open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ

ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
Н А К А З
17.08.2006 N 532

Про затвердження примірного договору

та порядку внесення плати

З метою реалізації положень наказу МНС України від 13.07.2006
N 444 ( z0948-06 ) "Про затвердження Методики розрахунку витрат
часу та вартості проведення органом державного пожежного нагляду
оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об'єкта,
приміщення та проектно-кошторисної документації, затвердження якої
не потребує висновку комплексної державної експертизи",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 7 серпня 2006 року
за N 948/12822, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок укладення договорів і здійснення оплати
за проведення органом державного пожежного нагляду оцінки
(експертизи) протипожежного стану підприємства, об'єкта,
приміщення та проектно-кошторисної документації, затвердження якої
не потребує висновку комплексної державної експертизи, що
додається.
2. Начальникам головних управлінь (управлінь) МНС України в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі
забезпечити суворе дотримання законодавства під час укладення
договорів із суб'єктами господарювання на здійснення органом
державного пожежного нагляду оцінки (експертизи) протипожежного
стану підприємства, об'єкта, приміщення та проектно-кошторисної
документації, затвердження якої не потребує висновку комплексної
державної експертизи, та внесення плати за таку експертизу.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
заступників Міністра Романченка В.О. та Болварі Т.Й.
Міністр В.І.Балога

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МНС України

17.08.2006 N 532

ПОРЯДОК

укладення договорів і здійснення оплати

за проведення органом державного пожежного

нагляду оцінки (експертизи) протипожежного

стану підприємства, об'єкта, приміщення

та проектно-кошторисної документації,

затвердження якої не потребує висновку

комплексної державної експертизи

1. Порядок укладення договорів і здійснення оплати за
проведення органом державного пожежного нагляду оцінки
(експертизи) протипожежного стану підприємства, об'єкта,
приміщення та проектно-кошторисної документації, затвердження якої
не потребує висновку комплексної державної експертизи (далі -
Порядок), розроблено з метою реалізації положень наказу МНС
України від 13.07.2006 N 444 ( z0948-06 ) "Про затвердження
Методики розрахунку витрат часу та вартості проведення органом
державного пожежного нагляду оцінки (експертизи) протипожежного
стану підприємства, об'єкта, приміщення та проектно-кошторисної
документації, затвердження якої не потребує висновку комплексної
державної експертизи", зареєстрованого в Мін'юсті 07.08.2006 за
N 948/12822. Порядок визначає єдиний підхід до укладання договору між
органом державного пожежного нагляду та суб'єктом господарювання,
а також здійснення оплати.
2. Підставою для укладення договору між органом державного
пожежного нагляду та суб'єктом господарювання є письмова заява,
подана за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів
України від 31 травня 2006 року N 774 ( 774-2006-п ) "Про
затвердження тарифів на проведення органом державного пожежного
нагляду оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства,
об'єкта, приміщення та проектно-кошторисної документації,
затвердження якої не потребує висновку комплексної державної
експертизи".
3. Договір укладається з урахуванням вимог Господарського
( 436-15 ) та Цивільного кодексів України ( 435-15 ) за примірним
зразком згідно з додатком.
4. Договір складається з таких розділів: Загальні положення,
Предмет договору, Права та обов'язки сторін, Вартість та порядок
здійснення розрахунків, Відповідальність сторін, Строк дії
договору.
5. В установленому порядку право на укладення договору від
імені органу державного пожежного нагляду мають: начальник, перший заступник начальника та заступники
начальника Держпожбезпеки за напрямком діяльності - на здійснення
експертизи урядовим органом державного управління; заступник начальника Головного управління (управління) МНС
України в Автономній Республіці Крим, області, місті Києві та
Севастополі з питань наглядово-профілактичної діяльності або
особа, яка виконує його обов'язки, - на здійснення експертизи
територіальним органом держпожнагляду; начальник відділення, відділу, управління або особа, яка
виконує його обов'язки, з питань наглядово-профілактичної
діяльності - на здійснення експертизи місцевим органом
держпожнагляду.
6. Порядок здійснення розрахунків за проведення органом
держпожнагляду оцінки (експертизи) визначається договором на
підставі пункту 3 Методики розрахунку витрат часу та вартості
проведення органом державного пожежного нагляду оцінки
(експертизи) протипожежного стану підприємства, об'єкта,
приміщення та проектно-кошторисної документації, затвердження якої
не потребує висновку комплексної державної експертизи" (далі -
Методика), затвердженої наказом МНС України від 13.07.2006
N 444 ( z0948-06 ), зареєстрованим в Мін'юсті 07.08.2006 за
N 948/12822. Розрахунки за експертизу протипожежного стану об'єкта та
проектно-кошторисної документації здійснюються у формі попередньої
(повної або часткової) оплати або за фактом її виконання.
7. Оплата здійснюється шляхом перерахування замовником коштів
через банківські установи та/або відділення поштового зв'язку. Підтвердженням оплати послуг є платіжне доручення банківської
установи з відміткою про дату виконання платіжного доручення або
касовий документ установи банку або відділення поштового зв'язку,
які прийняли платіж. Кошти, одержані як плата за експертизу, зараховуються на
спеціальні реєстраційні рахунки підрозділів ГУ(У) МНС України в АР
Крим, областях, містах Києві та Севастополі в органах Державного
казначейства України.
8. Виконання умов договору про здійснення оцінки (експертизи)
підтверджується Актом здавання-приймання послуги, форма якого
затверджена наказом МНС України, Мінфіну України та Мінекономіки
України від 25.07.2006 N 476/724/251 ( z0946-06 ) "Про
затвердження Тарифів на виконання платних послуг, що можуть
надаватися підрозділами державної пожежної охорони МНС України, і
Порядку внесення суб'єктами господарювання та фізичними особами
плати за надання платних послуг підрозділами Державної пожежної
охорони МНС України" ( z0947-06 ), зареєстрованим в Мін'юсті
07.08.2006 за N 947/12821.
9. Керівники урядового, територіального та місцевого органів
держпожнагляду несуть відповідальність щодо дотримання цього
Порядку та правильності визначення розмірів плати за здійснення
органом держпожнагляду оцінки (експертизи) протипожежного стану
підприємства, об'єкта, приміщення та проектно-кошторисної
документації, затвердження якої не потребує висновку комплексної
державної експертизи. Облік та контроль за надходженням коштів покладається на
Держпожбезпеки та фінансові служби МНС України та головних
управлінь (управлінь) МНС України в АР Крим, областях, містах
Києві та Севастополі.

Додаток

до пункту 3 Порядку

укладення договорів

і здійснення оплати

за проведення органом

державного пожежного

нагляду оцінки

(експертизи)

протипожежного стану

підприємства, об'єкта,

приміщення

та проектно-кошторисної

документації,

затвердження

якої не потребує

висновку комплексної

державної експертизи

ПРИМІРНИЙ ЗРАЗОК

ДОГОВІР

про здійснення оцінки (експертизи) _____________________________________

(вказати вид експертизи)

м. _______________ ____________ 200_ р.
________________________________________________________________,

(назва суб'єкта господарювання - замовника експертизи)
в особі ________________________________________________________,
що діє на підставі _____________________________________________,

(далі - Замовник)
з вказати підстави, які надають особі право на укладення договору
однієї сторони, та ______________________________________________

(назва органу держпожнагляду)
в особі ________________________________________________________,
що діє на підставі ______________________________________________

(посада, прізвище, ім'я та по батькові ________________________________________________________________.

керівника органу держпожнагляду)
(далі - Виконавець) (положення, наказу) з іншої сторони, далі
разом - Сторони, уклали цей договір про наступне:
1. Загальні положення
1.1. Договір визначає правові та фінансові відносини між
Сторонами, які його уклали.
1.2. Договір укладено з дотриманням вимог постанови Кабінету
Міністрів України від 31 травня 2006 р. N 774 "Про затвердження
тарифів на проведення органом державного пожежного нагляду оцінки
(експертизи) протипожежного стану підприємства, об'єкта,
приміщення та проектно-кошторисної документації, затвердження якої
не потребує висновку комплексної державної експертизи" та наказу
МНС України від 13.07.2006 N 444 "Про затвердження Методики
розрахунку витрат часу та вартості проведення органом державного
пожежного нагляду оцінки (експертизи) протипожежного стану
підприємства, об'єкта, приміщення та проектно-кошторисної
документації, затвердження якої не потребує висновку комплексної
державної експертизи" (далі - Методика).
2. Предмет договору
2.1. Замовник доручає, а Виконавець зобов'язується виконати
та Замовник зобов'язується прийняти експертизу ___________________
_________________________________________________________________
(вид експертизи, яку необхідно здійснити, повна назва об'єкта,
_________________________________________________________________

його місцезнаходження)
2.2. Виконавець здійснює експертизу _________________________
_________________________________________________________________

(вид експертизи, яку здійснює орган держпожнагляду)
________________________________________________________________

(характеристика підприємства, об'єкта, приміщення
________________________________________________________________

або проектно-кошторисної документації:
________________________________________________________________
конструктивні елементи будівлі, загальна площа, ступінь пожежної
________________________________________________________________
небезпеки об'єкта або його призначення, поверховість, наявність
________________________________________________________________
підвальних та горищних приміщень, систем електроосвітлення,
________________________________________________________________
опалення, розрахункова кількість робочих місць, мінімальна
________________________________________________________________
відстань до пожежного депо, потреба у витратах води на зовнішнє
________________________________________________________________

та внутрішнє пожежогасіння)
протягом _________ годин з "___" _______ по "___" _______ 200_ р.
(вказується час, протягом якого буде здійснено експертизу)
та надає висновок за результатами експертизи.
3. Права та обов'язки Сторін
3.1. Замовник має право: 3.1.1 Вимагати від Виконавця своєчасного надання висновку
експертизи. 3.1.2. Відмовитись від виконання умов договору у разі
затягування або зволікання Виконавцем з виконанням взятих на себе
зобов'язань згідно з пунктом 2.2 цього Договору. 3.1.3. Переглянути терміни та розміри здійснення оплати за
експертизу у разі безпідставного зволікання Виконавцем із
виконанням взятих на себе зобов'язань.
3.2. Виконавець має право: 3.2.1. В односторонньому порядку відмовитися від виконання
прийнятого на себе зобов'язання (згідно з пунктом 2.2 цього
договору) у випадку невиконання або неналежного виконання
Замовником свого обов'язку щодо надання необхідної для здійснення
експертизи документації протягом доби з моменту підписання
договору та безперешкодного допущення до огляду об'єкта
експертизи. 3.2.2. Вимагати від Замовника надання необхідної для
здійснення експертизи документації, на вільний доступ на об'єкт,
відносно якого здійснюється експертиза. 3.2.3. Переглянути строки здійснення експертизи у разі
повідомлення Замовником неправдивих відомостей про характеристики
об'єкта експертизи або обсяги проектно-кошторисної документації. 3.2.4. Призупинити здійснення експертизи за цим договором у
разі невиконання Замовником своїх зобов'язань щодо оплати робіт,
згідно з пунктом 4.2 цього Договору.
3.3. Замовник зобов'язаний: 3.3.1. Протягом доби з моменту підписання цього Договору
надавати Виконавцю в повному обсязі необхідну для здійснення
оцінки (експертизи) документацію, безперешкодно допускати до
обстеження об'єкта експертизи. 3.3.2. Своєчасно та в повному обсязі здійснити оплату за
оцінку (експертизу).
3.4. Виконавець зобов'язаний: 3.4.1. Своєчасно та якісно здійснити оцінку (експертизу) ____
________________________________________________________________.

(вид експертизи)
3.4.2. Забезпечити своєчасне надання висновку експертизи.
4. Вартість та порядок здійснення розрахунків
4.1. Загальна вартість здійснення Виконавцем оцінки
(експертизи) ____________________________________________________
визначається згідно з (вид експертизи) додатком 1 до цього
Договору на підставі Методики і становить _______________________
_________________________________________________________ гривень.

(сума вказується цифрами та словами)
4.2. Замовник зобов'язаний після підписання цього Договору
протягом трьох банківських днів з часу отримання від Виконавця
рахунка здійснити оплату, визначену пунктом 4.1 цього Договору, на
реєстраційний рахунок у формі ___________________________________,

(вказується форма здійснення розрахунків: _________________________________________________________________

повна або часткова (аванс) передоплата
тобто __________________________________________________ гривень.

(сума цифрами та сума словами)
5. Відповідальність сторін
5.1. Виконавець, який зобов'язується виконати експертизу
________________________________________________________________,

(вид експертизи)
несе відповідальність за повноту, об'єктивність і відповідність
своїх висновків та вимог нормам, правилам і стандартам України.
5.2. У випадку невиконання чи неналежного виконання
зобов'язань за цим договором Сторони несуть відповідальність,
передбачену нормами чинного законодавства України і цим Договором.
5.3. У разі несвоєчасної оплати із Замовника стягується пеня
у розмірі 0,1 відсотка вартості оцінки (експертизи), з якої
допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за
прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у
розмірі семи відсотків вказаної вартості.
5.4. У разі несвоєчасного надання висновку експертизи із
Виконавця стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості оцінки
(експертизи), з якої допущено прострочення виконання за кожний
день прострочення надання висновку, а за прострочення понад
тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків
вказаної вартості.
5.5. За односторонню необґрунтовану відмову від виконання
своїх обов'язків протягом дії умов цього Договору Сторона, що
допустила таку відмову, сплачує іншій Стороні штраф у розмірі 20%
суми Договору, зазначену в пункті 4.1 Договору.
5.6. У разі виникнення спорів між Сторонами у зв'язку з
виконанням цього Договору, Сторони вживають заходів для їх
вирішення шляхом переговорів. При неможливості вирішення спору шляхом переговорів, подальше
його врегулювання здійснюється відповідно до вимог чинного
законодавства України у судовому порядку.
5.7. Якщо невиконання умов договору викликане причинами, що
перебувають поза сферою контролю Сторони, яка не виконала свої
зобов'язання, а саме: стихійне лихо, воєнні дії, страйки тощо, то
Сторони звільняються від відповідальності. Для посилання на такі
обставини будь-яка Сторона зобов'язана протягом 3 (трьох) діб
письмово повідомити про таке іншу Сторону з наступним наданням
підтвердження.
6. Строк дії та порядок розірвання договору
6.1. Договір укладається на термін, визначений пунктом 2.2
цього Договору, набирає чинності з дня його підписання і діє до
повного виконання його умов Сторонами та підписання Акта
здавання-приймання послуги за місцем знаходження Виконавця.
6.2. Зміна умов Договору здійснюється за письмовою згодою
Сторін.
6.3. Розірвання Договору раніше строку, на який він був
укладений, може мати місце як за згодою Сторін, так і в судовому
порядку за заявою будь-якої Сторони про порушення умов договору
6.4. У випадках, які не передбачено Договором, Сторони
керуються вимогами діючого законодавства. Договір укладено у двох примірниках, які є ідентичними і
мають однакову юридичну силу. Кожна зі сторін має один примірник
цього договору.
7. Юридичні адреси сторін
ЗАМОВНИК ВИКОНАВЕЦЬ _______________________________ ______________________________

(посада, прізвище, (посада, прізвище, ім'я та по батькові) ім'я та по батькові)

М.П. М.П.

Реквізити сторони Реквізити сторони

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: