open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
24.12.2010 N 1535/1027
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

19 січня 2011 р.

за N 78/18816

Про затвердження форми Декларації

про максимальні роздрібні ціни

на підакцизні товари (продукцію),

Порядку складання та подання декларації

про максимальні роздрібні ціни

на підакцизні товари (продукцію)

Відповідно до статті 220 розділу VI Податкового кодексу
України ( 2755-17 ), з урахуванням статті 8 Закону України "Про
державну податкову службу в Україні" ( 509-12 ) та пункту 7
Положення про Державну митну службу України, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 N 940
( 940-2007-п ), Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити форму Декларації про максимальні роздрібні ціни
на підакцизні товари (продукцію) (далі - Декларація) та Порядок
складання та подання декларації про максимальні роздрібні ціни на
підакцизні товари (продукцію) (додаються).
2. Державній митній службі України у строк, що не перевищує
двох робочих днів з дати прийняття від імпортерів Декларацій,
забезпечувати передачу їх копій до Державної податкової
адміністрації України із відміткою про дату її прийняття та
реєстраційний номер прийнятої Декларації.
3. Департаменту адміністрування митних платежів Державної
митної служби України (Зварич В.В.) у встановленому порядку подати
цей наказ до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію.
4. Прес-службі Державної митної служби України (Судак С.Д.)
поінформувати ЗМІ та громадськість про положення цього наказу.
5. Департаменту масово-роз'яснювальної роботи та звернень
громадян Державної податкової адміністрації України
(Косарчук В.П.) після реєстрації цього наказу в Міністерстві
юстиції України через засоби масової інформації довести цей наказ
до відома платників податків.
6. Керівникам митних органів забезпечити інформування
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності про вимоги цього наказу.
7. Уважати таким, що втратив чинність, наказ Державної
податкової адміністрації України, Державної митної служби України
від 21.11.2003 N 551/786 ( z1108-03 ) "Про затвердження форми
Декларації про встановлені виробником або імпортером максимальні
роздрібні ціни на підакцизні товари, Порядку її складання та
внесення Доповнень до Порядку здійснення митними органами контролю
за сплатою платниками податків податку на додану вартість та
акцизного збору, які справляються при ввезенні (пересиланні)
товарів та інших предметів на митну територію України",
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 02.12.2003 за
N 1108/8429.
8. Установити, що цей наказ набирає чинності через 10 днів
після його офіційного опублікування.
9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Голови Державної митної служби України
Дороховського О.М. та на заступника Голови Державної податкової
адміністрації України Матвєєва О.В.
Голова Державної
митної служби України І.Г.Калєтнік
Голова Державної
податкової адміністрації України О.О.Папаіка
ПОГОДЖЕНО:
Міністр фінансів України Ф.О.Ярошенко
Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної
політики та підприємництва Г.Яцишина

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної митної

служби України,

Державної податкової

адміністрації України

24.12.2010 N 1535/1027
Одержано "____" ________ 20___ року
Реєстраційний N _____________
Держмитслужби або
М.П. Державної податкової адміністрації

України
------------------------------------------------------------------ | 1 |ДЕКЛАРАЦІЯ про максимальні |з 1 ____________ 20__ року | | |роздрібні ціни на підакцизні | | | |товари (продукцію) | | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ | 2 |Повне найменування (прізвище, | |Юридична особа| | |ім'я, по батькові) виробника |-----+--------------| | |(імпортера) ________________________ | |Інша категорія| | |_______________________________________| | | ------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------- | 3 |Код | | | | | | | | |Код виду економічної| | | | | | | | |за ЄДРПОУ, | | | | | | | | | діяльності (КВЕД) | | | | | | | | |реєстраційний номер | | | | | | | | | | | | | | | | | |облікової картки | | | | | | | | | | | | | | | | | |платника податків - | | | | | | | | | | | | | | | | | |фізичної особи (серія | | | | | | | | | | | | | | | | | |та номер паспорта*) | | | | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------- | 4 |Місцезнаходження (місце проживання) виробника |Поштовий | | | | | | | |(імпортера) ______________________________ |індекс | | | | | | | |___________________________________________________|------------------------| | | |Телефон | | |---------------------------------------------------+------------------------| | |Електронна адреса |Факс | | | |E-mail | | | ----------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------- | N |Код товару |Опис товару|Власна назва | Одиниця |Максимальна | |з/п|(продукції)|(продукції)|підакцизного |товару (продукції)| роздрібна | | |за УКТ ЗЕД | згідно з | товару | |ціна одиниці| | | | УКТ ЗЕД |(продукції) | | товару | | | | |з додатковою | |(продукції),| | | | |інформацією | | грн. | | | | | щодо | | | | | | |характеристик| | | | | | | (у разі | | | | | | | наявності) | | | |---+-----------+-----------+-------------+------------------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |---+-----------+-----------+-------------+------------------+------------| | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------
__________________________________________ ___________________
(прізвище, ініціали виробника (імпортера)) (підпис)
М.П. (за наявності)
Заповнюється службовими особами ДПС України:
------------------------------------------------------------------ |Відмітка про внесення даних до електронної бази максимальних | |роздрібних цін та дату їх запровадження | |Дата "___" ____________ 20__ року | |----------------------------------------------------------------| | Посадова (службова) особа органу державної податкової служби | | (підпис, прізвище, ініціали) | ------------------------------------------------------------------
_______________
* Серія та номер паспорта зазначаються для фізичних осіб -
платників податків, які через свої релігійні переконання
відмовляються від ідентифікаційного номера (реєстраційного номера
облікової картки платника податків).
Директор Департаменту
адміністрування митних платежів
Державної митної служби України В.В.Зварич
Начальник Управління
адміністрування акцизним збором
Державної податкової адміністрації
України Ю.В.Марченко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної митної

служби України,

Державної податкової

адміністрації України

24.12.2010 N 1535/1027
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

19 січня 2011 р.

за N 78/18816

ПОРЯДОК

складання та подання декларації

про максимальні роздрібні ціни

на підакцизні товари (продукцію)

I. Загальні положення
1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до статті 220
розділу VI Податкового кодексу України ( 2755-17 ) (далі -
Кодекс).
1.2. Декларація про максимальні роздрібні ціни на підакцизні
товари (продукцію) (далі - Декларація), встановлені виробником або
імпортером товарів (продукції), складається виробниками або
імпортерами таких підакцизних товарів, на які статтею 215
розділу VI Кодексу ( 2755-17 ) встановлено адвалорні ставки
податку.
1.3. У Декларації повинні міститися відомості про встановлені
виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на всі
підакцизні товари (продукцію), що виробляються ним в Україні, або
на всі підакцизні товари (продукцію), що імпортуються ним в
Україну, і дата, з якої встановлюються максимальні роздрібні ціни.
II. Подання Декларації
2.1. Декларація у формі, затвердженій цим наказом, повинна
бути подана виробником або імпортером підакцизних товарів
(продукції) відповідно до Державної податкової адміністрації
України або до Державної митної служби України не пізніше ніж за
п'ять календарних днів до дати встановлення та запровадження
максимальних роздрібних цін.
2.2. Декларація подається у двох примірниках уповноваженою
особою виробника або імпортера підакцизних товарів (продукції),
один з яких, засвідчений печаткою Державної податкової
адміністрації України або Державної митної служби України,
повертається у день її подання виробнику або імпортеру із
зазначенням дати прийняття та реєстраційного номера прийнятої
Декларації. Для внесення даних до електронної бази максимальних
роздрібних цін Декларація подається також на цифровому носії
інформації. Електронна форма Декларації оприлюднюється на
офіційному сайті Державної податкової адміністрації України.
2.3. Установлені виробником або імпортером максимальні
роздрібні ціни на перелічені у Декларації товари (продукцію)
запроваджуються з першого числа місяця, що настає за місяцем, у
якому Декларацію подано до Державної податкової адміністрації
України або Державної митної служби України, і діють до їх зміни у
порядку, встановленому Кодексом ( 2755-17 ). Встановлені
виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на підакцизні
товари (продукцію) повинні наноситись на споживчу упаковку таких
товарів разом з датою їх виробництва.
2.4. У разі потреби у зміні будь-яких відомостей, що
містяться у Декларації, поданій їх виробником або імпортером до
Державної податкової адміністрації України або Державної митної
служби України, виробник або імпортер повинен подати до Державної
податкової адміністрації України або Державної митної служби
України нову Декларацію.
2.5. Зміна будь-яких відомостей, що містяться у Декларації,
поданій їх виробником або імпортером до Державної податкової
адміністрації України або Державної митної служби України, може
здійснюватися не частіше одного разу на місяць.
2.6. Декларація не приймається у разі: подання пізніше ніж за п'ять календарних днів до дати
встановлення у ній максимальних роздрібних цін; невідповідності її форми тій, що визначена Державною
податковою адміністрацією України та Державною митною службою
України.
III. Порядок заповнення форми Декларації
3.1. У графі 2 "Код товару (продукції) за УКТ ЗЕД" указується
код підакцизних товарів (продукції), на які статтею 215 розділу VI
Кодексу ( 2755-17 ) встановлено адвалорні ставки податку.
3.2. У графі 3 "Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД"
вказується назва зазначених підакцизних товарів (продукції)
відповідно до встановленого у графі 2 коду товару (продукції).
3.3. У графі 4 "Власна назва підакцизного товару (продукції)
з додатковою інформацією щодо характеристик (за наявності)"
вказується перелік підакцизних товарів (продукції), що
виробляються виробником в Україні або імпортуються імпортером в
Україну, за їх власною назвою. Якщо на підакцизний товар (продукцію) з однією власною назвою
і різною додатковою інформацією щодо характеристик встановлено
однакову максимальну роздрібну ціну, власна назва такого товару
(продукції) та додаткова інформація щодо його характеристик
зазначаються в одному рядку. Якщо на підакцизний товар (продукцію) з однією власною назвою
і різною додатковою інформацією щодо характеристик встановлено
різні максимальні роздрібні ціни, власна назва такого товару
(продукції) та кожна додаткова інформація щодо його характеристик
зазначаються в окремому рядку.
3.4. У графі 5 "Одиниця товару (продукції)" вказуються
одиниця товару (продукції), на яку встановлено максимальну
роздрібну ціну, та кількість продукції в одиниці товару (пачок,
упаковок, штук, грам, кг тощо).
3.5. У графі 6 "Максимальна роздрібна ціна одиниці товару
(продукції)" зазначаються максимальні роздрібні ціни, установлені
виробником або імпортером цих товарів (продукції), на підакцизні
товари (продукцію) за їх власною назвою.
Начальник Департаменту
адміністрування митних платежів
Державної митної служби України В.В.Зварич
Начальник Управління
адміністрування акцизним збором
Державної податкової адміністрації
України Ю.В.Марченко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: