open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
N 532 від 27.08.98

м.Київ
( Наказ скасовано на підставі Наказу Державної митної служби

N 479 ( z0814-02 ) від 03.09.2002 )
Про затвердження Порядку взаємодії митниць при

здійсненні контролю за вивезенням з митної території

України давальницької сировини та готової продукції,

виготовленої з давальницької сировини

З метою посилення контролю за вивезенням з митної території
України давальницької сировини та готової продукції, виготовленої
з давальницької сировини, а також для спрощення процедури митного
оформлення Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок взаємодії митниць при здійсненні
контролю за вивезенням з митної території України давальницької
сировини та готової продукції, виготовленої з давальницької
сировини. 2. Інформаційно-аналітичному митному управлінню (Копосов
С.А.) розробити до 15.09.98 програмне забезпечення, яке дасть
можливість у спрощеному порядку проводити контроль за вивезенням з
митної території України давальницької сировини та готової
продукції, виготовленої з давальницької сировини. 3. Начальникам регіональних митниць, начальникам митниць під
особисту відповідальність забезпечити чітке і неухильне виконання
вимог цього наказу. 4. Наказ ввести в дію з 16.09.98. 5. Визнати таким, що втратив чинність наказ Держмитслужби від
22.06.97 N 283 ( v0283342-97 ). 6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Служби Соболя І.М.
В.о. Голови Служби О.Єгоров
Затверджено

наказом Державної митної

служби України

від 17.08.98 р. N 532
Порядок взаємодії митниць при здійсненні контролю

за вивезенням з митної території України

давальницької сировини та готової продукції,

виготовленої з давальницької сировини
1. Загальні положення
1.1. Порядок взаємодії митниць при здійсненні контролю за
вивезенням з митної території України давальницької сировини та
готової продукції, виготовленої з давальницької сировини, (далі -
Порядок) розроблено відповідно до Закону України "Про операції з
давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах"
( 327/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 32,
ст.255) та статей 24, 69, 71 Митного кодексу України ( 1970-12 ). 1.2. Терміни, що використовуються для цілей цього Порядку,
мають таке значення: "внутрішня митниця" - митниця, яка проводить митне оформлення
вантажних митних декларацій на вивезення з митної території
України давальницької сировини та готової продукції, виготовленої
з давальницької сировини; "прикордонна митниця" - митниця, підрозділи якої розташовані
на митному кордоні України і в зоні діяльності якої здійснюється
фактичне переміщення через митний кордон України давальницької
сировини або готової продукції, виготовленої з давальницької
сировини; цією митницею здійснюється остаточний контроль за
вивезенням давальницької сировини та готової продукції,
виготовленої з давальницької сировини.
2. Порядок митного контролю за вивезенням з митної

території України давальницької сировини та готової

продукції, виготовленої з давальницької сировини
2.1. Після оформлення вантажної митної декларації (далі -
ВМД), заповненої відповідно до п.2.4 Порядку заповнення граф
вантажної митної декларації відповідно до митних режимів експорту,
імпорту, транзиту, тимчасового ввезення (вивезення), митного
складу, магазину безмитної торгівлі, затвердженого наказом
Держмитслужби від 30.06.98 N 380 ( z0469-98 ), внутрішня митниця у
термін, що не перевищує двох діб з моменту оформлення зазначеної
ВМД, використовуючи електронний зв'язок з центральною базою даних
Інформаційно-аналітичного митного управління (далі - ЦБД ІАМУ),
передає в електронному вигляді до ЦБД ІАМУ інформацію про
оформлення ВМД на вивезення давальницької сировини (далі - ДС) або
готової продукції, виготовленої з давальницької сировини (далі -
ГП). 2.2. Прикордонна митниця здійснює випуск за межі митної
території України ДС або ГП за четвертим аркушем ВМД, оформленим
внутрішньою митницею. Відсутність у ЦБД ІАМУ електронної копії ВМД, оформленої у
внутрішній митниці, не є підставою для відмови у пропуску через
митний кордон України вантажу з ДС або ГП. Інспектор прикордонної митниці заносить відомості про номер
ВМД, транспортний засіб і вантаж з ДС або ГП до окремого журналу
реєстрації експорту ДС та ГП, робить відповідну відмітку про
перетин митного кордону, випускає вантаж за межі України та в
оперативному режимі передає інформацію про пропуск вантажу до ЦБД
ІАМУ, а саме про: - номер своєї печатки; - номер службового посвідчення інспектора; - дату та час перетину кордону; - вид та номери транспортного засобу; - перевізника (прізвище, ім'я та по батькові, адресу, назву
фірми); - кількість товару, який фактично переміщується в цій партії
товару, в додаткових одиницях виміру, а за їх відсутності - в
основних. У разі відсутності зв'язку між пунктом пропуску на кордоні та
ЦБД ІАМУ інспектор пункту пропуску, використовуючи будь-які канали
зв'язку митних органів (телефон, радіозв'язок, факс), звертається
до митниці, в зоні діяльності якої знаходиться пункт пропуску, і
передає інформацію про вантажі з ДС або ГП, які пропущені через
митний кордон України, у термін, що не перевищує 2 годин після
фактичного пропуску через митний кордон України цих вантажів. Протягом 4 годин з моменту випуску за межі митної території
України ДС або ГП прикордонна митниця, використовуючи електронний
зв'язок з ЦБД ІАМУ, зобов'язана передати до ЦБД ІАМУ в
електронному вигляді підтвердження факту вивезення за межі митної
території України ДС або ГП. Якщо зазначену інформацію в
установлений термін передати неможливо з причини відсутності в ЦБД
ІАМУ електронної копії ВМД, оформленої у внутрішній митниці,
інформація про факт вивезення з митної території України ДС або ГП
передається прикордонною митницею до ЦБД ІАМУ одразу після
надходження електронної копії ВМД, оформленої у внутрішній
митниці. 2.3. Щодобово внутрішня митниця, використовуючи електронний
зв'язок з ЦБД ІАМУ, для здійснення контролю роздруковує інформацію
про підтвердження прикордонною митницею фактів вивезення ДС або ГП
та за підписом начальника митниці або його заступника передає цю
інформацію до структурних підрозділів митниці, якими здійснено
митне оформлення ВМД по вивезенню за межі митної території України
ДС або ГП. 2.4. Підтвердження, зазначене у п.2.3 цього Порядку, є
підставою для проведення митного оформлення ввезення на митну
територію України готової продукції, виготовленої з давальницької
сировини. 2.5. У разі виявлення фактів недоставки вантажу в прикордонну
митницю справу про порушення митних правил заводить митниця, якій
було надано відповідне зобов'язання. В окремих випадках допускається заведення справи про
порушення митних правил митницею, що безпосередньо виявила
правопорушення. У разі виникнення спірних питань щодо заведення справи про
порушення митних правил та здійснення провадження по ній вони
вирішуються Управлінням по організації боротьби з контрабандою та
порушеннями митних правил Держмитслужби України. 2.6. При підтвердженні факту невивезення з України ДС або
готової продукції, виготовленої з ДС, внутрішня митниця повідомляє
про це податкові органи.
3. Обов'язки начальників регіональних митниць та

начальників митниць по здійсненню контролю за

вивезенням з України давальницької сировини та

готової продукції, виготовленої з давальницької

сировини
3.1. Начальники внутрішніх митниць: 3.1.1. Затверджують в митницях до введення в дію цього наказу
технологію взаємодії структурних підрозділів по здійсненню
контролю за вивезенням ДС та ГП, з чітким визначенням функцій та
обов'язків кожного структурного підрозділу, який бере участь у
здійсненні контролю. Технологія має забезпечувати: - організацію окремого обліку та зберігання ВМД на вивезення
давальницької сировини та ВМД на ввезення готової продукції,
виготовленої з попередньо вивезеної давальницької сировини, у
підрозділах митниці, які здійснюють їх митне оформлення. При цьому
ВМД на вивезення давальницької сировини зшивається з відповідною
(відповідними) ВМД на ввезення готової продукції в одній загальній
справі. Схема обліку повинна забезпечувати розмежування операцій з
давальницькою сировиною, що зняті з контролю, від таких, що
перебувають на контролі; - організацію окремого обліку та зберігання ВМД на ввезення
давальницької сировини та ВМД на вивезення готової продукції,
виготовленої з попередньо ввезеної давальницької сировини, у
підрозділах митниці, які здійснюють їх митне оформлення. При цьому
ВМД на ввезення давальницької сировини зшивається з відповідною
(відповідними) ВМД на вивезення готової продукції в одній
загальній справі. Схема обліку повинна забезпечувати розмежування
операцій з давальницькою сировиною, що зняті з контролю, від
таких, що перебувають на контролі; - установлення схеми митного контролю, яка виключає
можливість митного оформлення ввезення на митну територію України
готової продукції без попереднього вивезення давальницької
сировини; - ведення у структурних підрозділах митниці окремих журналів
прийому-передачі інформації про вивезення ДС та готової продукції,
виготовленої з ДС, з обов'язковим записом у цих журналах про
виконання відповідальними особами своїх функцій у визначені
терміни і підтвердженням запису особистим підписом. 3.1.2. Призначають наказом по митниці відповідальних осіб,
які будуть здійснювати контроль за вивезенням з України ДС та ГП,
а також осіб, відповідальних за своєчасну передачу відповідної
інформації в електронному вигляді до ЦБД ІАМУ. 3.1.3. При виявленні фактів порушення вимог цього наказу
прикордонними митницями терміново інформують Держмитслужбу.
3.2. Начальники прикордонних митниць: 3.2.1. Затверджують в митницях до введення в дію цього наказу
технологію взаємодії структурних підрозділів по здійсненню
контролю за вивезенням ДС та ГП, з чітким визначенням функцій та
обов'язків кожного структурного підрозділу, який бере участь у
здійсненні контролю. Технологія має забезпечувати: - реєстрацію в окремому журналі вантажів по експорту ДС та
ГП; - ведення у структурних підрозділах митниці окремих журналів
прийому-передачі інформації про вивезення ДС та готової продукції,
виготовленої з ДС, з обов'язковим записом у цих журналах про
виконання відповідальними особами своїх функцій у визначені
терміни і підтвердженням запису особистим підписом. 3.2.2. Призначають наказом по митниці відповідальних осіб,
які будуть здійснювати контроль за вивезенням з України ДС та ГП,
а також осіб, відповідальних за своєчасну передачу відповідної
інформації в електронному вигляді до ЦБД ІАМУ. 3.2.3. При виявленні фактів порушення вимог цього наказу
внутрішніми митницями терміново інформують Держмитслужбу.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: