open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

31.07.2014  № 531

Про затвердження плану заходів МОЗ України, спрямованого на запобігання та виявлення корупції

Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 467, та з метою виконання законів України "Про засади запобігання і протидії корупції", "Про державну службу", "Про правила етичної поведінки", Указу Президента України від 21 жовтня 2011 року № 1001 "Про Національну антикорупційну стратегію на 2011 - 2015 роки", постанови Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 року № 1240 "Про затвердження Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011 - 2015 роки" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити план заходів МОЗ України, спрямований на запобігання та виявлення корупції (далі - План заходів), що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів МОЗ України, Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, керівникам державних підприємств, закладів та установ, підпорядкованих МОЗ України, забезпечити:

1) безумовне виконання завдань Плану заходів;

2) подання інформації про хід виконання Плану заходів до Сектору з питань запобігання та виявлення корупції.

3. Завідувачу Сектору з питань запобігання та виявлення корупції (О. Левченко) забезпечити постійний контроль за виконанням Плану заходів.

4. Інформацію про стан виконання Плану заходів заслухати на апаратній нараді у IV кварталі 2014 року.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Н. Лісневську.

Міністр

О. МусійЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
31.07.2014 № 531

ПЛАН ЗАХОДІВ
МОЗ України, спрямований на запобігання та виявлення корупції

1. Здійснювати контроль за додержанням вимог законодавства про державну службу та антикорупційного законодавства. Посилити роботу, спрямовану на запобігання та виявлення корупції, звернувши особливу увагу на роз'яснення кандидатам на заміщення вакантних посад вимог законів України "Про державну службу", "Про засади запобігання і протидії корупції", "Про правила етичної поведінки" та методичних рекомендацій "Запобігання і протидія корупції в державних органах та органах місцевого самоврядування", підготовлених Міністерством юстиції України. При проведенні щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них завдань та обов'язків ураховувати дотримання ними вимог вказаних актів, зокрема щодо декларування ними доходів.

Структурні підрозділи МОЗ України;
постійно

2. Забезпечувати якісний добір і розстановку кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору. Проводити спеціальну перевірку відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних з виконанням функцій держави. Запобігати прийняттю на службу осіб, у яких у зв'язку з призначенням виникатиме конфлікт інтересів.

Департамент персоналу, освіти та науки,
Сектор з питань запобігання та виявлення корупції;
постійно

3. Згідно з вимогами Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" забезпечувати подання особами, які претендують на зайняття посад в апараті МОЗ України, відомостей про працюючих у цих установах близьких осіб та подальшу регулярну актуалізацію такої інформації стосовно близьких осіб уже працюючих державних службовців.

Департамент персоналу, освіти та науки,
Сектор з питань запобігання та виявлення корупції;
постійно

4. Забезпечувати попередження осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців, про вимоги, спеціальні обмеження та заборони, встановлені законами України "Про державну службу" та "Про засади запобігання і протидії корупції".

Департамент персоналу, освіти та науки,
постійно

5. Забезпечувати контроль за щорічним поданням державними службовцями декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру (далі - декларація), а також подання декларацій при звільненні або іншим чином припиненні діяльності, пов'язаної з виконанням функцій держави. Перевірки таких декларацій на наявність конфлікту інтересів, а також здійснення їх логічного та арифметичного контролю.

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції,
Департамент персоналу, освіти та науки;
постійно

6. Забезпечувати вжиття заходів щодо недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів. Невідкладно у письмовій формі повідомляти безпосереднього керівника про наявність конфлікту інтересів та Сектор з питань запобігання та виявлення корупції.

Структурні підрозділи МОЗ України;
керівники підприємств, установ та організацій,
які належать до сфери управління МОЗ України;
постійно

7. Забезпечувати дотримання положень Закону України "Про правила етичної поведінки".

Структурні підрозділи МОЗ України;
постійно

8. Забезпечувати своєчасне подання до Кабінету Міністрів України, Міністерства юстиції України, Ради національної безпеки і оборони України інформації про здійснення заходів з реалізації державної антикорупційної політики.

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції;
відповідно до встановлених строків

9. Брати участь у проведенні експертизи проектів нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів, що видаються МОЗ України, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень.

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції;
постійно

10. Проводити спеціальну перевірку відомостей про стан здоров'я осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

Управління реформ системи охорони здоров'я;
постійно

11. Забезпечувати підвищення кваліфікації державних службовців МОЗ України з питань запобігання та виявлення корупції.

Департамент персоналу, освіти та науки;
постійно

12. Забезпечувати оприлюднення та своєчасне оновлення інформації про діяльність Міністерства та його посадових осіб на офіційному веб-сайті МОЗ України, в тому числі інформації, необхідної для отримання адміністративних послуг та проектів нормативно-правових актів, що видаються Міністерством з метою їхнього обговорення з громадськістю.

Управління комунікацій з державними органами та громадськістю;
постійно

13. Вживати заходів щодо запровадження дієвого механізму зворотного зв'язку з громадськістю щодо повідомлень про виявлені факти корупційних правопорушень у регіонах.

Структурні підрозділи МОЗ України;
МОЗ АР Крим, структурні підрозділи з питань охорони здоров'я
обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
постійно

14. Здійснювати роботу щодо впровадження загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування.

Управління реформ системи охорони здоров'я;
протягом року

15. Забезпечувати ефективну роботу Приймальної громадян з метою поліпшення умов реалізації конституційного права громадян на звернення, своєчасного та належного реагування на обґрунтовані факти щодо порушення вимог законодавства про державну службу та антикорупційного законодавства, вживати заходів щодо недопущення порушення Закону України "Про звернення громадян".

Адміністративне управління,
структурні підрозділи МОЗ України,
МОЗ АР Крим, структурні підрозділи з питань охорони
здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій;
постійно

16. Забезпечувати дотримання вимог законодавства при проведенні закупівель лікарських засобів, медичних виробів, обладнання та інших товарів, робіт і послуг за рахунок коштів державного бюджету та прозорість у їх проведенні.

Відділ державних закупівель,
Департамент економіки та ресурсного забезпечення;
постійно

17. Забезпечувати дотримання вимог законодавства під час розробки вихідних даних та підготовки інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі з метою проведення Комітетом з конкурсних торгів МОЗ України процедур державних закупівель товарів, робіт і послуг відповідно до потреб в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні, інших товарах, роботах і послугах та досягнення визначених результативних показників державних програм та централізованих заходів.

Члени комісій МОЗ України з розробки вихідних даних,
члени постійних робочих груп МОЗ України з питань
профільного супроводу державних закупівель;
постійно

18. Забезпечувати вжиття заходів щодо запобігання можливим фінансовим правопорушенням та контроль за збереженням державного майна.

Департамент економіки та ресурсного забезпечення,
керівники підприємств, установ та організацій,
які належать до сфери управління МОЗ України;
постійно

19. У разі виявлення при проведенні внутрішніх аудитів у діях підконтрольних об'єктів ознак шахрайства, фактів нецільового використання коштів, розкрадання державного майна, матеріали аудитів передавати до Сектору з питань запобігання та виявлення корупції.

Відділ внутрішнього аудиту;
постійно

20. Забезпечувати своєчасне вжиття заходів з усунення порушень та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців МОЗ України, винних у вчиненні корупційних правопорушень.

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції,
Департамент персоналу, освіти та науки;
постійно

21. Здійснювати постійний моніторинг за виконанням МОЗ АР Крим, структурними підрозділами з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій заходів державних програм в галузі охорони здоров'я щодо ефективного використання лікарських засобів, медичних виробів, обладнання та апаратури, закуплених за державні кошти.

Департамент економіки та ресурсного забезпечення,
Департамент медичної допомоги,
Відділ внутрішнього аудиту;
постійно

22. Забезпечувати виконання вимог наказу МОЗ України від 27.06.2013 № 561 "Про здійснення заходів з контролю використання лікарських засобів, закуплених за кошти Державного бюджету України".

МОЗ АР Крим, структурні підрозділи з питань охорони здоров'я
обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій;
постійно

23. Забезпечувати дотримання законодавства при розгляді ліцензійних справ суб'єктів господарювання, які мають намір отримати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики.

Управління з питань якості надання медичної допомоги;
постійно

24. Забезпечувати дотримання законодавства під час здійснення реєстрації лікарських засобів та медичних імунобіологічних препаратів.

Управління фармацевтичної діяльності;
ДП "Державний експертний центр МОЗ України";
постійно

25. Забезпечувати неухильне дотримання вимог законодавства щодо організації та проведення прийому студентів на 1 курс до вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів III - IV рівнів акредитації.

Ректори вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів;
Департамент персоналу, освіти та науки;
червень - серпень поточного року

26. Проводити роз'яснювальну роботу з питань запобігання та виявлення корупції, антикорупційного законодавства, змін до нього та існуючої судової практики вирішення спорів у цій сфері з державними службовцями апарату Міністерства.

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції;
Юридичне управління;
постійно

27. Забезпечити утворення та функціонування (визначення) уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції на підприємствах, в установах та організаціях, які належать до сфери управління МОЗ України, а також розроблення та виконання планів заходів, спрямованих на запобігання та виявлення корупції.

Керівники підприємств, установ та організацій, які належать до сфери
управління МОЗ України;
постійно

28. Звіт про стан виконання плану заходів МОЗ України, спрямований на запобігання та виявлення корупції, подавати до Сектору з питань запобігання та виявлення корупції.

Структурні підрозділи МОЗ України,
МОЗ АР Крим, структурні підрозділи з питань охорони
здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій;
підприємства, установи та організації, які належать до
сфери управління МОЗ України;
звіт за I півріччя - до 20 липня поточного року,
річний звіт - до 15 грудня поточного року.

Завідувач Сектору
з питань запобігання
та виявлення корупції

О. Левченко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: