open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
16.09.2005 N 538

Про створення Державної відеотеки

педагогічного досвіду

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України "Про
заходи МОН України по реалізації Указу Президента України "Про
невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку
освіти в Україні" від 29 липня 2005 р., N 454 Н А К А З У Ю:
1. Створити у складі Науково-методичного центру середньої
освіти до 15 жовтня ц.р. Державну відеотеку педагогічного досвіду
в кількості трьох чоловік в межах штатного розпису.
2. Затвердити Положення про Державну відеотеку педагогічного
досвіду (додається).
3. Науково-методичному центру середньої освіти
(Завалевський Ю.І.):
3.1. Внести відповідні зміни до Статуту Центру.
3.2. Забезпечити діяльність Державної відеотеки педагогічного
досвіду, відповідно до затвердженого Положення.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Огнев'юка В.О.
В.о. Міністра С.М.Ніколаєнко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

освіти і науки України

16.09.2005 N 538

ПОЛОЖЕННЯ

про державну відеотеку педагогічного досвіду

1. Загальні положення
1.1. Державна відеотека педагогічного досвіду (далі
Відеотека) є структурним підрозділом Науково-методичного центру
загальної середньої освіти Міністерства освіти і науки України
(далі Центр);
2.1. У своїй діяльності Відеотека керується Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), Законами України "Про освіту"
( 1060-12 ), "Про загальну середню освіту" ( 651-14 ), постановами
Кабінету Міністрів України, нормативними документами Міністерства
освіти і науки України, Статутом Центру, наказами його директора,
рішеннями Науково-методичної ради Центру та цим Положенням;
3.1. Відеотеку очолює завідувач, який призначається в
установленому порядку директором Центру.
2. Основні завдання Відеотеки
2.1. Популяризація досвіду кращих педагогічних працівників
середніх загальноосвітніх навчальних закладів України;
2.2. Видача в тимчасове користування (напрокат) педагогічним
працівниками навчальних закладів, інститутам післядипломної освіти
та методичним кабінетам (центрів) дисків із записами матеріалів з
досвіду роботи (уроків, позакласних заходів тощо);
2.3. Організація платних переглядів відеоматеріалів в
кабінеті індивідуального користування при Відеотеці;
2.4. Рекламно-інформаційне забезпечення прокату та
демонстрації відеоматеріалів Відеотеки.
3. Види діяльності Відеотеки
Для виконання покладених завдань Відеотека здійснює такі види
діяльності:
3.1. Визначає потрібну кількість СД-дисків по кожній назві
відео матеріалів і подає заявки на їх придбання;
3.2. Видає в тимчасове користування (напрокат) працівникам
середніх загальноосвітніх навчальних закладів, інститутів
післядипломної освіти, методичних кабінетів (центрів) диски із
записами уроків та іншими відеоматеріалами, які ілюструють
педагогічний досвід;
3.3. При наявності демонстраційної зали, складає графік
перегляду відеоматеріалів для окремих груп педагогічних
працівників та забезпечує оплату перегляду і режим роботи зали;
3.4. Організує перегляд відеоматеріалів в індивідуальному
порядку;
3.5. Забезпечує збереження відеофонду, перевірку на якість
дисків у відповідності до інструкції по їх експлуатації;
3.6. Веде облік відеофонду та здійснює його інвентаризацію;
3.7. Забезпечує поновлення відеофонду;
3.8. Своєчасно інформує інститути післядипломної освіти,
методичні кабінети (центри), середні загальноосвітні навчальні
заклади та педагогічних працівників про наявність у фондах
відеотеки матеріалів педагогічного досвіду та умови їх
використання;
3.9. Веде авторську та профільну картотеки наявних
відеоматеріалів;
3.10. Вивчає, аналізує пропозиції та вживає заходів щодо
вдосконалення роботи відеотеки;
3.11. Проводить реєстрацію клієнтів відеотеки.
4. Права працівників Відеотеки
Працівникам відеотеки для виконання покладених на них
обов'язків надається право:
4.1. Одержувати в установленому порядку відеоматеріали,
документацію та апаратуру від навчальних, науково-методичних та
інших закладів освіти;
4.2. Одержувати в установленому порядку від посадових осіб
структурного підрозділу документи, довідки, інші матеріали,
необхідні для виконання поставлених завдань;
4.3. Направляти до закладів освіти працівників відеотеки з
метою вивчення досвіду з метою зйомки на СД-дисках;
4.4. Організовувати підготовку до відеозйомки педагогічного
досвіду;
4.5. Користуватися всіма правами, які надаються
навчально-методичним, науково-дослідним установам та організаціям
системи освіти та не суперечать чинному законодавству України.
5. Обов'язки працівників Відеотеки
Працівники Відеотеки несуть відповідальність:
4.6. За збереження та технічний стан дисків із записами та
відеоапаратури;
4.7. За правильність розрахунків за прокат та перегляд відео
матеріалів;
4.8. За своєчасну інформацію інститутів післядипломної освіти
про надходження матеріалів до відеотеки;
4.9. За своєчасне поновлення фондів дисків з записами відео
матеріалів;
4.10. За забезпечення визначеного режиму роботи.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: