open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Н А К А З
07.12.2009 N 536

Про затвердження Програми зменшення споживання

енергоресурсів органами та підрозділами

Міністерства внутрішніх справ України

на 2010 - 2014 роки

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від
17 грудня 2008 року N 1567-р ( 1567-2008-р ) "Про програми
підвищення енергоефективності та зменшення споживання
енергоресурсів" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Програму зменшення споживання енергоресурсів
органами та підрозділами Міністерства внутрішніх справ України на
2010 - 2014 роки (далі - Програма), що додається.
2. Начальникам головних управлінь, управлінь МВС України в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі,
медичних реабілітаційних центрів, ректорам вищих навчальних
закладів, керівникам структурних підрозділів центрального апарату
Міністерства, ГУВВ МВС та інших підрозділів забезпечити:
2.1. Надання в пропозиціях до складання бюджетних запитів на
2011 - 2014 роки окремих обґрунтувань видатків державного бюджету
за загальним фондом на виконання зазначеної Програми.
2.2. Виконання Програми в межах видатків, передбачених на
зазначені цілі.
2.3. Надання при необхідності пропозицій щодо внесення змін
до Програми.
2.4. Починаючи з 2010 року до 20-го числа місяця, що настає
за кожним півріччям, надання ДРЗ інформації про стан виконання
Програми, за формами, установленими Національним агентством
України з питань забезпечення ефективного використання
енергетичних ресурсів (далі - НАЕР).
3. Начальникові ДРЗ полковнику міліції Матвійчуку П.А.
забезпечити проведення моніторингу і контролю за виконанням
Програми та надання до 10-го числа другого місяця, що настає за
кожним півріччям, до НАЕР узагальненої інформації про стан
виконання Міністерством внутрішніх справ зазначеної Програми.
3. Наказ оголосити розпорядникам бюджетних коштів.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Ембулатова О.Г.
Міністр Ю.В.Луценко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МВС України

07.12.2009 N 536
ПОГОДЖЕНО

Національним агентством

України з питань ефективного

використання енергетичних

ресурсів

ПРОГРАМА

зменшення споживання енергоресурсів органами

та підрозділами Міністерства внутрішніх справ

України на 2010 - 2014 роки

Перелік умовних скорочень
ДЕ - двобарабанний котел модернізований ДКВР - котел двобарабанний вертикально-водотрубний
реконструйований Е - котел двохбарабанний вертикально-водотрубний газощільний КВГ - котел водогрійний газовий ККД - коефіцієнт корисної дії МВС - Міністерство внутрішніх справ НІІСТУ - котел водогрійний вертикально-водотрубний стальний ОВС - органи внутрішніх справ
Вступ
Енергозбереження визначено одним із пріоритетних напрямків
економічної політики України і має реалізуватися як довгострокова
та чітко спланована програма дій. Україна відноситься до енергодефіцитних країн, яка
задовольняє свої потреби в паливно-енергетичних ресурсах за
рахунок власного їх видобутку менш, ніж на 50%. При цьому вартість
енергоресурсів, насамперед природного газу, як на світовому ринку,
так і для українських споживачів, стрімко зростає. Так, вартість природного газу в Україні для бюджетних
споживачів протягом 2006 - 2009 років зросла майже в 13 разів - з
231 до 2900 грн. за 1000 куб.м. За цей же період вартість
електричної енергії для споживачів електроенергії 2-го класу
напруги, до яких відносяться бюджетні установи, зросла вдвічі - з
0,35 до 0,70 грн. за кВт/год. Відповідно зростанню ціни природного
газу і електроенергії, а часто і випереджуючими темпами, зросли
тарифи на послуги за тепло- та водопостачання і водовідведення.
Середня вартість 1 Гкал теплової енергії, яка постачається органам
та підрозділам Міністерства внутрішніх справ України, підвищилась
з 120 до 580 грн., а середня сукупна вартість 1 куб.м питної води
та 1 куб.м відведених стоків збільшилась з 1,2 до 9,0 грн.
I. Загальні положення
Програма зменшення споживання енергоресурсів органами та
підрозділами Міністерства внутрішніх справ України на 2010 - 2014
роки (далі - Програма) розроблена на виконання розпорядження
Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2008 року N 1567-р
( 1567-2008-р ) "Про програми підвищення енергоефективності та
зменшення споживання енергоресурсів" та на основі пропозицій
структурних підрозділів центрального апарату Міністерства,
підпорядкованих головних управлінь, управлінь МВС України в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі,
медичних реабілітаційних центрів, вищих навчальних закладів та
інших підрозділів (далі - органи та підрозділи МВС). Програма визначає сукупність взаємопов'язаних завдань і
заходів, спрямована на розв'язання існуючих проблем та направлена
на скорочення споживання енергоносіїв органами та підрозділами
Міністерства внутрішніх справ України. Основними етапами виконання Програми є: - розроблення та затвердження організаційно-технічних заходів
на 2010 - 2014 роки, спрямованих на реалізацію Програми; - забезпечення виконання зазначених заходів; - організація моніторингу стану виконання заходів програми. Щорічно Програма може корегуватися та конкретизуватися на
основі динамічних процесів та завдань на найближчу перспективу з
урахуванням умов і стратегії енергоефективності. При необхідності до Програми можуть бути внесені зміни та
доповнення.
II. Визначення проблем, на розв'язання

яких спрямована програма, та шляхи їх вирішення

в бюджетних установах МВС
Ураховуючи, що ресурс енергозбереження за рахунок здійснення
організаційних заходів та посилення контролю і відповідальності
персоналу за марнотратне використання енергоносіїв в умовах
налагодженої та чіткої командно-адміністративної вертикалі
управління Міністерством внутрішніх справ України фактично
вичерпаний, найвагомішою причиною неефективного споживання
енергоносіїв бюджетними установами є виключно незадовільний
технічний стан інженерних комунікацій та моральна і фізична
застарілість енергетичного обладнання. В умовах не поновлення протягом останніх двох десятків років
матеріально-технічної бази органів та підрозділів МВС, понад 90%
їх інженерної інфраструктури давно вичерпали свій нормативний
ресурс - термін їх експлуатації перевищує 30 років, а в деяких
понад 50 років. Понадвитратний характер енергоспоживання в органах
та підрозділах Міністерства призводить до значних перевитрат
бюджетних коштів, а недостатній рівень забезпечення їх
фінансуванням призводить до критичного зростання заборгованості за
енергоносії та загрози припинення їм енергопостачання. У свою
чергу, обмеженість фінансування капітальних видатків розвитку та
утримання інженерних об'єктів та мереж, спричиняє вкрай
небезпечний аварійний стан цих об'єктів, що може призвести до
порушення функціонування систем життєзабезпечення органів та
підрозділів, і відповідно, погіршення умов праці працівників ОВС. На сьогодні в органах та підрозділах МВС експлуатується 431
котельня. Побудовані ще за радянських часів ці котельні
розраховані на забезпечення тепловою енергією не лише
комунально-побутового сектору ОВС, а й житлових будинків та інших
приміщень прилеглих до них. З відокремленням житлових будинків та
інших приміщень прилеглих містечок від тепломереж ОВС теплове
навантаження на котлоагрегати різко зменшилося. У зв'язку з цим,
продовження експлуатації котлів великої потужності (типу ДКВР, ДЕ,
КВГ), які мають малий діапазон регулювання теплового навантаження,
а також морально застарілих котлів типів НІІСТу, Енергія,
Універсал тощо, коефіцієнт корисної дії яких не перевищує 70%, в
теперішніх умовах призводить до значних перевитрат
паливно-енергетичних ресурсів та бюджетних коштів на їх оплату. До теперішнього часу на котлоагрегатах, які працюють на
природному газі, використовуються подові газові пальники, як
правило, без автоматики регулювання. Робота по їх заміні на
сучасні блочні пальники з автоматикою плавного регулювання процесу
горіння розпочата у 2008 році і в умовах високої вартості
природного газу обумовила швидкий економічний ефект. Однак, ще
понад 100 газових котелень потребує модернізації автоматики та
пальникових пристроїв. За тривалий час експлуатації котелень органів та підрозділів
МВС більшість водопідготовчого устаткування вийшло з ладу.
Використання в котлоагрегатах хімічно непідготовленої води
призводить до інтенсивного зашлаковування та деформації поверхонь,
а як наслідком - зростання споживання палива і в подальшому
передчасний вихід з ладу котлоагрегатів. Гаряча вода в органах та підрозділах МВС використовується
цілорічно і в першу чергу для потреб їдалень, лазень, пралень
тощо. На даний час в більшості ОВС для приготування гарячої води
використовуються ємнісні теплообмінники (бойлери), які давно
відпрацювали свій термін експлуатації. Внаслідок постійних
багаторічних ремонтів технічні параметри теплообмінників
погіршилися, порівняно від заявлених в конструкторській
документації, в деяких випадках до 50%. На даний час лише 5% від загальної чисельності ламп
розжарювання замінені на енергозберігаючі компактні люмінесцентні
лампи. У цих умовах широке впровадження енергозберігаючих заходів є
головним фактором для суттєвого зменшення споживання енергоносіїв
та скорочення бюджетних видатків на їх оплату і стає одним з
пріоритетних завдань Міністерства внутрішніх справ України на
найближчу та подальшу перспективу. За 2004 - 2008 роки споживання енергоносіїв бюджетними
установами Міністерства внутрішніх справ України характеризується:
Динаміка споживання теплоенергії бюджетними

установами МВС України за 2004-2008 роки

( va536320-09 )
Динаміка споживання води бюджетними

установами МВС України за 2004-2008 роки

( va536320-09 )
Динаміка споживання електроенергії бюджетними

установами МВС України за 2004-2008 роки

( va536320-09 )
Динаміка споживання природного газу бюджетними

установами МВС України за 2004-2008 роки

( va536320-09 )
Протягом останніх п'яти років видатки Державного бюджету на
оплату енергоносіїв Міністерства внутрішніх справ України зросли
майже у 3 рази з 95,9 млн.грн. у 2004 році до 274,7 млн.грн. у
2008 році.
Видатки Державного бюджету на оплату

енергоносіїв МВС України у 2004-2008 роках

( va536320-09 )
Асигнування загального фонду Державного бюджету у 2004 -
2008 роках забезпечували оплату енергоносіїв лише на 80 - 85%.
Решта видатків на зазначені цілі в розмірі 14 - 20% проводились за
рахунок коштів спеціального фонду, отриманих як плата за послуги,
що надаються бюджетними установами, та за іншими джерелами власних
надходжень бюджетних установ. У структурі видатків на оплату енергоносіїв найбільшу частину
займають електрична та теплова енергія, відповідно 39 та 37
відсотків.
Структура видатків на оплату енергоносіїв

МВС України за 2008 рік

( va536320-09 )
Для оплати енергоносіїв у Державному бюджеті України на
2009 рік ( 835-17 ) для органів внутрішніх справ передбачено
188,9 млн.грн., що лише на 46% забезпечує потребу в коштах на
зазначені цілі. Розв'язання виявлених проблем буде здійснюватися шляхом
реалізації заходів технічного характеру, а саме: - застосування енергоефективних освітлювальних приладів; - встановлення (повірка) приладів обліку електроенергії,
природного газу, теплової енергії, холодної та гарячої води; - запровадження систем електроопалення і водопідігріву
акумулятивного типу та технологій з використанням альтернативних
джерел енергії; - заміна опалювальних котлів та обладнання на сучасне з вищим
ККД та з метою переходу на альтернативні види палива; - заміна або утеплення вікон та вхідних дверей; - поліпшення теплозахисних властивостей будівель шляхом
зовнішнього та внутрішнього утеплення стін; - під час проведення робіт з поточного та капітального
ремонту обов'язкове застосування сучасних теплозберігаючих
матеріалів, які забезпечують надійну та ефективну експлуатацію
будівель та споруд; - забезпечення власним джерелом водозабезпечення; - модернізація чи заміна системи опалення в адміністративних
будинках; - заміна центрального опалення на автономне опалення; - заміна енергоємного технічного обладнання на сучасне.
III. Мета програми
Метою Програми є відносне скорочення бюджетних видатків на
оплату енергоресурсів та води шляхом ефективного їх використання
та зменшення втрат за рахунок впровадження енергоефективних
заходів.
IV. Перелік показників, за якими здійснюватиметься

оцінка досягнення мети програми
До показників, за якими здійснюватиметься оцінка досягнення
мети Програми відносяться: - фактичне зменшення споживання енергоносіїв у натуральному
виразі; - відносне скорочення обсягу бюджетних видатків на оплату
енергоносіїв; - обсяг залученого фінансування на здійснення заходів
Програми; - зменшення рівня втрат паливно-енергетичних ресурсів та
води. Кінцева оцінка досягнення мети Програми є забезпечення
відносного скорочення бюджетних видатків (за умов дотримання
відповідних вимог щодо охорони праці, санітарних норм та правил, а
також вимог Європейського Комітету проти тортур та Конвенції про
права людини тощо) на утримання бюджетних установ МВС за рахунок
відповідних заходів - на 50% від базового року. За результатами провадження енергозберігаючих заходів для
органів та підрозділів МВС здійснюється корегування передбачених
обсягів видатків на оплату енергоспоживання. Ці видатки
враховуються під час формування проекту Державного бюджету України
на наступний рік. Зазначена норма не поширюється на ті бюджетні
установи МВС, які здійснюють енергозберігаючі заходи з періодом
окупності понад календарний рік.
V. Основні заходи з енергозбереження

в бюджетній сфері
Ураховуючи відсутність реальної можливості фінансування
великих енергозберігаючих заходів (1 млн.грн. і більше в
розрахунку на один об'єкт) з періодом окупності понад рік,
найбільша увага приділена малозатратним та швидкоокупним проектам. У цілях забезпечення швидкого та ефективного результату від
впровадження енергозберігаючих заходів у бюджетній сфері
Міністерства внутрішніх справ України визначені основні заходи, що
забезпечують скорочення споживання енергоресурсів. Так, впровадження сучасних систем обліку електроенергії за
тарифами диференційованими за періодами доби та встановлення
(повірка) приладів обліку природного газу, теплової енергії,
холодної та гарячої води, дозволить з мінімальними затратами
скоротити споживання теплової енергії на 29 тис. Гкал., газу на
25,9 тис.куб.м, води на 69 тис.куб.м, електроенергії на 6,5 млн.
кВт. год. Заміна ламп розжарювання енергоефективними приладами
освітлення забезпечить скорочення споживання електроенергії на
17,7 млн. кВт. год. Запровадження систем електроопалення і водопідігріву
акумулятивного типу та технологій з використанням альтернативних
джерел енергії забезпечить скорочення споживання теплоенергії на
10 тис. Гкал., газу на 190 тис.куб.м, електроенергії на 17 млн.
кВт. год. Упровадження сучасних блочних пальників з автоматикою
плавного регулювання процесу горіння взамін працюючих подових
пальників згідно набутого практичного досвіду дає безумовну
економію природного газу на 10% - 30% (від 20 до 100 тис.куб.м
газу в залежності від марки котла за один опалювальний сезон).
Заміна опалювальних котлів та обладнання на сучасне з вищим ККД та
з метою переходу на альтернативні види палива забезпечить
скорочення споживання теплової енергії на 8 тис. Гкал., газу на
1,2 млн.куб.м, електроенергії на 136 тис. кВт. год., інших видів
ПЕР на 147 т.у. п. та дров на 155 куб.м. Заміна або утеплення вікон та вхідних дверей дозволить
скоротити споживання теплоенергії на 92 тис. Гкал., газу на
1,5 млн. куб.м, електроенергії на 705 тис. кВт. год. та інших ПЕР
на 87 т.у.п. Поліпшення теплозахистних властивостей будівель шляхом
зовнішнього та внутрішнього утеплення стін забезпечить скорочення
споживання теплової енергії на 73,8 тис. Гкал., газу на
110 тис.куб.м, електроенергії на 9,5 тис. кВт. год. та вугілля на
15 тон. Реконструкція теплових мереж із впровадженням попередньо
ізольованих труб та використання ефективної теплоізоляції
забезпечить зменшення втрат тепла в тепломережах з 30% до 2%,
зниження експлуатаційних затрат, подовження термінів служби
трубопроводів удвічі та скорочення споживання теплоенергії на
26 тис. Гкал., газу на 50 тис.куб.м, електроенергії на 58 тис.
кВт. год. Забезпечення власними джерелами води дозволить скоротити
споживання води із централізованої системи водозабезпечення на
590 тис.куб.м. Модернізація чи заміна систем опалення в адміністративних
будинках забезпечить скорочення споживання теплоенергії на 32 тис.
Гкал., газу на 592 тис.куб.м, електроенергії на 18 тис. кВт. год.,
вугілля на 60 тон, дров на 170 куб.м. Заміна центрального опалення на автономне забезпечить
скорочення споживання теплоенергії на 51 тис. Гкал., газу на
370 тис.куб.м, електроенергії на 81 тис. кВт. год. Заміна енергоємного технічного обладнання на сучасне
забезпечить скорочення споживання електроенергії на 287 тис. кВт.
год.
VI. Визначення строків та етапів

реалізації програми
Виконання заходів Програми розраховано на 5 років: з 2010 по
2014 роки. З метою забезпечення якнайшвидшого та суттєвого
скорочення споживання енергоносіїв ОВС та бюджетних видатків на їх
оплату, передбачається у 2010 - 2014 роках виконання Програми в
межах кошторисних призначень здійснити наступні заходи: - провести заміну застарілих подових пальників в газових
котлах типів ДКВР, ДЕ, Е, КВГ на блочні пальники з автоматикою
плавного регулювання процесу горіння; - започаткувати поступову заміну ламп розжарювання
енергозберігаючими лампами; - встановити системи обліку електричної енергії за тарифами,
диференційованими за періодами доби; - запровадити використання альтернативних видів палива для
забезпечення гарячого водопостачання установ у міжопалювальний
період.
VII. Оцінка примірного обсягу коштів,

необхідних для забезпечення реалізації

програми та визначення джерел фінансування
Ураховуючи, що органи та підрозділи Міністерства внутрішніх
справ України фінансуються з державного бюджету, фінансування
Програми здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.
Загальний обсяг коштів на виконання заходів Програми складає
400452,1 тис. грн.
VIII. Порядок проведення моніторингу

та узагальнення результатів програми
Відповідальним за виконання Програми є Міністерство
внутрішніх справ України. Органи та підрозділи МВС надають до Міністерства в
пропозиціях до складання бюджетних запитів на 2010 - 2014 роки
окремі обґрунтування видатків державного бюджету за загальним
фондом на виконання зазначеної Програми. Крім того, починаючи з
2010 року до 20-го числа місяця, що настає за кожним півріччям,
надають Міністерству інформацію про стан виконання Програми, за
установленими формами, а також при необхідності пропозиції щодо
внесення до неї змін. МВС України у визначені Кабінетом Міністрів України терміни -
до 10 числа другого місяця, що настає за кожним півріччям, надає
Національному агентству України з питань забезпечення ефективного
використання енергетичних ресурсів інформацію про стан виконання
Програми за встановленими формами для її узагальнення та подання
Кабінетові Міністрів України.

Додаток 1

ПАСПОРТ

Програми зменшення споживання енергоресурсів

органами та підрозділами Міністерства внутрішніх

справ України на 2010 - 2014 роки

1. Програма затверджена наказом Міністерства внутрішніх справ
України від 07.12.2009 N 536.
2. Замовник Програми Міністерство внутрішніх справ України.
3. Розробник Програми Департамент ресурсного забезпечення МВС
України.
4. Перелік співрозробників Програми: Департамент фінансового
забезпечення та бухгалтерського обліку МВС України; Управління
капітального будівництва та інвестицій МВС України.
5. Керівник Програми Ембулатов Олександр Григорович -
заступник Міністра.
6. Строк виконання 2010 - 2014 роки.
7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування (тис. грн.)
------------------------------------------------------------------ | Джерела фінансування |Обсяг фінансування | У тому числі за | | | | роками | | | |--------------------| | | | 2010 |2011 - 2014 | |-----------------------+-------------------+-------+------------| |Власні кошти | | | | |підприємств | | | | |-----------------------+-------------------+-------+------------| |Державний бюджет | 400452,1 |2000,0 | 398452,1 | |-----------------------+-------------------+-------+------------| |Місцевий бюджет | | | | |-----------------------+-------------------+-------+------------| |Кредити, гранти, позики| | | | |тощо | | | | |-----------------------+-------------------+-------+------------| |Інші залучені | | | | |відповідно до | | | | |законодавства кошти | | | | |-----------------------+-------------------+-------+------------| |Всього | 400452,1 |2000,0 | 398452,1 | ------------------------------------------------------------------
Керівник Програми ______________________ Ембулатов О.Г.
М.П.

Додаток 2

ПЛАН ЗАХОДІВ

до Програми зменшення споживання енергоресурсів

органами та підрозділами Міністерства внутрішніх

справ України на 2010 - 2014 роки

------------------------------------------------------------------------------------ |N п/п| Напрямок | Місце |Виконавець|Загальний| Джерела та |Розрахун-| | | економічної |впровадження |та термін | обсяг | обсяги | ковий | | |діяльності, назва | |виконання | фінан- |фінансування|економіч-| | | заходу з | | |сування, | за |ний ефект| | |енергоефективності| | | тис. |напрямками, | від | | | | | | грн. | тис. грн. |запровад-| | | | | | |------------| ження | | | | | | | (1-власні |заходу, | | | | | | | кошти; 2- |тис. | | | | | | |субвенції з |грн. | | | | | | |держбюджету;| | | | | | | | 3-кредити, | | | | | | | | гранти, | | | | | | | | позики | | | | | | | | тощо; | | | | | | | | 4- | | | | | | | |держбюджет; | | | | | | | |5- місцевий | | | | | | | | бюджет; 6- | | | | | | | |інші кошти) | | | | | | | |------------| | | | | | | |4-держбюджет| | |-----+------------------+-------------+----------+---------+------------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----+------------------+-------------+----------+---------+------------+---------| | 1 |Застосування |приміщення, | 2010 - | 9435,0 | 9435,0 | 11492,0 | | |енергоефективних |зовнішнє | 2014 рр. | | | | | |освітлювальних |освітлення, | | | | | | |приладів |чергове та | | | | | | | |охоронне | | | | | |-----+------------------+-------------+----------+---------+------------+---------| | 2 |Встановлення |пункти, | 2010 - | 6502,3 | 6502,3 | 15533,3 | | |(повірка) приладів|приміщення | 2014 рр. | | | | | |обліку |для | | | | | | |електроенергії, |розміщення | | | | | | |природного газу, |приладів | | | | | | |теплової енергії, |обліку | | | | | | |холодної та | | | | | | | |гарячої води | | | | | | |-----+------------------+-------------+----------+---------+------------+---------| | 3 |Запровадження |службові | 2010 - | 76250,2 | 76250,2 | 15232,9 | | |систем |приміщення | 2014 рр. | | | | | |електроопалення і | | | | | | | |водопідігріву | | | | | | | |акумулятивного | | | | | | | |типу та технологій| | | | | | | |з використанням | | | | | | | |альтернативних | | | | | | | |джерел енергії | | | | | | |-----+------------------+-------------+----------+---------+------------+---------| | 4 |Заміна |топочні, | 2010 - | 25462,2 | 25462,2 | 6075,8 | | |опалювальних |котельні | 2014 рр. | | | | | |котлів та | | | | | | | |обладнання на | | | | | | | |сучасне з вищим | | | | | | | |ККД та з метою | | | | | | | |переходу на | | | | | | | |альтернативні види| | | | | | | |палива | | | | | | |-----+------------------+-------------+----------+---------+------------+---------| | 5 |Заміна або |адмінбудівлі,| 2010 - |105784,3 | 105784,3 | 37963,0 | | |утеплення вікон та|виробничі | 2014 рр. | | | | | |вхідних дверей |будівлі | | | | | |-----+------------------+-------------+----------+---------+------------+---------| | 6 |Поліпшення |адмінбудівлі | 2010 - | 27393,2 | 27393,2 | 27314,5 | | |теплозахисних | | 2014 рр. | | | | | |властивостей | | | | | | | |будівель шляхом | | | | | | | |зовнішнього та | | | | | | | |внутрішнього | | | | | | | |утеплення стін | | | | | | |-----+------------------+-------------+----------+---------+------------+---------| | 7 |Під час проведення|будівлі та | 2010 - | 5124,6 | 5124,6 | 9916,9 | | |робіт з поточного |споруди | 2014 рр. | | | | | |та капітального | | | | | | | |ремонту | | | | | | | |обов'язкове | | | | | | | |застосування | | | | | | | |сучасних | | | | | | | |теплозберігаючих | | | | | | | |матеріалів, які | | | | | | | |забезпечують | | | | | | | |надійну та | | | | | | | |ефективну | | | | | | | |експлуатацію | | | | | | | |будівель та споруд| | | | | | |-----+------------------+-------------+----------+---------+------------+---------| | 8 |Забезпечення |адмінбудівлі | 2010 - | 653,0 | 653,0 | 3894,8 | | |власним джерелом | | 2014 рр. | | | | | |водозабезпечення | | | | | | |-----+------------------+-------------+----------+---------+------------+---------| | 9 |Модернізація чи |адмінбудівлі | 2010 - | 35648,6 | 35648,6 | 13422,7 | | |заміна системи | | 2014 рр. | | | | | |опалення в | | | | | | | |адміністративних | | | | | | | |будинках | | | | | | |-----+------------------+-------------+----------+---------+------------+---------| | 10 |Заміна |адмінбудівлі | 2010 - |103690,3 | 103690,3 | 23940,1 | | |центрального | | 2014 рр. | | | | | |опалення на | | | | | | | |автономне опалення| | | | | | |-----+------------------+-------------+----------+---------+------------+---------| | 11 |Заміна |адмінбудівлі | 2010 - | 4508,4 | 4508,4 | 1544,2 | | |енергоємного | | 2014 рр. | | | | | |технічного | | | | | | | |обладнання на | | | | | | | |сучасне | | | | | | |-----+------------------+-------------+----------+---------+------------+---------| | |Всього | | |400452,1 | 400452,1 |166330,2 | ------------------------------------------------------------------------------------
Примітка. Виконання заходів проводити в межах кошторисних
призначень.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: