open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
25.06.2007 N 536

Про затвердження заходів

щодо координації і проведення процедури

розгляду засобів навчання та обладнання

навчального і загального призначення,

навчальних комп'ютерних комплексів

для закладів освіти

На виконання Указу Президента України від 04.07.2005 р.
N 1013/2005 ( 1013/2005 ) "Про невідкладні заходи щодо
забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні" для
впровадження інноваційних технологій навчання у навчально-виховний
процес дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних,
професійно-технічних і вищих навчальних закладів, створення умов
для реалізації заходів щодо виробництва сучасних засобів навчання,
обладнання, меблів та обов'язкової ділової документації для
закладів освіти і подальшого вдосконалення діяльності щодо
стандартизації навчального обладнання та засобів навчання
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити заходи щодо координації і проведення процедури
розгляду засобів навчання та обладнання навчального і загального
призначення, навчальних комп'ютерних комплексів для закладів
освіти (додаток).
2. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти
(А.В. Кудін) як головної організації Міністерства освіти і науки
України з питань стандартизації засобів навчання та обладнання для
закладів освіти:
2.1. Забезпечити постійну координацію з науково-методичних
питань і стандартизації розробки і виробництва в Україні засобів
навчання та обладнання, меблів і обов'язкової ділової
документації, продукції шкільного асортименту для дошкільних,
загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних і вищих
навчальних закладів у межах компетенції та функціональних
обов'язків відповідного структурного підрозділу Інституту.
2.2. Організувати проведення процедури розгляду засобів
навчання і обладнання у межах роботи відповідних фахових комісій
Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і
науки України у встановленому Міністерством порядку.
2.3. Доручити Інституту інноваційних технологій і змісту
освіти (відділенню інноваційних технологій освіти), на який
покладено виконання функцій головної організації Міністерства
освіти і науки України з питань стандартизації засобів навчання і
обладнання для закладів освіти (у межах компетенції), своєчасно
здійснювати процедуру видачі Свідоцтва про визнання відповідності
педагогічним вимогам, у встановленому Міністерством порядку. З
цією метою: організувати проведення експертизи зразків (макетів) і
технічної документації засобів навчання та обладнання, випробувань
(апробації) експериментальних зразків і затвердження
зразків-еталонів кожного виду продукції відповідно до вимог чинних
державних і галузевих стандартів та цих Заходів.
2.4. Постійно до 30 липня поточного року за погодженням з
відповідним структурним підрозділом Міністерства готувати перелік
підприємств, що одержали свідоцтво про визнання відповідності
педагогічним вимогам зразків виробів для закладів освіти.
2.5. Перелік виробів для закладів освіти, схвалених
Міністерством до використання у навчальних закладах, щорічно до
нового навчального року друкувати в Інформаційному збірнику
Міністерства освіти і науки України та розміщувати на сайті
Міністерства.
3. Наказ розмістити на сайті Міністерства.
4. Наказ від 25.07.2006 р. N 557 вважати таким, що втратив
чинність.
5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Міністр С.М.Ніколаєнко

Додаток

до наказу Міністерства

освіти і науки України

25.06.2007 N 536

ЗАХОДИ

щодо координації і проведення процедури розгляду

засобів навчання та обладнання навчального

і загального призначення, навчальних

комп'ютерних комплексів для закладів освіти

З метою функціонування та подальшого впровадження
інноваційних технологій у галузі освіти і науки, а також
забезпечення навчально-виховного процесу закладів освіти засобами
навчання і обладнанням сучасною комп'ютерною технікою і створення
умов для рівного доступу до якісної освіти і здобуття
кваліфікованої підготовки учнівської молоді, науково-педагогічних
працівників, вчителів, методистів та науковців в оволодінні
комп'ютерною технікою з використанням інформаційних технологій:
1. Забезпечити організацію, координацію і проведення
процедури розгляду засобів навчання та обладнання навчального і
загального призначення, навчальних комп'ютерних комплексів,
обов'язкової ділової документації та продукції шкільного
асортименту для закладів освіти відповідною фаховою комісією
Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і
науки України у встановленому Міністерством порядку, з цією метою:
1.1. Організувати розгляд зразків (макетів, авторських
оригіналів) і технічної документації (технічних умов, технічного
опису) засобів навчання і обладнання, настанов користувача з
інсталяції електронних засобів начального і загального призначення
та методичних рекомендацій до їх використання, обов'язкової
ділової документації і продукції шкільного асортименту для
закладів освіти на відповідність педагогічним вимогам відповідної
групи засобів навчання і обладнання, згідно з вимогами галузевих
стандартів затверджених і наданих чинності наказами МОН України
від 12.03.99 р. N 65 та від 24.02.2004 р. N 144 і зареєстрованих у
Держспоживстандарті України у 1999 та 2004 роках.
1.2. Забезпечити розгляд навчального комп'ютерного обладнання
у складі: 1.2.1. Навчальний комп'ютерний комплекс (далі НКК) для
оснащення навчальних кабінетів інформатики та
інформаційно-комунікаційних технологій навчальних закладів системи
загальної середньої освіти відповідно до Положення про кабінет
інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання
загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом МОН
України від 20.05.2004 р. N 407 ( z0730-04 ) та зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України від 14.06.2004 р. за N 730/9329. 1.2.2. Комп'ютерний комплекс апаратно-програмних засобів для
оснащення предметного кабінету сучасними технічними засобами
навчання з метою впровадження у навчально-виховний процес
інтерактивних методів навчання, а саме: - "Робоче місце вчителя", обладнане відповідно до
специфікації НКК - "Обладнання робочого місця вчителя",
затвердженої наказом МОН України від 15.02.2007 р. N 126
( v0126290-07 ), враховуючи зміни до специфікації відповідно до
п. 2.2 наказу МОН України від 11.05.2006 р. N 363 ( v0363290-06 ). - Обладнання інтерактивного комплексу: сенсорна дошка,
мультимедійний проектор (пульти дистанційного керування, за
потреби) і робоче комп'ютерне місце вчителя. 1.2.3. Меблі для навчальних закладів (враховуючи всі групи
навчального комп'ютерного обладнання згідно з п. 1.2 цих Заходів)
на дотримання чинних педагогічних вимог і санітарно-гігієнічних
норм.
2. Процедура розгляду засобів навчання, обладнання,
обов'язкової ділової документації, продукції шкільного
асортименту, меблів здійснюється за поданням заявником комплекту
документів (у 2-х примірниках):
2.1. Листа заявника на адресу Інституту інноваційних
технологій і змісту освіти (далі Інститут) як головної організації
Міністерства освіти і науки України з питань стандартизації
засобів навчання і обладнання для закладів освіти
(наказ МОН України від 26.05.2006 р. N 411) для організації
проведення науково-педагогічної експертизи зразків обладнання.
2.2. Копії технічного документу (ДСТУ, ТУ, ТО) на виріб (або
комплект, комплекс). Розроблені вперше виробником технічні умови
або технічний опис (враховуючи повідомлення про зміни до них) на
виріб для навчальних закладів погоджувати зазначені документи в
Інституті інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства
освіти і науки України (у межах його компетенції).
2.3. Паспорта на виріб.
2.4. Копії гігієнічного висновку.
2.5. Копії сертифіката відповідності системи УкрСепро.
2.6. Настанови користувача (інструкції з інсталяції) до
електронних засобів навчального і загального призначення,
навчального комп'ютерного комплексу та апаратно-програмних
засобів.
2.7. Методичні рекомендації щодо використання відповідного
засобу навчання або обладнання у навчально-виховному процесі.
2.8. Зразки (макети) виробів у повному комплекті згідно з
листом заявника і забезпечення їх огляду з метою проведення
експертизи та випробовування.
3. Процедуру розгляду зразків обладнання і засобів навчання,
обов'язкової ділової документації тощо здійснює комісія засобів
навчання і шкільного обладнання Науково-методичної ради з питань
освіти Міністерства освіти і науки України у встановленому
Міністерством порядку.
3.1. Проведення науково-методичної експертизи зразків виробів
для закладів освіти.
3.2. Проведення випробовувань із складанням протоколу
(у 2-х примірниках) за підписом голови комісії, один примірник
якого передається до Інституту інноваційних технологій і змісту
освіти, а другий - заявнику. У разі позитивного рішення
науково-методичної комісії зазначений вище документ із витягом з
протоколу засідання комісії передається структурному підрозділу
Інституту, який виконує функції головної організації МОН України з
питань стандартизації засобів навчання і обладнання для закладів
освіти.
3.3. Інститут інноваційних технологій і змісту освіти
(відповідний структурний підрозділ інституту) готує комплект
документів і свідоцтво про визнання відповідності педагогічним
вимогам (форма додається) на виріб з подальшим його оформленням і
видачею заявнику розробки.
3.4. Оригінал Свідоцтва про визнання відповідності
педагогічним вимогам реєструється у відділенні Інституту
інноваційних технологій і змісту освіти та листом передається
заявнику розробки (із збереженням копії свідоцтва).
3.5. Інститут (відповідний структурний підрозділ інституту)
контролює термін дії Свідоцтва на зразки виробів, видані заявнику,
з метою своєчасного їх подовження.
4. У процедурі розгляду керуватися нормативною базою
Міністерства освіти і науки України із додержанням
санітарно-гігієнічних правил і норм Міністерства охорони здоров'я
України до виробів для закладів освіти.

Додаток

до наказу МОН України

25.06.2007 N 536

Форма ЗАТВЕРДЖУЮ

Міністр освіти і науки

України

С.М.Ніколаєнко

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗМІСТУ ОСВІТИ

СВІДОЦТВО

ПРО ВИЗНАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИМ ВИМОГАМ
Зареєстроване в Інституті

інноваційних технологій

і змісту освіти як Головної

організації Міністерства

освіти і науки України

з питань стандартизації

засобів навчання

та обладнання для закладів

освіти

"___" ________ 200_ р. N ___

Дійсне до

"___" ______________ 200_ р.

ВИДАНЕ
_________________________________________________________________
назва підприємства-виробника (постачальника), його адреса
_________________________________________________________________
назва підприємства-виробника (постачальника), його адреса
код ЄДРПОУ ПОСВІДЧУЄ, ЩО ВИРІБ
_________________________________________________________________

назва виробу, тип, вид і т.ін.
_________________________________________________________________

назва виробу, тип, вид і т.ін.
ВІДПОВІДАЄ УСІМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ, ЩО ВСТАНОВЛЕНІ
_________________________________________________________________

позначення та назва
_________________________________________________________________

галузевих нормативних документів
_________________________________________________________________

позначення та назва
_________________________________________________________________

галузевих нормативних документів
СВІДОЦТВО ПОШИРЮЄТЬСЯ
_________________________________________________________________

наводиться необхідне: серійне виробництво,
партію в кількості ___________ (шт. і т.ін.)
_________________________________________________________________

наводиться необхідне: серійне виробництво,
партію в кількості ___________ (шт. і т.ін.)
ВИРІБ ВІДНОСИТЬСЯ ДО ВИДУ
_________________________________________________________________

назва виду
_________________________________________________________________

назва виду
ГРУПИ
_________________________________________________________________

назва групи
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

назва групи
_________________________________________________________________

ВИКОРИСТАННЯ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ УКРАЇНИ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ
Керівник _______________ ________ ____________________

(структурного (підпис) (ініціали, прізвище)

підрозділу

Інституту)
Термін дії свідоцтва подовжено до "___" ____________ 200_ р.
1. Видане на підставі результатів науково-методичної
експертизи:
------------------------------------------------------------------ | Назва організації | Вид розгляду |Результат розгляду| | (органу) учасника | | | | розгляду | | | |---------------------+-----------------------+------------------| | | | | |---------------------+-----------------------+------------------| | | | | ------------------------------------------------------------------
2. Виробник (постачальник) повинен забезпечувати
відповідність виробів вимогам нормативних документів, наведених у
цьому свідоцтві. За умови порушення вимог свідоцтво може бути
анульоване Міністерством освіти і науки України у встановленому
порядку.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: