саме:
визначення товарів подвійного застосування, що підлягають під
режим експортного контролю (ДСЕКУ), небезпечних, отруйних чи
наркотичних речовин, ліцензування або обов'язкової сертифікації,
тощо оперативні підрозділи КРМ самостійно направляють документи та
зразки до ЦМЛ згідно рапорту, який підписується керівництвом
оперативного підрозділу або митниці. Оформлення документів та зразків для направлення їх до ЦМЛ
оперативними підрозділами проводиться у відповідності до п.2.10.,
п.2.11., п.2.14. розділу II цього Порядку. За результатами проведеного дослідження товару ЦМЛ направляє
відповідний висновок до загального відділу КРМ.
Додаток 1

до наказу КРМ N 541

від 27 червня 2001 р.
Начальнику відділу

номенклатури
Запит N __________

Згідно з _____________________________________________ ТВВ - _____
(вказати нормативний документ, згідно з яким робиться запит)
направляє документи на товар, що переміщується через митний кордон
України суб'єктом ЗЕД ____________________________________________
по контракту N _________________ від _____________________________
інвойсу N ______________________ від _____________________________
__________________________________________________________________
з метою визначення * _____________________________________________
Обгрунтування ____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(обов'язково зазначити причину направлення до Відділу, точку зору
оперативного підрозділу та пропозиції щодо його можливого
вирішення)
Додаються:
1. ВМД N 10000 (__) _________ від ______________
2. Документи суб'єкта ЗЕД на _______ аркушах.
3. Зразки (проби), згідно з Актом відбору зразків (проб) N _______
від _______________ під м/з ________________
4. Акт митного огляду N _________ від ______________
Інспектор оперативного
підрозділу ____________________________

(підпис, прізвище)
Начальник оперативного
підрозділу ____________________________

(підпис)
МП (ПМК)
Дата
* - визначення коду товару;
- визначення країни походження товару.
Додаток 2

до наказу КРМ N ____

від "___"_______2001 р.
КИЇВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА МИТНИЦЯ

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Акт

взяття проб і зразків товарів та інших предметів

від______ ___________ 200___р.
На _______________________________________________________________
(місце відбору зразків, назва організації, установи, підприємства

організації, установи)
мною, інспектором митної служби___________________________________
__________________________________________________________________
(посада, назва підрозділу, прізвище та ініціали працівника

митного органу)
У присутності_____________________________________________________

(посада, місце роботи, прізвище та ініціали

представників підприємства, організації)
відібрані зразки продукції для перевірки на відповідність
вимогам
__________________________________________________________________

(назва та позначення НД*)
__________________________________________________________________

(назва та позначення НД*)
такі проби і зразки:
------------------------------------------------------------------ Назва | Назва |Одиниця |Обсяг | Дата |Номер |Кількість проб та| організа- |виміру |партії | виготов-|партії |або зразків| ції | | | лення |відібра- |маса | виробника | | | |них |відібра- | продукції | | | |проб та |них | | | | |зразків |зразків -------+-----------+--------+-------+---------+---------+--------- ------------------------------------------------------------------
Перелічені в пунктах________________ цього акта проби і
зразки упаковано в _______________________________________________ __________________________________________________________________

(вид упаковки, тари, кількість упаковок)

на упаковку накладено митне забезпечення _____________________________________________________

(тип митного забезпечення, його номер)
інспектор митної служби __________________________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)
М.П.
__________________________________________________________________
(посади, підписи, прізвища представників підприємств, організацій) __________________________________________________________________

*Н.Д. - нормативна документація
------------------------------------------------------------------ Назва | Назва |Одиниця |Обсяг | Дата |Номер |Кількість проб та| організа- |виміру |партії | виготов-|партії |або зразків| ції | | | лення |відібра- |маса | виробника | | | |них |відібра- | продукції | | | |проб та |них | | | | |зразків |зразків -------+-----------+--------+-------+---------+---------+--------- ------------------------------------------------------------------
Перелічені в пунктах________________ цього акта проби і
зразки упаковано в _______________________________________________ __________________________________________________________________

(вид упаковки, тари, кількість упаковок)

на упаковку накладено митне забезпечення _____________________________________________________

(тип митного забезпечення, його номер)
інспектор митної служби __________________________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)
М.П.
__________________________________________________________________
(посади, підписи, прізвища представників підприємств, організацій) __________________________________________________________________

*Н.Д. - нормативна документація
Додаток 3

до наказу КРМ N____

від "___"_______2001 р.
Київська регіональна митниця
Акт митного огляду
N______
"____ "__________2000 р.
Партія товарів, яка відправлена експортером (відправником) ___
__________________________________________________________________
імпортеру (одержувачу)____________________________________________
за товаросупровідними документами
CMR N ___________ від _________________
інвойс N ________ від _________________
ВМД N __________ від __________ 2000 р.
Огляд проводив інспектор _______________ оперативного
підрозділу ____________________
інспектор
ВН _______________________________________________________________
__________________________________________________________________
інші посадові особи митниці ______________________________________
__________________________________________________________________
Огляд проведено в присутності (П.І.Б., підпис, посада, N паспорта
або N посвідчення) __________________________________________________________________
Місце проведення огляду __________________________________________
Найменування товару (комерційна назва)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Заявлений код згідно з ТН ЗЕД
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Маркування вантажу _______________________________________________
Заявлена вартість товару _________________________________________

Митне забезпечення N _____________________________________________
Кількість відкритих (розпакованих) вантажних місць _______________
Результати митного огляду _____________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

На вантаж накладено митне забезпечення N _________________________
інспектор митниці ________________________________________________
інспектор ВН __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Присутні: __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
М.П.

Додаток 4

до наказу КРМ N____

від "___"_______2001 р.
КИЇВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА МИТНИЦЯ

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
__________________________________________________________________
імпортеру (одержувачу)____________________________________________
за товаросупровідними документами
CMR N ___________ від _________________
інвойс N ________ від _________________
ВМД N __________ від __________ 2000 р.
Огляд проводив інспектор _______________ оперативного
підрозділу ____________________
інспектор
ВН _______________________________________________________________
__________________________________________________________________
інші посадові особи митниці ______________________________________
__________________________________________________________________
Огляд проведено в присутності (П.І.Б., підпис, посада, N паспорта
або N посвідчення) __________________________________________________________________
Місце проведення огляду __________________________________________
Найменування товару (комерційна назва)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Заявлений код згідно з ТН ЗЕД
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Маркування вантажу _______________________________________________
Заявлена вартість товару _________________________________________

Митне забезпечення N _____________________________________________
Кількість відкритих (розпакованих) вантажних місць _______________
Результати митного огляду _____________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

На вантаж накладено митне забезпечення N _________________________
інспектор митниці ________________________________________________
інспектор ВН __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Присутні: __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
М.П.

Додаток 4

до наказу КРМ N____

від "___"_______2001 р.
КИЇВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА МИТНИЦЯ

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Відділ номенклатури ТВВ -
Рішення

про визначення коду товару
від " ____ " _______ 2001 р. N КТ42-06-01/ _____

1. Перелік наданих для розгляду документів:
Запит: _____________________________________
Суб'єкт ЗЕД ________________________________
ВМД N ________________ від " ___ " ___________ 2001 р.
Дані граф 31 та 33 ВМД, за якими задекларовано товар:
графа 31 графа 33
Контракт N ________________ від "_____ " ________ р.
інвойс N ________________ від "_____ " ________ р.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Зразки товару:
Огляд товару:
Акт митного огляду N _______________ від " _____ "________
2001 р. ТВВ -
2. Документи, якими керувались для прийняття рішення:
3. Висновки:
Начальник відділу

Додаток 5

до наказу КРМ N____

від "___"_______2001 р.
Реєстр оформлених ВМД за ________________200_ р. ТВВ-
------------------------------------------------------------------ N п/п | Номер та дата |Назва суб'єкта | Номер та дата | переоформленої | ЗЕД | "рішення про | ВМД | |визначення коду | | |товару" | | |("рішення про | | |визначення | | |країни | | |походження") -------+-----------------+------------------+--------------------- ------------------------------------------------------------------ Додаток 6

до наказу КРМ N____

від "___"_______2001 р.
Київська регіональна митниця
Акт про митний огляд
N __________ від ___________

Партія товарів, яка відправлена
експортером (відправником) _______________________________________
імпортеру
(одержувачу) _____________________________________________________
за товаросупровідними документами
____________________________________м
____________________________________,
заявлена згідно з ВМД N ____________________ від ________________
Огляд проводив інспектор _________ оперативного підрозділу _______
Огляд проведено в присутності ____________________________________

(посада, прізвище, ініціали,

N паспорта або посвідчення, підпис)
Місце проведення огляду __________________________________________
Найменування товару (комерційна назва) __________________________________________________________________
Заявлений код згідно з ТН ЗЕД __________________________________________________________________
Заявлена країна походження __________________________________________________________________
Митне забезпечення N __________________________________________________________________
Кількість відкритих (розпакованих) вантажних місць _______________
Результати митного огляду з метою визначення країни походження
товару: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
На вантаж накладено митне забезпечення N _________________________
Вантажні місця знову запаковані в присутності:
інспектор митниці ______________________________________________________ ______________________________________________________
Присутні ________________________________________________________

(посада, прізвище, ініціали, N паспорта або

посвідчення, підпис)
М.П.

Додаток 7

до наказу КРМ N____

від "___"_______2001 р.
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

КИЇВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА МИТНИЦЯ

ВІДДІЛ ТАРИФІВ ТА ВАРТОСТІ
ТВВ-
Рішення

про визначення країни походження товару
від " ____ " __________ 2000 р. N КП 4-23-00/____
1. Перелік наданих для розгляду документів:
Запит N __________________ від "_____" ________ 2000 р.
Суб'єкт ЗЕД _______________________________________________
Сертифікат від "_____"________ р. N________________________
ВМД N _______________________ від " _____ " _______ 2000 р.
Контракт N ____________ від " _____ " _________ р.
Рахунок-фактура (інвойс) N ______ від "_____ " ________ р.
2. Товар, на який видано сертифікат:
3. Наявність маркування:
4. Документи, якими керувались для прийняття рішення:
5. Висновки:
Начальник відділу
WEB MD Office "НПО Поверхность"

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: