open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
25.06.2011 N 541
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної

митної служби

N 65 ( v0065342-12 ) від 31.01.2012 }
Про затвердження Порядку прийняття

Державною митною службою України

від імпортерів підакцизних товарів (продукції)

декларацій про максимальні роздрібні ціни

на підакцизні товари (продукцію)

Відповідно до розділу VI Податкового кодексу України
( 2755-17 ) в частині декларування максимальних роздрібних цін на
підакцизні товари (продукцію) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок прийняття Державною митною службою
України від імпортерів підакцизних товарів (продукції) декларацій
про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію),
що додається.
2. Визначити Департамент митних платежів (Гіла С.П.)
відповідальним з питань прийняття від імпортерів підакцизних
товарів (продукції) декларацій про максимальні роздрібні ціни на
підакцизні товари (продукцію).
3. Керівникам митних органів забезпечити інформування
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності про вимоги цього наказу.
4. Установити, що цей наказ набирає чинності через 10 днів з
дня його підписання.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Т.в.о. Голови Державної
митної служби України О.М.Дороховський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної митної

служби України

25.06.2011 N 541

ПОРЯДОК

прийняття Державною митною службою України

від імпортерів підакцизних товарів (продукції)

декларацій про максимальні роздрібні ціни

на підакцизні товари (продукцію)

1. Декларація про максимальні роздрібні ціни на підакцизні
товари (продукцію) (далі - декларація), форму якої
затверджено наказом Державної митної служби України та Державної
податкової адміністрації України від 24.12.2010 N 1535/1027
( z0078-11 ) "Про затвердження форми Декларації про максимальні
роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію), Порядку складання
та подання декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні
товари (продукцію)", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
19.01.2011 за N 78/18816 (далі - Наказ), подається уповноваженою
особою імпортера підакцизних товарів (продукції) Держмитслужбі
України не пізніше ніж за п'ять календарних днів до дати
встановлення максимальних роздрібних цін.
2. Декларація подається посадовій особі, визначеній
керівником підрозділу Держмитслужби України, до функцій якого
належить облік та контроль декларацій про максимальні роздрібні
ціни на підакцизні товари (продукцію) (далі - Підрозділ), у двох
примірниках та її електронна копія - на цифровому носії
інформації.
3. Прийнята декларація реєструється посадовою особою
Підрозділу в електронному Журналі реєстрації декларацій про
максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію) (далі
- Журнал реєстрації декларацій), форма якого додається.
4. Реєстраційний номер і дата прийняття декларації
проставляються на обох її примірниках.
5. Журнал реєстрації декларацій заповнюється відповідальною
посадовою особою Підрозділу на підставі інформації з електронної
копії декларації.
6. В кінці року електронний Журнал реєстрації декларацій
роздруковується та залишається в справах Підрозділу.
7. Керівник Підрозділу (або особа, що його заміщує) на обох
примірниках декларації після слів "Держмитслужби України"
проставляє свій підпис, який завіряється печаткою Управління
справами Держмитслужби України, що свідчить про прийняття
Держмитслужбою декларації.
8. Один примірник декларації в день її подання повертається
уповноваженій особі імпортера, про що на другому примірнику
декларації вчиняється запис
"Отримано _______________________________________________________"

(ініціали, прізвище особи, яка отримала декларацію;

підпис, дата отримання).
Другий примірник залишається в справах Підрозділу.
9. З метою забезпечення контролю за сплатою податків під час
митного оформлення підакцизних товарів (продукції), увезених
(пересланих) на митну територію України, Підрозділ готує
супровідний лист і надсилає з ним до митного органу, де
здійснюватиметься митне оформлення підакцизних товарів
(продукції), електронну копію декларації.
10. З метою інформування у строк, що не перевищує двох
робочих днів з дня прийняття від імпортера декларації, Підрозділ
готує супровідний лист і надсилає з ним до Державної податкової
служби України копію декларації з реєстраційним номером та датою
її прийняття.
11. Декларація не приймається у разі: подання пізніше ніж за п'ять календарних днів до дати
встановлення у ній максимальних роздрібних цін; невідповідності її форми тій, що визначена Наказом
( z0078-11 ).
Директор Департаменту
митних платежів С.П.Гіла

Додаток

до Порядку прийняття

Державною митною службою

України від імпортерів

підакцизних товарів

(продукції) декларацій

про максимальні роздрібні

ціни на підакцизні товари

(продукцію)
Форма

ЖУРНАЛ

реєстрації декларацій про максимальні роздрібні ціни

на підакцизні товари (продукцію)

------------------------------------------------------------------- | N |Реєстраційний| Дата | Повне |Код за|Місцезнаходження| |з/п| номер |прийняття |найменування|ЄДРПОУ| імпортера | | | декларації |декларації| імпортера | | | |---+-------------+----------+------------+------+----------------| | | | | | | | |---+-------------+----------+------------+------+----------------| | | | | | | | |---+-------------+----------+------------+------+----------------| | | | | | | | |---+-------------+----------+------------+------+----------------| | | | | | | | -------------------------------------------------------------------
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.ua

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: