open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ

ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

ІНФОРМАЦІЯ

про схвалення рішень директорів департаментів

Державної комісії з регулювання ринків

фінансових послуг України

------------------------------------------------------------------ | Зміст розпорядження |Номер розпорядження Комісії| | | від 30.12.2009 р. | |----------------------------------------------------------------| | Департамент реєстрації, ліцензування та дозвільних процедур | |----------------------------------------------------------------| |Схвалити рішення члена Комісії - | 1025 | |директора департаменту реєстрації, | | |ліцензування та дозвільних процедур | | |від 28.12.2009 N 1159-лр про видачу | | |ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ | | |"СТРАХОВА ГРУПА "ТАС" | | |(ідентифікаційний код 30115243; | | |місцезнаходження: м. Київ, проспект | | |Перемоги, 65) безстрокової ліцензії | | |на здійснення страхової діяльності у| | |формі добровільного страхування, а | | |саме такого виду: | | |страхування залізничного транспорту.| | |------------------------------------+---------------------------| |Схвалити рішення члена Комісії - | 1032 | |в.о. директора департаменту | | |реєстрації, ліцензування та | | |дозвільних процедур від 25.12.2009 | | |N 1147-КС щодо внесення до | | |Державного реєстру фінансових | | |установ інформації про набуття | | |статусу фінансової установи | | |кредитною спілкою "Кристал" (65014, | | |Одеська обл., м. Одеса, вул. | | |Успенська, буд. 10, код за ЄДРПОУ | | |36435868). | | |------------------------------------+---------------------------| |Схвалити рішення члена Комісії - | 1033 | |в.о. директора департаменту | | |реєстрації, ліцензування та | | |дозвільних процедур від 23.12.2009 | | |N 1119-Л про видачу ліцензії на | | |провадження діяльності по залученню | | |внесків (вкладів) членів кредитної | | |спілки на депозитні рахунки, | | |кредитній спілці "Авангард" (99011, | | |м. Севастополь, вул. Одеська, | | |будинок 1, код за ЄДРПОУ 34301196) | | |строком на три роки. | | |------------------------------------+---------------------------| |Схвалити рішення члена Комісії - | 1034 | |директора департаменту реєстрації, | | |ліцензування та дозвільних процедур | | |від 29.12.2009 N 1180-Л про видачу | | |ліцензії на провадження діяльності | | |по залученню внесків (вкладів) | | |членів кредитної спілки на депозитні| | |рахунки кредитній спілці "Спілка | | |пенсіонерів Полтавщини" (36020, | | |Полтавська обл., м. Полтава, | | |вул. Котляревського. буд. 1/27, | | |кім. 186 код за ЄДРПОУ 36454420) | | |строком на три роки. | | |------------------------------------+---------------------------| |Схвалити рішення члена Комісії - | 1035 | |в.о. директора департаменту | | |реєстрації, ліцензування та | | |дозвільних процедур від 23.12.2009 | | |N 1118-ЛК про видачу ліцензії на | | |провадження діяльності з надання | | |фінансових кредитів за рахунок | | |залучених коштів, крім внесків | | |(вкладів) членів кредитної спілки на| | |депозитні рахунки, кредитній спілці | | |"Авангард" (99011, м. Севастополь, | | |вул. Одеська, будинок 1, код за | | |ЄДРПОУ 34301196) строком на три | | |роки. | | |------------------------------------+---------------------------| |Схвалити рішення в.о. члена Комісії| 1037 | |- директора департаменту реєстрації,| | |ліцензування та дозвільних процедур | | |від 23.12.2009 N 1128-ЛД щодо | | |внесення до Державного реєстру | | |фінансових установ інформації про | | |ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ЛОМБАРД "ЗОЛОТА | | |СКРИНЯ" ТОВ КРЕДИТНЕ ТОВАРИСТВО N 1"| | |І КОМПАНІЯ" (місцезнаходження: | | |20600, Черкаська обл., Шполянський | | |район, місто Шпола, вулиця Леніна, | | |будинок 129 код за ЄДРПОУ | | |36037187). | | |------------------------------------+---------------------------| |Схвалити рішення в.о. члена Комісії| 1038 | |- директора департаменту реєстрації,| | |ліцензування та дозвільних процедур | | |від 25.12.2009 N 1157-л/п про видачу| | |ліцензії на здійснення переказу | | |коштів небанківською фінансовою | | |установою Товариству з обмеженою | | |відповідальністю "ГЛОБАЛМАНІ" | | |(місцезнаходження: 01001, м. Київ, | | |вулиця Лютеранська, будинок 3, офіс | | |55; ЄДРПОУ 36425142) строком на три | | |роки. | | |----------------------------------------------------------------| | Інспекційний департамент | |----------------------------------------------------------------| |Схвалити рішення члена Комісії - | 1026 | |директора інспекційного департаменту| | |від 28.12.2009 N 1351-л про | | |поновлення дії всіх ліцензій на | | |здійснення страхової діяльності, | | |виданих Закритому акціонерному | | |товариству "Страхова компанія | | |"Страховий капітал" | | |(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | | |32206908; місцезнаходження: 01004, | | |м. Київ, вул. Кропивницького, | | |буд. 6, оф. 2). | | |------------------------------------+---------------------------| |Схвалити рішення члена Комісії - | 1027 | |директора інспекційного департаменту| | |від 28.12.2009 N 1349-л про | | |зупинення дії всіх ліцензій на | | |здійснення страхової діяльності, | | |виданих Закритому Акціонерному | | |Товариству "СТРАХОВА КОМПАНІЯ | | |"УКРЕНЕРГОСТРАХ" (ідентифікаційний | | |код за ЄДРПОУ - 34881553; | | |місцезнаходження: 01011, м. Київ, | | |вул. Панаса Мирного, 11). | | |------------------------------------+---------------------------| |Схвалити рішення члена Комісії - | 1028 | |директора інспекційного департаменту| | |від 28.12.2009 N 1350-л про | | |зупинення дії всіх ліцензій на | | |здійснення страхової діяльності, | | |виданих ЗАКРИТОМУ АКЦІОНЕРНОМУ | | |ТОВАРИСТВУ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ | | |"УКРАЇНСЬКИЙ СТРАХОВИЙ СОЮЗ" | | |(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | | |34938028; місцезнаходження | | |відповідно до інформації, внесеної | | |до Державного реєстру фінансових | | |установ: 01010, м. Київ, вул. Івана | | |Мазепи, 26). | | |------------------------------------+---------------------------| |Схвалити рішення члена Комісії - | 1029 | |директора інспекційного департаменту| | |від 28.12.2009 N 8/42/2 про | | |зупинення дії ліцензії на здійснення| | |страхування життя, виданої | | |Приватному акціонерному товариству | | |"Страхова компанія "Фінако-Життя" | | |(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | | |33235175; місцезнаходження | | |відповідно до інформації, внесеної | | |до Державного реєстру фінансових | | |установ: 01103, м. Київ, вул. | | |Кіквідзе, 13), у зв'язку з | | |порушенням вимог чинного | | |законодавства у сфері надання | | |фінансових послуг. | | |------------------------------------+---------------------------| |Схвалити рішення члена Комісії - | 1036 | |директора інспекційного департаменту| | |від 24.12.2009 N 85-Л/КС про | | |тимчасове зупинення дії ліцензії на | | |провадження діяльності по залученню | | |внесків (вкладів) членів кредитної | | |спілки на депозитні рахунки та | | |ліцензії на провадження діяльності з| | |надання фінансових кредитів за | | |рахунок залучених коштів, крім | | |внесків (вкладів) членів кредитної | | |спілки на депозитні рахунки, | | |кредитній спілці "Петровського" | | |(код за ЄДРПОУ 33906084, | | |місцезнаходження відповідно до | | |інформації, внесеної до Державного | | |реєстру фінансових установ: 49000, | | |м. Дніпропетровськ, вул. Щорса, | | |буд. 4), у зв'язку з невиконанням | | |вимог Ліцензійних умов провадження | | |діяльності кредитних спілок з | | |надання фінансових послуг, | | |затверджених розпорядженням | | |Держфінпослуг від 02.12.2003 N 146 | | |( z1225-03 ), зареєстрованим в | | |Міністерстві юстиції України | | |25.12.2003 за N 1225/8546. | | |------------------------------------+---------------------------| |Схвалити рішення члена Комісії - | 1039 | |директора інспекційного департаменту| | |від 28.12.2009 N 1-ЛК-АД про | | |анулювання Довідки про взяття на | | |облік юридичної особи Приватного | | |підприємства "Українська Фінансова | | |Будівельна Компанія" та виключення | | |запису з Переліку юридичних осіб, | | |які мають право надавати фінансові | | |послуги та перебувають на обліку в | | |Держфінпослуг, у зв'язку з | | |відсутністю Приватного підприємства | | |"Українська Фінансова Будівельна | | |Компанія" (код за ЄДРПОУ 34155761, | | |місцезнаходження, зазначене у | | |Переліку юридичних осіб, які мають | | |право надавати фінансові послуги, що| | |ведеться Держфінпослуг, 69071, | | |м. Запоріжжя, вул. Тимірязева, 443),| | |за місцезнаходженням, зазначеним у | | |Довідці про взяття на облік | | |юридичної особи, та неповідомленням | | |Держфінпослуг та державного | | |реєстратора в строки, установлені | | |законодавством, про зміну свого | | |місцезнаходження. | | |------------------------------------+---------------------------| |Схвалити рішення члена Комісії - | 1040 | |директора інспекційного департаменту| | |від 28.12.2009 N 2-ЛК-АД про | | |анулювання Довідки про взяття на | | |облік юридичної особи Дочірнього | | |підприємства "Надра-Сервіс-Лізинг" | | |та виключення запису з Переліку | | |юридичних осіб, які мають право | | |надавати фінансові послуги та | | |перебувають на обліку в | | |Держфінпослуг, у зв'язку з | | |відсутністю Дочірнього підприємства | | |"Надра-Сервіс-Лізинг" (код за ЄДРПОУ| | |33500902, місцезнаходження, | | |зазначене у Переліку юридичних | | |осіб, які мають право надавати | | |фінансові послуги, що ведеться | | |Держфінпослуг, 04053, м. Київ, вул. | | |Артема, 15), за місцезнаходженням, | | |зазначеним у Довідці про взяття на | | |облік юридичної особи, та | | |неповідомленням Держфінпослуг та | | |державного реєстратора в строки, | | |установлені законодавством, про | | |зміну свого місцезнаходження. | | |------------------------------------+---------------------------| |Схвалити рішення члена Комісії - | 1041 | |директора інспекційного департаменту| | |від 28.12.2009 N 3-ЛК-АД про | | |анулювання Довідки про взяття на | | |облік юридичної особи Товариства з | | |обмеженою відповідальністю | | |"Термінал" та виключення запису з | | |Переліку юридичних осіб, які мають | | |право надавати фінансові послуги та | | |перебувають на обліку в | | |Держфінпослуг, у зв'язку з | | |відсутністю Товариства з обмеженою | | |відповідальністю "Термінал" (код за | | |ЄДРПОУ 31444307, місцезнаходження, | | |зазначене у Переліку юридичних | | |осіб, які мають право надавати | | |фінансові послуги, що ведеться | | |Держфінпослуг, а саме: 91033, | | |м. Луганськ, кв. Шевченка, б. 19, | | |кв. 44), за місцезнаходженням, | | |зазначеним у Довідці про взяття на | | |облік юридичної особи, та | | |неповідомленням Держфінпослуг та | | |державного реєстратора в строки, | | |установлені законодавством, про | | |зміну свого місцезнаходження. | | |------------------------------------+---------------------------| |Схвалити рішення члена Комісії - | 1042 | |директора інспекційного департаменту| | |від 28.12.2009 N 4-ЛК-АД про | | |анулювання Довідки про взяття на | | |облік юридичної особи Товариства з | | |обмеженою відповідальністю | | |"Автоспецлізинг" та виключення | | |запису з Переліку юридичних осіб, | | |які мають право надавати фінансові | | |послуги та перебувають на обліку в | | |Держфінпослуг, у зв'язку з | | |відсутністю Товариства з обмеженою | | |відповідальністю "Автоспецлізинг" | | |(код за ЄДРПОУ 34501509, | | |місцезнаходження, зазначене у | | |Переліку юридичних осіб, які мають | | |право надавати фінансові послуги, | | |69120, м. Запоріжжя, вул. | | |Авраменка, 14/138), за | | |місцезнаходженням, зазначеним у | | |Довідці про взяття на облік | | |юридичної особи, та неповідомленням | | |Держфінпослуг та державного | | |реєстратора в строки, установлені | | |законодавством, про зміну свого | | |місцезнаходження. | | |------------------------------------+---------------------------| |Схвалити рішення члена Комісії - | 1043 | |директора інспекційного департаменту| | |від 28.12.2009 N 5-ЛК-АД про | | |анулювання Довідки про взяття на | | |облік юридичної особи Товариства з | | |обмеженою відповідальністю "Консул" | | |та виключення запису з Переліку | | |юридичних осіб, які мають право | | |надавати фінансові послуги та | | |перебувають на обліку в | | |Держфінпослуг, у зв'язку з | | |відсутністю Товариства з обмеженою | | |відповідальністю "Консул" (код за | | |ЄДРПОУ 31709404, місцезнаходження, | | |зазначене у Переліку юридичних | | |осіб, які мають право надавати | | |фінансові послуги, 83000, | | |м. Донецьк, пр. Комсомольський, 7), | | |за місцезнаходженням, зазначеним у | | |Довідці про взяття на облік | | |юридичної особи, та неповідомленням | | |Держфінпослуг та державного | | |реєстратора в строки, установлені | | |законодавством, про зміну свого | | |місцезнаходження. | | |------------------------------------+---------------------------| |Схвалити рішення члена Комісії - | 1044 | |директора інспекційного департаменту| | |від 28.12.2009 N 6-ЛК-АД про | | |анулювання Довідки про взяття на | | |облік юридичної особи Товариства з | | |обмеженою відповідальністю | | |"Східноєвропейська Лізингова | | |компанія "Велком" та виключення | | |запису з Переліку юридичних осіб, | | |які мають право надавати фінансові | | |послуги та перебувають на обліку в | | |Держфінпослуг, у зв'язку з | | |відсутністю Товариства з обмеженою | | |відповідальністю "Східноєвропейська | | |Лізингова компанія "Велком" (код за | | |ЄДРПОУ 33795474, місцезнаходження, | | |зазначене у Переліку юридичних | | |осіб, які мають право надавати | | |фінансові послуги 69037, | | |м. Запоріжжя, вул. Сорок років | | |Радянської України, буд. 56-а), за | | |місцезнаходженням, зазначеним у | | |Довідці про взяття на облік | | |юридичної особи, та неповідомленням | | |Держфінпослуг та державного | | |реєстратора в строки, установлені | | |законодавством, про зміну свого | | |місцезнаходження. | | |------------------------------------+---------------------------| |Схвалити рішення члена Комісії - | 1045 | |директора інспекційного департаменту| | |від 28.12.2009 N 7-ЛК-АД про | | |анулювання Довідки про взяття на | | |облік юридичної особи Товариства з | | |обмеженою відповідальністю "Юридична| | |Бізнесова Група" та виключення | | |запису з Переліку юридичних осіб, | | |які мають право надавати фінансові | | |послуги та перебувають на обліку в | | |Держфінпослуг, у зв'язку з | | |відсутністю Товариства з обмеженою | | |відповідальністю "Юридична Бізнесова| | |Група" (код за ЄДРПОУ 34526937, | | |місцезнаходження, зазначене у | | |Переліку осіб, які мають право | | |надавати фінансові послуги, 38751, | | |м. Полтава, с. Розсошенці, вул. | | |Горбанівська, 6, кв. 101), за | | |місцезнаходженням, зазначеним у | | |Довідці про взяття на облік | | |юридичної особи, та неповідомленням | | |Держфінпослуг та державного | | |реєстратора в строки, установлені | | |законодавством, про зміну свого | | |місцезнаходження. | | |------------------------------------+---------------------------| |Схвалити рішення члена Комісії - | 1046 | |директора інспекційного департаменту| | |від 28.12.2009 N 8-ЛК-АД про | | |анулювання Довідки про взяття на | | |облік юридичної особи Приватного | | |підприємства "Медлюкс" та виключення| | |запису з Переліку юридичних осіб, | | |які мають право надавати фінансові | | |послуги та перебувають на обліку в | | |Держфінпослуг, у зв'язку з | | |відсутністю Приватного підприємства | | |"Медлюкс" (код за ЄДРПОУ 31197039, | | |місцезнаходження, зазначене у | | |Переліку юридичних осіб, які мають | | |право надавати фінансові послуги, | | |91029, м. Луганськ, кв. Щербакова, | | |буд. 2), за місцезнаходженням, | | |зазначеним у Довідці про взяття на | | |облік юридичної особи, та | | |неповідомленням Держфінпослуг та | | |державного реєстратора в строки, | | |установлені законодавством, про | | |зміну свого місцезнаходження. | | |------------------------------------+---------------------------| |Схвалити рішення члена Комісії - | 1047 | |директора інспекційного департаменту| | |від 28.12.2009 N 9/42/2 про | | |виключення інформації про | | |Непідприємницьке товариство | | |"Відкритий недержавний пенсійний | | |фонд "ВСІ" (код за ЄДРПОУ 33105725, | | |місцезнаходження: 01030, м. Київ, | | |вул. Богдана Хмельницького, 23) | | |(далі - Фонд) з Державного реєстру | | |фінансових установ та анулювання | | |свідоцтва про реєстрацію фінансової | | |установи у зв'язку з виявленням | | |недостовірної інформації в поданих | | |Фондом документах, що передбачені | | |пунктом 1 розділу IV Положення про | | |Державний реєстр фінансових установ,| | |затвердженого розпорядженням | | |Держфінпослуг від 28.08.2003 N 41 | | |( z0797-03 ), зареєстрованим в | | |Міністерстві юстиції України | | |11.09.2003 за N 797/8118. | | |----------------------------------------------------------------| | Департамент пруденційного нагляду | |----------------------------------------------------------------| |Схвалити рішення члена Комісії - | 1030 | |директора департаменту пруденційного| | |нагляду від 25.12.2009 N 12-л про | | |анулювання всіх ліцензій на | | |здійснення страхової діяльності, | | |виданих Товариству з додатковою | | |відповідальністю "Страхова компанія | | |"АБСОЛЮТ" (ідентифікаційний код за | | |ЄДРПОУ 36086229; місцезнаходження: | | |м. Київ, вул. Панаса Мирного, буд. | | |16/13), виключення його з | | |Державного реєстру фінансових | | |установ та анулювання свідоцтва про | | |реєстрацію фінансової установи. | | |------------------------------------+---------------------------| |Схвалити рішення члена Комісії - | 1031 | |директора департаменту пруденційного| | |нагляду від 25.12.2009 N 13-л про | | |анулювання всіх ліцензій на | | |здійснення страхової діяльності, | | |виданих Закритому акціонерному | | |товариству "Страхова компанія | | |"Альянс" (ідентифікаційний код за | | |ЄДРПОУ 32301566; місцезнаходження: | | |Запорізька область, м. Запоріжжя, | | |вул. Чумаченка, буд. 34-а), | | |виключення його з Державного | | |реєстру фінансових установ та | | |анулювання свідоцтва про реєстрацію | | |фінансової установи. | | |----------------------------------------------------------------| | Департамент тимчасового адміністрування фінансово-кредитних | | установ | |----------------------------------------------------------------| |Схвалити рішення члена Комісії - | 1048 | |директора департаменту тимчасового | | |адміністрування фінансово-кредитних | | |установ від 28.12.2009 N 31-КС про | | |встановлення інших значень | | |фінансових нормативів кредитної | | |спілки "Надія" (код ЄДРПОУ 25170007,| | |місцезнаходження відповідно до | | |інформації, внесеної до Державного | | |реєстру фінансових установ: | | |Полтавська обл., м. Гадяч, | | |вул.Дружби, 12-а). | | ------------------------------------------------------------------
Протокол засідання Комісії

30.12.2009 N 532

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: