open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Л И С Т
N 10541/10/15-1217 від 10.09.98

м.Київ
vd980910 vn10541/10/15-1217

Про сплату податку на прибуток гаражними

кооперативами та садівничими товариствами

У зв'язку з численними запитами гаражних кооперативів та
садівничих товариств щодо реєстрації їх як неприбуткових
організацій Державна податкова адміністрація України повідомляє
наступне. Гаражні кооперативи, що створені на підставі Закону України
від 16 червня 1992 року N 2460-12 "Про об'єднання громадян" (із
змінами і доповненнями), є добровільними громадськими
об'єднаннями, організуються для зберігання транспортних засобів,
що знаходяться у приватній власності громадян, зареєстровані в
органах державної влади і мають статус юридичної особи. Статут
приймається загальними зборами громадян, які мають транспортні
засоби і бажають своїми коштами здійснити будівництво стоянки
(гаражу). Члени кооперативу мають право вибирати і бути вибраними
в керівні органи кооперативу (правління). Садівничі товариства, що створені відповідно до Закону
України "Про об'єднання громадян", є добровільними громадськими
об'єднаннями для організації колективного саду та городництва і
створення умов для культурного проведення вільного часу на
земельних ділянках, зареєстровані в органах державної влади і
мають статус юридичної особи. Товариства створюють свій
виборчо-представницький орган самоуправління (правління). Усі
члени товариства мають рівні права на участь в управлінні справами
товариства. Статтею 1 Закону України "Про об'єднання громадян" визначено,
що дія цього Закону не поширюється на релігійні, кооперативні
організації, об'єднання громадян, що мають основною метою
одержання прибутків, комерційні фонди, органи місцевого та
регіонального самоврядування (в тому числі ради і комітети
мікрорайонів, будинкові, вуличні, квартальні, сільські, селищні
комітети), органи громадської самодіяльності (народні дружини,
товариські суди тощо), інші об'єднання громадян, порядок створення
і діяльності яких визначається відповідним законодавством. Відповідно до підпункту 7.11.1 абзац "г" та підпункту 7.11.5
Закону України від 22 травня 1997 р. N 283/97-ВР "Про внесення
змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"
(із змінами і доповненнями) визначено, що до неприбуткових установ
та організацій відносяться інші, ніж визначені в абзаці "б" цього
Закону, юридичні особи, діяльність яких не передбачає одержання
прибутку згідно з нормами відповідних законів. Від оподаткування
звільняються доходи таких неприбуткових організацій, отримані у
вигляді коштів або майна, які надходять таким неприбутковим
організаціям від проведення їх основної діяльності та у вигляді
пасивних доходів. Відповідно до підпункту 7.11.13 цього Закону під терміном
"основна діяльність" слід розуміти діяльність неприбуткових
організацій з надання благодійної допомоги, просвітніх,
культурних, наукових, освітніх та інших подібних послуг для
суспільного споживання, зі створення системи соціального
самозабезпечення громадян та для інших цілей, передбачених
статутними документами, укладеними на підставі норм відповідних
законів про неприбуткові організації. Статутні документи
неприбуткових організацій повинні містити вичерпний перелік видів
їх діяльності. До основної діяльності не включаються будь-які
операції з продажу товарів (робіт, послуг) неприбутковими
організаціями, визначеними абзацами "в" і "г" підпункту 7.11.1
особам, іншим ніж засновники, учасники або члени (їх уповноважені
особи) таких неприбуткових організацій. Таким чином, якщо гаражні кооперативи та садівничі товариства
провадять відповідно до статуту тільки основну діяльність
відповідно до підпункту 7.11.13, то вони можуть бути зареєстровані
як неприбуткові організації і, згідно з підпунктом 7.11.6, від
оподаткування звільняються доходи таких гаражних кооперативів та
садівничих товариств, отриманих у вигляді коштів або майна, які
надходять від проведення їхньої основної діяльності, та у вигляді
пасивних доходів. При цьому загальне положення статутних
документів таких організацій повинно містити позицію про те, що
гаражний кооператив чи садівниче товариство створене на підставі
Закону України "Про об'єднання громадян" ( 2460-12 ). Одночасно повідомляємо, що у разі якщо статутні документи
зазначених організацій передбачають інші види діяльності, які
можуть у відповідності до діючого законодавства передбачати
одержання прибутку, то вони не підлягають включенню до реєстру
неприбуткових організацій.
Заступник Голови Г.М.Оперенко
"Навигатор бухгалтера", N 39/98

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: